1. Search any word (CTRL+F; accents et diacritics sensitive).

2. Right clicking will let you select the internet address of the file where appears the word selected (please right click outside the text once the word has been selected).

3. Click on the link selected.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Old Kingdom

 

Bibliography:

 

Sethe, Kurt, Urkunden des Alten Reichs, Leipzig, 1903-1933; Breasted, James Henry, Ancient records of Egypt : historical documents from the earliest times to the Persian conquest, 5 vol., Chicago, 1906-1907, vol. I; Roccati, Alessandro, La littérature historique sous l'Ancien Empire égyptien, Paris, 1982; Lalouette, Claire, Au royaume d'Egypte : le temps des rois-dieux, Paris, 1991; Strudwick, Nigel C., Texts from the Pyramid Age, Society of Biblical Literature, Atlanta, 2005

 

The vocabulary displayed is partly built on the book of Raymond O. FAULKNER, A Concise Dictionary of Middle Egyptian, Oxford, 1962. Specials thanks are given to the Griffith Institute for the permission to use it.

 

Note: the y is reserved for the dual. Otherwise this letter (or the whole word) is in parentheses.

 

Biography of Methen (B I 171; Strudwick Nb 108)

 

Sethe I 2 bottom of the page (L. 212)

 

d(.w) n.f ỉḫt ỉt(.f) sȝb sš ỉnpw-m-ʿnḫ

n wn.t ỉt ỉḫt nb(t) pr  

sṯw ʿwt

wd.t(w).f tpỉ sš st-ḏfȝt (ỉmy-r) ỉḫt st-ḏfȝt

wd.t(w).f m nḫt-ḫrw m-snw št.w

 

wn ʿḏ-mr ḫȝsww (ỉ)m(ỉ)-ḫt sȝb ḥrỉ-sḳr ḫȝsww

ỉṯ.f sȝb nḫt-ḫrw

wd.t(w).f (ỉmy-r) (mḥy) nb nswt

wd.t(w).f m ḥḳȝ pr-dsw m ẖrỉ-mdw

wd.t(w).f m ʿḏ-mr dpỉw

ḥḳȝ ḥwt-ʿȝt pr-sḏȝwt(?) pr-spȝ ʿḏ-mr nrt

ḥḳȝ nỉwwt ḥwt-ḥwnỉ-snt spȝwt ẖrt-mdw

ḥḳȝ pr-šsṯt ḥḳȝ nỉwwt ḥwt-ʿȝt nt š-rsỉ

grg(.w) šrt-mṯn( ?)

ḫnt d(t) n.f ỉt(.f) ỉnpw-m-ʿnḫ

 

(n) sšm-tȝ ḥḳȝ spȝt (ỉmy-r) wpwt m ỉnpwt

(ỉmy-r) sỉn.w ḥȝt-mḥỉt

wr-sȝḥ ȝḥt sṯȝt 4 rmṯ ỉḫt nb(t)

ỉmỉ(t) wḏt sš st-ḏfȝw ỉsṯ (ḥrỉ) tȝ

d(.w) n sȝ wʿ d(.w) wḏt nsw

ỉn(.w) ḫr.f

nḥb(.w) štỉ(?) n.f m rd.wy.f nrt ỉmntt (ỉmy-r) wpwt

grg.n.f št-mṯn nỉwwt 12 nrt ḫȝsww ḫpš

pr-ḥm.s n.f (m) sḥ(?)

 

Sethe I 4 line 8 (L. 212)

 

ỉn(.w) n.f r ỉsw ȝḥt sṯȝt 200 ḫr nswtỉw ʿšȝ

prt-ḫrw t 100 rʿ nb m ḥwt-kȝ nt mwt msw-nsw nỉ-mȝʿt-ḥp

pr ȝw mḥ 200 wsḫ mḥ 200 ḳd

ʿpr

wȝḥ(.w) ḫt nfr

ỉr(.w) š ỉm.f ʿȝ wrt

wȝḥ(.w) dȝb.w ỉȝrrt

ỉw sš(.w) ỉm r ʿ-nsw

rn.sn r.s r ʿ-nsw

wȝḥ(.w) ḫt.w ỉȝrrt ʿȝ wrt

ỉr(.w) ỉrp ỉm ʿȝ wrt

 

ỉr(.w) n.f kȝnw ȝḥt ḫȝ (1) tȝ 2 sṯȝt (1) m-ẖnw ỉnb

wȝḥ(.w) ḫt.w

ỉỉ-mr-s šr(t)-mṯn ỉȝt-sbk št-mṯn

 

Sethe I 2 line 8 (B I 175, L. 212)

 

ỉn.n.f (r) ỉsw ȝḥt sṯȝt 200 ḫr nswtỉw ʿšȝ

d.n.f ȝḥt sṯȝt 50 n mwt(.f) nb-snt

ỉr.s ỉmt-pr ỉm n ms.w

wd(.w) ẖrt.sn n ʿ-nsw (m) st nb(t)

ḥḳȝ ḥwt nỉ-swtḥ ḫpš

d(.w) n.f ȝḥt sṯȝt 12 ḥnʿ ms.f

sṯw ʿwt

 

Sethe I 1 Titles (B I 174)

 

ḥḳȝ pr-dsw ḥḳȝ pr-wr-sȝḥ

ḥḳȝ ḥwt-ḥwnỉ-snt ʿḏ-mr ḥwỉ

ḥḳȝ ḥwt-ʿȝt sḫmw ʿḏ-mr ḫȝsww

ḥḳȝ ḥwt-ʿȝt dp ʿḏ-mr dpỉw

ḥḳȝ ḥwt-ʿȝt pr-mỉ(?) ʿḏ-mr nrt

ḥḳȝ ḥwt-ʿȝt šṯwy ʿḏ-mr ḥȝt-mḥỉt

ḥḳȝ ḥwt-ʿȝt ḥs-wr ḥḳȝ ʿḥt ỉmntt nrt

ḥḳȝ ḥwt-ʿȝt ḥwt-ỉḥwt ʿḏ-mr smt ḫrp nw.w

ḥḳȝ ʿḥt ẖrt-mdw ʿḏ-mr ḫpš

ḥḳȝ spȝt sšm-tȝ (ỉmy-r) wpwt ỉḳr ỉȝb(ỉ)

sȝb ḥrỉ-sḳr ḥḳȝ ḥwt-ʿȝt ỉmntt nrt ḫrp ʿȝtỉw

 

Fourth Dynasty

Sethe I 7-8 King Snefrou at Wadi Maghara (Strudwick Nb 55)

 

ḥr nb-mȝʿt nswt-bỉt nbty nb-mȝʿt ḥr-nbw snfrw

snfrw nṯr-ʿȝ d wȝs ḏdt ʿnḫ snb nb ȝwt-ỉb nb(t) ḏt

dȝ ḫȝswt

 

Sethe I 8 King Kheops at Wadi Maghara (Strudwick Nb 56)

 

ẖnm-ḫ(w)-f-w nṯr-ʿȝ sḳr ỉwntỉw mnṯw

sȝ ʿnḫ ḥȝ.f nb

 

Sethe I 8 Thenti (B I 182)

 

ỉn sȝ.f smsw (ỉmy-r) ḥm-kȝ sš ỉwt-n-ptḥ(?) ỉr n.f nw

sk sw ḳrs(.w) m ỉmnt nfr.t

ḫft ḏd.t n.f ỉm

sk sw ʿnḫ(.w) ḥr rd.wy.f

 

Sethe I 9 Tomb of Khufuhotep at Giza (Strudwick Nb 163)

 

ỉn sȝ.f smsw sḥḏ wʿb(w) (ỉmy-r) gs... ỉr n.f

sk sw ḳrs(.w) m ẖrt-nṯr

m ỉr(t) r ḫw-f-w-ḥtp

 

Sethe I 9, False door of Ikhi (B I 183, L. 222)

 

nb ỉmȝḫ ḫr nṯr-ʿȝ ỉr.rw n.f sȝ.f nw

sk sw m ỉmnt

ỉḫỉ ḏd.f

 

ỉr.n(.ỉ) nw n ỉt.ỉ

sk sw ḫp(.w) r ỉmnt ḥr wȝwt nfr.t

ḫp.pt ỉmȝḫw.w ḥr.sn

 

Sethe I 10 Tomb of Kaihersetef at Saqqara (Strudwick Nb 161)

 

rmṯ nb mȝȝ.t(y).sn nw

dwȝ.sn n(.ỉ) nṯr m nw

 

Sethe I 11-15 Testamentary enactment (B I 201)

 

... sk sw ʿnḫ(.w) ḥr rd.wy.f

m smr-wʿtỉ ḥrỉ-tp nḫb stp.f sȝ r nswt rʿ nb

... ʿḏ-mr ḏwȝ-ḥr-hntỉ-pt ...

... ḥmw-kȝ ỉpn ḏt

wḏt-mdw ỉr.t.n(.ỉ) r.s pw

n rd.n(.ỉ) sḫm .... sn.w

snwt mswt nb(t)

sḥḏ(w) ḥmw-kȝ ỉmỉw-ḫt ḥmw-kȝ

m... ȝḥt rmṯ ỉḫt nb(t)

ỉr(t).n(.ỉ) n.sn r pr(t)-ḫrw n(.ỉ) ỉm

m bȝk.sn bȝkt.sn

m sn.w.sn snwt.sn

(m-ḥȝw-ḥr) pr(t)-ḫrw n(.ỉ) ỉm

m ẖrt-nṯr m ỉs ḏt nt(ỉ) m wr-ḫʿ-f-rʿ

ḫft mḏdt nt ȝḥt rmṯ ỉḫt nb(t)

ỉr.t.n(.ỉ) n.sn r pr(t)-ḫrw n(.ỉ) ỉm

n rd.n(.ỉ) sḫm ḥm-kȝ nb ḏt

m rd.t ȝḥt rmṯ ỉḫt nb(t)

ỉr.t.n(.ỉ) n.sn r pr(t)-ḫrw n(.ỉ) ỉm

r ỉsw n rmṯ nb

m rd.t m ỉmt-pr n rmṯ nb

wp-r dd.sn n ms.w.sn

n psš.t.f ḥnʿ ḥm-kȝ ỉmn m ḥmw-kȝ ỉpn

ỉr ḥm-kȝ nb ḏt ẖnn.t(y).f(y) ... nt prt-ḫrw

rd.t.n n(.ỉ) nswt r ỉmȝḫ(.ỉ)

nḥm m-ʿ.f mḏdt ẖrt.f

(ỉ)n sȝ nt(ỉ).f ḫr.f

ỉr ḥm-kȝ nb ḏt šn.t(y).f(y) ỉḫt r snnw.f

ỉr.f ʿ n dḳr.f r ḥm-kȝ

ḫsf.f mḏdt ẖrt.f ḥr.f

nḥm (m-ʿ).f ȝḥt rmṯ ỉḫt nb(t)

rd.t.n(.ỉ) n.f r pr(t)-ḫrw n(.ỉ) ỉm

...

ỉr.tw.s n.f (pḥwy(?))

ḥr tm šn m-bȝḥ sr.w

ḥr ȝḥt rmṯ ỉḫt nb(t)

ỉr(t).n(.ỉ) n ḥmw-kȝ ḏt r pr(t)-ḫrw n(.ỉ) ỉm

m ỉs ḏt nt(ỉ) m ẖrt-nṯr m wr-ḫʿ-f-rʿ

ỉr ḥm-kȝ nb ḏt pr.t(y).f(y) n kỉỉ sšm

m-bȝḥ sr.w

... sr.w

pr.r.f n kỉỉ sšm

mḏdt ẖrt.f n sȝ nt(ỉ).f ḫr.f

... nt ȝḥt rmṯ ỉḫt nb(t)

ỉr.t.n(.ỉ) n.sn r pr(t)-ḫrw n(.ỉ) ỉm

m ỉs pn nt(ỉ) m ẖrt-nṯr m wr-ḫʿ-f-rʿ

pr.r.f rf m ỉwf.f

ỉr ȝḥt tn

rd.t.n n(.ỉ) nswt r ỉmȝḫ(.ỉ)

... r pr(t)-ḫrw n(.ỉ) ỉm m ẖrt-nṯr

ỉr ỉḫt nb(t) pr.t(y).s(y) ḫnt rd.t.n(.ỉ) n.sn

wn.n wḏʿ-mdw(.ỉ) ḥnʿ.sn m bw wḏʿ-mdw ỉm

mḏdt wḏȝ.t m-ḫt

n sȝ.w ỉpn m r 10

ỉr(w)(.ỉ) nw ... wḏȝ.t(?)

r pr(t)-ḫrw n(.ỉ) ỉm

m ẖrt-nṯr m ỉs ḏt nt(ỉ) m wr-ḫʿ-f-rʿ

ỉr nỉwwt nt ḏt

rd.t.n n(.ỉ) nswt r ỉmȝḫ(.ỉ)

ntt ḫwt-ʿ n prt-ḫrw

ḫft rḫt ... ḏt

pr(t)-ḫrw n(.ỉ) ỉm

m ỉs ḏt nt(ỉ) m ẖrt-nṯr m wr-ḫʿ-f-rʿ

ȝḥt rmṯ ỉḫt nb(t)

ỉr.t.n(.ỉ) n.sn

ỉr nỉwwt nt ḏt nt wʿbwt

wʿb.t ḥr.sn

 

Sethe I 15 Mastaba (B I 184)

 

ỉn sȝ.f (ỉmy-r) wr-ḫʿ-f-rʿ rḫ-nswt ṯṯỉ

ỉr n ỉt(.f) ḥnʿ mwt.f

sk sn ḳrs.wỉỉ m smt ỉmnt.t

 

Sethe I 16 and 17 Nekure (B I 192)

 

rnpt-sp 12 ỉpt mnmnt ʿwt ...

sȝ-nswt n-kȝw-rʿ ... ỉr.f ...

ʿnḫ(.w) ḥr rd.wy.f

nỉỉ mn.f ỉḫt

d(.ỉ) n rḫ-nswt n-kȝ-n-nbty(?) ... ḫʿ-f-rʿ ...

sȝ.f rḫ-nswt n-kȝw-rʿ ỉȝbt-pḥt  ... ḫʿ-f-rʿ ...

sȝt.f rḫt-nswt ḥtp-ḥr-s ỉȝbtỉ ... ḫʿ-f-rʿ ... ỉȝbt-pḥt ... ḫʿ-f-rʿ ...

sȝt.f rḫt-nswt n-kȝ-nbty šrỉt ... ʿȝ-bȝw-ḫʿ-f-rʿ ...

... ḥȝt-mḥỉt ... ḫʿ-f-rʿ ...

ḥmt.f mrt.f rḫt-nswt n-kȝ-nbty ....

ȝtft nfr-ḫʿ-f-rʿ ... nʿrt ḫntt ...-ḫʿ-f-rʿ wr-ḫʿ-f-rʿ pr n sȝt.f ...

 

Sethe I 16 Tomb of Nebwmakhet in Giza (Strudwick Nb 165)

 

mḥnk.f sš.n.f ỉs.f pw

sš-ḳdwt smr-k(ȝ)

mḥnk.f ỉr.n.f ỉs.f pw m kȝt

ỉn-k(ȝ)-f

 

Sethe I 18-21, Debhen's inscription (B I 211, L. 221, Strudwick Nb 200)

 

ḏd.f

 

ỉr ỉs pn ỉn nswt-bỉt mn-kȝw-rʿ ʿnḫ ḏt rd ỉr.t.f

sk ḫpr ḥm.f ḥr wȝt r-gs ḥr

r mȝȝ kȝt ỉr(t) (n) nṯr(ỉ)-mn-kȝw-rʿ

 

wḏ ḥm.f ỉw sḥḏ wỉȝ ḥnʿ wr-ḫrp-ḥm(wt) 2

ḥnʿ ḥmwt

ʿḥʿ ḥr.s

r mȝȝ kȝt ỉr(t) (n) nṯr(ỉ)-mn-kȝw-rʿ

sk wȝḥ s 50

r ỉr.t kȝt ỉm.f rʿ nb

ḥnʿ šȝ.ȝ n.sn ȝbw n wʿbt

wḏ ḥm.f ... r wnwt nb(t)

(m-ḥȝw-ḥr) ỉr.t kȝt ỉm.f

r ḥtp.f

wḏ ỉgr ḥm.f sk ỉȝt nt ḥmsw

... ỉs pn

wḏ ḥm.f ...

r sk ḥmsw

...

 

wḏ ḥm.f ỉw ḫtmw-nṯr 2

 

ḏd.ỉn ḥm.f

...

... d.t n.sn

... s 2

wḏʿ ḥm.f pẖr.f m kȝt šȝ.ȝ.s

...

 

ỉn.t ỉnr m r-ȝw

r (ʿn) r-pr ỉm

ḥnʿ rwt 2 sbḫt r ỉs pn

ỉn (sḥḏ) wỉȝ ḥnʿ wr-ḫrp-ḥm(wt) 2 ḥnʿ mḏḥw nswt (m) ḳd ỉw ...

...

ỉn.t n(.ỉ) twt r ʿnḫ ʿȝ r ʿȝ wrt

... nb m ẖrt-hrw

ỉw mỉn ȝb(.w) ḥr ḫȝst.f ḥnʿ pr-wʿb

...

ḥnʿ twt 2 n ẖr-ʿ

ntt ỉw wʿ sn...

... ḥb ḥp m ʿḥ-nṯr

...

 

ỉr.n.f nw

n-mrwt wn.n ỉmȝḫ.f ḫr nb.f

...

(ỉ)n ỉt(.ỉ) ḥnʿ mwt(.ỉ)

...

ḫw-ʿ.n(.ỉ) sn ...

... (wȝḏw) msdmt

... r rwt(ỉ) st

...

m tȝ-mḥw m ḫȝsww m ỉȝt-mnḫ(?) rn.s

ỉr.t(w) wḏ n nswt n (ỉmy-r) kȝt nb.t nt nswt

... (s.w) r ỉr.t.f

ỉs n mḥ (100) m ȝw.f r mḥ 50 m (wsḫ).f

r mḥ ... (m ḳȝw.f)

r ỉr(t) ỉt.ỉ pf sk sw ʿnḫ(.w)

rd ỉgr ḥm.f ...

 

Sethe I 22 Sarcophagus of Weta from Giza (Strudwick Nb 323)

 

wʿb nswt rḫ-nswt nb ỉmȝḫ ḫr nb.f

ḫntỉ-š ḥrỉ-sštȝ nṯr(ỉ)-mn-kȝw-rʿ gs wtȝ

ẖrỉ-ʿ (ỉmy-r) gs(w) nswt ḥrỉ-sštȝ

ỉr ỉḫt r st-ỉb nt nb.f m kȝt gs wtȝ

(ỉmy-r) gs ṯbt nswt

ỉr ỉḫt m ṯbt nswt r st-ỉb nt nb.f wtȝ

(ỉmy-r) ʿrt(?) ỉr.t mḏȝt nt ʿrt nt ẖrỉ-ḥb(t)

r st-ỉb nt nb.f mr wḏ.t

ỉr.t ỉḫt r (st-ỉb) nt nswt

ḫpr.t ḥms(.f) m ḏȝdw wtȝ

 

Sethe I 23 Magical text (Strudwick Nb 182)

 

ỉr s nb ỉr n(.ỉ) nw

n sp špt.f

ỉr (s nb) m (ḥmwty) m ẖrtỉ

sḥtp.n(.ỉ) sw

 

smsw pr / smsw-hȝỉỉt mnỉ ỉ.ḏd.f

msḥ ỉr.f m mw

ḥfȝw ỉr.f ḥr tȝ

ỉr.t(y).f(y) ỉḫt ỉr nw

n sp ỉr(.ỉ) ỉḫt ỉr.f

ỉn nṯr wḏʿ.f

 

Fifth Dynasty

 

Sethe I 24-32 Testamentary enactment of Nekonekh (B I 216; Strudwick Nb 110)

 

(ỉmy-r) pr n ḥwt-ʿȝt (ỉmy-r) nỉwwt mȝ(w)t

(ỉmy-r) ḥm-nṯr n ḥwt-ḥr nbt r-ỉnt rḫ-nswt n-k-ʿnḫ

ḥmt.f nbt ỉmȝḫ ḫr ḥwt-ḥr ḥknw-ḥḏt

ỉr.f wḏt-mdw n ms.w.f

r wʿb(w) n ḥwt-ḥr nbt r-ỉnt

ḥmw-nṯr ỉr.w.n(.ỉ) pw m ms.w(.ỉ) ḏt

r wʿb(w) n ḥwt-ḥr

ỉw.ỉn ḥm mn-kȝw-rʿ ỉr ȝḥt sṯȝt 2

n ḥmw-nṯr ỉpn

r wʿb ḥr.s

rḫ-nswt (ỉmy-r) pr ḥwt-ʿȝt n-k-ʿnḫ ḥmt.f rḫt-nswt ḥknw-ḥḏt ms.w.s

rḫt-nswt ḥknw-ḥḏt nbt ỉmȝḫ      / ḥrỉw-rnpt / ȝḥt

                                                               / ȝbd tpỉ / ȝḫt / sṯȝt 5

sš-ʿ-nswt ḥm-ḥwt-ḥr                        / ȝbd 2 / (ȝḫt) / sṯȝt 5

špss-ḥwt-ḥr wʿb               / ȝbd 3 / (ȝḫt) / sṯȝt 5

n-sw-ȝḫt-ḥwt-ḥr                   / ȝbd 4 / (ȝḫt) / sṯȝt 5

špss-ḥwt-ḥr wʿb                               / ȝbd tpỉ / prt / sṯȝt 5

kȝw-ḥwt-ḥr wʿb                                 / ȝbd 2 / (prt) / sṯȝt 5

ḳȝ-swt-ḥwt-ḥr                                      / ȝbd 3 / (prt) / sṯȝt 5

ḫʿ-bȝw-ḥwt-ḥr                                      / ȝbd 4 / (prt) / sṯȝt 5

ḫntỉ-swt-ḥwt-ḥr                                   / ... / šmw / sṯȝt 5

r-ỉnt                                                       / ... / (šmw) / sṯȝt 5

... r 10 .f n ʿḳ.t nb(t) r ḥwt-nṯr m ḥȝw-ỉḫt

ḥm-nṯr ḥm-ḥwt-ḥr                             / ȝbd 3 / (šmw) / sṯȝt 5

ḥm-kȝ / mr...                                       / ȝbd 4 / (šmw) / sṯȝt 5

ḥm-kȝ / ...                                         / ( ȝbd 4 / (šmw) / sṯȝt 5)

 

Sethe I 26 bottom of the page (B I 219)

 

ỉn ḥm n wsr-kȝ-f wḏ wʿb(.ỉ) n ḥwt-ḥr nbt r-ỉnt

ỉr ỉḫt nb(t) ʿḳ.t(y).s(y) r ḥwt-nṯr

ỉnk ỉs wʿb(w) ḥr ỉḫt nb(t) nt wḏb-rd r ḥwt-nṯr

ỉn ỉgr ms.w(.ỉ) ỉpn (r) wʿb n ḥwt-ḥr nbt r-ỉnt

mỉ ỉr.r(.ỉ) ḏs(.ỉ)

sk wỉ ḫp.k(wỉ) r ỉmnt nfr.t m nb ỉmȝḫ

... ḥr-ʿ ms.w(.ỉ) ỉpn

 

ỉn ỉgr rmṯ ỉpn (r) pr(t)-ḫrw

n rḫ-nswt ẖnw-k

ỉt(.f) mwt.f ms.w.f pr.f nb

 

ḥrỉw-rnpt / ...

ȝbd tpỉ / ȝḫt / ...

ȝbd 2 / (ȝḫt) / ḥm-nṯr ḥm-ḥwt-ḥr

ȝbd 3 / (ȝḫt) / r-ỉnt

ȝbd 4 / (ȝḫt) / ḫnt(ỉ)-swt-ḥwt-ḥr

ȝbd tpỉ / prt / ḫʿ-bȝw-ḥwt-ḥr

ȝbd 2 / (prt) / ḳȝ-swt-ḥwt-ḥr

ȝbd 3 / (prt) / wʿb-kȝw-ḥwt-ḥr

ȝbd 4 (prt) / šps-ḥwt-ḥr

ȝbd tpỉ / šmw / n-sw-ȝḫt-ḥwt-ḥr

ȝbd 2 / (šmw) / špss-ḥwt-ḥr wʿb

 / (šmw) /

ȝbd 3 / (šmw) / sš-ʿ-nswt ḥm-ḥwt-ḥr

ȝbd 4 / (šmw) / rḫt-nswt ḥknw-ḥḏt

 

Sethe I 28 (B I 222)

 

ỉn ỉgr ms.w(.ỉ) ỉpn (r) pr(t)-ḫrw

n rḫ-nswt ẖnw-k

ỉt(.f) mwt.f ms.w.f pr.f nb

m wȝg ḏḥwtt ḥb rʿ nb

(ỉmy-r) pr ḥwt-ʿȝt rḫ-nswt n-k-ʿnḫ nb ỉmȝḫ

rḫt-nswt ḥknw-ḥḏt

... ḏd ... ms.w.f

sk sw ḥr rd.wy.f ʿnḫ(.w) ḫr nswt

 

ỉw ḥmw-kȝ ỉpn ẖr-ʿ ms.w(.ỉ) ỉpn

n rd.n(.ỉ) sḫm rmṯ nb

m ỉṯ.t sn r wnwt nb.t

(m-ḥȝw-ḥr) prt-ḫrw psš(t) m pr nw ... ḥmw-kȝ ỉpn

ỉr ms.w(.ỉ) ỉpn ỉr.w kȝt nb(t) ḥr-tp ḥmw-kȝ ỉpn

ỉr s nb ẖnn.t(y).f(y)

wn.n wḏʿ-mdw(.ỉ) ḥnʿ.f

 

Sethe I 31 (B I 225)

 

sš-ʿ-nswt ḥm-ḥwt-ḥr

ỉwʿw(.ỉ) pw ḥr nst(.ỉ)

nb ỉšt(.ỉ) nb.t

sȝ.s smsw ỉmȝḫ(w) (ỉ)n ỉt.f

sš-ʿ-nswt ḥm-ḥwt-ḥr

... ỉmt-pr

ỉr.sn n ỉwʿw.ỉ pn

mỉ ỉr.sn n(.ỉ) ḏs(.ỉ)

...

d.w n.s n ỉḫt t ḥnḳt

m ỉmt-pr

ỉgr ḥr st(.ỉ)

... m ỉmt-pr

ỉr.s(n) ỉḫt t ḥnḳt n ỉwʿw.ỉ pn

mỉ ỉr.s(n) n(.ỉ) ḏs(.ỉ)

 

(ỉmy-r) pr ḥwt-ʿȝt n-k-ʿnḫ ḥmt.f rḫt-nswt ḥknw-ḥḏt

sȝt.f sȝ.f ỉr n.f nw

ḫft ỉmȝḫ.f ḫr.f

nbt ỉmȝḫ ḫr ḥwt-ḥr rḫt-nswt ȝḫ-nbt

sḥḏ sš-ʿ-nswt rḫ-nswt n-ʿnḫ-ssỉ

 

Sethe I 32 Sinai inscription (B I 236)

 

ḥr nb-ḫʿw nswt-bỉt sȝḥw-rʿ d ʿnḫ ḏt

sḳr nṯr-ʿȝ mnṯw ḫȝswt nb.t

dȝ ḫȝswt nb.t

 

Sethe I 33 f Mastaba (B I 187)

 

smr-wʿtỉ n mrwt ḫrp sḥ pr-ʿȝ (ỉmy-r) sḳbbwy pr-ʿȝ

(ỉmy-r) bʿḥt sḫt-ḥtp nt nswt

nb ỉmȝḫ ḫr nb.f rʿ nb

(ỉmy-r) ḥwt-ỉḥwt kȝ-m-rḥw

ỉr.t.n n.f sȝ.f smsw ỉmȝḫw.f sȝb sḥḏ sš ḥtp

r ỉmȝḫ.f ḫr.f

sk sw ḫp(.w) n kȝ.f

 

Sethe I 33 Zezemonekh (B I 186)

 

ỉ(n) ḫtmw mḏȝt-nṯr pr-ʿȝ ḏȝḏȝ-m-ʿnḫ

ỉr.n(.f) nw n ḥmt.f nbw-ḥtp

ḳrs.n(.f) sỉ m ỉs pn nfr

ḫtmw mḏȝt-nṯr pr-ʿȝ ḏȝḏȝ-m-ʿnḫ

ỉr.n(.ỉ) nw n sȝ(.ỉ) smsw ḫtmw mḏȝt-nṯr ḥm-mnw

sk sw m ẖrd

 

Sethe I 34 Cairo 1691 (B, I, 185)

 

nb ỉmȝḫ ḫr nṯr-ʿȝ rḫt-nsw ḥnwt-sn

ỉn sȝ(.f) smsw sȝb ḥrỉ-wḏb k-m-ṯnnt ỉr n.s

(r) pr(t)-ḫrw n.s ỉm

 

Sethe I 34-5 Inscription of the tomb of Henu (Strudwick Nb 135)

 

ỉr rmṯ nb ỉr.t(y).f(y) ỉḫt r nw

ỉr(w).n(.ỉ) r ỉmȝḫ ḫr nb(.ỉ)

wn.n wḏʿ-mdw(.ỉ) ḥnʿ.f m bw nt(ỉ) wḏʿ-mdw ỉm

 

Sethe I 35 Stiftungsurkunde der Totenpriesterin Pepi (Strudwick Nb 113)

 

ḥm-kȝ ppỉ (n) ḥm-kȝ ṯntỉ ḏt mwt-nswt ḥtp-ḥr-s sȝt.f

ḏd

ỉr ms.w ỉpn

rd.w n(.ỉ) ỉn ỉt.ỉ pn m ỉmt-pr

nn rd.n(.ỉ) sḫm rmṯ nb ỉm.sn

ḥm-kȝ bwt ...

 

Sethe I 36 Testamentary enactment of Senuonekh (B I 232)

 

ỉw ḥmw-kȝ ḏt ỉpn ḥnʿ ms.w.sn

ḥnʿ ỉgr ms.w nw ms.w.sn

ms.wt.sn sn ḏt

...

n rd.n(.ỉ) sḫm.sn m rd.t r ỉsw m ỉmt-pr 

n rmṯ nb

ỉgr dd.sn n ms.w.sn

nw psš.t.f ḥnʿ ḥm-kȝ m ḥmw-kȝ ỉpn

ỉr ḥm-kȝ nb ỉm bnw.t(y).f(y)

ỉṯ.tw.f n kt wnwt

šm ỉḫt nb(t) d(t).n(.ỉ) n.f n ḥmw-kȝ nt(ỉ)w m sȝ.f

n rd.n(.ỉ)...

ỉr ḥm-kȝ nb ỉm.sn šn.t(y).f(y) ỉḫt r snnw.f

nḥm ỉḫt nb(t) d.t.n(.ỉ) n.f

ỉgr dd.t(w) n ḥm-kȝ šn(w).f ỉḫt r.f

n rd.n(.ỉ) sḫm ...

 

Sethe I 37 Tomb inscription of Persen (B I 241)

 

ỉn.t prt-ḫrw n sḥḏ pr-ʿȝ pr-sn

m wḏb-rd n (ḥṯȝ) psn sft

ḫp.p m ḥwt-nṯr nt ptḥ (rsy-ỉnb-f)

n mwt-nsw nfr-ḥtp-s

m ẖrt-hrw (nt) rʿ nb m ȝwt ḏt

rd(w).n.f r prt-ḫrw ỉm m rk sȝḥw-rʿ

 

Sethe I 38-40, Tomb stela of Nenekhsekhmet (B I 238, L. 222)

 

wr-swnw nỉ-ʿnḫ-sḫmt ḏd ḫr ḥm.f

ḥw wḏ kȝ.k pw mrỉỉ rʿ

rd.t n(.ỉ) rwt nt ỉnr

r ỉs pf n ẖrt-nṯr

rd.ỉn ḥm.f ỉn.t(w) n.f rwt 2 m r-ȝw

m ỉnr

wd.t(w).sn m-ẖnw ḏȝdw

nw ḫʿ-wrrt-sȝḥw-rʿ

wd.t(w) wr-ḫrp-ḥm(wt) 2 wʿbt ḥmwt ḥr.sn

(r) ỉr.t kȝt ỉm.sn r-gs nswt ḏs.f

ḫpr š rʿ nb

mȝ.t(w) ỉr.t ỉm.sn m stp-sȝ ẖrt-hrw

d.ỉn ḥm.f d.t ẖr-ʿ ỉm.sn

.t.sn m ḫsbḏ

 

ḏd.ỉn ḥm.f n wr-swnw nỉ-ʿnḫ-sḫmt

snb fnḏ(.ỉ) pn mr.r wỉ nṯrw

ḫp.w.k r ẖrt-nṯr

ỉȝwt wr.t

m ỉmȝḫw

rd ỉȝ(w) n nswt ʿȝ

dwȝ nṯr nb n sȝḥw-rʿ

sk sw rḫ(.w) ḥnʿ šmsw.w r-ḏr.f

ỉr ỉs pr.ỉỉ ỉḫt nb(t) m r n ḥm.f

ḫpr ḥr-ʿw(y)

sk rd.n n.f nṯr sỉȝ ỉḫt m ẖt

(n-ʿȝ-n) špss.f r nṯr nb

 

ỉn mr.ṯn rʿ

dwȝ.ṯn nṯr nb n sȝḥw-rʿ

ỉr nw

ỉnk ỉmȝḫw.f

n sp ỉr.ỉỉ ỉḫt nb(t) ḏw(t) r rmṯ nb

 

Sethe I 40-45 Tomb inscription of Weshptah (B I 243)

 

ỉn sȝ.f smsw ỉr n.f ẖrỉ-tp nswt mdw-rḫỉỉt nswt-mr-nṯr(?)

sk sw m ỉs.f n ẖrt-nṯr

... nfr-ỉr-kȝ-rʿ

mȝ nfrw kȝt tn

...

sk sw pr.f ḥr.sn

rd.ỉn ḥm.f twȝ.t(w).f

...

ỉḫr mȝȝ msw-nsw

...

bỉȝ.ỉn.sn ʿȝ wrt r ỉḫt nb(t)

ỉḫr sk ḥm.f ḥs.f sw ḥr.s

mȝ sw ḥm.f ỉs

n sḏm.f

...

ỉḫr msw-nsw smr.w wn m stp-sȝ sḏm.sn

nrw ḥr ỉb.sn r ỉḫt nb(t)

... ẖnw

rd.ỉn ḥm.f šm msw-nsw smr.w ẖrỉ-ḥb(t) wr-swnw

...

rd.ỉn ḥm.f ỉṯ.t n.f ȝʿw n sš

...

ḏd.sn ḫr ḥm.f wnt.f dbȝḫ.f

...

wn.ỉn ỉb n ḥm.f ḏw(.w) ʿȝ wrt r ỉḫt nb(t)

ḏd ḥm.f

ỉr.f ỉḫt nb(t) r st-ỉb

ỉw rf r ẖnw-ʿ

...

dwȝ.n.f rʿ

...

wd.t m sš ḥr ỉs.f

...

rd ḥm.f ỉr.t n.f ḳrsw m hbnỉ ḫtm

nỉỉ sp ỉr.t n kỉỉ mỉtw.f ḏr-bȝḥ

dd.w ỉm.f

... ỉptn m mḥtw...

...

rd ḥm.f wrḥt.f r-gs ḥm.f

ỉn sȝ.f smsw ỉr n.f ẖrỉ-tp nswt mdw-rḫỉỉt nswt-mr-nṯr(?)

...

ỉr.t(w) n.f ḫwdt

...

smȝ.f ỉm.s r tȝ

...

rd.ỉn.f šm.f

... nb m ẖnw

... wḏ ḥm.f rd.t(w) wd.t m sš ḥr ỉs.f

...

ḥs sw ḥm.f ḥr.s

dwȝ n.f n.f nṯr wr r ỉḫt nb(t)

 

m ỉs.f n ẖrt-nṯr nt(ỉ) m ḫʿ-bȝ-sȝḥw-rʿ

 

Sethe I 45, Iti, musician and servant of the Gods (L. 214)

 

(ỉmy-r) ḥst pr-ʿȝ

sḫmḫ ỉb n nb.f m ḥst nfr.t m-ẖnw pr-ʿȝ

ḥm-nṯr rʿ ḥwt-ḥr m st-ỉb-rʿ ḥm-nṯr nfr-ỉr-kȝ-rʿ

ḥm-nṯr sȝḥw-rʿ ḥm-nṯr nỉ-wsr-rʿ ỉtỉ

rḫ-nswt (ỉmy-r) ḥst pr-ʿȝ ḥm-nṯr rʿ ḥwt-ḥr wʿb nswt ỉtỉ

 

Sethe I 46-8 Inscription of Khuiwer (Strudwick Nb 219)

 

pr(.ỉ) m nỉwt(.ỉ) hȝ.n(.ỉ) m spȝt(.ỉ)

ḏd.n(.ỉ) mȝʿt ỉm ỉr.n(.ỉ) mȝʿt ỉm

nfr n.ṯn (ỉmỉ(w)-ḫt.ỉ) mȝʿ-ḫrw.ṯn tpỉw-ʿỉỉ(.ỉ)

ỉr ỉr.t.ṯn r nw

wn.n ỉr(.ỉ) mỉtt r ỉšt.ṯn (n) ỉmỉw-ḫt.ṯn

n sp ỉr(.ỉ) šn.nt rmṯ nb

n sp d(.ỉ) sḏr s nb (špt) ... nb

ḏr mswt(.ỉ)

ỉnk sb ḥtp(.w) ỉr ỉmȝḫw

mrỉỉ ỉt(.f) mrỉỉ mwt.f

ỉmȝḫw ḫr nt(ỉ)w ḥnʿ.f

bnr ḫr snwt.f

mrỉỉ n bȝk.w.f

ỉwt(ỉ) sp ỉr.f šn.nt rmṯ nb

rḫ-nswt sš-ʿ-nswt pr-ʿȝ

sȝb (ỉmy-r) sš(w)

sȝb sḥḏ sš(w) n ḥwtỉ-wrtỉ ỉmt-wrt nt ẖnw

ḫrp sš(w) sprw.w

wḏʿ-mdw m (hȝỉỉt)

pẖr mḥ m šwt

sȝb sḥḏ sš(w) n wpwt

sḥḏ sš(w) pr ḥrỉ-wḏb

(ỉmy-r) st-ḏfȝw

ḫrp sš(w) sprw.w m ḏȝḏȝt wr.t

(ỉmy-r) ỉmỉ-wrt ʿȝ(t) ḥr

(ỉmy-r) mšʿ nfrw

sḏm mdw m sštȝ nb

ḥtp-dỉ-nswt ỉnpw

ḫp(.f) ḥr wȝt nfr.t nt ỉmnt

ḫp.pt ỉmȝḫw ḥr.s

ỉȝw.k(wỉ) nfr wrt

wʿb.k(wỉ) ḥr wȝt nfr.t

m nb ỉmȝḫ ḫr nṯr-ʿȝ

sȝb sḥḏ sš(w) ḫw-w-wr

 

Sethe I 48-9 Inscription of Pehenwikai (Strudwick Nb 146)

...

ỉr rmṯ nb ʿḳ.t(y).f(y) ḥr twt pw m ʿbw.f

ỉr rmṯ nb ʿḳ.t(y).f(y) ḥr twt.w ỉpn m ʿbw.f

wn.n wḏʿ-mdw(.ỉ) ḥnʿ.f m bw nt(ỉ) wḏʿ-mdw ỉm

n sp ỉr.ỉỉ(.ỉ) ỉḫt ḏw(t) r ỉḫt nt rmṯ nb

...

ỉr.n(.ỉ) ỉs pw m ỉmȝḫw ḫr nswt

ỉr rmṯ nb ʿḳ.t(y).sn ỉm.f m ʿbw.sn

ỉr.t(y).sn ỉḫt ḏw(t) r.f

m-ḫt nn ḏd(w).n(.ỉ)

wn.n wḏʿ-mdw(.ỉ) ḥnʿ.sn m bw wḏʿ-mdw ỉm

 

Sethe I 49-51, Tomb inscription of Hotephiryakhet (B I 252, L. 225)

 

sȝb ỉrỉ-nḫn ḥtp-ḥr-ȝḫt ḏd.f

ỉr.n(.ỉ) ỉs pw m ỉšt mȝʿ(t)

n sp ỉṯ.ỉ ỉḫt nt rmṯ nb

ỉr rmṯ nb (wn.nw) ỉr.sn n(.ỉ) ỉḫt ỉm

ỉr(.ỉ) n.sn

dwȝ (n.sn) nṯr ḥr.s ʿȝ wrt

ỉr(.ỉ) n.sn nw ḥr t ḥr ḥnḳt ḥr ḥbs

ḥr mrḥt ḥr bdt ʿȝ wrt

n sp ỉr.ỉ ỉḫt nb(t) m wsr (r) rmṯ nb

mr nṯr ỉḫt mȝʿ(t)

ỉnk ỉmȝḫw ḫr nswt

sȝb smsw-hȝỉỉt ḥtp-ḥr-ȝḫt ḏd.f

ỉr.n(.ỉ) ỉs pw ḥr rmn ỉmnt(ỉ) m st wʿbt

nn wn.t ỉs ỉm n rmṯ nb

n-mrwt mk.t(w) ỉḫt sb(w) n kȝ.f

ỉr rmṯ nb ʿḳ.tỉ.sn ỉr ỉs pw m ʿbw.sn

ỉr.tỉ.sn ỉḫt ḏw(t) ỉr nw

wn.n wḏʿ-mdw(.ỉ) ḥnʿ.s(n) ḥr.s ỉn nṯr-ʿȝ

ỉr.n(.ỉ) ỉs pw m šwt

ỉmȝḫ(.ỉ) ḫr nswt ỉn n(.ỉ) ḳrsw

 

Sethe I 51-53, Inscription of Ptahshepses (B I 256, L. 213)

 

ẖrd ms(w).n mwt.f m rk mn-kȝw-rʿ

šd.f m-m msw-nswt m pr-ʿȝ n nswt m ẖnw-ʿ m ỉpȝt-nsw

špss ḫr nsw r ẖrd nb ptḥ-špss

ỉd ṯs mḏḥ m rk špss-kȝ-f

šd.f m-m msw-nswt m pr-ʿȝ n nswt m ẖnw-ʿ m ỉpȝt-nsw

špss ḫr nswt r ỉd nb ptḥ-špss

ỉḫr ḥs sw ḥm.f

rd n.f ḥm.f sȝt-nswt sms.t ḫʿ-mȝʿt m ḥmt.f

mr.n ḥm.f wn.n.s ḥnʿ.f r s nb ptḥ-špss

n wsr-kȝ-f wr-ḫrp-ḥm(wt)

špss ḫr nswt r bȝk nb

hȝ.f r dpt nb(t)

stp-sȝ

ʿḳ.f ḥr wȝwt ʿḥ šmʿw m ḥb.w nb(w) n ḫʿw

ptḥ-špss

n sȝḥw-rʿ

špss ḫr nswt r bȝk nb

m ḥrỉ-sštȝ n kȝt nb.t

mr.rt ḥm.f ỉr.t.s

snfr ỉb n nb.f rʿ nb ptḥ-špss

n nfr-ỉr-kȝ-rʿ

špss ḫr nswt r bȝk nb

ỉḫr ḥs sw ḥm.f ḥr ỉḫt

rd ḥm.f sn.f rd.f

nn rd.n ḥm.f sn.f tȝ ptḥ-špss

n nfr-f-rʿ

špss ḫr nswt r bȝk nb

hȝ.f r wṯs-nṯrw m ḥb.w nb(w) n ḫʿw

mrỉỉ n nb.f ptḥ-špss

mỉn ḫr nỉ-wsr-rʿ ʿnḫ ḏt stp-sȝ r.f

n ỉb n nb.f

mrỉỉ nb.f

ỉmȝḫ (ỉ)n ptḥ

ỉr.r mr.rt nṯr r.f

sbnr (ḥmwty) nb ḫr nswt ptḥ-špss

 

Sethe I 53, 54 Sinai inscription (B I 250)

 

ḥr st-ỉb-tȝwy nỉ-wsr-rʿ d ʿnḫ ḏt

nṯr-ʿȝ nb tȝwy nswt-bỉt nbty st-ỉb ḥr-nbw nṯrỉ

nỉ-wsr-rʿ sȝ-rʿ (mrỉỉ(?)) wȝḏt

dȝ ḫȝswt nb.t d ʿnḫ

sḳr nṯr-ʿȝ mnṯw

dȝ ḫȝswt nb.t

 

Sethe I 54 Sinai inscription (B I 263)

 

ḥr mn-ḫʿw nswt-bỉt mn-kȝw-ḥr d ʿnḫ ḏdt wȝs mỉ rʿ ḏt

wpwt ỉr.t.n ...

 

Sethe I 55 Sinai inscriptions of Dedkare-Isesi I (B, I, 264)

 

ḥr ḏd-ḫʿw sȝ-rʿ ʿnḫ ḏt

nswt-bỉt nbty ḏd-ḫʿw ḥr-nbw ḏd

mrỉỉ wȝḏt bȝw-p

d ʿnḫ snb ȝwt-ỉb nb(t) ḏt

wpwt nswt ỉr.t.n ḥw-..-ḥk...

 

Sethe I 55, 56 Sinai inscriptions of Dedkare-Isesi II (B I 266)

 

rnpt m-ḫt sp 4 ṯnwt mnmnt ʿwt nb(t)

d.t nṯr gm.t(w) (ʿȝt) m bỉȝt štȝ(t)(?) wḏ(?) m sš nṯr ḏs.f

ḥr ḏd-ḫʿw nswt-bỉt nbty ḏd-hʿw ḥr-nbw ḏd ḏd-kȝ-rʿ

ʿnḫ ḏt

wpwt nswt hȝb.t

ḥnʿ ʿpr-wỉȝ ỉmỉ-ỉrty nỉ-ʿnḫ-ḫntỉ-ẖt

r ḫtỉw-mfkȝt rn.f

 

Sethe I 56 Sinai inscriptions of Dedkare-Isesi III (B I 267)

 

dȝ(w) ḫȝswt nb(t)

sḳr nṯr-ʿȝ mnṯw

dȝ(w) ḫȝswt nb(t)

 

Sethe I 56 Sinai inscriptions of Dedkare-Isesi IV (B I 267)

 

rnpt-sp 9 ṯnwt mnmnt

 

Sethe I 57

 

sp tpỉ ḥb-sd nswt-bỉt ḏd-kȝ-rʿ mrỉỉ bȝw-ỉwnw

d ʿnḫ ḏdt wȝs ȝwt-ỉb nb(t) ḏt

 

Sethe I 57 Inscription of Seshemnefer (Strudwick Nb 234)

 

ỉ.n(.ỉ) m nỉwt(.ỉ)

pr.n(.ỉ) m spȝt(.ỉ)

ḳrs(.ỉ) m ỉs(.ỉ) pn

ḏd.n(.ỉ) mȝʿt mr.rt nṯr rʿ nb

bw-nfr pw wn ḏd(.ỉ) ḫr nswt ȝḫ(t) n rmṯ

n sp ḏd(.ỉ) ỉḫt nb(t) ḏw(t) r rmṯ nb ḫr ḥm n nb(.ỉ)

 

Sethe I 58 Inscription of Ptahhotep desher (Strudwick Nb 86)

 

ḥȝtỉ-ʿ tȝỉtỉ-sȝb-ṯȝt(ỉ) ptḥ-ḥtp-dšr

ỉr.t.n sȝ ỉmỉ-nfrt

 

Sethe I 59-67 Tomb inscription of Senezemib (B I 270)

 

...

ỉnk mḥ-ỉb n nswt m ḥrỉ-sštȝ n ḥm.f

m ỉmỉ-ỉb n ḥm.f

m ỉḫt nb(t)

ỉr kȝt nb(t) wḏ.t.n ḥm.f ỉr.t

wn ỉr(.ỉ) mỉ st-ỉb nt ḥm.f r.s

... ḥm.f

sk sw m st-ʿ

sk ḫpr...

rd ḥm.f wrḥ.t(w)(.ỉ) m ʿnd

...

n sp ỉr.t(w) mỉtt r-gs nswt n rmṯ.w nb(w)

...

sš ḥm.f ḏs.f m ḏbʿ.wy.f

r ḥs.t(.ỉ)

n ỉr.t(.ỉ) kȝt nb(t) wḏ.t.n ḥm.f ỉr.t

r nfr r mnḫ

ḫft st-ỉb nt ḥm.f r.s

wḏ-nswt (n) tȝỉỉtỉ-sȝb-ṯȝ(tỉ) (ỉmy-r) sš-ʿ-n-nsw

(ỉmy-r) kȝt nb.t nt nswt snḏm-ỉb

ỉw mȝ.n ḥm(.ỉ) mḏȝt.k tn

ỉr.t.n.k r rd.t rḫ.t(w)

... n mrt-ỉssỉ

ntt ... n pr-ʿȝ n ...

wn-mȝʿ snḏm-ỉb

m snḏm ỉb n ỉssỉ

...

... ḏd mr.rt ỉssỉ

r rmṯ.w nb(w) ḫpr m tȝ pn r-ḏr.f

...

... ḥwʿ nb ...

...

snḏm ỉb pw n ỉssỉ

...

ỉḳr ỉḳr.w...

...

 

wn.t.k r ỉr.t š

ḫft ḏd.f m ...

... nb.f

ỉw mr.n ḥm(.ỉ) sḏm mdw.k pn wrt

...

... ḥm ỉḫt nb(t) ...

ḏd (ỉmy-r) kȝt nb(t) nt nswt

...

 

wḏ-nswt (n) tȝỉỉtỉ-sȝb-ṯȝ(tỉ) (ỉmy-r) kȝt nb.t nt nswt

(ỉmy-r) sš-ʿ-n-nswt snḏm-ỉb

ỉw mȝ.n ḥm(.ỉ) snṯ wḏ pn

n ʿḥ n ỉssỉ nḥbt ...

... ȝw mḥ 1200 wsḫ mḥ 221

ḫft wḏ.ḏt n.k ...

ỉr.n ṯw ḥm nṯr r st-ỉb nt ỉssỉ

r rmṯ.w nb(w) ḫpr(w) m tȝ pn r-ḏr.f

ỉr(.ỉ) ỉḫt nb(t) wr.t ...

...

 

ỉr.t(w) wḏ

... r dmḏ sr.w ...

...

n ỉs.f pn ỉr(w).n(.ỉ) n.f n rnpt 1 ȝbd 3

sk sw m wʿbt nt ʿḥʿw

m pr-ḏt nt(ỉ) m nfr-ỉssỉ

...

ỉn(.w) ȝsḫ m wpwt ḥtp-nṯr m tȝ-mḥw šmʿw ...

... r mỉn mỉ mȝwt

ỉw rd ḥm.f ḫtm wḏ.w (r.s(?)) m sḏȝwt nt ʿ

...

ỉw ỉr.n.f ḥmw-kȝ

ỉw rd.n(.ỉ) d.t m sš

...

(sẖr(?)).s ỉn ḳstỉ

...

psš m sȝ

...

ḥr ḏȝt

ỉr(.w) ỉḫt nb(t) (ỉ)n ḥmỉỉ.w ỉpn

mỉ wn.t wḏ ỉm m ẖnw

...

ỉ.n ḳrsw pn ḥnʿ ʿȝ.f

r ȝḫt-ḫwfw

...

sȝṯ ʿȝ pḥt(y)-ỉssỉ rn.f

 

Sethe I 69 Inscription of Unas at Elephantine (Strudwick Nb 48)

 

ḥr wȝḏ-tȝwy nswt-bỉt wnỉs

nb ḫȝswt d ʿnḫ wȝs ḏt mrỉỉ ẖnmw d ʿnḫ ḏt

 

Sethe I 69-71 Inscription of Inti at Deshasheh (Strudwick Nb 271)

 

rḫ-nswt ỉntỉ ḏd.f

ỉr.n(.ỉ) ỉs pw m ỉšt mȝʿ.t

n ỉṯ.ỉ ỉḫt nt rmṯ nb

...

... ṯs n rmṯ nb

... n sp ỉr.ỉ ỉḫt ḏw(t) r rmṯ nb

ỉr ḥmwt nb.t ỉr.r(t) n(.ỉ) nw

wn.n ỉr.r(.ỉ) n.sn nw

dwȝ.sn n(.ỉ) nṯr ḥr.s

mr.ỉỉ.n.sn ỉr.t ...

ỉr.t ʿȝ wrt

n-mrwt dwȝ.sn n(.ỉ) nṯr ỉm

mrrw ỉnpw

rmṯ nb ʿḳ.t(y).f(y) r nw

dwȝ.f n(.ỉ) nṯr ỉm

ỉr.w n.f mr r(.f) m ỉšt.f

ỉr ḥm rmṯ nb ỉr.t.n.s(n) ỉḫt ḏw(t) r nw

ỉr.t.n.s(n) ỉḫt nb(t) nbḏ.t r nw

sỉn.t.sn sš ỉm

wn.n wḏʿ-mdw(.ỉ) ḥnʿ.sn ḥr.s ỉn nṯr-ʿȝ nb wḏʿ-mdw

m bw nt(ỉ) wḏʿ-mdw ỉm

ỉr ḥm rmṯ nb mr.tw.f ḳrs.f m ỉšt.f

ỉr.rt.f ... mkt m kt ỉḫt sb n kȝ.f

ỉmȝḫw n nṯr-ʿȝ pw

sb n kȝ.f ỉȝwt nfr(t) wrt

ỉnk ỉmȝḫw ḫr nswt

ỉnk ỉmȝḫw ḫr nṯr-ʿȝ

ỉnk mr.f nfrt msḏ.f ȝbt

mrrt nṯr pw ỉr.t ỉḫt mȝʿ(t)

 

Sethe I 71-72 Inscription of Seftjwa in Berlin (Strudwick Nb 190)

 

rḫ-nswt sfṯ-wȝ ḏd.f

ỉr.n(.ỉ) nw m ỉšt mȝʿ.t

 

Sethe I 75 Mortuary inscription of Nezemib (B I 279)

 

ỉ ʿnḫw tp(ỉ)w tȝ

swȝ.t(y).sn ḥr ỉs pn

st n(.ỉ) mw

ỉnk ḥrỉ-sštȝ

pr n(.ỉ) prt-ḫrw m ntt m-ḫt.ṯn

ỉnk mrỉỉ rmṯ

n sp ḥw.t(w)(.ỉ) m-bȝḥ sr nb ḏr mswt(.ỉ)

n sp ỉṯ(.ỉ) ỉḫt rmṯ nb m ʿwȝ

ỉnk ỉr ḥs.st rmṯ nb

 

Sethe I 76-79, Tomb inscription of Henku (B I 281, L. 225)

 

ỉ rmṯ nb nw ȝtft

ỉ ḥrỉw-tp ʿȝ.w nw kt spȝwt

swȝ.t(y).sn ḥr ỉs pn

ỉnk hnḳw ḏd(w) (n.f) nfr bnr

(st) mw

d t ḥnḳt n ỉmȝḫw ḫr mȝtỉt nbt ỉȝkmt(?)

ḫr nmtỉ ...pr.w nw mʿm(?)

 

n rpʿt ḥȝtỉ-ʿ sm smr-wʿtỉ ẖrỉ-ḥb(t) ḥrỉ-tp ʿȝ ȝtft

ỉmȝḫw ḫr nb.f hnḳw

ỉnk ỉmȝḫw

mrỉỉ n ỉt.w(.f)

ḥsỉỉ n mwwt(.f)

ḳrsw n ỉȝw.w.f

 

Sethe 77, line 8

 

ỉw rd.n(.ỉ) t n ḥḳr nb n ȝtft

ỉw ḥbs.n(.ỉ) ḥȝỉỉ ỉm.s

ỉw gr mḥ.n(.ỉ) wḏb.w.s m mnmnt

mḫr.w.s m ʿwt

ỉw gr ssȝ.n(.ỉ) wnš.w nw ḏwt ḏrwt nt pt

m ḫȝw n ʿwt

...

ỉw ỉr.n(.ỉ) ḥrỉ-tp (ỉmy-r) ỉt-šmʿ m spȝt tn

...

ỉw gr grg.n(.ỉ) nỉwwt ... m spȝt tn

m sȝb.w nw kt spȝwt

wn.w ỉw.sn n mrw ỉm.sn

ỉr(.ỉ) ỉȝwwt.sn m sr(w)

n sp kf.ỉỉ(.ỉ) s ḥr ẖrt.f

sỉw.f (wỉ) ḥr.s n nṯr nỉwt

ỉnk ḏd wḥm bw-nfr

n sp hm.ỉ s n wsr r.f

sỉw.f ḥr.s n nṯr

ʿḥʿ.n(.ỉ) ḥm r ḥḳȝ m ȝtft

ḥnʿ sn(.ỉ) ỉmȝḫw smr-wʿtỉ ẖrỉ-ḥb(t) ḥm-rʿ

ỉmȝḫ

ȝḫ(.ỉ) n.s m sȝ-prw nw mnmnt m grgt nt wḥʿ.w

ỉw grg.n(.ỉ) ỉȝt.s nb(t)  ...

m rmṯ.w mnmnt r... ʿwt m bw-mȝʿ

n ḏd(.ỉ) grg ỉm ...

ỉnk ỉgr mrỉỉ n ỉt(.f)

ḥsỉỉ n mwt.f

mnḫ ḳd n sn.f

ỉmȝ n snt.f

...

 

Sethe I 80 Tomb of Nebib at Deir el-Gebrawi (Strudwick Nb 268)

 

ỉmȝḫw ḫr (...) n mȝtỉt nbt ỉȝkmt

ḥrỉ-sštȝ n (ḫtmw-nṯr) ... ỉȝkmt

(ỉmy-r) ... n (ḫtmw-nṯr) nb-ỉb

ḏd.f

ỉ(.n)(.ỉ) m nỉwt(.ỉ) hȝ.n(.ỉ) m spȝt(.ỉ)

ỉr.n(.ỉ) ḥs.st m ỉmȝḫw ḫr nb.f rʿ nb

 

Sixth Dynasty

Teti

 

Sethe I 81-84 Inscription of Sabu called Ibebi (B I 283)

 

n wnỉs wr-ḫrp-ḥm(wt)

špss ḫr nswt r bȝk nb

hȝ.f r dpt nb(t)

stp-sȝ

ʿḳ.f ḥr wȝwt ʿḥ šmʿw m ḥb.w

sȝbw rn.f nfr ỉbbỉ

ỉmȝḫw ḫr nswt

ỉr ḥs.st.f

mr.r(w) nb.f

wr-ḫrp-ḥm(wt) (ỉmy-prwy)

(ny-ḥb-rʿ) ḥm-nṯr ptḥ ḥm-nṯr skr

sȝbw rn.f nfr ỉbbỉ

mỉn ḫr sȝ-rʿ ttỉ ʿnḫ ḏt wr-ḫrp-ḥm(wt)

špss ḫr nsw r bȝk nb

m ḥrỉ-sštȝ n kȝt nb.t

mr.rt ḥm.f ỉr.t.s

snfr ỉb n nb.f rʿ nb

wr-ḫrp-ḥm(wt) sȝbw

wr-ḫrp-ḥm(wt) ḥnk-nsw

...

wr-ḫrp-ḥm(wt) (ỉmy-prwy) (ny-ḥb-rʿ)

sbnr (ḥmwty) nb

ỉmȝḫw ḫr ỉtỉ nb

stp.n.f sȝ r.f

n ỉb n nb.f

ỉmỉ-ỉb n nb.f

mrỉỉ nb.f

ỉmȝḫw n ptḥ

ỉr mr.rt nṯr r.f rʿ nb ḫr nswt

mỉn ḫr sȝ-rʿ ttỉ ʿnḫ ḏt wr-ḫrp-ḥm(wt)

špss ḫr nswt r bȝk nb

hȝ.f r dpt nb(t)

stp-sȝ

ʿḳ.f ḥr wȝwt ʿḥ šmʿw m ḥb.w nb(w) n ḫʿw

wr-ḫrp-ḥm(wt) (ny-ḥb-rʿ) sȝbw

ỉḫr ḥs wỉ ḥm.f

rd ḥm.f ʿḳ(.ỉ) r ẖnw-ʿ

d(.ỉ) n.f ʿnḫw m bw nb

gm.m(w)(.ỉ) wȝt ỉm

n sp ỉr.t(w) mỉtt n bȝk nb mỉt(ỉ).ỉ ỉn ỉtỉ nb

n mr.r wỉ ḥm.f r bȝk.f nb

n ỉr.t ḥs.st.f rʿ nb

n wn ỉmȝḫ(.ỉ) m ỉb.f

ỉḳr.k(wỉ) ḫr ḥm.f

gm(.ỉ) wȝt m sštȝ nb n ẖnw

špss(.ỉ) ḫr ḥm.f

 

Sethe I 84-85 Inscription of Sabu called Thety (B, I, 288)

 

mỉn ḫr ḥm.f

wd wỉ ḥm.f m wr-ḫrp-ḥm(wt) wʿ.k(wỉ) ...

ḥwt-nṯr nt ptḥ (rsy-ỉnb-f) m st.f nb(t) ẖr-ḥr(.ỉ)

sk nfr n wn.n wr-ḫrp-ḥm(wt) wʿ ḏr-bȝḥ

... skr m šṯt

ỉḫt-nṯr nb(t) ỉrt nb(t) ỉr.t wr-ḫrp-ḥm(wt) 2

...

sk nfr n ỉr.t mỉtt (ỉ)n wr-ḫrp-ḥm(wt) nb

ḥr (hȝw) nsỉw-bỉtỉw nb(w)

... n ḥwt gs-pr

m sȝr ḫr ḥm.f

wd wỉ ḥm.f

... ẖr-ḥr(.ỉ)

sk ỉȝwwt.sn mỉ ỉt.w.sn

... ẖr-ḥr(.ỉ)

ỉr.t m tȝ r-ḏr.f

sk nḫt ỉb n ḥm.f r ỉḫt nb(t) ỉr.t ỉm

 

Sethe I 86-87 Inscription of an unknown builder (B, I, 290)

 

ỉr.k(wỉ) r ḥs.t wỉ ḥm.f ḥr.s ...

rd ḥm.f ʿḳ(.ỉ) r ẖnw-ʿ

stp-sȝ nb r ỉtỉ

...

rd ḥm.f pr smr rʿ-wr(?)

dwȝ.f n(.ỉ) nṯr ḥr.s

...

mỉn ḫr ttỉ nb(.ỉ) ʿnḫ ḏt

...

hȝb wỉ ḥm.f

r ḫrp kȝt m ḥwt-kȝ ...

(r ḫrp kȝt) m r-ȝw ...

ỉr.n(.ỉ) rwt ỉm

ḥr ḫrp kȝt

...

rd.n ḥm.f ḫd ...

 

Sethe I 87-88 Mereruka (Litterature historique sous l’Ancien Empire égyptien, p. 155)

 

...

mỉ wʿb.sn r ḥwt-nṯr nt nṯr

wn.n wḏʿ-mdw(.ỉ) ḥnʿ.sn ḥr.s

... m wnwt ẖrỉ-ḥb(t)

ỉw gr ỉ.bs.k(wỉ) ...

ỉw gr rḫ.k(wỉ) ỉʿr.t.f nỉỉ(?) n nṯr-ʿȝ

ỉw gr rḫ.k(wỉ) špss.t.f nỉỉ(?) ḫr nṯr-ʿȝ

... m sḫt

nỉỉ rd ḫpr ỉḫt nb(t) msḏ.ḏt.f ḏt

...

ḏd(.ỉ) nw r ḏrw nb(w)

ʿḳ.t(y).sn r ỉs pn ḏt

...

m smrw-wʿt(ỉw) špss.w ḫr nswt

sk wỉ m sʿḥ pn

 

ỉnk ḥsỉỉ n ỉt..f

...

ỉnk wr n nswt

ỉw sb.n(.ỉ) ỉmȝḫ

 

Pepi I

Sethe I 91-92 Sinai inscription (B I 302)

 

nswt-bỉt nbty mrỉỉ-ẖt mrỉỉ-rʿ d ʿnḫ nb ḏt

ḥr mrỉỉ-tȝwy

sp tpỉ ḥb-sd

d(t) sḫt

sȝ ʿnḫ ḥȝ.f

bḥdt(ỉ)

nṯr nfr nb tȝwy

 

rnpt m-ḫt sp 18 ȝbd 4 šmw sw 6

wpwt ỉr.t.n (ỉmy-r) mšʿ ȝbdw sȝ (ỉmy-r) mšʿ mrỉỉ-rʿ-ʿnḫ

 

Sethe I 93 II The expedition inscriptions (B I 298)

 

rnpt ḫt sp 18 ȝbd 3 šmw sw 27

nswt-bỉt mrỉỉ-rʿ ʿnḫ ḏt sp tpỉ ḥb-sd

wpwt nsw ỉr.t.n (ỉmy-r) kȝt nb(t) nt nswt smr-wʿtỉ

mḏḥw nsw (m) ḳd (ỉmy-prwy) mr-ptḥ-ʿnḫ-mrỉỉ-rʿ

sȝ.f ẖrỉ-ḥb(t) mr-ptḥ-ʿnḫ-mrỉỉ-rʿ

ḥnʿ ḫtmw-nṯr ỉḫỉ ỉḥw

 

Sethe I 94 III

 

rnpt ḫt ...

wpwt nswt ỉr.t.n (ỉmy-r) kȝt nb(t) nt nswt smr-wʿtỉ

mḏḥw nsw (m) ḳd (ỉmy-prwy) mr-ptḥ-ʿnḫ-mrỉỉ-rʿ

(ỉmy-r) wpwt ḥtp-nṯr (ỉmy-prwy) ẖrỉ-tp nsw sȝb sḥḏ sš ssỉ

sš-ʿ-nswt ḫnw

sȝb (ỉry-mḏȝt) ḫwỉ

ḫtmw-nṯr ỉḥw

ḫtmw-nṯr ỉḫỉ

 

wpwt nswt ỉr.t.n ḫtmw-nṯr ỉḫỉ

sȝ.f ʿpr-wỉȝ ỉmỉ-ỉrty ỉḫỉ 

...

(ỉmy-r) ḳd(w) mr ṯṯỉ

 

Sethe I 94 (Strudwick Nb 64 E)

 

ḥr mrỉỉ-tȝwy sȝ-rʿ d ʿnḫ ḏt

bỉkw-nbw nbty mrỉỉ-ẖt pỉpỉ ʿnḫ mỉ rʿ

nswt-bỉt mrỉỉ-rʿ sp tpỉ ḥb-sd

wpwt nswt ỉr.t.n ḫtmw-nṯr ỉḫỉ

sȝ.f ʿpr-wỉȝ ỉmỉ-ỉrty ỉḫỉ

(ỉmy-ḫt) ḥmwt pr-ʿȝ

mrỉỉ-rʿ-nfr

ḫw-n-ptḥ-mrỉỉ-rʿ

ḫw-n-ḥr-mrỉỉ-rʿ

nfr-ḥr-n-ptḥ-mrỉỉ-rʿ

sʿnḫ-ptḥ-mrỉỉ-rʿ

(ỉmy-r) (ḳdw) mr ṯṯỉ

 

Sethe I 95-96 Hatnub quarry (B I 304)

 

ḥr mrỉỉ-tȝwy nsw-bỉt mrỉỉ-rʿ d ʿnḫ ḏt

sp tpỉ ḥb-sd

rnpt-sp 25 tpỉ ȝḫt sw 1

wpwt nswt ỉr.t.n smr-wʿtỉ wr-dỉw pr ḏḥwtỉ

ẖrỉ-tp nsw ḥrỉ-sštȝ

ḫrp nst.y (ỉmy-r) ʿḥ (ỉmy-r) šmʿw ḥrỉ-tp ʿȝ n wnt

sȝ ḫw-w(ỉ) n-ʿnḫ-ss-ẖnm

 

Sethe I 97 I Beloved of the lord of Coptos (Min) (B I 296)

 

mrỉỉ nb gbtỉw

 

Sethe I 98-110, Inscription of Uni (B I 292-94, 306-15, 319-24, L. 150)

 

ḥȝtỉ-ʿ (ỉmy-r) šmʿw ỉmỉ-ỉs ỉrỉ-nḫn ḥrỉ-tp nḫb smr-wʿtỉ

ỉmȝḫw ḫr wsỉr ḫntỉ ỉmntỉw wnỉ

ḏd.f

 

(L. 150)

 

ỉnk ỉd ṯs mḏḥ ḫr ḥm n ttỉ

ỉȝwt(.ỉ) m (ỉmy-r) šnʿw

ỉr.n(.ỉ) sḥḏ (ḫnty-š) pr-ʿȝ

 

(B 307)

 

 ... smsw n ḏbȝt ḫr ḥm n pỉpỉ

rd wỉ ḥm.f m ỉȝwt nt smr sḥḏ ḥm-nṯr n nỉwt.f

sṯ ỉȝwt(.ỉ) m ...

rd wỉ ḥm.f m sȝb ỉrỉ-nḫn

ỉb.f mḥ(.w) ỉm(.ỉ) r bȝk.f nb

sḏm(.ỉ) ỉḫt wʿ.k(wỉ) ḥnʿ tȝỉỉtỉ-sȝb-ṯȝ(tỉ) m sštȝ nb

... m rn n nswt n ỉpt-nswt n ḥwt-wrt 6

n mḥ-ỉb.n ḥm.f ỉm(.ỉ) r sr.f nb

r sʿḥ.f nb r bȝk.f nb

dbḥ.k(wỉ) m-ʿ ḥm n nb(.ỉ)

ỉn.t(w) n(.ỉ) ỉnr ḥḏ ḳrsw m r-ȝw

rd ḥm.f ḏȝ ḫtmw-nṯr

ḥnʿ ṯst nt ʿpr (ẖry-ʿ).f

r ỉn.t n(.ỉ) ḳrsw pn m r-ȝw

ỉ.n.f m-ʿ.f m sȝṯ ʿȝ n ẖnw

ḥnʿ ʿȝ.f rwt rwỉỉt

gmḥwy sȝṯ(w)

n sp pȝ.t(w) ỉr.t mỉtt n bȝk nb

ỉḫr ỉḳr(.ỉ) ḥr ỉb n ḥm.f

ỉḫr wȝb(.ỉ) ḥr ỉb n ḥm.f

ỉḫr mḥ-ỉb.n ḥm.f ỉm(.ỉ)

sṯ wỉ m sȝb ỉrỉ-nḫn

rd wỉ ḥm.f m smr-wʿtỉ (ỉmy-r) (ḫnty-š) pr-ʿȝ

...

