Bibliography:


Sethe, Kurt, Urkunden des Alten Reichs, Leipzig, 1903-1933; Breasted, James Henry, Ancient records of Egypt : historical documents from the earliest times to the Persian conquest, 5 vol., Chicago, 1906-1907, vol. I; Roccati, Alessandro, La littérature historique sous l'Ancien Empire égyptien, Paris, 1982; Lalouette, Claire, Au royaume d'Egypte : le temps des rois-dieux, Paris, 1991; Strudwick, Nigel C., Texts from the Pyramid Age, Society of Biblical Literature, Atlanta, 2005


The vocabulary displayed is partly built on the book of Raymond O. FAULKNER, A Concise Dictionary of Middle Egyptian, Oxford, 1962. Specials thanks are given to the Griffith Institute for the permission to use it.


Note: the y is reserved for the dual. Otherwise this letter (or the whole word) is in parentheses.


Biography of Methen (B I 171; Strudwick Nb 108)

 

Sethe I 2 bottom of the page (L. 212)

 

d(.w) n.f ỉḫt ỉt(.f) sȝb ỉnpw-m-ʿnḫ

n wn.t ỉt ỉḫt nb(t) pr  

sṯw ʿwt

wd.t(w).f tpỉ st-ḏfȝt (ỉmy-r) ỉḫt st-ḏfȝt

wd.t(w).f m nḫt-ḫrw m-snw št.w

 

wn ʿḏ-mr ḫȝsww (ỉ)m(ỉ)-ḫt sȝb ḥrỉ-sḳr ḫȝsww

ỉṯ.f sȝb nḫt-ḫrw

wd.t(w).f (ỉmy-r) (mḥy) nb nswt

wd.t(w).f m ḥḳȝ pr-dsw m ẖrỉ-mdw

wd.t(w).f m ʿḏ-mr dpỉw

ḥḳȝ ḥwt-ʿȝt pr-sḏȝwt(?) pr-spȝ ʿḏ-mr nrt

ḥḳȝ nỉwwt ḥwt-ḥwnỉ-snt spȝwt ẖrt-mdw

ḥḳȝ pr-šsṯt ḥḳȝ nỉwwt ḥwt-ʿȝt nt š-rsỉ

grg(.w) šrt-mṯn( ?)

ḫnt d(t) n.f ỉt(.f) ỉnpw-m-ʿnḫ

 

(n) sšm-tȝ ḥḳȝ spȝt (ỉmy-r) wpwt m ỉnpwt

(ỉmy-r) sỉn.w ḥȝt-mḥỉt

wr-sȝḥ ȝḥt sṯȝt 4 rmṯ ỉḫt nb(t)

ỉmỉ(t) wḏt st-ḏfȝw ỉsṯ (ḥrỉ)

d(.w) n wʿ d(.w) wḏt nsw

ỉn(.w) ḫr.f

nḥb(.w) štỉ(?) n.f m rd.wy.f nrt ỉmntt (ỉmy-r) wpwt

grg.n.f št-mṯn nỉwwt 12 nrt ḫȝsww ḫpš

pr-ḥm.s n.f (m) sḥ(?)

 

Sethe I 4 line 8 (L. 212)

 

ỉn(.w) n.f r ỉsw ȝḥt sṯȝt 200 ḫr nswtỉw ʿšȝ

prt-ḫrw t 100 rʿ nb m ḥwt-kȝ nt mwt msw-nsw nỉ-mȝʿt-ḥp

pr ȝw mḥ 200 wsḫ mḥ 200 ḳd

ʿpr

wȝḥ(.w) ḫt nfr

ỉr(.w) š ỉm.f ʿȝ wrt

wȝḥ(.w) dȝb.w ỉȝrrt

ỉw (.w) ỉm r ʿ-nsw

rn.sn r.s r ʿ-nsw

wȝḥ(.w) ḫt.w ỉȝrrt ʿȝ wrt

ỉr(.w) ỉrp ỉm ʿȝ wrt

 

ỉr(.w) n.f kȝnw ȝḥt ḫȝ (1) 2 sṯȝt (1) m-ẖnw ỉnb

wȝḥ(.w) ḫt.w

ỉỉ-mr-s šr(t)-mṯn ỉȝt-sbk št-mṯn

 

Sethe I 2 line 8 (B I 175, L. 212)

 

ỉn.n.f (r) ỉsw ȝḥt sṯȝt 200 ḫr nswtỉw ʿšȝ

d.n.f ȝḥt sṯȝt 50 n mwt(.f) nb-snt

ỉr.s ỉmt-pr ỉm n ms.w

wd(.w) ẖrt.sn n ʿ-nsw (m) st nb(t)

ḥḳȝ ḥwt nỉ-swtḥ ḫpš

d(.w) n.f ȝḥt sṯȝt 12 ḥnʿ ms.f

sṯw ʿwt

 

Sethe I 1 Titles (B I 174)

 

ḥḳȝ pr-dsw ḥḳȝ pr-wr-sȝḥ

ḥḳȝ ḥwt-ḥwnỉ-snt ʿḏ-mr ḥwỉ

ḥḳȝ ḥwt-ʿȝt sḫmw ʿḏ-mr ḫȝsww

ḥḳȝ ḥwt-ʿȝt dp ʿḏ-mr dpỉw

ḥḳȝ ḥwt-ʿȝt pr-mỉ(?) ʿḏ-mr nrt

ḥḳȝ ḥwt-ʿȝt šṯwy ʿḏ-mr ḥȝt-mḥỉt

ḥḳȝ ḥwt-ʿȝt ḥs-wr ḥḳȝ ʿḥt ỉmntt nrt

ḥḳȝ ḥwt-ʿȝt ḥwt-ỉḥwt ʿḏ-mr smt ḫrp nw.w

ḥḳȝ ʿḥt ẖrt-mdw ʿḏ-mr ḫpš

ḥḳȝ spȝt sšm-tȝ (ỉmy-r) wpwt ỉḳr ỉȝb(ỉ)

sȝb ḥrỉ-sḳr ḥḳȝ ḥwt-ʿȝt ỉmntt nrt ḫrp ʿȝtỉw

 