ỉr.k(wỉ) r ḥs.t(.ỉ) ḥm.f m ỉr.t stp-sȝ

m ỉr.t wȝt nswt m ỉr.t ʿḥʿw

ỉr.k(wỉ) mỉ-ḳd r ḥs.t wỉ ḥm.f ḥr.s r ỉḫt nb(t)

šn.t(w) ỉḫt m ỉpt-nswt r ḥmt-nsw wrt-ḥts m sštȝ

rd ḥm.f hȝ.ỉỉ(.ỉ) r sḏm wʿ.k(wỉ)

n wn.t tȝỉỉtỉ-sȝb-ṯȝ(tỉ) nb sr nb ỉm

wp-r wʿ.k(wỉ)

n ỉḳr(.ỉ) n wȝb(.ỉ) ḥr ỉb n ḥm.f

n mḥ ḥm.f ỉb.f ỉm(.ỉ)

ỉnk ỉr m sš wʿ.k(wỉ) ḥnʿ sȝb ỉrỉ-nḫn wʿ

sṯ ỉȝwt(.ỉ) m (ỉmy-r) (ḫnty-š) pr-ʿȝ

n sp pȝ mỉtw(.ỉ) sḏm sštȝ n ỉpt-nswt ḏr-bȝḥ

wp-r rd.t ḥm.f sḏm(.ỉ)

n ỉḳr(.ỉ) ḥr ỉb ḥm.f r sr.f nb

r sʿḥ.f nb r bȝk.f nb

 

Sethe 101 (L. 138)

 

ḫsf.n ḥm.f ỉḫt nt ʿȝm.w (ḥryw-šʿy)

ỉr.n ḥm.f mšʿ n ḏbʿ.w ʿšȝw m šmʿw mỉ-ḳd.f

ḫnt m ȝbw mḥt(ỉ) m mdnỉt m tȝ-mḥw

m gswy-pr mỉ-ḳd.sn m sḏr m-ẖnw

sḏr.w m ỉrṯt nḥs(ỉ)w

mḏȝ nḥs(ỉ)w ỉmȝ nḥs(ỉ)w

m wȝwȝt nḥs(ỉ)w m kȝȝw

nḥs(ỉ)w m tȝ (ṯmḥw)

hȝb wỉ ḥm.f ẖr-ḥȝt mšʿ pn

sṯ (ḥȝtyw-ʿ) sṯ ḫtmww-bỉt sṯ

smrw-wʿt(ỉw) ḥwt-ʿȝt sṯ ḥrỉw-tp ḥḳȝw-ḥwwt

nw šmʿw tȝ-mḥw smr(w) (ỉmyw-r) ʿȝw.w (ỉmyw-r) ḥmw-nṯr

nw šmʿw tȝ-mḥw (ỉmyw-r) gs-pr

ẖr-ḥȝt ṯst nt šmʿw tȝ-mḥw ḥwwt nỉwwt ḥḳȝ.t.sn

nḥs(ỉ)w nw ḫȝswt ỉptn

ỉnk wn ỉr n.sn sḫr

sṯ ỉȝwt(.ỉ) m (ỉmy-r) (ḫnty-š) pr-ʿȝ

n mt n st(.ỉ)

r-nfr-n d.d wʿ ỉm m snnw.f

r-nfr-n nḥm wʿ ỉm ḫȝḏw ṯbty

m-ʿ ḥrỉ-wȝt

r-nfr-n ỉṯ.ṯ wʿ ỉm dȝỉw m nỉwt nb(t)

r-nfr-n ỉṯ.ṯ wʿ ỉm wʿt(ỉ) nb m-ʿ rmṯ.w nb(w)

mȝʿ.k(wỉ) sn m ỉw-mḥtỉ (sbȝ-n-ỉỉ-m-ḥtp)

wʿrt-nt-ḥr-nb-mȝʿt

sṯ wỉ m ỉȝwt tn

...

wbȝ.n(.ỉ) (ṯnw) ṯswt ỉptn

n sp wbȝ.t(w) (ỉ)n bȝk nb

ỉ.n mšʿ pn m ḥtp

ḫbȝ.n.f tȝ (ḥryw-šʿy)

ỉ.n mšʿ pn m ḥtp

pds.n.f tȝ (ḥryw-šʿy)

ỉ.n mšʿ pn m ḥtp

sšn.n.f wnwt.f

ỉ.n mšʿ pn m ḥtp

šʿ.n.f dȝb.f ỉȝrrt.f

ỉ.n mšʿ pn m ḥtp

st.n.f ḫt m ṯst(?).f nb(t)

ỉ.n mšʿ pn m ḥtp

smȝ.n.f ṯst ỉm.f m ḏbʿ.w ʿšȝ

ỉ.n mšʿ pn m ḥtp

ỉn.n.f ṯst ỉm.f ʿšȝ.t wrt m sḳrw-ʿnḫ(w)

ḥs wỉ ḥm.f ḥr.s r ỉḫt nb(t)

hȝb wỉ ḥm.f r mȝʿ mšʿ pn m sp 5

r dr tȝ (ḥryw-šʿy) r ṯnw bšṯ.sn

m ṯswt ỉptn

ỉr.k(wỉ) r ḥs.t wỉ ḥm.f ḥr.s

ḏd.t(w) wnt btk.w nḫt(w) m ḫȝstỉ.w ỉpn

m šrt-tp-gḥs

ḏȝ.k(wỉ) m nmỉw

ḥnʿ ṯswt ỉptn

ỉr.n(.ỉ) d(t) r tȝ m-pḥwy ḳȝw.w n ṯst

ḥr mḥt(ỉ) tȝ (ḥryw-šʿy)

sṯ ... mšʿ pn m ḥrt

ỉ.n(.ỉ)

nḏr.n(.ỉ) sn mỉ-ḳd.sn

smȝ btk nb ỉm.sn

 

Merenrê

Sethe 105 (L. 151)

 

wn(.ỉ) m ȝṯw ḥwt-ʿȝt (ẖrw-ṯbwty)

rd wỉ nswt-bỉt mr-n-rʿ nb(.ỉ) ʿnḫ ḏt m ḥȝtỉ-ʿ (ỉmy-r) šmʿw

ḫnt(ỉ) m ȝbw mḥtỉ m mdnỉt

n ỉḳr(.ỉ) ḥr ỉb n ḥm.f

n wȝb(.ỉ) ḥr ỉb n ḥm.f

n mḥ-ỉb.n ḥm.f ỉm(.ỉ)

wn(.ỉ) m (ȝṯw) (ẖrw-ṯbwty)

ḥs wỉ ḥm.f ḥr rsw

ḥr stp-sȝ ỉr(w).n(.ỉ) m st-ʿḥʿ

r sr.f nb r sʿḥ.f nb

r bȝk.f nb

n sp ỉr.t(w) ỉȝwt tn (ỉ)n bȝk nb ḏr-bȝḥ

ỉr.k(wỉ) n.f (ỉmy-r) šmʿw r hrt

r-nfr-n d.d s ỉm.f m snnw.f

ỉr kȝt nb(t)

ỉp ỉḫt nb(t) ỉp.t n ẖnw m šmʿw pn m sp 2

wnwt nb(t) ỉp.t n ẖnw m šmʿw pn m sp 2

ỉr srwt ỉr.t ḳd m šmʿw pn

n sp pȝ.t(w) ỉr.t mỉtt m šmʿw pn ḏr-bȝḥ

ỉr.k(wỉ) ḳd r ḥs.t wỉ ḥm.f ḥr.s

 

Sethe 106 (B I 321)

 

hȝb wỉ ḥm.f r ỉbhȝt

r ỉn.t nb-ʿnḫ hn-n-ʿnḫw ḥnʿ ʿȝ.f

ḥnʿ bnbnt ḫtm.t šps.t

n ḫʿ-nfr-mr-n-rʿ ḥnwt

hȝb wỉ ḥm.f r ȝbw

r ỉn.t mȝṯ rwt ḥnʿ (sȝṯw).s

mȝṯ ʿȝ.w rwỉỉt

r ỉn.t mȝṯ sbȝ.w

(sȝṯw.w) nw šspt ḥrt nt ḫʿ-nfr-mr-n-rʿ ḥnwt

ḫd.n(.ỉ) m-ʿ r ḫʿ-nfr-mr-n-rʿ

m wsḫt 6 sȝṯ 3 ḫmnt(ỉ) 3

n mšʿ wʿ

n sp pȝ.t(w) ỉr.t ỉbhȝt ȝbw

(ỉ)n mšʿ wʿ ḥr hȝw nsỉỉw-bỉtỉỉw nb(w)

wn ỉḫt nb(t) wḏ.t.n ḥm.f wn ḫpr.n mỉ-ḳd

mỉ wḏ.t.n nb(t) ḥm.f ỉm

hȝb wỉ ḥm.f r ḥwt-nbw

r ỉn.t ḥtp ʿȝ n rwḏt ḥwt-nbw

shȝ.k(wỉ) n.f ḥtp pn n hrw 17

wḥȝ(.w) m ḥwt-nbw

rd.ỉỉ nʿ.f m ḫd m wsḫt tn

šʿ.k(wỉ) n.f wsḫt m šnḏ

nt mḥ 60 m ȝw.s mḥ 30 m wsḫ.s

sp.t n hrw 17

m ȝbd 3 šmw

sṯ n wn.t mw ḥr ṯs.w

mnỉ(.ỉ) r ḫʿ-nfr-mr-n-rʿ m ḥtp

ḫpr.n m-ʿ(.ỉ) mỉ-ḳd ḫft ḥw wḏ(w).n ḥm n nb(.ỉ)

hȝb (wỉ) ḥm.f r šȝd mr 5 m šmʿw

r ỉr.t wsḫt 3 sȝṯ 4 m šnḏ n wȝwȝt

sṯ ḥḳȝ.w nw ỉrṯt wȝwȝt ỉȝm

mḏȝ ḥr sṯ ḫt r.s

ỉw ỉr.n(.ỉ) mỉ-ḳd n rnpt wʿ.t

mḥ(.w)

ȝṯp(.w) m mȝṯ ʿȝ wrt r ḫʿ-nfr-mr-n-rʿ

ỉw gr ỉr(.ỉ) snḏs n ʿḥ

m ḫntỉ 5 pn mỉ-ḳd.sn

n špss(.ỉ)

n ṯtȝ(.ỉ)

n wȝš(.ỉ) bȝw nswt-bỉt mr-n-rʿ ʿnḫ ḏt r nṯrw nb(w)

n wn.n ḫpr ỉḫt nb(t) ḫft ḥw wḏ(w) kȝ.f

ỉnk wnnt mrỉỉ n ỉt.f ḥsỉỉ n mwt.f

ỉȝm n sn.w.f

ḥȝtỉ-ʿ (ỉmy-r) šmʿw mȝʿ ỉmȝḫw ḫr wsỉr wnỉ

 

Sethe I 110-111 First cataract (B I 317)

 

nswt-bỉt mr-n-rʿ

mrỉỉ ẖnmw nb ḳbḥw

rnpt-sp 5 ȝbd 2 šmw sw 28

ỉw.t pr.t nsw ḏs.f

ʿḥʿ ḥr-sȝ ḫȝst

sṯ ḥḳȝ.w nw mḏȝ ỉrṯt wȝwȝt

ḥr sn-tȝ d.t ỉȝ(w) ʿȝ wrt

 

Sethe I 111 (Strudwick Nb 51)

 

nṯr nfr nb tȝwy ḥr ʿnḫ-ḫʿw nswt-bỉt mr-n-rʿ

mrỉỉ ẖnmw nb ḳbḥw ʿnḫ mỉ rʿ

ʿḳ pr.t nswt ḏs.f

ḫʿ ḥr sȝ ḫȝst

(r) mȝ.t(.f) (nty) m ḫȝst

sṯ ḥḳȝ.w nw mḏȝ ỉrṯt wȝwȝt

ḥr sn-tȝ d.t ỉȝ(w) ʿȝ wrt

 

Sethe I 112, 113 Sinai inscriptions (B I 340)

 

rnpt-sp 2 ṯnwt mnmnt ʿwt nb(t) mḥw šmʿw

ḥr nṯr(ỉ)-ḫʿw nfr-kȝ-rʿ ʿnḫ ḏt

nswt-bỉt ḥr-nbw sḫm nfr-kȝ-rʿ ʿnḫ ḏt mỉ rʿ

mwt-nswt nt mn-ʿnḫ-nfr-kȝ-rʿ

ḥmt-nsw mrt.f nt mn-nfr-mrỉỉ-rʿ

ʿnḫ-n-s-mrỉỉ-rʿ mrrt nṯrw nb(w)

wpwt nswt hȝb.t ḥnʿ ḫtmw-nṯr ḥpỉỉ

r ḫtỉw mfkȝt rn.f

ỉmỉ-ỉrty bȝk-n-ptḥ

(ỉmy-r) š wḏȝỉ

(ỉmy-r) sš snḏm

ỉmỉ-ỉrty mrỉỉ-rʿ-ʿnḫ

(ỉmy-r) ʿȝw n-kȝ-ʿnḫ

ỉmỉ-ỉrty (ỉmy-r) wr

ỉḳr-ỉb

ẖnm-ʿnḫ-f

ḥmw

sȝb sš ḏȝtỉỉ

...-ḫt

ḫrp ʿprw nfrw

ḥmỉ

snḏm

(ỉmy-r) ʿȝw ...-ḫw-f

 

Sethe I 112 (Strudwick Nb 151)

 

ỉ ʿnḫw tp(ỉ)w tȝ bȝk.w mỉtỉ(.ỉ)

wn.n.t(y).sn (m) šmsw nṯr

ḏd.t(y).sn ḫȝ t ḫȝ ḥnḳt ḫȝ ỉḥ ḫȝ ȝpd

n ḥȝtỉ-ʿ mȝʿ ỉmȝ-ʿ ḫrp-nsty ḫrp hnw(?) km

smr-wʿtỉ (ỉry-nfr-ḥȝt) nỉ-pỉpỉ

 

Sethe I 114 (Strudwick Nb 14)

 

nfr-kȝ-rʿ

ḥr nṯr(ỉ)-ḫʿw sȝ-rʿ pỉpỉ ʿnḫ mỉ rʿ ḏt

ỉmỉ-wt

bḥdt(ỉ)

sp tpỉ ḥb-sd ỉr.f ʿnḫ mỉ rʿ ḏt

(...) ḏʿmw ms.t wpt-r m ḥwt-nbw m rʿ-wr-nfr(w) n sp tpỉ ḥb-sd ...

ḥr nṯr(ỉ)-ḫʿw nswt-bỉt nfr-kȝ-rʿ nṯr nfr nb tȝwy d ʿnḫ ḏdt wȝs

mnt(?) d.s ʿnḫ wȝs nb ḏdt nb(t) mỉ rʿ ḏt

ḏd-mdw d(.ỉ) ʿnḫ wȝs ...

mnt d.s ʿnḫ wȝs nb ...

ḏd-mdw d(.ỉ) ḥb-sd ...

ḏd-mdw d.n(.ỉ) n.k ỉr.t ḥḥ m ḥb-sd ...

ʿnḫ (wȝs) snb nb ȝwt-ỉb nb(t) mỉ rʿ

 

Sethe I 115-117 Conveyance of Land by Idu called Seneni (B I 338)

 

snnỉ ḏd.f

 

ỉr ȝḥt tn

ỉr.t.n(.ỉ) m ...

rd.t.n(.ỉ) n ḥmt(.ỉ) mrt(.ỉ) ʿ-s-n-k

mȝʿ ...

ỉr rmṯ nb ỉṯ.t(y).sn sỉ m-ʿ ʿ-s-n-k

ỉw m ... sn ḥr.s ỉn nṯr-ʿȝ nb pt

ỉw(.ỉ) r ỉṯ.t sn mỉ ȝpd

ỉnk ȝḫ ỉḳr mnḫ

ỉw rḫ.k(wỉ) ...

...

ỉw swt ỉr.n(.ỉ) nn n ʿ-s-n-k tn

n-wr-n ỉmȝḫ.s m ... ẖt.ỉ

n ḏd.s ṯs šnʿ ỉb(.ỉ)

...

ʿ-s-n-k ḏd.s

ỉnk ...

mrt nỉwt.s tm.t

ỉr rmṯ.w nb(w) ỉṯ.t(y).sn ȝḥt tn m-ʿ(.ỉ)

ỉw(.ỉ) r wḏʿ(.ỉ) ḥnʿ.sn ỉn nṯr-ʿȝ

 

Sethe I 117-119 Stela of the two queens, Eneknes-Merire (B I 345)

 

ḥmt-nsw (nt) mn-nfr-mrỉỉ-rʿ wrt-ḥts wr.t (ḥswt) wr(t) ỉḫt smrt ḥr

tỉst ḥr (nt) ḫʿ-nfr-mr-n-rʿ mwt nswt-bỉt ʿnḫ-n-s-mrỉỉ-rʿ

ḥmt-nsw (nt) mn-nfr-mrỉỉ-rʿ wrt-ḥts wr.t (ḥswt) sȝt-nṯr wr.(t) ỉḫt

smrt ḥr tỉst ḥr

(nt) mn-ʿnḫ-nfr-kȝ-rʿ mwt nswt-bỉt ʿnḫ-n-s-mrỉỉ-rʿ

sn.sn tȝỉỉtỉ sȝb ḏʿw

...

sn.sn rpʿt mȝʿ ḥȝtỉ-ʿ (ỉmy-r) nỉwt mr

tȝỉỉtỉ-sȝb-ṯȝ(tỉ) (ỉmy-r) sš-ʿ-nswt

ḥm bȝw-p ḥm bȝw-nḫn

ẖrỉ-ḥb(t) ḥrỉ-tp sm ḫrp šnḏwt nb(t) (ḫtmw-bỉty)

wt ỉnpw ḏȝ nwt ỉmȝḫw ḫr wsỉr ḏʿw

ỉr.n(.ỉ) nw m tȝ-wr ȝbḏw

m ỉmȝḫw ḫr ḥm n nswt-bỉt nfr-kȝ-rʿ ʿnḫ ḏt

ḫr ḥm (n) nswt-bỉt mrỉỉ-rʿ nswt-bỉt mr-n-rʿ

n mrwt spȝt

ms.tw(.ỉ) ỉm.s ỉn ẖkrt-nswt nbt

n ỉt(.ỉ) rpʿt ḥȝtỉ-ʿ mrỉỉ-nṯr ỉmȝḫw ḫr nṯr-ʿȝ ḫwỉ

ỉ ʿnḫw tp(ỉ)w tȝ

(ỉmy-r) ḥmw-nṯr nb ḥm-nṯr nb ... ḏȝ nb

n ḥwt-nṯr nt ḥm n nb(.ỉ) ḫntỉ-ỉmntỉw

ʿnḫ n.ṯn nswt

ỉw.ṯn r šd.t n(.ỉ) prt-ḫrw

m ḏbw-rd n ḥwt-nṯr tn

m ỉr.t n(.ỉ) (ỉ)n wḏ

m ỉr.t.ṯn n.ṯn ḏs.ṯn

ḏr mȝȝ.ṯn ỉȝwwt(.ỉ) ḫr nswt

n špss(.ỉ) ḫr ḥm n nb(.ỉ) r sʿḥ.f nb

r sr.f nb r bȝk.f nb

 

Sethe I 119 (Strudwick Nb 293)

 

ỉn hỉ.s sš-ʿ-nswt bȝwỉ(?) / nmtỉw(?) ỉr nn n sš(w)

 

Sethe I 120-131 Inscription of Harkhuf (B I 328)

 

Sethe 121, Ligne 11:

 

ỉ.n(.ỉ) mỉn m nỉwt(.ỉ)

hȝ.n(.ỉ) m spȝt(.ỉ)

ḳd.n(.ỉ) pr

sʿḥʿ ʿȝ.w

šȝd.n(.ỉ) š

srd nhwt

ḥs.n wỉ nswt

ỉr.n n(.ỉ) ỉt(.ỉ) ỉmt-pr

ỉnk ỉḳr ...

mrỉỉ n ỉt(.f)

ḥsỉỉ n mwt.f

mrrw sn.w.f nb(w)

ỉw rd.n(.ỉ) t n ḥḳr

ḥbs n ḥȝỉỉ

smȝ.n(.ỉ) tȝ m ỉwt(ỉ) mẖnt.f

ỉ ʿnḫw tp(ỉ)w tȝ

swȝ.t(y).sn ḥr ỉs pn m ḫd m ḫsfwt

ḏd.t(y).sn ḫȝ t ḫȝ ḥnḳt n nb n ỉs pn

ỉw(.ỉ) r sb.t ḥr.sn m ẖrt-nṯr

ỉnk ȝḫ ỉḳr ʿpr ẖrỉ-ḥb(t) rḫ r.f

ỉr s nb ʿḳ.t(y).f(y) r ỉs pn m ʿbw.f

ỉw(.ỉ) r ỉṯ(t).f mỉ ȝpd

ỉw.f r wḏʿ ḥr.s ỉn nṯr-ʿȝ

ỉnk ḏd nfr wḥm mr.rt

n sp ḏd(.ỉ) ỉḫt nb(t) ḏw(t) n sḫm-ỉr-f r rmṯ nb

mr.n(.ỉ) nfr n(.ỉ) ḫr nṯr-ʿȝ

n sp wḏʿ(.ỉ) (snwy)

m sp sšw.ỉỉ sȝ m ẖrt ỉt(.f)

ḥtp-dỉ-nswt ḥtp-dỉ ỉnpw tpỉ-ḏw-f ḫntỉ sḥ-nṯr

prt-ḫrw n.f m ẖrt-nṯr ....

...

 

ḥȝtỉ-ʿ smr-wʿtỉ ẖrỉ-ḥb(t) ỉmỉ-ỉs ỉrỉ-nḫn ḥrỉ-tp nḫb (ḫtmw-bỉty) smr-wʿtỉ

ẖrỉ-ḥb(t) (ỉmy-r) ʿȝw

ḥrỉ-sštȝ n mdwt nb(t) nt tp-šmʿw

ỉmỉ-ỉb n nb.f ḥr-ḫw-f

...

ỉn.n ḫrt ḫȝswt nb(t) n nb.f

ỉn.n ỉnw n ẖkrt-nsw

(ỉmy-r) ḫȝswt nb(t) nt tp-šmʿw

d.d nrw ḥr m ḫȝswt

ỉr ḥs.st.n nb.f

...

ỉmȝḫw ḫr ptḥ-skr ḥr-ḫw-f

ḏd.f

 

Sethe I 124 (L. 129)

 

ỉw hȝb.n wỉ ḥm n mr-n-rʿ nb(.ỉ)

ḥnʿ ỉt(.ỉ) smr-wʿtỉ ẖrỉ-ḥb(t) ỉrỉ

r ỉmȝ

r wbȝ wȝt r ḫȝst tn

ỉw ỉr.n(.ỉ) sỉ n ȝbd 7

ỉn.n(.ỉ) ỉnw nb ỉm.s nfr ḳʿḥ

ḥs.t(w).ỉ ḥr.s ʿȝ wrt

hȝb wỉ ḥm.f m snnw sp wʿ.k(wỉ)

pr.n(.ỉ) ḥr wȝt ȝbw

hȝ.n(.ỉ) m ỉrṯt mḫr trrs ỉrṯṯ

m ḥnt ȝbd 8

hȝ.n(.ỉ)

ỉn.n(.ỉ) ỉnw m ḫȝst tn r ʿȝt wrt

ỉwt(ỉ) sp ỉn.t mỉtt r tȝ pn ḏr-bȝḥ

hȝ.n(.ỉ) m hȝw pr ḥḳȝ sȝṯw ỉrṯt

wbȝ.n(.ỉ) ḫȝswt ỉptn

n sp gm.ỉỉ ỉr.n smr (ỉmy-r) ʿȝw nb

pr r ỉmȝ tp-ʿ<w>

ỉw gr hȝb.n wỉ ḥm.f m ḫmt-nw sp r ỉmȝ

pr.n(.ỉ) m tȝ-wr ḥr wȝt wḥȝt

gm.n(.ỉ) ḥḳȝ ỉmȝ

šm(.w) rf r tȝ ṯmḥw

r ḥw(t) ṯmḥw

r ḳʿḥ ỉmnt(ỉ) n pt

ỉw pr.k(wỉ) m-sȝ.f r tȝ ṯmḥw

sḥtp.n(.ỉ) sw

r wn.f ḥr dwȝ nṯrw nb(w) n ỉtw

 

... ỉmȝ

...

r rd.t rḫ ḥm n mr-n-rʿ nb(.ỉ)

... m-sȝ ḥḳȝ ỉmȝ

ỉḫr sḥtp.n(.ỉ) ḥḳȝ ỉmȝ pf

...

m ḫnt ỉrṯt

m-pḥwy sȝṯw

gm.n(.ỉ) ḥḳȝ ỉrṯt sȝṯw wȝwȝt

...

hȝ.n(.ỉ) m ʿȝ 300 ȝṯp{t} m snṯr

hbnỉ ḥknw sȝt bȝ

mswȝ ȝbw ṯnỉȝ

mȝʿw nb nfr

ỉḫr mȝȝ ḥḳȝ ỉrṯt sȝṯw wȝwȝt

nḫt ʿšȝ ṯst nt ỉmȝ hȝ.t ḥnʿ(.ỉ)

r ẖnw ḥnʿ mšʿ hȝb ḥnʿ(.ỉ)

wn.ỉn ḥḳȝ pn ḥr sb.t

ḥr rd.t n(.ỉ) kȝ.w ʿnḫwt

ḥr sšm(.ỉ) n wȝwt nt ṯswt nt ỉrṯt

n-ỉḳr rs-tp ỉr(w).n(.ỉ)

r smr (ỉmy-r) ʿȝw nb hȝb r ỉmȝ ḏr-bȝḥ

ỉḫr ḫd rf bȝk-ỉm r ẖnw

rd.t(w) ỉw.t ḥȝtỉ-ʿ smr-wʿtỉ (ỉmy-r) sḳbbwy ḫwnỉ

m ḫsf m ḥwʿ.w ȝṯp(w) m bnỉt

msḳ t ḥnḳt

ḥȝtỉ-ʿ (ḫtmw-bỉty) smr-wʿtỉ ẖrỉ-ḥb(t) ḫtmw-nṯr ḥrỉ-sštȝ n wḏt-mdw

ỉmȝḫw ḥr-ḫw-f

 

Pepi II

Sethe I 128, Letter of Pepi II (B I 351, L. 131)

 

ḫtm nswt ḏs(.f) rnpt-sp 2 ȝbd 3 ȝḫt sw 15

wḏ-nswt (n) smr-wʿtỉ ẖrỉ-ḥb(t) (ỉmy-r) ʿȝw ḥr-ḫw-f

ỉw sỉȝ(.ỉ) mdwt nt mḏȝt.k tn

ỉr.t.n.k ḫr nswt r ỉst

r rd.t rḫ.t(w)

wn.t.k hȝ.t(ỉ) m ḥtp m ỉmȝ

ḥnʿ mšʿ nt(ỉ) ḥnʿ.k

ḏd.n.k r mḏȝt.k tn

wnt ỉn.n.k ỉnw nb ʿȝ nfr

rd(w).n ḥwt-ḥr nbt ỉmȝȝw n kȝ n nswt-bỉt nfr-kȝ-rʿ ʿnḫ ḏt r nḥḥ

ḏd.n.k r mḏȝt.k tn

wnt ỉn.n.k dng ỉbȝw.w nṯr

m tȝ ȝḫtỉ.w mỉt(ỉ) dng ỉn(w) ḫtmw-nṯr wr-ḏd-bȝ(?)

m pwnt m rk ỉssỉ

ḏd.n.k ḫr ḥm(.ỉ)

ỉwt(ỉ) sp ỉn.t mỉtỉ.f ỉn kỉỉ nb

ỉr ỉmȝ ḏr-bȝḥ

ỉn tnw rnpt ḫr.w ṯw (ḥr) ỉr.t mr.rt ḥs.st nb.k

ỉn wrš.k sḏr.k ḥr mḥ(t)

m ỉr.t mr.rt ḥs.st wḏ.t nb.k

ỉw ḥm.f r ỉr.t sȝr.w.k ʿšȝw ỉḳr.w

r ȝḫ n sȝ n sȝ.k n ḏt

r ḏd rmṯ nb.w sḏm.sn ỉr.t n.k ḥm(.ỉ)

(ỉn-ỉw) mỉ nf ỉr.ỉỉ n smr-wʿtỉ ḥr-ḫw-f

hȝ.f m ỉmȝ

ḥr rs-tp ỉr(w).n.f

r ỉr.t mr.rt ḥs.st wḏ.t nb.f

mỉ r.k m ḫd.t r ẖnw ḥr-ʿw(y)

ḫȝʿ

ỉn n.k dng pn m-ʿ.k

ỉn(w).n.k m tȝ ȝḫtỉ.w

ʿnḫ(.w) wḏȝ(.w) snb(.w)

r ỉbȝw nṯr

r sḫmḫ-ỉb

r s... ỉb nswt-bỉt nfr-kȝ-rʿ ʿnḫ ḏt

ỉr hȝ.f m-ʿ.k r dpt

ỉr rmṯ ỉḳr.w

wn.nw ḥȝ.f ḥr gs.wy dpt

sȝw ḫr.f m mw

ỉr sḏr.f m grḥ

ỉr rmṯ ỉḳr.w

sḏr.w ḥȝ.f m ẖn.f

(sỉp) sp 10 n grḥ

mr ḥm(.ỉ) mȝȝ dng pw

r ỉnw bỉȝ pwnt

ỉr spr.k r ẖnw

sk dng pw m-ʿ.k ʿnḫ(.w) wḏȝ(.w) snb(.w)

ỉw ḥm(.ỉ) r ỉr.t n.k ʿȝt

r ỉr.ỉỉt n ḫtmw-nṯr wr-ḏd-bȝ(?) m rk ỉssỉ

ḫft st-ỉb nt ḥm(.ỉ) r mȝȝ dng pw

ỉw ỉn(.w) wḏ.w n ḥḳȝ nỉwt mȝ.t smr (ỉmy-r) ḥmw-nṯr

r wḏ nḥm ssȝ m-ʿ.f

m ḥwt nb(t) nt pr-šnʿ m ḥwt-nṯr nb(t)

n ỉr(.tw) ḫwt-ʿ ỉm

 

Sethe I 131-135 Inscription of Pepi-Nakht (B I 356)

 

ḫntỉ-š sš n sȝ mn-ʿnḫ-nfr-kȝ-rʿ

(ḫtmw-bỉty) smr-wʿtỉ (ỉmy-r) ʿȝw ḥḳȝ-ỉb

(ỉmy-r) nỉwt mn-nfr-pỉpỉ smr-wʿtỉ ẖrỉ-ḥb(t) (ỉmy-r) ʿȝw

ỉn.n ḫrt ḫȝswt n nb.f ppỉỉ-nḫt

mtỉ-n-sȝ ḫʿ-nfr-mr-n-rʿ

d.d nrw ḥr (ḫt) ḫȝswt

ỉmȝḫw ḥḳȝ-ỉb

ḥȝtỉ-ʿ smr-wʿtỉ ỉmỉ-ỉs ỉrỉ-nḫn ḥrỉ-tp nḫb (ỉmy-r) ʿȝw nb

ỉmȝḫw ḫr nṯr-ʿȝ ppỉỉ-nḫt

 

ỉnk ḏd nfr wḥm mr.rt

n sp ḏd ỉḫt ḏw(t) n sḫm-ỉr-f r rmṯ nb

mr.n(.ỉ) nfr n(.ỉ) ḫr nṯr-ʿȝ

ỉw rd.n(.ỉ) t n ḥḳr

ḥbs n ḥȝỉỉ

n sp wḏʿ(.ỉ) (snwy)

m sp sšw.ỉỉ sȝ m ẖrt ỉt.f

ỉnk mrỉỉ n ỉt.f

ḥsỉỉ n mwt.f

mrrw snwt.f

 

Sethe I 133 (L. 133)

 

ỉw hȝb.n wỉ ḥm n nb(.ỉ)

r ḫbȝ tȝ wȝwȝt ỉrṯt

ỉw ỉr.n(.ỉ) r ḥs.t(.ỉ) nb(.ỉ)

smȝ.n(.ỉ) (ṯnw) ỉm ʿȝ

ms.w ḥḳȝ (ỉmy(w)-r) šnw ỉḳr.w

ỉw ỉn.n(.ỉ) ṯnw ʿȝ ỉm r ẖnw

m sḳrw-ʿnḫ(w)

sk wỉ ẖr-ḥȝt mšʿ ʿšȝw wsr.w

m nḫtw-ỉb

mḥ nb(.ỉ) ỉb.f ỉm(.ỉ)

m wpwt nb(t) hȝb.t.n.f wỉ ỉm.s

ỉw gr hȝb.n wỉ ḥm n nb(.ỉ)

r sḥtp ḫȝswt ỉptn

ỉw ỉr.n(.ỉ) r ḥs.t(.ỉ) nb(.ỉ) r mnḫ r ỉḫt nb(t)

ỉw ỉn.n(.ỉ) ḥḳȝ.wy n ḫȝswt ỉptn n ẖnw

m ḥtpw ỉwȝ.w wnḏw.w

ʿnḫ.w

gm(w).sn n ẖnw

ḥnʿ ms.w ḥḳȝ (ỉmywy-r) šnw nt(ỉ)w ḥnʿ.sn

... ỉr.t ḥrỉw-tp nw rs(ỉ)

n-ỉḳr rs-tp(.ỉ) n ỉr.t mr.rt.n nb(.ỉ)

 

Sethe I 134 (L. 135)

 

ỉw gr hȝb.n wỉ ḥm n nb(.ỉ) r ḫȝst ʿȝm.w

r ỉn.t n.f smr-wʿtỉ ... ʿpr(w) (ỉmy-r) ʿȝw ʿn-ʿnḫt

wn ḥr sp.t kbnt ỉm r pwnt

sk smȝ.n sw ʿȝm.w nw (ḥryw-šʿy)

ḥnʿ ṯst nt mšʿ nt(ỉ) ḥnʿ.f

...

sbhȝ.ỉỉ(.ỉ) smȝ(w) ỉm.sn

ḥnʿ ṯst nt mšʿ nt(ỉ) ḥnʿ(.ỉ)

 

Sethe I 135-140 Inscription of Sebni (B I 364)

 

ỉw ... ỉmỉ-ỉrty ỉn-ỉt-f

(ỉmy-r) ... bhksỉ(?)

r rd.t rḫ

ntt smr-wʿtỉ ẖrỉ-ḥb(t) mḫw mn...

... ṯst nt pr-ḏt(.ỉ) ʿȝ 100 m-ʿ(.ỉ)

ẖr mrḥt bỉt ḥbs ṯḥnt ... sšrw nb(w)

r ... ḫȝswt

sṯ (...) ḫȝswt ỉptn n nḥs(ỉw) ...

... nt(ỉ)w m r-ʿȝ

ỉr.n(.ỉ) ỉgr mḏȝwt

r rd.t rḫ.t(w)

ntt wỉ pr.k(wỉ) r ỉn.t ỉt(.ỉ) pf

... m wȝwȝt wṯṯ

sḥtp.n(.ỉ) ḫȝswt ỉptn

... m ḫȝst ... mṯr(?) rn.s

... nt smr-wʿtỉ pn ḥr ʿȝ

rd(.n(.ỉ)) fȝ.t(w).f ỉn ṯst nt pr-n-ḏt(.ỉ)

ỉr.n(.ỉ) n.f hn ...

...

r ỉn.t.f m ḫȝswt ỉptn

n sp d(.ỉ) šm mȝʿw kỉỉ ʿȝw n nḥs(ỉ) nb

...

ḥs.t(w)(.ỉ) ḥr.s (ʿȝw)

hȝ.k(wỉ) r wȝwȝt wṯk

sk (špsw-nsw) ỉrỉ ḥnʿ mr(?) 2 n pr-n-ḏt(.ỉ)

m swnrw ẖr snṯr ...

ȝw mḥ 3 nḥḏt 1

r rd.t rḫ.t(w)

ntt ḥȝt ȝw mḥ (7) ỉnm 1 ỉn(t).n ỉt(.ỉ) pn

ḥnʿ ỉnw nb ỉn(w).f m ḫȝswt ỉptn

hȝ.k(wỉ)

... m wʿrt

ỉ.n rf ỉrỉ pn m ẖnw

... r nḏ ḥȝtỉ-ʿ (ḫtmw-bỉty) smr-wʿtỉ ẖrỉ-ḥb(t)

mḫw pn

ỉn.n.f ... wtw 2 ẖrỉ-ḥb(t) ... ỉmỉ-wʿb(?) sḥḏ ...

(ḥȝ.ȝ(ỉỉ)w) ... pr-nfr mỉ-ḳd.sn

ỉn.n.f (sṯy-ḥb) m prwy-ḥḏ

sštȝ m wʿbt.y

... m pr-ʿḥȝ

ḥbs prwy-ḥḏ

ḳrstt nb(t) pr.rt m ẖnw

ḫft pr.t n rpʿt mrw

ỉ.n rf ỉrỉ pn

ỉn.n.f n(.ỉ) wḏ r ḥs.t(.ỉ) ḥr.s

ḏd(t) r wḏ pn

ỉw(.ỉ) r ỉr.t n.k ỉḫt nb(t) ỉḳr(t)

m ỉsw.s m ỉmȝḫ pn ʿȝ ỉr(w).n.k

n ỉn.t ỉt.k pn

n ... sp ḫpr mỉtt ḏr-bȝḥ

ỉw ḳrs.n(.ỉ) ỉt(.ỉ) pn m ỉs.f n ẖrt-nṯr

n sp ḳrs.t(w) mỉtỉ.f mỉ ḏr-bȝḥ

ḫd.k(wỉ) r(.ỉ) r (ỉnbw-ḥḏ) ẖr ỉnw n ḫȝswt ỉptn

ỉn(w) ḥȝtỉ-ʿ pn

wȝḥ.k(wỉ) ỉnw nb wȝḥ(w).n ỉt(.ỉ) pn

... tp-ʿw mšʿ(.ỉ) pn ... nḥs(ỉ)w

...

ḥs.t(w) bȝk-ỉm m ḥm n stp-sȝ

wn.ỉn bȝk-ỉm ḥr (dwȝ-nṯr) n nswt

n-ʿȝ-n ḥs.t(w) bȝk-ỉm

ỉn šmsw(?) (ỉtw)

rd.t(w) n(.ỉ) ssnḏm ʿfḏt

ẖr ... ẖr mrḥt

rd.t(w) ... m ḥbs

rd.t(w) n(.ỉ) nbw n (ḥswt)

rd.t(w) n(.ỉ) šȝbw ỉwf ȝpd.w

...

... ỉn nb.ỉ

ḏd.ỉn ... bȝk-ỉm

(ỉỉ.w) n.(...) wḏ.n tȝỉỉtỉ-sȝb-ṯȝ(tỉ) ... nḫb

sḥḏ ḥm-nṯr ỉỉ-n-ỉ

sk sw m ... pr-ḥwt-ḥr rs.t

... pn ḥr-ʿw

ḳrs ... pn m ỉs.f mḥ(t) nḫb

rd.t(w) n(.ỉ) ȝḥt sṯȝt 30 m tȝ-mḥw šmʿw

m (ḫnty-š) n mn-ʿnḫ-nfr-kȝ-rʿ

... r ḥs.t bȝk-ỉm

 

Sethe I 140,141 Tomb of Khui (B I 361)

 

ḫrp-sḥ ẖnm-ḥtp ḏd

ỉw pr.k(wỉ) ḥnʿ nb(.ỉ) ḥȝtỉ-ʿ ḫtmw-nṯr ṯṯỉ r kbn ḫwỉ r pwnt

... sp

ỉw ỉn.k(wỉ) m ḥtp

ỉr.n(.ỉ) ḫȝswt ỉptn

 

Sethe I 141 (Strudwick Nb 68)

 

ḥȝtỉ-ʿ (ḫtmw-bỉty) smr-wʿtỉ ḫtmw-nṯr ṯṯỉ

smr-wʿtỉ ẖrỉ-ḥb(t) ...

ỉn.n ḫrt ḫȝswt rs.t n nswt ṯṯỉ

 

Sethe I 142-145 Inscriptions of Ibi (B I 377)

 

(ḫtmw-bỉty) ḥḳȝ-ḥwt smr-wʿtỉ ḥrỉ-tp ʿȝ tȝ-wr ỉbỉ

ḏd.f

ỉnk ỉd ṯs mḏḥ ḫr ḥm n nswt-bỉt mrỉỉ-rʿ

d.n wỉ ḥm n nb(.ỉ) nswt-bỉt mr-n-rʿ ʿnḫ ...

m ḥȝtỉ-ʿ smr-wʿtỉ ḥrỉ-tp ʿȝ ȝtft

d.n wỉ ḥm n nb(.ỉ) nswt-bỉt nfr-kȝ-rʿ

m (ỉmy-r) šmʿw

(ỉmy-r) šmʿw mȝʿ ỉbỉ

ḏd.f

ỉr rmṯ nb

ʿḳ.t(y).sn r ỉs pn m ʿbw.sn

ỉw(.ỉ) r ỉṯ.t.sn mỉ ȝpd

ỉnk ȝḫ ỉḳr ʿpr

ỉw rḫ.n(.ỉ) ḥkȝ nb štȝ n ẖnw

... m ẖrt-nṯr

ỉnk mrỉỉ n ỉt.f

ḥsỉỉ n mwt.f

ỉmȝḫw ḫr nswt

ỉmȝḫw ḫr nṯr.f nỉwtỉ

n mrwt ỉbỉ

 

ỉmȝḫw ḫr nṯr-ʿȝ nb pt ỉbỉ

ḏd.f

...

ỉw swt rd.n(.ỉ) t n ḥḳr

ḥbs n ḥȝỉỉ

...

... m prt

m ḥtr m mrt nw ḏt(.ỉ)

...

 

...

ỉr.n(.ỉ) nn m nỉwwt nt ḏt(.ỉ) m wʿb

m ḥtp-dỉ-nswt rd(w).n n(.ỉ) ḥm n nb(.ỉ)

r ỉr.t ...

ẖr mrt nt ḏt(.ỉ)

mḥ(.w) m kȝ.w m ʿnḫwt m ʿȝ.w ...

...

wp-ḥr ỉḫt ỉt.ỉ

sk wỉ m ḥḳȝ-ḥwt nt pr-ḥnt(?) ȝḥt sṯȝt 203

rd.t.n n(.ỉ) ḥm n nb(.ỉ)

r snḫt(.ỉ)

 

Sethe I 145-147 Inscription of Zau (B I 381)

 

sȝ.f smsw mrỉỉ.f n ẖt.f ...

ỉmỉ-ỉb.f n (st-ỉb).f

ḥȝtỉ-ʿ ḥwt-ʿȝt (ḫtmw-bỉty) ḥḳȝ-ḥwt smr-wʿtỉ mȝʿ

ḥrỉ-tp ʿȝ ȝtft ḏʿw

ḏd.f

 

Sethe I 145 (L. 153)

 

ỉnk mrỉỉ n ỉt.f

ḥsỉỉ n mwt.f

mrrw sn.w.f snwt.f

ỉw ḳrs.n(.ỉ) ỉt(.ỉ) ḥȝtỉ-ʿ ḏʿw

r mʿr r nfr

r mỉtỉ.f nb nt(ỉ) m šmʿw ...

ỉw dbḥ.n(.ỉ) m sȝr m-ʿ ḥm n nb(.ỉ) nswt-bỉt nfr-kȝ-rʿ ʿnḫ ḏt

šd.t(w) ḳrsw (d.tw n.ỉ) ḥbs (sṯy-ḥb) n ḏʿw pn

 

ỉw rd.n ḥm.f ỉn.t(w) (ḫnty-š) ḳrsw

(sṯy-ḥb) sfṯ s.w(?) 200 m (ḥȝtyw)

m šmʿt nfrt

n wt(?) šd m prwy-ḥḏ n ẖnw

n ḏʿw pn

 

n sp ỉr.t(w) n kỉỉ mỉtỉ.f

rd nswt ḳrs.t(w)(.ỉ) m ỉs wʿ

ḥnʿ ḏʿw pn

n-mrwt wn.n(.ỉ) ḥnʿ.f m st wʿ.t

n ỉs n tm wn.n ẖr-ʿ n ỉr.t ỉs snnw

ḫr ỉr.n(.ỉ) nw

n-mrwt mȝȝ(.ỉ) ḏʿw pn rʿ nb

n-mrwt wn.n(.ỉ) ḥnʿ.f m st wʿ.t

ḥȝtỉ-ʿ ḥḳȝ-ḥwt smr-wʿtỉ ḏʿw

 

ḏd.f

ỉ ʿnḫw tp(ỉ)w tȝ bȝk.w mỉtỉỉ(.ỉ)

mr.rw nswt pw

ḥs.sw nṯr.sn nỉwtỉ

ḏd.t(y).sn ḫȝ (m) t ḥnḳt ỉḥ ȝpd šs mnḫt n ḏʿw sȝ n ḏʿw

 

ỉw dbḥ.n(.ỉ) m-ʿ ḥm.f

nḏ ỉȝwt nt ḥȝtỉ-ʿ n ḏʿw pn

ỉw rd.n ḥm.f ỉr.t(w) wḏ n rd.t.f m ḥȝtỉ-ʿ m ḥtp-dỉ-nswt

 

Sethe I 148 Hammamat inscription, reign of Ity (B I 387)

 

rnpt-sp tpỉ ȝbd 4 ȝḫt sw 2

... ỉḥỉỉ ḫ(w)fw

(ỉmy-r) mšʿ ỉr-n-ȝḫt

ỉw.t ʿpr-wỉȝ ỉmỉ-ỉrty ỉpỉ n-kȝw-ptḥ

r ỉr.t kȝt nt bȝw-ỉtỉỉ

ḥnʿ mšʿ 200 ...

 

Sethe I 148-9 Expedition inscription of Djati (Strudwick Nb 65)

 

wpwt ỉr(t).n sȝ-nswt smsw ḫtmw-nṯr (ỉmy-r) mšʿ ḏȝtỉỉ

nỉs(w) (n.f) kȝ(-ỉ)-nfr

wn-ḥr n ḫȝmw hrw ʿḥȝ

sr ỉw.t hrw n sṯp

m (nḏwt-r)

ṯn.k(wỉ) r ʿšȝt

ỉr.n(.ỉ) kȝt tn (n) nsw ỉỉ-m-ḥtp

m s 1000 pr-ʿȝ ẖrtỉ 100

ʿpr 1200 bwt 50

m (ẖnw)

rd.n ḥm.f ỉw.t ṯst tn ʿšȝ(t) m (ẖnw)

ỉr.n(.ỉ) kȝt tn ḥr ḏȝt-r m sšr nb

sk rd ḥm.f ỉḥ 50 ʿnḫt 200 m ẖrt-hrw (nt) rʿ nb

sḥḏ pr-ʿȝ ỉn-ỉt-f

sš dpt nt mnw mrrỉ

 

Sethe I 149-150 Expedition inscription of Shemai (Strudwick Nb 66)

 

ỉ ʿnḫw ỉw.t(y).sn r ḫȝst tn

mr.rw hȝ.t r šmʿw ẖr ỉnw.sn n nb.sn

ḏd.ṯn ḫȝ m t ḫȝ m ḥnḳt ḫȝ m ỉḥ ḫȝ m ... ḫȝ m ṯrp(?) ḫȝ m ỉḫt nb(t) nfr.t

n (ḫtmw-bỉty) smr-wʿtỉ ẖrỉ-ḥb(t) sȝb (ỉmy-r) sš(w) šmȝỉ

 

Sethe I 150 Inscription of Abydos (Strudwick Nb 258)

 

ỉ.n(.ỉ) m nỉwt(.ỉ)

hȝ.n(.ỉ) m spȝt(.ỉ)

ỉnk ḏd nfr wḥm nfr

ỉr rmṯ nb ỉr.t(y).f(y) ỉḫt r ẖrd.w(.ỉ)

ỉw(.ỉ) r wḏʿ(.ỉ) ḥnʿ.f ỉn nṯr-ʿȝ

m bw wḏʿ mỉtỉ ỉm

 

Sethe I 152 Stela of Tjezi at Giza (Strudwick Nb 176)

 

rḫ-nswt (ỉmy-r) ḥmwt ṯsỉ ḏd.f

ỉr.n(.ỉ) swnw pw

sk wỉ mn ỉḫt ẖr ḏbʿ.w wʿb

n-mrwt ḳrs(.tw.ỉ) m nw

 

Sethe I 153 (Strudwick Nb 41)

 

ḥr nṯr(ỉ)-ẖt

snwy bỉt(ỉ)

(ḫtmw-bỉty) ẖrỉ-tp nswt rpʿt ḥḳȝ ḥwt-ʿȝt wr-mȝ(w) ỉỉ-m-ḥtp mḏḥw ḳstỉ ...

 

Sethe I 153-154 Reliefs from a temple of Djoser at Heliopolis(Strudwick Nb 7)

 

ḏd-mdw pr pn nfr ḏt(?) wrt ỉr.n(.ỉ) nn ...

ḏd-mdw d.n(.ỉ) n.f ʿnḫ nb (ḫr(.ỉ)) d.n(.ỉ) n.f wȝs nb (ḫr(.ỉ))

ḏd-mdw d.n(.ỉ) ỉr.f ḥbw-sd

ḏd-mdw ỉr.n(.ỉ) n.f ỉwʿw n nn ...

ḏd-mdw m ỉḫt nb(t) mr.t.f ḏd.t.f nb.t ỉr.w

d(.ỉ) ʿnḫ ḏdt wȝs ȝwt-ỉb ḏt

 

Sethe I 154 (Strudwick Nb 239)

 

nbty mḏd(w)

ỉr.n(.ỉ) ỉs(.ỉ) pw m nỉwt nt nb(.ỉ)

 

Sethe I 155-6 Mastaba of Khamerernebti in Giza (Strudwick Nb 277)

 

mwt nswt-bỉt sȝt nṯr mȝȝt-ḥr-stš wr.t ỉmȝt wr(t) (ḥswt) ḥm(t)-nṯr ḏḥwtỉ ḥm(t)-nṯr ṯȝw-sp-f

ḥmt-nswt mrt.f sȝt-nsw nt ẖt.f nbt ỉmȝḫ ḫr nṯr-ʿȝ ḫʿ-mrr-nbty

sȝt sms.t mȝȝt-ḥr-stš wr.t ỉmȝt wr(t) (ḥswt) ḥm(t)-nṯr ḏḥwtỉ ḥm(t)-nṯr ṯȝw-sp-f tỉst ḥr smȝt mrỉỉ nbty

ḥmt-nswt mrt.f sȝt-nsw nt ẖt.f nbt ỉmȝḫ ḫr ỉt.s ḫʿ-mrr-nbty

 

... mkt m kt-ḫt sb(t) n kȝ(.sn)

n sp ỉr.ỉỉ(.ỉ) ỉḫt ḏw(t) r rmṯ nb

ỉr ... ỉḫt r ...

... .n(.ỉ) ḥmt...

 

Sethe I 156-7 Queen Meresankh III

 

sȝt-nsw mr-s-ʿnḫ rnpt-sp 1 ȝbd 1 šmw sw 21

ḥtp kȝ.s ḫp.t.s r wʿbt

ḥmt-nsw mr-s-ʿnḫ rnpt ḫt sp tpỉ ȝbd 2 prt sw 18

ḫp.t.s r ỉs.s nfr

 

Sethe I 157-158 Mastaba of Khamerernebti in Giza(Strudwick Nb 121)

 

... ḏd.f

ỉn(.ỉ) pr pn r ỉsw ḫr sš ṯntỉ

rd.n(.ỉ) šʿt 10 ỉr.f

fdw 1 šʿt 3

(ȝṯwt) 1 šʿt 4

mnḫt 1 šʿt 3

sš ṯntỉ ḏd.n.f

ʿnḫ nswt d(.ỉ) (r) wn-mȝʿ ḥtp.k ḥr.s r ḫpr ỉmt nb.t nt pr pn wḏb

ḥm mḥ.n.k (ḏbȝw) ỉpn m wḏb

ḫtm(.w) r ḫtm-ḫt m-bȝḥ ḏȝḏȝt nt ȝḫt-ḫwfw

m-bȝḥ (mtrw) ʿšȝ sḫm(?) ṯntỉ

...

sȝ k-m-ỉpw

ẖrtỉ mḥ ḥm-kȝ ỉỉ-n-ỉ

ḥm-kȝ sȝb-nỉ(?) ḥm-kȝ (n(ỉ)-ʿnḫ-ḥr)

 

Sethe I 160 Decree of Shepseskaf(Strudwick Nb 16)

 

ḥr špss-ẖt rnpt ḫt sp tpỉ ỉpt mnmnt ʿwt ... ỉr(t) gs nswt ḏs.f

nsw-bỉt špss-kȝ-f

ỉr.n.f m mnw.f n ... pẖr ... m nṯr(ỉ)-mn-kȝw-rʿ

ỉr pẖr wȝḥ.w (n) nsw-bỉt mn-kȝw-rʿ ʿnḫ ḏt ... wʿbw ḥr.f ḏt

... sšm.f nb ḏt

... nṯr(ỉ)-mn-kȝw-rʿ ...

... ḳrs ...

... nṯr(ỉ)-mn-kȝw-rʿ n rd ...

... ḥm ...

... wʿb.w ...

 

Sethe I 161-3 Texts of Nikaiankh from Tehna(Strudwick Nb 110)

 

(ỉmy-r) ḥwt-ʿȝt ḥm-nṯr ḥwt-ḥr ḫntt r-ỉnt{t} nb ỉmȝḫ ḫr nṯr rḫ-nswt n-k-ʿnḫ

(ỉmy-r) pr htỉ

rḫ-nswt dbt

ỉt(.ỉ) mwt(.ỉ) ỉr(.ỉ) n.sn nw

sk sn ḫp{t}.ỉỉ r ỉmnt m st ỉmȝḫ ḫr nṯr

sȝ.s smsw (ỉmy-r) pr ḥwt-ʿȝt rḫ-nswt n-k-ʿnḫ

rḫ-nswt nfrt-k(ȝ)w

wḏt-mdw ỉr.t.n rḫ-nswt n-k-ʿnḫ m pr.f m r.f ʿnḫ(.w)

ỉr ms.w(.ỉ) nb(w) ỉgr ỉr.t.n(.ỉ) n.sn m ẖrt wnm(t).sn

n rd(.ỉ) sḫm nt(ỉ) nb m rd.t ỉr.t.n(.ỉ) n.f

m ỉmt-pr m rd n ḏrw.f nb(w)

wpỉỉ-r ḫpr sȝ.f d.f n.f

ỉr.sn ẖr-ʿ sȝ(.ỉ) smsw mỉ ỉr.sn n(.ỉ) ỉḫt ḏs(.ỉ)

ỉnk ỉr ỉwʿw.ỉ r hrw ḫp.ỉỉ(.ỉ) ỉm r ỉmnt wdf(.tw) wrt

ḥm-kȝ ỉpf ỉr.w n(.ỉ) ẖr-ʿ.f

swt ỉp sn m prt-ḫrw(.ỉ) n rʿ nb r tp-ȝbd smdt m ḥb nb n rnpt

n rd.n(.ỉ) sḫm.f ỉṯ(t) sn r kȝt nb.t (m-ḥȝw-ḥr) prt-ḫrw n rʿ nb

ỉr ỉṯ.f sn (r) kȝt nb.t ỉwt(t) pr(t)-ḫrw n(.ỉ) ỉs pw

n rd.n(.ỉ) sḫm.f m{m} ḥmw-kȝ ỉpn r kȝt nb.t

(m-ḥȝw-ḥr) prt-ḫrw(.ỉ)

 

Sethe I 163-5 Instructions for the cult of Tjenti from Giza(Strudwick Nb 115)

 

ỉr prt-ḫrw pr.rt n(.ỉ) m pr-nswt ỉt bdt ḥbs

ỉn ḥmt(.ỉ) rḫt-nsw tp-m-nfrt pr.rt n(.ỉ) prt-ḫrw ỉm

ỉmȝḫt pw ḫr(.ỉ)

ỉr ỉgr snnw n ȝḥt 2 n prt-ḫrw

nt mwt(.ỉ) rḫt-nsw bbỉ

ỉw.f n ḥmt(.ỉ) rḫt-nsw tp-m-nfrt

stt pr(t)-ḫrw ỉm n(.ỉ) ḥnʿ mwt(.ỉ) rḫt-nsw bbỉ

ỉnk dbḥ sn ḫr nswt r ỉmȝḫ(.ỉ)

ỉnk sȝ.s smsw ỉwʿw.s

ỉnk ḳrs sỉ m ẖrt-nṯr

(n) ḥm-kȝ nfr-ḥr ȝḥt tȝ 3 ỉt ḥḳȝt 3

ḥm-kȝ ỉfỉ ȝḥt tȝ 3 ỉt ḥḳȝt 3

ḥm-kȝ snb (ȝḥt) tȝ 3 ỉt ḥḳȝt 3

ḥm-kȝ pr-sn (ȝḥt) tȝ 3 ỉt ḥḳȝt 3

pr.r(t) n.sn m ẖrt tp-m-nfrt

ỉr(.ỉ) ẖrt.s n ḥmw-kȝ ỉpn m sṯȝt nḏs.t ...

ỉr tm.sn ḥms.w m ḥwt-kȝ ỉrt

ntt ḫr ḥmt(.ỉ) rḫt-nsw tp-m-nfrt

pẖr(.s) r st nt ḥmt(.ỉ) tp-m-nfrt

ỉr prt-ḫrw nt mwt(.ỉ) rḫt-nsw bbỉ

ỉt bdt nt šnwt ḥbs n pr-ḥḏ

ỉn sn(.ỉ) ḏt ḥm-kȝ k-m-nfrt pr-ḫrw ỉm

n mwt(.ỉ) rḫt-nsw bbỉ ḥnʿ ḏs(.ỉ)

ỉr snnw n ȝḥt 2 pw n prt-ḫrw nt mwt(.ỉ) rḫt-nsw bbỉ

ỉw.f n sn(.ỉ) ḏt ḥm-kȝ k-m-nfrt

swt pr-ḫrw ỉm n mwt(.ỉ) rḫt-nsw bbỉ ḥnʿ ḏs(.ỉ) ḏt

 

Sethe I 165 Offering basin of Nefer (Strudwick Nb 166)

 

(ỉmy-r) ḥwt šmʿ(t) nfr ỉn sȝ.f smsw nfr-sšm-ptḥ ỉr n.f r pr(t)-ḫrw

sṯ sw m ẖrt-nṯr

... ỉn sȝ.f smsw (nfr-sšm-ptḥ) ỉr n.f (ỉr) pr(t)-ḫrw

m ȝbd smdt m ḥb nb rʿ nb ḏt

 

Sethe I 165 Text of Niankhsokar perhaps from Giza (Strudwick Nb 168)

 

m-ḫt sr n-k-rʿ ḏd

ỉr.n(.ỉ) nw n ỉt(.ỉ) sḥḏ sr(w) n-ʿnḫ-skr

r pr(t)-ḫrw n.f ỉm m t ḥnḳt ỉḥ ȝpd ỉḫt nb.t nt rʿ nb

 

Sethe I 166 List of Kings in the Tomb of Sekhemkare at Giza (Strudwick Nb 5)

 

ỉmȝḫw ḫr ỉt.f nswt ḫr nṯr-ʿȝ

ḫr nswt-bỉt ḫʿ-f-rʿ ḫr nswt-bỉt mn-kȝw-rʿ

ḫr nswt-bỉt špss-kȝ-f ḫr nswt-bỉt wsr-kȝ-f

ḫr nswt-bỉt sȝḥw-rʿ

 

Sethe I 166 Royal names from the tomb of Netjerpunesut at Giza (Strudwick Nb 6)

 

ḫr ḏd-f-rʿ nb ỉmȝḫ ḫr ḫʿ-f-rʿ nb ỉmȝḫ

ḫr mn-kȝw-rʿ nb ỉmȝḫ ḫr špss-kȝ-f nb ỉmȝḫ

ḫr wsr-kȝ-f nb ỉmȝḫ ḫr sȝḥw-rʿ nb ỉmȝḫ

 

Sethe I 170-2 Decree of Neferirkare from Abydos (Strudwick Nb 17)

 

ḥr wsr-ḫʿw

wḏ-nswt (n) (ỉmy-r) ḥmw-nṯr ḥm-wr

n rd.n(.ỉ) sḫm s nb ỉṯ.t ḥmw-nṯr nb(w)

nt(ỉ)w m spȝt ntt.k ỉm.s

r r-ʿ ḥnʿ kȝt nb(t) nt spȝt

(m-ḥȝw-ḥr) ỉr.t ỉḫt n nṯr.f

m ḥwt-nṯr ntt.f ỉm.s

ḥnʿ srwḏ ḥwwt-nṯr ntt.sn ỉm.sn

13) fȝ.t dbḥw n kȝt nb(t)

r ȝḥt nṯr nb wʿb.t ḥr.s ỉn ḥmw-nṯr nb(w)

17) ỉṯ.t mrt nb(t)

ntt ḥr ȝḥt nṯr nb wʿb.t ḥr.s ỉn ḥmw-nṯr nb(w)

r r-ʿ ḥnʿ kȝt nb(t) nt spȝt

ỉw.sn ḫw-ʿ.w m ȝwt ḏt m wḏ nswt-bỉt nfr-ỉr-kȝ-rʿ

n ʿ.k r.s m wnwt nb(t)

ỉr s nb n spȝt ỉṯ.t(y).f(y) ḥmw-nṯr nb(w)

nt(ỉ)w ḥr ȝḥt nṯr wʿb.t.sn ḥr.s m spȝt tw

26) mrt

ntt ḥr ȝḥt nṯr

22) r r-ʿ ḥnʿ kȝt nb(t) nt spȝt

mȝʿ.k sw r ḥwt-... d.ỉỉ ḏs.f m ...

m ... skȝ ỉt ...

28) ... sr nb rḫ-nswt nb ỉr.t(y).f(y) m-ḫt nn wḏ(w).n(.ỉ)

d(t) r ḥwt-wrt ḥr sḳr(?)

sḏȝ pr(.f) ȝḥt rmṯ ỉḫt nb(t) ẖr.f d.ỉỉ m r-ʿ nb

ḫtm(.w) r-gs nswt ḏs.f ȝbd 2 šmw sw 11...

 

Sethe I 175 From the tomb of Kaiemsenu at Saqqara (Strudwick Nb 122)

 

(ỉmy-r) šnwt ỉr wḏt nb.f rʿ nb (ỉmy-r) šnwt rḫ-nswt kȝ-m-snw

ḥtp-dỉ-nswt (...) d n.f prt-ḫrw m pr-nswt

ỉt m šnwt ḥbs mrḥt m prwy-ḥḏ ...

ỉḫt bnr.t m pr-ʿḳt ʿwt nt ỉwf r rwt ỉst

prt-ḫrw nb.t dd.t n ỉmȝḫw ...

m pr-nswt m ȝwt ḏt

ḥm-nṯr m st-ỉb-rʿ ḥm-nṯr bȝ-nfr-ỉr-kȝ-rʿ

wʿb mn-swt-nỉ-wsr-rʿ (ỉmy-r) šnwt

ỉmȝḫw ... kȝ-(ỉ-)m-snw

 

Sethe I 176 Texts of Sehetepu from his chapel at Saqqara (Strudwick Nb 171)

 

ỉn sȝ.wy.f ỉr n.f ẖrỉ-tp šnwt kȝ-m-snw sȝb sḥḏ sš(w) wȝš-ptḥ

sk sw ḳrs(.w) m ẖrt-nṯr

... (ỉmy-r) šnwt nb ỉmȝḫ ḫr nṯr-ʿȝ sḥtpw

sȝ.f ỉr n.f ẖrỉ-tp šnwt (ỉmy-r) bʿḥt nb(t) nt nswt kȝ-m-snw

... (ỉmy-r) swt ḥtpt ḏfȝ.w sḥtpw

sȝ.f ỉr n.f sȝb sḥḏ sš(w) ḥrỉ-sštȝ wʿb nswt rḫ-nswt wȝš-ptḥ

 

Sethe I 176-7 From the tomb of Sekhemka at Saqqara (Strudwick Nb 128)

 

sȝb ỉrỉ-nḫn sḫm-kȝ

ḥtp-dỉ-nswt ḥtp-dỉ ỉnpw pr(t)-ḫrw n.f t ḥnḳt m dbḥw ʿpr m ȝbdw smdt ȝwt ḏt

d(t) n.f ỉt m šnwt ḥbs (m) prwy-ḥḏ ʿwt nt ỉwf (r) rwt ỉst

m-m ỉmȝḫw ḫr nṯr

 

Sethe I 177 From the tomb of Kaipure at Saqqara (Strudwick Nb 123)

 

ḥtp-dỉ-nswt ḥtp-dỉ ỉnpw ḫntỉ sḥ-nṯr rd(.tw) n.f prt-ḫrw m-ẖnw

ỉt bdt m šnwty ḥbs m prwy-ḥḏ

mrḥt m ỉs.wy ỉḫt bnr.t m pr-ỉšd

 

Sethe I 177-8 From the tomb of Sneferunefer II at Saqqara (Strudwick Nb 129)

...

rd(.tw) n.f prt-ḫrw m-ẖnw ỉt m šnwty ḥbs m prwy-ḥḏ

mrḥt m ỉs.wy wʿḥ m pr-ʿḳt ỉḫt nb(t) bnr.t m pr-ỉšd

 

Sethe I 178 (Strudwick Nb 234)

 

... ỉḫr ỉ.mn ỉḫt m ʿrrwt(.ỉ)

... nḏm.k(wỉ) ḥr nw wn m ẖnw-ʿ

 

Sethe I 179 Building inscription of Isesi (Strudwick Nb 15)

 

ḥr ḏd-ḫʿw nswt-bỉt nbty ḏd-ḫʿw ḥr-nbw ḏd ḏd-kȝw-rʿ

ỉr.n.f m mnw.f n nswt-bỉt nỉ-wsr-rʿ ...

 

Sethe I 179-80 Letter from Isesi in the tomb of Reshepses at Saqqara (Strudwick Nb 100)

 

wḏ-nswt (n) tȝỉỉtỉ-sȝb-ṯȝ(tỉ) (ỉmy-r) sš-ʿ-nswt špss-rʿ

ỉw mȝ.n ḥm(.ỉ) sš pn nfr nfr rd(w).n.k ỉn.t(w).f m stp-sȝ

m hrw pn nfr n snḏm-ỉb n ỉssỉ mȝʿ mȝʿ

m mr.rt.f mȝʿ mȝʿ

mr.ỉỉ ḥm(.ỉ) mȝȝ sš.k pn r ỉḫt nb(t)

rḫ ṯw tr ḏd mr.rt ḥm(.ỉ) r ỉḫt nb(t)

twt(.w) tr n(.ỉ) ḏd(t).k r ỉḫt nb(t)

ỉw ḥm ḥm(.ỉ) rḫ(.w) mr.r.k ḏd ỉḫt nb(t) mr.rt ḥm(.ỉ)

ỉ špss-rʿ ỉw ḏd(.ỉ) ḫr.k ḥḥ n sp

m-ḏd mr.rw.n nb.f

ḥs.sw.n nb.f

ỉmỉ-ỉb n nb.f

ḥrỉ-sštȝ n nb.f

rḫ.n(.ỉ) ḥm mr.r wỉ rʿ ḥr rd.t.f n(.ỉ) ṯw

ʿnḫ ỉssỉ ḏt

ḏd.k (sȝrt).k nb(t) n ḥm(.ỉ) r mḏȝt.k ḥr-ʿw(y) m hrw pn

d ḥm(.ỉ) ỉr.t(w).f ḥr-ʿw(y)

 

Sethe I 179 (Strudwick Nb 15)

 

ḥr ḏd-ḫʿw nswt-bỉt ḏd-ḫʿw ḥr-nbw ḏd ḏd-kȝ-rʿ

ỉr.n.f m mnw.f n nswt-bỉt n-wsr-rʿ ...

 

Sethe I 180-6 Inscriptions of Kaiemtjennet from his tomb at Saqqara (Strudwick Nb 212)

 

k-m-ṯnnt

sȝ-nswt smr-wʿtỉ ḫtmw-nṯr (ỉmy-r) kȝt nb(t) nt nswt mr.r nb.f

(ỉmy-r) wḏ-mdw nb n nswt d.d nrw ḥr m ḫȝswt

sȝ-nswt ḫtmw-nṯr m wỉȝ.wy ʿȝ(wy) 2 (ỉmy-r) wḏ-mdw n nswt mr.r nb.f

... ʿpr.wy ỉmỉ-ỉb n nb.f (ỉmy-r) mšʿ ỉmȝḫw

... (ỉmy-r) sbȝ(w) / sbȝw(w) ms(w) ...

 

B)

... r ḥwt tn (ʿrḳ.t(?)) m sš

... (ʿprw(?)) (ỉmy-r) ḳdw.w

... mn(.w) ẖr ȝʿw n ḥwt-nṯr tn

... ḳd(.w) ȝʿw n dr sȝtw

... ḏd.ỉn ḥm.f

ḏd n(.ỉ) sȝr.k ḫȝ

... ỉr.n(.ỉ) ỉs ḥs.st.f m-ẖnw ḥwt-nṯr.s

... (sbȝ.w(?))

sk wỉ m ḥm(ỉ) nḏs

... mȝ.w

... m-m smr.w

... ỉb.k(wỉ) wrt

rd.ỉn ḥm.f ỉw.t ...

ḏd.k ỉḫt n ʿpr sḏȝ r ẖnw

... m-m tpỉ.w sḏm(.ỉ)

... ṯwt ỉs wr pḥtỉ

ỉr.k ỉḫt r pḥt(ỉ) ḫȝ

... ỉm ḏs(.ỉ) n špss(.ỉ) ḫr ḥm.f r ỉḫt nb(t)

 

C) Sethe 182

 

... ḏd-kȝ-rʿ ḥtp.sn ḥr.f

ḫpr sḏȝ.t r mȝ.f kỉỉ sp

... m ỉr.t n.k ỉḫt nb(t) ỉr.t n bȝk

mr.r nb.f

ḫpr swt ỉw.t rf ...

nỉỉ gm.n(.ỉ) s.w nb(w) šm.sn m wȝwt

n ḏʿ

... ỉtrw

m hrw pf n sšn ḳȝ r ỉḫt nb(t)

... mr st-ỉb nt ḥm(.ỉ) r.s

ṯwt ḥm(ỉ) mȝʿ

... ḏʿ ḳȝ

m ỉtrw

... ḥȝt.f r (pḥwy).f

nḏm(.w) n.f r ỉḫt nb(t) nỉỉ mn.f ỉḫt nb(t) r.f

... (wrt) r ỉḫt nb(t)

ḏd.ỉn ḥm.f ... ỉw mỉ sḳdwt rʿ m š ʿȝ

... ḥr mdw (sštȝ(?)) m ḥwwt-wrwt

ḏd.ỉn ḥm.f

... nỉs.t(w) tȝỉtỉ-sȝb-ṯȝt(ỉ) špss-rʿ

m stp-sȝ

ḏd.ỉn ḥm.f

... ṯwt ỉgr ỉr r sfḫ(.ỉ) ỉm.sn

ỉṯ.ỉỉ n.f ...

sk tȝỉtỉ-sȝb-ṯȝt(ỉ) špss-rʿ hȝ(.w) r.f

...

šms(.ỉ) tp mȝ.w nw wỉȝ ʿȝ r bw d.d ỉm r tȝ

...

rd.ỉn ḥm.f smn.t n(.ỉ) prt-ḫrw m swt nb.t nt ẖnw

... ỉdmỉ ssf n mḥ 2

ỉw rd.n ḥȝtỉ-ʿ m smn.t m (?) pn

... rs(.ỉ) ḥr.s m grḥ

...

sk wỉ m ḥm(ỉ) nḏs

 

D) Sethe 184

 

...

ḫpr swt sḳd.tw m wỉȝ.wy ʿȝ.wy

... s.w

sk sw d.ỉỉ m st.f nfr.t nt ḏt

... nb n kȝt

ḥw ȝ tr rḫ(.ỉ) ṯnwt nt ...

sk sw d.ỉỉ m st.f nfr.t nt ḏt ḥr mkȝt nt mḥ 5

...

ḏd.ỉn ḥm.f mȝȝ m nn nt(ỉ) m mȝỉ pn

... r wn.n mỉ pẖr šwt m-sȝ hrw

nỉỉ ... mỉt(ỉ).f

ḳd m ḏbt

... st-ỉb nt ḥm(.ỉ) r.s

ỉn ṯw ḥm(.ỉ) r.s rḫ.n ḥm(.ỉ) ...

 

E) Sethe 185

 

... (ḫr) ḥm(.f)

... .f ỉḫt mȝʿw(?)

... mỉt nt ḥm.f (r).s

...

... r ẖnw mỉ sḳr.w

...

... rd n.sn ỉt

ỉwt(ỉ) ... pn

ỉn.t(w) n(.ỉ) wḏ n nswt r wḏ n(.ỉ)

... ḥmwt(?) ʿšȝ(t) ỉm.sn

ỉw(.ỉ)(?) r ẖnw ... (wrt) r ỉḫt nb(t)

rd.ỉn ḥm.f ỉr.t ẖr...

... sȝtw(?) tn

 

Sethe I 186 Texts from the tomb of Kaikherptah at Giza (Strudwick Nb 215)

 

mrrw nswt ỉnpw pw ẖrỉ-ḥb(t) ỉr.t(y).f(y) n(.ỉ) ỉḫt ȝḫ.t n ȝḫ / bȝ(.ỉ)

ḫft sš pf štȝ n (ḥmwt) ẖrỉ-ḥb(t)

ỉnk sš ỉḳr n mrwt nfr-ḥr hr st-ỉb

ỉwt(ỉ) sḏr.n rmṯ nb špt.ỉỉ r.f sȝb (ỉmy-r) sš(w) kȝ-ḫr-ptḥ

 

Sethe I 187-8 Texts from the tomb of Nyhetepptah at Giza (Strudwick Nb 144)

 

A) mrrw nswt ỉnpw pw ẖrỉ-ḥb(t) ỉw.t(y).f(y) r ỉs(.ỉ) pn n ḏt r ỉr(t) ỉḫt

ḫft sš pn n (ḥmwt) ẖrỉ-ḥb(t)

ỉr n(.ỉ) ʿpr ḫft ʿrt.f

ỉw ỉr(.tw) n(.ỉ) ỉḫt nb(t) ȝḫ(t) špss(t)

... prt-ḫrw ʿnḫ.k(wỉ) ḥr rd.wy(.ỉ) mỉ ỉr.t n sʿḥ ...mnḫ(?) wrt

... ỉt(.ỉ) ḥnʿ mwt(.ỉ) m ỉmȝḫ(.sn) ḫr ḥm n nb(.ỉ)

 

D)ḥtp-dỉ-nswt ḥtp-dỉ ỉnpw ḫntỉ sḥ-nṯr wsỉr nb ẖrt-nṯr

ȝḫ ʿpr špss m smt

rd(.tw) n.f prt-ḫrw rʿ nb ḏt m nb ỉmȝḫ ḫr nṯr

ỉw ỉr.n.f mȝʿt nfr.t

... ỉr.n.f ḥtpt n mr.r(w) sỉ m nfrt rʿ nb snḏ wrt n ỉḫt

... mȝʿt ḫntt smt ỉmnt.t

nb ḥtpt m sḫwt nfr.t ḏt sȝb ʿḏ-mr pr-ʿȝ n-ḥtp-ptḥ

 

Sethe I 188-9 False door of Ptahhotep II at Saqqara (Strudwick Nb 126)

 

sȝb ʿḏ-mr nst ḫntt mr.f mȝʿt ỉmȝḫw.s

ḫrp wr-mḏ-šmʿw ḫrp wsḫt ptḥ-ḥtp

ẖrỉ-tp nswt mdw-rḫỉỉt ḥm-nṯr mȝʿt mr.r sỉ ỉmȝḫw ḫr nṯr-ʿȝ ptḥ-ḥtp

 

.t r pr.f n ḏt m ḥtp nfr wrt

wn ỉmȝḫ.f ḫr ỉnpw ḫntỉ ẖrt-nṯr m-ḫt pr(t)-ḫrw n.f ḥr-tp ḳrrt

m-ḫt nm.t š m-ḫt sȝḫ.t(w).f ỉn ẖr(ỉ)-ḥbt

n ỉmȝḫ.f ʿȝ wrt ḫr nswt wsỉr ẖrỉ-tp nswt ptḥ-ḥtp

 

ḏȝ.t bỉȝ m ḥtp nfr wrt

pr.t ỉr tp-ḏw n ẖrt-nṯr

nḏr.t(w).f ỉn ỉt.w ỉn kȝ.w.f tpỉ nb ỉmȝḫ

pr(t)-ḫrw n.f ḥr-tp ḳrrt m pr.f n ḏt

sṯ sw ỉȝ(.w) nfr wrt ḫr wsỉr ẖrỉ-tp nswt ptḥ-ḥtp

 

Sethe I 190-1 False door of Tepemankh at Saqqara (Strudwick Nb 130)

 

ḥtp-dỉ-nswt hȝ.f m ỉs.f pn ỉȝwt nfr(t) wrt ḫr nṯr-ʿȝ smr-wʿtỉ tp-m-ʿnḫ

sḏȝ.t m ḥtp r ỉs.f pn n ẖrt-nṯr ỉȝwt nfr(t) wrt m ỉmȝḫw

ẖrỉ-tp nswt mr.f mȝʿt / mrỉỉ.f mȝʿ ỉr ỉḫt nb(t) wḏ.t n.f m-tp-n sš

mrrw nṯr tp-m-ʿnḫ

sr(?) ḥr-tp ḳrrt pr(t)-ḫrw n.f

nḏr.f ỉn kȝ.w.f ỉn ỉt.w

smr-wʿtỉ ỉmỉ-ỉb n nb.f mḥ-ỉb n nswt mȝʿ mȝʿ m ỉḫt nb(t) mr.rt.f tp-m-ʿnḫ

pr.t r tp-ḏw n ỉmnt m-ḫt nm.t š

ỉ.sȝḫ ỉn ẖrỉ-ḥb(t) ỉr(w) n.f ỉḫt ỉn wt ḫr ỉnpw

sḥḏ ḥmw-nṯr ḥwt-ḥr (m) mrt-wnỉs(?) ḥȝtỉ-ʿ smr-wʿtỉ mȝʿ

ẖrỉ-ḥb(t) ḥrỉ-sštȝ n nswt m swt.f nb(t) smr-wʿtỉ tp-m-ʿnḫ

 

šms r ỉs.f n ỉmnt m-ḫt ẖn.t.f m wrt

sšm n.f sḥ ʿpr ḫft sš n (ḥmwt) ẖrỉ-ḥb(t) smr-wʿtỉ tp-m-ʿnḫ

 

ḥm-nṯr nfr-swt-wnỉs ẖrỉ-tp nswt (ỉmy-r) wpwt mȝʿ sȝb ʿḏ-mr mȝʿ

sȝb sḥḏ sš mȝʿ sȝb sš mȝʿ smr-wʿtỉ tp-m-ʿnḫ

 

Sethe I 194 Kagemni (Littérature historique sous l’Ancien Empire, p. 139)

 

tȝỉỉtỉ-sȝb-ṯȝ(tỉ) kȝ-gm-n-ỉ ḏd.f

... ỉssỉ

ỉr.n(.ỉ) sȝb ʿḏ-mr m rk wnỉs

wn ḥm.f ḥs.f wỉ wr r ỉḫt nb(t) ...

ḥs wỉ ḥm.f ḥr.s wr (r) ỉḫt nb(t)

sḏȝ.n ḥm n ttỉ ʿnḫ ḏt r ẖnw

... .f rḫ.w rn.sn m stp-sȝ

sk wḏ.n ḥm.f ỉḫt nb(t) mr.rt ḥm.f ...

... (ỉr) ỉḫt nb(t) wḏ.t.n ...

... ḥwt-wrt 6 r-mȝʿ

...

sk wr(.w) mr.r... m ỉḫt nb(t) wḏ.t

 

tȝỉỉtỉ-sȝb-ṯȝ(tỉ) kȝ-gm-n-ỉ ḏd.f

... st nb(t) n wnwt nb(t) nt ẖnw

sk nḫt(.w) ỉb n ḥm.f r ỉḫt nb(t) wḏ.t.n ḥm.f ỉr.t

... mȝʿt n nswt

mȝʿt mr.rt nṯr

ḏd bw-mȝʿ n nswt ...

n ḏd n.f ỉs ỉḫt r ḏw n nswt m grg

ḏr wnt ỉtỉ rḫ ḳd(.ỉ) sšm(.ỉ) ...

ỉnk ḏd mȝʿt wḥm nfr m ỉḫt mr.rt nswt

ỉ.mr nfr n(.ỉ) ỉm ḫr nswt ḫr nṯr-ʿȝ

... wp.n(.ỉ) (snwy) r ḥtp.sn

sm.n(.ỉ) mȝr

 

...

ḥs wỉ nswt ỉw(.ỉ) r ẖnw

... wȝḥ ỉḫt nb(t) ỉm ...

 

...

mỉ st-ỉb nt ḥm.f r.s

... tȝ-mḥw šmʿw

rd ḥm.f... m ỉnr

... nt ẖnw

... wsḫ

...

n sp ʿḳ mỉtỉ ...

... ỉḫt nfr.t ...

 

Sethe I 197 False door of Tepemankh at Saqqara (Strudwick Nb 147)

 

ḥtp-dỉ-nswt wsỉr nb ȝbḏw pr(t)-ḫrw n ỉmȝḫw ḫr ptḥ-skr

mrỉỉ n ỉt.f ḥsỉỉ n mwt.f mrrw sn.w.f snwt.f

ẖrỉ-tp nswt pr-ʿȝ (špsw-nsw) ỉtỉ

ỉmȝḫw ḫr tȝỉtỉ-sȝb-ṯȝt(ỉ) kȝ-gm-n-ỉ ẖrỉ-ḥb(t) ḥrỉ-sštȝ rʿ-ḥrỉ-tp(?)

rn.f nfr ỉtỉ

ỉ ʿnḫw tpỉ.w tȝ swȝ.t(y).sn ḥr ỉs pn

ḥs ṯn ...

mrrw wsỉr pw m ẖrỉ-ḥb(t) nb s nb rd.t(y).sn n(.ỉ) t ḥnḳt

m ntt m-ʿ.ṯn

ỉr nfr n.ṯn wn.n m-ʿ.ṯn ḏd.ṯn

ḫȝ t ḫȝ ḥnḳt ḫȝ ỉḥ ḫȝ ȝpd ḫȝ šs ḫȝ mnḫt n (špsw-nsw) mtỉ-n-sȝ ỉtỉ

ỉr ẖrỉ-ḥb(t) ỉḳr ȝḫ ʿpr šd.t(y).f(y) n s nb pr-ḫrw.f n(.ỉ)

ỉw(.ỉ) r ḥȝỉỉ.f m ḏȝḏȝt nṯr-ʿȝ ẖrỉ-tp nswt pr-ʿȝ ỉtỉ

 

Sethe I 198-9, Nefersechemptah called Sheshi (L. 231)

 

pr.n(.ỉ) m nỉwt(.ỉ) hȝ.n(.ỉ) m spȝt(.ỉ)

ỉr.n(.ỉ) mȝʿt n nb.s

sḥtp.n(.ỉ) sw m mr.rt.f

 

ḏd.n(.ỉ) mȝʿt ỉr.n(.ỉ) mȝʿt

ḏd.n(.ỉ) nfr wḥm.n(.ỉ) nfr

ỉṯ.n(.ỉ) tp-nfr (n mrwt(?)) nfr ỉm n rmṯ

wp.n(.ỉ) (snwy) r ḥtp.sn

nḥm.n(.ỉ) mȝr m-ʿ wsr r.f sḫm.t.n(.ỉ) ỉm

rd.n(.ỉ) t n ḥḳr ḥnḳt (n ỉb) ḥbs (n ḥȝỉỉty) smȝ-tȝ m ỉw(ỉ)

ḳrs n ỉwt(ỉ) sȝ.f

ỉr.n(.ỉ) mẖnt n ỉwt(ỉ) mẖnt.f

snḏ.n(.ỉ) ỉt(.ỉ) ỉȝm.n(.ỉ) n mwt(.ỉ)

šd.n(.ỉ) ẖrd.w.sn ḫr.f

rn.f nfr ššỉ

 

Sethe I 200 (Strudwick Nb 223)

 

sḥḏ ḥmw-nṯr ḏd-swt-ttỉ ḫntỉ-š ḏd-swt-ttỉ

(ẖrỉ-tp nswt mdw-rḫỉỉt) ỉwn-knmwt (ỉmy-r) wpwt ḥtp-nṯr

wḏȝ-ḥȝ-ttỉ(?) nfr-sšm-ptḥ ššỉ

... ỉr.n(.ỉ) mȝʿt n nb.s

sḥtp.n(.ỉ) sw m mr.rt.f

ḏd.n(.ỉ) nfr wḥm(.ỉ) nfr

... n rmṯ

wp.n(.ỉ) (snwy) r ḥtp.sn

nḥm.n(.ỉ) mȝr m-ʿ wsr r.f m sḫm.t.n(.ỉ) ỉm

rd.n(.ỉ) t n ḥḳr ḥbs n ḥȝỉ

smȝ-tȝ m ỉw(ỉ)

ḳrs n ỉwt(ỉ) sȝ.f

ỉr.n(.ỉ) (mẖnt) ...

n sp ḏd(.ỉ) ỉḫt nb(t) ḏw(t) r rmṯ nb n sḫm-ỉr-f

... (tpỉw-ʿwy)(.ỉ) (twr)(.ỉ) r mnḫ

ỉr n(.ỉ) šmt r mḫrw ... mr ... wn.n(.ỉ) ỉmȝḫw ḫr nṯr ḫr rmṯ nb

ỉ.n ỉmȝḫw n nṯr ...

ỉmȝḫw ḫr wsỉr nfr-sšm-ptḥ

 

Sethe I 201-205 Ankhmahor (Littérature historique sous l’Ancien Empire, p. 153)

 

(ỉmy-r) kȝt nb(t) nt nswt m tȝ r-ḏr.f ẖrỉ-tp nsw

(ỉmy-r) ḥwt-wrt mḏḥw nswt sš ʿnḫ-m-ʿ-ḥr rn.f nfr ssỉ ḏd.f

nfr n.ṯn ỉmỉw-ḫt wḏȝ n.ṯn (tpỉw-ʿwy)

ỉr ỉḫt nb(t) ỉr.t(ỉ).ṯn r ỉs pn ẖrt-nṯr ỉr(.tw) mỉtt ỉr ỉšt.ṯn

ỉnk ẖrỉ-ḥb(t) ỉḳr rḫ ... sp štȝ ḥkȝ nb ỉr ỉḳr

ỉr rmṯ nb ʿḳ.t(y).sn r ỉs pn m ʿbw.sn

wnm.sn bwt bw.t.n ȝḫ ỉḳr

n wʿb.sn n(.ỉ) mỉ wʿb.sn n ȝḫ ỉḳr ỉr ḥs.st nb.f

ỉw(.ỉ) r ỉṯ.t.f mỉ ȝpd

d.ỉỉ snḏw ỉm.f r mȝȝ ȝḫ.w (tpyw-tȝ)

snḏ.sn n ȝḫ ỉḳr

ỉw(.ỉ) r wḏʿ(.ỉ) ḥnʿ.f m ḏȝḏȝt tf šps.t nt nṯr-ʿȝ

ỉr swt s nb ʿḳ.t(y).f(y) r ỉs pn wʿb(.w) ḥtp(.ỉ) ḥr.f

ỉw(.ỉ) r wn.n m ḥȝỉỉ.f m ẖrt-nṯr m ḏȝḏȝt nt nṯr-ʿȝ

(ỉmy-r) kȝt nb.t nt nswt m tȝ r-ḏr.f ʿnḫ-m-ʿ-ḥr

rn.f nfr ssỉ ḏd.f

ỉ ẖrỉ-ḥb(t) ỉw.t(y).f(y) r ỉs pn r ỉr.t n(.ỉ) ȝḫt

ḫft sš pf štȝ n (ḥmwt) ẖrỉ-ḥb(t)

... rn.f

...

šd n(.ỉ) sȝḫw .... m bw-mnḫ n rḫ(w).ṯn ...

n sp ḏd(.ỉ) ỉḫt nb(t) ḏw(t) n nswt ... nṯr

ỉw ỉgr šd n(.ỉ) ... mr(.ỉ) nfr n(.ỉ) ḫr nṯr ḫr rmṯ

šd.t(w) n.f sš n ḳrst tf d.ỉỉt n.f m ḥtp-dỉ-nswt

(n) (ỉmy-r) kȝt ssỉ

 

Sethe I 206-7 Texts of Kaiemhezet at Saqqara (Strudwick Nb 158)

 

ḥtp-dỉ-nswt ỉnpw ḫntỉ sḥ-nṯr pr(t)-ḫrw n.sn m tr nb n rnpt

mḏḥw nsw (m) ḳd sn-f-ʿnḫ ms(w).f

mḏḥw nsw (m) ḳd wr ỉrt m tȝ-wr

kȝ-(ỉ-)m-ḥst

kȝ-(ỉ-)p(w)-nswt

mmỉ

ḥtp-kȝ(-ỉ)

sȝb ʿḏ-mr ḫntỉ-kȝ

ỉr(.ỉ) nw n ỉt(.ỉ) smsw n sn.w(.ỉ) n-mrwt pr(t)-ḫrw n.sn

ḥnʿ(.ỉ) m ỉšt(.ỉ)

(ỉmy-r) (ḳdw) kȝ-(ỉ-)m-ḥst

(ỉmy-r) (ḳdw) ḥtp-kȝ(-ỉ)

ḥnk ỉr(ỉỉ) (ỉn) ḳstỉ ỉṯw

sn ḏt(.f) (ỉmy-r) (ḳdw) ḥtp-kȝ(-ỉ)

rd(ỉỉ) n.f m grgt-ḥm-ḏfȝw ȝḥt sṯȝt 2

 

Sethe I 207-8 Decree of Teti from Abydos (Strudwick Nb 19)

 

ḥr sḥtp-tȝwy

wḏ-nswt ...

sk nn ḏd(w).n.k ḫr ḥm(.ỉ) wn pr ...

... r ỉp ... ỉwȝ kȝt nb(t) ỉm

...

ỉw ȝḥwt ... ḫwt-ʿ n ḫntỉ-ỉmntỉw

...

m wḏ nswt-bỉt ttỉ ʿnḫ ḏt nḥḥ

wḏ ... n rpʿt ḥȝtỉ-ʿ (ḫtmw-bỉty) (ỉmy-r) šmʿw nỉ-k(ȝ)w-ỉssỉ

...

ḫtm(.w) r-gs nswt ḏs(.f) ȝbd 3 ȝḫt sw 3

 

Sethe I 208-9 Inscriptions at Tomas (Strudwick Nb 77)

 

hȝb(.ỉ) r wbȝ ỉrṯt n nsw-bỉt nfr-sȝ-ḥr ʿnḫ ḏt

sḥḏ ḫntỉw-š pr-ʿȝ (ỉmy-r) ʿȝw(w) ḫw-ns(?)

hȝb(.ỉ) r wbȝ ḫȝswt rs.t n ḥr mrỉỉ-tȝwy nfr-sȝ-ḥr ʿnḫ ḏt

sḥḏ ḫntỉw-š pr-ʿȝ (ỉmy-r) ʿȝw(w) ỉw-ḥnʿ-f(?)

hȝb(.ỉ) m rk bỉk(-n)-nbw nfr-sȝ-ḥr

sḥḏ pr-ʿȝ (ỉmy-r) ʿȝw(w) ỉdỉỉ ẖrỉ-ʿ ʿȝw ỉỉ-ḥnʿ-f(?)

 

Sethe I 209-13 Decree of Pepi I from Dashur (Strudwick Nb 20)

 

ḥr mrỉỉ-tȝwy rnpt-sp 21 tpỉ prt sw 23

wḏ-nswt ... sš... nswt tȝỉtỉ-sȝb-ṯȝt(ỉ)

(ỉmy-r) kȝt mr-ptḥ-mrỉỉ-rʿ ỉmȝ-ʿ ỉḥỉỉ-ḫnt

(ỉmy-r) ḫntỉw-š wnỉ (ỉmy-r) wpwt ḥtp-nṯr ḫnw

smr-wʿtỉ ỉḥỉỉ-m-pr-mrỉỉ-rʿ (ỉmy-r) pr ḥrỉ-wḏb mrỉ

sḥḏ ʿȝw(w) (ỉmy-r) nw mḏȝ ỉmȝ ỉrṯt

nswt-bỉt snfrw m mr.wy ḫʿwy-snfrw

ỉw wḏ.n ḥm(.ỉ) ḫw.t n.f nỉwt.y ỉptn(ỉ)

m-ʿ ỉr.t kȝt nb(t) nt pr n nswt m ȝwt ḏt

m-ʿ ỉr.t mḏd nb n st nb(t) nt ẖnw m ȝwt ḏt

m-ʿ (st-hȝ) nb ḫft ḏd s.w nb(w) m ȝwt ḏt

m-ʿ st-hȝ nb ḫft ḏd s.w nb(w) m ȝwt ḏt

ỉw wḏ.n ḥm(.ỉ) ḫw.t n.f ḫntỉw-š nb(w) nw nỉwt.y ỉptn(ỉ)

m-ʿ sb.t wpwtỉ nb m ḥr.t mw

m-ʿ sb.t wpwtỉ nb m ḥr.t tȝ

m-ʿ sb.t wpwtỉ nb m ḫd

m-ʿ sb.t wpwtỉ nb m ḫsf.t

ỉw wḏ.n ḥm(.ỉ)

nfr (n) rd.t skȝ ȝḥt nb(t) nt nỉwt.y ỉptn(ỉ)

m skȝ (ỉ)n mrt nt ḥmt-nsw nb(t)

m skȝ (ỉ)n mrt nt sȝ-nswt nb

m skȝ (ỉ)n mrt nt smr sr nb

wp-r ḫntỉw-š nw nỉwt.y ỉptn(ỉ)

ỉw wḏ.n ḥm(.ỉ)

nfr n rd.t skȝ ȝḥt nb(t) nt nỉwt.y ỉptn(ỉ)

m ʿwȝ.sn nḥs(ỉ) ḥtp nb

wp-r ḫntỉw-š nw nỉwt.y ỉptn(ỉ)

ỉw wḏ.n ḥm(.ỉ)

nfr n ỉṯ.t ḫntỉw-š nb(w) nw nỉwt.y ỉptn(ỉ)

ỉw(w) r st-ḫt.sn

ỉw.t(y).sn r st-ḫt.sn

ỉn s.w nb(w)

ỉn nḥs(ỉ) ḥtp nb

n wn.w.sn ḫr.sn nỉỉ ʿ.sn r.sn

ỉw wḏ.n ḥm(.ỉ)

nfr n ỉr.t ẖrdwt

ḥnʿ ḏḥȝ nb mḏd.w m nỉwt.y ỉptn(ỉ)

ỉw wḏ.n ḥm(.ỉ)

nfr n ỉr.t wḥʿt nt nḥrw

ḥnʿ ḏḥȝ nb mḏd.w m nỉwt.y ỉptn(ỉ)

ỉw wḏ.n ḥm(.ỉ)

nfr n ỉn.t s.w nb(w) r šȝdw

m r-š n nṯr(ỉ)-swt-ỉkȝw-ḥr m nỉwt.y ỉptn(ỉ)

ỉw wḏ.n ḥm(.ỉ)

nfr n ỉp mr.w š.w šdwt ẖnwt(?) nhwt

m nỉwt.y ỉptn(ỉ)

ỉw wḏ.n ḥm(.ỉ)

nfr n pr nḥs(w) ḥtp.w nb(w) r ỉr.t ʿwȝ m nỉwt.y ỉptn(ỉ)

ỉw wḏ.n ḥm(.ỉ)

nfr n ʿḳ s.w nb(w) nt(ỉ)w ḫr nḥs(ỉw) ḥtp.w ỉptn

r wʿb m ḥwt-nṯr nt nỉwt.y ỉptn(ỉ)

r šd.t ȝbd m ḥwt-nṯr nt nỉwt.y ỉptn(ỉ)

r wnm ẖrt nb(t) m ḥwt-nṯr nt nỉwt.y ỉptn(ỉ)

ỉw wḏ.n ḥm(.ỉ) wp.t šʿt nt nỉwt.y ỉptn(ỉ)

ḫft wḏ.t.n wḏ (wpwt) n nỉwt.y ỉptn(ỉ)

ỉw wḏ.n ḥm(.ỉ)

skm.t ḫntỉw-š nb(w) nw nỉwt.y ỉptn(ỉ)

ṯs ms(w) ỉmnw nb(w) rd(.w) r ḫt n nỉwt.y ỉptn(ỉ)

ỉm.k ḥm rd ȝḥt(?) nb(t) n s.w nb(w) ḥms.w(w) m kt nỉwt

ỉm.k ḥm rd wʿbwt nb(t) n s.w nb(w) ḥms.w(w) m kt nỉwt

ỉm.k ḥm rd ẖrt nb(t) n s.w nb(w) ḥms.w(w) m kt nỉwt 

wp-r s.w ḥms.w(w) m nỉwt.y ỉptn(ỉ)

ỉm.k ḥm rd wʿbwt(?) ḫntỉw-š nb(w) nw nỉwt.y ỉptn(ỉ)

tp-r n s.w nb(w)

wp-r wḏ.t.s m šsȝt ỉm

ỉr.n ḥm(.ỉ) nw n ḫwt nỉwt.y ỉptn(ỉ) m-ʿ sšrw pn

n mrwt wʿb m nỉwt.y ỉptn(ỉ)

n mrwt šd.t ȝbd m nỉwt.y ỉptn(ỉ)

n mrwt ỉr.t ỉḫt m nỉwt.y ỉptn(ỉ)

n nswt-bỉt snfrw m ḫʿwy-snfrw

m wḏ ḥr-tp ʿnḫ wḏȝ snb nswt-bỉt mrỉỉ-rʿ ʿnḫ ḏt

ḫtm(.w) r-gs nswt ḏs(.f)

 

Sethe I 214 Decree of Pepi I from Koptos (Strudwick Nb 21)

 

gbtỉw

mrỉỉ-rʿ nṯr nfr nb tȝwy

mwt-nsw ỉpwt

mrỉỉ d(w) ʿnḫ ḏdt wȝs ḏt sp tpỉ ḥb-sd ỉr.f ʿnḫ mỉ rʿ

nṯrwy gbtỉw ḥwt-kȝ mwt-nsw ỉpwt

ỉw wḏ.n(.ỉ) ḫwt ḥwt-kȝ ... m mrt mnmnt ʿwt

... wpwtỉ nb ḫnt.f m wpwt nb(t)

n rd ḥm(.ỉ) ỉr.t sbt nb(t) r ḥwt-kȝ

n rd ḥm(.ỉ) sb.t r.s šms-ḥr

ỉw wḏ.n ḥm(.ỉ) ḫwt ḥwt-kȝ tn

n rd.n ḥm(.ỉ) ỉr.t mḏd nb ỉp.w n ẖnw m ḥwt-kȝ tn

 

Sethe I 215-21 Texts of Ankhmeriremeriptah called Nekhebu from Giza (Strudwick Nb 198)

 

smr-wʿtỉ mḏḥw nswt mr-ptḥ-ʿnḫ-mrỉỉ-rʿ ḏd.f

ỉnk bȝk n nswt-bỉt mrỉỉ-rʿ nb(.ỉ)

ỉw hȝb.n ḥm.f r ḫrp kȝt nt mnw.f m ỉwnw

ỉw ỉr.n(.ỉ) r (ḥswt) ḥm.f ...

ỉr.n(.ỉ) rnpt 6 ỉm ḥr ḫrp kȝt

ḥs wỉ ḥm.f r-ṯnw ỉw(.ỉ) r ẖnw ḥr.s

wn ḫpr mỉ-ḳd(.ỉ) m-ʿ(.ỉ) n rs-tp ỉr(w).n(.ỉ)

... ỉm r rḫ.t(.ỉ) ḏs(.ỉ)

gm.n wỉ ḥm.f m (ḳdw) n ʿšȝt

nḏ.n ḥm.f sḥḏ n (ḳdw) (ỉmy-r) (ḳdw) mtỉ-n-sȝ

nḏ.n ḥm.f mḏḥw nswt (m) ḳd ẖrỉ-tp nswt mḏḥw nsw (m) ḳd

nḏ.n ḥm.f smr-wʿtỉ mḏḥw nsw (m) ḳd m pr.wy

ỉr.n ḥm.f mỉ-ḳd n-ʿȝ-n ḥs.s wỉ ḥm.f r ỉḫt nb(t)

ỉnk mrỉỉ ỉt(.ỉ)

ḥsỉỉ mwt(.ỉ)

n rd(.ỉ) ḫsf.sn n(.ỉ) ỉḫt r sȝ.t.sn r ỉs.sn n ẖrt-nṯr

ỉnk ḥsỉỉ sn.w.f

ỉr wn(.ỉ) m-ḫt sn(.ỉ) (ỉmy-r) kȝt ...

wn(.ỉ) ḥr sš wn(.ỉ) ẖr šʿ.f

ỉḫr nḏ.t.n.f sḥḏ n ḳdw wn(.ỉ) ẖr (mȝtỉ).f

ỉḫr nḏ.t.n.f (ỉmy-r) ḳdw wn(.ỉ) m ḫmt.f

ỉḫr nḏ.t.n.f mḏḥw nswt (m) ḳd wn(.ỉ) ḥr ḥḳȝ n.f nỉwt

ỉr(.ỉ) n.f ỉḫt nb(t) ỉm.s ỉḳr

ỉḫr nḏ.t.n.f smr-wʿtỉ mḏḥw nswt (m) ḳd m pr.wy

wn(.ỉ) ḥr ỉp n.f ỉšt.f nb(t)

ʿȝ(.w) ỉḫt m pr.f r pr sʿḥ nb

ỉḫr nḏ.t.n.f (ỉmy-r) kȝt

wn(.ỉ) ḥr wḥm.f (m) mdwt.f nb(t) ỉm r ḥs.t.f ḥr.s

ỉw ḥm ỉp.n(.ỉ) n.f ỉḫt m pr-n-ḏt.f ʿḥʿw r rnpt 20

n sp ḥw.ỉỉ(.ỉ) s nb ỉm r ḫpr.t.f ḫr(.w) ẖr ḏbʿ.w(.ỉ)

n sp bȝk(.ỉ) rmṯ nb ỉm

ỉr rmṯ nb ỉm wn.w(.ỉ) n (ḏȝỉs) ḥnʿ.sn ỉm

ỉnk wn sḥtp sn

n sp sḏr(.ỉ) špt.k(wỉ) ỉm ḥnʿ rmṯ nb

ỉnk wn d ḥbs t ḥnḳt n ḥȝỉ nb ḥḳr (nb) ỉm

ỉnk mrỉỉ n rmṯ nb

n sp ḏd(.ỉ) ỉḫt nb(t) ḏw(t) n nswt sḫm-ỉr-f r rmṯ nb

ỉnk ḥsỉỉ n ỉt.f mwt(.f) nb špsw.f m ẖrt-nṯr

m pr.t ḫrw n.sn ỉr.t ḥb (n.sn) m wȝg nb skr nb

tpỉ-rnpt nb ḏḥwtt nb(t) wpt-rnpt nb(t) m (wpw) ʿrḳ(ỉỉ)

m ḥb nb nfr ỉr.rw m tr nb n rnpt

ỉ ḥmw-kȝ nw ỉmȝḫw.w

ỉn-ỉw mr.ỉỉ.n.ṯn ḥs ṯn nswt

wn.n ỉmȝḫ.ṯn ḫr nb.ṯn ỉt.w.ṯn m ẖrt-nṯr

pr-ḫrw.ṯn m t ḥnḳt mỉ ỉr.t.n(.ỉ) n ỉt.ṯn ḏs.ṯn

ḏr wn.n mr.n.ṯn sb-ḥr(.ỉ) ṯn m ẖrt-nṯr

ḏd.ṯn n ẖrd.w.ṯn hrw sȝ(w).n(.ỉ) ỉm

mdwt nt pr(t)-ḫrw n(.ỉ)

ỉnk ȝḫ ỉḳr

ỉw rḫ.k(wỉ) ȝḫ.t nb(t) n(.ỉ) m ẖrt-nṯr

ỉ ʿnḫw tp(ỉ)w tȝ sȝ.t(y).sn ḥr ỉs pn

ỉr wn mr.ỉỉ.ṯn ḥs ṯn nswt

wn.n ỉmȝḫ.ṯn ḫr nṯr-ʿȝ

ʿḳ.ṯn w r ỉs pn sb.t(ỉwnỉ) ...

... ḥr ʿbw.ṯn

ỉr s nb ʿḳ.t(y).f(y) ỉm sb(.w) m-ḫt nn

ỉw(.ỉ) r wḏʿ(.ỉ) ḥnʿ.f ỉn nṯr-ʿȝ

ỉw dr(.ỉ) tpỉ.w.sn tȝ ʿrrwwt.sn tp tȝ

ỉ ʿnḫw tp.ỉw tȝ swȝ.sn ḥr ỉs pn

ỉn-ỉw mr.ỉỉ.ṯn ḥs ṯn nswt

wn.n ỉmȝḫ.ṯn ḫr nṯr-ʿȝ

ḏd.ṯn ḫȝ m t ḫȝ m ḥnḳt n nḫbw ỉmȝḫw

nfr n sšn.ṯn ỉḫt nb(t) m ỉs pn

ỉnk ȝḫ ... ʿpr

ỉr s nb sšn.t(y).f(y) ỉḫt nb(t) m ỉs pn

ỉw wḏʿ(.ỉ) ḥnʿ.sn ỉn nṯr-ʿȝ

ỉnk ḏd nfrt wḥm nfrt

n sp ḏd(.ỉ) ỉḫt nb(t) ḏw(t) r rmṯ nb

 

smr-wʿtỉ mḏḥw nswt mr-ptḥ-ʿnḫ-mrỉỉ-rʿ ḏd.f

ỉnk bȝk n nswt-bỉt mrỉỉ-rʿ nb(.ỉ)

ỉw hȝb.n wỉ ḥm.f r ḫrp kȝt m ...

ỉr.n(.ỉ) r (ḥswt) ḥm.f m mḥw šmʿw

ỉw hȝb.n wỉ ḥm.f r ḫrp kȝt m (ḥwt-kȝ) ...

... m tȝ-mḥw gs-pr n ḥwt

ʿ mḥtỉ(.ỉ) m nỉwt š.w m ȝḫ-bỉt nt ḥr

ʿ rs(ỉ) m mn-nfr-pỉpỉ

ỉ.n(.ỉ) ỉm ʿrḳ(.ỉ)

ỉw ... ỉm ḳd(.ỉ) ḫws(.ỉ)

d.ỉỉ ḫtwt ỉr.t nḏr m tȝ-mḥw

ỉ.n(.ỉ) ʿrḳ(.w) m-ʿ(.ỉ)

ḥs wỉ ḥm.f ḥr.s r-gs sr.w

rd.n ḥm.f nbw ʿnḫ.w t ḥnḳt r ʿȝt wrt rd ḥm.f

pr n(.ỉ) ṯst nt ẖnw ẖr.s

r pḥ.sn rwt(.ỉ) ẖr.s

n-ʿȝ-n ỉḳr(.ỉ) ḫr.f r kỉỉ mḏḥw nswt

hȝb(w).n ḥm.f ḫft r gs-pr n pr-nswt

ỉw hȝb.n wỉ ḥm.f r ḥȝ mr n ȝḫ-bỉt nt ḥr

šȝd.f

ỉw šȝd.n(.ỉ) ... 3 r ỉw.t(.ỉ) r ẖnw

sk sw ẖr mw

ḥs wỉ ḥm.f ḥr.s

rd n(.ỉ) ḥm.f nbw ʿnḫ.w t ḥnḳt

wn(.ỉ) ʿȝ ḥs.sw ḥm.f ḥr hȝb.t wỉ ḥm.f ḥr.s

m nḫt r ỉr.t nb(t) m kȝt nb(t) hȝb.t.n wỉ ḥm.f ḥr.s

ỉw hȝb.n wỉ ḥm.f r ...

ḥwt-ḥr m ḳỉs

ỉw ỉr.n(.ỉ) šȝd.n(.ỉ) sw r ḥs.t wỉ ḥm.f ḥr.s

ỉḫr ỉw(.ỉ) r ẖnw ḥs wỉ ḥm.f ...

rd.n ḥm.f nbw ʿnḫ.w t ḥnḳt

 

Sethe I 221-4 Inscription of Pepiankhheriib at Meir (Strudwick Nb 270)

 

ỉw ỉr.n(.ỉ) ʿḥʿw r rnpt 100 m ỉmȝḫw ʿnḫ.w ẖr kȝ.ỉ

ỉr.n(.ỉ) bw-ʿȝ n ʿḥʿw pn m (ỉmy-r) ḥm-nṯr n ḥwt-ḥr nbt ḳỉs

sk wỉ ʿḳ(.w) ḥr ḥwt-ḥr nbt ḳỉs ḥr mȝ.s ḥr ỉr.t n.s ỉḫt m ʿ.wy(.ỉ)

ỉnk ỉmȝḫw ḫr nswt

ỉnk ỉmȝḫw ḫr nṯr-ʿȝ

ỉnk ỉmȝḫw ḫr rmṯ

ỉnk mrỉỉ n ỉt(.f) ḥsỉỉ n mwt.f

ỉnk mrỉỉ n snwt.f

ỉr.n(.ỉ) ʿḥʿw nb m wnwt sr

sk wỉ ḥr ỉr.t bw-nfr ḥr ḏd mr.rt

n-mrwt sb.t ḳd(.ỉ) ḫr nṯr-ʿȝ

n-mrwt ỉȝw.t(.ỉ) ...

ỉw wp.n(.ỉ) snwy r ḥtp.sn n rḫ(.ỉ) mr.rt nṯr ỉs

nn sp sḏr(.ỉ) špt.k(wỉ) ḥnʿ rmṯ ḥr ḳd.sn ỉ.ỉỉ ḥr(.ỉ)

rd(.w) n(.ỉ) ḥm ỉr.t ỉšt nt sr m ỉmnt m wʿrt

nbt-mȝʿt m bw wʿb m bw nfr

nn ỉs ỉr.t ỉm

nn sp pȝ (kỉw) (tpỉw-ʿwy) ỉr.t ỉm

ỉnk wp wʿrt tn

ỉs r sb.t ḥr(.ỉ) m ẖrt-nṯr

ỉs r ỉr.t mr.rt(.ỉ)

wȝḥ.n(.ỉ) ỉb(.ỉ) r.s wrt m-m ʿnḫw

ỉ.n(.ỉ) r.s

sk wỉ ỉȝw.k(wỉ) ỉȝw.k(wỉ) nfr wrt

sk ỉr.n(.ỉ) ʿḥʿw m-m ʿnḫw m-šw(y) ỉmȝḫ(.ỉ) ḫr nswt

ỉr.n(.ỉ) ʿḥʿw nb ỉr.n(.ỉ) ḥr sr.t m ỉȝwt (ḏbʿwt) r (pḥwy)

nn sp sḏr(.ỉ) (ḏbʿwt) ḥr.t r(.ỉ) ḏr rd.t(.ỉ) m sr

nn sp sȝ.t(w)(.ỉ)

nn sp ḫnr.t(w)(.ỉ)

ỉr ỉḫt nb(t) ḏd.t r(.ỉ) m-bȝḥ sr.w

pr.n(.ỉ) ḥr.s m ḥtp

sk ḫr(.w) ḥr ḏd.w

ḏr bȝḳ(.ỉ) ỉm m-bȝḥ sr.w

ḏr ḏd.sn ỉs r(.ỉ) m sḏw

ỉ rmṯ nb šm.w m ḫd ỉw m ḫnt

ʿnḫ n.ṯn nswt ʿnḫ n.ṯn nṯr nt(ỉ) ṯn ḫr.f

dd.ṯn n(.ỉ) t ḥnḳt m ntt m-ʿ.tn

.ȝ.ṯn m ʿ.wy.ṯn

wdn.ṯn m r.ṯn

ỉr ỉr.t(y).sn ỉm ḫft ḏd.t.n(.ỉ)

...

ỉw ỉr(.tw) ḫft mr.rt.sn

ỉnk ȝḫ ʿpr r ȝḫ...

.w ḫpr

ỉnk ỉmȝḫw ḫr nswt ḫr nṯr

mnḫ(.w) n(.ỉ) gr ỉḫt nb(t) m-ʿ(.ỉ) n wʿb(.ỉ) n ḥwt-ḥr nbt ḳỉs

n stp-sȝ(.ỉ) r (nṯrt) r ḥs.t.s n(.ỉ)

ỉ rmṯ nb šm.w m ḫd ỉw.w m ḫnt

ʿnḫ n.ṯn nswt ʿnḫ n.ṯn nṯr nt(ỉ) ṯn ḫr.f

ḏd.t.ṯn sȝḫ ḥwt-ḥr nbt ḳỉs ... (ỉmy-r) ḥmw-nṯr ppỉỉ-ʿnḫ ḥr-ỉb

ỉr rmṯ nb ḏd.t(y).sn

ỉw ḥwt-ḥr nbt ḳỉs r ỉr.t mr.rt.sn

ỉr ... nṯr

ḏd(.ỉ) m mdw mȝʿ nn ḏd(.ỉ) sỉ m ʿȝ r

 

Sethe I 225 Statue Inscription of Memi from Giza (Strudwick Nb 181)

 

wʿb nswt mmỉ ḏd.f

rd(.w) n(.ỉ) ỉr.t twt.w ỉpw ỉn ḳstỉ

ḥtp(.w) ḥr ỉsw.s(n) ỉr.t.n(.ỉ) n.f

wʿb nswt mmỉ ḫp.f ḥr wȝwt nfr.t ḫp.pt ỉmȝḫw ḥr.sn

 

Sethe I 225-6 Texts from the false door of Nefer at Giza (Strudwick Nb 185)

 

ỉr ỉr.t(y).f(y) ỉḫt ḏw(t) r nw

wn.n wḏʿ(.ỉ) ḥnʿ.f ỉn nṯr

ỉr.n(.ỉ) nw m ȝwt ỉr.t.n n(.ỉ) nb.ỉ ỉr ỉmȝḫ(.ỉ) ḫr.f

n sp ... (ḥmww) ḥr.s

 

Sethe I 226 Texts from a monument of an unknown man in the BM (Strudwick Nb 193)

 

ỉr.n(.ỉ) nw ḥr t ḥr ḥnḳt

... ỉr.t(y).f(y) ỉḫt r nw msḥ r.f m mw

ḥfȝw ỉr.f ḥr tȝ

n ỉr.n(.ỉ) ỉḫt ḏw(t) (r) rmṯ (nb)

 

Sethe I 226 Texts from the false door of Nisuredi from Giza (Strudwick Nb 187)

 

sš nỉ-sw-rd ḏd.f

ỉr.n(.ỉ) nw.ỉỉ m ỉšt(.ỉ) mȝʿ(t)

ỉn nṯr wḏʿ-mdw.f ḥnʿ ỉr.t(y).f(y) ỉḫt r.s

 

Sethe I 227 Text from the false door of Nikauptah from Saqqara (Strudwick Nb 169)

 

ỉn sn.f ḏt ỉr n.f

sk sw ḳrs(.w) m ỉmnt nfr.t m-m ỉmȝḫw.w

 

Sethe I 227 Texts on the false door niche of Kainefer from Dashur (Strudwick Nb 162)

 

ỉr nw ỉn sȝ.f smsw rḫ-nswt kȝ-(ỉ-)wʿb ỉr n.f

sk sw m ẖrt-nṯr ḫp(.w) n kȝ.f

 

Sethe I 227 Texts over the entrance doorway of the tomb of Ii at Giza (Strudwick Nb 157)

 

ỉn ḥmt.f mrt.f ỉmȝḫt.f ỉr.t n.f r ỉmȝḫ.ḫ.f ḫr.s

sk sw ḳrs(.w) m ỉšt.f nt ỉmnt

rḫ-nswt (ỉmy-r) pr ỉỉỉ

ḥmt.f nbt ỉmȝḫ ḥknw

 

Sethe I 228 Formulae on the sarcophagus of Sedjefaptah called Fefi from Giza (Strudwick Nb 127)

 

ḥtp-dỉ-nsw (ḥtp-dỉ) ỉnpw ḫntỉ sḥ-nṯr ḳrs sḏfȝ-ptḥ(?) nfr wrt m ỉr.t.n.f n.f

ḥtp-dỉ-nsw (ḥtp-dỉ) ỉnpw nb tȝ-ḏsr ḳrs ffỉ m st ỉmȝḫw ḫr nṯr rmṯ

 

Sethe I 229 Inscriptions of Rudjzas from Giza (Strudwick Nb 299)

 

(ỉmy-r) ỉnʿt nt ẖnw ỉmȝḫt ḫr nṯr-ʿȝ rwḏ-sȝ-s(?)

ỉn sȝ.s ỉr n.s (ỉmy-r) ỉd(w) ẖnw nfr mr-sw-ʿnḫ

 

Sethe I 231 Pillar text from the tomb of Hetepherenptah (Strudwick Nb 203)

 

ẖrỉ-ḥb(t) ḥrỉ-tp wr-mȝ(w) (ỉmy-r) ỉswt (ỉmy-r) (pḥww) nb

ḥtp-dỉ-nsw ỉr.t n.f sbnr ỉn nfr(w) ḳn(w) sw ỉm.f m-ḫt nsw

n sp ỉr.t(w) n s nb ḥtp-ḥr-n-ptḥ(?)

 

Sethe I 232 Inscription of Rewer from Giza (Strudwick Nb 227)

 

nswt-bỉt nfr-ỉr-kȝ-rʿ ḫʿ(.w) m bỉt(ỉ) hrw n šspt (ḥȝtt) dpt-nṯr

sk sm rʿ-wr tp-rdwy ḥm.f m sʿḥ.f n sm

ỉr(ỉ) ḥr-ʿ

ḫsf ȝms wn m ʿ ḥm.f r rd n sm rʿ-wr

ḏd ḥm.f r.f wḏȝ.tỉ ḫrw ḥm.f

sk ḏd.n ḥm.f mr.ỉỉ.n ḥm(.ỉ) wḏȝ.f wrt

nỉỉ sḳr n.f

sk sw špss(.w) ḫr ḥm.f r s nb

wḏ ḥm.f wd.t m sš ḥr ỉs.f nt(ỉ) m ẖrt-nṯr

rd ḥm.f ỉr(t) n.f ʿ ỉm sš r-gs nswt ḏs.f

ḥr gs-pr n pr-ʿȝ

r sš ḫft ḏd.t m ỉs.f nt(ỉ) m ẖrt-nṯr

 

Sethe I 234 Text of Mersuankh from his tomb at Giza (Strudwick Nb 221)

 

ḥtp-dỉ-nswt (ḥtp-dỉ) ỉnpw ḫntỉ sḥ-nṯr ḳrs.t(w).f m ẖrt-nṯr ỉȝ(.w) mr-sw-ʿnḫ mr ʿnḫ

(ẖrỉ-ʿ) ḏt smr rʿ-wr (ỉmy-r) ỉd(w) n ẖnw

(ỉmy-r) ỉšt.f nb.t nt ẖnw nt rwt mr-sw-ʿnḫ

smr rʿ-wr ỉnk ỉmȝḫw.f r s.f nb

ỉmȝḫw pw n nṯr ỉmȝḫw n nb.f

n sp ỉr(.ỉ) ỉḫt r s nb

 

Sethe I 249-50 Block found near the Pyramid of Teti at Saqqara (Strudwick Nb 238)

 

ḥtp-dỉ-nswt ỉnpw tpỉ-ḏw-f ... n ỉmȝḫw ḫr nṯr-ʿȝ

... ḏd.f ...

ʿḳ.n(.ỉ) r ẖnw m rk ...

ỉr.n(.ỉ) ... ḫr mrỉỉ-rʿ

ỉr.n(.ỉ) ẖrỉ-ḥb(t) ḫr mr-n-rʿ

ỉmȝḫw ḫr ptḥ ẖrỉ-tp nswt pr-ʿȝ ...

ỉr s nb ỉṯ.t(y).f(y) ỉnr m ỉs pn

ʿḳ.t(y).f(y) r.f nỉỉ wʿb.n.f ...

 

Sethe I 250-1 Part of a lintel of Kaihap Tjeti (Strudwick Nb 214)

...

wn m ḥwn ṯs(.ỉ) mḏḥ ḫr ḥm n pỉpỉ

wn m sȝb ʿḏ-mr nḏ.t(w)(.ỉ) n ẖrỉ-tp nswt

nḏ.t(w)(.ỉ) n smr ... (ỉmy-r) ḥmw-nṯr

smr nb nt(ỉ) m nỉwt ẖr ḥr(.ỉ)

nḏ.t(w)(.ỉ) n smr-wʿtỉ ... ḫr ḥm n pỉpỉ

nḏ.t(w)(.ỉ) n smr-wʿtỉ sʿḳ.t(w)(.ỉ) r pr-nswt

n ỉr(.tw) m sȝr n s.w nb(w)

ỉr.t(w) sȝr.w ... ỉn ẖnw ʿšȝ

ḫr ḥm n mr-n-rʿ

nḏ.t(w)(.ỉ) n ... mnw

 

Sethe I 251-5 Inscriptions of Merirenefer Qar from Edfu (Strudwick Nb 247)

 

ỉmȝḫw ḫr nṯr-ʿȝ ḫr wsỉr nb ḏdw smr-wʿtỉ ẖrỉ-ḥb(t) mrỉỉ-rʿ-nfr

smr-wʿtỉ ẖrỉ-ḥb(t) ỉmȝḫw ḫr nswt ỉmȝḫw ḫr ptḥ (rsy-ỉnb-f)

smr-wʿtỉ ẖrỉ-ḥb(t) mrỉỉ-rʿ-nfr ḏd.f

ỉ ʿnḫw tp(ỉ)w tȝ ʿḳ.t(y).sn r ỉs pn n ẖrt-nṯr

mr.rw(w) ḥs sn nṯr.sn

ḏd.w t ḥnḳt ỉḥ ȝpd n ỉmȝḫw ḫr ptḥ (rsy-ỉnb-f)

smr-wʿtỉ ẖrỉ-ḥb(t) mrỉỉ-rʿ-nfr

ỉmȝḫw ḫr nswt ỉmȝḫw ḫr nṯr-ʿȝ ḫr ỉnpw tpỉ-ḏw-f

smr-wʿtỉ ẖrỉ-ḥb(t) ḥrỉ-tp ʿȝ n spȝt mrỉỉ-rʿ-nfr

ḥȝtỉ-ʿ (ỉmy-r) šmʿw smr-wʿtỉ ẖrỉ-ḥb(t) ḥrỉ-sštȝ n pr-dwȝt

ỉmȝḫw ḫr nṯr-ʿȝ nb ỉmnt

ḥtp-dỉ-nsw wsỉr nb ḏdw ḫp.f ḥr wȝwt nfr.t

ḫp.p(t) ỉmȝḫw ḥr.sn m ḥtp m ḥtp ḫr ỉnpw tpỉ-ḏw-f

smȝ.f tȝ ḏȝ.f šʿ r swt.f nt ỉmȝḫw

ḫr nṯr-ʿȝ smr-wʿtỉ ẖrỉ-ḥb(t) ḥrỉ-tp ʿȝ n spȝt mrỉỉ-rʿ-nfr

 

ḥtp-dỉ-nswt ỉnpw ḫntỉ sḥ-nṯr tpỉ-ḏw-f ỉmỉ-wt nb tȝ-ḏsr nb spȝ

ḳrs.t(w).f nfr m ẖrt-nṯr m smt ỉmnt.t ỉȝ.w nfr wrt

m ḥtp m ḥtp ḥr wȝwt nt ỉmnt ḫp.pt ỉmȝḫw ḥr.sn

smr-wʿtỉ ẖrỉ-ḥb(t) ḥrỉ-tp ʿȝ n spȝt ḳȝr rn.f nfr mrỉỉ-rʿ-nfr

ḥtp-dỉ-nswt wsỉr ḫntỉ ỉmntỉw nb ȝbḏw ḫntỉ ḏdw

pr(t)-ḫrw n.f m rkḥ m sȝḏ m tpỉ-rnpt

m wȝg ḏḥwtt m ḥb nb nfr

smr-wʿtỉ ẖrỉ-ḥb(t) (ỉmy-r) ḫntỉw-š pr-ʿȝ ḳȝr

wn m ḥwn ṯs(.ỉ) mḏḥ m rk ttỉ

ỉn.t(w)(.ỉ) n pỉpỉ r ḳmȝ.t m-m ms.w ḥrỉw-tp

rd.t(w)(.ỉ) m smr-wʿtỉ (ỉmy-r) ḫntỉw-š pr-ʿȝ ḫr pỉpỉ

rd.ỉn ḥm n mr-n-rʿ ḫnt(.ỉ) r wṯs-ḥr

m smr-wʿtỉ ḥrỉ-tp n spȝt m (ỉmy-r) ỉt-šmʿ (ỉmy-r) ḥm-nṯr

n-ỉḳr špss(.ỉ) ḥr ỉb ḥm(.f)

ỉ.n n(.ỉ) d.ỉ m (nb) m-ḥȝt ḥrỉ-tp nb n šmʿw mỉ-ḳd.f

ỉnk wpw n šmʿw mỉ-ḳd.f

ỉw rd(.w) n(.ỉ) wn ỉwȝ.w nw spȝt tn r-ḥr-n ỉwȝ.w

m wḏȝ ỉmỉ-ḥȝt šmʿw mỉ-ḳd.f

n gm.t(w).n ỉs pw m-ʿ ḥrỉ-tp wn m spȝt tn tp-ʿ<w>

n rs-tp(.ỉ) n mnḫ(.ỉ) ḫrp ỉḫt n ẖnw

ỉnk ḥrỉ-sštȝ n mdwt nb(t) ỉn.nt m r-ʿȝ gȝ ḫȝswt m ḫȝswt rs.t

ỉw rd.n(.ỉ) t n ḥḳr ḥbs n ḥȝỉỉ

n gm(w).n(.ỉ) m spȝt tn

ỉw rd.n(.ỉ) mhr m ỉrṯt

ỉw ḫȝ.n(.ỉ) ỉt-šmʿ m pr-ḏt(.ỉ) n ḥḳr gm(w).n(.ỉ) m spȝt tn

ỉr s nb gm(w).n(.ỉ) m spȝt tn ṯȝbt nt kỉỉ r.f

ỉnk ḏbȝ sỉ n nb.s m pr-ḏt

ỉnk ḳrs s nb n spȝt tn ỉwt(ỉ) sȝ.f m ḥbs

m ỉšt ḏt(.ỉ)

ỉw sḥtp.n(.ỉ) ḫȝswt nb(t) n ẖnw r mnḫ(.ỉ) (rsw(.ỉ)) ḥr.s

ḥs.k(wỉ) ḥr.s ỉn nb(.ỉ)

ỉw nḥm.n(.ỉ) mȝr m-ʿ wsr r.f

ỉw wp.n(.ỉ) (snwy) r ḥtp.sn

ỉnk mrỉỉ n ỉt(.f) ḥsỉỉ n mwt.f mrrw sn.w.f

ỉ ʿnḫw tpỉ.w tȝ swȝ.t(y).sn ḥr ỉs pn

mr.rw(w) nswt

ḏd.t.sn ḫȝ t ḫȝ ḥnḳt ḫȝ ỉḥ n smr-wʿtỉ mrỉỉ-rʿ-nfr

 

Sethe I 252, Tombe of Kar (L. 226)

 

ỉ ʿnḫw tp(ỉ)w tȝ ʿḳ.t(y).sn r ỉs pn n ẖrt-nṯr

mr.rw(w) ḥs sn nṯr.sn

ḏd.w t ḥnḳt ỉḥ ȝpd n ỉmȝḫw ḫr ptḥ (rsy-ỉnb-f)

smr-wʿtỉ ẖrỉ-ḥb(t) mrỉỉ-rʿ-nfr

 

Sethe I 255 Meru (Litterature historique sous l’Ancien Empire égyptien, p. 157)

 

(ỉmy-r) ḫntỉw-š pr-ʿȝ bb ỉmȝḫw ḫr mr-n-rʿ ẖrỉ-ḥb(t) sš m wỉȝ

mrw rn.f nfr bb

... ỉn (ḥmw-kȝ) nw ḏt(.ỉ)

ỉw(.ỉ) r wḏʿ(.ỉ) ḥnʿ.sn ỉn nṯr-ʿȝ nb ỉmnt

m bw nt(ỉ) mȝʿt ỉm

ỉnk ẖrỉ-ḥb(t) ...

ỉw rḫ.k(wỉ) ȝḫ.t nb.t n(.ỉ) m ẖrt-nṯr

ỉw(.ỉ) grt r dr tpỉ-tȝ.sn

n rd(.ỉ) grg ʿrrwt.sn

n rd(.ỉ) ʿnḫ ...

 

Sethe I 256 Inscription of Merenre (Strudwick Nb 72)

 

ḥr ʿnḫ-ḫʿw nswt-bỉt mr-n-rʿ

sȝ ʿnḫ ḥȝ.f nb mỉ rʿ ḏt

bḥdt(ỉ)

nṯr nfr nb tȝwy

rnpt ḫt sp 5 wpwt ỉr.t.n ḥȝtỉ-ʿ (ỉmy-r) šmʿw smr-wʿtỉ wnỉ

 

Sethe I 258 Expeditions Inscriptions relating to Tjautiiqer (Strudwick Nb 67, A)

 

rnpt-sp 1 ȝbd 3 n šmw sw 2

ỉw.t smr-wʿtỉ (ỉmy-r) ỉḥ.w ỉdỉ r shȝ.t ỉnr

n mrỉỉ nṯr rpʿt ḥȝtỉ-ʿ ẖrỉ-ḥb(t) smr-wʿtỉ (ỉmy-r) šmʿw (ỉmy-r) ḥm-nṯr smȝ mnw

ṯȝwt-ỉḳr

ỉw shȝ.ỉỉ.n(.ỉ) n.f ỉnr mḥ 12 m s 200

ỉw ʿn.n(.ỉ) ỉḥ 2 wnḏw 50 (ʿḏ) ... 5

 

Sethe I 259 Expeditions Inscriptions relating to Tjautiiqer (Strudwick Nb 67, B)

 

ȝbd 4 šmw sw 3

ỉw.t (ḫtmw-bỉty) smr-wʿtỉ sḥḏ ḥm-nṯr ḥrỉ-sštȝ n (ḫtmw-nṯr) ỉdỉ

r shȝ.t ỉnr n mrỉỉ nṯr rpʿt ḥȝtỉ-ʿ ẖrỉ-ḥb(t) smr-wʿtỉ

(ỉmy-r) ḥmw-nṯr (ỉmy-r) šmʿw smȝ mnw ṯȝwt-ỉḳr

ỉw shȝ.ỉỉ(.ỉ) n.f ỉnr 2

wʿ nb n mḥ 10 m ȝw mḥ 3 m wsḫ.f

 

Sethe I 259 Expeditions Inscriptions relating to Tjautiiqer (Strudwick Nb 67, C)

 

ȝbd 4 šmw sw 3

ỉw.t (ḫtmw-bỉty) sȝb ỉrỉ-nḫn smsw-hȝt (ỉmy-r) wḏt nb.t nt ẖnw

hḳḳ rn.f nfr mrỉ

ỉw shȝ.n(.ỉ) ỉnr n mḥ ...

n mrỉỉ nṯr rpʿt (ỉmy-r) šmʿw (ỉmy-r) ḥm-nṯr smȝ mnw ṯȝwt-ỉḳr

 

Sethe I 260 Nenki (Litterature historique sous l’Ancien Empire égyptien, p. 156)

 

ỉrỉ-nḫn ḥm-nṯr mȝʿt mḥ-ỉb n nswt m nḏ rn.f

smȝʿ wḏʿ-mdw ḥrỉ-sštȝ n sḏm.t wʿ m ḥwt-wrt 6

ỉmȝḫw nnkỉ ḏd.f

ỉr ỉs pn ỉr(w).n(.ỉ) m ẖrt-nṯr ỉmnt ỉr.n(.ỉ) sw ḥr-ỉb st wʿb.t

ỉr sʿḥ nb sr nb rmṯ nb

sšn.t(y).f(y) ỉnr nb ḏbt nb(t) m ỉs pn

ỉw(.ỉ) r wḏʿ(.ỉ) ḥnʿ.f ỉn nṯr-ʿȝ

ỉw(.ỉ) (r) ỉṯ.t.f mỉ ȝpd

ỉw(.ỉ) r rd.t snḏ ʿnḫw nb(w) tp(ỉ)w tȝ

n ȝḫ.w ỉmỉ.w ỉmnt ḥr.t r.sn ỉmȝḫw ỉrỉ-nḫn mȝʿ nnkỉ

 

Sethe I 263 Architrave of Per-Shenai from Abydos (Strudwick Nb 255)

 

ḥtp-dỉ-nswt wsỉr (n) prt-ḫrw nt ḥḳȝ-ḥwt smr ỉmȝḫw ḫr nṯr-ʿȝ pr-šnʿỉỉ(?)

ḏd.f ỉ.n(.ỉ) m nỉwt(.ỉ) hȝ.n(.ỉ) m spȝt(.ỉ)

ỉnk ḏd nfr ỉnk wḥm nfr

ỉnk mrỉỉ n ỉt.f ḥsỉỉ n mwt.f

n sp ỉṯ.ỉỉ(.ỉ) ỉḫt rmṯ nb m ʿḥȝ

ỉr rmṯ nb ỉṯ.t.sn ỉšt nb(t) m {m} ʿḥȝ

ỉw wḏʿ(.ỉ) ḥnʿ.sn ỉn nṯr-ʿȝ m ẖrt-nṯr

sk m ẖrt-nṯr

sḫȝ.sn ḏw m ẖrt-nṯr

ỉnk ȝḫ ỉḳr

ỉw rḫ.k(wỉ) ḥkȝ nb ȝḫ n.f m ẖrt-nṯr

ỉw ỉr(.w) n(.ỉ) ỉḫt nb(t) ȝḫ n(.f)

 

Sethe I 264 Fragments of the biography of Iy Meri at Hawawish (Strudwick Nb 261)

 

smr (ỉmy-r) pr ỉỉỉ rn.f nfr mrỉỉ ḏd

... ỉt-šmʿ n ẖnw

n gm mỉtt ḫr s nb

... n spȝt tn m ỉp ỉḫt n ẖnw

m mḥ-ỉb.f m pr mnw

n gr ỉṯ(.ỉ) ỉs ỉt-šmʿ pr.t n(.ỉ) ḫr(.ỉ) ḥr dr(?) nb n kȝt nb.t

(m-ḥȝw-ḥr) ḥwt-kȝ pỉpỉ ntt m ỉpw

ms.w(.ỉ) ...

sȝ.f smsw mrỉỉ.f smr mrỉỉ ḏd.f

ỉnk rd ỉr.t ỉs pn n ỉt(.ỉ) sḥḏ ... mrỉỉ sk sw sb(.w) n kȝ.f

 

Sethe I 266-7 Inscription of Mery II at Hagarsa (Strudwick Nb 265)

 

ḥtp-dỉ-nsw ỉnp...

ỉmȝḫw mrỉỉ-ʿȝ ḏd ...

ỉnk špss ʿȝ ỉḫt m ḥr...

... ỉw ỉr.n(.ỉ) ỉʿḥ(?) r.f ỉt m šmʿw ỉt m mḥw

m mḥ ... pr-ḥḏ m ỉḫt nb(t)

... prt rnpwt ntt snb-ỉb

ỉw pḥn ỉt-šmʿ ... sʿnḫ.n(.ỉ) šwȝ...

... ỉn... mnmnt šnwt nt ʿnḫ.w

ỉw ỉr.n(.ỉ) ...

... nfr.t n spȝt ... ḏȝ.t sḏrw ỉw

ỉnk wnnt ...

ỉnk mdw.w ḥr ḫȝrt ...

...

... nmʿ mdw (snwy)

... 

... m ḫtm(.ỉ) m ỉȝwt(.ỉ) ẖrt-nṯr

mỉ ḏd.t tpỉw-ʿwy ḫpr.w ẖr-ḥȝt

ỉr ỉgr ỉšt(.ỉ) nb.t wn mȝʿ ... rn(.ỉ) ...

... sḏm.w sr.w n ḏd(t).f

ỉw rd.n(.ỉ) t n ḥḳr ḥbs.w n ḥȝỉỉ

ỉr.t.n n.f sȝ.f smsw mrỉỉ.f nb n ỉšt.f nb.t ḥȝtỉ-ʿ nnw

ḏd ỉw ḳrs.n(.ỉ) ỉt(.ỉ) m ḥtp-dỉ-nswt

smȝ.n(.ỉ) tȝ ỉm.f r ỉmnt nfr.t

wt.n(.ỉ) sw ḥr sfṯ nw ẖnw m ỉnsw pr-ʿnḫ

sš.n(.ỉ) ỉs.f sʿḥʿ.n(.ỉ) twt.w.f

mỉ ỉr.rt ỉwʿw ỉḳr mrỉỉ ỉt.f ḳrs ỉt.f ʿ.f nḫt(.w)

 

Sethe I 267 From the tomb of Meri II at Hagarsa (Strudwick Nb 308)

 

mȝȝ ỉrw ỉn ḥȝtỉ-ʿ smr-wʿtỉ ẖrỉ-ḥb(t) ỉmȝḫw mrỉỉ-ʿȝ

m ỉšt.f ḏs.f m wn-mȝʿ nn nw ỉs pw ḏd m ...

 

Sethe I 270 Inscriptions of Idu I from Dendera (Strudwick Nb 250)

 

ḥḳȝ-ḥwt mn-ʿnḫ-nfr-kȝ-rʿ (ḫtmw-bỉty) smr-wʿtỉ ...

ḥḳȝ-ḥwt mn-nfr-mrỉỉ-rʿ ḥrỉ-tp ʿȝ n spȝt ỉmȝḫw ḫr ...

(ḫtmw-bỉty) ḥḳȝ-ḥwt smr-wʿtỉ ẖrỉ-ḥb(t) ḥrỉ-tp ʿȝ n spȝt

ḥrỉ-sštȝ n mdwt nb(t) štȝ.t ỉn.nt r spȝt

ỉmȝḫw ḫr wsỉr nb ḏdw ỉmȝḫw ḫr nṯr-ʿȝ ỉdw

ḥȝtỉ-ʿ (ỉmy-r) šmʿw nb.w mȝʿ (ḫtmw-bỉty) smr-wʿtỉ ẖrỉ-ḥb(t) ḥrỉ-tp ʿȝ n spȝt

ỉdw

... nb tȝ-ḏsr pr(t)-ḫrw n ḥȝtỉ-ʿ (ỉmỉ-ỉs) ...

m t ḥnḳt ... mnḫ.w ỉḳr.w ỉḥ.w wnḏw ...

... m wn.t.n ỉt.w(.ỉ) ỉm tpỉw-ʿwy ...

...kw hȝ(w).n n.sn ỉȝwt tn nt (ḫtmw-bỉty) ...

... n-ʿȝ-n mrwt ḥr-ỉb ...

... ỉmȝḫw ḫr nb(.ỉ) n sp ỉr.ỉỉ(.ỉ) ...

 

Sethe I 271 Inscriptions of Idu II from Dendera (Strudwick Nb 251)

 

ḥtp-dỉ-nswt ḥwt-ḥr nbt ỉwnt n smr-wʿtỉ ...

ỉw wp.n(.ỉ) (snwy) r ḥtp.sn

ỉw mr(.ỉ) nfr n(.ỉ) ḫr nṯr-ʿȝ

ỉw sḏm.n(.ỉ) mdw n gȝỉ-ḥtt

dr.n(.ỉ) ỉw n sȝỉ

n-mrwt ...

ỉr ỉs(.ỉ) pn sḥtp.n(.ỉ) ḥmwt nb(t) ỉr(t) n(.ỉ) kȝt ỉm.f

dwȝ.sn nṯr ...

 

Sethe I 271-2 Building Inscriptions from temples (Strudwick Nb 15)

 

ʿnḫ ḥr nṯr(ỉ)-ḫʿw nswt-bỉt nfr-kȝ-rʿ d ʿnḫ ỉr.n.f m mnw.f

n (rpʿtt) ḥmt-nsw sȝt-nsw mn-ʿnḫ-nfr-kȝ-rʿ ỉpwt

 

Sethe I 277-8 Decree of Pepi II from the Valley temple of Menkaure at Giza (Strudwick Nb 23)

 

ḥr nṯr(ỉ)-ḫʿw rnpt-sp 31 ȝbd 3 ȝḫt sw 6

wḏ-nswt ... nṯr(ỉ)-mn-kȝw-rʿ ...

rpʿt sȝ-nswt ...

ḥȝtỉ-ʿ smr-wʿtỉ ỉmȝ-ʿ ppỉỉ-ỉmȝ

ḥȝtỉ-ʿ smr-wʿtỉ (ỉmy-r) ḫntỉw-š pr-ʿȝ ẖnm-ḥtp

ẖrỉ-ḥb(t) sš n sȝ ỉšfỉ ỉw.f (ỉmy-r) ...

... m nỉwt

... m nṯr(ỉ)-mn-kȝw-rʿ

n d.ỉỉ s.w nb(w) r.s wp-ḥr ỉšfỉ pn ḫft wḏt nt ḥm ḏt

n rd.n ḥm(.ỉ) sḫmt m rd.t pr s.w nb(w) ...