Fourth Dynasty

Sethe I 7-8 King Snefrou at Wadi Maghara (Strudwick Nb 55)

 

ḥr nb-mȝʿt nswt-bỉt nbty nb-mȝʿt ḥr-nbw snfrw

snfrw nṯr-ʿȝ d wȝs ḏdt ʿnḫ snb nb ȝwt-ỉb nb(t) ḏt

ḫȝswt

 

Sethe I 8 King Kheops at Wadi Maghara (Strudwick Nb 56)

 

ẖnm-ḫ(w)-f-w nṯr-ʿȝ sḳr ỉwntỉw mnṯw

ʿnḫ ḥȝ.f nb

 

Sethe I 8 Thenti (B I 182)

 

ỉn .f smsw (ỉmy-r) ḥm-kȝ ỉwt-n-ptḥ(?) ỉr n.f nw

sk sw ḳrs(.w) m ỉmnt nfr.t

ḫft ḏd.t n.f ỉm

sk sw ʿnḫ(.w) ḥr-rdwy.f

 

Sethe I 9 Tomb of Khufuhotep at Giza (Strudwick Nb 163)

 

ỉn .f smsw sḥḏ wʿb(w) (ỉmy-r) gs... ỉr n.f

sk sw ḳrs(.w) m ẖrt-nṯr

m ỉr(t) r ḫw-f-w-ḥtp

 

Sethe I 9, False door of Ikhi (B I 183, L. 222)

 

nb ỉmȝḫ ḫr nṯr-ʿȝ ỉr.rw n.f .f nw

sk sw m ỉmnt

ỉḫỉ ḏd.f

 

ỉr.n(.ỉ) nw n ỉt.ỉ

sk sw ḫp(.w) r ỉmnt ḥr wȝwt nfr.t

ḫp.pt ỉmȝḫw.w ḥr.sn

 

Sethe I 10 Tomb of Kaihersetef at Saqqara (Strudwick Nb 161)

 

rmṯ nb mȝȝ.t(y).sn nw

dwȝ.sn n(.ỉ) nṯr m nw

 

Sethe I 11-15 Testamentary enactment (B I 201)

 

... sk sw ʿnḫ(.w) ḥr-rdwy.f

m smr-wʿtỉ ḥrỉ-tp nḫb stp.f r nswt rʿ nb

... ʿḏ-mr ḏwȝ-ḥr-hntỉ-pt ...

... ḥmw-kȝ ỉpn ḏt

wḏt-mdw ỉr.t.n(.ỉ) r.s pw

n rd.n(.ỉ) sḫm .... sn.w

snwt mswt nb(t)

sḥḏ(w) ḥmw-kȝ ỉmỉw-ḫt ḥmw-kȝ

m... ȝḥt rmṯ ỉḫt nb(t)

ỉr(t).n(.ỉ) n.sn r pr(t)-ḫrw n(.ỉ) ỉm

m bȝk.sn bȝkt.sn

m sn.w.sn snwt.sn

(m-ḥȝw-ḥr) pr(t)-ḫrw n(.ỉ) ỉm

m ẖrt-nṯr m ỉs ḏt nt(ỉ) m wr-ḫʿ-f-rʿ

ḫft mḏdt nt ȝḥt rmṯ ỉḫt nb(t)

ỉr.t.n(.ỉ) n.sn r pr(t)-ḫrw n(.ỉ) ỉm

n rd.n(.ỉ) sḫm ḥm-kȝ nb ḏt

m rd.t ȝḥt rmṯ ỉḫt nb(t)

ỉr.t.n(.ỉ) n.sn r pr(t)-ḫrw n(.ỉ) ỉm

r ỉsw n rmṯ nb

m rd.t m ỉmt-pr n rmṯ nb

wp-r dd.sn n ms.w.sn

n psš.t.f ḥnʿ ḥm-kȝ ỉmn m ḥmw-kȝ ỉpn

ỉr ḥm-kȝ nb ḏt ẖnn.t(y).f(y) ... nt prt-ḫrw

rd.t.n n(.ỉ) nswt r ỉmȝḫ(.ỉ)

nḥm m-ʿ.f mḏdt ẖrt.f

(ỉ)n nt(ỉ).f ḫr.f

ỉr ḥm-kȝ nb ḏt šn.t(y).f(y) ỉḫt r snnw.f

ỉr.f ʿ n dḳr.f r ḥm-kȝ

ḫsf.f mḏdt ẖrt.f ḥr.f

nḥm (m-ʿ).f ȝḥt rmṯ ỉḫt nb(t)

rd.t.n(.ỉ) n.f r pr(t)-ḫrw n(.ỉ) ỉm

...

ỉr.tw.s n.f (pḥwy(?))