... n mn-ʿnḫ-nfr-kȝ-rʿ ḫʿ-nfr-mr-n-rʿ ... r ỉṯ.t ỉḫt nb(t) m nỉwt tn

ỉw wḏ ḥm(.ỉ) ḫwt nt nỉwt tn

r nfr n ỉṯ.t ... ỉm s.w nb(w) ...

n-mrwt wʿb(?) šd.t ȝbd ...

n nswt-bỉt mn-kȝw-rʿ ʿnḫ ḏt

m wḏ ḥr-tp nswt-bỉt nfr-kȝ-rʿ ʿnḫ ḏt r nḥḥ

ḫtm(.w) r-gs nswt ḏs(.f)

 

Sethe I 278-80 Decree of Pepi II from Abydos (Strudwick Nb 22)

 

ỉw wḏ.n ḥm(.ỉ) wdnt

rmn n ỉḥ ỉrṯt mr 1 n ḥb nb ỉm

n wʿbwt (ỉmy-r) ḥmw-nṯr nw r-pr pn

...

r 8 n ỉḥ ... n ḥb nb ỉm

n twt nfr-kȝ-rʿ nt(ỉ) m ḥwt-nṯr nt ḫntỉ-ỉmntỉw

n (rpwt) mwt-nswt ʿnḫ-n-s-pỉpỉ(?) mn-ʿnḫ-nfr-kȝ-rʿ

ntt m ḥwt nt ḫntỉ-ỉmntỉw

n (rpwt) mwt-nswt ʿnḫ-n-s-pỉpỉ(?) ḫʿ-nfr-mr-n-rʿ

ntt m ḥwt-nṯr ḫntỉ-ỉmntỉw

n twt n tȝỉtỉ-sȝb-ṯȝt(ỉ) ḏʿw

ỉn ḥm-nṯr ḥmw-kȝ nw ḏt.sn wʿb.w ḥr.s

ḫw-ʿ mỉ ḫrt nṯr

n rd.n(.ỉ) fȝ ... wʿbwt nswt wʿbwt ḫrp r.s

m ȝwt ḏt

ḫtm(.w) r-gs nswt ḏs(.f) ȝbd 4 šmw sw 8

 

Sethe I 280-3 Decree of Pepi II from Koptos (Strudwick Nb 24)

 

ḥr nṯr(ỉ)-ḫʿw rnpt ḫt sp 11 ȝbd 2 šmw sw 28

wḏ-nswt (n) (ỉmy-r) nỉwt tȝỉtỉ-sȝb-ṯȝt(ỉ) (ỉmy-r) sš-ʿ-nswt ḏʿw

ḥȝtỉ-ʿ (ỉmy-r) šmʿw ḫwỉ (ỉmy-r) ḥmw-nṯr sḥḏ ḥmw-nṯr ḥrỉw-tp nw nṯrwy

(ỉmy-r) ḥmw-nṯr sḥḏ ḥmw-nṯr mnw m nṯrwy gbtỉw

mrt nb(t) nt r-ʿ-ḳn n pr mnw (ỉm-st-ʿ)

šmsw wršt(?) mnw pr-šnʿ ḳdw.w n r-pr pn nt(ỉ)w ỉm

n rd.n ḥm(.ỉ) d.t.sn m r-ʿ-ḳn nswt

m mr.w kȝ.w mr.w ʿȝ.w (ʿwt) pr (sȝw(w))

wnwt mḏd nb ỉp.t m pr-nswt m ȝwt ḏt

ỉw.sn ḫw(.w) n mnw gbtỉw mȝ(.w) mȝ(.w)

m wḏ ḥr-tp nswt-bỉt nfr-kȝ-rʿ ʿnḫ ḏt r nḥḥ

ỉr (ỉmy-r) šmʿw ỉr.t(y).f(y) srw.sn

r ỉs n pr ʿ-nswt pr ḥrỉ-wḏb pr-mḏȝt (pr) ẖrỉ-sḏȝwt

r wd.t.sn m kȝt nb.t nt pr-nswt

wȝ(t) m mdw sbỉt pw

ỉr ḥrỉ-tp nb wr-mḏ-šmʿw nb (ỉmy-r) sȝ.w šmʿw nb

(ỉmy-r) wpwt nb rḫ-nswt nb (ỉmy-r) ḏbȝw nb (ỉmy-r) nswtỉw nb

ṯs.t(y).f(y) (sn r) srw ỉn.nw

ỉr srw n spȝt ỉn.nw ḫr (ỉmy-r) šmʿw r ỉr.t ỉḫt ḫft.f

m-ḫt ỉn.t.f ḫr sr.w

ỉw wḏ.n ḥm(.ỉ) wḫȝ.f r rn n ḥmw-nṯr (ỉmỉw-st-ʿ) ỉpn

nw r-pr pn

sr sš-ʿ-nswt (ỉmy-r) sš(w) ȝḥt (ỉmy-r) sš(w) ẖrỉ-sḏȝwt nb

ỉmỉ-st-ʿ nb šsp.t(y).f(y) srw sš.t(y).f(y) wḏ.w

r wd.t rn n (ỉmy-r) ḥmw-nṯr sḥḏ ḥmw-nṯr ỉmỉ-st-ʿ šmsw(w) wršt(?) mnw

mrt nb(t) nt r-ʿ-ḳn n pr mnw pr-šnʿ ḳdw.w ỉpn

nw mnw m gbtỉw m nṯrwy m kȝt nb.t nt pr n nswt

wȝ(t) m mdw sbỉt pw

ỉw wḏ.n nswt-bỉt nfr-kȝ-rʿ ʿnḫ ḏt r nḥḥ

sḫp.t(w) ʿ m wḏ pn d.ỉỉ r wḏ n ỉnr rwḏ

r ʿrrwt nt mnw gbtỉw m nṯrwy

r mȝȝ ỉmỉw-st-ʿ nw spȝt tn

nfr (n) ṯs.t.sn ḥmw-nṯr ỉpn r kȝt nb(t) nt pr n nswt

r ȝwt ḏt

ỉr nf ḏd.w ḫr ḥm(.ỉ) wnt ḫtm(.w) wḏ.w nw nswt r šmʿw

r ỉr.t (hȝw) n kȝt nt nswt

m fȝw šd.t kȝt nb(t) wḏ.t ỉr.t m šmʿw pn

sk ḏd r wḏ.w (ỉpf)

nfr n ỉr.t ḫwt nb(t) m nỉwwt nt ḫwt ntt m šmʿw pw

n rd.n ḥm(.ỉ) ỉr rmṯ nb nw pr mnw gbtỉw nṯrwy fȝw šd.t

(hȝw) nb n kȝt nb(t) ỉr.t m šmʿw pw

ỉw wḏ.n nswt-bỉt nfr-kȝ-rʿ ʿnḫ ḏt r nḥḥ ḫwt.sn

ḥr-tp.f n mnw gbtỉw m ȝwt ḏt

ỉw gr rd.n ḥm(.ỉ) ỉr.t wḏ n nswt n ḫwt.sn tpt-ʿw(y)

n mnw gbtỉw ỉr.k ḫwt.f

n gr rd.n ḥm(.ỉ) pr wpwtỉ n sr nb r ỉȝt nt pr mnw

ʿnḫ nswt-bỉt nfr-kȝ-rʿ ʿnḫ ḏt r nḥḥ

ỉṯ.k w sn r kȝt nb(t) wp-r ỉr.t wnwt.sn n mnw gbtỉw

mr.rt nfr-kȝ-rʿ pw ỉr.t ỉḫt ḫft mdwt nt wḏ pn

sk gr sr ỉmỉ-st-ʿ nb nfr n ỉr.r.f ỉḫt ḫft mdwt nt wḏ pn

šsp r wsḫt ḥr m-ḫt nn wḏ(w).n ḥm(.ỉ) ỉr.t

n rd.n ḥm(.ỉ) wʿb.sn m mn-ʿnḫ-nfr-kȝ-rʿ ḏt

ỉr gr ʿḥt (šnʿwt) nb(t) wȝḥ.t ḥr ḥmw-nṯr nw r-pr pn

ỉw wḏ.n ḥm(.ỉ) ḫwt.sn mỉ ỉḫt nt mnw gbtỉw

mỉn mȝ(.w) m wḏ ḥr-tp nswt-bỉt nfr-kȝ-rʿ ʿnḫ ḏt r nḥḥ

ḫtm(.w) r-gs nswt ḏs(.f)

 

Sethe I 284-8 Decree of Pepi II from Koptos C (Strudwick Nb 25)

 

ḥr nṯr(ỉ)-ḫʿw rnpt ḫt sp 22

wḏ-nswt ... sš ȝḥt nw nṯrwy

... (ỉmy-r) ḥmw-nṯr sḥḏ ... nb mrt nb(t) nt pr mnw

šmsw(w) ... ḳdw.w ...

n rd.n ḥm(.ỉ) d.t.sn m r-ʿ-ḳn nswt

mr.w kȝ mr.w ʿȝ mr.w ʿwt pr-mnỉw

wnwt nb(t) mḏd nb ỉp.t m pr n nswt m ȝwt ḏt

ỉw.sn ḫw(.w) n mnw gbtỉw mỉn mȝ(.w) mȝ(.w)

m wḏ ḥr-tp nswt-bỉt nfr-kȝ-rʿ ʿnḫ ḏt r nḥḥ

m ȝwt ḏt

ỉr (ỉmy-r) šmʿw ỉr.t(y).f(y) srw.sn

r ỉs n pr ʿ-nsw pr ḥrỉ-wḏb pr ẖrỉ-sḏȝwt pr-mḏȝt

r wd.t.sn m kȝt nt nswt

msḏḏ(t) nswt pw mȝʿ mȝʿ

ỉr ḥrỉ-tp nb wr-mḏ-šmʿw nb

(ỉmy-r) sȝ.w šmʿw nb (ỉmy-r) wpwt nb(t)

rḫ-nswt nb (ỉmy-r) ḏbȝw nb (ỉmy-r) nswtỉw nb

ṯs.t(y).f(y) sn r srw ỉn.nw

ỉr srw n spȝt ỉn.nw ḫr (ỉmy-r) šmʿw r ỉr.t ỉḫt ḫft.f

m-ḫt ỉn.t.f ḫr sr.w

ỉw wḏ.n ḥm(.ỉ) wḫȝ.f r rn n ḥmw-nṯr nw r-pr pn

ỉr sr nb sš-ʿ-nswt nb (ỉmy-r) sš(w) ȝḥt nb

(ỉmy-r) sš(w) ẖrỉ-sḏȝwt nb ỉmỉ-st-ʿ nb

šsp.t(y).f(y) srw

sš.t(y).f(y) wḏ.w

r wd.t rn n (ỉmy-r) ḥmw-nṯr sḥḏ ḥmw-nṯr ỉmỉw-st-ʿ

mrt nb(t) nt pr mnw m gbtỉw

m kȝt nb(t) nt pr-nswt

msḏḏ(t) nswt pw mȝʿ mȝʿ

ỉw wḏ.n nswt-bỉt nfr-kȝ-rʿ ʿnḫ ḏt r nḥḥ

(sḫpr.t(w)) ʿ m wḏ pn d.ỉỉ r wḏ n ỉnr

r ʿrrwt nt pr mnw m gbtỉw

r mȝȝ ỉmỉw-st-ʿ nw spȝt

nfr n ṯs.sn ḥmw-nṯr nw r-pr pn

r kȝt nb(t) nt nswt m ȝwt ḏt

ỉr nf ḏd.w ḫr ḥm(.ỉ) wnt ḫtm(.w) wḏ.w r šmʿw pw

r ỉr.t (hȝw) n kȝt nt nswt

m fȝw šd.t mȝʿ.w (ỉ)n (ỉmy-r) šmʿw

nbw ḥmt(ỉ) ʿprw ... dbḥw n pr-ʿnḫ

gȝwt nt ẖrt-rnpt ssȝ wnmw

st-ỉḫt nwḥ.w spw mskȝ.w

ʿḥt ȝḥt sṯȝt 19-5/8 šnʿwt

mḏd nb kȝt nb(t) sbt ḥr.t mw tȝ

wḏ.t ỉr.t m šmʿw pw

sk ḏd(.w) r wḏ.w ỉpn

nfr n ỉr.t ḫwt nb(t) ỉm m nỉwwt nt ḫwt ntt m šmʿw pw

n rd.n ḥm(.ỉ) ỉr ḥmw-nṯr ỉpn sšrw ỉpn wḏ.t ỉr.t m šmʿw pw

ỉw wḏ.n nswt-bỉt nfr-kȝ-rʿ ʿnḫ ḏt r nḥḥ

ḫwt.sn mkt.sn n mnw gbtỉw m ȝwt ḏt

ỉw gr rd.n ḥm(.ỉ) ỉr.t wḏ(w) n ḫwt.sn tpỉw-ʿw(y)

n mnw gbtỉw ỉr.k ỉḫt ḫft(.f)

n gr rd.n ḥm(.ỉ) pr wpwtỉ n (ỉmy-r) šmʿw sr nb

r ḳȝȝ n gbtỉw ... pr mnw

ʿnḫ ḏd snb nswt-bỉt nfr-kȝ-rʿ pỉpỉ ʿnḫ ḏt r nḥḥ

ỉṯ.k w sn r ...

r ... ỉḫt r.sn r ỉp ỉḫt m-ʿ.sn

wp-r ỉr.t wnwt.sn n mnw gbtỉw

mr.rt nswt-bỉt nfr-kȝ-rʿ pw ʿnḫ ḏt r nḥḥ

ỉr.t ỉḫt ḫft mdwt nt wḏ pn

sk gr (ỉmy-r) šmʿw nb sr (nb) wpwtỉ nb ỉmỉ-st-ʿ (nb)

nfr n ỉr.f ỉḫt ḫft mdwt nt wḏ pn šsp r wsḫt ḥr

n rd.n ḥm(.ỉ) wʿb.f m mn-ʿnḫ-nfr-kȝ-rʿ ḏt

ḫtm(.w) r-gs nswt ḏs(.f) ȝbd 4 šmw sw 28

 

Sethe I 288-93 Decree of Pepi II from Koptos D (Strudwick Nb 26)

 

ḥr nṯr(ỉ)-ḫʿw ...

wḏ-nswt n ḥȝtỉ-ʿ smr-wʿtỉ (ỉmy-r) ...

ỉw wḏ.n nswt-bỉt nfr-kȝ-rʿ ʿnḫ ḏt ḫwt mkt

srwḏ-mnw-ḥwt-nfr-kȝ-rʿ nt pr-šnʿ mrt nb(t) ...

mỉn mȝ(.w) mȝ(.w) ẖr tr(?) nb ḥnʿ sȝ n

sȝ(?) nb ... srwḏ-mnw-ḥwt-nfr-kȝ-rʿ nt pr-šnʿ

n rd.n ḥm(.ỉ) ... ỉp.t n ẖnw m spȝt tw

m fȝw šd.t mȝʿ.w (ỉ)n (ỉmy-r) šmʿw

nbw ḥmt(ỉ) dbḥw n pr-ʿnḫ gỉt nt ẖrt-rnpt

ssȝ wnmw st-ỉḫt(?)

nwḥ.w spw mskȝ.w

šnʿwt mḏd nb kȝt nb(t)

sbt ḥr.t mw tȝ

wḏ.t ỉr.t m šmʿw pw

n rd.n ḥm(.ỉ) ṯs.t(w) mrt nt pr-šnʿ pn

r pr-mḏȝt nb r sšm nb r kȝt nb(t)

...

n rd.n ḥm(.ỉ) ỉr.sn sšrw ỉpn (m-ḥȝw-ḥr) wnnt ḥr pḥt... ḥtp n pr-šnʿ

n-mrwt wʿb šd.t ȝbd sȝwt ḫtmt-nṯr

m ḥwt nt mnw m gbtỉw m ȝwt ḏt

ỉr (ỉmy-r) šmʿw ḥrỉ-tp nb wr-mḏ-šmʿw nb

(ỉmy-r) sȝ.w šmʿw nb (ỉmy-r) wpwt nb

rḫ-nswt nb (ỉmy-r) ḏbȝw nb (ỉmy-r) nswtỉw nb

ỉr.t(y).f(y) srw.sn ... pr-mḏȝt nb

sšm nb kȝt nb(t) ...

r kỉỉ pr-mḏȝt r kỉỉ sšm

m ỉs n ...

m ỉs n ʿ-nswt m ỉs n ẖrỉ-sḏȝwt

m ỉs n ḥrỉ-wḏb m ỉs n pr-mḏȝt

r wd.t.sn m kȝt nb.t nt pr-nswt

msḏḏt(t) nswt pw mȝʿ mȝʿ

ỉr srw n spȝt ỉn.nw ḫr (ỉmy-r) šmʿw r ỉr.t ỉḫt ḫft.f

m-ḫt ỉn.t.f ḫr sr.w

ỉw wḏ.n ḥm(.ỉ) wḫȝ.f r rn n mrt nt pr-šnʿ pn

... ṯs.ỉỉt nt s...

ỉr sr nb sš-ʿ-nswt nb ... nb

... nb ... nb ỉmỉ-st-ʿ nb

šsp.t(y).f(y) srw.sn sš.t(y).f(y) wḏ ...

n-mrwt wd.t rn n mrt nt pr-šnʿ pn r pr-mḏȝt ...

... nt nswt n kỉỉ ... n kỉỉ ḥtpt-nṯr

... msḏḏ(t) nswt pw mȝʿ mȝʿ

ỉr nf ḏd.w ḫr ḥm(.ỉ) wnt ḫtm(.w) wḏ.w nw nswt r šmʿw

...

sk ḏd(.w) r wḏ.w (ỉpf)

nfr n ỉr.t ḫwt nb(t) m nỉwwt nb(t) nt ḫwt ntt m šmʿw pw

n rd.n ḥm(.ỉ) ỉr.t r pr-šnʿ pn m ȝwt ḏt

n gr rd.n ḥm(.ỉ) pr wpwtỉ nb (ỉmy-r) šmʿw nb sr nb

r ḳȝȝ n srwḏ-mnw-ḥwt-nfr-kȝ-rʿ tn wp-r ḫwt.sn mkt.sn n r-pr pn

ỉr (ỉmy-r) šmʿw nb sr nb wpwtỉ nb sš nb

nfr n ỉr.f ỉḫt ḫft mdwt nt wḏ pn

šsp r wsḫt ḥr n ḫsf ỉḫt ỉr.t m šʿ

n rd.n ḥm(.ỉ) wʿb.f m mn-ʿnḫ-nfr-kȝ-rʿ m nỉwt nb(t) ntt r ...

ỉw wḏ.n ḥm(.ỉ) sʿḥʿ snt n ...  (ḫȝswt) rs.w(t) m nỉwt mȝ.t tn

ỉw (wḏ).n ḥm(.ỉ) ỉr.t wḏ pn d.ỉỉ r wḏ n ỉnr ḥḏ

r ʿrrwt nt pr mnw m gbtỉw

(wn.n ẖr) (ỉmy-r) (ʿḥwty(w)) n nỉwt tn (ỉmy-r) pr-šnʿ (n) pr-šnʿ pn

ḥnʿ ỉwʿw n sȝ ...

ỉw rd(.ỉ) ỉw.t smr-wʿtỉ ỉdw r.s

 

Sethe I 293-5 Decree of Pepi II from Koptos G (Strudwick Nb 27)

 

wḏ-nswt (n) ḥȝtỉ-ʿ (ỉmy-r) šmʿw (ỉmy-r) ḥmw-nṯr ...

twt mȝʿ-ḫrw-nswt-bỉt-nfr-kȝ-rʿ m gbtỉw ... mnw m nṯrwy

ḥtp-dỉ-nswt d n.f n ḥtpt-nṯr.f smn m pr n nswt

... m wḏ ḥr-tp nswt-bỉt (nfr-kȝ-rʿ) ʿnḫ ḏt r nḥḥ mỉn mȝ(.w) mȝ(.w)

ȝḥt sṯȝt 3 m nṯrwy ...

stp.f šʿ.s r rmn... ỉr(ỉỉ) m ȝḥt bʿḥ.t (r) tr.wy

... ỉr.t rn.s m srwḏ-mnw-ḥwt-nfr-kȝ-rʿ nt pr-šnʿ

(msṯt) m sp 10 ṯs mrt r pr-šnʿ pn m mrt ...

... pr n nswt sḫm.f mḏȝt.f ỉp...

(rd.tw) srw m wpt nt sr.w

šm ... ȝḥt tn

r ỉr.t ḥtpt-nṯr ỉm n mnw m gbtỉw

m (ỉmnt) nt rʿ nb (m-ḥȝw-ḥr) ỉḫt nt ḥb nb ... ỉm

wȝḥ.t n twt mȝʿ-ḫrw-nfr-kȝ-rʿ n ḥmt(ỉ) sṯt ḏrw(y) m nbw

šms ... r-pr pn m ẖrt-hrw nt rʿ nb

... (msṯt) m sp 10

ḫr ȝḥt sṯȝt 30 m ṯst(?) nt ḥȝtỉ-ʿ smr-wʿtỉ (ỉmy-r) ḥmw-nṯr ỉdỉ m nṯrwy

... ỉr.k (wpwt) ȝḥt pr-šnʿ pn

ḥnʿ (ḥrỉw-tp) ḥḳȝ.w nỉwwt ḏȝḏȝt nt ȝḥt ẖr mnỉt snd

... mỉ ḥb nfr n nṯr

ỉw ḥȝtỉ-ʿ smr-wʿtỉ (ỉmy-r) ḥmw-nṯr ỉdỉ m (ỉmy-r) pr-šnʿ

...

ỉr nswtỉw n pr-šnʿ pn ẖr ḥr.f

ỉr twt m (wpwt) tn m sḫt ...

 

Sethe I 295-6 Decree of Neferkauhor from Koptos I (Strudwick Nb 34)

 

ḥr nṯr(ỉ)-bȝw

wḏ-nswt (n) (ḫtmw-bỉty) smr-wʿtỉ ẖrỉ-tp nswt sš ȝḥwt

nw tȝ-wr nṯrwy mnw bȝt ỉḳr

hȝ r.k r sḫt ḥnʿ ỉt-nṯr mrỉỉ-nṯr rpʿt sḏt(ỉ) nswt

(ỉmy-r) nỉwt tȝỉtỉ-sȝb-ṯȝt(ỉ) (ỉmy-r) sš-ʿ-nswt ḥȝtỉ-ʿ (ỉmy-r) šmʿw

smr-wʿtỉ ỉmỉ-ỉs ỉrỉ-nḫn ḥrỉ-tp nḫb (ỉmy-r) ḥmw-nṯr smȝ mnw šmȝỉ

ỉr.n.k (wpwt) ʿ n sʿnḫ-mnw-gbtw-nfr-kȝw-ḥr

m nṯrwy mỉ-ḳd.s m bw nb ḏd.d(w) n.k ỉm

ỉr.k (wpwt) tn r mnḫ r hȝb.t.f r-bȝḥ

ḥm(.f) r ḥs.t.k ḥr.s

ỉw gr ỉr.n.f wḏ r wḏ n.f ỉr.t (wpwt) tn

ẖr mnỉt snd.w rḫs ỉwȝ.w ȝpd.w

mỉ ḥb nfr n nṯr

ỉḫ ỉr.k ḥnʿ.f m ỉrt wʿ.t

ḥnʿ smnḫ (wpwt) tn m sš ... ʿšȝ.w

sỉp.k n ỉt-nṯr mrỉỉ-nṯr rpʿt sḏt(ỉ) nswt (ỉmy-r) nỉwt

tȝỉtỉ-sȝb-ṯȝt(ỉ) (ỉmy-r) sš-ʿ-nswt ḥȝtỉ-ʿ (ỉmy-r) šmʿw (ỉmy-r) ḥmw-nṯr smȝ mnw šmȝỉ

swt mȝʿ(.tw) r ẖrỉ-sḏȝwt r ỉṯ.ỉỉt r ḫt ḫft

ỉw rd(.ỉ) ỉw.t smr-wʿtỉ ḥmỉ ỉn-ỉt-f r.s

ḫtm(.w) r-gs nswt ḏs(.f) ȝbd 2 prt sw 20

 

Sethe I 297-9 Decree of Neferkauhor from Koptos J (Strudwick Nb 32)

 

ḥr nṯr(ỉ)-bȝw

wḏ-nswt ... mrỉỉ-nṯr rpʿt ... nsw ... šmȝỉ

ḥmt.k sȝt-nswt sms.t ... ẖkrt-nswt wʿt.t nbỉt

ỉs m sȝt-nswt sms.t ẖkrt-nswt wʿt.t ... tp-ʿ...

n(t) kt ḥmwt ... nswt ... mỉtt.s

m sȝr n ...

(ỉmy-r) mšʿ ẖrd-n-ỉ m stp-sȝ ...

ỉw rd.n(.ỉ) ỉw.t smr-wʿtỉ (sȝ) ḥmỉ ỉn-ỉt-f r.s

ỉw wḏ.n ḥm(.ỉ) dd.k ỉr.t wỉȝ n wsrwy n mḥ ...

... ntt m spȝt tw

ẖr ...

... (ỉswt(?)) ...

... nt wỉȝ wsrwy ỉm.f (r) tr.wy ...

...wʿb ḥr-tp(?) nswt-bỉt nfr-kȝw-ḥr ḫw-w(ỉ)-ḥp ʿnḫ ḏt r nḥḥ

ỉw rd.n(.ỉ) ỉw.t smr-wʿtỉ (sȝ) ḥmỉ ỉn-ỉt-f r.s

ỉw wḏ.n ḥm(.ỉ) dd.k ỉȝwt nḥm.k ...

... nb(t) sfȝ.t.k ...

... r (pḥwy).f ...

 

Sethe I 299 Decree of Neferkauhor from Koptos O (Strudwick Nb 37)

 

ḥr nṯr(ỉ)-bȝw ḫtm(.w) r-gs nswt ḏs(.f) ȝbd 2 prt sw 20

wḏ-nswt (r) ḥȝtỉ-ʿ (ỉmy-r) ḥmw-nṯr ỉdỉ

ỉw.k m ḥȝtỉ-ʿ (ỉmy-r) šmʿw (ỉmy-r) ḥmw-nṯr m šmʿw pw nt(ỉ) ẖr ḥr.k

ḫnt m tȝ-st(y) mḥt m bȝt

ỉr.r ḥȝtỉ-ʿ (ỉmy-r) ḥmw-nṯr ḥrỉ-tp ḥḳȝ.w nỉwwt ntỉ.w ỉm ẖr ḥr.k

m wḥmw ỉt.k (ỉt-nṯr) mrỉỉ-nṯr rpʿt (ỉmy-r) nỉwt tȝỉtỉ-sȝb-ṯȝt(ỉ)

(ỉmy-r) sš-ʿ-nswt ḥȝtỉ-ʿ (ỉmy-r) šmʿw (ỉmy-r) ḥmw-nṯr šmȝỉ

n d.ỉỉ rmṯ nb r.s

 

Sethe I 299-300 Decree of Neferkauhor from Koptos P and Q (Strudwick Nb 38)

 

ỉw wḏ.n ḥm(.ỉ) d.d.k d.t mdwt nt wḏ pn

r ʿrrwt nt pr mnw ... ḏt

ỉw rd(.ỉ) ỉw.t smr-wʿtỉ (sȝ) ḥmỉ ỉn-ỉt-f r.s

ḫtm(.w) r-gs nswt ḏs(.f) rnpt smȝ-tȝwy ȝbd 2 prt sw 20

ḥr nṯr(ỉ)-bȝw

wḏ-nswt ...

ỉw.k m ... smr-wʿtỉ ỉȝhbỉỉ m ḥwt-nṯr mnw gbtỉw

ẖr ḥr n sn.k ḥȝtỉ-ʿ (ỉmy-r) šmʿw (ỉmy-r) ḥmw-nṯr ỉdỉ

n d.ỉỉ rmṯ nb r.s

mỉ wn.t.k ẖr ḥr n ỉt.k ỉt-nṯr mrỉỉ-nṯr rpʿt sḏt(ỉ) nswt

(ỉmy-r) nỉwt tȝỉtỉ-sȝb-ṯȝt(ỉ) (ỉmy-r) sš-ʿ-nswt ḥȝtỉ-ʿ (ỉmy-r) šmʿw

(ỉmy-r) ḥmw-nṯr šmȝỉ

ỉw rd(.ỉ) ỉw.t smr-wʿtỉ (sȝ) ḥmỉ ỉn-ỉt-f r.s

ḫtm(.w) r-gs nswt ḏs(.f) rnpt smȝ-tȝwy ȝbd 2 prt sw 20

 

Sethe I 300-1 Decree of Neferkauhor from Koptos M (Strudwick Nb 35)

 

ḥr nṯr(ỉ)-bȝw

wḏ-nswt (n) mrỉỉ-nṯr rpʿt (ỉmy-r) nỉwt tȝỉtỉ-sȝb-ṯȝt(ỉ) (ỉmy-r) šmʿw

(ỉmy-r) ḥmw-nṯr smȝ mnw šmȝỉ

sȝ.k ḥȝtỉ-ʿ (ỉmy-r) ḥmw-nṯr ỉdỉ

ỉw.f m ḥȝtỉ-ʿ (ḫtmw-bỉty) (ỉmy-r) šmʿw (ỉmy-r) ḥmw-nṯr

ḫnt m tȝ-st(y) mḥt m bȝt

ỉr.r ḥȝtỉ-ʿ (ḫtmw-bỉty) smr-wʿtỉ (ỉmy-r) ḥmw-nṯr ḥrỉ-tp ḥḳȝ.w nỉwwt

nt(ỉ)w ỉm ẖr ḥr.f

ỉw wḏ.n ḥm(.ỉ) sr.r.f

ỉr.r.f ḳd m spȝwt ỉptn ḫft wḏ.k

ỉr.r.f m wḥmw.k

n d.ỉỉ rmṯ nb r.s

rd.n ḥm(.ỉ) rḫ.k spȝwt ỉptn m spȝt ... m rn.s

tȝ-st(y) wṯs-ḥr nḫn wȝst nṯrwy ỉḳr bȝt

ỉr.r.f ḥnʿ.k m ỉrt wʿ.t

ỉw rd(.ỉ) ỉw.t smr-wʿtỉ (sȝ) ḥmỉ ỉn-ỉt-f r.s

ḫtm(.w) r-gs nswt ȝbd 2 prt sw 20

 

Sethe I 301-2 Decree of Neferkauhor from Koptos N (Strudwick Nb 36)

 

... ỉw rd(.ỉ) ỉw.t smr-wʿtỉ (sȝ) ḥmỉ ỉn-ỉt-f r.s

... ỉw.f m ỉȝhbỉỉ m ḥwt-nṯr mnw gbtỉw

ẖr ḥr sȝ.k ḥȝtỉ-ʿ (ỉmy-r) šmʿw (ỉmy-r) ḥmw-nṯr ỉdỉ

n d.ỉỉ rmṯ nb r.s ...

ỉr.r.f ... mỉ-ḳd

ỉw rd(.ỉ) ỉw.t smr-wʿtỉ (sȝ) ḥmỉ ỉn-ỉt-f r.s

ḫtm(.w) r-gs nswt ḏs(.f) ȝbd 2 prt sw 20

 

Sethe I 302-3 Decree of Neferkauhor from Koptos K (Strudwick Nb 33)

 

ḥr nṯr(ỉ)-bȝw

wḏ-nswt (n) mrỉỉ-nṯr rpʿt (ỉmy-r) nỉwt tȝỉtỉ-sȝb-ṯȝt(ỉ)

(ỉmy-r) sš-ʿ-nswt (ỉmy-r) ḥmw-nṯr smȝ mnw šmȝỉ

ỉw wḏ.n ḥm(.ỉ) ṯs.t n.k sḥḏ ḥm-kȝ 12 r ḥwt-kȝ ... nt ḏt.k

r wʿb n.k r šd.t n.k ȝbd

ỉw wḏ.n ḥm(.ỉ) ṯs.t(w) n.k sḥḏ ḥm-kȝ 12 r ḥwt-kȝ nt ḏt.k

ntt m ḥwt-nṯr nt mnw gbtỉw

ỉw wḏ.n ḥm(.ỉ) ṯs.t(w) n.k sḥḏ ḥm-kȝ 12 r ḥwt-kȝ ḥr.t nt ḏt.k

ỉw wḏ.n ḥm(.ỉ) ṯs.t(w) sḥḏ ḥm-kȝ 10 r ỉr(t) n.k ỉḫt

m rnpt ...

ỉw wḏ.n ḥm(.ỉ) ṯs.t(w) sḥḏ ḥm-kȝ 10 n ḥmt.k

sȝt-nswt sms.t ẖkrt-nswt wʿt.t nbt

r wʿb n.s r šd.t n.s ȝbd

m ... m ḥwt-kȝ nt ḏt.k

ỉw wḏ.n ḥm(.ỉ) ṯs.t(w) sḥḏ ḥm-kȝ ...

m mrt nt ḏt.k ṯs...

ȝbwt m nṯrwy ... nt ḏt.k

ỉr m-ḫt rd.t ... r ẖrỉ-sḏȝwt

... ỉw rd(.ỉ) ỉw.t smr-wʿtỉ (sȝ) ḥmỉ ỉn-ỉt-f r.s

ḫtm(.w) r-gs nswt ḏs(.f) ȝbd 2 prt sw 20

 

Sethe I 303-4 Decree of Horus Kha... from Koptos H (Strudwick Nb 30)

 

wḏ-nswt ... (ḫtmw-bỉty) (ỉmy-r) šmʿw (ỉmy-r) ḥmw-nṯr smȝ mnw šmȝỉ

... r ḥwt-nṯr nt mnw gbtỉw

... ḫr m-ḫt ḥtp nṯr ỉm ...

m-ḫt ḥtp nṯr ỉm ...

ỉr.r wn.n(w) m (ỉmy-r) pr-šnʿ ...

.t wʿb... ỉw rd(.ỉ) ỉw.t ... r.s

rnpt ...

 

Sethe I 304-6 Decree of Horus Demedjibtawi from Koptos R (Strudwick Nb 39)

 

ḥr dmḏ-ỉb-tȝwy

wḏ-nswt (r) ỉt-nṯr mrỉỉ-nṯr rpʿt sḏt(ỉ) nswt (ỉmy-r) nỉwt

tȝỉtỉ-sȝb-ṯȝt(ỉ) smȝ mnw ỉdỉ

ỉr rmṯ nb nw tȝ pn mỉ-ḳd.f

ỉr.t(y).sn ỉḫt nbḏ(t) bỉn(t)

r twt.w.k nb(w) nt(ỉ)w m rw-prw nb(w) ḥwwt-nṯr nb(t)

r ʿbȝ.w.k nb(w) nt(ỉ)w m rw-prw nb(w) ḥwwt-nṯr nb(t)

r ḥwwt-kȝ.k nb(t) nt(ỉ)w(t) m rw-prw nb(w) ḥwwt-nṯr nb(t)

r ḫtwt.k nb(t) nt(ỉ)w(t) m rw-prw nb(w) ḥwwt-nṯr nb(t)

r mnw.k nb nt(ỉ)w m rw-prw nb(w) ḥwwt-nṯr nb(t)

n rd.n ḥm(.ỉ) mn ỉḫt.sn ỉt.sn ỉm.sn

n rd.n ḥm(.ỉ) dmỉ.sn r ȝḫ.w m ẖrt-nṯr

n rd.n ḥm(.ỉ) wn.sn m-m ʿnḫw tpỉ.w tȝ

ỉr rmṯ nb nw tȝ pn mỉ-ḳd.f

ẖnn.t(y).sn ỉḫt ḫnt.t wʿbwt.k

ỉṯ.ỉỉt r ḫt ỉr.ỉỉt n twt.w.k

nt(ỉ)w m ḥwwt-nṯr nt šmʿw

m ȝḥt ỉr.ỉỉ(t) n.k m swḏ

m t ỉr.ỉỉ n.k m swḏ

m ḥnḳt ỉr.ỉỉ(t) n.k m swḏ

m ỉwf ỉr.ỉỉ n.k m swḏ

m ỉrṯt ỉr.ỉỉ(t) n.k m swḏ

n ẖr wḏ n ḥm(.ỉ) wn.n.sn tp ȝḫ.w m ẖrt-nṯr

wp-r wn.n.sn snḥ.ỉỉ nṯṯ.ỉỉ m ẖrỉw-mdw nw nswt wsỉr

nw nṯr.sn nỉwtỉ

ỉr ẖrỉ-tp ḥrỉ-tp nb sr nb nfr n ḫsf.f ỉḫt m spȝt.f

n s.w nb(w) ỉr.t(y).sn sšrw ỉpn

r pḥ.t nswt tȝỉtỉ-sȝb-ṯȝt(ỉ) sr.w

n d.ỉỉ.f r ỉȝwt.f (ḏbʿwt).f

n gr d.ỉỉ.f r ỉšt.f nb(t)

n d.ỉỉ ẖrd.w.f r.s

mn(w) m sr ḫsf.t(y).f(y) ỉr.t sšrw ỉpn

ỉr n.k spẖr wḏ pn rd ỉṯ.t(w).f n ḥrỉ-tp nb n šmʿw

ḥnʿ rd.t(w).f r wḏ n ỉnr r ʿrrwt nt r-pr nb

nt(ỉ) mnw.k ỉm.f

r mȝȝ sȝ.w nw sȝ.w nw s.w m ȝwt ḏt

ỉw rd(.ỉ) ỉw.t (ỉmy-r) ḫntỉw-š pr-ʿȝ hȝb(w) wȝḏ-kȝ-rʿ ... r.s

 

Sethe I 307 Decree of a successor of Pepi II from Saqqara (Strudwick Nb 29)

 

ḥr ...-tȝwy ʿnḫ ḏt rnpt smȝ-tȝwy ȝbd 4 šmw sw ...

wḏ-nswt ...

ỉw wḏ.n ḥm(.ỉ) ḫwt mkt ḥmw-nṯr ḥmw-kȝ pr.w nỉwwt ȝḥt šnʿw.w mrt

n mwt-nswt ʿnḫ-s-n-mrỉỉ-rʿ smst n mwt-nswt nt m-ʿ ỉr.t kȝt nb.t mḏd (nb)

n-mrwt wn.n.sn ḥr wʿb šd.t ȝbd ỉr.t ḥtpt-nṯr

m ḥwt-nṯr nt mwty-nswt ỉptn m ȝwt ḏt

m wḏ ḥr-tp nswt-bỉt ... ʿnḫ ḏt r nḥḥ

ḫtm(.w) r-gs nswt ḏs(.f)

... d t r ʿ.k

Go to the page

 

Pyramid Texts 2-3-4

 

Bibliography:

 

Sethe, Kurt, Die altägyptischen Pyramidentexte, 4 parts in 3 vol., part 2-4; Mercer, Samuel A. B., The pyramid texts in translation and commentary, New York, London, 4 vol., 1952; Faulkner, R.O., The ancient Egyptian pyramid texts, Oxford, 2 vol., 1969; Allen, James P., The Ancient Egyptian Pyramid Texts, Atlanta, 2005; Francisco Lopez and Rosa Thode, Los Textos de la Piramides (www.egiptologia.org)

 

The vocabulary displayed is partly built on the book of Raymond O. FAULKNER, A Concise Dictionary of Middle Egyptian, Oxford, 1962. Specials thanks are given to the Griffith Institute for the permission to use it.

 

Note: the y is reserved for the dual. Otherwise this letter (or the whole word) is in parentheses.

 

ḏd-mdw wn pt wn tȝ

wn ʿȝ.wy (sȝt) n ḥr sn ʿȝ.wy šȝbwt n stš

pnʿ.k n.f m ḫntỉ-ỉnb-f swȝ.n N ḥr.ṯn m ỉtm

N pw ḫʿỉỉ-tȝw ḥrỉ-ỉb ngȝw

ḏd-mdw wʿb.n N ḥnʿ rʿ m š-ỉȝrw

ḥr sỉn.f ỉwf.k N ḏḥwtỉ sỉn.f rd.wy.k N

šw fȝ N ỉr ḥrt nwt ỉmỉ ʿ.ṯ n N

520) ḏd-mdw ỉnḏ-ḥr.k ỉrỉ-ʿȝ n ḥr ... ʿrrwt nt wsỉr

ỉ.ḏd mỉỉ rn n N ... n ḥr

ỉ.n.f ẖr psg smȝ(?) r smȝ.f pw

mr ỉr.f tp-ȝbdw nḳm ỉr(.f) tp-smdwt

sḳbb.k sw m ḥkȝ ... ỉmỉ nṯrw

m pȝ.f ḫpr.f

ỉnḏ-ḥr.ṯ dbt nḥ.ḥwt

ỉn ỉ.n.ṯ ỉr N m dbt nḥ.ḥwt

sḫs.n.f wʿ ȝms.wy ḥr ỉr.ṯ... ỉm

ỉnḏ-ḥr.ṯ m pȝ.f ḫpr.f

ỉnḏ-ḥr.ṯ ỉ ʿȝt hỉw.t

ỉn ỉ.n.ṯ ỉr N m ʿȝt hỉw.t

ḥn.f ṯm m sd ... wȝḥ m š n wsỉr

ỉnḏ-ḥr.k ẖnmw bḥn ỉ.ḳd.f N

ṯwt ʿmʿ.f pw ... rd.f

ỉwtỉ wrm.n.f m sȝḥ.w(?).f

ṯwt wʿ ỉwn.wy ḥwt-ʿȝt

ḏd-mdw wn(.w) r-ʿȝ.wy pt ỉ.sn(.w) ʿȝ.wy ḳbḥw

n ḥr-nṯrw m tp-hrw

pr.f m sḫt-ỉȝrw wʿb.f m sḫt-ỉȝrw

wn r-ʿȝ.wy pt ỉ.sn (r-ʿȝ.wy) ḳbḥw

n ḥr-ȝḫty m tp-hrw

pr.f m sḫt-ỉȝrw wʿb.f m sḫt-ỉȝrw

wn r-ʿȝ.wy pt ỉ.sn (r-ʿȝ.wy) ḳbḥw

n ḥr-ỉȝbtỉ m tp-hrw

pr.f m sḫt-ỉȝrw wʿb.f m sḫt-ỉȝrw

wn r-ʿȝ.wy pt ỉ.sn (r-ʿȝ.wy) ḳbḥw

n ḥr-šsmtỉ m tp-hrw

pr.f m sḫt-ỉȝrw wʿb.f m sḫt-ỉȝrw

wn r-ʿȝ.wy pt ỉ.sn (r-ʿȝ.wy) ḳbḥw

n N ḏs.f m tp-hrw

pr.f m sḫt-ỉȝrw wʿb N m sḫt-ỉȝrw

530) wʿb<.ỉ r> N šsp.f n.f ḳs.w.f bỉȝ.w

ȝw.f n.f ʿwt.f ỉḫmt-sk ỉmt ẖt mwt.f nwt

rʿ d ʿ.k n N

šd.d sw šw r rmnwtỉ šw

ssnḳ.n.(f) N m ỉrṯt ỉdt.y km.tỉ mnʿt.y bȝw-ỉwnw

hpȝṯ ỉ.ṯȝp r ẖt pt ẖr ȝt mtwt nṯr ỉmỉwtỉ.s

mk ȝ N N pw mtwt nṯr ỉmỉwtỉ.s

hpȝṯ hnnỉ smnnw

wʿb N šsp.n.f swḥ.f nṯr

smn sw N ỉm mỉ.sn m nṯr

hpȝṯ hnnỉ smnnw

ỉṯ N smn sw ỉm.ṯn

ḏd-mdw nbỉt mr.rt ḥr km.t ḥȝt ỉrt bʿnt rʿ

ỉw.ṯ ỉr pt ỉw N ỉr pt

ḏd-mdw ỉnw ḥr mr.f N ỉn n.f ỉrt.f

ỉnw stš mr.f N ỉn n.f ẖrwy.f

ỉnw ḏḥwtỉ mr.f N ỉn n.f N rmn.f

sdȝ.n n.sn psḏty

ỉnw(w) ȝ ỉpw mr(w) N ỉn.nww r ḥtpw

ỉn.t(ỉ).sn N r ḥtpw

ḏd-mdw N pw ḏsr ỉmỉ-ḫnt ṯs.s ḥȝt

sbȝ ks.sw n.f nṯrw sdȝ.w n.f psḏty

ỉn ḏrt N ṯs.s sw

N pw ḏsr ỉmỉ-ḫnt ṯs.s ḥȝt

sbȝ ks.sw n.f nṯrw sdȝ.w n.f psḏty

ḥr pw n N ḥr mȝȝ wṯs.f

N pw fnḏ ssn

ḏd-mdw pr N ỉr pt ḥr šdšd ỉmỉ wpt

nḏr(.w) ṯbt.s ỉn ḏrt wṯs.t

540) ḏd-mdw pr N ỉr pt ḥr šdšd ỉmỉ wpt

nḏr(.w) ṯbt.s

N pw fnḏ ssn

ḥr pw n N ḥr mȝȝ wṯs.f

ḏd-mdw N pw nw pr m mḥn

pr.n N m hh.f ỉnn.ỉỉ

sb.n N pt.y ỉ.n N tȝ.wy

ḫnd.n N ḥr ḳȝd wȝḏ ẖrỉ rd.wy gb

ptpt.f wȝwt nwt

ḏd-mdw wʿb.n N ḥr ḫʿ pw n tȝ wʿb(w).n rʿ ḥr.f

d.f ḥb-ỉb sʿḥʿ.f mȝḳt

ỉmỉw-wrt nḏr.sn ʿ n N

ḏd-mdw ỉnḏ-ḥr.k rʿ nm pt ḏȝ nwt

nm.n.k mr-nḫȝ

nḏr.n n.f N sd.k n N ỉs pw nṯr sȝ nṯr

N pw wnb pr m kȝ

wnb nbw pr m nṯrw

nm.n N p ḏȝ.n.f knmwt

nm.n N p m ẖrtỉ ḫntỉ nsȝwt

ḏȝ.n.f knmwt m šsmw ỉmỉ nwdt.f mr nṯr

ʿnḫ N ỉr ʿnḫ ftktȝ

ḏd-mdw nfr.w ȝ mȝw N sšd(.f) m wpt rʿ

šnḏwt.f ḥr.f m ḥwt-ḥr šwt.f m šwt bỉk

pr.f rf ỉr pt m-m sn.w.f nṯrw

ỉnḏ-ḥr.k ngȝw n ngȝw.w ỉr.k prỉw

nḏr ṯw N ḥr sd.k ḫmʿ ṯw N ḥr wbnw.k

ỉr.k prỉw wrt m-ḫt.k wrt tp-ʿw(y).k

ỉnḏ-ḥr.k ʿȝ ỉmỉ nṯrw šsp n.k N nỉ-kw sw

wḏȝ-ỉb.k ỉr ẖȝwt N nḫn.w pw

ḏd-mdw mdw pt sdȝ tȝ n šʿt.k wsỉr

ỉr.k prỉw

550) ỉȝ mhỉwt ỉmỉ.wt nn ỉȝ mnʿwt ỉmỉ.wt nn

pẖr ḥȝ.f rm.ỉỉ sw ỉk.ỉỉ sw ḥȝ(ỉỉ) sw

ỉr.f prỉw ỉ.šm.f rf r pt m-m sn.w.f nṯrw

ḏd-mdw ḥḳr m ỉw ỉr N

ỉs r.k ỉr nww šmȝ r.k ỉr ȝgbỉ

ỉw N sȝ(.w)

n ḥḳr N m ḳmḥw pw n ḥr wnm(w).n.f

ỉr(w).n n.f st.f wr.t ỉ.sȝ.f ỉm ỉṯ.f tȝ pn ỉm

n ỉb N m šw n ḥḳr N m tfnwt

ḥpỉỉ dwȝ-mwt-f ḳbḥ-snw-f ỉmstỉ

ỉ.dr.sn ḥḳr pn ntỉ m ẖt nt N

ỉbt tn ntt m spt.y N

ḏd-mdw ḥḳr N m-ʿ šw ỉbt N m-ʿ tfnwt

ʿnḫ N m t dwȝ(ỉỉ) ỉw m rr.f

ʿnḫ N m ʿnḫ.t šw ỉm

wnm N m wnm.t tfnwt ỉm

ỉw.n N ḫr.k nḫḫ

ḥm.k n N mỉ ḥm.w ỉȝbtỉ m-ḫt ỉmntỉ

ỉw.t.k m-ḫt N mỉ ỉw.t mḥwt m-ḫt rsw

ḏd-mdw wȝḥ

ḏd-mdw wn(.w) ḥr n ḥr ỉn ȝkr wn(.w) ḥr n ȝkr ỉn ḥr

rd.n bʿḥt ʿ.w(y).s r N

šn.n ʿ.w(y) N ḥȝb

ỉr.t nb(t) sḫt n sȝ.s ḥȝb

wnm.n N ḥnʿ.f m hrw pn

ḏd-mdw N pw ȝst N pw ȝsbt N pw nbt-ḥwt

mỉ mȝ.ṯ sȝ.ṯ

pẖr(w) n.f km-wr pẖr(w) n.f wrrt

ỉw ḳȝr n N m twn

nbt nt N m nnt

ỉ.n N ḫn.f mr.rt dd.t

ḏd-mdw ỉ bdšt ỉ.ȝm ʿḫ

ʿḥʿ ỉmỉw-st-ʿ rd ỉḫt n N

ḏd-mdw ỉnḏ-ḥr.k ȝgbỉ-wr

wdpw nṯrw sšmw ḥnmmt

sḥtp.k rmṯ nṯrw n N d.sn n.f ỉḫt

560) ḏd-mdw ỉ wr-kȝ-f

wdpw n ḥr ḫrp-sḥ n rʿ smsw-ỉst n ptḥ

d n N wr wnm N ỉr dd.k

ḏd-mdw kȝ.w m p kȝ.w m p ỉs ȝ

wn.n kȝ.w m p kȝ n N m p

dšr(.w) sḏt ʿnḫ ḫprr

ṯḥnn.t ṯḥnn.t ỉḫt n sšm.w

ỉw m dd(t).ṯ ḥnwt(.ỉ) mrwt N smt N

ỉw m dd(t).ṯ ḥnwt.ỉ smt N ỉȝmt N

m ẖt nt nṯrw nb(w)

ḏd-mdw r n N m snṯr spt.y N m ʿntỉw

hȝ N m sḫt kȝ.k r sḫt-ḥtp

... n N ḥr nʿrt ḫfȝt nt N mỉ dpt-nṯr

ʿnḫ N ỉr rnpt ȝwt N ỉr ḥʿpỉ

ỉ kȝ n N ỉn wnm N ḥnʿ.k

ḏd-mdw ỉnḏ-ḥr.k ȝgbỉ-wr

wdpw nṯrw sšmw n ḥnmmt

sḥtp.k nṯrw n N swȝḏ.sn N

mr.sn N swḏȝ.sn N

ḏd-mdw ỉ wr-kȝ-f

wdpw n ḥr ḫrp-sḥ n rʿ smsw-ỉst n ptḥ

d n N wr wnm.f r dd.k wr m ỉwf.f

ḏd-mdw ỉ ỉȝt-wrt

sṯ.s wȝḏ šsmt mfkȝt sbȝ.w

wȝḏ.ṯ wȝḏ N wȝḏ ḥn-ʿnḫw

ḏd-mdw ỉwr(.w) nrt m N m šsȝt

r ʿb.ṯ ỉdt šn.t(?)

wȝḏ.ṯ wȝḏ N wȝḏ ḥn-ʿnḫw

ḏd-mdw ỉwr nrt <p> m N m šsȝt

r ʿb.ṯ ỉdt šn.t(?)

wȝḏ.ṯ wȝḏ mfkȝt sbȝ.w wȝḏ.ṯ wȝḏ N

wȝḏ ḥn-ʿnḫw wȝḏ N ḥnʿ.k

570) ḏd-mdw ỉw.n N m p dšr(.w) (r) sḏt ʿnḫ ḫprr

ḏd-mdw ỉḫt n(.f) sšm ỉḫt n(.f) ỉwn

wdpw ʿbȝ mw

ḏd-mdw wn ʿȝ.wy pt

ḏd-mdw hȝ N pw

ṯs(.w) n.k tp.k ỉr ḳs.w.k ṯs(.w) n.k ḳs.w.k ỉr tp.k

wn(.w) n.k ʿȝ.wy pt snḫbḫb(.w) n.k s.w wr.w

sṯȝ(.w) n.k ḏbt m ḥȝt ʿȝ.t

ḥr.k m sȝb ḫbst.k m mȝỉ-ḥsȝ

ḥms.k ḥr ḫndw.k pw wḏ.k mdw n ȝḫ.w

ỉw.k ḫr(.ỉ) ỉw.k ḫr(.ỉ) ỉw.k ȝ ḫr(.ỉ)

ḥr ỉs nḏ.n.f ỉt.f wsỉr

N pw wt-ỉnpw.k

d.k ʿ.k m tȝ mʿḥȝ ʿ.k m ỉȝt wr.t

wnwn.k ỉm.f m-m ȝḫ.w

ʿḥʿ ṯs ṯw mỉ wsỉr

hȝ wsỉr N pw ỉw.n ḥr sḫn.f ṯw

rd.n.f sḫt n.k ḏḥwtỉ ỉmỉw-ḫt stš

ỉn.n.f n.k sn ỉwn.w

sḥm.n.f ỉb n stš ṯwt wr ỉr.f

pr.n.k m-bȝḥ.f ḳd.k m-bȝḥ.f

mȝ.n gb ḳd.k d.n.f kw m st.k

ỉn n.k gb snt.y.k ỉr-gs.k ȝst tw ḥnʿ nbt-ḥwt

rd.n ḥr dmḏ ṯw nṯrw

(snsn).sn ỉr.k m rn.k n snwt(y)

ỉm.sn ḥm twr ṯw m rn.k n ỉtrty

rd.n.f nḏ ṯw nṯrw

d.n gb ṯbt.f ḥr tp n ḫftỉ.k ḥm n.k

ḥw.n sw sȝ.k ḥr

nḥm.n.f ỉrt.f m-ʿ.f rd.n.f n.k sỉ

bȝ.k ỉm.s sḫm.k ỉm.s ḫnt ȝḫ.w

rd.n ḥr nḏr.k ḫftỉ.w.k ỉm psḏ.t(ỉ).f(ỉ) ỉm.sn ḫft.k

580) bȝ ỉrf ḥr ỉp.f ỉt.f ỉm.k m rn.k n bȝ-rpwt-ỉtỉỉ

d.n ṯw nwt m nṯr n stš m rn.k n nṯr

pšš.n.s mwt.k nwt ḥr.k m rn.s n štpt

nḏr.n ḥr stš d.n.f n.k sw ẖr.k

wṯs.f ṯw nwr.f ẖr.k m nwr-tȝ

ḏsr.tỉ ỉr.f m rn.k n tȝ-ḏsr

rd.n ḥr ỉp.k sw m ḥr-ỉb.f m pr.f m-ʿ.k

rd.n.f nḏr.k sw m ḏrt.k m nhp.f m-ʿ.k

hȝ wsỉr nḏ.n ṯw ḥr

ỉr.n.f n kȝ.f ỉm.k ḥtp.k m rn.k n kȝ-ḥtpỉỉ

ḏd-mdw ỉn ḥr gb d ḥtp n wsỉr N hȝ wsỉr N pw

rd.n n.k gb ỉrt.y.k ḥtp.k m ỉrt.y wr pn ỉm.k

rd.n gb d n.k sn ḥr ḥtp.k ḥr.sn

mȝ.n ṯw ȝst ḥnʿ nbt-ḥwt gm.n.sn ṯw

ỉʿb.n ṯw ḥr rd.n ḥr ỉ.nḏ ṯw ȝst ḥnʿ nbt-ḥwt

rd.n.sn ṯw n ḥr ḥtp.f ḥr.k

ȝḫ.n ḥr ḫr.k m rn.k n ȝḫt pr.rt rʿ ỉm.k

m-ẖnw ʿ(wy).k m rn.k n ẖnw-ʿḥ

sbḫ n.k ʿ(wy).k ḥȝ.f ḥȝ.f

nwȝwȝ ḳs.w.f ʿȝ-ỉb.f

hȝ wsỉr N pw sʿr kw n ḥr

ỉ.ms kw ỉr.f m ḥr ỉr.f

ỉw.n ḥr ỉp.f kw

ḥw.n.f n.k stš ḳȝs(.w) ṯwt kȝ.f

sḥm.n n.k sw ḥr ṯwt wr ỉr.f

nb.ỉ.f ẖr.k wṯs.f wr(w) ỉr.f ỉm.k

ptr.n ṯw ỉmỉw-ḫt.f wr(.w) pḥty.k ỉr.f

ỉm.sn ẖȝ.w kw

ỉ ḥr ỉp.f ỉt.f ỉm.k rnp.tỉ m rn.k n mw rnp.w

wp.n n.k ḥr r.k

590) hȝ wsỉr N pw m gȝw m ʿš.w

ỉn n.k gb ḥr ỉp.f n.k ỉb.w.sn

ỉn.n.f n.k nṯrw nb(w) m sp n ỉ.bỉȝ ỉm.sn m-ʿ.f

nḏ.n ṯw ḥr n ḏd n nḏ.f ṯw

nḥm.n ḥr ỉrt.f m-ʿ stš rd.n.f n.k sỉ

ỉrt.f ỉtn bnr.t sḫt n.k sỉ ỉp n.k sỉ ḥw hȝ nḫḫ ḫr.k

ỉʿb.n ṯw ȝst

ḫnt-ỉb ḥr ḫr.k m rn.k n ḫntỉ-ỉmntỉw

ỉn ḥr nḏ.f ỉr.t.n stš ỉr.k

ḏd-mdw wtw šw

wḥʿ(.w) ṯswt.k ỉn nbwy nww

ḏd-mdw ỉhỉ.n ḥr n ỉrt.f ỉhỉ.n stš n ẖrwy.f(y)

sṯp ỉrt ḥr ḫr m pf gs n mr-nḫȝ

ỉ.nḏ.s ḏt.s m-ʿ stš

mȝ.n sỉ ḏḥwtỉ m pf gs n mr-nḫȝ

sṯp ỉrt ḥr m pf gs n mr-nḫȝ

ḫr(t) tp ḏnḥ ḏḥwtỉ m pf gs n mr-nḫȝ

nṯrw ỉpw ḏȝ.ȝw tp ḏnḥ ḏḥwtỉ

ỉr pf gs n mr-nḫȝ ỉr gs ỉȝbt(y) n pt

ỉr md.t ḫft stš ḥr ỉrt tw nt ḥr

ḏȝ N ḥnʿ ṯn tp ḏnḥ ḏḥwtỉ

ỉr pf gs n mr-nḫȝ ỉr gs ỉȝbt(y) n pt

ỉw N mdw.f ḫft stš hr ỉrt tw nt ḥr

rs.k m ḥtp mȝȝ-ḥȝ-f m ḥtp

rs.k m ḥtp ỉmỉ (ẖnỉỉt(?)) nwt m ḥtp mẖntỉ n mr-nḫȝ

ỉ.ḏd rn n N n rʿ sỉw N n rʿ

ỉw<.ỉ r> N ỉr ʿḥ pf ḥr n nb.w kȝ.w

dwȝ.w rʿ ỉm m ỉȝwt ḥrỉ.t m ỉȝwt stšỉ.t

nṯr.sn ỉ.šm.w(w) n kȝ.w.sn

rʿ ỉ.wḏ N n mȝȝ-ḥȝ-f mẖntỉ n mr-nḫȝ

ỉn.t.f mẖnt tf nt mr-nḫȝ n N

ḏȝ.ȝt.f nṯrw ỉm.s

ỉr pf gs n mr-nḫȝ ỉr gs ỉȝbt(y) n pt

600) ḏȝ.f N

ỉr pf gs n mr-nḫȝ ỉr gs ỉȝbt(y) n pt

ỉw N m sḫnw ỉrt ḥr sw.ỉt

ỉw<.ỉ r> N ỉr ṯnw ḏbʿ.w

ỉʿ(.w) ḥr n N ỉn nṯrw m ṯȝỉỉ.w m ḥmwt

ỉmstỉ ḥpỉỉ dwȝ-mwt-f ḳbḥ-snw-f

gs n N wnm(ỉ) ỉmỉ ḥr

ḥw ḏndrw ḫntỉ-wȝḏwy-f nbt-ḥwt ḫntỉ-n-ỉrty

gs n N ỉȝbt(y) ỉmỉ stš

ỉp(.w) N ỉn nst.f ỉ.sḫȝ.n sw mʿwḥ.f

gm.n N nst.f šw.t

m wnḏwt ȝtỉ n rʿ n nbw

ḏd-mdw ḳȝt n dm.m.s rwt nwt

N pw šw pr m ỉtm

nww d wn.tỉ nw n N

mk N ỉ.ỉỉ bȝ.ỉ nṯr(.ỉ)

ḏd-mdw wḏ.n nww N n ỉtm

wḏ.n pgȝ N n šw

d.f ỉ.wn.tỉ ʿȝ.wy pt ỉpf n N ḫr rmṯ

n rn.sn ỉs

nḏr n.k N ḥr ʿ.f šd n.k N ỉr pt

ỉm.f mwt ỉr tȝ m-m rmṯ

ḏd-mdw ỉt n N ỉt n N m kkw

ỉt n N ỉtm m kkw ỉn n.k N ỉr gs.k

st.f n.k tkȝw sȝ.ỉỉ.f ṯw

mr sȝ.ỉt nww fdt ỉptw nṯrwt

hrw sȝ.n.sn ḫndw

ȝst nbt-ḥwt nt srḳt-ḥtt

ḏd-mdw wȝt ḥr

ỉr ẖn.ṯ ỉr N ỉr ʿ.w(y).ṯ ỉr N

rʿ mỉ ḏȝ N ỉr pf gs

mr ḏȝ.t.k šmsw.k wng mr.rw.k

dd.k ʿ.k ỉr ỉmnt dd.k ʿ.k ỉr N

dd.k ʿ.k ỉr ỉȝbt dd.k ʿ.k ỉr N

mr nw ỉr.n.k n bntỉ sȝ.k smsw

ḏd-mdw hȝ wsỉr N pw ʿḥʿ ỉr.k

ỉ ḥr ỉp.f ṯw m-ʿ nṯrw ỉ.mr.n ṯw ḥr

ḥtm.n.f ṯw (m ỉrt.f) sdmỉ.n n.k ḥr ỉrt.f ỉr.k

610) wp.n n.k ḥr ỉrt.k mȝ.k ỉm.s

ṯs.n n.k nṯrw ḥr.k ỉ.mr.n.sn ṯw

swḏȝ.n ṯw ȝst ḥnʿ nbt-ḥwt

n ḥr ḥr ỉr.k ṯwt kȝ.f

ḥtp ḥr.k n.f ỉ.wn.k šsp n.k mdwt ḥr ḥtp.k ḥr.s

sḏm n ḥr n sww n.k rd.n.f šms kw nṯrw

wsỉr N rs r.k ỉn n.k gb ḥr ỉp.f ṯw

gm.n ṯw ḥr ȝḫ.n.f ỉm.k

sʿr.n n.k ḥr nṯrw rd.n.f n.k sn sḥḏ.sn ḥr.k

d.n ṯw ḥr m-ḥȝt nṯrw rd.n.f ỉṯ.k ṯwỉt nb.t

mr.n sw ḥr ỉr.k n wp.n.f ỉr.k

sʿnḫ.n ṯw ḥr m rn.k pw n ʿnḏtỉ

rd.n n.k ḥr ỉrt.f rwḏ.t

d.n(.f) n.k sỉ ỉmỉm.k nr n.k ḫftỉ.k nb

mḥ.n kw (ḥr) tm.tỉ m ỉrt.f m rn.s pw n wȝḥt-nṯr

ỉ.ḫmʿ.n n.k ḥr nṯrw

n bỉȝ.n.sn ỉr.k ḏr bw šm(w).n.k ỉm

ỉp.n n.k ḥr nṯrw

n bỉȝ.n.sn ỉr.k ḏr bw mḥ(w).k ỉm

ỉnḳ.n n.k nbt-ḥwt ʿwt.k nb.t

m rn.s pw n sšȝt nbt ỉḳdw.w

swḏȝ.n(.s) n.k sn

rd.t(ỉ) n mwt.k nwt m rn.s n ḳrswt / ḏrwt

ỉnḳ.n.s ṯw m rn.s n ḳrsw

ỉ.sʿr.tỉ n.s m rn.s n ỉʿ

ỉʿb.n n.k ḥr ʿwt.k n rd.n.f swn.k

dmḏ.n.f kw n ẖnn.tỉ ỉm.k

sʿḥʿ.n ṯw ḥr m nwtwtww(?)

hȝ wsỉr N pw wṯs ỉb.k ỉr.f ʿȝ-ỉb.k wn r.k

nḏ.n ṯw ḥr n ḏd n nḏ.f ṯw

hȝ wsỉr N pw ṯwt nṯr sḫm n nṯr mỉtỉ.k

rd.n n.k ḥr ms.w.f wṯs.sn ṯw

620) rd.n.f n.k nṯrw nb(w) šms.sn ṯw sḫm.k ỉm.sn

fȝ.n ṯw ḥr m rn.f n ḥnw

wṯs.f kw m rn.k n skr

ʿnḫ.t(ỉ) nmnm.k rʿ nb

ȝḫ.tỉ m rn.k n ȝḫt pr.rt rʿ ỉm.s

wȝš.tỉ spd.tỉ bȝ.tỉ sḫm.tỉ n ḏt ḏt

ḏd-mdw ṯs ṯw N pw wn ṯw ʿȝ-pḥtỉ

ḥms.k ḫnt nṯrw ỉr.k nw ỉr(w).n wsỉr m ḥwt-sr ỉmt ỉwnw

šsp n.k sʿḥ.k

n ḏr rd.k m pt n ḫsf.k m tȝ

n ṯwt ỉs ȝḫ ms.w nwt snḳ.w nbt-ḥwt

dmḏ.sn ṯw

ʿḥʿ.k ḥr nḫt.k ỉr.k wnt.k ỉr.k m-bȝḥ

ȝḫ.k ỉr ȝḫ.w nb.w

ỉ.šm.k ỉr p gm.k ḫsf(w).k ỉm

ỉw.t.k ỉr nḫn gm.k ḫsf(w).k ỉm

ỉr.k ỉr(r)t wsỉr n ṯwt ỉs ḥr nst.f

ʿḥʿ ȝḫ N pn ʿȝ-pḥtỉ ḏbȝ m smȝ-wr

n ḫsf.k m bw nb šm(w).k ỉm

n ḏr rd.k m bw nb mr.ỉỉ.k ỉm

ḏd-mdw hȝ wsỉr N ʿḥʿ ṯs ṯw

ms.n ṯw mwt.k nwt sk.n n.k gb r.k

ỉ.nḏ ṯw psḏt-ʿȝt

rd.n.sn n.k ḫftỉ.w.k ẖr.k

fȝ n.k wr ỉr.k ỉ.n.sn ỉr.f m rn.k n ỉtfȝ-wr

ṯn(.w) wr ỉr.k ỉ.n.sn m rn.k n tȝ-wr

ỉ n.k snt(y).k ȝst nbt-ḥwt swḏȝ.sn kw

km.t(ỉ) wrt m rn.k n km-wr

wȝḏ.t(ỉ) wrt m rn.k n wȝḏ-wr

m kw wr.t(ỉ) šn.t(ỉ) m šn-wr

m kw dbn.tỉ šn.t(ỉ) m dbn pẖr ḥȝw-nbwt

m kw šn.tỉ ʿȝ.tỉ m šn-ʿȝ-sk

630) sȝ.n n.k ȝst ḥnʿ nbt-ḥwt m sȝwtỉ

n nb.sn ỉm.k m rn.k n nb sȝwtỉ

n nṯr.sn ỉm.k m rn.k n nṯr

dwȝ.sn ṯw ỉm.k ḥr ỉr.sn m rn.k n dwȝ-nṯr(ỉ)

ỉʿb.sn ṯw ỉm.k ḏnd m rn.k n ḏndrw

ỉ n.k snt.k ȝst ḥʿ.ʿt n mrwt.k

d.n.k sỉ tp ḥms.k

pr mtwt.k ỉm.s spd.tỉ m spdt

ḥr-spdw pr(.w) ỉm.k m ḥr ỉmỉ spdt

ȝḫ.n.k ỉm.f m rn.f n ȝḫ ỉmỉ ḏndrw

ỉ.nḏ.f ṯw m rn.f n ḥr sȝ nḏ-ỉt-f

ḏd-mdw hȝ wsỉr N ỉn.n n.k gb ḥr ỉ.nḏ.f ṯw

ỉn.n.f n.k ỉb.w nṯrw

ỉm.k gȝ.w ỉm.k ʿš.w

rd.n n.k ḥr ỉrt.f ỉṯ.k wrrt ỉm.s ḫnt nṯrw

ỉʿb.n n.k ḥr ʿwt.k dmḏ.n.f ṯw

n ẖnn.t(w) ỉm.k

nḏr.n n.k ḏḥwtỉ ḫftỉ.k ḥsḳ(.w) ḥnʿ ỉmỉw-ḫt.f

n ḫȝtb.n.f ỉm.f

hȝ wsỉr N ḥr nw m-ẖnw ʿ.w(y).k

ỉ.nḏ.f ṯw

ȝḫ.n.f ʿn ḫr.k m rn.k n ȝḫt pr.rt rʿ ỉm.s

sbḫ n.k ʿ.w(y).k ḥȝ.f ḥȝ.f n bỉȝ.w.f ỉr.k

n rd.n ḥr swn.k d.n n.k ḥr ḫftỉ.k ẖr rd.wy.k

ʿnḫ.k rd.n n.k ḥr ms.w.f

ỉ.sȝ.sn ẖr.k n ḥm.ỉ ỉm.sn fȝ.sn ṯw

pšš.n sỉ mwt.k nwt ḥr.k m rn.s n štpt

rd.n.s wn.k m nṯr n ḫftỉỉ.k m rn.k n nṯr

ẖnm.s ṯw m-ʿ ỉḫt nb(t) ḏw.t m rn.s n ẖnmt-wrt

ṯwt wrỉ ỉmỉ ms.w.s

ḥtp n.k gb ỉ.mr.n.f ṯw ḫw.n.f ṯw

rd.n.f n.k tp.k rd.n.f ỉʿb ṯw ḏḥwtỉ ỉ.tm ỉrt.k

640) ḏd-mdw hȝ wsỉr N ʿḥʿ rd.n ḥr ʿḥʿ.k

rd.n gb mȝ ḥr ỉt.f ỉm.k m rn.k n ḥwt-ỉtỉỉ

rd.n n.k ḥr nṯrw sʿr.n.f n.k sn ỉ.sḥḏ.sn ḥr.k

rd.n n.k ḥr ỉrt.f mȝ.k ỉm.s

d.n n.k ḥr ḫftỉ.k ẖr.k

wṯs.f ṯw m sfḫ.ḫ.k ỉm.f

ỉw.t.k ỉr ḳd.k ṯs.n n.k nṯrw ḥr.k

wp.n n.k ḥr ỉrt.k mȝ.k ỉm.s m rn.s n wpt-wȝwt

ḥw(.w) ḫftỉ.k ỉn ms.w ḥr sdšr.n.sn ḥwt.f

ỉ.ssn.sn sw ỉ.bḥn(.w) ḏw(.w) sṯỉ.f

mḏd.n n.k ḥr r.k mḫȝ.n.f n.k r.k ỉr ḳs.w.k

wp.n n.k ḥr r.k

ỉn sȝ.k mrỉỉ.k snṯ.n.f n.k ỉrt.y.k

n rd.n ḥr nḫrḫr ḥr.k

m rn.k n ḥr ḥrỉ-tp rḫỉỉt.f

ḏd-mdw hȝ wsỉr N rd.n ḥr dmḏ ṯw nṯrw

snsn.sn ỉr.k m rn.k n snwt.y

sʿr kw n ḥr ỉ.ms.k ỉr.f

m ḥr ỉr.f m rn.k n ḥrt

mr.n sw ḥr ỉr.k n wp.n.f ỉr.k

sʿnḫ.n.f ṯw

wn ṯw šsp n.k mdwt.f ḥtp ḥr.s

sḏm n.f n sww n.k

ỉn.n.f n.k nṯrw m sp n bỉȝ ỉm.sn m-ʿ.f

mr.n sw ḥr ỉr mswt.f smȝ(.w) n.k ḥnʿ nw ẖt.f

mr.n.sn ṯw

ỉr.n ḥr n kȝ.f ỉm.k ḥtp.k m rn.k n kȝ-ḥtpỉỉ

ḏd-mdw hȝ wsỉr N d.n ṯw ḥr m ḥȝt(ỉ) nṯrw

rd.n.f ỉṯ.k ṯwỉt nb.t

gm.n ṯw ḥr ȝḫ.n.f ỉm.k

pr ỉr ḫftỉ.k ṯwt wr ỉr.f m rn.k n pr-wr

rd.n ḥr wṯs.f ṯw m rn.k n wṯs-wr

nḥm.n.f ṯw m-ʿ ḫftỉ.k

nḏ.n.f ṯw m nḏ.ḏ(w) m rr.f

mȝ.n gb ḳd.k d.n.f kw m st.k

650) pḏ.n n.k ḥr ḫftỉ.k ẖr.k wt.t(ỉ) ỉr.f pr.n.k m-bȝḥ.f

ṯwt ỉt n ḥr wtṯ(w) sw m rn.k n wtṯ

ḫnt ỉb n ḥr ḫr.k m rn.k n ḫntỉ-ỉmntỉw

ḏd-mdw hȝ wsỉr N ỉ.rs ỉr.k

rd.n ḥr ỉn.t n.k ḏḥwtỉ ḫftỉ.k

d.n.f kw ḥr sȝ.f ỉm.f ẖȝỉ.w kw

ỉr st.k ḥr.f

pr ḥms ḥr.f ỉm nhp.f m-ʿ.k

hȝ ḏsr.tỉ ỉr.f d ỉr.k sw.t ỉr.f

stp.n ḥr ḫpš.w ḫftỉ.w.k

ỉn.n n.k sn ḥr šʿ.w

sḥr.n ḥr kȝ.sn ỉr.sn

nsr.k mšr.tỉ(?) ỉb.k ỉm.sn m rn.k n nsr-mrš

ḏd-mdw ỉhỉ ỉhỉ ṯs ṯw N pw

šsp n.k tp.k ỉnḳ n.k ḳs.w.k

sȝḳ n.k ʿwt.k

wḫȝ n.k tȝ ỉr ỉwf.k

šsp n.k t.k ỉ.ḫm ḫsḏ ḥnḳt.k ỉ.ḫm.t ʿmȝ

ʿḥʿ.k ỉr ʿȝ.w ḫsf(ww) rḫỉỉt

pr n.k ḫntỉ-mnwt-f nḏr.w.f ʿ.k

šd.f ṯw ỉr pt ḫr ỉt.k gb

ḥʿ.w.f m ḫsfw.k d.f ʿ.w(y).f ỉr.k

ỉ.sn.f ṯw rnn.f ṯw

wd.f ṯw ḫnt ȝḫ.w ỉḫmw-sk

ỉ.dwȝ ṯw štȝw-st 

ỉʿb n.k wr.w ʿḥʿ n.k wršw

ḥw(.w) n.k ỉt ȝsḫ(.w) n.k bdt

ỉr(.w) n tpw-ȝbdw.k ỉm

ỉr(.w) n tpw-smdwt.k ỉm

m wḏ.ḏt ỉr.t n.k ỉn ỉt.k gb

ṯs ṯw N pw n mwt.k

ḏd-mdw wr(.w) ṯw N pw ḏȝ(.w) ṯw N pw

wṯs.t(w) rn.k n wsỉr

ʿȝ(.w) rd.k rd.k wr.ỉ šȝs.f mnmt wr.t

n nḏr.r.k ỉn ȝkrw

n ḫsf.f.k ỉn sḥdw

wn(.w) n.k ʿȝ.wy pt pr.k ỉm.sn

ḥr ỉs sȝb ỉs ḥr gs.f sn(w) ỉrw.f ỉr ḫftỉ.w.f

ỉwt(ỉ) ỉt.k ms.ỉ ṯw m rmṯ

ỉwt(ỉ) mwt.k ms.tỉ ṯw m rmṯ

660) ḏd-mdw nh.ỉỉ tšỉỉ N sn.ỉ tšỉỉ N

ỉn wpwt.k ỉnw tšỉỉ ỉn wpwt.k ḳbḥ.tỉ ỉnw tšỉỉ

ỉm.k ỉw ḥr N sȝ wr ḏw-ʿ ṯsbw

ḏd-mdw ḏw-ʿ ṯsbw

wbnỉ wbnỉ wntỉ wntỉ

nf(?) snd.w.f n mʿnḏt

ḏd-mdw mn.nỉ.k m rn.k n mnnw

.ȝ.k m rn.k n ỉgȝỉ

n ṯwt ỉs hpỉw ḥrỉ ẖt.f

ʿnḫ m ḥȝt(ỉ)w nṯrw ỉpf ỉmỉ.w ỉwnw

ḥm.ỉ ỉs r.k ỉr.s

ḏd-mdw ḏt r pt spȝ r tȝ

ṯbt ḥr ḫnd.t nḫỉ

nḫỉ n ḥr ẖrd nḫn ḏbʿ.f m r.f

N pw ḥm ḥr ẖrd nḫn ḏbʿ.f m r.f

nḫn.ỉ N ḫnd.n.f ḥr.k

.ȝ.n N nn ỉ.ḫnd.f ḥr.k

n ṯwt ỉs štȝ(w) sfg(w) ỉ.ḏd.w nṯrw

n ỉwt(ỉ) wnt rd.wy.k n ỉwt(ỉ) wnt ʿ.w(y).k

ỉ.šm.k ỉm.sn m-ḫt sn.w.k nṯrw

fnnwỉỉ fnnwỉỉ ṯnnwỉỉ ṯnnwỉỉ

ỉr.wỉỉ mtỉ nṯr sȝ N sȝ.f ṯn

ḏd-mdw mw.k r pt ḫȝw.k r tȝ ỉsỉỉ-ḥȝ

ḏd-mdw ỉrtỉ ỉrtỉ sȝtỉ sȝtỉ

rd.k ḥȝ.k sȝw ṯw wr wr 

ḏd-mdw hȝ spȝ wr šn.n.f ḥwtỉ

šn(.w) ḥwtỉ ỉn spȝ

670) ḏd-mdw ỉḳrw ỉḳrt ḥr.t(ỉ) r N ỉmỉ ḏʿʿmỉw

pẖr ḥr m-sȝ ỉrt.f

nnỉỉ ỉr hbw tȝ

ḏd-mdw ṯṯw ṯṯw ṯnỉ šm.k

ʿḥʿ n N ḏʿʿmỉw pw mwt ỉt.k ḏʿʿmỉw

ḫr ḥm-psḏt m ḥʿpỉ pn ỉmỉ hpnn mỉ r.k

ḏd-mdw ḏrt tn nt N ỉ.t ỉr.k

ḏrt ṯṯt-ʿȝt ḥrt-ỉb ḥwt-ʿnḫ

nḏr(w).s n ʿnḫ.f sḫ.ỉỉ.s n ṯs tp.f

ỉ.ḫr sbn

ḏd-mdw ḫʿ rʿ ỉr.k

dwn ḥr psḏt.f pḏwt.f r ȝḫ pn pr m tȝ

šʿ tp ḥȝk sd

ḏsr ddỉ sȝ srḳt-ḥtt

pẖr ṯw pnʿ ṯw ʿẖb dtỉ n.k ỉm.f

ḥfnw ḥfnnt

sḏm n.f sḏm n tȝ sḏm n ỉt.k gb

ỉ.tm.k sḏm n.f sḏm.k ȝbt.f ỉmt tp.k

srỉw sḏr

sṯp ȝkr ỉ.nḏr sw ḫbḫ (m) tȝ mȝʿ sd.k

ỉṯ.ṯ N ʿ.f ỉr.k mwt.k

ỉ.fḫ ṯw ʿ N n ʿnḫ.k

mr(.ỉ) mr.k ỉ.n šw

ʿḥʿ šw ḥr ḳȝs.w.k

pẖr ṯw pnʿ ṯw

ḏbʿ.w N ḥr(ỉ)w.k ḏbʿ.w mȝfdt ḥrt-ỉb ḥwt-ʿnḫ

tf.k ỉ.ḫr ỉfn pnʿ

gbgb.n ṯw ḥr n ʿnḫ.k

ỉnỉn.n ṯw stš n ʿḥʿ.k

ḏd-mdw ỉ.n N ḫr.k ỉwtỉw

swȝ.k N m r-pšnỉ

ỉnn.k N ỉnn.f ṯw

ḫr ḥr ḥr ỉrt.f pȝs stš ḥr ẖrwy.f(y)

ḏsr-tp ỉmỉ-nȝwt-f ỉ.ḫr sbn

680) ḏd-mdw ḫr wr ḫr ḥm-psḏt

hỉw sḏr

ḏd-mdw ṯnỉ ḥr pr m šnṯ mk N

N pw ḥr pr m šnṯ sỉn

n rd(.tw) n.f wpwtỉ nḥm(.w) m-ʿ.f ḫỉỉ.f

ḥfȝw ḥb ḥnn

ṯbb.n ḥr r.f m ṯbw.f

ḏd-mdw ḥr ḥr.k ỉmỉ-ṯpḥt-f

pȝs(?) ṯw nṯr ỉmỉ.s tp-ʿw(y) N 

N pw ḥwnt-wrt

mȝȝ N n ʿnḫ.f

ỉ.ḫr ḥr n N ḥr.f n ṯs tp.f

srỉw sbn ỉmỉ-nȝwt-f pnʿ ṯw

ḏd-mdw wʿb N wʿb kȝ.f

wḏȝ.w(y) N wḏȝ.w(y) N wḏȝ ḥr n ḏt.f

wḏȝ.w(y) N wḏȝ.w(y) N wḏȝ stš n ḏt.f

wḏȝ N n ḏt.f ỉmỉwtỉ.ṯn

N pw pḏ(w) rwḏ m ḥr sṯȝ(w) wnt m wsỉr

s pf ỉ.šm(.ỉ) s pn ỉw.ỉ

ỉn ṯwt ḥr ḥr ḥr.k pȝḫd.tỉ

ỉn ṯwt stš ḥr ḥr.k sṯs.tỉ

rd pn n N dd.w.f ḥr.k rd n mȝfdt

ʿ pf n N wȝḥ.w.f ḥr.k ʿ n mȝfdt ḥrt-ỉb ḥwt-ʿnḫ

sḫ ṯw N r ḥr.k

ỉ.sȝ nẖ.k...

sỉw sḏr nʿw sbn

ḏd-mdw sp 2 ḥr gs.k sḏr.tỉ

ḫt.t(ỉ) ḫt.t(ỉ) mỉw mỉw ...

sn.ỉ N nh.ỉ N

ỉw wpwt.k ḳbḥ.t(ỉ) ỉmt-pr.k ỉwr.t(ỉ) tpt-ʿw(y).k hr.tỉ

ḏd-mdw mw nw N m pt ṯȝ.w nw N m tȝ sk ỉb

ḏd-mdw nht.k npnt.k npnt.k nht.k

sd.k tp r.k šnṯ pẖr pẖrw(?).k kȝ wr

... pr wr šn(w).n.f

sȝ-tȝ sȝw ṯw tȝ sȝ-tȝ sȝw ṯw ȝkr(?)