ḥr tm šn m-bȝḥ sr.w

ḥr ȝḥt rmṯ ỉḫt nb(t)

ỉr(t).n(.ỉ) n ḥmw-kȝ ḏt r pr(t)-ḫrw n(.ỉ) ỉm

m ỉs ḏt nt(ỉ) m ẖrt-nṯr m wr-ḫʿ-f-rʿ

ỉr ḥm-kȝ nb ḏt pr.t(y).f(y) n kỉỉ sšm

m-bȝḥ sr.w

... sr.w

pr.r.f n kỉỉ sšm

mḏdt ẖrt.f n nt(ỉ).f ḫr.f

... nt ȝḥt rmṯ ỉḫt nb(t)

ỉr.t.n(.ỉ) n.sn r pr(t)-ḫrw n(.ỉ) ỉm

m ỉs pn nt(ỉ) m ẖrt-nṯr m wr-ḫʿ-f-rʿ

pr.r.f rf m ỉwf.f

ỉr ȝḥt tn

rd.t.n n(.ỉ) nswt r ỉmȝḫ(.ỉ)

... r pr(t)-ḫrw n(.ỉ) ỉm m ẖrt-nṯr

ỉr ỉḫt nb(t) pr.t(y).s(y) ḫnt rd.t.n(.ỉ) n.sn

wn.n wḏʿ-mdw(.ỉ) ḥnʿ.sn m bw wḏʿ-mdw ỉm

mḏdt wḏȝ.t m-ḫt

n .w ỉpn m r 10

ỉr(w)(.ỉ) nw ... wḏȝ.t(?)

r pr(t)-ḫrw n(.ỉ) ỉm

m ẖrt-nṯr m ỉs ḏt nt(ỉ) m wr-ḫʿ-f-rʿ

ỉr nỉwwt nt ḏt

rd.t.n n(.ỉ) nswt r ỉmȝḫ(.ỉ)

ntt ḫwt-ʿ n prt-ḫrw

ḫft rḫt ... ḏt

pr(t)-ḫrw n(.ỉ) ỉm

m ỉs ḏt nt(ỉ) m ẖrt-nṯr m wr-ḫʿ-f-rʿ

ȝḥt rmṯ ỉḫt nb(t)

ỉr.t.n(.ỉ) n.sn

ỉr nỉwwt nt ḏt nt wʿbwt

wʿb.t ḥr.sn

 

Sethe I 15 Mastaba (B I 184)

 

ỉn .f (ỉmy-r) wr-ḫʿ-f-rʿ rḫ-nswt ṯṯỉ

ỉr n ỉt(.f) ḥnʿ mwt.f

sk sn ḳrs.wỉỉ m smt ỉmnt.t

 

Sethe I 16 and 17 Nekure (B I 192)

 

rnpt-sp 12 ỉpt mnmnt ʿwt ...

sȝ-nswt n-kȝw-rʿ ... ỉr.f ...

ʿnḫ(.w) ḥr-rdwy.f

nỉỉ mn.f ỉḫt

d(.ỉ) n rḫ-nswt n-kȝ-n-nbty(?) ... ḫʿ-f-rʿ ...

.f rḫ-nswt n-kȝw-rʿ ỉȝbt-pḥt  ... ḫʿ-f-rʿ ...

sȝt.f rḫt-nswt ḥtp-ḥr-s ỉȝbtỉ ... ḫʿ-f-rʿ ... ỉȝbt-pḥt ... ḫʿ-f-rʿ ...

sȝt.f rḫt-nswt n-kȝ-nbty šrỉt ... ʿȝ-bȝw-ḫʿ-f-rʿ ...

... ḥȝt-mḥỉt ... ḫʿ-f-rʿ ...

ḥmt.f mrt.f rḫt-nswt n-kȝ-nbty ....

ȝtft nfr-ḫʿ-f-rʿ ... nʿrt ḫntt ...-ḫʿ-f-rʿ wr-ḫʿ-f-rʿ pr n sȝt.f ...

 

Sethe I 16 Tomb of Nebwmakhet in Giza (Strudwick Nb 165)

 

mḥnk.f .n.f ỉs.f pw

sš-ḳdwt smr-k(ȝ)

mḥnk.f ỉr.n.f ỉs.f pw m kȝt

ỉn-k(ȝ)-f

 

Sethe I 18-21, Debhen's inscription (B I 211, L. 221, Strudwick Nb 200)

 

ḏd.f

 

ỉr ỉs pn ỉn nswt-bỉt mn-kȝw-rʿ ʿnḫ ḏt rd ỉr.t.f

sk ḫpr ḥm.f ḥr wȝt r-gs ḥr

r mȝȝ kȝt ỉr(t) (n) nṯr(ỉ)-mn-kȝw-rʿ

 

wḏ ḥm.f ỉw sḥḏ wỉȝ ḥnʿ wr-ḫrp-ḥm(wt) 2

ḥnʿ ḥmwt

ʿḥʿ ḥr.s

r mȝȝ kȝt ỉr(t) (n) nṯr(ỉ)-mn-kȝw-rʿ

sk wȝḥ s 50

r ỉr.t kȝt ỉm.f rʿ nb

ḥnʿ šȝ.ȝ n.sn ȝbw n wʿbt

wḏ ḥm.f ... r wnwt nb(t)

(m-ḥȝw-ḥr) ỉr.t kȝt ỉm.f

r ḥtp.f

wḏ ỉgr ḥm.f sk ỉȝt nt ḥmsw

... ỉs pn

wḏ ḥm.f ...

r sk ḥmsw

...

 

wḏ ḥm.f ỉw ḫtmw-nṯr 2

 

ḏd.ỉn ḥm.f

...

... d.t n.sn

... s 2

wḏʿ ḥm.f pẖr.f m kȝt šȝ.ȝ.s

...

 

ỉn.t ỉnr m r-ȝw

r (ʿn) r-pr ỉm

ḥnʿ rwt 2 sbḫt r ỉs pn

ỉn (sḥḏ) wỉȝ ḥnʿ wr-ḫrp-ḥm(wt) 2 ḥnʿ mḏḥw nswt (m) ḳd ỉw ...

...

ỉn.t n(.ỉ) twt r ʿnḫ ʿȝ r ʿȝ wrt

... nb m ẖrt-hrw

ỉw mỉn ȝb(.w) ḥr ḫȝst.f ḥnʿ pr-wʿb

...

ḥnʿ twt 2 n ẖr-ʿ

ntt ỉw wʿ sn...

... ḥb ḥp m ʿḥ-nṯr

...

 

ỉr.n.f nw

n-mrwt wn.n ỉmȝḫ.f ḫr nb.f

...

(ỉ)n ỉt(.ỉ) ḥnʿ mwt(.ỉ)

...

ḫw-ʿ.n(.ỉ) sn ...

... (wȝḏw) msdmt

... r rwt(ỉ) st

...

m tȝ-mḥw m ḫȝsww m ỉȝt-mnḫ(?) rn.s

ỉr.t(w) wḏ n nswt n (ỉmy-r) kȝt nb.t nt nswt

... (s.w) r ỉr.t.f

ỉs n mḥ (100) m ȝw.f r mḥ 50 m (wsḫ).f

r mḥ ... (m ḳȝw.f)

r ỉr(t) ỉt.ỉ pf sk sw ʿnḫ(.w)

rd ỉgr ḥm.f ...

 

Sethe I 22 Sarcophagus of Weta from Giza (Strudwick Nb 323)

 

wʿb nswt rḫ-nswt nb ỉmȝḫ ḫr nb.f

ḫntỉ-š ḥrỉ-sštȝ nṯr(ỉ)-mn-kȝw-rʿ gs wtȝ

ẖrỉ-ʿ (ỉmy-r) gs(w) nswt ḥrỉ-sštȝ

ỉr ỉḫt r st-ỉb nt nb.f m kȝt gs wtȝ

(ỉmy-r) gs ṯbt nswt

ỉr ỉḫt m ṯbt nswt r st-ỉb nt nb.f wtȝ

(ỉmy-r) ʿrt(?) ỉr.t mḏȝt nt ʿrt nt ẖrỉ-ḥb(t)

r st-ỉb nt nb.f mr wḏ.t

ỉr.t ỉḫt r (st-ỉb) nt nswt

ḫpr.t ḥms(.f) m ḏȝdw wtȝ

 

Sethe I 23 Magical text (Strudwick Nb 182)

 

ỉr s nb ỉr n(.ỉ) nw

n sp špt.f

ỉr (s nb) m (ḥmwty) m ẖrtỉ

sḥtp.n(.ỉ) sw

 

smsw pr / smsw-hȝỉỉt mnỉ ỉ.ḏd.f

msḥ ỉr.f m mw

ḥfȝw ỉr.f ḥr

ỉr.t(y).f(y) ỉḫt ỉr nw

n sp ỉr(.ỉ) ỉḫt ỉr.f

ỉn nṯr wḏʿ.f

 

Fifth Dynasty


Sethe I 24-32 Testamentary enactment of Nekonekh (B I 216; Strudwick Nb 110)

 

(ỉmy-r) pr n ḥwt-ʿȝt (ỉmy-r) nỉwwt (w)t

(ỉmy-r) ḥm-nṯr n ḥwt-ḥr nbt r-ỉnt rḫ-nswt n-k-ʿnḫ

ḥmt.f nbt ỉmȝḫ ḫr ḥwt-ḥr ḥknw-ḥḏt

ỉr.f wḏt-mdw n ms.w.f

r wʿb(w) n ḥwt-ḥr nbt r-ỉnt

ḥmw-nṯr ỉr.w.n(.ỉ) pw m ms.w(.ỉ) ḏt

r wʿb(w) n ḥwt-ḥr

ỉw.ỉn ḥm mn-kȝw-rʿ ỉr ȝḥt sṯȝt 2

n ḥmw-nṯr ỉpn

r wʿb ḥr.s

rḫ-nswt (ỉmy-r) pr ḥwt-ʿȝt n-k-ʿnḫ ḥmt.f rḫt-nswt ḥknw-ḥḏt ms.w.s

rḫt-nswt ḥknw-ḥḏt nbt ỉmȝḫ      / ḥrỉw-rnpt / ȝḥt

                                                               / ȝbd tpỉ / ȝḫt / sṯȝt 5

sš-ʿ-nswt ḥm-ḥwt-ḥr                        / ȝbd 2 / (ȝḫt) / sṯȝt 5

špss-ḥwt-ḥr wʿb               / ȝbd 3 / (ȝḫt) / sṯȝt 5

n-sw-ȝḫt-ḥwt-ḥr                   / ȝbd 4 / (ȝḫt) / sṯȝt 5

špss-ḥwt-ḥr wʿb                               / ȝbd tpỉ / prt / sṯȝt 5

kȝw-ḥwt-ḥr wʿb                                 / ȝbd 2 / (prt) / sṯȝt 5

ḳȝ-swt-ḥwt-ḥr                                      / ȝbd 3 / (prt) / sṯȝt 5

ḫʿ-bȝw-ḥwt-ḥr                                      / ȝbd 4 / (prt) / sṯȝt 5

ḫntỉ-swt-ḥwt-ḥr                                   / ... / šmw / sṯȝt 5

r-ỉnt                                                       / ... / (šmw) / sṯȝt 5

... r 10 .f n ʿḳ.t nb(t) r ḥwt-nṯr m ḥȝw-ỉḫt

ḥm-nṯr ḥm-ḥwt-ḥr                             / ȝbd 3 / (šmw) / sṯȝt 5

ḥm-kȝ / mr...                                       / ȝbd 4 / (šmw) / sṯȝt 5

ḥm-kȝ / ...                                         / ( ȝbd 4 / (šmw) / sṯȝt 5)