690) ḏd-mdw rw ḥȝ rw n ʿnḫ kȝ.wy m tḫn

ḏd-mdw sp 2 tȝ sȝw ṯw tȝ sȝ-tȝ sȝw ṯw ȝkr(?)

sȝw ṯw ỉt.k wtṯ wsỉr sȝ-tȝ sȝw ṯw ȝkr(?)

ḏd-mdw ṯỉrf sṯỉ sṯȝ tȝ

ḏd-mdw ḏʿʿmỉw ṯw ...

ʿbš sw ʿbš sw šw ʿ.w(y).k ḥȝ N

ḏd-mdw ḫbs-tȝ ḫbs tȝ m ḫbs tȝ

sȝw ṯw ḫftỉ.w

ỉwr(.w) N (ỉ)n ḏʿʿmỉw ms(.w) N (ỉ)n ḏʿʿmỉw

ỉn ḏʿʿmỉw sb(w).n mwt.f ỉm.f

ḏd-mdw mw.k r pt ṯȝ.w.k r tȝ ỉs.ỉỉ hỉỉ

ḏd-mdw ndfdf ỉrt ḥr ḥr bȝt ḏnw

ḥr.wy ḫntỉ.wy pr.w nb ḏfȝw wr m ỉwnw

d.k t n N d.k ḥnḳt n N swȝḏ.k N

swȝḏ.k wdḥw n N

swȝḏ.k nmt nt N

ḥḳr N ḥḳr rwtỉ

ỉb.b N ỉb.b nḫbt

hdnwt hdnwt

m ỉn sṯỉ hdn.ṯ r N

tm.ḫr.ṯ ỉn sṯỉ hdn.ṯ r N

ḏd-mdw ỉ.n N m p dšr(.w) r sḏt ʿnḫ(.w) r ḫprr

ỉw mȝ.n N wrt ỉw šsp.n N wrt

ỉw ḫr ḥr n N ḥr wrt

wȝḥ.n ḥw smȝ.f n N

ḏȝ N mr.f ḏt.f m-ḫt.f

ḏd-mdw swsḫ(.w) st N ḥnʿ gb

sḳȝ(.w) sḥdw N ḥnʿ rʿ

wnwn N m sḫwt-ḥtp

N pw ỉrt tw nt rʿ sḏr.t(ỉ) ỉwr.t(ỉ) ms.t(ỉ) rʿ nb

ḏd-mdw ỉ wȝḏ ʿȝbw.f tpỉ sḫt.f

ỉ wbȝ-wḫỉỉḫ tpỉ nht.f

ỉ ṯḥn ỉdb.w tpỉ ỉȝm.f

700) ỉ nb sḫwt wȝḏ.t (mỉn) hỉ

wn.n N ḏrṯ m-m.ṯn pr N m ḳdwt.ṯn

ʿnḫ N m ʿnḫ.t.ṯn ỉm

ỉ kȝ.w ỉpw nw ỉtm

swȝḏ(w) N sȝḳḥ(w) N r nt tp.t.f

r ȝgbỉ tpỉ mȝst.f r bnỉỉt ỉmt ḫfʿ.f

ḏd-mdw nʿw N ḥnʿ.k nʿwtỉ sp 4 ḏd tpỉ ỉȝwwt wȝḏt

ʿȝ(.w) N r ḥr-ṯmstỉ dšrt tp.t rʿ

wȝḏ N m nỉs ỉrt.k ỉmt bḫḫw

wȝḏ N ḥnʿ.k

ḏd-mdw ỉ rʿ ỉ wȝḫtỉ ỉ wȝḫtỉ ỉ pndtỉ ỉ pndtỉ

N pw ṯw ṯwt pw N

hnỉỉ n N hnỉỉ n kȝ n N

psḏ.k m N psḏ N ỉm.k

swḏȝ N swḏȝ ṯw N

swȝḏ N swȝḏ ṯw N

N pw ỉrt.k tw tp.t wpt ḥwt-ḥr

ỉnn.t ỉnn.t rnpwt ḥr N

sḏr N ỉwr(.w) ms(.w) rʿ nb

ḏd-mdw ỉnḏ-ḥr.k rʿ m nfr.k m nfrw.k

m swt.k m sȝȝ(wỉ).k

ỉn n.k ỉrṯt ȝst n N ȝgbỉ nbt-ḥwt

pẖrw š ḥỉỉ n wȝḏ-wr

ʿ.w.s nḏm-ỉb

t ḥnḳt ḥbs ỉḫt ʿnḫ N ỉm

sḏm n(.f) ʿftỉ.w

ȝw m hrw.w ḥtp n(.f) m grḥ.w

smȝ r ỉḫt ḥtp.n.sn ḥr ḥtp.w.sn

mȝ ṯw N pr.k r.k m ḏḥwtỉ

ỉr.t(w) m sšȝ n wỉȝ rʿ

r sḫwt.f ỉmt ỉȝsw

gwȝ.k m ḫntỉ-ḥỉỉ-f

710)  ḏd-mdw wʿb sw N šsp.f n.f st.f wʿb.t ỉmt pt

ỉ.mn N ỉ.mn swt N nfr.t

šsp n.f N st.f wʿb.t ỉmt-ḥȝt wỉȝ rʿ

ỉn ḥmw ẖn.nỉw rʿ

ntsn ẖn.sn N

ỉn ḥmw pẖr.ỉw rʿ ḥȝ ȝḫt

ntsn pẖr.sn N ḥȝ ȝḫt

wp(.w) n.N r.f wbȝ(.w) n N šrt.f

sȝš(.w) n.N msḏr.wy.f

wḏʿ N mdw wp.f snwy

wḏ N mdw n wr ỉr.f

wʿb rʿ N ḫw rʿ N m-ʿ ỉr.ỉỉt ỉr.f ḏw

ḏd-mdw mswt grḥ mỉỉ ms N

ỉwrt.y hrw ȝw.ṯn(y) ms.ṯn sw ỉmỉ swḥt

sk ȝ N ms.n.ṯn sw sk ȝ N snḫn.ṯn sw

ȝw-ỉb.n N m ḫntỉ dwȝt

ȝw-ỉb.n nṯrw m N ḏr mȝȝ.sn N ỉ.rnp.ỉỉ

sk snwt n ỉʿw N

ḏnỉt n mswt N

rḫs(.tw) sbnwt n N (m) wȝg

mr.t rd.ỉỉt ỉm dd(t) N pw

n-ntt N ỉs pw kȝ ỉwnw

ḏd-mdw N pw kȝ psḏt

nb ỉštt 5 ỉštt 3 r pt ỉštt 2 r tȝ

ỉn msktt ḥnʿ mʿnḏt

ẖn.nt(y) nw n N ḥr nḫn nṯr

bwt N pw ḥs twr.f wsšt

n swr.f sỉ

ʿnḫ N m ḫt bnr m kȝp ỉmỉ tȝ

ḏd-mdw ỉ ḏdw ḏd ỉmỉ grgw-bȝ-f

wn N m wrwt.k wn.n N m wrwt.k

gm ṯw N ḥms.t(ỉ) ḥr swnw pw n ḫȝt

ḥms.w nṯrw ỉm.f nwḥ.w nb.w kȝ.w r.f

...

720) ỉn nw n N d.ỉỉ N ...

ḏd-mdw ỉ.ḫr wr ḥr gs.f

nmnm ỉmỉ ndỉt

ṯs(.w) tp.f ỉn rʿ

bwt.f ḳd.d msḏ.f bȝgỉ

ỉwf n N pn

m ḥwȝ m ỉmk m ḏw sṯỉ.k

n swȝ.ȝ rd.k n šȝs.s nmt.k

n ḫnd.k ḥr ḥwȝȝt wsỉr

sȝḥ.k pt mr sȝḥ spd bȝ.k mr spdt

ỉ.bȝ.k bȝ.tỉ wȝš.k wȝš.tỉ

ʿḥʿ bȝ.k m-m nṯrw m ḥr ḥrỉ-ỉb ỉrw

ḫpr šʿt.k r ỉb nṯrw

mr nt tp.t bỉt(ỉ) mr mỉswt tp.t nswt

mr ḥnskt tp.t mnṯw

nḏr.k ỉr ʿ ỉḫmw-sk

n ḥtm ḳs.w.k n swn ỉwf.k N

n ḥr ʿwt.k ỉr.k

n ṯwt ỉs wʿ m nṯrw

ḫsf n.k p ḫd n.k nḫn

ḏsw n.k smntt swḥ n.k m-ḫnt

.ỉỉ m ḥtp ỉr.k N (ỉ)n ỉt.k ỉ.ỉỉ m ḥtp ỉr.k (ỉ)n rʿ

wn(.w) n.k ʿȝ.wy pt ỉ.sn(.w) n.k ʿȝ.wy sḥdw

hȝ.n N m sȝb šmʿw

ỉnpw ỉs ḥr ẖt.f wpỉw ỉs ḫntỉ ỉwnw

rd.n n.k ḥwnt-wrt ḥrt-ỉb ỉwnw ʿ.w(y).s ỉr.k

n ỉwt(ỉ) mwt.k m rmṯ ms.tỉ ṯw

n ỉwt(ỉ) ỉt.k m rmṯ ms.ỉ ṯw

mwt.k smȝt-wrt ḥrt-ỉb nḫb ḥḏ.t ʿfnt

ȝw.t šwt.ỉ nḫȝḫȝ.t mnḏ.wy

snḳ.s ṯw n wḏḥ.s ṯw

730) ỉ.dr ṯw ḥr gs.k ỉȝb(ỉ) ḥms ḥr gs.k ỉmn N

ỉ.mn swt.k ỉmt nṯrw twȝ rʿ ḥr.k m rmn.f

sṯỉ.k m sṯỉ.sn

fdt.k m fdt psḏty

ỉ.ḫʿ.k N m ỉḫt-ḥȝt

ỉ.mḥ ḏrt.k m ȝms ḥr ḫfʿ ḫfʿ.k ḥr ḥḏ

ʿḥʿ N m-ḫnt ỉtrtỉ wḏʿ-mdw nṯrw

nỉ-ṯw nḫḫ.w pẖr.w rʿ tpỉw-ʿw(y) nṯr-dwȝw

ms.k ỉr ȝbd.w.k mr ỉʿḥ

twȝ rʿ ḥr.k m ȝḫt N

šms ṯw ỉḫmw-sk

ỉ.ʿbȝ ṯw ỉr ỉw rʿ N

wʿb.k pr.k n rʿ

n šw pt ỉm.k N ḏt

ḏd-mdw ṯs ṯw ỉt mw.k n.k bʿḥỉ.k n.k

ỉrṯt.k n.k ỉmt mnḏ.wy mwt(.k) ȝst

ṯs ṯw ms(w) ḥr ms(w) ỉmỉ ḏbʿwt

stš ỉs ỉmỉ tȝḫbtỉ

sḏr rf wr pn ỉbȝn(.w) rf

ỉ.rs N ṯs ṯw šsp n.k tp.k

sȝḳ n.k ḳs.w wḫȝ n.k ḫmw.k

ḥms r.k ḥr ḫndw.kw bỉȝỉ

wnm.k n.k ḫpš ḏȝ.k n.k ỉwʿ

wšb.k m šbtỉw.k ỉr pt m-ʿb nṯrw

ḏd-mdw hȝ N pw

šsp n.k sšp.k šsp n.k ḥȝtỉ.k ḥr.k

wnḫ.k m ỉrt ḥr ỉmt tȝỉt

ỉr.s kỉỉt.k ḫr nṯrw ỉr.s ms-ỉȝt.k ḫr nṯrw

ỉṯ.k wrrt ỉm.s ḫr nṯrw

ỉṯ.k wrrt ỉm.s ḫr ḥr nb pʿt

ḏd-mdw ỉnḏ-ḥr.ṯ tȝỉỉt

ḥr.t spt ỉwn wr snsn nṯr r sn.f

wn.ṯ n ṯn wn.n.ṯ n ṯn

nḏ ỉr.ṯ tp n N ỉm.f sšw

sȝḳ.ṯ ḳs.w N ỉm.sn sšw

d.ṯ mrwt N m ẖt nṯr nb mȝȝ.t(ỉ).f(ỉ) sw

740) ḏd-mdw wḏȝt pw nw ỉr(w).n ḥr n ỉt.f wsỉr

ḏd-mdw sḏr wr ḥr mwt.f nwt

ḥbs ṯw mwt.k tȝỉt

fȝ.s ṯw r pt m rn.s pw n ḏrt

gm.ỉỉ gm(w).n.s ḥr.s

ḥr.ṯ pw nn ȝst sb.ṯ ʿ.f n rʿ r ȝḫt

ḏd-mdw ỉnḏ-ḥr.ṯ ḥȝtt

ỉnḏ-ḥr.ṯ ỉmt ḥȝt ḥr d.ỉt.n ḥr m wpt ỉt.f wsỉr

d ṯn N m wpt.f mỉ wd.t ṯn ḥr m wpt ỉt.f wsỉr

ḏd-mdw ỉnḏ-ḥr.k N m hrw.k pn

ʿḥʿ.tỉ ḫft rʿ pr.f m ỉȝbt

ḏbȝ.tỉ m sʿḥ.k pn ỉmỉ ȝḫ.w

ȝbḫ.ḫ n.k ʿ.w(y) rw.w n.k rd.wy ḏȝm n.k ḏrwt

ỉ.nḏr.n ȝst ʿ.k sʿḳ.s ṯw m-ẖnw mnỉw

ḏbȝ tȝ ḥȝ.ỉ wršw.k

ḥtp-rd ỉnpw ḫntỉ ỉmntỉw

ḫȝ.w.k m t ḫȝ.w.k m ḥnḳt ḫȝ.w.k m mrḥt

ḫȝ.w.k m šs ḫȝ.w.k m mnḫt

ḫȝ.w.k m ỉḥ.w

ḥsḳ.ḳ(.tw) n.k smn npḏ.ḏ(.tw) n.k ṯrp

dr.n ḥr ḏwt ỉrt N m ỉfdt.f

ỉ.ḫm.n stš ỉr.t.n.f ỉr N m ḫmnt.f

wn(.w) ʿȝ.w (n) ḥrỉ štȝw-st

ʿḥʿ ỉ.dr tȝ.k wḫȝ ḫmw.k ṯs ṯw

ḫns.k m-ʿb ȝḫ.w

ḏnḥ.wy.k m bỉk sỉšỉ.k m sbȝ

n ks.w ḫȝwtỉ ḥr N

n ỉṯ.w ỉb n N n nḥm.m ḥȝt(ỉ).f

N pw wr wḏȝ wrrt

ḥtm sw N m ʿwt.f bỉȝ.t

nm N pt ỉr sḫt-ỉȝrw

ỉr N ỉmn.f m sḫt-ḥtp

m-m ỉḫmw-sk šmsw.w wsỉr

750) ḏd-mdw hȝ N pw wʿb snṯr ṯw n rʿ

nfr.w(y) wʿb.k smỉn

smn smn ṯw m-m nṯrw smỉn

smn smn ṯw m-m sḥtỉw-nṯr smỉn

ḏd-mdw N ḥfd.k ỉȝd.k ỉȝḫw

ṯwt ỉḫḫw ḥrỉ wʿrt nt pt

ḏd-mdw hȝ N pw

šm.n.k ȝḫ.k sḫm.k m nṯr stỉ ỉs wsỉr

bȝ.k n.k m-ẖnw.k sḫm.k n.k ḥȝ.k

wrrt.k n.k tp.k mỉswt.k n.k tp rmn.k

ḥr.k m-bȝḥ.k ỉȝw.k tp-ʿ(w)y.k

šmsw.w nṯr m-ḫt.k sʿḥ.w nṯr tp-ʿ(w)y.k

ỉr.sn ỉ nṯr ỉ nṯr ỉ N pn ḥr nst wsỉr

ỉ ȝḫ pw ỉmỉ ndỉt sḫm ỉmỉ tȝ-wr

mdw n.k ȝst ḏsw n.k nbt-ḥwt

ỉw n.k ȝḫ.w m ksỉw sn.sn tȝ ỉr-rdwy.k

n šʿt.k N pw m nỉwwt sỉȝ

pr.k r.k ḫr mwt.k nwt nḏr.s ʿ.k

d.s n.k wȝt ỉr ȝḫt r bw ẖrỉ rʿ

wn(.w) n.k ʿȝ.wy pt sn(.w) n.k ʿȝ.wy ḳbḥw

gm.k rʿ ʿḥʿ(.w) ỉ.sȝ.f n.k

nḏr.w.f n.k ʿ.k sšm.f ṯw m ỉtrtỉ pt

wd.f ṯw ḥr nst wsỉr

hȝ N pw ỉ n.k ỉrt ḥr mdw.s ṯw

ỉ n.k bȝ.k ỉmỉ nṯrw ỉ n.k sḫm.k ỉmỉ ȝḫ.w

nḏ.n sȝ ỉt.f nḏ.n ḥr wsỉr

nḏ.n ḥr N pn m-ʿ ḫftỉ.w.f

ʿḥʿ.k N pn nḏ.tỉ ḥtm.tỉ m nṯr

ʿpr.tỉ m ỉrw wsỉr ḥr nst ḫntỉ-ỉmntỉw

ỉr.k wn.t.f ỉr.f m-m ȝḫ.w ỉḫmw-sk

760) ʿḥʿ sȝ.k ḥr nst.k ʿpr(.w) m ỉrw.k

ỉr.f wn.t.k ỉr.k m-bȝḥ (ḫnt) ʿnḫw

m wḏt rʿ nṯr-ʿȝ

skȝ.f ỉt skȝ.f bdt ḥnk.f ṯw ỉm

hȝ N pw rd(.w) (n.k ʿnḫ wȝs nb ḏt) n.k ỉrỉ.k ỉn rʿ

mdw.k ḏt.k šsp.n.k ỉrw nṯr

ʿȝ.k ỉm ḫr nṯrw ḫntỉ.w š

hȝ N pw ʿḥʿ bȝ.k m-m nṯrw m-m ȝḫ.w

snḏw.k pw ỉr ḥȝt(ỉ).w.sn

hȝ N pw ʿḥʿ N pn ḥr nst.k ḫnt ʿnḫw

šʿt.k pw ỉr ḥȝt(ỉ).w.sn

ʿnḫ rn.k tpỉ tȝ nḫḫ rn.k tpỉ tȝ

n sk.k n ḥtm.k n ḏt ḏt

ḏd-mdw hȝ wsỉr N mn-n.k ḳbḥw.k ỉpn ḳbḥ n.k ḫr ḥr

m rn.k n pr(w) m ḳbḥw mn-n.k nṯr.k nṯr.k

d.n mwt.k nwt wn.k m nṯr n ḫftỉ.k m rn.k n nṯr

mn-n.k rḏw pr ỉm.k

rd.n ḥr ḫmʿ n.k nṯrw ḏr bw nb šm(w).n.k ỉm

mn-n.k rḏw pr ỉm.k

rd.n ḥr ỉp n.k ms.w.f ḏr bw nb mḥ(w).k ỉm

ỉp kw ḥr-rnpỉ rnpw.t(ỉ) m rn.k pw n mw rnpw

bȝ rf ḥr ỉp.f ỉt.f ỉm.k m rn.f n ḥr-bȝ-rpwt-ỉtỉỉ

ḏd-mdw hȝ N pw šm.k pw šmwt.k ỉptw

šm pw pw n ḥr m šm.f pw m šmwt.f ỉptw

bṯ sỉnw.f ntȝ ḥwwtỉ.w.f

sỉw.sn sw n ḏsr(w) / ḏsr m ỉȝb(ỉ)

ỉ hȝ N pw

rmn.wy.k m wpỉw ḥr.k m wp-wȝwt

770) hȝ N pw ḥtp-dỉ-nswt

ḥms.k ỉȝwt.k ḥrỉ.t wnwn.k ỉȝwt.k stšỉ.t

ỉ.ḥms.k ḥr ḫndw bỉȝ(ỉ)

wḏʿ.k mdw sn ḫnt psḏt-ʿȝt ỉmt ỉwnw

hȝ N pw sȝ ṯw mḫntỉ-ỉrty

mnỉw.k ḥȝ bḥs.w.k

hȝ N pw sȝw ṯw ʿr r ȝḫ.w

hȝ N pw ỉ.rḫ

šsp.k n.k ḥtp.k nṯr pn ḥtp.k ỉm.f rʿ nb

ḫȝ m t ḫȝ m ḥnḳt ḫȝ m ȝpd

ḫȝ m ỉḫt nb(t) bnr.t ḫȝ m mnḫt nb(t)

hȝ N mw.k n.k bʿḥỉ.k n.k

bsn.k n.k ỉn.ỉỉ n.k ḫr sn.k nḫḫ

ḏd-mdw wsỉr N nḏ.tỉ rd.n(.ỉ) n.k nṯrw nb.w

ỉwʿt.sn ỉsṯ ḏfȝw.sn ỉsṯ

ỉšt.sn nb(t) ỉsṯ n mwt.k

ḏd-mdw wsỉr N ḫʿ.n.k m nswt-bỉt

n sḫm.k m nṯrw kȝ.w.sn ỉsṯ

(ḏd-mdw) nwt pšš ṯn ḥr sȝ.ṯ wsỉr N

sdḫ.ṯ sw m-ʿ stš ẖnm sw nwt

ỉw.n.ṯ (sdḫ).ṯ sȝ.ṯ ỉw.n.ṯ ỉs ẖnm.ṯ wr pn

nwt ỉ.ḫr ḥr sȝ.ṯ wsỉr N

ẖnm sw ẖnmt-wrt wr pn ỉmỉ ms.w.ṯ

ḏd-mdw ỉn gb nwt ȝḫ.n.ṯ

sḫm.n.ṯ m ẖt mwt.ṯ tfnwt n ms.t.ṯ

ẖnm.ṯ N m ʿnḫ wȝs n mwt.f

780) ḏd-mdw sḫm ỉb.ṯ

wnwn.ṯ m ẖt mwt.ṯ m rn.ṯ n nwt

ḏd-mdw ṯmt sȝt sḫm.t m mwt.s ḫʿ.t m bỉt

sȝḫ.ṯ N pn m-ẖnw.ṯ n mwt.f

ḏd-mdw ʿȝt ḫpr.t(ỉ) m pt n sḫm.n.ṯ

n ỉmỉm.n.ṯ mḥ.n.ṯ bw nb m nfr.ṯ

tȝ ẖr.ṯ r-ḏr.f ỉṯ.n.ṯ sw

šn.n.ṯ n.ṯ tȝ ỉḫt nb(t) m-ẖnw ʿ(w)y.ṯ

d.n.ṯ n.ṯ N pn m ỉḫm-sk ỉmỉ.ṯ

ḏd-mdw n pnd.n(.ỉ) ṯm m gb m rn.ṯ n pt

smȝ.n n.ṯ tȝ r-ḏr.f m bw nb

ḏd-mdw ḥr.t(ỉ) r tȝ n.ṯ tp ỉt.ṯ šw sḫm.t(ỉ) ỉm.f

mr.n.f ṯm d.n.f sw ẖr.ṯ ỉḫt nb(t) ỉsṯ

ỉṯ.n.ṯ n.ṯ nṯr nb ḫr.ṯ ẖr ḥbȝ.f

sk sbȝ.ṯ sn m ḫȝbȝs

ỉm.sn ḥm r.ṯ m sbȝ.w

ỉm.ṯ rd ḥr N r.ṯ m rn.ṯ n ḥrt

ḏd-mdw ỉnk nwt msnṯt nỉs.k(wỉ) rn wsỉr N

n ḥr mrỉỉ-tȝwy pỉpỉ nswt-bỉt pỉpỉ

nbty mrỉỉ-ẖt pỉpỉ bỉkw-nbw pỉpỉ

ỉwʿw gb mrỉỉ.f N mrỉỉ nṯrw nb.w N

d ʿnḫ ḏdt wȝs snb ȝwt-ỉb nb mỉ rʿ ʿnḫ.tỉ ḏt

d.t ḳbḥw ḏd-mdw mw.k n.k bʿḥỉ.k n.k

rḏw pr m nṯr ḥwȝȝt pr.t m wsỉr

ỉʿ.ỉỉ ʿ(w)y.k wbȝ(.w) msḏr.wy.k

sȝḫ.ỉ sḫm pn n bȝ.f

ỉʿ ṯw ỉʿ sw kȝ.k ḥms kȝ.k

wnm.f t ḥnʿ.k n nwr n ḏt ḏt

790)  šmt.k tn stỉ wsỉr ỉs

(ḥr.k) m-bȝḥ.k ỉȝwỉ.k tp-ʿ(wy).k

ỉȝm(.w) n šrt.k ḥr sṯỉ ỉḫt-wtt

n rd.wy.k sḳr.sn ḥb.k

n ỉbḥ.w.k ʿnwt.k ḥsbwt(?).k

ḏȝ.k m kȝ wr ỉwn (wȝḏỉỉt)

ỉr sḫwt rʿ mr.rt.f

ṯs ṯw N pw n mwt.k

ḏd-mdw ỉ.rs n ḥr ʿḥʿ ỉr stš

ṯs ṯw m wsỉr ȝḫ ỉs sȝ gb tpỉ.f

ʿḥʿ.k m ỉnpw ḥrỉ mnỉw

sdȝ.w n.k psḏt ỉr.w n.k tp (hrw) 3

wʿb.k n psḏntỉw ḫʿ.w.k n tp-ȝbd

ḏsw n.k mnỉt-wrt

mỉ ʿḥʿ n wrḏ.n.f ḥrỉ-ỉb ȝbḏw

tȝ sḏm nn ḏd(w).n nṯrw

ḏd rʿ sȝḫ.w.f N pn

šsp.f ȝḫ.f m-ḫnt nṯrw ḥr ỉs sȝ wsỉr

d.f n.f ȝḫ.f ỉmỉ wršw p

sʿḥ.f sw m nṯr ỉmỉ wršw nḫn

mdw tȝ

wn(.w) n.k ʿȝ.wy ȝkr sn(.w) n.k ʿȝ.wy gb

pr.k ḥr ḫrw ỉnpw sȝḫ.f ṯw m ḏḥwtỉ

wp.k nṯrw tȝš.k pḏwt

ỉmỉwtỉ sḫm.wy m sȝḫ.k pn wḏ(w).n ỉnpw

ỉ.šm.k ỉ.šm ḥr mdw.k mdw stš

ỉ.sȝ.k ỉr š ḫnt.k ỉr tȝ-wr

ḫns.k ȝbḏw

wn(.tw) n.k sbȝ m pt ỉr ȝḫt

nḥrḥr ỉb nṯrw m ḫsfw.k

šd.sn ṯw ỉr pt m bȝ.k ỉ.bȝ.tỉ ỉm.sn

800) pr.r.k ỉr pt m ḥr ḥr šdšd pt

m sʿḥ.k pn pr m r n rʿ

m ḥr ḫntỉ ȝḫ.w

ḥms.tỉ ḥr ḫndw.k bỉȝỉ

bỉȝ.ỉ.k r.k ỉr pt

ḏsr(.w) n.k wȝwt pḏwt sʿr.t n ḥr

snsn ỉb n stš ỉr.k wr ỉs n ỉwnw

nm.n.k mr-nḫȝ m mḥt(ỉ) nwt

m sbȝ ḏȝ wȝḏ-wr ẖrỉ ẖt nwt

sḳr dwȝt ḏrt.k ỉr bw ẖrỉ sȝḥ

rd.n n.k kȝ pt ʿ.f

wšb.k m šbw nṯrw wšb(w).sn ỉm

sṯỉ ddwn ỉr.k ḥwn šmʿw pr m tȝ-st(ỉ)

d.f n.k snṯr kȝp.w nṯrw ỉm

ms.n ṯw sȝty bỉtỉ tp.tỉ.f nbt.ỉ wr.t(ỉ)

nỉs.n ṯw rʿ m ỉskn n pt

m ḥr ḫntỉ-mnwt-f sȝṯwtỉ nb sbỉwt

m sȝb ʿḏ-mr pḏwt m ỉnpw ḫntỉ tȝ-wʿb

d.f ṯw m nṯr-dwȝw ḥrỉ-ỉb sḫt-ỉȝrw

ḥms.tỉ ḥr ḫndw.k

wṯs(.w) dmȝt.k ỉn sḫmty nb pḏwt

bʿḥỉ.k m sḫt nṯrw wšb.t.sn ỉm

sȝḫ.k n.k ỉnw.w.k n.k

sỉȝ.k n.k ỉkww-tȝ.k n.k

ḥtp-dỉ-nswt ḥtp-dỉ ỉnpw ḫȝ.k m rn n mȝ

ḫr smwt ỉw.sn n.k m wȝḥ tp

ḥtp-dỉ-nswt ḥtp-dỉ ỉnpw ḫȝ.k m t ḫȝ.k m ḥnḳt

ḫȝ.k m t-wr pr m wsḫt ḫȝ.k m ỉḫt nb bnr.t

ḫȝ.k m ỉḥ ḫȝ.k m ỉḫt nb(t) wnm.t.k d.dt.k ỉb.k ỉr.s

šms ṯw ỉȝm wḏb n.k nbs tp.f

m ỉr.w n.k ỉnpw

ḏd-mdw ỉỉhỉ ỉỉhỉ ỉr.ỉ n.k sw (ỉhỉỉ) pn ỉt.ỉ

n ỉwt(ỉ) ỉt.w.k m rmṯ n ỉwt(ỉ) mwwt.k m rmṯ

ỉt.k smȝ-wr mwt.k ḥwnt

810) ʿnḫ ʿnḫ n mwt.k ỉs mwt.t(ỉ)

mỉ ʿnḫ ḥr ḫntỉ-ḫm

wn(w) n.f ṯpḥt wr.t ỉwnw

wr-ḥts wrʿ nỉ ḫntỉ-ỉmntỉw

d.sn (n).k mw ỉr tp-ȝbdw ỉr tp-smdwt

d.k n wrỉ.w sšm.k šrr.w

šbty n.k ḥr nmt ḫntỉ-ỉmntỉw

ỉr swn.k n nb.w ỉmȝḫ

ḏd-mdw N pw sṯt ỉṯ(t) tȝwy

(rkḥỉỉt) šsp.t ỉdbwy.s

pr.n N r pt

gm.n.f rʿ ʿḥʿ ḫsf ỉm.f

ḥms.ỉỉ.f ḥr rmn.wy.f

n rd.n rʿ wȝḥ.f sw r tȝ

rḫ(.w) swt ỉs wr(.w) ỉr.f rḫ(.w) N ỉs pw sȝ.f wr wr(.w) N pn r nṯr nb

wn.n N ȝḫ(.w) ỉr ȝḫ.w

ỉḳr(.w) ỉr ỉḳr.w

ḏd(.w) N ỉr ḏdd.w

ḥb n N nbt-ḥtpt

ʿḥʿ.n N ḥr mḥt(ỉ) pt ḥnʿ.f

ỉṯ.n N tȝwy mỉ nswt nṯrw

ḏd-mdw ỉn mr.k ʿnḫ.k ḥr ḥrỉ-tp mʿnḫt.f nt mȝʿt

ḫtm.k w ʿȝ.wy pt ḫsf.k w ḫsfw.s

ḏr šd.t.k kȝ n N r pt tn

ḫr špsw.w nṯr n mr.w nṯr

twȝ.w(w) ḥr ḏʿm.w.sn mnhs.w(w) tȝ-šmʿw

ḥbs.w(w) m ỉdmỉt ʿnḫ.ww m dȝb

swr.ww m ỉrp wrḥ.w(w) m ḥȝtt

mdw.f ḥr-tp N ḫr nṯr-ʿȝ sʿr.f N n nṯr-ʿȝ

ḏd-mdw ḫbs(.w) n.k tȝ sḳr(.w) n.k wdnt tp-ʿwy.k

šm.k ḥr wȝt.f ỉ.šm.t nṯrw ỉm.s

pẖr ṯw mȝ.k pẖr pn

ỉr(w).n n.k nswt ỉr(w).n n.k ḫntỉ-ỉmntỉw

ỉ.šm.k n nṯrw ỉpf mḥtỉ.w ỉḫmw-sk

ḏd-mdw ḫr rf (tr) wr pw ḥr gs.f ndỉ(.w) rf ỉmỉ ndỉt

šsp(.w) ʿ.k ỉn rʿ ṯs(.w) tp.k ỉn psḏty

mk sw ỉ.ỉỉ m sȝḥ mk wsỉr ỉ.ỉỉ m sȝḥ

820) nb ỉrp.ỉỉ(?) m wȝg

nfr ḏd(w).n mwt.f ỉwʿw ḏd(w).n ỉt.f

ỉwr(w).n pt ms(w).n dwȝt

hȝ N ỉwr ṯw pt ḥnʿ sȝḥ

ms ṯw dwȝt ḥnʿ sȝḥ

ʿnḫ ʿnḫ m wḏ.n nṯrw ʿnḫ.k

pr.r.k ḥnʿ sȝḥ m-ʿ ỉȝbtỉ n pt

.ȝ.k ḥnʿ sȝḥ m-ʿ ỉmntỉ n pt

ḫmt.nw.ṯn pỉ spdt wʿb.t swt

stt sšmw.ṯn ỉr wȝwt nfr(t) ỉmt pt

m sḫt-ỉȝrw

ḏd-mdw nwt pr.n ỉrt.y m tp.ṯ

ỉṯ.n.ṯ ḥr wrt-ḥkȝw.f ỉsṯ

ỉṯ.n.ṯ stš wrt-ḥkȝw.f ỉsṯ

nwt ỉp.n.ṯ ms(w).ṯ m rn.ṯ n rpwt ỉwnw

ỉp.ṯ N pn n ʿnḫ ỉm.f sk

ḏd-mdw nwt ḫʿ.n.ṯ m bỉt n sḫm.ṯ m nṯrw

.w.sn ỉsṯ ỉwʿt.sn ỉsṯ

ḏfȝw.sn ỉsṯ ỉšt.sn nb.t ỉsṯ

nwt dd.ṯ sḏb.f ʿnḫ.f

nwt ʿnḫ.ṯ ʿnḫ N

ḏd-mdw wsỉr N pšš.n.s mwt.k nwt ḥr.k

sdḫ.s ṯw m-ʿ ỉḫt nb(t) ḏw.t

ẖnm.n kw nwt m-ʿ ḏwt nb(t)

ṯwt wr ỉmỉ ms(w).s

sb sb(w) ḫr kȝ.f sb wsỉr ḫr kȝ.f sb stš ḫr kȝ.f

sb ḫntỉ-ỉrty ḫr kȝ.f sb.t(ỉ) ḏd.k ḫr kȝ.k

hȝ N pw ỉ ỉ(w) n gȝ.w.k

ỉ mwt.k n gȝ.w.k nwt n gȝ.w.k

ẖnmt-wrt n gȝ.w.k ẖnmt snḏw n gȝ.w.k

ẖnm.s kw ḫw.s gȝw.k d.s n.k tp.k

ỉʿb.s n.k ḳs.w.k dmḏ.s n.k ʿwt.k

ỉn.t.s n.k ỉb.k m ẖt.k

wn.k ḫnt tpw-rdwy.k

wḏ.k mdw n ỉmw-ḫt.k

srwḏ.k pr.k m-ḫt.k ḫw.k ms.w.k m-ʿ ỉȝkb

ʿbw.k ʿbw nṯrw ỉ.šm.w ḫr kȝ.w.sn

ʿbw.k ʿbw nṯrw šm.w tm.sn nwḏ

830) ḏd-mdw ḏḥwtỉ ỉʿb.ỉ N ʿnḫ.f

ỉ.tm ỉrt.f ḏḥwtỉ d n.f ỉrt ḥr

ḏd-mdw ḥr ỉmỉ wsỉr N mn-n.k ỉrt ḥr ḫr.k

ḏd-mdw sb sb(w) ḫr kȝ.f sb wsỉr ḫr kȝ.f sb stš ḫr kȝ.f

sb ḫntỉ-ỉrty ḫr kȝ.f sb N ḫr kȝ.f

hȝ N pw šm.n.k ʿnḫ.k n šm.n.k ỉs mwt.k

šm.n.k ỉ.ȝḫ.k (ḫnt) ȝḫ.w sḫm.k (ḫnt) ʿnḫw

ỉ.bȝ.k bȝ.tỉ wȝš.k wȝš.tỉ

ỉ ỉ(ỉ) n gȝ.ỉw.k

ỉ n.k mwt.k n gȝ.w.k ỉ n.k nwt n gȝ.w.k

ỉ n.k ẖnmt-wrt n gȝ.w.k (ẖnmt) snḏw n gȝ.w.k

(ẖnm).s ṯw ḫw.s gȝw.k d.s n.k tp.k

ỉʿb.s n.k ḳs.w.k dmḏ.s n.k ʿwt.k

ỉn.t.s n.k ỉb.k m ẖt.k

wn.k (ḫnt) tpw-rdwy.k

wḏ.k mdw n ỉmỉw-bȝḥ.k

ḫw.k ms.w.k m-ʿ ỉȝkb

ʿbw.k ʿbw nṯrw

nb.w ḫrt ỉ.šm.w(w) ḫr kȝ.w.sn

ḏd-mdw hȝ N pw ỉ.rs ṯs ṯw

ʿḥʿ wʿb.k wʿb kȝ.k

wʿb bȝ.k wʿb sḫm.k

ỉ n.k mwt.k ỉ n.k nwt (ỉ n.k) (ẖnmt-wrt)

swʿb.s ṯw N pw (ẖnm).s ṯw N pw

ḫw.ỉ.s gȝw.k

hȝ N pw wʿb.tỉ wʿb kȝ.k

wʿb sḫm.k ỉmỉ ȝḫ.w wʿb bȝ.k ỉmỉ nṯrw

840) hȝ N pw

ỉʿb(.w) n.k ḳs.w.k šsp.n.k tp.k ḫr gb

ỉ.dr.f ḏwt ỉrt.k N pw ḫr ỉtm

ḏd-mdw hȝ N pw ʿḥʿ wʿb.k wʿb kȝ.k

swʿb ṯw ḥr m ḳbḥw

ʿbw.k ʿbw šw ʿbw.k ʿbw tfnwt

ʿbw.k ʿbw fdw ȝḫw-prw(?)

hnỉnỉ.sn m p wʿb ỉr.k

wʿb ṯw mwt.k nwt ẖnmt-wrt ẖnm.s ṯw

šsp.n.k tp.k ỉʿb(.w) n.k ḳs.w.k ḫr gb

ḥtm ḏwt ỉrt N pn ỉ.tm ḏwt ỉrt.f ḫr ỉtm

ḏd-mdw hȝ N pw ʿḥʿ ỉr.k

wnḫ.n.k ỉrt ḥr šsp.n.k sỉ ḥr.k

dmỉ.s r.k dmỉ.s r ỉwf.k

pr.k ỉm.s mȝ ṯw nṯrw ḏbȝ.t(ỉ) ỉm.s

ỉṯ.n.k wrrt ʿȝ.t ḫr psḏt-ʿȝt ỉwnw

hȝ N pw ʿnḫ r.k

ỉn(.w) n.k ỉrt ḥr n ḥr.s r.k n ḏt ḏt

ḏd-mdw wsỉr N pn šn.n.k nṯr nb m-ẖnw ʿ(w)y.k

.w.sn ỉsṯ ỉšt.sn nb(t) ỉsṯ

wsỉr N wr.tỉ dbn.tỉ m dbn pẖr ḥȝw-nbwt

ḏd-mdw mḥ(.w) mr.w ỉȝḫ.w ỉtrw.w

m rf ʿbw pr m wsỉr

sm rpʿt wrw-mḏ-ʿḥ wrw-mḏ-ỉwnw

psḏt-wrt ḥms

mȝ.ṯn wʿb pn n ỉt(.ỉ) wsỉr N pn

m nṯr m smn m bd

850) ỉšš pr m r ḥr ỉsd pr m r stš

wʿb(w) ḥr ỉm.f

sfḫ(w) ḏwt ỉrt.f ỉr tȝ ỉm.f ỉr.n stš ỉr.f

wʿb(w) stš ỉm.f

sfḫ(w) ḏwt ỉrt.f ỉr tȝ ỉr.n ḥr ỉr.f

wʿb N pn ỉm.f sfḫ(.w) ḏwt ỉrt.f ỉr tȝ

ỉr.t.n nwt-knw ỉr.k m-ʿb ȝḫ.w.k

ḏd-mdw ỉnḏ-ḥr.k wr sȝ wr

sḫs(w) n.k sȝw pr-wr

rw(w) n.k pr-nsr

wn(w) n.k ṯpḥwt (ptrw)

snfḫfḫ(w) n.k nmtt ỉȝḫw

(ỉnḏ-ḥr.k wʿ) ỉ.ḏd ḏd.f rʿ nb

.ỉ ḥr ỉ.ỉ ȝw-nmtt

.ỉ sḫm(w) m ȝḫt sḫm(w) m nṯrw

ỉnḏ-ḥr.k bȝ ỉmỉ (dšrw).f

wʿ ḏd(w).n ỉt.f sȝȝ ḏd(w).n nṯrw

šsp st.f m wpt pt m bw ḥtp(w).n ỉb.k ỉm

nmt.k pt ỉr nmtt.k

šȝs.k mḥw šmʿw m-ẖnw šȝst.k

rḫ(w) sw rr r pn n rʿ

ỉr.f sn ḥkȝ.w ỉpn nw ḥr-ȝḫtỉ

wn.n.f m rḫỉ n rʿ

wn.n.f m smr n ḥr-ȝḫtỉ

ỉ.rḫ sw N r pn n rʿ

ỉr.ỉỉ sn N ḥkȝ.w ỉpn nw ḥr-ȝḫtỉ

wn.n N m rḫỉ n rʿ

wn.n N m smr n ḥr-ȝḫtỉ

ỉ.nḏr ʿ n N ỉr pt m šmsw n rʿ

ḏd-mdw ḥtp šȝ.w ỉȝḫ.ỉỉ mỉnwt

n N pw m hrw pn

rd.ỉỉ n.f ȝḫ.f ỉm rd.ỉỉ n.f sḫm.f ỉm

ṯs ṯw N pn šsp.n.k mw.k sȝḳ(.w) n.k ḳs.w.k

ʿḥʿ r.k ḥr rd.wy.k ȝḫ.t(ỉ) ḫnt ȝḫ.w

ṯs ṯw r t.k pn ỉ.ḫm ḫsḏ

ḥnḳt.k ỉ.ḫm.t ʿwȝ

bȝ.k ỉm spd.k ỉm sḫm.k ỉm

rd.k ỉm n (ỉmỉ-bȝḥ).k hȝ N ȝḫ.t(ỉ) ȝḫ(.w) tpỉ.k tȝ

860) ʿḥʿ n.k mnỉw ỉr.w n.k psḏntỉw

ỉr.w n.k tp-ȝbd ḫpr n.k smdt

ỉr.w n.k sỉst ḫpr n.k ...

...

rd(.tw) n.k ʿ.w(y) hȝ n.k rwt

mdw n.k mnỉt nt wrt ...

ḏd-mdw hȝ N pw

šsp n.k mw.k ỉpn wʿb pr.w m ȝbw

mw.k m ȝbw nṯr.k m ỉrw

ḥsmn.k m wȝbwy snṯr.k m tȝ-st(ỉ)

ḥms.k ḥr ḫndw.k bỉȝ(ỉ)

ḥȝt.k m sȝb pḥwy.k m bỉk

ḏȝ.k ỉwʿ ḥr nmt wsỉr šbty ḥr nmt stš

t.k m t nṯr ỉmt wsḫt

ḥw.k m ʿbȝ ḫrp.k m ỉȝȝt

ỉ.wḏ.k mdw n nṯrw

nḏr.k n.k ʿ n ỉḫmw-sk

pr.k m tȝ-wr hȝ.k m ỉnt-ʿȝt

ʿḥʿ ṯs ṯw

ḏd-mdw hȝ N pn

mw.k (bʿḥỉ) ḳbḥw.k (bʿḥỉ) wr pr ỉm.k

ỉ.gr sḏm ṯn sw mdw pn ḏd.w N pỉ

ȝḫ.f ḫnt ȝḫ.w sḫm.f ḫnt ʿnḫw

ḥms.f r smȝ ḫntỉ-ỉmntỉw

(psn.wy).k m wsḫt šbty.k ḥr nmt nṯr

870) hȝ N pỉ ṯs ṯw

šsp n.k t.k pn srf ḥnḳt.k ỉptn srf.t

pr.t m pr.k dd.w n.k

ḏd-mdw hȝ N pw

pr.k m sbȝ dwȝw ẖn.k m ḥntỉ

snḏ n.k ỉmỉw-nww

wḏ.k mdw n ȝḫ.w

sbḥ n.k ȝst ḏsw n.k nbt-ḥwt

ḥw n.k mnỉt-wrt sḏb

wsỉr ỉs m st-ʿwy.f

nw(w) nw(w) sȝw ṯw š wr

ḥms r.k ḥr ḫndw.k pw bỉȝ(ỉ)

wḏ.k mdw n štȝw-st

wn(.w) n.k ʿȝ.wy pt ỉ.sn(.w) n.k ʿȝ.wy ḳbḥw

ỉṯ.k ḥpt r sḫt-ỉȝrw

skȝ.k ỉt ȝsḫ.k bdt

ỉr.k rnpwt.k ỉm mỉ ḥr sȝ ỉtm

ḏd-mdw hȝ N wr wrš ʿȝ sḏr

bnr ỉr.k bnr.w

ṯs ṯw N pw n mwt.k

ḏd-mdw wn(.w) n.k ʿȝ.wy pt ỉ.sn(.w) n.k ʿȝ.wy ḳbḥw

ỉpw ḫsf.w rḫỉỉt

nw.w n.k (mnỉt) ḏsw.w n.k ḥnmmt

ʿḥʿ n.k ỉḫmw-sk

ṯȝw.k snṯr mḥwt.k ḥtỉ

ṯwt wr.r.tỉ m tȝ-wr

ṯwt sbȝ pw wʿ.tỉ pr.r m gs ỉȝbtỉ n pt

ỉwtỉ rd.n.f ḏt.f n (ḥr-dwȝtỉ)

ḏd-mdw ḏd ḳȝ.ỉ wrt m-m sbȝ.w (ỉḫmw-sk)

n sk.k ḏt

ḏd-mdw ỉȝ nṯrw ỉpw ȝḫtỉ.w (ỉmỉw-ḏr) ḥrt

ỉn mr.ṯn ʿnḫ ỉtm

wrḥ.ṯn mrḥt wnḫ.ṯn ḥbs

šsp.ṯn pȝḳ.w.ṯn

880) šsp ṯn n.ṯn ʿ n N pn

d ṯn sw m sḫt-ḥtp

rd.n.ṯn ȝḫ.f m-m ȝḫ.w

rd.n.ṯn sḫm.f m-m nṯrw

ỉr.f n.ṯn ḫfȝt wr.t ʿȝbt ʿȝ.t

ḫns.f pt sšm N ỉmỉ.w grgwt

ỉṯ N wrrt ỉm mr ḥr sȝ ỉtm

ḏd-mdw hȝ N pw

ṯwt sbȝ pw ʿȝ rmnwtỉ sȝḥ

nm pt ḥnʿ sȝḥ ẖn dwȝt ḥnʿ wsỉr

pr N pn m gs ỉȝbtỉ n pt

mȝ.tỉ r r.k rnpw.t(ỉ) m nw.k

ms.n nwt N pn ḥnʿ sȝḥ

sšd.n ṯw rnpt ḥnʿ wsỉr

rd(.tw) n.k ʿ.w(y) hȝ n.k rwt rd(.tw) n.k ḫfȝt

sbḥ n.k mnỉt nt wrt wsỉr ỉs m st-ʿw(y).f

hȝ N pw ẖn ỉ.pḥ sȝ ṯw š wr

ḏd-mdw wỉỉ rʿ nw rf ḏd(w).n.k rʿ ḥw(?) (n(?)).ỉ sȝ.ỉ wtṯw(?) rʿ

bȝ.ỉ sḫm.ỉ wȝš.ỉ

ỉn.ỉỉ ʿ(wy) wsḫ nmtt

mk N rʿ N pw sȝ.k

bȝ N wȝš N sḫm N

ỉn.ỉỉ ʿ(wy) N wsḫ nmtt N pn

psḏ N pn m ỉȝbt mỉ rʿ

sḏȝ.f m ỉmnt mỉ ḫprr

ʿnḫ N pn m ʿnḫ.t ḥr nb pt ỉm m wḏt ḥr nb pt

wʿb N pn rʿ

hȝ N pn m nst.f

šsp N pn mʿwḥ.f

ẖn.ỉỉ N pn rʿ m nmt pt

sḥdw n nbw sšd(w) kȝ ỉȝḫw

sn n nbw ỉr nmt pt

890) pȝ pȝ(w) pȝ rf N m-ʿ.ṯn rmṯ

n sw ỉr tȝ ỉw N ỉr pt

nṯr.f nỉwtỉ kȝ n N pn ỉr-ḏbʿwy.k

ỉgp.n N pn ỉr pt m ʿḥʿw

sn.n N pn pt m bỉk

pḥr.n N pn pt m ḥr-ȝḫty / snḥm nỉỉ rʿ

n šnṯ N pn nswt

n sm.f bȝstt

n ỉr.n N pn (ỉhb) m wrʿ

ỉn wn sȝ rʿ ỉr.f st.f ỉr.f st N pn

ỉn wn sȝ rʿ wḏȝ.t(ỉ).f wḏȝ N pn

ḥḳr.t(ỉ).f ḥḳr N pn

ḏd-mdw wrš wr pn ḫr kȝ.f ỉbȝn rf wr pn ḫr kȝ.f

wrš N pn ḫr kȝ.f ỉbȝn rf N pn ḫr kȝ.f

rs wr pn rs N pn

rs nṯrw nhs sḫmw

hȝ N pn ṯs ṯw ʿḥʿ

ỉp.n ṯw psḏt-ʿȝt ỉmt ỉwnw ỉr st.k wr.t

ḥms.k N pw ḫnt psḏt

gb ỉs rpʿt nṯrw wsỉr ỉs ḫntỉ sḫmw ḥr ỉs nb pʿt nṯrw

hȝ N pn sštȝ ỉrw.f ỉnpw ỉs

šsp.n.k ḥr.k m sȝb

ʿḥʿ n.k mnỉwỉ ḫntỉ ỉtrty ỉnpw ỉs ḫntỉ sḥ-nṯr

sḥtp.k šmsw-ḥr

ỉ.nḏ ṯw ḥr N pn sḥtp ṯw ḥr N pn (m ḥtp ḫr.f)

ḥtp ỉb.k N pw ỉm.f m ȝbd m smdt

hnỉ n.k hnỉwt ỉnpw ỉs ḫntỉ sḥ-nṯr

sbḥ n.k ȝst ḏsw n.k nbt-ḥwt ḥr ỉs nḏ-ỉt-f wsỉr

nḏ.n sȝ ỉt.f nḏ.n ḥr N pn

ʿnḫ wsỉr ʿnḫ ȝḫ ỉmỉ ndỉt ʿnḫ N pn

hȝ N pn ʿnḫ rn.k ḫnt ʿnḫw

ỉ.ȝḫ.k N pn ḫnt ȝḫ.w sḫm.k ḫnt sḫmw

900) hȝ N pn šʿt.k pw ỉrt ḥr wḏȝ.t

ḥḏt tw wtt ỉmt nḫb

d.s šʿt.k N pw m ỉrt.y nṯrw nb(w)

m ỉrt.y ȝḫ.w ỉḫmw-sk štȝw-st

m ỉrt.y ỉḫt nb(t) mȝȝ.t(ỉ).sn ṯw sḏm.t(ỉ).sn rn.k ỉsṯ

hȝ N pw ḥtm ṯw m ỉrt ḥr dšrt

wr.t bȝw ʿšȝ.t wn.w

ỉ.nḏ.s ṯw N pn mỉ nḏ.s ḥr

d.s bȝw.k N pn ḫnt psḏty

m wtt.y ỉmỉwtỉ ḥȝt.k

ṯs.sn ṯw N pn

sšm.sn ṯw ḫr mwt.k nwt nḏr.s ʿ.k

ỉm.k gȝ.w ỉm.k ʿš.ỉw ỉm.k nsnsnw

rd.n ḥr ỉ.ȝḫ.k ḫnt ȝḫ.w sḫm.k ḫnt ʿnḫw

nfr.w(y) ỉr.t.n ḥr n N pn

n ȝḫ pn ms.w nṯr ms.w nṯr.wy

hȝ N pn bȝ.k bȝw-ỉwnw ỉs

bȝ.k bȝw-nḫn ỉs bȝ.k bȝw-p ỉs

bȝ.k sbȝ ʿnḫ ỉs ḫnt sn.w.f

hȝ N pn ỉnk ḏḥwtỉ/ ḥr ḥtp-dỉ-nswt rd(.tw) n.k t.k ḥnḳt.k

pȝḏ.wy.k ỉpn pr.w ḫr ḥr ỉmỉ wsḫt

sḥtp(w).f ỉb.k ỉm N pn n ḏt ḏt

 

wʿb N pn

šsp.n.f N mʿwḥ.f ḏbȝ.f nst.f

ḥms rf N pn m šrt wỉȝ psḏty

ẖn.ỉỉ N rʿ ỉr ỉmnt

smn.f nst N pn tp nb.w kȝ.w

sš.f m N pn tp ʿnḫw

wn.t(w) ʿȝ.wy bȝ-kȝ ỉmỉ ḳbḥw n N pn

ssn.t(w) ʿȝ.wy bỉȝ(wy) ỉmỉ sḥdw n N pn

sḏȝ rf N pn ỉm

bȝ.f ḥr.f ȝms n N pn m ḏrt.f

N pn wḏȝ(.w) ḥnʿ ỉwf.f nfr(.w) n N pn ḥnʿ rn.f

ʿnḫ N pn ḥnʿ kȝ.f

ḫsr.f ḏwt tpt-ʿwy N

sḥr.f ḏwt ỉmt-ḫt N

mr mʿỉȝwt ḫntỉ ḫm

sḥr.t ḏwt tpt-ʿwy.f

ḫsr.t ḏwt ỉmt-ḫt.f

mȝ<ỉ> N ỉr.t nḫḫ.w n-wr-n nfr ỉm.sn

nfr n N ḥnʿ.sn nfr n.sn

ỉnk nḫḫ ḥnsktỉ nḫḫ nḫḫ N pn nḫḫ.t(ỉ)(.fỉ)

n swn.w N pn ḏt

910) ḏd-mdw ỉ.rḫ N pn mwt.f n ḫm N pn mwt.f

ḥḏt sšp.t wmt.t ḥrt-ỉb nḫb nbt pr-wr

nbt tȝ smỉ nbt tȝ štȝ

nbt sḫt wḥʿ(w) nbt ỉnt ḥtptỉw

ṯms.t dšrt nbt ỉdb.w dp

mwt nt N pn ỉ.k(w)ỉ

d n(.ṯ) mnḏ.ṯ n N pn snḳ N pn ỉm.f

sȝ(.ỉ) N ỉ.t(ỉ) mn-n.k mnḏ(.ỉ) snḳ sw ỉ.t(ỉ)

ʿnḫ.k ỉ.t(ỉ) nḏs.k ỉ.t(ỉ)

pr.r.k ỉr pt m bỉk.w

šwwt.k m ȝpd.w ỉ.t(ỉ)

hḏhḏ ỉn nw n N pn

smȝ-wr

kȝ ḥtpt ḳʿḥ ʿb.k

d swȝ N pn ỉ.w N pn

sḏȝ.f ṯnỉ sḏȝ N pn ỉr pt n ʿnḫ wȝs nb

mȝ N pn ỉt.f mȝ N pn rʿ

ỉ.k(wỉ) ỉr ỉȝwt ḳȝ.ỉt ỉr ỉȝwt stšỉ.t

rd sw ỉȝwt ḳȝ.ỉt n ỉȝwt stšỉ.t

n nht tf ḳȝ.t ỉȝbtt pt ḳrḳr.tỉ ḥms.t nṯrw tp.s

n N ỉs pw ʿnḫ ḥr wbȝ ḳbḥw

n N ỉs pw ḥmw ʿȝ ẖn ḫȝtȝwy pt

n N ỉs pw wr ṯbw wsḫ nmtt

wʿb N pn m sḫt-ỉȝrw

wnḫ N pn m sḫt ḫprr

gm N rʿ ỉm

pr.r rʿ m ỉȝbt gm.f N m ȝḫt

ỉw rʿ ỉr (ỉmnt) gm.f N ỉm ʿnḫ(.w) ḏd(.w)

bw.wy nfr(.wy) ỉ.šm(w) rʿ ỉm gm.f N pn ỉm

920) ḏd-mdw N pw wnw(?) nṯr sȝ nṯr wpwtỉ nṯr

ỉ.n N wʿb.f N m sḫt-ỉȝrw

.ỉỉ N pn ỉr sḫt knst

wʿb šmsw-ḥr N pn

swʿb.sn N pn sšw.sn N pn

ỉr.sn n N pn r n mȝʿw

ỉr.sn n N pn r n prw n ʿnḫ wȝs

pr N pn ỉr pt n ʿnḫ wȝs

hȝ N pn n ʿnḫ wȝs m wỉȝ pw n rʿ

ỉn N pn ʿbȝ.f n.f N nṯrw ỉpw ẖn.nỉw sw

nṯr nb ỉ.ḥʿ.f m ḫsfw N pn

mỉ ḥʿ.ʿ.sn m ḫsfw rʿ

pr.f m gs ỉȝbtỉ n pt m ḥtp m ḥtp

ḏd-mdw ȝwr pt sdȝ tȝ tp-ʿ(w)y N pn

N pw ḥkȝw N pw ẖr ḥkȝ

ỉ.n N pn sȝḫ N pn sȝḥ

sḫnt N pn wsỉr d N pn nṯrw ḥr swt.sn

mȝȝ-ḥȝ-f kȝ nṯrw ỉn nw n N pn

d N pn m gs pf n ʿnḫ wȝs

ḏd-mdw d.ỉỉ sḫn.wy pt ỉn mʿnḏt n rʿ

ḏȝ rʿ ḥr.sn ḫr ḥr-ȝḫtỉ r ȝḫt

d.ỉỉ sḫn.wy pt ỉn msktt n ḥr-ȝḫtỉ

ḏȝ ḥr-ȝḫtỉ ḥr.sn ḫr rʿ r ȝḫt

shȝ.t(w) n N sḫn.wy pt ỉn mʿnḏt

pr N pn ḥr.sn ḫr rʿ r ȝḫt

shȝ(.tw) n.(f) sḫn.wy pt ỉn msktt

pr N pn ḥr.sn ḫr ḥr-ȝḫtỉ r ȝḫt

pr N pn ḥr gs ỉȝbtỉ n pt ms.sw nṯrw ỉm.(f)

ms.t N pn ḥr ỉs (ȝḫtỉ) ỉs

mȝʿ-ḫrw N mȝʿ-ḫrw kȝ n N

snt N pw spdt msṯw N pw nṯr-dwȝw

930) gm.n N pn ȝḫ.w m r.sn ʿpr

ḥms.w ḥr spt.y š sḥsḥ

mswr nb n ȝḫ m r.f nb ʿpr

(ỉn m tr.k) ỉ.n.sn ỉr N

ỉ.n ȝḫ.w m r.sn ʿpr

N pw ȝḫ m r.f ʿpr

ḫpr.n ỉrf n.k nn mr ỉšst ỉ.n.sn ỉr N

ỉ.n ȝḫ.w m r.sn ʿpr

ỉ.n.k r st tn šps.t r st nb(t)

ỉ.n N r st šps.t r st nb(t)

d.ỉỉ sḫn.wy pt ỉn mʿnḏt n rʿ

ḏȝ rʿ ḥr.sn ḫr ḥr-ȝḫty r ȝḫt

d.ỉỉ sḫn.wy pt ỉn msktt n ḥr-ȝḫtỉ

ḏȝ ḥr-ȝḫtỉ ḥr.sn ḫr rʿ r ȝḫt

shȝ.t(w) sḫn.wy pt n N pn ỉn mʿnḏt

pr N pn ḥr.sn n ʿnḫ wȝs ḫr rʿ ỉr ȝḫt

shȝ.t(w) n N sḫn.wy pt ỉn msktt

pr N ḥr.sn ḫr ḥr-ȝḫtỉ r ȝḫt

pr N pn ḥr gs ỉȝbtỉ n pt ms.sw nṯrw ỉm.f

ms.n.t(w) N pn ḥr ỉs ȝḫtỉ ỉs

mȝʿ-ḫrw N pn mȝʿ-ḫrw kȝ n N pn

hnw n N pn hnw n kȝ n N pn

snt N pw spdt msṯw N nṯr-dwȝw

ỉw N pn ḥnʿ.ṯn

sbnbn N pn ḥnʿ.ṯn m sḫt-ỉȝrw

mnỉ.f mỉ mnỉ.w.ṯn m sḫt mfkȝt

wnm N pn m wnm.t.ṯn ỉm

ʿnḫ N pn m ʿnḫ.t.ṯn ỉm

ḥbs N pn m ḥbs.t.ṯn ỉm

wrḥ N pn m wrḥ.t.ṯn ỉm

šsp N mw ḥnʿ.ṯn m mr-mnʿ(ỉ) n N pn

mswr nb n ȝḫ m r.f nb ʿpr

ḥms N pn m-ḫnt ỉtrt wr.t

wḏ N mdw n ȝḫ m r.f nb ʿpr

ḥms N pn ḥr spt.y š sḥsḥ

wḏ N pn mdw n ȝḫ m r.f nb ʿpr

ḏd-mdw nfr.w(y) ȝ mȝȝ ỉ.t.ỉn ȝst

ḥtp.w(y) ȝ ptr ỉ.t.ỉn nbt-ḥwt

n ỉt(.f) n wsỉr N pn

940) pr.f rf ỉr pt m-m sbȝ.w m-m ỉḫmw-sk

ȝt N tp.f

šʿt.f r-gswy.f ḥkȝw.f ỉr-rdwy.f

ỉ.šm N pn ỉm ḫr mwt.f nwt

ỉȝḳ N ḥr.s m rn.s pw n mȝḳt

ỉn.ỉ n.k nṯrw ỉr(ỉ)w pt dmḏ.sn n.k nṯrw ỉr(ỉ)w tȝ

wn.k ḥnʿ.sn ỉ.šm.k ḥr-ʿw(y).sn

ỉn.ỉ n.k bȝw-p dmḏ(.tw) n.k bȝw-nḫn

n N pn tm

ỉ.n gb mdw ḥr.s ḥnʿ ỉtm ỉr.t n.f (pw)

sḫwt-ỉȝrw

ỉȝwt ḥrỉ.t ỉȝwt stšỉ(t)

n N pn tm

ỉ.n gb mdw ḥr.s ḥnʿ ỉtm ỉr.t n.f pw

ỉ.n.f ỉr.f ḏd.n.f smȝ.f sw

n smȝ.f ṯw ỉn N pn smȝ.f ḫftỉ.f

smn sw N pn ỉrf m ỉmnw n smȝ

ḏd-mdw sp 4 ḏd N pn mn.tỉ m ʿnḫ wȝs

N pn ỉ.mn.k mn.tỉ m ʿnḫ wȝs

ḏd-mdw ỉỉ mẖntỉ pw

ỉn nw n ḥr ỉn ỉrt.f

ỉn nw n stš ỉn ẖrwy.f

sṯp ỉrt ḥr ḫr m gs ỉȝbt(ỉ) n pt

sṯp N pn ḥnʿ.s sḏȝ N pn m gs ỉȝbt(ỉ) n pt

šm.f stp-sȝ.f ỉr rʿ

m st nṯrw sb.w(w) n kȝ.w.sn

ʿnḫ.w(w) m ỉȝwt ḥr ʿnḫ.w(w) m ỉȝwt stš

mk N pn ỉ.ỉỉ mk N pn pr(.ỉỉ) n ʿnḫ wȝs

pḥr.n N pn ḳȝw pt

n ḫsf N pn ỉn wr.w ḥḏ ỉr msḳt sḥdw(w)

950) nỉs mʿnḏt ỉr N pn N pw pnḳ(w) sỉ

d rʿ N pn m nb ʿnḫ wȝs

ḏd-mdw wʿb pt n rʿ wʿb tȝ n ḥr

nṯr nb ntỉ ỉmỉwtỉ.sn swʿb.f N pn

dwȝ N pn nṯr

ỉỉ mṯn N pn ỉr(ỉ) ʿrrwt wr.t

mtr r.ṯ(?) N pn n nṯr.wy ỉpw(y) wr.w(y) ʿȝ.w(y)

n-ntt N ỉs wng sȝ rʿ

rmn pt sšm tȝ nṯrw

ḥms N pn m-m.ṯn dwȝtỉ.w

rmn ṯn N pn mr rʿ šms ṯn N pn (mr ḥr)