 

Sethe I 26 bottom of the page (B I 219)

 

ỉn ḥm n wsr-kȝ-f wḏ wʿb(.ỉ) n ḥwt-ḥr nbt r-ỉnt

ỉr ỉḫt nb(t) ʿḳ.t(y).s(y) r ḥwt-nṯr

ỉnk ỉs wʿb(w) ḥr ỉḫt nb(t) nt wḏb-rd r ḥwt-nṯr

ỉn ỉgr ms.w(.ỉ) ỉpn (r) wʿb n ḥwt-ḥr nbt r-ỉnt

mỉ ỉr.r(.ỉ) ḏs(.ỉ)

sk wỉ ḫp.k(wỉ) r ỉmnt nfr.t m nb ỉmȝḫ

... ḥr-ʿ ms.w(.ỉ) ỉpn

 

ỉn ỉgr rmṯ ỉpn (r) pr(t)-ḫrw

n rḫ-nswt ẖnw-k

ỉt(.f) mwt.f ms.w.f pr.f nb

 

ḥrỉw-rnpt / ...

ȝbd tpỉ / ȝḫt / ...

ȝbd 2 / (ȝḫt) / ḥm-nṯr ḥm-ḥwt-ḥr

ȝbd 3 / (ȝḫt) / r-ỉnt

ȝbd 4 / (ȝḫt) / ḫnt(ỉ)-swt-ḥwt-ḥr

ȝbd tpỉ / prt / ḫʿ-bȝw-ḥwt-ḥr

ȝbd 2 / (prt) / ḳȝ-swt-ḥwt-ḥr

ȝbd 3 / (prt) / wʿb-kȝw-ḥwt-ḥr

ȝbd 4 (prt) / šps-ḥwt-ḥr

ȝbd tpỉ / šmw / n-sw-ȝḫt-ḥwt-ḥr

ȝbd 2 / (šmw) / špss-ḥwt-ḥr wʿb

 / (šmw) /

ȝbd 3 / (šmw) / sš-ʿ-nswt ḥm-ḥwt-ḥr

ȝbd 4 / (šmw) / rḫt-nswt ḥknw-ḥḏt

 

Sethe I 28 (B I 222)

 

ỉn ỉgr ms.w(.ỉ) ỉpn (r) pr(t)-ḫrw

n rḫ-nswt ẖnw-k

ỉt(.f) mwt.f ms.w.f pr.f nb

m wȝg ḏḥwtt ḥb rʿ nb

(ỉmy-r) pr ḥwt-ʿȝt rḫ-nswt n-k-ʿnḫ nb ỉmȝḫ

rḫt-nswt ḥknw-ḥḏt

... ḏd ... ms.w.f

sk sw ḥr rd.wy.f ʿnḫ(.w) ḫr nswt

 

ỉw ḥmw-kȝ ỉpn ẖr-ʿ ms.w(.ỉ) ỉpn

n rd.n(.ỉ) sḫm rmṯ nb

m ỉṯ.t sn r wnwt nb.t

(m-ḥȝw-ḥr) prt-ḫrw psš(t) m pr nw ... ḥmw-kȝ ỉpn

ỉr ms.w(.ỉ) ỉpn ỉr.w kȝt nb(t) ḥr-tp ḥmw-kȝ ỉpn

ỉr s nb ẖnn.t(y).f(y)

wn.n wḏʿ-mdw(.ỉ) ḥnʿ.f

 

Sethe I 31 (B I 225)

 

sš-ʿ-nswt ḥm-ḥwt-ḥr

ỉwʿw(.ỉ) pw ḥr nst(.ỉ)

nb ỉšt(.ỉ) nb.t

.s smsw ỉmȝḫ(w) (ỉ)n ỉt.f

sš-ʿ-nswt ḥm-ḥwt-ḥr

... ỉmt-pr

ỉr.sn n ỉwʿw.ỉ pn

mỉ ỉr.sn n(.ỉ) ḏs(.ỉ)

...

d.w n.s n ỉḫt t ḥnḳt

m ỉmt-pr

ỉgr ḥr st(.ỉ)

... m ỉmt-pr

ỉr.s(n) ỉḫt t ḥnḳt n ỉwʿw.ỉ pn

mỉ ỉr.s(n) n(.ỉ) ḏs(.ỉ)

 

(ỉmy-r) pr ḥwt-ʿȝt n-k-ʿnḫ ḥmt.f rḫt-nswt ḥknw-ḥḏt

sȝt.f .f ỉr n.f nw

ḫft ỉmȝḫ.f ḫr.f

nbt ỉmȝḫ ḫr ḥwt-ḥr rḫt-nswt ȝḫ-nbt

sḥḏ sš-ʿ-nswt rḫ-nswt n-ʿnḫ-ssỉ

 

Sethe I 32 Sinai inscription (B I 236)

 

ḥr nb-ḫʿw nswt-bỉt sȝḥw-rʿ d ʿnḫ ḏt

sḳr nṯr-ʿȝ mnṯw ḫȝswt nb.t

ḫȝswt nb.t

 

Sethe I 33 f Mastaba (B I 187)

 

smr-wʿtỉ n mrwt ḫrp sḥ pr-ʿȝ (ỉmy-r) sḳbbwy pr-ʿȝ

(ỉmy-r) bʿḥt sḫt-ḥtp nt nswt

nb ỉmȝḫ ḫr nb.f rʿ nb

(ỉmy-r) ḥwt-ỉḥwt kȝ-m-rḥw

ỉr.t.n n.f .f smsw ỉmȝḫw.f sȝb sḥḏ ḥtp

r ỉmȝḫ.f ḫr.f

sk sw ḫp(.w) n .f

 

Sethe I 33 Zezemonekh (B I 186)

 

ỉ(n) ḫtmw mḏȝt-nṯr pr-ʿȝ ḏȝḏȝ-m-ʿnḫ

ỉr.n(.f) nw n ḥmt.f nbw-ḥtp

ḳrs.n(.f) sỉ m ỉs pn nfr

ḫtmw mḏȝt-nṯr pr-ʿȝ ḏȝḏȝ-m-ʿnḫ

ỉr.n(.ỉ) nw n (.ỉ) smsw ḫtmw mḏȝt-nṯr ḥm-mnw

sk sw m ẖrd

 

Sethe I 34 Cairo 1691 (B, I, 185)

 

nb ỉmȝḫ ḫr nṯr-ʿȝ rḫt-nsw ḥnwt-sn

ỉn (.f) smsw sȝb ḥrỉ-wḏb k-m-ṯnnt ỉr n.s

(r) pr(t)-ḫrw n.s ỉm

 

Sethe I 34-5 Inscription of the tomb of Henu (Strudwick Nb 135)

 

ỉr rmṯ nb ỉr.t(y).f(y) ỉḫt r nw

ỉr(w).n(.ỉ) r ỉmȝḫ ḫr nb(.ỉ)

wn.n wḏʿ-mdw(.ỉ) ḥnʿ.f m bw nt(ỉ) wḏʿ-mdw ỉm

 

Sethe I 35 Stiftungsurkunde der Totenpriesterin Pepi (Strudwick Nb 113)

 

ḥm-kȝ ppỉ (n) ḥm-kȝ ṯntỉ ḏt mwt-nswt ḥtp-ḥr-s sȝt.f

ḏd

ỉr ms.w ỉpn

rd.w n(.ỉ) ỉn ỉt.ỉ pn m ỉmt-pr

nn rd.n(.ỉ) sḫm rmṯ nb ỉm.sn

ḥm-kȝ bwt ...

 

Sethe I 36 Testamentary enactment of Senuonekh (B I 232)

 

ỉw ḥmw-kȝ ḏt ỉpn ḥnʿ ms.w.sn

ḥnʿ ỉgr ms.w nw ms.w.sn

ms.wt.sn sn ḏt

...

n rd.n(.ỉ) sḫm.sn m rd.t r ỉsw m ỉmt-pr 

n rmṯ nb

ỉgr dd.sn n ms.w.sn

nw psš.t.f ḥnʿ ḥm-kȝ m ḥmw-kȝ ỉpn

ỉr ḥm-kȝ nb ỉm bnw.t(y).f(y)

ỉṯ.tw.f n kt wnwt

šm ỉḫt nb(t) d(t).n(.ỉ) n.f n ḥmw-kȝ nt(ỉ)w m .f

n rd.n(.ỉ)...

ỉr ḥm-kȝ nb ỉm.sn šn.t(y).f(y) ỉḫt r snnw.f

nḥm ỉḫt nb(t) d.t.n(.ỉ) n.f

ỉgr dd.t(w) n ḥm-kȝ šn(w).f ỉḫt r.f

n rd.n(.ỉ) sḫm ...

 

Sethe I 37 Tomb inscription of Persen (B I 241)

 

ỉn.t prt-ḫrw n sḥḏ pr-ʿȝ pr-sn

m wḏb-rd n (ḥṯȝ) psn sft

ḫp.p m ḥwt-nṯr nt ptḥ (rsy-ỉnb-f)

n mwt-nsw nfr-ḥtp-s

m ẖrt-hrw (nt) rʿ nb m ȝwt ḏt

rd(w).n.f r prt-ḫrw ỉm m rk sȝḥw-rʿ

 

Sethe I 38-40, Tomb stela of Nenekhsekhmet (B I 238, L. 222)

 

wr-swnw nỉ-ʿnḫ-sḫmt ḏd ḫr ḥm.f

ḥw wḏ .k pw mrỉỉ rʿ

rd.t n(.ỉ) rwt nt ỉnr

r ỉs pf n ẖrt-nṯr

rd.ỉn ḥm.f ỉn.t(w) n.f rwt 2 m r-ȝw

m ỉnr

wd.t(w).sn m-ẖnw ḏȝdw

nw ḫʿ-wrrt-sȝḥw-rʿ

wd.t(w) wr-ḫrp-ḥm(wt) 2 wʿbt ḥmwt ḥr.sn

(r) ỉr.t kȝt ỉm.sn r-gs nswt ḏs.f

ḫpr š rʿ nb

.t(w) ỉr.t ỉm.sn m stp-sȝ ẖrt-hrw

d.ỉn ḥm.f d.t ẖr-ʿ ỉm.sn

.t.sn m ḫsbḏ

 

ḏd.ỉn ḥm.f n wr-swnw nỉ-ʿnḫ-sḫmt

snb fnḏ(.ỉ) pn mr.r wỉ nṯrw

ḫp.w.k r ẖrt-nṯr

ỉȝwt wr.t

m ỉmȝḫw

rd ỉȝ(w) n nswt ʿȝ

dwȝ nṯr nb n sȝḥw-rʿ

sk sw rḫ(.w) ḥnʿ šmsw.w r-ḏr.f

ỉr ỉs pr.ỉỉ ỉḫt nb(t) m r n ḥm.f

ḫpr ḥr-ʿw(y)

sk rd.n n.f nṯr sỉȝ ỉḫt m ẖt

(n-ʿȝ-n) špss.f r nṯr nb

 

ỉn mr.ṯn rʿ

dwȝ.ṯn nṯr nb n sȝḥw-rʿ

ỉr nw

ỉnk ỉmȝḫw.f

n sp ỉr.ỉỉ ỉḫt nb(t) ḏw(t) r rmṯ nb

 

Sethe I 40-45 Tomb inscription of Weshptah (B I 243)

 

ỉn .f smsw ỉr n.f ẖrỉ-tp nswt mdw-rḫỉỉt nswt-mr-nṯr(?)

sk sw m ỉs.f n ẖrt-nṯr

... nfr-ỉr-kȝ-rʿ

nfrw kȝt tn

...

sk sw pr.f ḥr.sn

rd.ỉn ḥm.f twȝ.t(w).f

...