(sȝḳ ṯn N) mr wp-wȝwt mr ṯn N mr mnw

sš sš sḏ mnhḏ.k

ḥsb ʿr.wy.k ḥnn mḏȝwt.k

rʿ ỉ.dr sw m st.f d N m st.f ʿnḫ ḏt

bȝḳ N pn ẖr ʿbwt

rʿ (ỉ.dr sw m st.f d N m st.f)

N pw n ʿnḫ

ḏd-mdw ʿḏ pt nwr tȝ

ỉ ḥr ḫʿ ḏḥwtỉ ṯs.sn wsỉr ḥr gs.f

d.sn ʿḥʿ.f m psḏty

sḫȝ stš d ỉr ỉb.k

mdw pw ḏd(w).n gb fȝw pw ỉr(w).n nṯrw ỉr.k

m ḥwt-sr m ỉwnw ḥr ndỉ.k wsỉr ỉr tȝ

m ḏd.k stš n ỉr.n(.ỉ) ỉs nw ỉr.f

sḫm.k ỉm nḥm.tỉ sḫm.k n ḥr

m ḏd.k stš ỉw.f wnnt ỉk.n.f wỉ

ḫpr rn.f pw n ỉkw-tȝ

m ḏd.k stš ỉw.f wnnt sȝḥ.n.f wỉ

ḫpr rn.f pw n sȝḥ

ȝw rd pḏ nmtt ḫntỉ tȝ-šmʿw

960) ṯs ṯw wsỉr ṯs.n sw stš

sḏm.n.f fȝw nṯrw mdw(w) ḥr ỉt nṯr

ʿ.k n ȝst ḏrt.k n nbt-ḥwt ỉ.šm.k ỉmỉwtỉ.sn

rd(.w) n.k pt rd(.w) n.k tȝ sḫt-ỉȝrw

ỉȝwt ḥrỉ.t ỉȝwt stšỉ(t)

rd(.w) n.k nỉwwt dmḏ(.w) n.k spȝwt ỉn ỉtm

mdw(w) ḥr.s pw gb

dm(.w) ds.k ḏḥwtỉ nšm.m(.w) mds 

dr tp.w ḥsḳ ḥȝt(ỉ).w

ỉ.dr.f tp.w ḥsḳ.f ḥȝt(ỉ).w

nw ḏȝ.tỉ.sn sn m N pn sḏȝ.f ḫr.k wsỉr

nw ḫsf.tỉ.sn N pn sḏȝ.f ḫr.k wsỉr

d.k n.f ʿnḫ wȝs

ỉ.n N ḫr.k nb pt ỉ.n N pn ḫr.k wsỉr

ỉ.sk N pn ḥr.k ḥbs.f ṯw m ḥbs nṯr

wʿb(.f) n.k m ḏdỉt

ỉn spdt sȝt.k mr.t.k

ỉr.t rnpwt.k m rn.s pw n rnpt

sšm.t N pn ỉw N pn ḫr.k

ỉ.n N pn ḫr.k nb pt ỉ.n N pn ḫr.k wsỉr

ỉ.sk N pn ḥr.k ḥbs ṯw N pn m ḥbs nṯr

N pn wʿb(.w) n.k m ỉȝdỉ

stm.f ʿt m ḫftỉ.k

ḥnṯỉ.f sỉ n wsỉr d.f sw m-ḫnt ḥnṯỉw

ỉ.n N pn ḫr.k nb pt ỉ.n N pn ḫr.k wsỉr

ỉ.sk N pn ḥr.k ḥbs ṯw N pn m ḥbs nṯr

ỉr.ỉỉ n.k N pn nw wḏ(w).n gb ỉr.ỉỉ n.k N

smn.f ʿ.k ḥr ʿnḫ fȝ.ỉỉ N ʿ.k ẖr wȝs

ỉ.n N ḫr.k nb pt ỉ.n N ḫr.k wsỉr

ỉ.sk N pn ḥr.k ḥbs ṯw N pn m ḥbs nṯr

wʿb n.k N pn

ỉ.n ḥr sȝ.k ms(w).n.k n rd.f N pn tp mwt(w)

d.f sw m-m nṯrw nṯr.w

970) mw.sn mw nw N pn t.sn t n N pn

ʿbw.sn ʿbw N pn

ỉr.t.n ḥr n wsỉr ỉr.f n N

ḏd-mdw ỉnḏ-ḥr.ṯ mȝḳt nṯr

ỉnḏ-ḥr.ṯ mȝḳt stš

ʿḥʿ mȝḳt nṯr

ʿḥʿ mȝḳt stš ʿḥʿ mȝḳt ḥr

ỉr.t n wsỉr pr.f ḥr.s ỉr pt stp.f sȝ.f ỉr rʿ

ỉ.n.ṯ m ḥḥ(t) sn.ṯ wsỉr

nỉ.ỉ.n sw sn.f stš ḥr gs.f

m gs pf n gḥsty

ỉ rf ḥr ȝt.f tp.f ḫsf ḥr.f m ỉt.f gb

N pw sȝ.k N pw ḥr

ms.n.k N pn mỉ ms.t.k nṯr nb mȝḳt

rd.n.k n.f mȝḳt nṯr rd.n.k n.f mȝḳt stš

pr N pn ḥr.s ỉr pt stp.f sȝ.f r rʿ

ỉmỉ swt d.t(w) n N mȝḳt nṯr d.t(w) n N mȝḳt stš

pr N ḥr.s ỉr pt stp.f sȝ.f r rʿ

ỉ.ỉ(?) nṯr ỉs n sb.w(w) n kȝ.w.sn

nbḏbḏ ỉrt ḥr tp ḏnḥ ḏḥwtỉ

m gs ỉȝb(ỉ) n mȝḳt nṯr

rmṯ ḏt ỉr pt N pw ỉrt ḥr

ḏr(?).s ḏr(?) bw nb ntỉ.s ỉm šm N šm(.w) m ỉrt ḥr

ỉ.mr.ỉỉ ỉw N pn m-m.ṯn sn.w.f nṯrw

ỉ.ḥʿ.ỉỉ m ḫsfw N pn sn.w.f nṯrw

mỉ ḥʿ.t ḥr m ḫsfw ỉrt.f

d(.w) n.f ỉrt.f m-bȝḥ ỉt.f gb

ȝḫ nb nṯr nb ḏȝ.t(ỉ).f ʿ.f m N pn

pr.f ỉr pt ḥr mȝḳt nṯr

n ḫbs.s n.f tȝ n sḳr n.f wdnt

n ḏȝ.f ỉr ỉḫt-ḫȝwy m ỉwnw

n ḏȝ.f ỉr ỉḫt nhpw m ỉwnw

.ȝ sw ḥw.n sw mȝȝ.t(ỉ).f sḏm.t(ỉ).f

pr.t.f ỉr pt ḥr mȝḳt nṯr

ḫʿ N m ỉʿrt ỉmỉtw wpt stš

980) ȝḫ nb nṯr nb wn.t(ỉ).f(ỉ) ʿ n N ḥr mȝḳt nṯr

dmḏ(.w) n N ḳs.w sȝḳ(.w) n.f ʿwt.f

sṯp rf N pn ỉr pt ỉr-ḏbʿwy nṯr nb mȝḳt

ḏd-mdw wn(.w) ʿȝ.wy pt ỉ.sn.ỉỉ ʿȝ.wy ḳbḥw n ḥr-nṯrw

pr.f m tp-hrw wʿb.f m sḫt-ỉȝrw

wn.ỉ ʿȝ.wy pt ỉ.sn.ỉỉ ʿȝ.wy ḳbḥw n ḥr-ỉȝbtỉ

pr.f m tp-hrw wʿb.f m sḫt-ỉȝrw

wn.ỉỉ ʿȝ.wy pt ỉ.sn.ỉỉ ʿȝ.wy ḳbḥw n ḥr-šsmtỉ

pr.f m tp-hrw wʿb.f m sḫt-ỉȝrw

wn.ỉỉ ʿȝ.wy pt ỉ.sn.ỉỉ ʿȝ.wy ḳbḥw n wsỉr

pr.f m tp-hrw wʿb.f m sḫt-ỉȝrw

wn.ỉỉ ʿȝ.wy pt ỉ.sn.ỉỉ ʿȝ.wy ḳbḥw n N pn

pr.f m tp-hrw wʿb.f m sḫt-ỉȝrw

ỉỉ

pr ỉrf pr(w) m tp-hrw wʿb.n.f m sḫt-ỉȝrw

pr ḥr-nṯrw m tp-hrw wʿb.n.f m sḫt-ỉȝrw

pr ỉrf pr(w) m tp-hrw wʿb.n.f m sḫt-ỉȝrw

pr ḥr-šsmtỉ m tp-hrw wʿb.n.f m sḫt-ỉȝrw

pr ỉrf pr(w) m tp-hrw wʿb.n.f m sḫt-ỉȝrw

pr wsỉr (m) tp-hrw wʿb.n.f m sḫt-ỉȝrw

pr ỉrf pr(w) m tp-hrw wʿb.n.f m sḫt-ỉȝrw

pr N pn m tp-hrw wʿb.n.f m sḫt-ỉȝrw

990) rʿ nkỉkỉ(.w) ẖt nwt ẖr mtwt ȝḫ ỉmỉ.s

tȝ ḳȝ.f ẖr rd.wy N pn tfnwt ỉ.nḏr.s ʿ n N

ỉn skr wʿb.f N ỉn rʿ d.f ʿ.f n N

ḫntỉ rf N ỉr-ḫnt psḏt

šsp N st.f ỉmt ḳbḥw

hnnỉỉ hnnỉỉ ỉpȝṯ ỉpȝṯ

ỉṯ.ỉỉ N pn ḥnʿ.ṯn ʿnḫ ḏt

ḏd-mdw nfr.w ȝ mȝw ỉ.ḳȝ.wỉ mȝw

prt nṯr pn N ỉr pt mỉ prt ỉt(.f) ỉtm ỉr pt

bȝ.f tp.f ḥkȝw.f ỉr-gswy.f šʿt.f ỉr-rdwy.f

ỉn.n.f n N nỉwwt ỉnḳ.n.f n N spȝwt

dmḏ.n.f n N msmw

mdw(w) ḥr.s pw gb rpʿt nṯrw

ỉȝwt ḥr ỉȝwt stš sḫt-ỉȝrw

dwȝ.sn N pn dwȝw ỉs

ỉȝḥs ỉs ḫntỉ tȝ-šmʿw

ddwn ỉs ḫntỉ tȝ-st(ỉ)

spdw ỉs ẖrỉ ksbwt.f

fȝ.sn mȝḳt n N pn

sʿḥʿ.sn mȝḳt n N pn

ṯs.sn mȝḳt n N

ỉ mȝḳt ỉ pȝḳt ỉ rn.ṯ ḏd(w).n nṯrw

ỉ pr.ỉw ỉ pr.ỉw ỉ ḥfd.w ỉ ḥfd.w

ỉ šw.ỉw ỉ šw.ỉw

pr N ḥr mnt.y ȝst ḥfd.w N ḥr mnt.y nbt-ḥwt

nḏr.w n.f ỉt n N ỉtm ʿ n N

wd.f N m-ḫnt nṯrw ỉpf

sbḳ.w sȝ.ȝỉw ỉtmw-skỉ

mṯn nw ḏd(w).n.ṯn nṯrw tm N wn.n m-ḫnt.ṯn

mṯn N mn(.w) m-ḫnt.ṯn m ỉmnw n smȝ

ḏd-mdw ỉw ḥr-f-ḥȝ-f ḏȝ N

d.ỉỉ sḫn.wy pt ḏȝ(ỉỉ) N pn ỉm ḫr rʿ ỉr ȝḫt

d.ỉỉ sḫn.wy pt n rʿ ḏȝ(ỉỉ) N pn ỉm ḫr ḥr-nṯrw ỉr ȝḫt

1000) d.ỉỉ n N pn sḫn.wy pt

ḏȝ.ỉỉ N pn ỉm ḫr rʿ ỉr ȝḫt

ḏȝ.ȝ N ỉr ʿḥʿ.f ḥr gs ỉȝbt(ỉ) n pt

m ʿ.s mḥtỉ m-m ỉḫmw-sk

ʿḥʿ.w ḥr ḏʿm.w.sn ỉsd.w ḥr ỉȝb(ỉ).sn

ʿḥʿ rf N m-m.sn

sn N pw ỉʿḥ msṯw N pw nṯr-dwȝw

d ʿ.k r N ʿnḫ.f

ḏd-mdw ỉȝ ỉt wsỉr N pn

ṯs ṯw ḥr gs.k ỉȝbỉ d ṯw ḥr gs.k wnmỉ

ỉr mw ỉpn rnp.w rd.ỉw.n(.ỉ) n.k

ỉȝ ỉt wsỉr N pn

ṯs ṯw ḥr gs.k ỉȝb(ỉ) d ṯw ḥr gs.k ỉmn

ỉr t pn srf ỉr(w).n.ỉ n.k

ỉȝ ỉt wsỉr N pn

wn(.w) n.k ʿȝ.wy pt ỉ.sn.ỉỉ n.k ʿȝ.wy pḏwt

mšȝ(.w) nṯrw pỉ.w

ỉw.sn n wsỉr ḥr ḫrw sbḥ n ȝst ḥnʿ nbt-ḥwt

rw.ỉw n.k bȝw pỉ.w

ḥw.sn n.k ỉwf.sn sḫ.sn n.k ʿ.w(y).sn

nwn.sn n.k m smȝ.w.sn

ỉ.ḏd.sn n wsỉr

šm.n.k ỉw.n.k rs.n.k sḏr.n.k mn.tỉ m ʿnḫ

ʿḥʿ mȝ.k nn ʿḥʿ sḏm.k nn

ỉr(w).n n.k sȝ.k ỉr(w).n n.k ḥr

ỉ.ḥw.f ḥw(w) ṯw ḳȝs.f ḳȝs(w) ṯw

d.f sw ẖr sȝt.f wr.t ỉmt ḳdm

snt.k wr.t sȝḳ.t ỉwf.k ḳfn.t ḏrwt.k

sḫn.t ṯw gm.t ṯw ḥr gs.k ḥr wḏb ndỉt

ỉ.tm ỉȝkb ḥr ỉtrtỉ

nṯrw mdw(w) ḫft.f ỉn(ỉỉ) n.ṯn sw

pr.r.k ỉr.k r pt ḫpr.k m wp-wȝwt

1010) sšm ṯw sȝ.k ḥr m wȝwt pt

d(.w) n.k pt d(.w) n.k tȝ d(.w) n.k sḫt-ỉȝrw

ḥnʿ nṯr.wy ỉpw(y) ʿȝ.w(y) pr.w m ỉwnw

ḏd-mdw sṯ sṯ ỉ.ḳȝ wp-wȝwt

rs sḏrw.w nhsỉ wršw rs ḥr

ṯs ṯw wsỉr N sȝ gb tpỉ.f

sdȝ(w) n.f psḏt-wrt

wʿb.k n (ȝbdw) ỉ.ḫʿ.k n psḏntỉw ỉr.t(w) n.k tp.w

ḏsw n.k mnỉt-wrt mỉ ʿḥʿ(w) n wrḏ.n.f ḥrỉ-ỉb ȝbḏw

sḏm nn ḏd(w).n gb ỉ.sȝḫ.f wsỉr m nṯr

wdn sw wršw pỉ.w sʿḥ sw wršw nḫn(ỉ)w

skr ỉs (ḫnt) pḏw-š

ḥr-ḥȝ ḥmn

mdw tȝ wn(.w) rwt dwȝt

ỉ.sn(.w) n.k ʿȝ.wy gb tp-ʿ.k pr mdw.k ḫft ỉnpw

sʿḥ.k pr(.w) m r n ỉnpw ḥr ḫntỉ-mnwt-f

sȝṯwtỉ nb sbỉwt

sȝb šmʿw ʿḏ-mr psḏt-wrt

bỉȝ.k ỉr pt ḥr ḫndw.k bỉȝ(ỉ)

ḏȝ.k (mr-nḫȝ) ḥr.k m mḥt(ỉ) nwt

nỉs rʿ ỉr.k m ỉskn pt

ỉʿr.n.k n nṯr snsn ḥr/stš ỉr.k

sṯỉ ddwn ỉr.k ḥwn šmʿw

d.f n.k snṯr.f wʿb kȝp.w.f n nṯrw

m msṯw sȝty bỉt(ỉ) (tp.tỉ.f nbt.ỉ wr.t(ỉ))

bʿḥ.ỉ.k m smw wȝḏ.w

bʿḥ.ỉw.n ms.w gb ỉm

ṯs(.w) dmȝwt.k sḫm pḏwt

ḥtp rd.w ỉnpw šms ṯw ỉȝm

wȝḥ n.k nbs tp.f

dbn.k pt mỉ swnṯw

1020) ḏd-mdw N pw wr pr ỉr pt

...

... m ḥtp ỉ.t(ỉ)

ỉ.n sȝ(.ỉ) N m ḥtp ỉ.n nwt

nỉỉ ḫr.n ḏḥʿ ḥr sȝ.f nỉỉ ḫr ỉḫt ḏw.t ḥr ʿ.f

n ḥm rd.ỉ ỉ.ḫr.f n ḥm rd.ỉ snbȝ.f

N pn pw ḫʿ n tȝ ḥrỉ-ỉb wȝḏ-wr ỉwt(ỉ) nḏr ỉrỉw-tȝ ʿ.f

n nḏrỉ.w ỉrỉw-tȝ ʿ n N pn

... ỉrỉw-tȝ

šw m ḏr.f tȝ ẖr rd.wy ...

...

ỉr.t.n.f ḥm pw

wp.f N pn ỉr sn.f ʿntỉ dmḏ.f sw ḥnʿ sn.ỉ ʿftỉ

ʿnḫ rn.f ḥr bd nṯr.w

ʿnḫ ḥm N pn m ʿnḫ.t.f ỉm m t-wr ḥȝ nṯr

N pw th(w) wḏ N pw th(w) wḏ ỉrỉ rd.w.ṯn nṯrw

ḏd-mdw wn(.w) ʿȝ.wy ...

... ḥwt ḥr ỉrt pt

nṯr nb šd.t(ỉ).f N pn ỉr pt ʿnḫ(.w) ḏd(.w)

rḫs.t(w) n.f kȝ.w stp.p(.tw) n.f ḫpš.w

pr.f ỉr ḥwt ḥr ỉrt pt

nṯr nb tm.t(ỉ).f(ỉ) šd.d sw ỉr pt

n wȝš.f n bȝ.f n (sn).f pȝḳ

n pr.f ỉr ḥwt ḥr ỉrt pt hrw pw sḏmt mdw

...

ỉw.n N pn ḫr.k rʿ

bḥs n nbw ms.w pt

ḫȝḏ n nbw ḳmȝ.w ḥsȝt

1030) ḥr šd.d n.k N pn ḥnʿ.k ʿnḫ(.w) ḏd(.w)

ḥr m ỉw N pn

ỉw.n N pn ḫr.k ỉt ỉw.n N ḫr.k gb

d.k ʿ.k n N pn pr N pn ỉr pt ḫr mwt.f nwt

...

gm.n psḏty nḏ (ỉrỉ-rmnwy).f

n gm.n psḏty ḥrỉ-ḫt.f

ỉ gb ȝt tp.f ḳnỉt.f ỉr ḥr.f

ỉ.ḥw.f (ṯnw) ỉpp.f ḫȝswt m sḫnw wsỉr

gm.n.f sw d.ỉỉ ḥr gs.f m gḥstỉ

wsỉr ʿḥʿ n ỉt.k gb ỉ.nḏ.f ṯw m-ʿ stš

...

... nḏ wsỉr m-ʿ sn.f stš

ỉnk nw ḳȝs rd.wy.f ḳȝs ʿ(w)y.f

d sw ḥr gs.f m tȝ-rw

ḥr ḥr šdšd pt ỉmỉ r.k ʿ.k n N pn

pr.ỉ N pn ỉr pt nwt ỉmỉ ʿ.ṯ ỉr N m ʿnḫ wȝs

dmḏ.ṯ ḳs.w.f ỉnḳ.ṯ ʿwt.f

dmḏ.ṯ ḳs.w.f ...

...

... šwt(.ỉ) m nṯr

pr.ỉ.f rf šw.f rf ỉr pt m sbȝ ʿȝ ḥrỉ-ỉb ỉȝb(ỉ)

ḏd-mdw ỉnḏ-ḥr.ṯn mw ỉn.w šw wṯs.w mndftỉ

wʿb.w.n gb ʿwt.f ỉm.sn

ỉb.w m-ḫt snḏ(w) ḥȝt(ỉ).w m-ḫt šʿt

1040) ms N m nww

n ḫpr.t pt n ḫpr.t tȝ

n ḫpr.t smntỉ n ḫpr.t ẖnnw

n ḫpr.t (snḏw) pw ḫpr ḥr ỉrt ḥr

N pw wʿ n ẖt tw ʿȝ.t ms.t m-bȝḥ m ỉwnw

ỉ.tm.ỉw ỉṯ.ỉw n nswt

šd.t(ỉ).sn n sr.w

ỉ.tm.ỉw nỉk ỉ.tm.ỉw ḫb n ḫrw.sn

N ȝ pỉ n nỉk.f

n ỉṯ.ỉỉ.f n nswt

n šd.wỉỉ.f n sr.w

n mȝʿ-ḫrw ḫftỉ.w nw N

n šwȝ N n ḳȝ ʿnwt.f

n ḥsb ḳs m N

.ȝ N m mw

wṯs sw wsỉr rmn sw psḏty

d rʿ ʿ.f ỉr N r bw nb nt(ỉ) nṯr ỉm

.ȝ.f

wṯs sw gb rmn psḏty N pn

d.f ʿ.f r bw nt(ỉ) nṯr ỉm

ḏd-mdw ỉȝ ỉt(.ỉ) wsỉr N pn

ȝḫ.tỉ m ȝḫt ḏd.tỉ m (ḏdỉt)

wḏ.k mdw m-ḫnt ʿnḫw ḏt

ʿḥʿ ḥr gs.k ỉȝb(ỉ) d ṯw ḥr gs.k wnmỉ

šsp n.k t.k pn rd(w).n(.ỉ) n.k ỉnk sȝ.k ỉwʿw.k

ḏd-mdw hȝ N pn rd(.w) n.k ks ỉn ḥr

sšd.k m sbȝ wʿt(ỉ) ḥr-ỉb nwt

rd ḏnḥ.wy.k m bỉk ʿȝ šnbt

gnḥsw ỉs mȝ(w) mšrw.f nm pt

ḫns.k ḳbḥw m šmw (rʿ-ḥr-ȝḫtỉ)

d nwt ʿ.w(y).s ỉr.k ...

1050) ḏd-mdw ỉn mr.k ḏd N ... mȝ ỉnw ḫȝst

wn ...

mȝ wḏ ...

ḏd-mdw ...

N pw nr...

sk ms.n.ṯny ...

ḏd-mdw ỉr mwt<ỉ> N sḫm kȝ.f

.ȝ.sn r tȝ m ḥfȝw.y hȝ.ỉỉ(.ỉ) ḥr ḳȝbw.sn

N pw mȝs(w) m nww N pw ḥms(w) m ...

...

... sḥtp(w).n.f rḫỉỉt.f ỉm.f

wnm.ỉ ỉm.f ḥnʿ.sn

ḏd-mdw

ḏd-mdw ỉnḏ-ḥr.ṯn ḫntỉ (bʿḥỉ)

.ȝw ḏfȝw ...

... ỉr(ỉ)w ȝwt

1060) nṯrw smsw.w ỉ.bs.sn wỉ ḥr (bʿḥỉ)

ỉ.bs.sn wỉ ḥr ḏfȝw

... mỉ srḳt

ṯȝw m fnḏ.ỉ mtwt m ḥnn.ỉ

mỉ sfg-ỉrw ḥrỉ-ỉb ỉȝḫw

... mỉ ỉmỉ.w ỉwnw

ḏd-mdw ḥms ḥms(w) r wnm t ḥms rʿ r wnm t

rd(.tw) mw ỉn psḏt(y)

ʿḥʿ rf N ḥr wḏb.w (ȝgbỉ) ...

ḏd-mdw ỉ psḏt-ʿȝt m ỉwnw

nbt psḏwt

ỉšt.f m-ḫnt ỉtrt

ỉw ỉḫt 2 nt N m ḏdbt

...

ḏd-mdw ỉnḏ-ḥr.k ḥw ỉnḏ-ḥr.k (bʿḥỉ)

ỉnḏ-ḥr.k npr ỉnḏ-ḥr.k sk

ỉnḏ-ḥr.ṯn nṯrw ...

N pw ỉwntt ỉ.n.f m ỉwnt

šw m-ḫt N tfnwt m tpt-ʿy.f

wp-wȝwt ...sḏ(?) ḥr ỉmnt N

d.sn sḫm ...

ḏd-mdw hȝ N ʿḥʿ ḥms wḫȝ n.k tȝ ỉr.k

ỉ.dr ʿ.(w)y pw ḥr-ḫt.k m stš

ỉw n.k ỉrt ḥr m tp-mḏ ỉw.k ỉwg.tỉ m-ḫt.s

...

ḏd-mdw ỉ.rs wsỉr ỉ.rs

hȝ N ʿḥʿ ḥms wḫȝ n.k tȝ ỉr.k

ỉw.ỉ d.ỉ n.k ỉrt ḥr nḫḫ.s n.k ḫr.k

...

ỉw swt tn ỉmt wsḫt pr šsp n.k t.k pn m ʿ.ỉ

hȝ wsỉr N pn ỉnk sȝ.k ms.w.k

ỉw.k(wỉ) ẖr ...

1070) ḏd-mdw ḥȝ.k ỉ.tf ỉ.tm hỉỉ

sṯȝ sȝw ṯw ʿḥʿ (mds).ỉ ...

ḏd-mdw ỉb ỉm ỉb ỉm ḫtḫt ỉm ḫtḫt ỉm

ḥȝ.k ỉmn-wr pr m ʿt ỉmn.t

mȝ(w) sȝw ṯw ...

ḏd-mdw ... n rʿ n.ỉ ỉštt 3

wʿ.t r pt snty r tȝ

ȝt ...

...

ḏd-mdw wn(.w) pt wn(.w) tȝ

wn.ỉỉ ṯpḥwt ptrw

wn.ỉỉ nmtwt n nww

sfḫ.ḫ.ỉỉ nmtwt ỉȝḫw

ỉn wʿ pw ḏd(.w) rʿ nb

ḏd(.w) n.f nw tp-ʿwy.f pr.f rf ỉr pt

wrḥ.ỉ m ḥȝtt ḥbs.ỉ m tpỉ.w

ḥms.ỉ.w ḥr sʿnḫ.t mȝʿt

1080) sȝ.f ỉr sȝ n nṯrw ỉpw mḥtỉ.w pt

ỉḫmw-sk n sk.f

ỉḫmw-bdš n bdš.ỉ.f

ỉḫmw-sšỉw n sšỉw N

ḳȝ mnṯw ḳȝ.f ḥnʿ.f

ḥỉp mnṯw ḥỉp.ỉ.f ḥnʿ.f

ḏd-mdw (ỉwr(.w)) pt m ỉrp

sms.ỉ.n nwt sȝt.s dwȝt

ṯs.f sw ỉr.f

ḫmt.nw.t.f spdt wʿb.t swt

wʿb.n.f m šw-dwȝwt

sfḫ.w.f n.f m š.w sȝb.w

bȝgs ỉ.dr ṯw m wȝt.f

šsp.ỉ.f n.f ʿ rs(ỉ) n sḫt-ỉȝrw

wbȝ(.w) mȝʿ ỉȝḫ(.w) mr-nḫȝ

d(.w) sḫn.wy pt n ḥr

ḏȝ.ỉỉ.f ḫr rʿ ỉr ȝḫt

d(.w) sḫn.wy pt n ȝḫtỉ

ḏȝ.f ḫr rʿ ỉr ȝḫt

d(.w) sḫn.wy pt n ḥr-šsmtỉ

ḏȝ.f ḫr rʿ ỉr ȝḫt

d(.w) sḫn.wy pt n ḥr-ỉȝbtỉ

ḏȝ.f ḫr rʿ ỉr ȝḫt

d(.w) sḫn.wy pt n(.ỉ) N pn ḥr-nṯrw

ḏȝ.ỉỉ.f rf ḫr rʿ ỉr ȝḫt

šsp.ỉ.f n.f nst.f ỉmt sḫt-ỉȝrw

hȝ.f rf ỉr ʿ rs(ỉ) n sḫt-ḥtp

N pw wr sȝ wr

pr.f (ỉmỉtw) mnt.y psḏty

dwȝ.n N rʿ dwȝ.n N ḥr-ỉȝbtỉ

dwȝ.n.f ḥr-ȝḫtỉ

msms.f m pẖrt

ḥtp.f n N pn ḥtp.f n ḥr ḥr nṯ.f

ḥtp.f n ḥr ḥr nṯ.f ḥtp.f n N pn

ḏd-mdw pr.n N m p ḫr bȝw-p

šṯ(.w) N m šṯ n ḥr

ḥbs(.w) N m ḥbs n ḏḥwtỉ

ȝst tp-ʿwỉỉ.f nbt-ḥwt m-ḫt.f

1090) wp-wȝwt wp.f n.f wȝt

šw fȝ.f sw

bȝw-ỉwnw sḳr.sn n.f rdw

ỉr dmḏ m ḥrt

nwt d.s ʿ.w(y).s ỉr.f mỉ nw ỉr(w).n.s n wsỉr

hrw pw mnỉ.n.f ỉm

ḥr-f-ḥȝ-f ḏȝ N r sḫt-ỉȝrw

pr.n.k ṯnỉ pr.n.f m ȝwrt

ỉswt.f ḏt pr.t m nṯr ỉʿrt pr.t m rʿ

ḏȝ sw d sw m sḫt-ỉȝrw

fdw ỉpw ȝḫ.w nȝ ḥnʿ N

ḥpỉỉ dwȝ-mwt-f ỉmstỉ ḳbḥ-snw-f

snw ḥr gs snw ḥr gs

N pn m ḥmw gm.ỉ.f psḏty

ntsn rd.sn ʿ.sn n N

ḥms.wỉ.f ỉmỉwtỉ.sn ỉr wḏʿ

wḏ N mdw n gm.ỉw.n.f ỉm

ḏd-mdw N pỉ sṯtỉ N pỉ stỉ-stỉ

N pỉ swsw

N pỉ swnṯw dbn pt

N pỉ (ỉrw-kȝ) ȝḫ bỉtỉw

N pỉ ỉmnw ỉmn tȝ pn

N pỉ ṯmỉ(w) tȝwy

N pỉ ḳrḳr(w) N pỉ ḳrḳrw

N pỉ (ḥswt) N pỉ šfšft

N pỉ bȝt ḥr.wy.s snw

N pỉ nḥm(w) sw nḥm.n.f sw m-ʿ ỉḫt nb(t) ḏw.t

ḏd-mdw N pỉ wnšt N pỉ wnštỉ

N pỉ ḥpỉỉ N pỉ dwȝ-mwt-f

N pỉ ỉmstỉ N pỉ ḳbḥ-snw-f

N pỉ (dwn-ʿnwy)

N pỉ nṯrw ỉpw ʿȝ.w ḫntỉ(w) š

N pỉ bȝ ʿnḫ spȝ-ḥr

(ʿẖm) tp.f nḥm ḏt.f ỉṯ ḏt.f

m ẖnnw ỉr.t ỉr.tỉ

sḏr ỉr.t ỉr.tỉ wḏ.t wḏ.tỉ

ỉr.n N (n) ỉr(w) nfrt wḏ N n wḏ(w) nfrt

1100) ỉw spt.y N m psḏty

N pỉ ḏdt wr.t

N pỉ snỉ N pỉ sntỉ 

snỉ(.tw) N m-ʿ ỉḫt nb(t) ḏw.t

ḏd-mdw ḏd rmṯ nṯrw ʿ.wy.ṯn ẖr N

sšw.ṯn sw wṯs.ṯn sw ỉr pt

mỉ ʿ.wy šw ẖrỉ pt wṯs.f sỉ

ỉr pt sp 2 r st-wrt m-m nṯrw

ḏd-mdw ỉḥmtỉ ḏd n ntỉ-n-f ntt ỉwtỉ-n-f ʿȝ

wbȝ(.w) bʿn

wȝḫ(.w) r.s sḫt-ỉȝrw

mḥ(.w) r.f mr-nḫȝ m mw

d(.w) sḫn.wy pt n ḥr ḏȝ.f ỉm ḫr rʿ

d(.w) sḫn.wy pt n rʿ ḏȝ.f ỉm ḫr ḥr-ȝḫtỉ

ỉ.wḏ.f N n ỉt.f ỉʿḥ

msṯw N pỉ nṯr-dwȝw

ỉ.wḏ.f N n fdw ỉpw ḥʿȝ.w

ḥms.w ḥr gs ỉȝb(ỉ) n pt

ỉ.wḏ.f N n fdw ỉpw ḥʿȝ.w

ḥms.ỉw ḥr gs ỉȝb(ỉ) n pt

n fdw ỉpw ḥʿȝ.w ḏʿb.w (šny)

ḥms.ỉw m šw swnw n ḳȝtỉ

ḏd-mdw ḏd wr(.w) ỉt.f wr(.w) ỉt.f

wn.n N m wr ỉt.f

ḏd-mdw pr pr(w) pr N pn

ỉ.ḥʿ r.s nbt dp nḫnḫ ỉb n ḥrt-ỉb nḫb

hrw pw pr(w) N ỉm m st rʿ

sḳr.n n.f N ỉȝḫw.k pw

m rdw ẖr rd.wy.f

pr N ḥr.s ḫr mwt.f tf ỉʿrt ʿnḫ.t tp.t rʿ

mr ỉb.s n.f d.s n.f mnḏ.s snḳ.ỉ.f sw

sȝ.ỉ ỉ.t(ỉ) mn-n.k mnḏ.ỉ pn snḳ.k sw ỉ.t(ỉ)

mḏr (ỉwtỉ) ỉ.n.k ỉs ỉr ṯnw hrw.w.k

1110) mdw pt sdȝ tȝ ȝgbgb nṯrw ỉwnw

ḥr ḫrw wdnt tp-ʿwy N

šd.ỉỉ.n sw mwt.f bȝstt

ỉ.snḫn sw ḥrt-ỉb nḫb

rd.ỉ.n ḥrt-ỉb dp ʿ.w(y).s ỉr.f

mk sw ỉ.ỉỉ mk sw ỉ.ỉỉ

mk N pn ỉ.ỉỉ n ʿnḫ wȝs

ỉr.ỉỉ.f ḥsmnw.f m dȝb

m ỉrp ỉmỉ (kȝnw) nṯr

ỉr n.f sšm n ỉmỉ ḏbʿ.f ỉḫt ỉm.f

ỉs.ỉỉ ỉs.ỉỉ

fdt.ỉ fdt ḥr sṯỉ N sṯỉ ḥr

ỉr pt ỉr pt m-ʿb nṯrw pr.wtỉ(w)

N r pt m-ʿb nṯrw pr.wtỉ(w)

sn.ỉ nn ỉr ỉmỉ gs.ỉ nn

ỉ.n gb nḏr.f N ḥr ʿ.f

sšm.f sw m sbȝ.w pt

nṯr m st.f nfr(.w) nṯr m st.f<ỉ>

swʿb.n sw sṯỉt

m fdt.s ʿȝbwt m ȝbw

ỉȝ ỉw.n.k tr ṯnỉ sȝ.ỉ ỉt(.f)

ỉw.n.f ḫr psḏt ỉrt pt sḥtp.f (sỉ) m pȝḳ.s

ỉȝ ỉw.n.k tr ṯnỉ sȝ.ỉ ỉt(.f)

ỉw.n.f ḫr psḏt ỉrt tȝ sḥtp.f (sỉ) m pȝḳ.s

ỉȝ ỉw.n.k tr ṯnỉ sȝ(.ỉ) ỉt(.f)

ỉw.n.f ḫr ḏndḏndr

ỉȝ ỉw.n.k tr ṯnỉ sȝ.ỉ ỉt(.f)

ỉw.n.f ḫr mwt.y.f ỉptwt(y) nrt.y

ȝw.tỉ šnw dḥdḥ.tỉ mnḏ.w

tp.tỉ ḏw sḥsḥ

ḏȝ.ỉ.sn mnḏ.sn n-tp r n N

n ḥm wḏḥ.ỉ.sn sw ḏt

1120) ḏd-mdw mdw pt sdȝ tȝ

nmnm gb nhmhm spȝt.y nṯr

ḫbs(.w) tȝ sḳr(.w) wdnt tp-ʿwy N pn ʿnḫ(.w) ḏd(.w)

pr.f rf ỉr pt ḏȝ.f bỉȝ n ʿnḫ wȝs

nmỉ.f ḥsȝw sšn snbwt šw

pr.f rf ỉr pt

tpt ḏnḥ.w.f m ȝpd ʿȝ

ỉʿ.ỉ ỉmỉ-ẖt.f ỉn ỉnpw

pẖr pẖrwt(?) ḥr m ȝbḏw wỉt wsỉr

pr.ỉỉ.f rf ỉr pt m-m sbȝ.w ỉḫmw-sk

snt.f spdt sšmw.f nṯr-dwȝw

nḏr.sny ʿ.f ỉr sḫt-ḥtp

ḥms.ỉ.f rf ḥr ḫndw ỉpf bỉȝỉ

ntỉ ḥr.w.f m mȝỉw-ḥsȝw

rd.w.f m ʿȝgwt smȝ-wr

ʿḥʿ ỉr.f ỉm st.f šw.t ntt ỉmỉwtỉ nṯr.wy ʿȝ.wy

ʿbȝ<ỉ>.f mnḥỉ m ʿ.f

fȝ.ỉỉ ʿ.f ỉr ḥnmmt

ỉw.t n.f nṯrw m ksw

rs nṯr.wy ʿȝ.w(y) ḥr gs.sn

gm.sn sw m psḏty ḥr wḏʿ-mdw

sr pw sr nb ḫr.sn ỉr.f

wdn.n.sn N m psḏty

ḏd-mdw n ỉn ỉs N dbḥ(w) mȝ.f ṯw

m ḳd.k pw ḫpr ỉr.k

wsỉr dbḥ(w) mȝ.f ṯw m ḳd.k pw ḫpr ỉr.k

ỉn sȝ.k dbḥ(w) mȝ.f ṯw m ḳd.k pw ḫpr ỉr.k

ỉn ḥr dbḥ(w) mȝ.f ṯw m ḳd.k pw ḫpr ỉr.k

1130) m nw ḏd(w).n.k (twt(.w)) n.ỉ nn n twt(w) 3

ntỉ(w) mr ṯȝ.w nḏs.w ẖr(y)w ỉḫmwt

m nw ḏd(w).n.k ỉ sȝ ỉ.mr.f m ḫpr sȝ-mr-f

ẖn.sn ḥr ẖn.s(n) ẖn.sn ḥr

m prt ḥr m mḥt-wrt

wn.ỉỉ ʿȝ.wy pt ỉ.sn.ỉỉ ʿȝ.wy ḳbḥw n ḥr-ỉȝbtỉ

ỉr tp-hrw hȝ.f wʿb.f m sḫt-ỉȝrw

wn.ỉỉ ʿȝ.wy pt ỉ.sn.ỉỉ ʿȝ.wy ḳbḥw n N

ỉr tp-hrw hȝ.ỉ N wʿb N m sḫt-ỉȝrw

wn.ỉỉ ʿȝ.wy pt ỉ.sn.ỉỉ ʿȝ.wy ḳbḥw n ḥr-dwȝtỉ

ỉr tp-hrw hȝ.f wʿb.f m sḫt-ỉȝrw

wn.ỉỉ ʿȝ.wy pt ỉ.sn.ỉỉ ʿȝ.wy ḳbḥw n N pn

ỉr tp-hrw hȝ.ỉỉ.f wʿb.f m sḫt-ỉȝrw

wn.ỉỉ ʿȝ.wy pt ỉ.sn.ỉỉ ʿȝ.wy ḳbḥw n ḥr-šsmtỉ

ỉr tp-hrw hȝ.f wʿb.f m sḫt-ỉȝrw

wn.ỉỉ ʿȝ.wy pt ỉ.sn.ỉỉ ʿȝ.wy ḳbḥw n N

ỉr tp-hrw hȝ N wʿb.f m sḫt-ỉȝrw

ḫbs.s(.tw) n.f tȝ sḳr(.tw) n.f wdnt

ḫʿ.ỉ m nswt sʿḥ<ỉ>(.f) n.f nst.f n.f

ḏȝ.f ptrtỉ

šȝs.f mr-nḫȝ

nḏr.w.n.s ỉmtt ʿ n N

ḏr ḫm.s ḏr sštȝ.s ỉr(w).n n.s nṯr

n N ỉs wʿb sȝ wʿb

1140) wʿb.ỉ m fdt ỉptw nmst

ʿbḥ.t m nṯr(ỉ) m nṯrw

ẖr ṯȝw ȝst wrt sṯ ȝst wrt sšw.s ḥr ỉs

ỉmỉ ỉw.t.f ỉw.f wʿb(.w)

ỉ.n wʿb n rʿ ỉr N ỉrỉ-ʿȝ ḳbḥw

ȝw.ỉ.f sw n fdw ỉpw nṯrw tpỉ.w mr knstỉ

ỉr.sn (mȝʿw) n wsỉr N

ỉr.sn (mȝʿw) n rʿ

tm tȝš.w.f n gm ỉswt.f

sṯ gb ʿ.f ỉr pt ʿ.f ỉr tȝ

ȝw.f N n rʿ

ẖrp n.f N nṯrw ʿbȝ n.f N wỉȝ nṯr

ỉṯ N pt ỉwn.w.s ȝḫȝḫw.s

ỉw.ỉ n.f nṯrw m ksỉw

ȝḫ.w šms.sn N n bȝ<ỉ>.f

ḥsb.n.sn mdw.w.sn

gmgm.n.sn ʿḥȝw.sn

n N ỉs wr sȝ wr ms.w nwt

pḥtỉ N pḥtỉ stš nwbt(ỉ)

N pn smȝ-wr pr.ỉ m ḫntỉ-ỉmntỉw

N pỉ rḏw ḥw.ỉỉ pr.f ỉm ḫpr.n mw

swt nḥb-kȝw ʿšȝ ḳȝbw

N pỉ sš mḏȝt-nṯr ḏd ntt sḫpr ỉwtt

N pỉ sšd pw n ṯmst pr m ỉḫt-wrt

N pỉ ỉrt tw nt ḥr

wsr.t ỉr rmṯ nḫt.t ỉr nṯrw

fȝ ḥr N sṯs sw stš

ỉr N wdḥw wdḥ sbȝ

sḥtp.f nṯr.wy ḥtp.wỉỉ sḥtp.f nṯr.wy špt.wỉỉ

ḏd-mdw sbṯ gb nṯḥṯḥ nwt

tp-ʿwy.f pr N ỉr pt

1150) nhm n.f pt sdȝ n.f tȝ

ḫsr.ỉ n.f šnỉt

nhmhm.ỉ.f m stš

ỉ.wn n.f ỉr(ỉ)w ʿwt pt ʿȝ.w pt

ʿḥʿ.ỉ.f ḥr šw

sḫȝ n.f sbȝ.w m mnḳb n snbwt nṯr

ḫns.ỉ.f pt mr swnṯw

ḫmt.nw.t nt spdt wʿb.t swt

wʿb.n.f m š.w dwȝt

(nmỉt) ỉr.s wȝwt.f nfr.t

sšm.s sw ỉr st-wrt ỉr.t nṯrw ỉr.t ḥr wtṯ.t ḏḥwtỉ

šsp sw ȝst wtṯ sw nbt-ḥwt

ḥms.ỉỉ.f rf ḥr st-wrt ỉr.t nṯrw

ỉw.t n.f dwȝw m ḥʿỉw nṯrw m snnwt

ỉw.t n.f ȝḫtỉ.w ḥr ḥr.sn

ỉḫmw-sk m ksỉw

šsp.f ʿbȝ ḫrp.f r-nṯrw

rmn.n.f pt m ʿnḫ twȝ.f tȝ m ȝwt-ỉb

ʿ.f pw ỉmn rmn.f pt m wȝs

ʿ.f pw ỉȝb(ỉ) twȝ.f tȝ m ȝwt-ỉb

gm.m.f n.f štṯ(?)

nỉs ỉrỉ-ʿȝ n wsỉr

bwt.f ḏȝ.t nỉỉ ỉr n.f ỉsnwt / swnt(?)

šsp.ỉ.f n.f (ṯȝw) n ʿnḫ srḳ.f n.f ȝwt-ỉb 

wȝḫ.ỉỉ.f m ḥtpt-nṯr

ssn.n.f ṯȝw bʿḥ.ỉ.f (m) (mḥwt)

wȝḫ.ỉỉ.f m-m nṯrw

spd.f rf m spdw-wr

ḫntỉ.f rf ỉr-ḫnt ỉtrtỉ

ỉ.ḥw.ỉỉ.f m ʿbȝ ḫrp.ỉ.f m ỉȝȝt

1160) d.f (gnwt).f ḫr rmṯ mrwt.f ḫr nṯrw

ḏd(w) ḏd ntt ỉm.k ḏd ỉwtt

bwt nṯr snt mdw

ỉ.nḏ.tỉ.f ỉm.k ḏd sw

N pỉ sȝ.k N pỉ ỉwʿw.k

ḏd-mdw ỉr.n n.f ỉt.ỉ ỉb.f kỉỉ šd(.ỉỉ) n.f (ẖȝk).f

ỉr pr.f rf ỉr pt

ỉ.rhn.f m nwwt mr-nḫȝ

ỉ ỉnpw ḫsf ỉm.k

rd.n n.k gb ʿ.f ỉt N

sȝ tȝ ḫrp ȝḫ.w

rm.m(.ỉ) rmỉỉt ỉt.ỉ

ỉhỉ ṯs ṯw N

šsp n.k fdt.k ỉptw nmswt ʿȝbwt

wʿb.k m š sȝbỉ snṯr.k m š dwȝtỉ

swʿb.w.k ḥr-tp šȝbt.k m sḫt-ỉȝrw

ḫns.k pt

ỉr.k (ỉmn).k m sḫt-ḥtp m-m nṯrw sb.w(w) n kȝ.w.sn

ḥms r.k ḥr ḫndw.k pw bỉȝ(ỉ)

šsp n.k ḥḏ.k ȝms.k

sšm.k ỉmỉ.w nww wḏ.k mdw n nṯrw

d.k ȝḫ m ȝḫ.f

ỉṯ.k gst.k ẖn.k ḥnt.k

mỉ rʿ ḥr ỉdb.w nw pt

N ṯs ṯw ỉs m ȝḫ.k

ḏd-mdw pr rf ỉt(.ỉ) N ỉr pt m-m nṯrw ỉmỉ.w pt

ʿḥʿ r.f ỉr wʿrt wr.t

sḏm.f mdw ḥnmmt

gm ṯw rʿ ḥr ỉdb.w nw pt m ḥntỉ ỉmỉ nwt

ỉỉ.w pḥ.w ỉ.n nṯrw

1170) rd.f ʿ.f ỉr.k m ỉskn n pt

.ỉ rḫ(w) st.f ỉ.n psḏt

wʿb ḏbȝ nst.k m wỉȝ rʿ

ẖn.k ḥrt sʿr.k ỉ.wȝ.ww(?)

ẖn.k ḥnʿ ỉḫmw-sk

sḳd.ỉ.k ḥnʿ ỉḫmw-wrḏ

šsp.k ỉnwt msktt

ḫpr.k m ȝḫ ỉmỉ dwȝt

ʿnḫ.k m ʿnḫ pw nḏm ʿnḫ.w nb ȝḫt ỉm.f

ȝgbỉ-wr ỉmỉ nwt ỉn-m tr ỉr n.k nn

ỉ.n nṯrw šms.w(w) ỉtm

ỉn wr rf ỉr n.f nw mḥt ḥnt ḥn.t nwt

sḏm.n.f nỉs.f ỉr.n.f ḏd.t.n.f

ỉṯ n.f n.f ḏt.f m ḏȝḏȝt srỉ(w) nww

ḫnt psḏt-ʿȝt

ḏd-mdw nḫỉ ... nḫỉ (ḥfnt(?))

... ḫnt ḫm ʿnḫ.w.f ỉr bʿnt.f

st.ṯ n sȝ.ṯ st.k n sȝ.k

nỉs.n gb ...

ḏd-mdw smʿ.wy ḥr ḏnḥ.wy ḏḥwtỉ

ḏȝ.ỉỉ N pn m.ỉỉ ỉw.ỉỉ sw

d.k t n N pn d.k ḥnḳt n N pn

m t.k pw nt ḏt ḥnḳt.k nt nḥḥ

N pw ỉr.ỉỉ tḫn.wy n.wỉỉ rʿ ỉr.wỉỉ tȝ

N pw (ỉr.ỉỉ) sšp.wỉỉ n.wỉỉ rʿ (ỉr.wỉỉ) pt

šm N pn ḥr sḫn.wy n.wỉỉ pt tp-ʿ(w)ỉỉ rʿ

ỉwf.f ẖr snbt tn nt ḳbḥw rʿ

swʿb.t tȝ-šmʿw tp-ʿ(w)y rʿ pr.f m ȝḫt.f

1180) ỉw N pn r sḫt-ʿnḫ msḫn rʿ m ḳbḥw

gm N pn ḳbḥwt sȝt ỉnpw

ḫsf.t ỉm.f ḥnʿ fdt.s ỉptw nmswt

sḳbḥ.s ḥȝt(ỉ) n nṯr-ʿȝ ỉm hrw.f rs

sḳbḥ.s ḥȝt(ỉ) n N pn ỉm n ʿnḫ

wʿb.s N pn snṯr.s N pn

šsp N pn st ỉḫt m ntt m šnwt nt nṯr-ʿȝ

wnḫ N pn ḫr ỉḫmw-sk

ḫntỉ N pn ỉr-ḫnt ỉtrtỉ

ḥms.f st nt ʿpr.w ḳd

ḏd-mdw ḏd ỉ nwr.w mẖntỉ n sḫt-pȝʿt

N pw nr.k ḥrỉỉ msḫnt.k

N pw ḳdw.k tpỉ tȝ

sḏ(w) tỉtmt ms.ỉỉ nwt

ỉ.n.f ỉn.n.f n.k ḥwt.k tw ḳd.t.n.f n.k

grḥ n mswt.k hrw n msḫnt.k

ḏwỉw pỉ

ṯwt bs ḫm ỉt.f n rḫ.k mwt.k

ỉm.f ḏd ṯw n ỉ.ḫm.w(w) ṯw ỉ.rḫ.sn ṯw

ḏȝ sw ỉr-sỉn

ỉr tȝ-smȝ nỉ sḫt tw nt ỉr.t nṯrw

wȝḫ.ḫt nṯrw ḥr.s m hrw.w.sn ỉpw nw tpỉw-rnpwt

ḏd-mdw ḏd ỉ ḏȝ ỉwỉỉ mȝʿ

(mẖntỉ) sḫt-ỉȝrw

N pw mȝʿ ḫr pt ḫr tȝ

N pw mȝʿ ḫr ỉw pw n tȝ

nb(w).n.f spr(w).n.f ỉr.f

ntỉ ỉmỉwtỉ mnt.y nwt

(dng) pw ỉbȝw nṯr

sḫmḫ(w) ỉb n nṯr m-bȝḥ-ʿw(y) st.f wr.t

ỉw nw sḏm(w).n.k m pr.w

smt.n.k m šmmwt

hrw pw nỉnỉ r N pn n ʿnḫ

ỉr sḏm wḏt-mdw

1190) mk ḥr.wỉỉ st nṯr-ʿȝ

nỉs.sn ỉr N pn n ʿnḫ wȝs ḏt

wḏȝ pw ḥnʿ snb

ḏȝ N pn ỉr sḫt st nfr.t nṯr-ʿȝ

ỉr.t.f ỉrw ỉm.s m ỉmȝḫw.w

wḏ.f sn n kȝ.w sỉp.f sn n ḥb

N ȝ pw

wḏ.f N n kȝ.w wḏ.f N n ḥb

ḏd-mdw ḏd ỉ ỉw (mẖntỉ) n sḫt-ḥtp

ỉn nw n N pn N pw sb.ỉ N pw ỉ(ỉ)

sȝ mʿnḏt ms(w).n.s ḫft tȝ (mswt).f ʿn ḏt

ʿnḫ.t tȝwy ỉm ḥr gs pw ỉmn nỉ wsỉr

N pw ḥwwtỉ rnpt wsỉr

mk sw ỉ.ỉỉ m wpwt nt ỉt.k gb

m ḥtp ḫrt rnpt

hȝ.n N pn ḥnʿ psḏty m ḳbḥw

N pw ḳdw / ḫȝw n psḏty

snṯ.ỉỉ sḫt-ḥtp ỉm.f

gm.n N pn nṯrw ʿḥʿ.w

knm.w m fdw.w.sn

ṯbwt.sn ḥḏ.t r rd.wy.sn

st.ỉn.sn ṯbwt.sn ỉr tȝ

ssȝ.ỉn.sn fdw.w.sn

n wḏȝ.n ỉb.n ỉr hȝ.t.k ỉ.n.sn

ḏd.n.ṯn ỉ.smn n.ṯn

sḫm wḏȝ-ỉb rn nỉ sḫm pw mḥtỉ sḫt-ḥtp

ʿḥʿ ỉr.k wsỉr

wḏ.k N pn n ḥr(ỉ)w sḫm wḏȝ-ỉb mḥtỉ sḫt-ḥtp

mr wḏ.k ḥr n ȝst hrw pw (sỉwr(w)).n.k sỉ ỉm

1200) d.sn wnm N m sḫwt

swr.f m ʿȝʿ.w

m-ẖnw sḫt-ḥtp

ḏd-mdw ḏd ỉ ḥr-f-ḥȝ-f ỉrỉ-ʿȝ wsỉr

ḏd n wsỉr d ỉn.t(w) n N pn wỉȝ.k pw

ḏȝ.ȝ(w) wʿb.w.k ỉm.f

ỉr šsp n.k ḳbḥw ḥr wʿrt tw nt ỉḫmw-sk

ḏȝ.f ỉm.f

ḥnʿ sšd pw n wȝḏt n ỉdmỉ

(sṯȝ.ỉ) m ỉrt ḥr

ỉr wt ḏbʿ pw ỉm nỉ wsỉr sb.ỉ mr

šm rf N pn ššw(?) ššw(?)

sȝw sw šȝwt š wr

wn.ỉỉ ʿȝ.wy ptrw sn.ỉỉ ʿȝ.wy ỉȝt ẖrt

psḏty sḏȝ N pn ḥnʿ.ṯn

ỉr sḫt-ḥtp ỉr swn n N pn n nb ỉmȝḫ

ỉ.ḥw.ỉ N pn m ʿbȝ ḫrp N pn m ỉȝȝt

sšm N pẖrw rʿ

ḳbḥ(.w) tȝ ỉd.ỉ gb

ndsds.ỉỉ psḏty

N pw bȝ swȝ ỉmỉwtỉ.ṯn nṯrw

wbȝ(.w) pȝʿt mḥ(.w) pȝʿt m mw

ỉȝḫ(.w) r.s sḫt-ỉȝrw

mḥ(.w) rf sḫt-ḥtp m mw

šm.sn ỉs n fdw ỉpw ḏȝnw

ʿḥʿ.ỉw ḥr gs ỉȝb(ỉ) nỉ pt

sp.sn sḫn.wy n rʿ

šm(w) rʿ ỉm ỉr ȝḫt.f

sp.sn sḫn.wy n N pn

šm N pn ỉm ỉr ȝḫt ḫr rʿ

nṯr-dwȝw ḥr-dȝt(ỉ) bỉk nṯr wȝḏȝḏ

ms.w pt ỉnḏ-ḥr.k m fdw.k ỉpw ḥr.w ḥtp.w

mȝȝ.ỉw ỉmt knst

ḫsr.w sšn n ḥtpw

d.k n N pn ḏbʿ.wy.k ỉpw(y)

rd.w.n.k n nfrt sȝt nṯr-ʿȝ

m wp.t pt ỉr tȝ m pr.t rf nṯrw ỉr pt

bȝ.tỉ ḫʿ.tỉ m-ḫnt smḥ.k pw nỉ mḥ 770

sp(w).n n.k nṯrw (pỉ.w) ʿrḳ(w).n n.k nṯrw ỉȝbtỉ.w

sḏȝ n.k N pn ḥnʿ.k m šnʿw smḥ.k

N pw sȝ ḫprr ms.ỉỉ m ḥtpt

1210) ẖr smȝ.w ỉw-s-ʿȝ-s mḥt.t ỉwnw pr.t m wpt gb

N pw nw wn.n ỉmỉwtỉ mnt.y ḫntỉ-ỉrty

grḥ pw n sšp.f t

hrw pw n sn.t tp.w sȝbwt

šsp.k n.k mʿbȝ.k pw ḥswtỉ

mȝwt.k ỉ.ḫmʿ.t ỉtrw.w

bwn.s ḥnbw rʿ

ḳs.wy.s ʿnwt mȝfdt

ỉ.šʿ N tp.w.sn ỉm

nw ḏȝỉỉtỉw ỉmỉ.w sḫt-ḥtp

hȝ.n.f ḥr wȝḏ-wr

wȝḥ n.k tp.k ḳfn n.k ʿ.w(y)(.k) wȝḏ-wr

ms.w nwt nw hȝ.ȝw(w) ḥr.k

wȝḥ.w.sn ỉr tp.sn

wȝḥ.w.sn ỉr ḫḫ.sn m ỉb

sȝḫȝḫ.ỉw nwt mr.w sḫt-ḥtp

n ȝst wrt ṯs.t mḏḥ m ȝḫ-bỉt

ỉn.s dȝỉw.s ỉd.s tp-ʿwy(y) sȝ.s ḥr (ẖrd) nḫn

ḏȝ.f tȝ m ṯbwty.f ḥḏ.tỉ

ỉ.šm.f ỉr mȝȝ ỉt.f wsỉr

wp.n N pn wȝt.f m ẖr(ỉ)w-ḥb

snbb.n N pn ḥnʿ nb.w kȝ.w

šm.n N pn ỉr ỉw ʿȝ ḥrỉ-ỉb sḫt-ḥtp

sḫn.nw(w) nṯrw wr.w ḥr.f

wr.w pw ỉḫmw-sk

d.sn n N pn ḫt pw n ʿnḫ ʿnḫ.w.sn ỉm.f

ʿnḫ.ṯn ỉm.f m sp ḥnʿ.sn

sḏȝ.kȝ.k n.k N pn ḥnʿ.k

ỉr sḫt.k tw wr.t sḫr.t n.k m-ḏr nṯrw

wnm.t.k m ḫw ỉ.ḥḏ(?).s tȝ m mḥ.t m ḥw

wnm N pn m wnm.t.k ỉm

swr N pn m swr.t.k ỉm

d.k sȝ n N pn

ỉr ỉwt ỉr-ḫntt snwt.s

d.k ḥms N pn n mȝʿt

ʿḥʿ N pn n ỉmȝḫ.f

ʿḥʿ N pn ỉṯ.n.f ỉmȝḫ m-bȝḥ.k

mỉ ỉṯ.t ḥr pr n ỉt.f m-ʿ sn ỉt.f stš m-bȝḥ gb

1220) wd.kȝ.k n.k N pn m sr ỉmỉ ȝḫ.w

ỉḫmw-sk mḥtỉ.w pt

ḥḳȝ.w(w) ḥtpt sȝ.ȝw(w) wȝḥỉỉt

dd.ỉw hȝ nw n ḫntỉ.w kȝ.w ỉmỉ.w pt

ḏd-mdw ḏd fdw ỉpw ḫntỉ.w ḥnsktỉ.w

ḥnskwt.ṯn m-ḫnt.ṯn

ḥnskwt.ṯn tp smȝ.ṯn

ḥnskwt.ṯn m-ḥȝ.ṯn

ḥrỉ-ỉb tp.ṯn (m) ỉȝỉw

ỉn mẖnt tw n N pn ỉn ỉnwt tw n N

ỉn ḥḳrr ḏȝ.ȝ.sn N pn ḥnʿ mȝȝ-ḥȝ-f

sḏȝ.f ỉr gs pw ntỉ ỉḫmw-sk ỉm

wn.f m-m.sn

ỉr wdf ḏȝ.ȝ.ṯn mẖnt n N pn

ḏd.kȝ N pn rn.ṯn pw n rmṯ rḫ(w).n.f

n tm.ỉw

fd.kȝ N ỉȝỉw ỉpw ḥrỉw-ỉb tp.ṯn

mỉ nḥbwt m ḫntỉw-šȝ

ḏd-mdw nm(w) š ỉn n-wỉ nm(w) š ỉn n-wỉ

ỉn sr pỉ ỉn sw ỉn st pỉ ỉn sỉ

ỉn ngȝw ỉn sw

ỉgp N mỉ ʿḥʿw

ỉttt(?).k mr (ỉt-ḥʿȝ)

šm N

ḫr ỉt.w.f ỉpw ḫntỉ.w pḏw-š

ỉn.n n N pn t.f ỉ.ḫm ḫsḏ

ḥnḳt.f ỉ.ḫm.t ʿwȝ

wnm N pn t.f pw wʿ.t wʿ(.w)

n rd.n sw N pn n ḥrỉ-sȝ.f

nḥm.n sw N m-ʿ knmt

ḏd-mdw mȝȝ-ḥȝ-f ḥr-f-ḥȝ-f

mk N pn ỉ.ỉỉ n ʿnḫ

ỉn.n.f n.k ỉrt tw nt ḥr ṯs.t ỉmt sḫt ẖnt / ẖnnw

ỉn nw n N pn ỉr.t ẖnmw

ỉ ḥpỉỉ ỉmstỉ dwȝ-mwt-f ḳbḥ-snw-f

ỉn nw n N n ỉrt-ẖnmw

ỉmt mr-nḫȝ

ʿm(w) ỉ.wn wȝt n N

ỉ ḳrrỉ ỉ.wn wȝt n N pn

nḫbt ỉ.wn wȝt n N pn

1230) ỉnḏ-ḥr.ṯ nfrt m ḥtp

mr N pn mr ṯn N pn

nỉ ṯn (N) ḏwt

n ỉṯ.ṯ N pn n ỉṯ ṯn N pn

ḏd-mdw snḫt.n pt ỉȝḫw n N

ỉ.šw.ỉỉ rf N pn ỉr pt ỉrt rʿ ỉs

ʿḥʿ rf N pn ỉr ỉrt tw ỉȝb.t nt ḥr

sḏm.t mdw nṯrw ỉm.s

ʿḥʿ.tỉ ḫnt ȝḫ.w

mỉ ʿḥʿ ḥr ḫnt ʿnḫw

ʿḥʿ rf N pn ḫnt ȝḫ.w ỉḫmw-sk

mỉ ʿḥʿ wsỉr ḫnt ȝḫ.w

ḏd-mdw wʿb N m ʿbw ỉr(w).n ḥr n ỉrt.f

N pw ḏḥwtỉ nḏ ṯn n N ỉs pw stš ỉṯ sỉ

nḥn.ỉỉ nṯrw ỉ.ḥʿ.ʿỉ psḏty

ḥr ḫsf.tỉ m N pn

wṯs N pn ḥḏt ỉrt ḥr wsr.t ỉm

ỉ.ḥʿ.ʿỉ nṯrw ḥr(.f) pr.ỉỉ

ḥr n N pn m sȝb ʿ(w)ỉỉ N pn m bỉk

tpt ḏnḥ.w N pn m ḏḥwtỉ

ỉ.spȝ gb N pn ỉr pt

šd N pn ỉrt ḥr n.f

wḏʿ.n N pn (ṯnw).ṯn mwt.w

snb.n N pn ỉst.ṯ(n) ỉmỉw-rd ẖrỉw-ʿ wsỉr

šn.n N wȝwt stš

swȝ.n N pn wpwtỉ.w wsỉr

n nṯr nḏr N pn

n mḏȝw ḏȝ sw m wȝt N pn

N pw ḏḥwtỉ nḫt nṯrw

nỉs ỉtm ỉr N pn ỉr pt n ʿnḫ

šd N ỉrt ḥr n.f

N pw sȝ ẖnmw n ḏwt ỉr.t.n N

ȝw mdw pn ḏr ḥr.k rʿ

sḏm sw kȝ psḏt

wp.k wȝt N pn swsḫ.k st N pn m-ḫnt nṯrw

šd N pn ỉrt ḥr n.f sṯs n.f N pr.t m tp.f

1240) d N pn mȝ.f m ỉrt.y.f tm.tỉỉ

ssn.f ḫftỉ.w.f ỉm.s

ỉṯ.n ḥr ỉrt.f rd.n.f sỉ n N pn

sṯỉ.f sṯỉ nṯr sṯỉ ỉrt ḥr ỉr ỉwf n N pn

ḫnt N pn ẖr.s ḥms N pn ḥr st.ṯn wr.t nṯrw

rmn N ỉr ỉtm ỉmỉwtỉ sḫmwy

N pw ḫw(w) nn nṯrw m sḫnw ỉrt ḥr

ḥḥ.n sỉ N pn m p gm.n sỉ m ỉwnw

šd.n sỉ N pn m tp sṯs m bw pw ʿḥȝ(w).n.sn ỉm

ḥr d ʿ.k n N pn ḥr mn-n.k ỉrt.k

pr.s n.k pr.s n.k ỉw n.k N pn n ʿnḫ

ỉw n.k ỉrt ḥr ḥnʿ N pn tp N ḏt

ḏd-mdw wʿb n.k rʿ (ẖkr) n.k ḥr

tm nḫrw ḫsr(.w) ʿʿỉw

tp-ʿ(wy) wnw(?) nṯr sȝ nṯr wpwtỉ nỉ nṯr

sḏȝ N pn m š knst

wʿb N pn m sḫt-ỉȝrw

wʿb.tỉ N pn ỉn šmsw-ḥr

ỉr.ỉ.sn n N r n prw

ỉr.ỉ.sn n N pn šw.ỉw

hȝ N pn m wỉȝ.k pw n rʿ ẖn.nw nṯrw

šw.ỉ N pn ỉ.ḥʿ.ʿ.sn m ḫsfw N pn

mỉ ḥʿ.t.sn m ḫsfw rʿ

pr.f m ỉȝb(ỉ) šw.ỉ šw.

ḏd-mdw wʿb.n N pn m š-ỉȝrw

wʿb(w).n rʿ ỉm.f

ḥr sỉn sȝ n N pn sȝ n ḏḥwtỉ rd.wy N rd.wy šw

šd(ỉỉ) N ỉr pt d ʿ.ṯn n N pn

ḏd-mdw ỉtm pw ḫpr(w) m ỉwsȝw ỉrf m ỉwnw

wd.n.f ḥnn.f m ḫfʿ.f

ỉr.f nḏmmt ỉm.f

ms(.w) sȝty snt(y) šw ḥnʿ tfnwt

d.sn n.sn N pn ỉmỉtw.sn

d.sn N pn m-m nṯrw m-ḫnt sḫt-ḥtp

ḏd-mdw sp 4 pr N pn ỉr pt

hȝ N pn ỉr tȝ n ʿnḫ

1250) ḏd-mdw ḏd swnṯw ḫns pt sp psḏ n grḥ

nḏr ʿ n N pn n ʿnḫ

ḏȝ.k sw m š pn

.ỉỉ N pn m wỉȝ pw n nṯr

ẖn.nw ẖt psḏt ỉm.f

ẖn.t N pn ỉm.f

ỉr.ỉỉ n.k r n bdw

ỉr.ỉỉ n.k r n snṯr

ʿḥʿ m-ḫnt psḏt-ʿȝt

ḥms bdw m-ḫnt ỉtrt wr.t

ḏd-mdw ḏd hȝ ỉrỉ-ʿȝ n pt

ỉr ṯw ỉr wpwtỉ pw n nṯr pr.r

ỉr pr.ỉ.f m sbȝ pw ỉmntỉ n pt

ỉn n.f sbȝ pw rs(ỉ) n pt

ỉr pr.ỉ.f m sbȝ pw ỉȝbtỉ n pt

ỉn n.f sbȝ pw mḥt(ỉ) n pt

ḏd-mdw ỉnḏ-ḥr.ṯ mȝḳt wṯs.t nb.t bȝw-p bȝw-nḫn

d.ṯ ʿ.ṯ ỉr N pn

ḥms N pn ỉmỉwtỉ nṯr.wy ʿȝ.w(y)

ḫnt swt N pn šsp.t(w) ʿ.f ỉr sḫt-ḥtp

ḥms.f m-m sbȝ.w ỉmỉ.w pt

ḏd-mdw ḏrt.y ỉptw(y) tp.tỉ ḏnḥ ḏḥwtỉ

whnnwtỉ dndnwtỉ

ỉn(ỉỉ) nw n N pn d.ỉỉ sw m pf gs

ỉw N pn n ʿnḫ m wpwt ḥr ḫȝmm

ḏd-mdw wḥʿ(.w) ḏd mʿnḏt n nb.s

wḥʿ(.w) ḏd mʿnḏt n ḥȝ.s

ỉ ȝst ỉ nbt-ḥwt wʿ.t.sn m ỉmnt wʿ.t.sn m ỉȝbt

wʿ.t.sn m ḥȝt wʿ.t.sn m ḏrt

gm.n.sn wsỉr

ndỉ.n sw sn.f stš r tȝ m ndỉt

m ḏd wsỉr N ỉs kw r.ỉ m ḫpr rn.f m skr

ḫw.sn rpw.k ỉr rn.k pw n ỉnpw

ḫw.sn sȝb ḥwȝȝt.k ỉr tȝ

ỉr rn.k pw n sȝb šmʿw

ḫw.sn ḏw sṯỉ (ẖȝt).k ỉr rn.k pw n (ḥr-ẖȝty)

ḫw.sn ḥwȝ ḥr-ỉȝbtỉ ḫw.sn ḥwȝ ḥr nb pʿt

ḫw.sn ḥwȝ ḥr-dȝtỉ ḫw.sn ḥwȝ ḥr nb tȝwy

n ḥm šw.n stš m wṯs.k ḏt wsỉr N pn

rs n ḥr ʿḥʿ r stš

ṯs ṯw ỉr.k wsỉr N pn sȝ gb tpỉ.f

sdȝ.w n.f psḏty

1260) ʿḥʿ n.k mnỉw ỉr.w n.k psḏntỉw ḫʿ.k n ȝbdw

ḫnt r.k r š nm.k r wȝḏ-wr

n ṯwt ỉs ʿḥʿ(w) n wrḏ.n.f ḥr-ỉb ȝbḏw

ȝḫ.tỉ m ȝḫt ḏd.tỉ m ḏdỉt

šsp(.w) ʿ.k ỉn bȝw-ỉwnw nḏr(.w) ʿ.k ỉn rʿ

ṯs(.w) tp.k N ỉn psḏtỉ

d.n.sn ṯw wsỉr N m-ḫnt ỉtrtỉ bȝw-ỉwnw

ʿnḫ.t(ỉ) ʿnḫ.t(ỉ) ṯs ṯw

...