ỉḫr mȝȝ msw-nsw

...

bỉȝ.ỉn.sn ʿȝ wrt r ỉḫt nb(t)

ỉḫr sk ḥm.f ḥs.f sw ḥr.s

sw ḥm.f ỉs

n sḏm.f

...

ỉḫr msw-nsw smr.w wn m stp-sȝ sḏm.sn

nrw ḥr ỉb.sn r ỉḫt nb(t)

... ẖnw

rd.ỉn ḥm.f šm msw-nsw smr.w ẖrỉ-ḥb(t) wr-swnw

...

rd.ỉn ḥm.f ỉṯ.t n.f ȝʿw n

...

ḏd.sn ḫr ḥm.f wnt.f dbȝḫ.f

...

wn.ỉn ỉb n ḥm.f ḏw(.w) ʿȝ wrt r ỉḫt nb(t)

ḏd ḥm.f

ỉr.f ỉḫt nb(t) r st-ỉb

ỉw rf r ẖnw-ʿ

...

dwȝ.n.f rʿ

...

wd.t m ḥr ỉs.f

...

rd ḥm.f ỉr.t n.f ḳrsw m hbnỉ ḫtm

nỉỉ sp ỉr.t n kỉỉ mỉtw.f ḏr-bȝḥ

dd.w ỉm.f

... ỉptn m mḥtw...

...

rd ḥm.f wrḥt.f r-gs ḥm.f

ỉn .f smsw ỉr n.f ẖrỉ-tp nswt mdw-rḫỉỉt nswt-mr-nṯr(?)

...

ỉr.t(w) n.f ḫwdt

...

smȝ.f ỉm.s r

...

rd.ỉn.f šm.f

... nb m ẖnw

... wḏ ḥm.f rd.t(w) wd.t m ḥr ỉs.f

...

ḥs sw ḥm.f ḥr.s

dwȝ n.f n.f nṯr wr r ỉḫt nb(t)

 

m ỉs.f n ẖrt-nṯr nt(ỉ) m ḫʿ-bȝ-sȝḥw-rʿ

 

Sethe I 45, Iti, musician and servant of the Gods (L. 214)

 

(ỉmy-r) ḥst pr-ʿȝ

sḫmḫ ỉb n nb.f m ḥst nfr.t m-ẖnw pr-ʿȝ

ḥm-nṯr rʿ ḥwt-ḥr m st-ỉb-rʿ ḥm-nṯr nfr-ỉr-kȝ-rʿ

ḥm-nṯr sȝḥw-rʿ ḥm-nṯr nỉ-wsr-rʿ ỉtỉ

rḫ-nswt (ỉmy-r) ḥst pr-ʿȝ ḥm-nṯr rʿ ḥwt-ḥr wʿb nswt ỉtỉ

 

Sethe I 46-8 Inscription of Khuiwer (Strudwick Nb 219)

 

pr(.ỉ) m nỉwt(.ỉ) .n(.ỉ) m spȝt(.ỉ)

ḏd.n(.ỉ) mȝʿt ỉm ỉr.n(.ỉ) mȝʿt ỉm

nfr n.ṯn (ỉmỉ(w)-ḫt.ỉ) mȝʿ-ḫrw.ṯn tpỉw-ʿỉỉ(.ỉ)

ỉr ỉr.t.ṯn r nw

wn.n ỉr(.ỉ) mỉtt r ỉšt.ṯn (n) ỉmỉw-ḫt.ṯn

n sp ỉr(.ỉ) šn.nt rmṯ nb

n sp d(.ỉ) sḏr s nb (špt) ... nb

ḏr mswt(.ỉ)

ỉnk sb ḥtp(.w) ỉr ỉmȝḫw

mrỉỉ ỉt(.f) mrỉỉ mwt.f

ỉmȝḫw ḫr nt(ỉ)w ḥnʿ.f

bnr ḫr snwt.f

mrỉỉ n bȝk.w.f

ỉwt(ỉ) sp ỉr.f šn.nt rmṯ nb

rḫ-nswt sš-ʿ-nswt pr-ʿȝ

sȝb (ỉmy-r) (w)

sȝb sḥḏ (w) n ḥwtỉ-wrtỉ ỉmt-wrt nt ẖnw

ḫrp (w) sprw.w

wḏʿ-mdw m (hȝỉỉt)

pẖr mḥ m šwt

sȝb sḥḏ (w) n wpwt

sḥḏ (w) pr ḥrỉ-wḏb

(ỉmy-r) st-ḏfȝw

ḫrp (w) sprw.w m ḏȝḏȝt wr.t

(ỉmy-r) ỉmỉ-wrt ʿȝ(t) ḥr

(ỉmy-r) mšʿ nfrw

sḏm mdw m sštȝ nb

ḥtp-dỉ-nswt ỉnpw

ḫp(.f) ḥr wȝt nfr.t nt ỉmnt

ḫp.pt ỉmȝḫw ḥr.s

ỉȝw.k(wỉ) nfr wrt

wʿb.k(wỉ) ḥr wȝt nfr.t

m nb ỉmȝḫ ḫr nṯr-ʿȝ

sȝb sḥḏ (w) ḫw-w-wr

 

Sethe I 48-9 Inscription of Pehenwikai (Strudwick Nb 146)

...