N pw ṯr pr.w m rʿ fdt pr.t m ȝst

ḏd-mdw ỉn ḥr ḥtp-dỉ gb

ỉ.ḥm ḥr.t(ỉ) twr wỉ ḥr mk wỉ stš

ỉ.ḥm ḥr.t(ỉ) twr wỉ wsỉr mk wỉ ẖrtỉ

ỉ.ḥm ḥr.t(ỉ) twr wỉ ȝst mk wỉ nbt-ḥwt

ḥr.tỉ ḥr-tp twr wỉ mḫntỉ-ỉrty mk wỉ ḏḥwtỉ

ỉ.ḥm ḥr.t(ỉ) twr wỉ ḫȝtỉw mk wỉ ỉmỉw-ỉȝw

ỉw.n(.ỉ) wdn.n(.ỉ) pr pn n N pn

wʿb wsḫt nn ỉr ḳbḥw

ʿȝ ḥr.f tḫn(wy)(?) ḫns(wy)(?)) ḫtm.f m ỉrt.y ḏw.t(y)

ỉm ỉw wsỉr m ỉw.t.f tw ḏw.t

m wn.k ʿ.w(y).k n.f

ḫsf ỉs ỉr ndỉt mḥ ỉs ỉr ʿḏȝ

ỉm ỉw ḥr m ỉw.t.f ỉtw ḏw.t

m wn.k ʿ(w)y.k n.f kw ỉ.ḏd.t(ỉ) n.f rn.f pw n šp-šȝȝw

ỉs ỉr ʿnpt mḥ ỉs ỉr nṯrw

ỉm ỉw stš m ỉw.t.f ỉtw ḏw.t

m wn.k ʿ(w)y.k n.f kw ỉ.ḏd.t(ỉ) n.f rn.f pw n sšʿ

ỉs ỉr.k r ḏw.w kmtw(?) mḥ ỉs r tȝḫbtỉ

1270) ỉw ỉw.t ḫntỉ-ỉrty m ỉw.t.f ỉtw ḏw.t

m wn.k ʿ(w)y.k n.f kw ỉ.ḏd n.f rn.f pw n nš(?)

ỉs r.k ỉr ddnw gm.w.k (ỉ)n.sn m nwr

mḥ ỉs ỉr ḫm

ỉw ỉw.t ḏḥwtỉ m ỉw.t.f ỉtw ḏw.t

m wn.k ʿ(w)y.k n.f kw ỉ.ḏd n.f rn.f n n mwt.k

ỉs ḫsf ỉr ỉntw.y(?).k ỉs ỉr p ỉr ẖrỉ-ḏḥwtỉ

ỉw ỉw.t ȝst m ỉw.t.s ỉtw ḏw.t

m wn.k ʿ(wy).k n.s kw ḏd.t(ỉ) n.s rn.s wsḫt ḥwȝt

ḫsf ỉs ỉr prw-mȝnw

mḥ ỉs ỉr ḥḏbt ỉr bw ḥw.ỉỉ.ṯ ỉm

ỉw ỉw.t nbt-ḥwt m ỉw.t.s ỉtw ḏw.t

kw ḏd.t(ỉ) n.s rn.s pw n ỉdnt n kȝt.s

ỉs r.ṯ ỉr ḥwwt srḳt r bw pw ḥw.ỉỉ.ṯ ỉm ʿnnt.ṯ

ỉw ỉw.t ḫȝtỉw ḥnʿ ỉmỉw-ỉȝw

kw ỉ.ḏd.t(ỉ) n.s(n) rn.s(n) pw šp-šȝw

ỉs ỉr ...

ỉw ỉw.t N ḥnʿ kȝ.f

wn r nṯrw.f dbḥ.f hȝ.f r nỉwt hȝ.ȝ.f

r bw ẖrỉ nṯrw

ỉw ỉw.t N pn ḥnʿ kȝ.f wn n.k ʿ(w)y.k n.f

wn r nṯrw.f dbḥ.f pr.f ỉr pt pr.r.f

ỉw.n(.ỉ) (wpỉw) ỉs ḥtp-dỉ.w gb ỉtm

wdn mr pn ḥwt-nṯr tn n N n kȝ.f

šn.n.t(ỉ) mr pn ḥwt-nṯr tn n N n kȝ.f

wʿb ỉrt ḥr tw

ḥw nḫḫ.n(.s) rd.t(ỉ).f(ỉ) ḏbʿ.f ỉr mr pn ḥwt-nṯr tn nt N nt kȝ.f

rd.n.f ḏbʿ.f r ḥwt-ḥr m ḳbḥw

šȝs n.f nbt-ḥwt st nb(t) ... gb

sḏm(.w) mdw.f ỉn psḏt

n ẖrt.f n ẖrt pr.f

nȝš.w pw wnm(w) ḏt.f pw

1280) ḏd-mdw ỉn ȝst ḥnʿ nbt-ḥwt

ỉ ḥȝt ỉ ḏrt (ȝst) ḥnʿ nbt-ḥwt

ỉw.n.sn m sḫnw sn.sn wsỉr

m sḫnw sn.sn N pn

wn.t(ỉ) (ṯn) wn.t(ỉ) (ṯn) rm sn.ṯ ȝst rm sn.ṯ nbt-ḥwt rm sn.ṯ

ḥms ȝst ʿ.(w)y.s tp.s

nbt-ḥwt ỉ.nḏr.n.s n.s tp n mnḏ.wy.sny n sn.sn N

ỉnpw-ḥr-ẖt-f wsỉr m swt.f ỉnpw ḫnt ȝmm

n ỉmk.k N pw n fdt.k N pw

n rḏw.k N pw n ḫmw.k N pw

(ḥȝty) sȝ (ḥȝty) nmnỉỉ pr m mnt

n dn.ỉỉ m 3 m fdw.ṯn ỉpw hrw.w 8.ṯn grḥ.w

šms ḫȝbȝs ḳbḥwt.k mr.t.k

ḫnt nmḥw.k ḫnt.k ḫntỉ.w nmḥw.w nmḥ(w).n.k nmḥw(w)

fḫ(.w) n.k ḥr m šṯ.f ỉss.f (ỉmỉw-ḫt) stš

nḏr sn ỉ.dr tp.w.sn stp ḫpš.w.sn

bsk.k sn šd.k ḥȝt(ỉ).w.sn

bʿbʿ.k m snf.sn

ỉp ỉb.w.sn m rn.k pw n ỉnpw ỉp ỉb.w

rd.ỉỉ n.k ỉrt.y.k m ỉʿrt.y.k

n ṯwt ỉs wp-wȝwt ỉs ḥr ỉȝt.f ỉnpw ḫntỉ sḥ-nṯr

hȝ N pw ḫnt ṯw pr.w wr.w ỉmỉ.w ỉwnw

snḏ n.k ȝḫ.w ỉḫmw-sk ỉsṯ

ỉ.ḫr n.k mwt.w ḥr ḥr.sn ḫfʿ.n.k ḥnmmt

wtwtỉ ỉmȝḫ r N ỉ.n bȝw-ỉwnw

ḥtm.sn ṯw m ʿnḫ wȝs

ʿnḫ.f m ʿnḫw ʿnḫ skr m ʿnḫw

ʿnḫ.f m ʿnḫw ʿnḫ N pn m ʿnḫw

1290) hȝ N pw mỉ ʿnḫ ʿnḫ.k nn m tr.k m tr.k

m rnpwt ỉptn ḥtp.tỉ srf mrwt.k

ḏd-mdw mw.k n.k (bʿḥỉ).k n.k rḏw.k n.k pr m wsỉr

wn(.w) n.k ʿȝ.wy pt ỉ.sn(.w) n.k ʿȝ.wy nwt

wn(.w) n.k ʿȝ.wy pt ỉ.sn(.w) n.k ʿȝ.wy ḳbḥw

nḫỉ ỉ.n ȝst m ḥtp ỉ.n nbt-ḥwt mȝ.n.sny sn.sny

ṯs ṯw

wḥʿ(.w) n.k ḳȝs.w.k wḫȝ(.w) n.k ḫmw.k

ḥms r.k ḥr ḫndw.k pw bỉȝỉ

wʿb.tỉ m fdt.k nmswt fdt.k ʿȝbwt

pr.ỉt n.k m nṯrỉ nṯr.k ʿbḥ.t n.k m mr nṯr.

rd.t.n n.k (ḥr-nḫnỉỉ)

rd.n.f n.k ȝḫ.w.f sȝb.w

ḥr ỉs ỉmỉ pr.f ḫntỉ ỉs ḫnt sḫmw

ỉ.mn.w ỉr.t n.k

wḏ.n ỉnpw ḫntỉ sḥ-nṯr hȝ.ỉỉ.k m sbȝ m nṯr-dwȝw

dndn.k ỉȝt ḥr rsw dndn.k ỉȝt ḥr mḥtỉ

sḳr wȝšt ʿ(w)y.sn r rdw st.k

ỉ.n.f ḫr.k ỉt.f ỉ.n.f ḫr.k gb

ỉr n.f nw ỉr(w).n.k n sn.f wsỉr

hrw pw n ḥb.k tm.t(ỉ) m mw

n ỉpt ḳs.w n smn.t ṯbwt

smʿr n.f ʿnwt.f ḥr.t ẖr.t

ỉw.t n.f ỉtrt-šmʿt ỉtrt-mḥt m ksw ...

ḏd-mdw hȝ N pỉ ʿḥʿ ḥms.k ḥr ḫndw wsỉr

ỉwf.k tm(.w) m ỉtm ḥr.k m sȝb

rd.k r.k n rʿ

ỉ.ḥw.f n.k sḏb ỉr ỉ.ḏd.t.k ḥs.f mdw.k

ʿḥʿ r.k n tm.k n sk.k

1300) ʿnḫ N pw nḏr mwt.k nwt ỉm.k ẖnm.s ṯw

šsp gb ʿ.k ỉ.t(ỉ) m ḥtp ḫr ỉt.w.k

sḫm.k m ḏt.k wnḫ.t(ỉ) ḏt.k

pr.k m ḥr-dwȝtỉ ḫnt ỉḫmw-sk

ḥms.k ḥr ḫndw.k bỉȝ(ỉ) tp mr.k ḳbḥw

ʿnḫ.t(ỉ) m ʿnḫ ḫpr(ỉ) ḏd.t(ỉ) m ḏd n ḏt ḏt

ḏd-mdw ḥȝ.k ngȝw ỉ.gȝ

tp.k m ʿ ḥr sd.k m ʿ ȝst

ḏbʿ.w ỉtm m wpt.k

ḏd-mdw tp n N pn m ȝ

pr.f rf šw.ỉỉ.f rf ỉr pt

(ḏrww) tp n N pn m ḫȝbȝs n nṯr

pr.f rf šw.ỉỉ.f rf ỉr pt

wpt(?) N pn m ... ḥnʿ nww

pr.ỉỉ.f rf šw.ỉỉ.f rf ỉr pt

ḥr n N pn m wp-wȝwt

pr.ỉỉ.f rf šw.ỉỉ.f ỉr pt

ỉrt.y N wrt ḫnt.t bȝw-ỉwnw

pr.ỉỉ.f rf šw.f rf ỉr pt

fnḏ n N pn m ḏḥwtỉ

pr.ỉỉ.f rf šw.ỉỉ.f rf ỉr pt

r n N pn m ḫns-wr

pr.ỉỉ.f rf šw.ỉỉ.f rf šw.ỉỉ.f rf ỉr pt

ns n N pn m mȝʿỉ ỉr mȝʿt

pr.ỉỉ.f rf šw.ỉỉ.f rf ỉr pt

ỉbḥ.w N pn bȝw

pr.ỉỉ.f rf šw.ỉỉ.f rf ỉr pt

spt.y N pn m ...

pr.ỉỉ.f rf šw.ỉỉ.f rf ỉr pt

ỉnʿ n N pn m ẖrtỉ-ḫntỉ-ḫm

pr.ỉỉ.f rf šw.ỉỉ.f rf ỉr pt

ṯs n N pn m smȝ

pr.ỉỉ.f rf šw.ỉỉ.f rf ỉr pt

rmn.wy N pn m stš

pr.ỉỉ.f rf šw.ỉỉ.f rf ỉr pt

...

pr.ỉỉ.f rf šw.ỉỉ.f rf ỉr pt

1310) ... m bȝbỉw

pr.ỉỉ.f šw.ỉỉ.f ỉr pt

ḥȝt(ỉ) n N pn m bȝstt

pr.ỉỉ.f rf šw.ỉỉ.f rf ỉr pt

ẖt nt N pn m nwt

pr.ỉỉ.f rf šw.ỉỉ.f rf ỉr pt

...

pr.ỉỉ.f rf šw.ỉỉ.f rf ỉr pt

... m psḏty

pr.ỉỉ.f rf šw.ỉỉ.f rf ỉr pt

pḥwy N pn m ḥḳt

pr.ỉỉ.f rf šw.ỉỉ.f rf ỉr pt

ḫpd.wy N pn m msktt ḥnʿ mʿnḏt

pr.ỉỉ.f rf šw.ỉỉ.f rf ỉr pt

ḥnn n N pn m ḥp

pr.f rf šw.ỉỉ.f rf ỉr pt

mnt.y N m nt ḥnʿ srḳt

pr.ỉỉ.f rf šw.ỉỉ.f rf ỉr pt

sbḳ.wy N pn m bȝwy ḫnt sḫt ḏr

pr.ỉỉ.f rf šw.ỉỉ.f rf ỉr pt

ṯbwty N pn m mȝʿty

pr.ỉỉ.f rf šw.ỉỉ.f rf ỉr pt

sȝḥ.w N m bȝw-ỉwnw

pr.ỉỉ.f rf šw.ỉỉ.f rf ỉr pt

N pw ỉr(ỉ) nṯr sȝ nṯr

pr.ỉỉ.f rf šw.ỉỉ.f rf ỉr pt

N sȝ rʿ mrỉỉ.f

pr.ỉỉ.f rf šw.ỉỉ.f rf ỉr pt

wtṯ(.w) N (ỉ)n rʿ

pr.ỉỉ.f rf šw.ỉỉ.f rf ỉr pt

ỉwr(.w) N (ỉ)n rʿ

pr.ỉỉ.f rf šw.ỉỉ.f rf ỉr pt

ms(.w) N (ỉ)n rʿ

pr.ỉỉ.f rf šw.ỉỉ.f rf ỉr pt

ḥkȝ pn ỉr.f ỉmỉ ẖt nt N

pr.ỉỉ.f rf šw.ỉỉ.f rf ỉr pt

N pw sḫm wr m ḏȝḏȝt wr.t m ỉwnw

pr.ỉỉ.f rf šw.ỉ.f rf ỉr pt

1320) ẖnnw

pr.ỉỉ rf šw.ỉỉ rf N ỉr pt

ḥr nḫn ẖrd

pr.ỉỉ rf šw.ỉỉ rf N pn ỉr pt

nwt n nk.n.s n rd.n.s ʿ(w)y.s

pr.ỉỉ rf šw.ỉỉ rf N pn ỉr pt

gb n (stp).n.f ỉbt.f

pr.ỉỉ rf šw.ỉỉ rf N pn ỉr pt

nṯr nb tm.t(ỉ).f sḳr n.f rd n N pn

pr.ỉỉ.f rf šw.f rf ỉr pt

n pȝḳ.f n mnḳb.f

n ỉʿ.f sw m ḫȝw

n sn.f ḫpš n ḏȝ.f ỉwʿ

n ḫbs.s n.f tȝ n sḳr.ỉỉ n.f wdnt

pr.ỉỉ rf šw.ỉỉ rf N pn ỉr pt

n ỉn ỉs N pn ḏd(w) nn ỉr.ṯn nṯrw

ỉn ḥkȝ ḏd nn ỉr.ṯn nṯrw

N pw ỉr(ỉ) ỉȝt(?) ẖrt ḥkȝ

pr.ỉỉ.f rf šw.ỉỉ.f rf ỉr pt

nṯr nb sḳr.t(ỉ).f rdw n N

pr.ỉỉ rf šw.ỉỉ rf N ỉr pt

nṯr nb ḏbȝ.t(ỉ).f nst.f m wỉȝ.f

pr.ỉỉ rf šw.ỉỉ rf N pn ỉr pt

ḫbs.s(.tw) n.f tȝ sḳr(.tw) n.f wdnt

ỉr.t(w) n.f nmtt

ỉ.sn.f ḫpš ḏȝ.f ỉwʿ

pr.ỉỉ rf šw.ỉỉ rf N pn ỉr pt

nṯr nb šsp.t(ỉ).f ʿ n N pn ỉr pt

ỉ.šm.n.f ỉr ḥwt ḥr ỉmt ḳbḥw

mȝʿ-ḫrw kȝ.f ḫr gb

ḏd-mdw ỉ.n N pn ḫr.k ỉt.f ỉ.n.f ḫr.k wsỉr

ỉn.n.f n.k kȝ.k pw wn.n ỉ.bỉȝ.ỉỉ

ỉss(w) nỉ mwt.f nwt wpš(.w) m wpt.s

ṯs.n ṯw ḥtmwt

wp(.w) r.k ỉn šsȝ ḫntỉ šnʿt

wp(.w) r.k ỉn dwȝ-wr m ḥwt-nbw

wp(.w) r.k ỉn ttwỉ-ḫntỉwỉ-ḥwt-bd

1330) wp(.w) r.k ỉn ḥr m ḏbʿ.f pw nḏs.w

wp(w).n.f r n ỉt.f wp(w).n.f r n wsỉr ỉm.f

N pỉ sȝ.k N pỉ ḥr

N pỉ sȝ mr.f ỉt.f m rn.f pw n sȝ-mr-f

ʿbw.k ʿḥ.t.k rd mnḫt.k

ḫȝ.k m šs ḫȝ.k m mnḫt 

ỉn(t) n.k N pn smn(t).f ṯw r.s

ḏd-mdw mswt ḥr

ḥpỉỉ dwȝ-mwt-f ỉmstỉ ḳbḥ-snw-f

stp sȝ ʿnḫ ḥr ỉt.ṯn wsỉr N

(m-ḏr) nw d.t(ỉ).f sḏb.f ḫr nṯrw

ỉ.ḥw stš ỉ.nḏ.ỉ wsỉr N pn m-ʿ.f ḏr ḥḏ.t tȝ

sḫm ḥr ỉ.nḏ.f ỉt.f wsỉr N pn ḏs.f

ỉr(w) n ỉt(.ỉ) ỉȝỉ.ṯn sw

ḏd-mdw ḥr pw ỉw.n.f ỉp.f ỉt.f wsỉr N

sw(w) n.f nʿ nswt ḥr swt ỉnpw sḏm(w) nb nn n ʿnḫ.f

ḏḥwtỉ m ḫȝtb.k ỉ.msḏ.w nb ỉt(.ỉ)

ḏḥwtỉ ỉs mȝ.k ỉn.w ỉt(.ỉ) nʿ.f sw(w) n.f

ḏd-mdw ỉ.šm n wsỉr N pw

wsỉr N ỉn.n(.ỉ) n.k smȝ(w) kw m pr.f m-ʿ.k

wsỉr N ỉn.n(.ỉ) n.k smȝ(w) kw ỉ.ỉr nm.f

wsỉr N pn ỉn.n(.ỉ) n.k smȝ(w) kw šʿ(.w) m sp 3

ḏd-mdw ms(w) ḥr ỉ.šm n wsỉr N pn

ms(w) ḥr ỉs ỉ.sȝ ṯn ẖr wsỉr N pn ỉm ḥm.w.t(ỉ).f(ỉ) ỉm.ṯn

fȝ sw

ḏd-mdw wsỉr N pn ỉn.n(.ỉ) n.k smȝ(w) kw šʿ(.w) ỉ.ỉr nm.f

mswt ḥr

ḥpỉỉ dwȝ-mwt-f ỉmstỉ ḳbḥ-snw-f

1340) fȝ ỉt.ṯn wsỉr N pn sšm sw

wsỉr N pn d(.w) sḏb.k wp(.w) r.k ʿḥʿ r.k

ḏd-mdw ỉnk nwt sʿr n(.ỉ) wsỉr N pn

d n(.ỉ) sw ỉnḳ(.ỉ) sw

ḏd-mdw hȝ ỉt wsỉr N pn sʿr n(.ỉ) kw

wsỉr N pn ỉ.ms kw ỉr(.ỉ)

ḏd-mdw wp(.w) r n tȝ n wsỉr N pn mdw.n n.f gb

wr(.w) N pn mr nswt swt.ỉỉ mr rʿ

sḏȝ m ḥtp ỉr N n psḏty

wn(.w) n.f ʿȝ ỉȝbtỉ n pt n ỉmn-kȝw

d nwt wrt ʿ(w)y.s r.f ȝw.t ʿb nḫȝḫȝ.t mnḏ

snḳ.s N pn n wḏḥ.s sw

šd.s n(.s) sw r pt n ptḫ.s sw ỉr tȝ

ỉr.s ỉ.mn N pn m-ḫnt ỉtrtỉ

hȝ.f m wỉȝ mr rʿ ḥr ỉdb.w mr-nḫȝ

ỉ.ẖn N pn m ḥnbw

ỉṯ.f ḥpt ỉm ỉr sḫt nnt.

r-ḫnt tȝ pw n sḫt-ỉȝrw

šsp.p(.tw) ʿ.f ỉn rʿ ṯs(.tw) tp.f ỉn ỉtm

šsp.p(.tw) ḥȝtt.f ỉn ȝst sp.ỉ.w pḥwt.f ỉn nbt-ḥwt

d.n sw ḳbḥwt tp smȝ.s ptḫ.s sw m-m ḫntỉw-š

mnỉw.w bḥs.w ỉs

ḏd-mdw ḥȝ.k bȝbỉw dšr msḏr ṯms ʿrt

ḏȝ n.k ỉwʿ n rpwt.k tp r.k

1350) ḏd-mdw ḥȝ.k km-wr

sbn m ẖrỉ-ʿḥȝ m bw pw sbn(w).n.sn ỉm

ḏd-mdw wnḏr (wnšt) m ksks(?) tȝš.s

ḥȝ.k rw ḥm.ỉ pḥwy

swȝ.k swȝ.t nṯr

ḏd-mdw ʿnḫ nb n N pn ḏt

ḏd-mdw ṯs ṯw gb rs n.k ȝḫ.k (pw)

(ỉ.)mn (mnsȝ).k (ỉ.)mn (mnsȝ)(.k)

ḏsr.t(w) ỉr(ỉ)w ḥnʿ tfnwt m ḥwt ḥtmwt N

n ṯwt ỉs ȝḫ snḳ.w nbt-ḥwt m mnḏ.s ỉȝb(ỉ)

rd.n n.k wsỉr ȝḫ.w šd.n.k ỉrt ḥr

šmt 4.k ỉptw tpt-ʿy ḥȝt ḥr

šm.t šm.t ỉm n nṯr ḏr hȝ.t rʿ

nḏr.f n.f ʿ.k wʿb.n ṯw skr ḫntỉ pḏw-š

ỉr nst.k ỉmt ḳbḥw

ṯs ṯw ȝḫ pỉ N pn ḥms wšb.k

ḥms kȝ.k wnm.f t ḥnḳt ḥnʿ.k n nwr n ḏt ḏt

šmt.k tw stỉ ỉs wsỉr

rd.wy.k sḳr.sn n.k ʿ.sn

ỉn.sn n.k ḥb.w.k

n ỉbḥ.w.k ḥḏ.w ʿnwt.k ȝtftt

ḏȝ.k kȝ wr ỉr sḫwt wȝḏ.t

r swt rʿ wʿb.t

1360) ṯs ṯw ȝḫ pỉ N pn mw.k n.k (bʿḥỉ).k n.k

rḏw.k n.k pr m ḥwȝȝt wsỉr

wn(.w) n.k ʿȝ.wy pt ỉ.sn(.w) n.k ʿȝ.wy ḳbḥw

wn.t(w) n.k ʿȝ.wy ḥȝt nḫbḫb(.tw) n.k ʿȝ.wy nwt

nỉnỉ ỉ.t.ỉn ȝst sḏȝ m ḥtp ỉ.t.ỉn nbt-ḥwt

mȝ.n.s(n) ỉt.k wsỉr hrw pw n (ḥȝb) (m) (ʿmʿȝt)

ḳȝ(.w) ḏdbt.y grg.w bȝ.k / (grgw-bȝ-f(?))

ṯs ṯw wḫȝ n.k ḫmw.k

ỉ.dr n.k (nṯnt) ỉrt ḥr.k wḥʿ n.k ḳȝs.w.k

n ḳȝs.w ỉs (pw) nȝ pw šnw pỉ nw nbt-ḥwt

dndn.k ỉȝwt rs.t dndn.k ỉȝwt mḥt.t

ḥms.t(ỉ) ḥr ḫndw.k bỉȝ(ỉ)

wḏ ỉnpw ḫntỉ sḥ-nṯr ȝḫ.k ḥȝ.k sḫm.k m-ẖnw.k

ỉ.mn.t(ỉ) ḫnt sḫmw

wʿb.k m fdt.k nmswt ỉptw

špnt ʿȝbt pr.t n.k m sḥ-nṯr nṯr.k

rm n.k pt sdȝ n.k tȝ

sbḥ n.k smntt ḏsw n.k mnỉt-wrt

sḳr n.k rd.wy ḏȝm n.k ʿ(w)y

pr.k ỉr pt m sbȝ m nṯr-dwȝw

ỉ.n N ḫr.k ỉt.f ỉ.n.f ḫr.k gb

smȝ.n.f ẖrmt.ṯn nṯrw

d ḥms.f ḥr st-wrt ḥr mnt.y ỉt.f ḫntỉ-ỉrty

swʿb(.w) r.f m nṯr ḥsmn swʿb(.w) ʿnwt ḥr.t ẖr.t

ỉr(.w) n.f ỉr.t n ỉt.f wsỉr hrw pw n ṯs ḳs.w

n smnḫ ṯbwt n ḏȝ.t rd.w

hȝ.w (n).k sȝtw ʿrḳw

hȝ n.k ỉr(ỉw) ỉtrt-šmʿt

ỉw n.k (ỉr(ỉw)) ỉtrt-mḥt m ksw

ḏd.t(ỉ) ḏt ḫnt sḫmw

1370) ḏd-mdw ỉn N pn sȝ smȝt-wrt ỉwr.s sw ms.ỉ.s sw

d.sn sw m-ẖnw ḏnḥ.s

ḏȝ.s š ỉm.k nm.s sỉw ỉm.k

sỉȝt.k ḫntỉ ḥwt ỉr pḥwy.k

ʿbȝ.k mnḥỉ m ḏrt.k

ỉ.ḥw.k ḫrp.k ỉr swn.k nỉ nb.w ỉmȝḫ

(nỉ-ṯw) pẖr.w(w) rʿ ḥȝ(ỉ)w nṯr-dwȝw

n ḏw.n.k n ḏw.n rn.k tpỉ tȝ

ḏd-mdw pr.n N m p

šṯ.f m ḥr ḏbȝ.ỉ m psḏty

ỉ.ḫʿ.ỉỉ N m nswt ỉ.ḳȝ.ỉỉ.f m wp-wȝwt

šsp.n.f ḥḏt wȝḏt

ḥḏ.f m ʿ.f ȝms.f m ḏrt.f

mwt nt N ȝst mnʿt.f nbt-ḥwt

snḳ.t N sḫȝt-ḥr

nt m-ḫt.f srḳt / srḳt-ḥtt tp-ʿwy.f

ṯs.ỉỉ ʿḥ.w smȝ.ỉỉ mẖnwt.f

n sȝ n ỉtm ḥḳr(.ỉỉ) ỉb.ỉỉ ỉb.ỉỉ ḥḳr(.ỉỉ)

m pn gs rs(ỉ) n mr-nḫȝ

ḏḥwtỉ ỉmỉ ḏr šwt bȝt.f

d N tp ʿnḏ ḏnḥ.k

m pf gs mḥt(ỉ) n mr-nḫȝ

wḏȝ(.w) N wḏȝ(.w) ỉwf.f wḏȝ(.w) N wḏȝ(.w) ḥbs.f

pr.n.f ỉr pt m mnṯw

hȝ.n.f m bȝ ỉbṯ(w).f m bȝ (ʿẖm(w)).f

ḏd-mdw sb ...

... wr.w ỉr swt nṯrw

ḳȝ.w ỉt wsỉr N m wp-wȝwt

1380) ... ỉt wsỉr N

ṯs sw ỉnpw mnỉwỉ

rd.wy.k m sȝb ʿḥʿ.k r.k

ʿ(w)y.k m sȝb ʿḥʿ.k r.k

...

... ỉr ẖn(w) ḥr-tp.f ỉn.t.f n.k wʿ.t sḫmty

ḏȝ.f ṯw ...

... ỉt wsỉr N ỉȝḫ(.w) mr-nḫȝ

ỉ.nỉs rf ỉt wsỉr N ỉr ḥm

nỉs rf ỉt (wsỉr) N ỉr smt

ḏȝ.sny ỉt wsỉr N ḏȝ.wt

ỉr gs pf ỉȝbt(ỉ) n pt ỉr bw pw ms.sw nṯrw ỉm

ỉw nw pn bkȝ nw pn n (ḫmt.n(w)) hrw

ms.w ỉt wsỉr N ỉm m bw pw ms.sw nṯrw ỉm

ỉw nw pn bkȝ nw pn n ḫmt.n(w) n hrw

sk ỉt wsỉr N ʿḥʿ.f rf m sbȝ pw ỉr ẖrỉ-ẖt pt

... mr ḥr-ȝḫtỉ

fdw ỉpw nṯrw ʿḥʿ.w(w) ḥr ḏʿm.w nw pt

n mwt.n ỉs ỉt wsỉr N mwt.t(ỉ)

ȝḫ.n ỉt pw wsỉr N (m) ȝḫ.t(ỉ)

ỉw.n n.ṯn ỉt wsỉr N

...

pẖr ṯw n pr.k pẖr ṯw

ỉwʿw.k ḥr nst.k skȝ.f n.k ỉt

...

1390) ḏd-mdw ỉȝ N pỉ ỉnḏ-ḥr.k ḥḥ

sšȝȝ(.w) n.k sšȝȝ km-wr

ḫn.n.k ḫn.t nṯr smsw

ỉd(.w) n.k ỉdt ḳȝ.ỉ smk m ỉwnw

ʿnḫ.tỉ ʿnḫ.tỉ wȝs.tỉ wȝs.tỉ wṯs(.w) ʿnḫ m-ḫt.k ʿnḫ.tỉ

ḏd-mdw N mỉ m ḥtp n wsỉr ỉ.ỉ(.wỉ) m ḥtp ỉr.k n wsỉr

mḥ(.w) n.k šȝ.w ỉȝḫ(.w) n.k wḏb.w

m ḥtp-dỉ-nswt

nḏr ḫntỉ-ỉmntỉw ʿ.k ḥr spt ḫbt

fḳȝ wsỉr d(w).f n.k (ḥr-ʿ)

ḏd-mdw ḫbs(.w) tȝ ỉn ḥnn

sḳr(.w) wdnt sḳr(.w) tȝ tbỉ

nhmhm spȝt.y nṯr tp-ʿwy ỉt ỉ.hȝ.f m tȝ

ḏd-mdw ḏd gb ỉ.wn r.k ỉr sȝ.k wsỉr

ỉw m-ḫt.f n kȝ tpỉ-ʿy.f n ḥb

1400) ...

1405) ḏd-mdw tȝ ḳȝ(.w) ẖr nwt ỉn ʿ(w)y.ṯ tfnwt

nḏr n.ṯ ḏrt.y(.ỉ) rʿ m nḏr n.k ʿ n N n ʿnḫ wȝs n ḏt

wd.k sw ... m špsw

ḥms N m-ḫnt psḏty

wḏʿ-mdw.n(.f) nṯrw

ỉt(ỉ) (ỉs) stỉ ḥr ỉs ỉ.nḏ.f ỉt.f wsỉr

ḏt.k m N pn nṯr ỉs m ḏt.ṯn m N nṯrw

ỉw.n N pn m ḥtp ḫr.k ḥr

nḫḫ.n ỉrt ḥr ḫr.ṯn n rd.s n ḏnd stš

ḏd-mdw wn.ỉ ʿȝ.wy pt ỉ.sn.ỉỉ ʿȝ.wy ḳbḥw n ḥr-nṯrw

pr.f wʿb.f m sḫt-ỉȝrw

wn.n(.tw) ʿȝ.wy pt n N pn ỉ.sn.ỉỉ ʿȝ.wy ḳbḥw n N pn

pr.f wʿb.f m sḫt-ỉȝrw

wn.ỉ ʿȝ.wy pt ỉ.sn.ỉỉ ʿȝ.wy ḳbḥw n ḥr-šsmtỉ

pr.ỉ.f wʿb.f m sḫt-ỉȝrw

wn.ỉ ʿȝ.wy pt n N ỉ.sn.ỉỉ ʿȝ.wy ḳbḥw n N pn

pr.ỉ.f wʿb.f m sḫt-ỉȝrw

1410) wn(.w) ʿȝ.wy pt ỉ.sn.ỉỉ ʿȝ.wy ḳbḥw n ḥr-ỉȝbtỉ

pr.ỉ.f wʿb.f m sḫt-ỉȝrw

wn.n(.tw) ʿȝ.wy pt n N pn ỉ.sn.ỉỉ ʿȝ.wy ḳbḥw n N

pr.f wʿb.f m sḫt-ỉȝrw

wn.ỉ ʿȝ.wy pt ỉ.sn.ỉỉ ʿȝ.wy ḳbḥw n ḥr-ȝḫtỉỉ

pr.ỉ.f wʿb.f m sḫt-ỉȝrw

wn.n(.tw) ʿȝ.wy pt n N pn ỉ.sn.ỉỉ ʿȝ.wy ḳbḥw n N pn

pr.ỉ.f wʿb.f m sḫt-ỉȝrw

pr.r pr.ỉ ḥr-nṯrw wʿb.f m sḫt-ỉȝrw

pr.r pr.ỉ N pn wʿb.f m sḫt-ỉȝrw

pr.r pr.ỉ ḥr-šsmtỉ wʿb.f m sḫt-ỉȝrw

pr.r pr.ỉ N pn wʿb.f m sḫt-ỉȝrw

pr.r pr.ỉ ḥr-ỉȝbtỉ wʿb.f m sḫt-ỉȝrw

pr.r pr.ỉ N wʿb.f m sḫt-ỉȝrw

pr.r pr.ỉ ḥr-ȝḫtỉ wʿb.f m sḫt-ỉȝrw

pr.r pr.ỉ N pn wʿb.f m sḫt-ỉȝrw

wʿb N šsp.n n.f N pn swḥ.w

pr.r N pn ỉr pt smn(.w) mỉ tȝ

ṯȝp(.tw) r ẖt.ṯ nwt ẖr.t mtwt nṯr ỉmỉ mwt.ṯ

N ȝ pw mtwt nṯr ỉmỉ mwt.ṯ nwt

šsp n.ṯ sw N pn mr šsp.ṯ sȝ nṯr

hpȝṯ hpȝṯ hnnỉ hnnỉ

sḏȝ sw ḥnʿ.ṯn smn N pn ỉm.ṯn

ḥftnt mwt nṯrw

d ʿ.ṯ n N pn (mn-n).ṯ ʿ.f n ʿnḫ

šd.ỉw ỉr pt mr nw šd(w).n.ṯ wsỉr ỉr pt

1420) hnnỉ hnnỉ hpȝṯ hpȝṯ

sḏȝ N pn ḥnʿ.ṯn smn N pn ỉm.ṯn

ḏd-mdw wʿb wʿb m š-ỉȝrw

wʿb rʿ m š-ỉȝrw

wʿb N pn ḏs.f m š-ỉȝrw

wʿb šw m š-ỉȝrw

wʿb N ḏs.f m š-ỉȝrw

šw šw fȝ N pn ỉr pt

nwt d ʿ(w)y.ṯ ỉr.f

hpȝf hpȝf hnnỉ hnnỉ hnnỉ hpȝf hpȝf

ḏd-mdw N pw wʿb nʿ.tỉ N ỉr pt ỉm

mn N pn ỉr rmṯ ḫʿ N pn n nṯrw

ḫʿ.n N pn ḥnʿ rʿ m ḫʿ.f

ḫmt.nw nỉ ntỉ(w) ḥnʿ(.f)

wʿ m-ḫt N pn wʿ tp-ʿwy N

wʿ d.f mw wʿ d.f (šʿỉỉ)

twȝ.n N pn ḥr ʿ(w)y.k šw mỉ twȝ rʿ ḥr ʿ.k

gm.n sn N pn ḥms.tỉỉ m ḫsfw.f

ȝḫty nbt(y) tȝ pn

nwt ỉ.ḥʿ.ʿ.t(ỉ) m ḫsfw N pn

šsp.n sw npnpt

nt mʿḳ.s n ʿnḫ wȝs nt(t) ẖr nṯstn.s

ỉw.sn ḥm ms.n.sn n.sn m N

ỉ.sfḫ.n sw ḏwt

rd.n (srḳt) ʿ(w)y(.s) ỉr N pn

ḏȝ.n.s mnḏ.s tp r n N pn

(ẖʿḳ).n dwȝ-wr N pn

ỉʿ.n spdt ʿ(w)ỉỉ N pn

m mswt.f pw hrw pn nṯrw

n rḫ N pn mwt.f tp.t rḫ.t.n.f

ỉn nwt ms.t N pn ḥnʿ wsỉr

ḏd-mdw sḏȝ N pn ḥnʿ.k ḥr

ḏȝ sw ḏḥwtỉ m tp ʿnḏ.k

skr ỉs ḫntỉ mȝʿt

n ḥr sḏr(.w) ḥȝ mr n ḏḥwtỉ ỉw.ỉỉ

n ḥm ỉw.ỉw N pn N pw ẖrỉ ỉrt ḥr

1430) ḏd-mdw wʿb.n rʿ m sḫt-ỉȝrw

wʿb.n ḥr m sḫt-ỉȝrw

wʿb.n N pn m sḫt-ỉȝrw

šw fȝ.f(?) N pn nwt d n.f ʿ.ṯ

hnnỉ hnnỉ ỉ.pȝ.ỉ.f(?) pȝ.ỉ.f(?)

ḏd-mdw sb ỉ.sb.ỉ ḫr kȝ.f sb mḫntỉ-ỉrty ḫr kȝ.f

sb N pn ḫr kȝ.f ỉr pt

sḳr(.w) n.f mȝḳt ỉȝḳ.f ḥr.s m rn.s n ȝḳt-r-pt

ḏȝ n.f mẖnt (ỉ)n ḏʿm.w ỉḫmw-sk

ḳʿḥ.n kȝ pt ʿb.f swȝ.f ỉm ỉr š.w dwȝt

hȝ N pn n ḫr.k ỉr tȝ

nḏr n.f N pn nht(y) ntỉ ỉmỉwtỉ gs pf n pt

ḏȝ sw d.sn sw m gs pf ỉȝbtỉ n pt

ḏd-mdw ỉ.rḫ.k(wỉ) rn.k n ḫm(.ỉ) rn.k

n-ḏr-f rn.k wrrtỉ rn n ỉt.k

mwt.k (ḥtpw) ms.st kw dwȝ.t(ỉ) dwȝ.t(ỉ)

ḫsf w mswt n-ḏr-f m ȝḫt

ḫsf.k w N pn ỉw.f r bw nt(ỉ).k ỉm

ḫsf w mswt srḳt

ḫsf.k w N pn ỉw.f r bw nt(ỉ).k ỉm

ḫsf w ỉdb.w(y) ỉr ḥr

ḫsf.k w N pn ỉw.f r bw nt(ỉ).k ỉm

ḫsf w mswt sȝḥ

ḫsf.k w N pn ỉw.f r bw nt(ỉ).k ỉm

ḫsf w mswt spdt

ḫsf.k w N pn ỉw.f r bw nt(ỉ).k ỉm

ḫsf w bntwy ỉr rʿ sȝ.wy.f mr.ỉw.f

ḫsf.k w N pn ỉw.f r bw nt(ỉ).k ỉm

ḫsf w mswt wp-wȝwt m pr-nw

ḫsf.k w N pn ỉw.f r bw nt(ỉ).k ỉm

ḫsf w rmṯ ỉr nswt sȝ nṯr

ḫsf.k w N pn ỉw.f r bw nt(ỉ).k ỉm

ḫsf w ỉst.k nt ỉḫmw-sk ỉr ẖn.t.k

ḫsf.k w sn ỉr rd.t hȝ N m wỉȝ.k pw

ḫsf w rmṯ ỉr mwt.w

ḫsf.k w hȝ.w N pn m wỉȝ.k pw

1440) ḫsf w rmṯ ỉr wnm t

ḫsf.k w hȝ.w N pn m wỉȝ.k pw

ỉnk sksn wpwtỉ n rʿ

n ḫsf N pn ỉr pt

rd.n mȝṯt ʿ(w)y<ỉ>.s ỉr N pn ỉrt-ʿȝ nt pt

smȝ.n n.f ḥr-f-ḥȝ-f mẖntỉ nỉ mr-nḫȝ

n ḫsf.f N pn n ỉr.w ʿḥʿw m N pn

N pw wʿ ỉm.ṯn nṯrw

ỉw.n N pn ḫr.k rʿ

ỉw.n N ḫr.k n-ḏr-f

ẖn.f ṯw stp.f sȝ ỉr.k

mr ṯw N pn m ẖt.f mr ṯw N pn m ḥȝt(ỉ).f

ḏd-mdw ỉʿ(.w) ḥr pt bȝḳ(.w) pḏt

ms(.w) nṯr ỉn pt ḥr ʿ.w(y) šw ḥnʿ tfnwt ḥr ʿ(w)ỉỉ

wbn(w) wr.r ḏd.w nṯrw

sḏm sw mdw pn ỉ.ḏd(w) n.k

wḏȝ n(.k) ỉb.k ỉr N pn N pw wr sȝ wr

ỉỉ.ỉ N pn ḥnʿ.k šd N pn n ʿnḫ wȝs ḏt ḥnʿ.k

ḫprr sḏm sw mdw pn ḏd.w n.k

wḏȝ n(.k) ỉb.k ỉr N pn N pw wr sȝ wr

ỉỉ.ỉ N pn ḥnʿ.k šd sw ḥnʿ.k

nww sḏm sw mdw pn ḏd.w n.k

wḏȝ n(.k) ỉb.k ỉr N pn N pw wr sȝ wr

ỉỉ.ỉ N pn ḥnʿ šd sw ḥnʿ.k

ỉtm sḏm sw mdw pn ḏd.w n.k

wḏȝ n.k ỉb.k ỉr N pn N pw wr sȝ wr

ỉỉ.ỉ N pn ḥnʿ.k šd sw ḥnʿ.k

wȝš sȝ gb sḫm sȝ wsỉr

sḏm sw mdw pn ḏd.w n.k

wḏȝ n(.k) ỉb.k ỉr N pn N pw wr sȝ wr

ỉỉ.ỉ N ḥnʿ.k šd sw ḥnʿ.k

ỉʿr.tỉ n N pn m rn.k n rʿ ḫsr.k ḥȝtỉ pt

r d.t sw ḥr-ȝḫty sḏm.f bȝw.f ḥswt.f

m r n psḏty

1450) nfr.w(y) ṯw ḏd.w mwt.f ỉwʿw ỉ.ḏd(w) wsỉr

n ʿm.n N pn ỉrt ḥr

ỉ.ḏd rmṯ mwt.f ḥr.s

n ʿm.n N pn ʿt m wsỉr

(ỉ.ḏd nṯrw mwt.f ḥr.s)

ʿnḫ N pn m ỉsnw ỉt.f ỉtm ḫw.ṯ sw nḫbt

ḫw.n ṯw nḫbt N ḥrt-ỉb ḥwt-sr ỉmt ỉwnw

wḏ.n.ṯ sw n ỉmỉ (ḥnt).f

ḥn.t(ỉ) N pn

wḏ.n ỉmỉ ḥnt.f N pn n ỉmỉ spȝ.f

ḥn.t(ỉ) N

nh.n N pn hrw.f ẖrỉ mwt

mr nh.t stš hrw.f ẖrỉ mwt

nh.n N smdwt ẖrt mwt

mr nh stš smdwt.f ẖrt mwt

nh.n N pn ȝbdw.w.f ẖrỉ.w mwt

mr nh stš ȝbdw.w.f ẖrỉ.w mwt

nh.n N pn rnpt ẖrt mwt

mr nh stš rnpt.f ẖrt mwt

m hb.w tȝ ʿ.w(y) N wṯs.w(w) nwt šw ỉs

ḳs.w N bỉȝ.w ʿwt.f ỉḫmw-sk

N pw sbȝ wpš pt

ỉʿr.k n N pn nṯr ỉ.nḏ.tỉ N

n šw pt m N pn n šw tȝ pn m N pn ḏt

ʿnḫ N pn ʿnḫ.t ỉr(ỉ) ʿwt.ṯn

nṯrw nỉwtỉw ỉḫmw-sk

ḫns.w(w) tȝ ṯḥnw ḏsr.w ḥr ḏʿm.w.sn

ḏsr(.tw) N pn ḥnʿ.ṯn ḥr wȝs ḥnʿ ḏʿm

N pw fdnw.ṯn

nṯrw nỉwtỉw ỉḫmw-sk

ḫns.w(w) tȝ ṯḥnw ḏsr.w ḥr ḏʿm.w.sn

ḏsr(.tw) N pn ḥnʿ.ṯn ḥr wȝs ḥnʿ ḏʿm

N pw fdnw.ṯn

nṯrw nỉwtỉw ỉḫmw-sk

ḫns.w(w) tȝ ṯḥnw ḏsr.w ḥr ḏʿm.w.sn

ḏsr(.tw) N pn ḥnʿ.ṯn ḥr wȝs ḥnʿ ḏʿm

m wḏt ḥr rpʿt nswt nṯrw

N pw ḫfʿ(w) ḥḏt tpỉ šbt wȝḏt

N pw ỉʿrt pr.t m stš ỉṯ.t ỉn.t

sḏȝ N sʿnḫ sw

1460) N pw nw ṯmsst pr.t m nwnw

N pw ỉrt ḥr n wg.s bš.št.s

n wg.w.f bš.š.f

sḏm sw mdw pn rʿ ḏd.w n.k

ḏt.k m N rʿ sʿnḫ ḏt.k m N rʿ

smȝ(.w) ỉʿn.w ỉn knmt

smȝ(.w) knmt ỉn ỉʿn.w

sḫt(ỉ) pf ṯȝỉỉ pn sỉn sỉn ỉm.ṯn(y)

nw ẖt tw tp.t nt ỉdrwt nt mȝʿ-ḫrw

ms.t n ḫpr.t ḏnd

ms.t n ḫpr.t ḫrw

ms.t n ḫpr.t šnṯt

ms.t n ḫpr.t ẖnnw

ms.t n ḳnỉ.t ỉrt ḥr n sȝd.t (ẖrwy) stš

N pw ỉns pr m ȝst dšrw pr m nbt-ḥwt

ḏḥʿ.f r bnw.f n ỉr.t nṯrw ỉr N pn

N pw stỉ rʿ n mwt N pn

sḏm gb rpʿt nṯrw ỉtm ʿpr sw m ỉrw.f

sḏm ḏḥwtỉ ỉmỉ ḥtpw nṯrw

wn ḥr ḫw stš

wbn.n N pn m gs ỉȝbtỉ n pt

mr rʿ wbn m gs ỉȝbtỉ n pt

ḏd-mdw (ỉwr(.ỉ)) mwt nt N ỉm.f ỉmỉ nỉwt

ms(.w) N pn ỉn ỉt.f ỉtm

n ḫpr.t pt n ḫpr.t tȝ

n ḫpr.t rmṯ n ms.t nṯrw n ḫpr.t mwt

nh.ỉ N pn hrw ẖrỉ mwt mr nh.t stš hrw.f ẖrỉ mwt

ỉỉ.ỉ N pn ỉr wdrw.ṯn nṯrw nỉwtỉw

ỉ.ḫm.w(w) nk n ḫftỉ.w.sn

n nk N pn n / n ḫftỉ.w.f

n tm.ỉw mwt n nswt n mwt N pn n nswt

n tm.ỉw mwt n mwt nb n mwt N n mwt nb

ỉḫm-sk pw N ... pt wr.t ḥrt-ỉb ḥwt-srḳt

šd.n n.f rʿ N pn r pt ʿnḫ N pn

mr ʿnḫ ʿḳ(w) m ỉmnt pt pr.f m ỉȝbt pt

1470) wḏ.n ỉmỉ (ḥnt).f N pn n ỉmỉ spȝ.f

ḥn.ỉ.sn N pn N pw sbȝ

sȝ rʿ ḥr N pn n wḏʿ sȝ rʿ ḥr N pn

wd.n n.f ḥr N pn (ḥr) rmn.wy.f

(sỉp).f N pn n šw ḏsr ʿ(w)ỉỉ ẖrỉ.w nwt

rʿ d ʿ.k n N pn nṯr-ʿȝ d ʿbwt.k n N pn

ʿnḫ.f ḏt

ḏd-mdw nfr.w ȝ mȝw ḥtp.w ȝ ptrt ỉ.n ȝst

pr.r nṯr pn ỉr pt bȝ.f tp.f

šʿt.f ỉr-gswy.f(ỉ) ḥkȝw.f tp-rdwy.f

ỉr.ỉỉ n N pn ỉn ỉtm mỉ ỉr.t n.f

ỉn(.w) n N pn nṯrw ỉr(ỉ)w pt

ỉnḳ(.w) n.f <n.f> nṯrw ỉr(ỉ)w tȝ

d.sn ʿ.w(y).sn ẖr.f

ỉr.n.sn mȝḳt n N ỉȝḳ.f ḥr.s ỉr pt

wn.n(.tw) ʿȝ.wy pt n N pn ỉ.sn(.tw) n.f ʿȝ.wy sḥdw

dmḏ.n ỉtm spȝwt n N pn

d.n.f nỉwwt gb n N pn mdw ḥr.s

ỉȝwt ỉȝwt ḥr ỉȝwt stš

sḫt-ỉȝrw

N pw rȝḥs ḫntỉ tȝ-šmʿw

N pw ddwn ḫntỉ tȝ-st(ỉ)

N pw spdw ẖrỉ ksbwt.f

ỉn ỉr.n.ṯn ỉr.f ḏd.n.ṯn mwt.f

n mwt.f ʿnḫ ʿnḫ.t N pn ḏt

ḫpr N pn ỉr.sn m ỉmnw n smȝ.w

wn N pn ḫnt.sn ʿnḫ(.w) nḫḫ(.w) ḏt

ḏd-mdw rs.k m ḥtp ḥsmnw m ḥtp

rs.k m ḥtp ḥr-ỉȝbtỉ m ḥtp

rs.k m ḥtp bȝ ỉȝbt(ỉ) m ḥtp

rs.k m ḥtp ḥr-ȝḫty m ḥtp

sḏr.k m msktt ỉ.rs.k m mʿnḏt

n ṯwt ỉs mȝ(w) ḥr-tp nṯrw n nṯr nb mȝ ḥr-tp.k

ỉt n N rʿ šd n.k N pn ḥnʿ.k n ʿnḫ ḫr mwt.k nwt

1480) ỉ.wn.t(w) n N pn ʿȝ.wy pt ssn.t(w) n N pn ʿȝ.wy ḳbḥw

ỉw N pn ỉr.k sʿnḫ.k sw

wḏ.n.k ḥms.w N pn ỉr gs.k

ỉr rmn dwȝ-m-ȝḫt

ỉt n N rʿ wḏ n msḫȝȝt tw ỉrt gs.k

d.s wḫȝ.t(w) st n N pn ỉr rdw-wr ẖr ḳbḥw

ỉ.wḏ n nỉ-ʿnḫ sȝ spdt mdw.f ḥr-tp N pn

smn.n.f n N pn nst ỉr pt

wḏ N pn n wr-šps-f mrỉỉ ptḥ sȝ ptḥ

mdw.f ḥr-tp N

srwḏ.f ḏfȝ n ḫnt.f ỉrw tȝ

n N ỉs pw wʿ m fdw ỉpw nṯrw

ỉmstỉ ḥpỉỉ dwȝ-mwt-f ḳbḥ-snw-f

ʿnḫ.ỉw m mȝʿt twȝ.ỉw ḥr ḏʿm.w.sn

mnhs.ỉw tȝ-šmʿw

ỉ.pȝ.f ỉ.pȝ.f m-ʿ.ṯn rmṯ m ȝpd.w

nḥm.f ʿ.wy.f m-ʿ.ṯn m bỉk

ỉṯ.n.f ḏt.f m-ʿ.ṯn m ḏrt

nḥm N pn m-ʿ ỉmỉ-rd ỉmỉ tȝ

sfḫ N pn m-ʿ ỉmỉ ʿ(w)ỉ(ỉ)

ḏd-mdw ỉnḏ-ḥr.ṯ nht ẖnm.t nṯr ʿḥʿ.t nṯrw nỉwtỉw ẖr.s

fs.t (ḏrww).s ỉ.sʿḫ.t ỉmt.s mȝʿ.t pȝswt

sȝḳ.ṯ ỉmỉ.w nww ỉnḳ.ṯ ỉmỉ.w pḏwt

ḥȝt.ṯ ḥr rmn.ṯ n wsỉr ... wḥʿ ḏd wrt

ḫntt ỉs ḥtpt dhn.t(?) nb ỉȝbt

ʿḥʿ.t.k wsỉr šwt.k ḥr-tp.k wsỉr

ḫsf(.w) ȝt.k stš

ḥwnt ḥtpt ỉr.t.n ȝḫ pn gḥstỉ

šwwt.k wsỉr

nrwt.ṯ ỉr ỉr(ỉ)w-pt (snḏw).ṯ ỉr ỉrỉw-tȝ

n d.n.ṯ šʿt.ṯ ỉr ỉb n bỉtỉw ỉmỉ.w p

ỉw.n N pn ḫr.k ḥr ỉwʿw gb ḏd.w ỉtm

n.k tm ḏd.w psḏty n.k tm ḏd.k

1490) wn.n ỉs N (pn) m-ʿb.sn nṯrw ỉmỉ.w pt

ỉnḳ.n.k ỉmỉ.w pḏwt sšd.n.k ỉmỉ.w ỉḫmw-sk

ỉnn N ỉnn N ỉhỉ ỉhỉ

hrw m hrw grḥ m grḥ hrw hrw

wn.n ... wn.n.f ḏt

ḏd-mdw m sw ỉ(.ỉỉ) m sw ỉ(.ỉỉ) ỉ.n sḥpw

m sȝ rʿ ỉ(.ỉỉ) mrỉỉ n rʿ ỉ(.ỉỉ) ỉ.n sḥpw

d  ỉw.t.f d ỉw.t.f ỉ.n ḥr

m sw ỉ(.ỉỉ) m sw ỉ(.ỉỉ) ỉ.n sḥpw

m sȝ rʿ ỉ(.ỉỉ) mrỉỉ n rʿ ỉ(.ỉỉ) ỉ.n sḥpw

d ỉw.t.f d ỉw.t.f ỉ.n stš

m sw ỉ(.ỉỉ) m sw ỉ(.ỉỉ) ỉ.n sḥpw

m sȝ rʿ ỉ(.ỉỉ) mrỉỉ n rʿ ỉ(.ỉỉ) ỉ.n sḥpw

d ỉw.t.f d ỉw.t.f ỉ.n gb

m sw ỉ(.ỉỉ) m sw ỉ.ỉỉ ỉ(.ỉỉ) ỉ.n sḥpw

m sȝ rʿ ỉ(.ỉỉ) mrỉỉ rʿ ỉ(.ỉỉ) ỉ.n sḥpw

d ỉw.t.f d ỉw.t.f ỉ.n bȝw-ỉwnw bȝw-p

ỉȝ rʿ ỉn ỉ.ḏd rmṯ ʿḥʿ.sn ḥr gs N pn ỉr tȝ

sk ṯw ḫʿ.tỉ m ỉȝbt pt d ʿ.k ỉr N

šd n.k sw ḥnʿ.k ỉr gs ỉȝb(ỉ) n pt

ỉȝ rʿ ỉn ḏd rmṯ ʿḥʿ.sn ḥr gs N ỉr tȝ

sk ṯw ḫʿ.tỉ m gs rs(ỉ) pt d ʿ.k ỉr N

ỉȝ rʿ ỉn ḏd rmṯ ʿḥʿ.sn ḥr gs N pn ỉr tȝ

sk ṯw ḫʿ.tỉ m ḥr-ỉb pt d ʿ.k ỉr N

šd n.k sw ḥnʿ.k ỉr ḥrỉ-ỉb pt

ỉn nt(ỉ) m ỉnw.k sỉnw m ḫrỉ.w.k

1500) ḏd-mdw d(.w) wsỉr ḥr gs.f ỉn sn.f stš

nmnm ỉmỉ ndỉt ṯs(.w) tp.f ỉn rʿ

bwt.f ḳd.d msḏ.f bȝgỉ

n ḥwȝ N n ỉmk.f

n šn.w N pn ỉn ḏnd.ṯn nṯrw

rs.k m ḥtp

rs wsỉr m ḥtp rs ỉmỉ ndỉt m ḥtp

ṯs(.w) tp.f ỉn rʿ sṯỉ.f m ỉḫt-wtt

ṯs(.w) swt tp n N ỉn rʿ sṯỉ N m ỉḫt-wtt

n ḥwȝ.f n ỉmk.f

n šn.w N pn ỉn ḏnd.ṯn nṯrw

N pw mtwt.k wsỉr spd.t(ỉ)

m rn.ṯ pw n ḥr ỉmỉ wȝḏ-wr ḥr ḫntỉ ȝḫ.w

n ḥwȝ N n ỉmk.f

n šn.w.f ỉn ḏnd.ṯn nṯrw

pr N m pr.f šṯ(.w) m ḥr ḏbȝ(.w) m ḏḥwtỉ

mwt nt N ỉwnwt.k nṯr ỉt n N ỉwnỉ

N ḏs.f ỉwnw.k nṯr

ỉwr(.w) N n rʿ ms.f n rʿ

N pw mtwt.k rʿ spd.t(ỉ)

m rn.ṯ pw n ḥr ḫntỉ ȝḫ.w sbȝ ḏȝ wȝḏ-wr

n ḥwȝ N n ỉmk.f

n šn.w.f ỉn ḏnd.ṯn nṯrw

1510) N pw wʿ m fdw ỉpw nṯrw ms.w gb

ḫns.ỉw šmʿw ḫns.ỉw tȝ-mḥw

ʿḥʿ.w ḥr ḏʿm.w.sn

wrḥ.w (m) ḥȝtt wnḫ.w m ỉdmỉ

ʿnḫ.ỉỉw m dȝb swr.ỉw ỉrp

wrḥ N pn m wrḥ.t.ṯn ỉm

wnḫ N pn m wnḫ.t.ṯn ỉm

ʿnḫ N pn m ʿnḫ.t.ṯn ỉm

swr N pn m swr.t.ṯn ỉm

wḏȝ N pn ḥnʿ.ṯn ʿnḫ.f m ʿnḫ.t.ṯn ỉm

d.ṯn ỉšt.f m nw rd(w).n n.ṯn ỉt.ṯn gb

ỉwt(ỉ) ḥḳr.n.ṯn ẖr.s ỉwt(ỉ) ḥwȝ.n.ṯn ẖr.s

nḏr.ṯn ʿ n N pn n ʿnḫ tp nḏm.w sṯỉ

dmḏ(.w) ḳs.w N pn ỉnḳ(.w) ʿwt.f

ḥms N pn ḥr-ỉb st.f

n ḥwȝ.f n ỉmk.f

n šn.w N ỉn ḏnd.ṯn nṯrw

ỉw.n N ḫr.ṯ mwt nt N ỉw.n.f ḫr nwt

sʿr.ṯ pt n N sḫdḫd.ṯ n.f sbȝ.w

sṯỉ.f m sṯỉ sȝ.ṯ pr ỉm.ṯ

sṯỉ N m wsỉr sȝ.ṯ pr ỉm.ṯ

nww šw ʿ n N ỉr pt twȝ.f tȝ d(w).n.f n.k

pr.ỉỉ.f rf šw.ỉỉ.f rf ỉr pt

stp.f sȝ ỉr rʿ

ḥr (ỉs) ḫntỉ ȝḫ.w tp nḏm.w sṯỉ

rs.k m ḥtp rs rʿ m ḥtp

rs.k m ḥtp rs mdỉ m ḥtp

d.f sš n N pn ỉr ʿ.f tp nḏm.w sṯỉ

1520) ḏd-mdw ḫʿ wsỉr wʿb sḫm ḳȝ nb-mȝʿt

r tpỉ-rnpt nb rnpt

ḥtp ỉtm ỉt nṯrw ḥtp šw ḥnʿ tfnwt ḥtp gb ḥnʿ nwt

ḥtp wsỉr ḥnʿ ȝst ḥtp stš ḥnʿ nt

ḥtp nṯrw nb.w ỉmỉ.w pt ḥtp nṯrw nb.w ỉmỉ.w tȝ ỉmỉ.w tȝw / (mw)

ḥtp nṯrw nb.w rs(ỉw) mḥtỉ.w ḥtp nṯrw nb.w ỉmntỉ.w ỉȝbtỉ.w

ḥtp nṯrw nb.w spȝtỉw ḥtp nṯrw nb.w nỉwtỉ.w

ḥr mdw pn wr ʿȝ.ỉ pr m r n ḏḥwtỉ n wsỉr

(ḫtmw) ʿnḫ (ḫtmw) nṯrw

ỉnpw ỉp ỉb.w ỉp.f wsỉr N m-ʿ nṯrw ỉr(ỉ)w tȝ n nṯrw ỉmỉ.w pt

nb ỉrp m wȝḫ

ỉp.n sw rnpt.f sḫȝ.n sw nw.w.f

ỉp(.w) N ỉn rnpt.f ḥnʿ.f

sḫȝ.n sw nw.w.f ḥnʿ.f

ỉỉ(.wy) nwỉỉ ỉ.n ỉtm ỉỉ(.wy) n.n ỉ.n.sn ỉn nṯrw ỉr.k wsỉr

ỉỉ(.wy) sn.n smsw tpỉ n ỉt.f wtwtỉ n mwt.f

ỉ.n.sn ỉn nṯrw

ỉwr.n sw pt ms.n sw dwȝt

ỉwr(.w) N pn ḥnʿ.f ỉn pt

ms.ỉ.w N pn ḥnʿ.f ỉn dwȝt

rmn.k pt m gs.k ỉmn ẖr ʿnḫ

ʿnḫ.k n ḥn nṯrw ʿnḫ.k

rmn N pt m gs.f ỉmn ẖr ʿnḫ

ʿnḫ.f ʿnḫ.f n ḥn nṯrw ʿnḫ.f

twȝ.k tȝ m gs.k ỉȝb(ỉ) ẖr wȝs

ʿnḫ.k ʿnḫ.k n ḥn nṯrw ʿnḫ.k

twȝ N pt m gs.f ỉȝb(ỉ) ẖr ʿnḫ

ʿnḫ.f ʿnḫ.f n ḥn (nṯrw) ʿnḫ.f

1530) pr.n N pn m gs ỉȝb(ỉ) n pt

.w.f m ȝpd wȝḏ

hȝ ... nb š.w dwȝtỉ.

wʿb.n N pn m š.w smn grḥ(?)

ḏd-mdw wsỉr N ỉm.k sb.ỉỉ m tȝ.w ỉpw ỉȝbtỉ.w

sb.ỉỉ.k r.k m tȝ.w ỉpw ỉmntỉ.w m wȝt šmsw-rʿ

sb ỉnw.k sỉn sỉnw.k

ntȝ (tpỉw-ʿwy).k

sỉw.sn ṯw n rʿ m ḏsr rmn ỉȝb

n rḫ.k sn mnḫ.k ỉm.sn

d.n.k sn m-ẖnw ʿ.w(y).k mnỉw bḥs.w.k ỉs

n ṯwt ỉs ḫw(w) nn.sn m-ẖnw ʿ(wy).k

pr.k r.sn bȝ.tỉ spd.t(ỉ) m ms (twt(.w)) m ms (twt(.w))

m rn.k pw n spdw

nḫȝḫȝ m ʿ.k mks.k ḥȝ ʿ.k

ỉ.ḫr n.k ḫȝtỉw ḥr ḥr.sn

mȝs n.k ỉḫmw-sk

n ṯwt ỉs ḫw(w) snbȝ.w.sn m-ẖnw ʿ(w)y.k

mr.k ḥr.sn m rn.k pw n mḥỉỉt

ỉp.sn ṯw m rn.k pw n ỉnpw

n hȝ.w nṯrw r.k m rn.k pw n ỉȝtt

ʿḥʿ.k r.k m-ḫnt nṯrw sȝ smsw.ỉỉ

ỉwʿw ỉs ḥrỉ nst gb ỉs

ḏd-mdw prt.k tn m pr.k wsỉr N pn

prt ḥr m sḫnw.k wsỉr N pn

sb ỉnw.k sỉn sỉnw.k nḳrḳr ḥwwtỉ.w.k

1540) ḏd.sn n rʿ

ỉ.n.k ỉs N pn sȝ gb ỉs ḥr(ỉ) nst ỉmn

ḏȝ.k mr-nḫȝ ʿp.k mr knsỉt

ỉ.ḫr.k m gs ỉȝb(ỉ) n pt ḥms.k m ỉtrtỉ ȝḫt

d.k ʿ.k r.sn d.k ʿ.k ỉr nṯrw

d.s(n) n.k (ỉȝw) ỉw.t.sn n.k m ksỉw

mỉ d.t.sn (ỉȝw) n rʿ ỉw.t.sn n.f m ksỉw

ḏd-mdw ḥw(w) ỉt smȝ(w) wr ỉr.f

ḥw.n.k ỉt(.ỉ) smȝ.n.k wr ỉr.k

ỉt wsỉr N pn ḥw.n(.ỉ) n.k ḥw(w) ṯw m ỉḥ

smȝ.n(.ỉ) n.k smȝ(w) ṯw m smȝ

ngȝ.n(.ỉ) n.k ngȝ(w) ṯw m ngȝw

wn.w.k ḥr sȝ.f m ḥrỉ-sȝ

pḏ(w) ṯw m pḏt(ỉ) šsr(w) ṯw m šsr

ỉd(w) ṯw m ỉd

šʿ.n(.ỉ) tp.f šʿ.n(.ỉ) sd.f

šʿ.n(.ỉ) ʿ.f šʿ.n(.ỉ) rd(wy).f

ḫpš.f ḥr(ỉ) (n) ḫprr ḫpš.f ẖrỉ n ỉtm ỉt nṯrw

ỉwʿ.wy.f n šw ḥnʿ tfnwt

mỉdȝ(wy).f n gb ḥnʿ nwt

swt.y.f n ȝst ḥnʿ nbt-ḥwt

ḫnḏ.wy.f n ḫntỉ-ỉrty ḥnʿ ẖrtỉ

psḏ.f n nt ḥnʿ srḳt ḥȝt(ỉ).f n sḫmt wrt

ỉmt.f mpḥ n fdw ỉpw nṯrw ms.w ḥr mr(w).f

ḥpỉỉ ỉmstỉ dwȝ-mwt-f ḳbḥ-snw-f

tp.f sd.f ʿ(w)y.f rd.wy.f

n ỉnpw (tpỉ-ḏw-f) wsỉr ḫntỉ-mnwt-f

sp(t) nṯrw ỉm.f n bȝw-nḫn n bȝw-p

1550) wnm(w) wnm(w) ỉḥ dšr n nmt š

ỉr.t.n ḥr n ỉt.f wsỉr N pn

ḏd-mdw ỉn ṯpḥt.k tw nw wsḫt wsỉr N pn

ỉn.t ṯȝw sȝḳḥ.s mḥwt

wṯs.s ṯw m wsỉr N pn

ỉw n.k šsmw ẖr mw ỉrpw

ḫntỉ-mnwt-f ẖr ḫȝw.w ḫntỉ.w ỉtrty

ʿḥʿ.k ḥms.k m ỉnpw ḫntỉ tȝ-ḏsr

ʿḥʿ n.k ȝkr ṯftn n.k šw

sdȝ mȝȝ.w ḥʿpy ḥw.f

sbṯ šȝ.w wȝḫ.ỉ wḏb.w

hȝ ḥtpt nṯr ỉ.ḥḏ ḥr rmṯ ḥʿ.ỉ ỉb nṯrw

nḥm.k N pn m-ʿ ṯs wsf.w ʿnḫ šṯnw nṯrw

m r n sb.w(w) r.sn ỉr hrw pw nfr n sḫs

ʿbȝ(.w) stš mȝʿ.w wsỉr

m r nṯrw ỉr hrw pw nfr n pr.t tp ḏw

bʿḥ.ỉỉ tp(ỉ)w tȝ

sỉn(w) m bȝ.f ỉ.nw.ỉ r ṯpḥt.f

šm.k m-ḫt ȝḫ.k ỉr knm ỉwnw

ʿ ỉs ẖrtỉ ḫntỉ nsȝwt

ḏd-mdw ỉ.n N ḫr.k ḥr

ỉr.k n.f sw mdw pw ʿȝ nfr rd(w).n.k n wsỉr

ʿȝ(w) N ỉm.f wr.r(w).f ỉm.f

sḫm.f m-ẖnw.f bȝ.f ḥȝ.f

spd.f tp.f rd(w).n ḥr n wsỉr

mn.f m pt mỉ ḏw mỉ sḫnt

1560) ỉgp.f rf ỉr pt m ʿḥʿw

swȝ.f ḥnskwt pt

šwwt tp.t rmn.wy.f m mỉȝs.w

rd n.f sȝḥ ʿ.f

šsp.n.s spdt ḏrt.f

ḫbs(.w) tȝ n N sḳr(.w) n.f wdnt

nhmhm.w n.k spȝt.y

ḫnt.f rf r-ḫnt psḏty

ḥms.w.f ḥr ḫndw.f bỉȝỉ

ʿbȝ.f m ʿ.f bỉȝỉ

fȝ.f ʿ.f r ms.w ỉt.w.sn

ʿḥʿ.sn n N pn

wȝḥ.f ʿ.f r.sn ḥms.sn

ḥr.f m sȝb ḥrỉ-ỉb.f m ḳbḥwt

wḏʿ.f mdw sbk ỉs ỉmỉ šdt

ỉnpw ỉs ỉmỉ tȝḫbtỉ

nỉs N r ḫȝ

ỉw n.f ḥnmmt m ksỉw

ỉr ḏd.sn r.f ỉn-m ỉr n.k nn

ỉn mwt nt N smȝt-wrt ȝw.t šwt(y)

sšp.t ʿfnt ngȝgȝ.t mnḏ.wy

fȝ.n.s sw ỉr pt n wȝḥ.n.s sw ỉr tȝ

m-m nṯrw ȝḫ.ỉ.w

mȝ N ȝḫ.sn ȝḫ.f mỉỉ

... N ỉn ỉt.f wsỉr ḫw-ʿ.n sw ḥnmmt

ḏd-mdw rʿ pẖr ṯw mȝȝ N pn

... N pn dšr.rt.k pỉ N pn

... pỉ N rʿ ỉʿrt ỉmt wpt rʿ

ṯwt šw ṯwt šwỉỉt

ṯwt nšs ṯwt nšsst

...

1570) ...

ʿ ḥr ḥȝ.k ʿ ḏḥwtỉ ...

twȝ.n ṯw nṯr.wy ʿȝ.w(y)

ỉr.sn st.k ỉmt ...

...

šw.ỉỉ ȝ šw.ỉỉ m rd.wy.k ...

ḏd-mdw ḏbȝ.n N nst.f

šsp.n N mʿwḥ.f

ḥms rf N m šrt wỉȝ n psḏty

ẖn.ỉỉ N rʿ ỉr ỉmnt sš.f m N tp ʿnḫw

smn.f nst N tp nb.w kȝ.w

rd.f N tp ỉdb.w nw mr-nḫȝ

d.f N tp nḫḫ.w

wn.t(ỉ) n N ʿȝ.wy bkȝ(?) ỉmỉ ḳbḥw

sn.t(ỉ) n N ʿȝ.wy bỉȝ(wy) ỉmỉ(wy) sḥdw

...

nfr n N ḥnʿ rn.f

1580) ...

ḏd-mdw psḏ.k m rʿ ...

... m ȝḫt nt pt

ỉ.wn sbȝ.w

... N pw sḥdw ỉr(ỉ) pt

...

N ỉs pw ỉȝt ṯw...

...

ḏd-mdw ỉnḏ-ḥr.k ỉtm

ỉnḏ-ḥr.k ḫprr ḫpr ḏs.f

ḳȝ.ỉ.k m rn.k pw n (ḳȝw)

ḫpr.k m rn.k pw n ḫprr

ỉnḏ-ḥr.ṯ ỉrt ḥr ḏbȝ.t.n.f m ʿ(w)y.f tm.wỉỉ

n rd.n.f sḏm.ṯ n ỉmntỉw

n rd.n.f sḏm.ṯ n ỉȝbtỉw

n rd.n.f sḏm.ṯ n rsỉw

n rd.n.f sḏm.ṯ n mḥtỉw

n rd.n.f sḏm.ṯ n ḥrỉw-ỉb tȝ

sḏm.ṯ n ḥr

swt ḏbȝ(w) ṯm swt ḳd(w) ṯm swt grg(w) ṯm

1590) ỉr.ṯ n.f ỉḫt nb(t) ḏd.t.f n.ṯ m bw nb šm(w).f ỉm

fȝ.ṯ n.f mw sš ỉmỉ.ṯ

fȝ.ṯ n.f mw sš ḫpr.t(ỉ).sn ỉm.ṯ

fȝ.ṯ n.f ḫt nb ỉm.ṯ

fȝ.ṯ n.f ḫt nb ḫpr.t(ỉ).f(ỉ) ỉm.ṯ

fȝ.ṯ n.f ḥtp ỉm.ṯ

fȝ.ṯ n.f ḥtp ỉm.ṯ ḫpr.t(ỉ).f(ỉ) ỉm.ṯ

fȝ.ṯ n.f ḥnkwt ỉm.ṯ

fȝ.ṯ n.f ḥnkwt ḫpr.t(ỉ).sn ỉm.ṯ

fȝ.ṯ n.f ỉḫt nb(t)  ỉmt.ṯ

fȝ.ṯ n.f ỉḫt nb(t) ḫpr.t(ỉ).s(ỉ) ỉm.ṯ

ỉṯ.ṯ n.f r bw nb mr(w) ỉb.f ỉm

ʿḥʿ ʿȝ.w ḥr(ỉ)w.ṯ m ỉwn-mwt-f

n wn.sn n ỉmntỉw n wn.n.sn n ỉȝbtỉw

n wn.sn n mḥtỉw n wn.sn n rsỉw

n wn.sn n ḥrỉw-ỉb tȝ

wn.sn n ḥr swt ỉr(w) sn swt sʿḥʿ(w) sn

swt nḥm(w) sn m-ʿ mrt nb(t) ỉr.t.n stš ỉr.sn

n swt grg(w) ṯm m rn.ṯ pw n grgwt

n swt sb(w) nn.f m-ḫt.ṯ m rn.ṯ pw n nỉwt

n swt nḥm(w) ṯm m-ʿ ỉḫt nb(t) wȝḏ.t / (m-ʿ) mrt nb(t) ỉr.t.n stš ỉr.ṯ

nn ỉr.ṯ nn ỉr.ṯ nwt

wḏ.n gb nn.ṯ m rn.ṯ n nỉwt

N ȝ pw ḥr ḏbȝ ỉrt.f m ʿ.w(y).f tm.wỉỉ

ḏbȝ ṯm N pn ḏbȝ.t(ỉ)(?)

grg ṯm N pn grgwt.f ỉptn

ỉ.ḳd ṯm N pn nỉwt n N pn / ḳd ṯn N m nỉwt

ỉr.ṯ n N pn ỉḫt nb(t) mr.t ỉb n N pn

ỉr.ṯ n N pn m bw nb ỉ.šm.w N pn ỉm

ỉm.ṯ sḏm n ỉmntỉw ỉm.ṯ sḏm n ỉȝbtỉw

ỉm.ṯ sḏm n mḥtỉw ỉm.ṯ sḏm n rsỉw

ỉm.ṯ sḏm n ḥrỉw-ỉb tȝ

sḏm.ṯ n N pn swt ḏbȝ(w) ṯm

ỉn N pw ỉ.ḳd(w) ṯm swt grg(w) ṯm

1600)  ỉr.ṯ n.f ỉḫt nb ỉ.ḏd.t.f n.ṯ m bw nb šm(w) N ỉm

fȝ.ṯ n.f mw sš.w ỉmỉ.w.ṯ

fȝ.ṯ n.f mw sš(w) ḫpr.t(ỉ).sn ỉm.ṯ

fȝ.ṯ n.f ḫt nb ỉm.ṯ

fȝ.ṯ n.f ḫt nb ḫpr.t(ỉ).f(ỉ) ỉm.ṯ

fȝ.ṯ n N ḥtp ỉm.ṯ

fȝ.ṯ n.f ḥtp ḫpr.t ỉm.ṯ

fȝ.ṯ n N ḥnkwt ỉmt.ṯ

fȝ.ṯ n N ḥnkwt ḫpr.t(ỉ).sn ỉm.ṯ

fȝ.ṯ n.f ỉḫt nb(t) ỉmt.ṯ

ỉṯ.ṯ n N ỉr bw mr(w) ỉb n N ỉm

ʿḥʿ ʿȝ.w ḥr(ỉ)w.ṯ m ỉwn-mwt-f

n wn.sn n ỉmntỉw n wn.sn n ỉȝbtỉw

n wn.sn n mḥtỉw n wn.sn n rsỉw

n wn.sn n ḥrỉw-ỉb tȝ

wn.sn n N

swt ỉr(w) sn ỉn N sʿḥʿ(w) sn

swt nḥm(w) sn m-ʿ ỉḫt nb(t) ḏw.t ỉr.t.n rmṯ ỉr.sn

ỉn N grg ṯm m rn.ṯ pw n grgwt

ỉn N sb nn.ỉ m-ḫt.ṯ m rn.ṯ pw n nỉwt

ỉn N nḥm ṯm m-ʿ ỉḫt nb(t) ḏw.t ỉr.t.n rmṯ ỉr.ṯn

sḏm.ṯ n N wʿ.ỉỉ ỉn N ỉr ṯn

ỉm.ṯn sḏm n mds

ḏd-mdw wsỉr N pšš.n sỉ mwt.k nwt ḥr.k m rn.s n štpt

rd.n.s wn.k m nṯr n ḫftỉ.k m rn.k n nṯr

ẖnm.n.s kw m-ʿ ỉḫt nb(t) ḏw.t m rn.s n ẖnmt-wrt

ṯwt wr ỉmỉ ms.w.s

ḏd-mdw wsỉr N ṯwt kȝ n nṯrw nb(w)

nḏ.n kw ḥr ḫpr.t(ỉ) m kȝ.f

1610) ḏd-mdw wsỉr N m kw nḏ.tỉ ʿnḫ.tỉ

nm.m.k rʿ nb n ẖnn.t(w) ỉm.k

grg(.w)n.k ỉr ỉt ỉ.ssn(.w) n.k ỉt

ỉsnrt(?) ỉ.ḫr.t(ỉ) ḥr sȝ.s

ḏd-mdw ḏbȝ.n sw ḥr m šsmt.f nmt.t ḥr tȝ.f m tỉwtỉw(?)

ḏd-mdw ḏbȝ.n sw stš m šsmt.f nmt.t ḥr tȝ.f m tỉwtỉw(?)

ḏd-mdw ḏbȝ.n sw ḏḥwtỉ m šsmt.f nmt.t ḥr tȝ.f m tỉwtỉw(?)

ḏd-mdw ḏbȝ.n sw dwn-ʿnwy m šsmt.f nmt.t ḥr tȝ.f m tỉwtỉw(?)

ḏd-mdw ḏbȝ.n sw N pn ḏd.ṯ m šsmt.f nmt.t ḥr tȝ.f m tỉwtỉw(?)

ḥr mn-n.k ỉrt.k sỉȝ.t.n.k m ḥwt-sr ỉmt ỉwnw

hȝ N sỉȝ.n ṯw kȝ.k r ḫftỉ.w.k

ḏd-mdw gb sȝ šw pw wsỉr N pn

ȝgbgb ỉb n mwt.k ḥr.k m rn.k n gb

ṯwt sȝ wr n šw wtw.f

hȝ gb wsỉr N pw nn

ỉʿb n.k sw ỉ.tm ỉrt.f

ṯwt nṯr-ʿȝ wʿ.tỉ

d.n n.k ỉtm ỉwʿt.f d.n.f n.k psḏt ỉʿb.tỉ

ỉtm ỉsṯ ḏs.f m-ʿb.sn ỉʿb.w n sȝ sȝ.f wr ỉm.k

mȝ.n.f kw ȝḫ.tỉ ʿȝ ỉb.k

pʿn.tỉ m rn.k n r pʿn rpʿt nṯrw

ʿḥʿ.tỉ tp tȝ wḏʿ.k mdw ḫnt psḏt

ỉt.w.k mwwt.k ḫnt.sn sḫm.tỉ r nṯr nb

ỉw.t.k n wsỉr N pn ḫw.k sw ỉr ḫftỉ.f

1620) hȝ gb r pʿn rpʿt nṯrw sȝ.k pw wsỉr N

sʿnḫ.k sȝ.k ỉm.f swḏȝ.k sȝ.k ỉm.f

ṯwt nb tȝ r-ḏr.f

sḫm.tỉ m psḏt nṯr nb ỉsṯ

sḫm.k sḥr.k ỉḫt nb(t) ḏw.t r wsỉr N pn

ỉm.k d wḥm.s ỉw.t r.f m rn.k n ḥr ỉ.tm wḥm kȝt.f

ṯwt kȝ n nṯrw nb(w)

ỉn.n.k sn šd.k sn sʿnḫ.k sn

sʿnḫ.k wsỉr N

ṯwt nṯr sḫm.tỉ m nṯrw nb(w)

pr.n ỉrt m tp.k m wrt-ḥkȝw šmʿ.t

pr.n ỉrt m tp.k m wrt-ḥkȝw mḥ.t

šms.n kw ḥr ỉ.mr.n.f kw

ḫʿ.tỉ m nswt-bỉt sḫm.tỉ m nṯrw nb(w) kȝ.w.sn ỉsṯ

ḏd-mdw ʿḥʿ d n.k ʿ.k n ḥr d.f ʿḥʿ.k

sk.n n.k gb r.k

nḏ.n ṯw psḏt-ʿȝt

d.sn n.k stš ẖr.k ḥnk.f ẖr.k

ḫw.n.sn ʿȝʿ.f ỉsd.f ỉr.k

nwt ḫr.t(ỉ) ḥr sȝ.s ỉm.k ḫw.s ṯw

ẖnm.s ṯw ỉnḳ.s ṯw ṯs.s ṯw

ṯwt wr ỉmỉ ms.w.s

1630) ỉ n.k snt.y.k ȝst nbt-ḥwt

ḥm.n.sn m bw ẖr.k ỉm

nḏr.n snt.k ȝst ỉm.k gm.n.s ṯw

km.t(ỉ) wrt m rn.k n km-wr

šn.n.k ỉḫt nb(t) m-ẖnw ʿ(wy).k m rn.k n dbn pẖr ḥȝw-nbwt

ʿȝ.t(ỉ) m rn.k n ʿȝ-sk

ỉn n.k ḥr stš d.n.f n.k sw ks.ỉ ẖr.k

wr(.w) pḥty.k ỉr.f

d.n ḥr šn.k n.k nṯrw nb(w) m-ẖnw ʿ(wy).k

ỉ.mr.n ḥr ỉt.f ỉm.k n d.n ḥr bḫn(?).k

n bỉȝ.n ḥr ỉr.k nḏ.n ḥr ỉt.f ỉm.k

ʿnḫ.tỉ m ʿnḫ ḫprr nḏdḏd.k m ḏdỉt

sȝ.n n.k ȝst ḥnʿ nbt-ḥwt m sȝwtỉ

n nb.sn ỉm.k m rn.k n nb sȝwtỉ

n nṯr.sn ỉm.k m rn.k n mr nṯr

dwȝ.sn ṯw ỉm.k ḥr r.sn

ỉ n.k ȝst ỉ.ḥʿ.ʿt n mrwt.k

pr mtwt.k ỉm.s spd.t(ỉ) m spdt

ḥr-spdw pr(.w) ỉm.k m rn.f n ḥr ỉmỉ spdt

ȝḫ.k ỉm.f m rn.f n ȝḫ ỉmỉ ḏndrw

nḏ.n ṯw ḥr m rn.f n ḥr sȝ nḏ-ỉt-f

ḏd-mdw pr.n.k ỉr rwt

ḫʿ.tỉ m nswt ḳȝ.tỉ m wp-wȝwt

rmn.k n wrḏ.n.f

ḏd-mdw ỉnḏ-ḥr.k N pỉ

ỉw.n(.ỉ) ḫr.k hrw.k pn ḏr ḫȝw

rd.n(.ỉ) n.k nwt-knw

1640) ỉn.n(.ỉ) n.k ỉb.k d(.ỉ) n.k sw m ẖt.k

mỉ ỉn.t ḥr ỉb n mwt.f ȝst

mỉ ỉn.t(.s) ỉb n sȝ.s ḥr

ḏd-mdw ṯs.n.sn ḥm r.sn ỉmỉ.w ỉs.w

štȝw-st

ỉ.rs ṯs ṯw ʿ.w(y).k ḥr ỉšt.k

ḏd-mdw hȝ N mỉ wnḫ.k n.k ỉrt ḥr wḏȝ.t ỉmt tȝỉt

ḏd-mdw ỉrt tn tw nt ḥr d.t.n.f n wsỉr

d.n.k n.f sỉ ḥtm.t.f ḥr.f ỉm.s

tn ḥm tw nḏm.t sṯỉ mdw.t.n ḥr ḥr.s ḫr gb

snṯr (m) ḫt

pȝḏ n snṯr

snṯr wšr

ỉwnt

ḏd-mdw N pw gb r pʿn rpʿt nṯrw

d(w).n ỉtm ḫnt psḏt ḥtp.w nṯrw ḥr ḏd.t.f

ḥtp nṯrw nb(w) ḥr ỉḫt nb(t) ỉ.ḏd.t N pn nfr.t n.f ỉm n ḏt n ḏt

ḏd.n ỉtm ỉr N mȝ r pʿn ỉmỉ.n

ḏw.f n ỉ.šm.n ỉʿb.n n.f

hȝ nṯrw nb(w) mỉ ỉwn mỉ ỉʿb

mỉ nw ỉwn.n.ṯn ỉʿb.n.ṯn n ỉtm m ỉwnw

ḏwỉ ṯn N ỉw.t.ṯn

ỉr.ṯn ỉḫt nb(t) nfr.t ỉm n N n ḏt ḏt

ḥtp-dỉ-nswt ḥtp-dỉ gb stpt ỉptn prt-ḫrw (t ḥnḳt ȝpd)

n nṯrw nb(w) rd.t(ỉ).sn ḫpr n N ỉḫt nb(t) nfr.t

rd.t(ỉ).sn rwḏ kȝt tn rwḏ mr pn

mỉ ḳd mr.rw N ỉm n ḏt ḏt

1650) nṯrw nb(w) rd.t(ỉ).sn nfr rwḏ kȝt tn mr pn

ỉntỉsn spd.sn (ntsn) wȝš.sn

ỉntỉsn bȝ.sn (ntsn) sḫm.sn

ỉntỉsn rd.w n.sn ḥtp-dỉ-nswt t ḥnḳt pȝt ỉḥ ȝpd mnḫt mrḥt

(ntsn) šsp.sn ḥtpw.sn nṯrw

(ntsn) stp.p(w) n.sn stpt.sn

(ntsn) ỉr.w n.sn ʿȝbwt.sn

(ntsn) ỉṯ.sn wrrt

m-ʿb psḏt(y)

ḏd-mdw ỉtm-ḫprr ḳȝ.n.k m ḳȝȝ

wbn.n.k m bnbn m ḥwt-bnw m ỉwnw

ỉšš.n.k m šw tfn.k m tfnwt

d.n.k ʿ(wy).k ḥȝ.sn m ʿ(wy) kȝ wn kȝ.k ỉm.sn

ỉtm d n.k ʿ(wy).k ḥȝ N

ḥȝ kȝt tn ḥȝ mr pn m ʿ(wy) kȝ

wn kȝ n N ỉm.f rwḏ(.w) n ḏt ḏt

hȝ ỉtm d nḫnḫ.k ḥr N pn

ḥr kȝt.tn ḥr mr pn

ḫw.k ḫpr ỉḫt nb(t) r.f ḏw(t) n ḏt ḏt

mỉ d nḫnḫ.k ḥr šw tfnwt

hȝ psḏt-ʿȝt ỉmt ỉwnw

ỉtm šw tfnwt gb wsỉr ȝst stš nbt-ḥwt

ms(w) ỉtm pḏ(.w) ỉb.f n ms(w).f m rn.ṯn n psḏt-pḏt

ỉm psḏ.tw.f ỉm.ṯn ỉr ỉtm ỉ.nḏ.f N pn

ỉ.nḏ.f kȝt tn ỉ.nḏ.f mr pn

m-ʿ nṯrw nb(w) m-ʿ mwt.w nb(w)

ḫw.f ḫpr ỉḫt nb(t) r.f ḏw(t) n ḏt ḏt

hȝ ḥr wsỉr pw N pn

wsỉr pw kȝt tn wsỉr pw mr pn

ỉ.ms kw ỉr N 

m ḥr ỉr.f m rn.f n mr

km.t(ỉ) wrt m rn.k n ḥwt-km-wr

d.n n.k ḏḥwtỉ nṯrw ẖr.k ḏȝ.w(?) mȝʿ.w(?)

m dḏȝ dmȝʿ

ḥr m ỉt.k wsỉr m rn.f n ḥwt-ỉtỉỉ

d.n n.k ḥr nṯrw sʿr.n.f n.k sn m ʿr.w

sḥḏ.sn ḥr.k m ḥḏ.w

1660) ḏd-mdw ỉȝ psḏt-ʿȝt ỉmt ỉwnw rd.ṯn rwḏ N

d.ṯn rwḏ mr pn

mr rwḏ(.w) rn ỉtm ḫntỉ psḏt-ʿȝt

rwḏ(.w) rn šw nb mnst ḥr.t m ỉwnw

rwḏ(.w) rn n N

rwḏ(.w) mr pn mỉ n ḏt ḏt

mn(.w) rn tfnwt nbt mnst ẖrt m ỉwnw

mn(.w) rn n N pn

mn(.w) mr pn mỉ n ḏt ḏt

rwḏ(.w) rn n gb ỉr(ỉ) bȝ-tȝ

rwḏ(.w) rn n N

rwḏ(.w) mr pn

rwḏ(.w) kȝt.f tn mỉ n ḏt ḏt

rwḏ(.w) rn n nwt m ḥwt-šnỉt m ỉwnw

rwḏ(.w) rn n N pn

rwḏ(.w) mr pn

rwḏ(.w) kȝt.f tn mỉ n ḏt ḏt

rwḏ(.w) rn wsỉr m tȝ-wr

rwḏ(.w) rn n N pn

rwḏ(.w) mr pn n N

rwḏ(.w) kȝt.f tn mỉ n ḏt ḏt

rwḏ(.w) rn n wsỉr m ḫntỉ-ỉmntỉw

rwḏ(.w) rn n N pn

rwḏ(.w) mr pn

rwḏ(.w) kȝt.f tn mỉ n ḏt ḏt

rwḏ(.w) rn n stš m nbwt

rwḏ(.w) rn n N pn

rwḏ(.w) mr pn

rwḏ(.w) kȝt.f tn ỉm n ḏt ḏt

rwḏ(.w) rn ḥr m ḏbʿwt

rwḏ(.w) rn n N pn

rwḏ(.w) mr pn

rwḏ(.w) kȝt.f tn mỉ n ḏt ḏt

rwḏ(.w) rn n rʿ ỉr ȝḫt

rwḏ(.w) rn n N pn

rwḏ(.w) mr pn

rwḏ(.w) kȝt.f tn mỉ n ḏt ḏt

1670) mn(.w) rn ḫntỉ-ỉrty ỉr ḫm

rwḏ(.w) rn n N pn

rwḏ(.w) mr pn

rwḏ(.w) kȝt.f tn mỉ n ḏt ḏt

rwḏ(.w) rn n wȝḏt m dp

rwḏ(.w) rn n N pn

rwḏ(.w) mr pn

rwḏ(.w) kȝt.f tn mỉ n ḏt ḏt

ḏd-mdw n tȝ n gb n wsỉr n ỉnpw n wr-ḥb

d.k ḥbỉỉ N m ḥb n ḥr

sỉn ỉmỉ bỉk.w n kȝ n N ḥmmỉ

ỉ.wn.ṯn n N ỉrt.y.f wbȝ.ṯn n.f šrt.f

wp.ṯn n N r.f sn.ṯn n.f msḏr.wy.f

srd.ṯn n.f šwt.y.f

d.ṯn swȝ N ḥr nṯr

mḥ m sʿḥ.w ṯȝw.w

wnm.n.ṯn nw gm N sp ḫr.ṯn

rd.ṯn n N sp sk sw ỉ.ỉỉ

...

sḫs ỉnw(w).k ntȝ ḥwwtỉ.w.k

ỉ smỉ.k ... ȝḫt ỉ ỉnpw ḫsf ỉm.k

rd.n n.k ḥtpw ʿ.f nḥ.ỉ.n nṯrw

...

... ḫr sḫm pn ḏd.d rʿ nb

ỉ.n.f ḥḳȝ.f nỉwwt sšm.f grgwt

wḏ.f mdw n ỉmỉ.w nww

ḥms rf ...

...

... ḥtp.f m ʿnḫ m ỉmnt

m-m šmsw-rʿ sʿr.w(w) ḥrt n (ʿnḏw)

1680) ḏd-mdw ṯs ṯw ỉt wr ḥms.k (ḫnt).sn

wn(.w) n.k ṯpḥt ptrw

(wsḫ) nnỉt.k ỉȝḫw

ỉ.ḏd(.ỉ) n.k nn ỉt N ḏd-mdw ỉ ỉhỉ

ḏd-mdw ỉt N mk ỉn(.ỉ) n.k (wȝḏw)

ỉn(.ỉ) n.k (wȝḏw) d(w).n ḥr n wsỉr

d.ỉ ṯw n ỉt N mr wd.t ṯw ḥr n ỉt.f wsỉr

mḥ.n ḥr ỉrt.f šw.t m ỉrt.f mḥ.t

ḏd-mdw ʿḥʿ n(.ỉ) ỉt ʿḥʿ n(.ỉ) wsỉr N pỉ

ỉnk pỉ sȝ.k ỉnk ḥr

ỉ.n(.ỉ) ỉr.k wʿb(.ỉ) ṯw swʿb(.ỉ) ṯw

sʿnḫ ṯw ỉnḳ n.k ḳs.w.k

sȝḳ n.k nbt.k ỉnḳ n.k dmȝwt.k

n ỉnk ỉs ḥr nḏ-ỉt-f hȝ.n(.ỉ) n.k hȝ(w) ṯw

ỉw nḏ.n.ỉ ṯw ỉt wsỉr N m-ʿ ỉr(w) mrt ỉr.k

ỉ.n(.ỉ) r.k m wpwtỉ ḥrw

wdn.n.f ṯw ỉt wsỉr N ḥr nst rʿ-ỉtm

sšm.k ḥnmmt

hȝ.k r.k m wỉȝ pw n rʿ mr.rw nṯrw ỉʿr n.f

mr.rw nṯrw hȝ.t ỉm.f ẖn.nw rʿ ỉm.f ỉr ȝḫt

.w N ỉm.f rʿ ỉs

ḥms.w.k r.k ḥr ḫndw pw n rʿ wḏ.k mdw n nṯrw

n ṯwt ỉs rʿ pr m nwt ms.st rʿ rʿ nb

ms(.tw) N pn rʿ nb mỉ rʿ

ỉṯ n.k ỉwʿt ỉt.k gb m-bȝḥ ẖt psḏt m ỉwnw

m twt(w) n.f

ỉ.n psḏt-wrt psḏt-ʿȝt ḫntt bȝw-ỉwnw

1690) wdn ṯw nṯr.wy ỉpw wr.w ʿȝ.w

(ḫnt) sḫt-ỉȝrw ḥr nst ḥrw

wtwtỉ.sn ỉs

d.n.sn n.k šw m gs.k ỉȝb(ỉ) tfnwt m gs.k ỉmn

nww m gs.k rs(ỉ) nnt m gs.k mḥt(ỉ)

sšm.sn ṯw (ỉr) swt.sn ỉptw nfr.t wʿb.t

ỉr.t.n.sn n rʿ m wd.t.sn sw ḥr nswt.sn

N pn d.sn ʿnḫ.k

nḥr.k ỉtrw ḥr-ȝḫtỉ

m ỉr.t.sn rn.f m ḥr(w) ỉr nṯrw

ỉr.sn n.k r pw ỉr(w).n.sn n rʿ-ỉtm psḏ rʿ nb

wdn.sn N pn ḥr nswt.sn

m-ḫnt psḏt nb.t rʿ ỉs stỉ.f ỉs

sḫpr.sn N pn mỉ rʿ m rn.f pw n ḫprr

ỉʿr.k n.sn mỉ rʿ m rn.f pw n rʿ

tnm.k m ḥr.sn mỉ rʿ m rn.f pw n ỉtm

ỉ.ḥʿ.ʿ r.sn psḏty ỉt

m ḫsfw.k ỉt wsỉr N ḏd.sn

ỉ n.n sn.n

ỉ.n.sn psḏty ỉr wsỉr N ỉt wsỉr N

ỉ n.n wʿ ỉm.n

ỉ.n.sn psḏty ỉr.k ỉt wsỉr N

ỉ n.n sȝ n ỉt.f

ỉ.n.sn psḏty ỉr.k ỉt wsỉr N

wtwt(ỉ) n mwt.f

ỉ.n.sn psḏty ỉr.k ỉt wsỉr N

ỉ n.n ỉr.ỉỉ mrt r.f ỉn sn.f stš

ỉ.n.sn psḏty

n ḥm rd.n šw.ỉỉ stš m wṯs.k ḏt ỉt wsỉr N

ỉ.n.sn psḏty ỉr.k ỉt wsỉr N

1700) ṯs ṯw ỉt wsỉr ỉw.k ʿnḫ.tỉ

ḏd-mdw ms.n nww N ḥr ḏrt.f ỉȝb.t

nḫn nỉỉ sȝ.ȝt(.f) N

nḥm.n.f N m-ʿ nṯrw tḫȝtḫȝ

n rd.n.f N n nṯrw tḫȝtḫȝ

ḏd-mdw N ʿḥʿ n ỉt.k wr ḥms n mwt.k nwt

d ʿ.k n sȝ.k ḥr mk sw ỉ.ỉỉ ḫsf ỉm.k

ḏd-mdw N ms.n ṯw mwt.k nwt m ỉmnt

hȝ.n.k ỉr ỉmnt m nbw ỉmȝḫ

ms.n ṯw mwt.k ȝst m ȝḫ-bỉt

šsp.k ḏrt(y).k ntỉ mḥwt

ȝḫ ... m-ḫt mḥwt ỉt N

mḥ(.tw) ỉȝrw ỉȝḫ(.tw) mr-nḫȝ

wbȝ(.tw) mr-mnʿỉ n N pn

ḏȝ.f ỉm ỉr ȝḫt ỉr bw ms.w nṯrw ỉm

ms.t.k ỉm ḥnʿ.sn

d(.w) sḫn.wy pt n rʿ

ḏȝ.f ỉm ỉr ȝḫt ỉr bw ms.w nṯrw ỉm

ms.w.f ỉm ḥnʿ.sn

d(.w) sḫn.wy pt n N pn

ḏȝ.f ỉm ỉr ȝḫt ỉr bw ms.w (nṯrw) ỉm

ms.w.f ỉm ḥnʿ.sn

snt.k spdt msṯw.k nṯr-dwȝw

ḥms.w.k ỉmỉwtỉ.sn ḥr st-wrt

ỉrt gs psḏty

ỉn m ỉ.n fdw ỉpw ỉȝtỉw

ḥms.w ḥr ḏʿb.sn pr.rỉw m gs ỉȝb(ỉ) n pt

wṯs.sn ỉ(ỉ).k pn nfr n nḥb-kȝw

ḏd(w).n n.k sȝt.k ỉdt

wṯs.n nḥb-kȝw ỉ.ỉ.k pn nfr

n psḏty

ỉn hnntỉ nḏr.f ʿ.k ỉ.hȝ.k m wỉȝ rʿ

hȝ (m) wỉȝ m ḥtp-dỉ-nswt hȝ.ỉ ḏȝ.

1710) ḏd-mdw ỉ.rs n ḥr ʿḥʿ n stš

ṯs ṯw sȝ gb tpỉ.f

sdȝ.w n.f psḏty

ʿḥʿ n.k mnỉw ỉr(.tw) n.k tp.w

ḫʿ.w.k n ȝbdw wʿb.k n psḏntỉw

ḏsw mnỉt-wrt

n ṯwt ỉs ʿḥʿ(w) n wrḏ.n.f ḥr-ỉb ȝbḏw

tȝ sḏm nn ḏd(w).n nṯrw ḏd ḥr sȝḫ.f ỉt.f

ḥȝ ỉs mnw ỉs

skr ỉs ḫntỉ pḏw-š

mdw n.k tȝ wn(.w) n.k rwt ȝkr sn(.w) n.k ʿȝ.wy gb

pr.k ḥr ḫrw sȝḫ.f ṯw

ḏḥwtỉ ỉs ỉnpw ỉs sr ḏȝḏȝt

wḏʿ.k mdw rmn.k ḥr psḏty

ỉmỉtw sḫm.wy m ȝḫ.k pw wḏ(w).n nṯrw wn.n n.k

šm.k m šm ḥr mdw.k m mdw stš

ḏrw rd.k ḏrw rd n nṯrw

ỉ.sȝ.k r š ḫnt.k r tȝ-wr

ḫns.k ȝbḏw m ȝḫ.k pw wḏ(w).n nṯrw wn.n n.k

sḳr(.w) n.k rdw (ỉr) dwȝt ỉr bw nt(ỉ) sȝḥ ỉm

šsp ỉḥ pt ʿ.k

wšb.k m šbw nṯrw

ỉw sṯỉ ddwn ỉr.k ḥwn šmʿw pr m tȝ-st(ỉ)

d.f n.k snṯr kȝp.w nṯrw ỉm.f

ms.n ṯw sȝty bỉt(ỉ)

tp.tỉ nb wrrt

nỉs rʿ ỉr.k m ỉskn n pt

m sȝb ʿḏ-mr psḏty

m ḥr ḫntỉ-mnỉt-f

d.f ṯw m nṯr-dwȝw ḥr-ỉb sḫt-ỉȝrw

1720) wn.n(.tw) n.k sbȝ pt ỉr ȝḫt

nḥrnḥr ỉb n nṯrw m ḫsfw.k

m sbȝ ḏȝ wȝḏ-wr ẖrỉ (ẖrw) nwt

m sʿḥ.k pw pr m r n rʿ

ḥms.k ỉs ḥr ḫndw.k pw bỉȝỉ wr ỉs ỉmỉ ỉwnw

sšm.k ȝḫ.w sḥtp.k ỉḫmw-sk

(bʿḥỉ).k m sm pw bʿḥ.w nṯrw ỉm.f

wšb.w ȝḫ.w ỉm.f

wn(.w) ỉrt.y.k ỉn tȝ ṯs(.w) dmȝt.k ỉn nb (sbỉt)

ṯs ṯw ḫntỉ ḫm

d.n.f t-wr mw ỉpw ỉrpw

šms ṯw (ỉmỉ.w) ỉmȝ.w wḏb n.k nbs tp.f

ḥtp-dỉ-nswt d(.w) n.k m ỉr.w n.k ỉnpw

ḏd-mdw ʿnḫ ʿnḫ.tỉ ỉt m rn.k pw ḫrỉ nṯrw

ḫʿ.tỉ m wpỉw bȝ ḫntỉ ʿnḫw

sḫm nn ḫntỉ ȝḫ.w

ḥḏ-wr (pw) ỉt ḫntỉ.ṯn ȝḫ.w

sḫm wr pw ỉt ḫntỉ.ṯn ȝḫ.w

ḏḥwtỉ pỉ ỉt N m-ʿb.ṯn nṯrw

wn.ỉ n.k s

m srwy ḫsf.w(y) rḫỉỉt

ṯnw.k ḫȝwtỉ.w šsp.k ʿ n ỉḫmw-sk

wn(.w) ỉrt.y.k snš(.w) msḏr.wy.k

ỉ.ʿḳ r.k ỉr pr ḫwt ḫw.n ṯw ỉt.k gb

ỉnḳ(.w) n.k wrrw ỉʿb(.w) n.k mr.w

n ḥr nḏ.n.f ỉt.f n ỉt N pn nḏ.n.f ḏt.f

ỉȝw ỉr.k (ỉȝw) wr ỉr.k

ỉȝ.tỉ šrt.k ḥr sṯỉ ỉḫt-wtt

1730) ḏd-mdw ḏd ỉwsw šmt.k tn ỉt N mỉ (šmt) ḥr n ỉt.f wsỉr

ỉ.ȝḫ.f ỉm bȝ.f ỉm wȝš.f ỉm sḫm.f ỉm

ȝḫ.k ḥȝ.k

...

ỉnḳ(.w) n.k ḳs.w.k šsp.n.k ʿwt.k

wḫȝ(.w) n.k tȝ pw ỉr ỉwf.k

šsp n.k fdt.k ỉptw n nmst

...

šw ỉr.k r ỉrt rʿ ỉr rn.k pw ỉr(w).n nṯrw

n ḥr-dwȝtỉ n ḥr-sksn

...

ṯs ṯw ḥms ḥr ḫndw.k pw bỉȝ(ỉ)

ʿnwt.k ḫbȝ.t ḥwt

dbn.k ỉȝwt ḥrỉ.t dbn.k ỉȝwt stšỉ.t

...

hḏhḏ ...

...

... ỉr sḫt-ḥtp

ỉ rf ỉr.f hḏhḏ mẖntỉ nỉ mr-nḫȝ

...

... N ḥr gs ỉmntỉ nỉ sḫt-ḥtp ḥȝ nṯr.wy ʿȝ.w(y)

sḏm N ỉ.ḏd(t).sn ...

...

ḫfʿ ṯw tfnwt ȝmm ṯw šw

n psḏ ḥm n rʿ m ȝḫt mȝ sw nṯr nb

1740) ...

... r.k ỉr ʿrrwt tw nt ḥwt-bȝ

rd.k ʿ.k ỉr.sn ỉw.sn n.k m ksw

ḥw.ỉ.k sn m ...

... ỉr swn.k n nb.w ỉmȝḫ

ḏd-mdw d.ỉỉ ỉrt ḥr ḥr ḏnḥ nỉ sn.f stš

ṯs.ỉỉ ʿḥ.w smȝ.ỉỉ mẖnwt

n sȝ ỉtm n sȝ ỉtm ỉw.ỉỉ

N pw ỉr(.f)(?) sȝ ỉtm n sȝ ỉtm ỉw.ỉỉ

ḏd-mdw ỉ ỉmỉ ḫfʿ mẖntỉ n sḫt-ỉȝrw

ỉn nw n N ḏȝ.k N

ḏd-mdw ỉs m ss.ỉ(?).k ỉk...

...

... ỉwn.k ḥnʿ nṯrw m ỉwnw

ḥtp-dỉ-nswt m swt.k nb(t) ḥtp-dỉ-nswt m sʿḥ.w.k nb(w)

šm.k m wḫȝtỉ.k

...

ḏd-mdw ỉ.gr m rmṯ sḏm ṯn

...

... ḫr ḫntỉ ỉmntỉw

ḏd-mdw ṯs ṯw N ṯs ṯw nwȝ-wr

ṯs ṯw ḥr ỉȝb(ỉ).k d ṯw ḥr ỉmn.k

ỉʿ n.k ʿ(w)y.k m mw ỉpn rnpw rd.w.n n.k ỉt.k wsỉr

skȝ.n(.ỉ) ỉt ȝsḫ.n(.ỉ) bdt

ỉr.n.ỉ n ḥb.w.k ỉm ỉr.w.n n.k ḫntỉ-ỉmntỉw

ḥr.k m sȝb ḥrỉ-ỉb.k m ḳbḥwt pḥwy.k m wsḫt

sḳr.tỉ (tȝ-rdw) ỉr pt pr.k

1750) wḏʿ.k mdw ỉmỉwtỉ nṯr.wy ʿȝ.w(y)

rmn psḏty

sbḥ n.k ȝst ḏsw n.k nbt-ḥwt

ḥms r.s ỉmt r rdw st.k

šsp.k dpw.y.k ỉpw

wʿ n wʿn snnw n sḏd

ḏȝ.k š n pr.k wȝḏ-wr

ỉ.nḏ.k ṯw m-ʿ ỉr(w) nn ỉr.k

ỉhỉ sȝ ṯw š wr

ḏd-mdw ỉnk ḥr wsỉr N n d(.ỉ) swn.k

pr rs ỉr(.ỉ) ỉ.nḏ(.ỉ) kw

ḏd-mdw wsỉr N m sṯỉ ỉrt ḥr ỉr.k m ỉrt ḥr pḏ.t.n.f m sṯỉ.s

ḏd-mdw wsỉr N ḏbȝ.n(.ỉ) kw m ỉrt ḥr

rnnwtt ỉtn nr.t.n n.s nṯrw

nr n.k nṯrw mr nr.t.sn n ỉrt ḥr

ḏd-mdw wsỉr N mn-n.k ỉrt ḥr ỉr.t.n(.ỉ) st(?).n.f sỉ

...

... ḥr ḏnḥ ḫprr

ỉn nwt šsp.t ʿ n N ỉn nwt ỉr.t wȝt n N

...

... wỉȝ pw n rʿ sḳd.dw rʿ r ỉȝb(ỉ)

fȝ.ṯny N sṯs.ṯny sw

1760) ...

... nṯrw ỉpw ỉḫmw-sk ḫr.ỉ m-m.sn

n sk.n.f n ḥtm.n.f

... wḏʿ-mdw m-m nṯrw

smḥ.f N smḥ.f N n sn.f

... m rʿ

N pw wsỉr pr m šsȝt

ḏd-mdw N pw ḏʿm ỉmỉ grgw-bȝ-f

hȝ.n N ḥr hpwtỉ pr.n N ...

...

pr.n N ḥr mȝḳt

rd.f ḥr sȝḥ ʿ n N m sṯs(t)(?)

...

... ʿ n N ỉr bw wr

šsp n.f N nst.f ỉmt dpt-nṯr

...

... N m sr pt

ḥwt nt N ỉm m-m nb.w rn.w

...

... ḥnmmt wỉȝ.wy.f ỉsṯ

ỉw rn n N ỉm m ȝḫt nr n.f ʿẖm.w

...

... wr r-gs ỉmỉ-nhd-f

nṯr nb rd.t(ỉ).f(ỉ) n N wsr.f r ỉṯ.t ...

... N mȝʿt

sʿnḫ.f ḥtpw m ʿḥȝ r-gs sd-bs

...

... mȝȝ-ḥȝ-f ỉn n N ḳd-ḥtpt(?) ỉr.t ẖnmw

pr N ...

1770) ḏd-mdw pr.n N m wr ḫn.n N m bỉk

ḥr n N pn ...

...tȝš(?).f nbwt rd(.tw) n.f spȝt.y nṯr

ḏd-mdw N pw ȝḫ ʿpr dbḥ ḫpr

pt nhm.s tȝ nmnm.f

...

ms(.w) N m ȝbd ỉwr(.w) N m smdt

pr.n.f m bḳsw n snḥm

m-m nw n ms.w tkkt

ḏnḥ.wy ...

... sḏr N ỉʿr(.w) n rʿ rʿ nb

wn(.w) n.f kȝr psḏ rʿ

pr.n N ḥr ỉgp hȝ.n.f ...

... mȝʿt m-bȝḥ rʿ

hrw pw n tpỉ-rnpt

pt m ḥtp tȝ m ȝwt-ỉb

sḏm.n.sn d.d N mȝʿt m st ỉsft

... N m ḏȝḏȝt.f

ḥr ṯs mȝʿ pr m r.f

dbḥ.n N sȝr.f m ḥḳȝ sṯȝt 2

...

N pw bỉk-ʿȝ dbḥ ḫpr

ḫns N pt ḥr fdw.s rw

pr.n N ḥr ỉgp hȝ.n.f ...

...

N pw bỉk-ʿȝ ḥr snb.w ḥwt (ỉmn-rn-f)

ỉṯ.ṯ ḫrt ỉtm n ḏsr(w) pt ỉr tȝ nww

...

ỉw spt.y.f m kȝ (ʿẖm.w)

ỉw bʿnt.f m nbt nbỉ nt(?)

ỉw ỉȝfwt.f m kȝ mšrw

1780) ...

ỉw ḥw n N m swnw-ḥr-f-wr ỉr-gs ỉmỉ nww

ỉw sms n N r-ʿ n nḥḥ

...

... N ỉr sḫt-ỉȝḫw

ḫr.n ʿ(w)y.f ḥr dbn-wpwt mḥt ỉw ȝbw

st.n.f tȝ m (ʿẖm).f tpỉ

...

... ỉʿrt m sšmwt m mswt.f tp.t

rw.n.f ḥr spdw-nwȝt

ȝḫ.n N m bȝ.f

...

...

ỉr(.w) rn n N m bỉk nṯr nr sn.f ḥr.f ỉm.f

n-ntt N

...

ỉw N ỉr st.f nt šsmt

ỉw wnmt N pn m sḫwt-ḥtp

m š.w mfkȝtỉ(w)

...

sšm N rʿ m mȝʿty.f

hrw ḥts rnpt

ḏd-mdw (wḥ) kw N ỉn n.k N

ỉnk nbt-ḥwt ỉw.n(.ỉ) nḏr(.ỉ) ỉm.k d(.ỉ) n.k ỉb.k n ḏt.k

ḏd-mdw wsỉr N ỉw.n.ỉ ỉ.ḥʿ.k(wỉ) n mrwt.k N

ḏd-mdw wsỉr N nn(?) ʿȝʿ(?) ỉm.k

ỉw ẖȝp.ỉỉ ỉw nšfšf(.ỉỉ)

ḏd-mdw ỉʿb.n(.ỉ) sn(.ỉ) dmḏ.n(.ỉ) ʿwt.f

1790) ḏd-mdw mḥ(.w) ỉb(.ỉ) ỉr bw ẖrỉ.k

sw(.wy) sṯỉ.k ỉȝb.w(y) sṯỉ.k wr.w(y) sṯỉ.k

ḏd-mdw ṯmt ḥȝ.t ḥr.f

...

ḏd-mdw wsỉr N ỉn(.ỉ) n.k ỉrt ḥr ỉmt tȝỉt

rnnwtt tn nr.t.n n.s nṯrw

nr n.k nṯrw mỉ nr.t.n.sn (n) ḥr

wsỉr N d.n n.k ḥr ỉrt.f m ḥȝt.k m rn.s n wrt-ḥkȝw

wsỉr N ḫʿ.tỉ m nswt-bỉt

ḏd-mdw wrš wr pn r.f d n(.ỉ) ʿ.k d(.ỉ) ʿḥʿ.k

ỉw.n(.ỉ) sḫn(.ỉ) ṯw ỉw.n(.ỉ) ḫw(.ỉ) ṯw

ỉ.nḏ(.ỉ) kw n ḏd n nḏ kw

ʿnḫ.t(ỉ) ʿnḫ.t(ỉ) ʿnḫ

... wḏȝ.tỉ r.sn

ʿnḫ rf ỉt wsỉr N d(.w) n.k ỉrt ḥr ḫr.k

ḏd-mdw ỉ ḥr mḥ(.w) m ḏt sḫn.n.f ỉt.f wsỉr

gm.n.f sw ḥr gs.f m gḥstỉ

1800) mḥ.n sw wsỉr m ỉrt ms.ỉỉ.n.f

hȝ N pw ỉw.n(.ỉ) ḫr.k ḏd.ṯ

ỉ.mḥ(.ỉ) ṯw m ḏt pr.t m ỉrt ḥr

ỉ.mḥ(.ỉ) ṯw ỉm.s

ṯs.s ḳs.w.k dmḏ.s n.k ʿwt.k

sȝḳ.s n.k ỉwf.k sfḫ.s fdt.k ḏw.t ỉr tȝ

šsp n.k sṯỉ.s ỉr.k nḏm sṯỉ.k mỉ rʿ

pr.f m ȝḫt ỉȝm nṯrw ȝḫtỉ.w ỉr.f

hȝ N pw sṯỉ ỉrt ḥr ỉr.k

ỉȝm nṯrw šms.w(w) wsỉr ỉr.k

ỉṯ n.k wrrt.sn ʿpr.tỉ m ỉrw wsỉr

ỉ.ȝḫ.k ỉm ỉr ȝḫ.w m wḏt ḥr ḏs.f nb pʿt

ḏd-mdw wsỉr N ṯs.n n.k nṯrw ḥr.k

rd.n n.k ḥr ỉrt.f mȝ.k ỉm.s

wsỉr N wp.n n.k ḥr ỉrt.k mȝ.k ỉm.s

m rn.s n wpt-wȝwt

ḏd-mdw wsỉr N m ỉrt ḥr ʿnḫ(.w) mȝ.k ỉm.s

wsỉr N wp(.w) ḥr.k m wpš

wsỉr N sḥḏ(.w) ḥr.k m ḥḏ tȝ

wsỉr N d.n(.ỉ) n.k ỉrt ḥr m rd.t sw rʿ

wsỉr N d(.w) n.k ỉrt ḥr ḫr.k mȝ.k ỉm.s

wsỉr N wp.n(.ỉ) ỉrt.k mȝ.k ỉm.s

wsỉr N .... m ḏt

1810) ḏd-mdw hȝ gb sȝ.k pw wsỉr N pn

sʿnḫ sȝ.k ỉm.f swḏȝ sȝ.k ỉm.f

ỉm.f mwt n mwt.f

ʿnḫ.f ʿnḫ.k wḏȝ.f wḏȝ.k

spd(.w) n.k gb wȝš(.w) n.k gb

bȝ(.w) n.k gb sḫm(.w) n.k gb

sḫm.k ỉ.dr.k ỉḫt nb(t) ḏw.t ỉrt wsỉr N pn

stp.k sȝ.k n ʿnḫ ḥȝ wsỉr N pn

n mwt.f n sk rn.f

ḏd-mdw wsỉr N ỉw.n(.ỉ) m ... ỉnk ḥr

ỉw.n(.ỉ) mdw(.ỉ) ḥr-tp.k ỉnk sȝ.k

wsỉr N ṯwt sȝ wr n gb

wtwtỉ.f ỉwʿw.f

wsỉr N pn ṯwt ḫʿ(w) ỉm-ḫt.f

d(.w) n.k ỉwʿt ỉn psḏt

sḫm.t(ỉ) m psḏt nṯr nb ỉsṯ

...

... pr.t m tp.k

ḏd-mdw šw šn.k n.k ỉḫt nb(t) m-ẖnw ʿ(w)y.k

... wsỉr N pn ḫw.k nhp.f m-ʿ.k

... n ỉtm ḥnn.f ḥr.k

wn.k ... kȝ.f

ḫw.k sw m-ʿ ...

ḏd-mdw wsỉr N pw ...

... ʿnḫ.f ṯwt nṯr sḫm.t(ỉ) m-m nṯrw

1820) pr.n ỉrt m tp.k m wrt-ḥkȝw šmʿ.t

...

sšȝȝ... ỉḫt pr.t ỉm.f

....

ʿḥʿ kȝ.k m-m nṯrw ... tpỉ.k tȝ

hȝ N ...

(...) wṯs kȝ m-ḫt.k wṯs ʿnḫ m-ḫt.k

wṯs wȝs m-ḫt.k wsỉr N ...

ḏd-mdw ms.w ḥr ỉ.sȝ ṯn ẖr N

fȝ ṯn sw ỉm ḥm.w.t(ỉ).f(ỉ) ỉm.ṯn

fȝ.ṯn sw ...

ḏd-mdw N pw fȝ.n ṯw ḥr m ḥnw

wṯs.f ṯw m nṯr m rn.k n skr

mỉ wṯs.f ỉt.f

wsỉr N ẖnm.f ṯw

sḫm.t(ỉ) m šmʿw m ḥr pn sḫm(w).k ỉm.f

... .n ḥr

wr ḥkȝw.k

ḏd-mdw wsỉr N fȝ.n kw ḥr

wṯs.f kw m ... m rn.k n skr

... ḥtm.k ỉm.f

sḫm.t(ỉ) m mḥw m ḥr pn sḫm(w).k ỉm.f

ḏd-mdw wsỉr N d.n n.k ḥr fdw.f ỉpw ms.w

sḫm(w).k ỉm.sn

ḏd.n.f n.sn ỉ.sȝ ṯn ẖr N

fȝ ṯn sw ỉm bỉȝ.w.t(ỉ).f ỉm.ṯn

ỉ.ms sn ỉr.k

fȝ.sn ṯw n bỉȝ ỉm.sn

1830) ḏd-mdw wsỉr N d.n n.k gb nṯrw nb(w)

dmḏ.sn kw sḫm.k ỉm.sn

sn.sn r.k m rn.sn n snwt

n twr.n.sn kw m rn.sn n ỉtrtỉ

wsỉr N ỉp.n n.k sn ḥr smȝ.w

wsỉr N mk nḏ.tỉ ʿnḫ.tỉ nm.m.k rʿ nb

wsỉr N n ẖnn.t(w) ỉm.k

wsỉr N ṯwt kȝ n nṯrw nb(w)

nḏ.n kw ḥr ḫpr.tỉ m kȝ.f

pr.n ỉrt m tp.k m wrt-ḥkȝw šmʿ.t

... wsỉr pw N pn ms(w).n nwt

sḫʿ.n.s sw m nswt-bỉt m sʿḥ.f nb

... ỉnpw ḫntỉ ỉmntỉw wsỉr ỉs sȝ gb

... nṯrw ʿnḏtỉ ỉs ḫntỉ spȝwt ỉȝbt.t

wtṯ tȝ N wn.f ḫnt nṯrw ỉr(ỉ)w pt

gb ỉs ḫntỉ psḏt

ms sw mwt.f pt ʿnḫ(.w) rʿ nb ỉmr rʿ

ḫʿ.f ḥnʿ.f m ỉȝb(ỉ) ḥtp.f ḥnʿ.f m ỉmn

n šw mwt.f nwt ỉm.f rʿ nb

ḥtm sȝ.f N pn m ʿnḫ

sȝw.f n ỉb.f snḏm.f n ỉb.f

grg.f n.f šmʿw grg n.f tȝ-mḥw

ḫbȝ.f n.f ỉnb.w sṯt

ḫȝw.f n.f rḫỉỉt nb(t) snṯ.t(ỉ) ẖr ḏbʿ.w.f

ḏd-mdw wsỉr N ỉṯ n.k ỉrt ḥr ...

ḏd-mdw wsỉr N mn-n.k ỉrt ḥr nḥm.t.n(.ỉ) m-ʿ stš ḫnp.n.f sỉ

...

1840) ḏd-mdw wsỉr N mn-n.k ỉrt ḥr ... (sȝṯ)

... swȝ.n.f m ỉw.t.f

ḏd-mdw N ...

... bỉk pr m ỉrt ḥr ỉʿrt m bỉk

...

... N m ȝpd pḥ.f pt m bỉk.w nṯr(w)

...

N m š.w sȝb skr N skr.t ỉr.ṯn

ḏd-mdw N ...

... psḏt

1850) ḏd-mdw ỉ ... N ...

... ḫntỉ ỉmntỉw m st.f

N ...

...

swḏȝ.n ṯw nṯrw ỉ.mr.sn ṯw

...

nwr.f ẖr.k m nwr-tȝ ỉm nhp.f m-ʿ.k

... 

... ỉm sfḫ.ḫ.k ỉm.f ỉm pr.f m-ʿ.k

d.n n.f ḥr ...

mḥ.n kw ḥr m ỉrt.f tm.tỉ

...

1860) ḏd-mdw ỉwsw šmt.k tn

ỉwsw šmwt.k ỉptn

šmwt ḥr m sḫnw ỉt.f wsỉr

sb ỉnw.f bṯ sỉnw.f

ntȝ.ỉ ḥwwtỉ.w.f

ỉs.ỉỉ ḫr rʿ ḏd ṯn ḫr rʿ ḏsr rmn m ỉȝb(ỉ)

wnt.f ỉ(.ỉỉ) m nṯr ʿḥʿ N rf m ỉtrtỉ ȝḫt

sḏm.k mdw rʿ nṯr ỉs ḥr ỉs m mst

ỉnk sn.k spdw ỉs

m sw ỉ(.ỉỉ) m sw ỉ(.ỉỉ)

m sn.k ỉ(.ỉỉ) m mḫntỉ-ỉrty ỉ(.ỉỉ)

ỉr ḫm.k sw sḏr.k r.k m-ẖnw ʿ(w)y.f

ỉr ḏrw rḏw.k

bḥs.k ỉs mnỉw.k ỉs pỉ

šsp.n.k ỉbḥ.w.k ỉpw ḥḏ.w m ḥnw

(pẖr.w) ḥȝ.sn m šsr m rn.sn pw n šsr

ḫpš.k m tȝ-wr wʿt.f m tȝ-st(ỉ)

hȝ.n.k sȝb šmʿw ỉs ỉnpw ỉs ḥrỉ mnỉw

ʿḥʿ.k r.k ỉr rdw-wr

gb ỉs ḫntỉ psḏt.f

ỉb.k n.k kȝ.k n N

ḥn N pr.k srwḏ N ʿrrwt.k

1870) ḏd-mdw šw sȝ ỉtm pw wsỉr N pn

ṯwt sȝ wr n ỉtm wtwtỉ.f

ỉšš.n ṯw ỉtm m r.f m rn.k n šw

ḏd.n.f ṯn(w) ms.w(.ỉ) ỉr.k m rn.k n mnst ḥr.t

(hȝ) šw wsỉr N pw nn rd(w).n.k sḏb.f ʿnḫ.f

ʿnḫ.k ʿnḫ.f ṯwt nb tȝ r-ḏr.f

ḏd-mdw ỉt N mn-n.k mw.k ỉpn bsȝ.w

ỉmỉ.w mnḏ.wy mwt.k ȝst

nbt-ḥwt d n.f ḏrt.ṯ

ḏd-mdw wbnnỉ wbnnỉ ḫprr ḫprr

ỉw.k r N ỉw N ỉr.k

ỉw ʿnḫ.k ỉr N ỉw ʿnḫ N ỉr.k

ỉ wȝḏ pr m wȝḏt

pr.n.k m N pr.n N ỉm.k

wsr(.w) rn N m wȝš.k

ỉw ḥw n ỉʿw N

ȝgb n mswt N

n sḫm hddwt m ʿnḫ N

snsnt ḥr.tỉ r N

ʿnḫ N m ȝgbỉ.k

bʿḥ N m bʿḥ.t.k rʿ rʿ nb

ỉt N ʿḥʿ

šsp n.k ḳbḥw.k ỉpn tpỉ(w) pw pr.w m ȝḫ-bỉt

ʿḥʿ ỉmỉ.w ỉs.w.sn sfḫ.ḫ wt.w.ṯn

wḫȝ šʿ ỉr ḥr.k

ṯs ṯw ḥr gs.k ỉȝb(ỉ) srw ṯw ḥr gs.k ỉmn

fȝ ḥr.k mȝ.k n nn ỉr(w).n(.ỉ) n.k

ỉnk sȝ.k ỉnk ỉwʿw.k

1880) ḫbs.n(.ỉ) n.k bdt skȝ.n(.ỉ) n.k ỉt

ỉt n wȝg.k bdt n rnpwt.k

ḥnk(.w) n.k ỉrt ḥr nḫḫ.s ḫr.k wȝ.ȝ.s ḫr.k

nb-pr ʿ.k ḥr ỉšt.k

... (ḫnt).k wsỉr

ỉwȝ.k ...

ms.ỉỉ.n n.k gb ...

...

ḏd-mdw (wḥ) kw N

ỉnk ȝst ỉw.n(.ỉ) ỉbỉb-tȝ ...

... m rn.k n ȝḫt pr.t rʿ ỉm.s

...

1890) dmḏ(.w) n.k ʿwt.k

...

ỉn.n(.ỉ) n.k ỉb.k m ẖt.k d.n(.ỉ) n.k sw m st.f

... ḥr ỉr.t.n.f ỉr.k

wsỉr N ... nwt

ṯs ...

...

ʿnḫ ʿnḫ.tỉ ỉt wsỉr N pw m rn.k pw ḫrỉ ȝḫ.w

ḫʿ.tỉ m wpỉw

...

1900) ... ỉr ỉḫmw-sk

hȝ N pw ỉʿr ...

...

wʿb.tỉ m fdt.k ỉptwt nmswt

ʿbḥ.t n.k m nṯr(ỉ)

šsp.n.k nḥbt.k

...

... mḏwt.k stš ỉs ỉmỉ tȝḫbtỉ

nḥm.n(.ỉ) ṯw m-ʿ ẖrtỉ

...

... stš

gm.f ṯw ḥms.t(ỉ) ḥr ḫndw.k n hbnỉ

rʿ ỉs ḫnt psḏt

...

ṯs ṯw N pw

sȝḳ n.k ḳs.w.k wḏb n.k ʿwt.k

pr mw.k m ȝbw

...

... m rn.s n ḳrswt(?)

gm.k bʿḥt.k ḫsf.t ỉm.k

1910) ṯs ṯw N pw

...

... r bw nb mr.ỉ.k ỉm

N pw sḫm.k ỉm wḏ.k mdw ...

...

ḫʿ.tỉ m wpỉw

bȝ ỉs ḫnt ʿnḫw sḫm ỉs ḫnt ȝḫ.w

... ỉḫmw-sk

ỉʿb n.k wr.w ... wršw

ḥr ỉs ...

... ỉbḥ.w.k

šsp.n.k ...

1920) ...

... ḥr m ỉrt.f

rn.ṯn pw ...

... wȝḏ-wr

ʿḥʿ.k m-ḫnt ỉḫmw-sk

...

... sḏrw.w

wn(.w) n.k ʿȝ.wy pt ỉ.sn(.w) n.k ʿȝ.wy ...

...

dbn.k ỉȝwt.k ḥrỉ.t dbn.k ỉȝwt.k stšỉ.t

mnw ỉs

...

1930) ... N pw ỉ.rḫ.k(wỉ) ỉr nw n ḫm ...

...

... m rn.sn pw n ḏȝtt

ỉm.sn nḏr.w ʿ.k ...

...

gm.k psḏty ỉ.ḥms.tỉỉ

ḥms.k r.k ḥnʿ.sn

...

ḥms.k r.k ḥr ḫndw.k pw bỉȝ(ỉ)

wḏʿ.k mdw ḥnʿ psḏty

...

ỉw.n ḫr.k štȝw-st sḫn ṯw ỉr(ỉw) pt

...

... N pw (ḫnt) nṯrw

hȝ N pw ṯs ṯw

...

ḥms.k r.k ḥr ḫndw.k pw bỉȝ(ỉ) ntỉ ḥr.w.f m mȝỉw-ḥsȝ.w

wnm.k ḫpš ḏȝ.k ỉwʿ ḫnp.k šbtỉw

1940) ...

... N pw wnm n.k nw wʿ.t(ỉ)

ỉm.k rd n rmṯ ...

... m ḫntỉ ỉmntỉw

ỉr.n N stỉ.f ḫr nswt ...

...

... ỉ.bȝ.k ỉm.s m-ʿb nṯrw ʿnḫ.t(ỉ) m bȝ.k

hȝ N N pw ...

...

nḥm N pn m-ʿ ỉḫt nb(t) ḏw.t ỉrt.f

wʿb (wršỉỉ.w) n ḥr

...

t.k m t-wr t.k m wsḫt

ỉbȝ n.k wršw

nỉs n.k ...

... ṯs ṯw mnw ỉs

ỉ.pȝ.k ỉr pt ʿnḫ.k ḥnʿ.sn

ỉ.srd.k ḏnḥ.wy.k ...

... st.k nfr.t m ḳbḥw

1950) ḥw.n(.ỉ) ỉt ȝsḫ.n(.ỉ) bdt

ỉr.n(.ỉ) rnpwt.k ỉm

pr.k r.k r pt ...

... ḥr tpỉ ỉḫmwt

snty.f ỉr-gs.f ȝst ḥnʿ nbt-ḥwt

ṯs ṯw ỉr.k N pw ...

... ṯwt wtw šw

dr.f snbwt sḥr.f snbwt

mḏr.k N pw štȝw-st

...

ỉ.dr.sn snbwt sḥr.sn snbwt

mḏr.k N pw štȝw-st

...

... ḫȝ.k m ʿȝt nb(t) ḫȝ.k m ḥbs nb

ḫȝ.k m ỉḥ ḫȝ.k m ȝpd ḫȝ.k m ỉḫt nb(t) bnr.t

ḥtm ṯw m nṯr ...

...

ḏd-mdw N pw (bỉk) ngg dbn ỉrt ḥr ḥr-ỉb dwȝt

...

1960) ỉỉ.ỉw N r gs ỉȝb(ỉ) n nwt

ỉwr.r(.tw) N ỉm ms.ỉw N ỉm

ḏd-mdw ḫʿ.n N m (bỉk-ʿȝ) m ȝḫt ẖnwt.t

mȝ.n.f sỉš ḥbt ỉr.t ʿḫwt

mswt nṯrw m ḥrỉw-rnpt ḥr-ʿwy.k

wr-mnḏ-f ỉmỉ-ḥȝt sbtww

...

m-ẖnw sḫt ỉsr m ẖnm.t nṯrw

n-ntt N ỉs pw sn pr m sbḳ

wp (snwy) pšn ʿḥȝ.wy pšn tp.w.ṯn nṯrw

...

...

... ỉw.ṯn n.f nṯrw

m ḏd ȝst ỉr nww

ms.n.ṯ sw d.n.ṯ sw nẖ.n.ṯ sw nẖwt

n rd.wy.f n ʿ.wy.f

ṯs.f ỉr.f m ỉšst

ỉn.kȝ.t(w) bỉȝ(w) pw r.f ... ỉm.f

... ỉm.f snḫ ...

...

mk sw ṯs(.w) mk sw ḫpr(.w)

sḏ.n ỉr swḥt.f m ỉšst ỉ.n.sn nṯrw

ỉw.kȝ r.f skr n (pḏw-š)

nb.n.f ḳs.w.f nḏr.n.f bnwy.f

...

swt sḏ.f ...

swḏȝ ...

mk N ḫpr(.w) mk N ṯs(.w)

mk N sḏ(.w) n.f swḥt

1970) spȝ.w rf N m ỉšst

ỉn.kȝ.t(w) n.k ... ḳdmw ḥn

spȝ.k ỉm spȝ.t(ỉ)...

... r mnʿt.k

ỉ.pȝ N ḫn.ỉỉ N ḥr šwt.y ỉt.f gb

ḏd-mdw wn(.w) ʿȝ.wy pt ỉ.sn(.w) ʿȝ.wy pḏwt

mẖȝ nṯrw ỉmỉ.w p ỉw.sn n wsỉr N

ḥr ḫrw rm.m ȝst ḥr sbḥ nbt-ḥwt

ḥr ỉww ȝḫtỉ ỉptnt(y)

n wr pn pr m dwȝt

rw.ỉ n.k bȝw-p

ḥw.sn n.k ỉwf sḳr.sn n.k ʿ.wy.sn

(nwn).sn n.k m smȝ.w.sn

sḫ.sn n.k mnwt.sn

ỉ.ḏd.sn ỉr.k wsỉr N ỉ.šm.k ỉw.t.k

sḏr.k ỉ.rs.k mnỉ.k ʿnḫ.k

ʿḥʿ mȝ.k ỉr.t.n n.k sȝ.k

ỉ.rs sḏm.k ỉr.t.n n.k ḥr

ḥw.n.f n.k ḥw(w) ṯw m ỉḥ

smȝ.n.f n.k smȝ(w) ṯw m smȝ

ḳȝs.n.f n.k ḳȝs(w) ṯw

d.n.f sw ẖr sȝt.k wr.t ỉmt ḳdm

tm ỉȝkb ḥr ỉtrtỉ nṯrw

mdw wsỉr n ḥr

fd.n.f ḏwt ỉr N m fdnw.f hrw

ḫm.n.f ỉr.t ỉr.f m ḫmn.nw.f hrw

pr.n.k m š n ʿnḫ wʿb.tỉ m š n ḳbḥw

ḫpr.tỉ m wp-wȝwt ỉ.sšm ṯw sȝ.k ḥr

rd.n.f n.k nṯrw ḫftỉ.w.k ỉn n.k sn ḏḥwtỉ

1980) nfr.w ȝ mȝw ḥtp.w ptr mȝw ḥr

d.f ʿnḫ n ỉt.f ȝw.f wȝs n wsỉr

m-ḫnt nṯrw ỉmntỉ.w

sṯ(.w) sṯ.k ỉn ȝst wʿb.n ṯw nbt-ḥwt

snt.y.k wr.tỉ ʿȝ.tỉ sȝḳ.tỉ ỉwf.k

ṯs.tỉ ʿwt.k ỉ.sḫʿ.tỉ ỉrt.y.k m tp.k

msktt mʿnḏt

rd.n n.k ỉtm ỉr.n n.k psḏty

ṯs.n ṯw ms.w ms.w.k twt.w

ḥpỉỉ ỉmstỉ dwȝ-mwt-f ḳbḥ-snw-f

ỉr.w.n.k rn.w.sn m wtwtỉ

ỉʿ.w(w) ḥr.k ỉ.ʿḥ.w(w) rmt.k

wp.w(w) r.k m ḏbʿ.w.sn bỉȝ(ỉ)w

pr.r.k pr.k r wsḫt ỉtm

šm.k ỉr sḫt-ỉȝrw

ḫns.k swt nṯr-ʿȝ

rd(.w) n.k pt rd(.w) n.k tȝ rd(.w) n.k sḫt-ỉȝrw

ỉn nṯr.wy ʿȝ.wy ẖn.n(wy) ṯw

šw ḥnʿ tfnwt nṯr.wy ʿȝ.w(y) ỉwnw

rs nṯr ʿḥʿ nṯr

n ȝḫ pn pr m dwȝt wsỉr N pr m gb

ḏd-mdw ỉ N ṯwt sȝ wr

wʿb.k m š dwȝtỉ

šsp.k nst.k m sḫt-ỉȝrw

ḏd-mdw ỉn mȝʿ.t ḥr mȝʿ.t N pn N

sb.n.k N sd.tỉ ỉw.k ḥbs.tỉ

ỉwʿ.n N tm ỉḳmw ḫpr sbṯ

nḏ.ỉ ḥr.k N ỉ.t(ỉ) m ḥtp

1990) ḏd-mdw ỉȝ ỉt(.ỉ) N

šm.k pw šm.n.k nṯr ỉs nʿ.t.k ḳbḥw ỉs

sb ỉnw.k pḥr.ỉỉ sỉnw.k

pr.sn ỉr pt ỉ.ḏd.sn n rʿ

ʿḥʿ.k r.k m ỉtrtỉ ȝḫt ḥr šw n (nwt)

ỉ.ḥms.tỉ ḥr nst ỉt.k gb m-ḫnt ỉtrt

ḥr ḫndw pw n bỉȝ bỉȝ.w n.f nṯrw

ỉw n.k psḏty m ksw

ỉ.wḏ.k mdw n ḥnmmt

mnw ỉs ỉmỉ pr.f ḥr ỉs ḏbʿwt / (ḏbʿwt)

n ḥm šw.n stš m wṯs wdnw.k

ḏd-mdw hȝ N pw ỉnk sȝ.k N pw ỉnk ḥr

d(.ỉ) n.k mdw.k (ḫnt) ȝḫ.w nḥbt.k (ḫnt) ỉḫmw-sk

gm.n(.ỉ) ṯw ṯs.tỉ ḥr.f m sȝb pḥwy.f m ḳbḥwt

ḳbḥ.s n.k ỉb.k m ẖt.k m pr ỉt.k ỉnpw

wʿb ḥms (ḫnt) wr.w ỉr.k

ḥms.k ḥr ḫndw.k bỉȝ.wỉỉ ḥr nst ḫntỉ-ỉmntỉw

stỉš.k ntsn ṯȝ.sn

ḏsw n.k smntt ȝst ỉs hn.ỉ n.k hnt nbt-ḥwt ỉs

ʿḥʿ.k (ḫnt) snwt mnw ỉs

ʿḥʿ.k (ḫnt) kmtỉw ḥp ỉs

ʿḥʿ.k m pḏw-š skr ỉs

ʿḥʿ.k ỉr rdw-wr

ʿbȝ.k nwt.k ʿnwt.k tp.t ḏbʿ.w.k

mȝs.w tp(ỉ)w rmn.wy ḏḥwtỉ mds pr m stš

ḥw.k ʿ ỉr (ḏrtỉw) ȝḫ.w nḏrw.t(ỉ).sn ʿ.k n ḫntỉ ỉmntỉw

2000) ḏd-mdw hȝ N mỉ m ḥtp ỉr.k n wsỉr

wpwtỉ nṯr-ʿȝ mỉ m ḥtp ỉr.k  n nṯr-ʿȝ

wn(.w) n.k ʿȝ.wy pt ỉ.sn(.w) n.k sḥdw

hȝ n.k sȝb šmʿw

ỉnpw ỉs ḥr gs.f (hpỉw) ỉs ḫntỉ ỉwnw

rd.n ḥwnt-wrt ʿ(w)y.s ỉr.k ḥrt-ỉb ỉwnw

hȝ N pw n ỉt.k ms ṯw m rmṯ

n mwt.k ms.t ṯw m rmṯ

mwt.k smȝt-wrt ḥrt-ỉb nḫb

(ḥḏ.t) ʿfnt ȝw.t šn(y) nḫȝ.t mnḏ.wy

snḳ.s ṯw n wḏḥ.s ṯw

ṯs ṯw r.k N pw ḏbȝ ṯw m sỉȝt.k tw ḫnt.t ḥwt

ḥḏ.k m ʿ.k ȝms.k m ḏrt.k ȝms.k m ʿ.k ḥḏ.k m ḏrt.k

ʿḥʿ.t(ỉ) (ḫnt) ỉtrtỉ wḏʿ-mdw.k nṯrw

hȝ N pỉ nỉ-ṯw nḫḫ.w psḏ(w) m-ḫt nṯr-dwȝw

n bỉȝ.n ḥm nṯr ḥr ḏd.t.n.f

ỉr.f n.k ḫȝ.k m t ḫȝ.k m ḥnḳt ḫȝ.k m ỉḥ ḫȝ.k m ȝpd

ḫȝ.k m ỉḫt nb(t) ʿnḫ.t nṯr ỉm

ḏd-mdw mw.k n.k (bʿḥỉ).k n.k rḏw.k n.k

pr m wsỉr

sȝḳ(.w) n.k ḳs.w.k spdḏ(.w) n.k ʿwt.k

wḫȝ(.w) n.k ḫmw.k wḥʿ(.w) n.k ḳȝs.w.k

wn(.w) n.k ḥȝt nḫbḫb(.w) n.k ʿȝ.wy ḏrwt

ỉ.sn(.w) n.k ʿȝ.wy pt

nỉnỉ ỉ.n ȝst m ḥtp ỉ.n nbt-ḥwt

mȝ.n.sn sn.sn m ḥb ỉtm

2010) ḳbḥw.k ỉpn wsỉr ỉmỉ.w (ḏdw) (ỉmỉ.w) grgw-bȝ-f

bȝ.k m-ẖnw.k sḫm.k ḥȝ.k ỉ.mn (ḫnt) sḫmw.k

ṯs ṯw N pỉ

dndn.k ỉȝwt.k rs.t dndn.k ỉȝwt.k mḥt.t

sḫm.k sḫmw ỉmỉ.w.k

rd(.w) n.k ȝḫ.w.k sȝb.w d.w.n n.k (ḥr-nḫnỉỉ)

ṯs ṯw N pỉ ḥms.k ḥr ḫndw.k bỉȝ(ỉ)

wḏ.n ỉnpw ḫntỉ sḥ-nṯr

wʿb.t.k m ḫmn.t.k nmswt ḫmn.t ʿȝbwt pr.t m nṯrỉ

nṯr.k r.k rmn(.w) n(.k) pt ḏsr(.w) n.k tȝ

sbḥ n.k smntt ḏsw n.k mnỉt-wrt

rw.ỉ n.k ʿ(w)y ḏȝm n.k rd.wy

pr.k nn m sbȝ m nṯr-dwȝw

ỉ.n.f ḫr.k ỉt.f ỉ.n.f ḫr.k gb

šsp ʿ.f d ḥms.f ḥr st-wrt