ỉr rmṯ nb ʿḳ.t(y).f(y) ḥr twt pw m ʿbw.f

ỉr rmṯ nb ʿḳ.t(y).f(y) ḥr twt.w ỉpn m ʿbw.f

wn.n wḏʿ-mdw(.ỉ) ḥnʿ.f m bw nt(ỉ) wḏʿ-mdw ỉm

n sp ỉr.ỉỉ(.ỉ) ỉḫt ḏw(t) r ỉḫt nt rmṯ nb

...

ỉr.n(.ỉ) ỉs pw m ỉmȝḫw ḫr nswt

ỉr rmṯ nb ʿḳ.t(y).sn ỉm.f m ʿbw.sn

ỉr.t(y).sn ỉḫt ḏw(t) r.f

m-ḫt nn ḏd(w).n(.ỉ)

wn.n wḏʿ-mdw(.ỉ) ḥnʿ.sn m bw wḏʿ-mdw ỉm

 

Sethe I 49-51, Tomb inscription of Hotephiryakhet (B I 252, L. 225)

 

sȝb ỉrỉ-nḫn ḥtp-ḥr-ȝḫt ḏd.f

ỉr.n(.ỉ) ỉs pw m ỉšt mȝʿ(t)

n sp ỉṯ.ỉ ỉḫt nt rmṯ nb

ỉr rmṯ nb (wn.nw) ỉr.sn n(.ỉ) ỉḫt ỉm

ỉr(.ỉ) n.sn

dwȝ (n.sn) nṯr ḥr.s ʿȝ wrt

ỉr(.ỉ) n.sn nw ḥr t ḥr ḥnḳt ḥr ḥbs

ḥr mrḥt ḥr bdt ʿȝ wrt

n sp ỉr.ỉ ỉḫt nb(t) m wsr (r) rmṯ nb

mr nṯr ỉḫt mȝʿ(t)

ỉnk ỉmȝḫw ḫr nswt

sȝb smsw-hȝỉỉt ḥtp-ḥr-ȝḫt ḏd.f

ỉr.n(.ỉ) ỉs pw ḥr rmn ỉmnt(ỉ) m st wʿbt

nn wn.t ỉs ỉm n rmṯ nb

n-mrwt mk.t(w) ỉḫt sb(w) n .f

ỉr rmṯ nb ʿḳ.tỉ.sn ỉr ỉs pw m ʿbw.sn

ỉr.tỉ.sn ỉḫt ḏw(t) ỉr nw

wn.n wḏʿ-mdw(.ỉ) ḥnʿ.s(n) ḥr.s ỉn nṯr-ʿȝ

ỉr.n(.ỉ) ỉs pw m šwt

ỉmȝḫ(.ỉ) ḫr nswt ỉn n(.ỉ) ḳrsw

 

Sethe I 51-53, Inscription of Ptahshepses (B I 256, L. 213)

 

ẖrd ms(w).n mwt.f m rk mn-kȝw-rʿ

šd.f m-m msw-nswt m pr-ʿȝ n nswt m ẖnw-ʿ m ỉpȝt-nsw

špss ḫr nsw r ẖrd nb ptḥ-špss

ỉd ṯs mḏḥ m rk špss-kȝ-f

šd.f m-m msw-nswt m pr-ʿȝ n nswt m ẖnw-ʿ m ỉpȝt-nsw

špss ḫr nswt r ỉd nb ptḥ-špss

ỉḫr ḥs sw ḥm.f

rd n.f ḥm.f sȝt-nswt sms.t ḫʿ-mȝʿt m ḥmt.f

mr.n ḥm.f wn.n.s ḥnʿ.f r s nb ptḥ-špss

n wsr-kȝ-f wr-ḫrp-ḥm(wt)

špss ḫr nswt r bȝk nb

.f r dpt nb(t)

stp-sȝ

ʿḳ.f ḥr wȝwt ʿḥ šmʿw m ḥb.w nb(w) n ḫʿw

ptḥ-špss

n sȝḥw-rʿ

špss ḫr nswt r bȝk nb

m ḥrỉ-sštȝ n kȝt nb.t

mr.rt ḥm.f ỉr.t.s

snfr ỉb n nb.f rʿ nb ptḥ-špss

n nfr-ỉr-kȝ-rʿ

špss ḫr nswt r bȝk nb

ỉḫr ḥs sw ḥm.f ḥr ỉḫt

rd ḥm.f sn.f rd.f

nn rd.n ḥm.f sn.f ptḥ-špss

n nfr-f-rʿ

špss ḫr nswt r bȝk nb

.f r wṯs-nṯrw m ḥb.w nb(w) n ḫʿw

mrỉỉ n nb.f ptḥ-špss

mỉn ḫr nỉ-wsr-rʿ ʿnḫ ḏt stp-sȝ r.f

n ỉb n nb.f

mrỉỉ nb.f

ỉmȝḫ (ỉ)n ptḥ

ỉr.r mr.rt nṯr r.f

sbnr (ḥmwty) nb ḫr nswt ptḥ-špss

 

Sethe I 53, 54 Sinai inscription (B I 250)

 

ḥr st-ỉb-tȝwy nỉ-wsr-rʿ d ʿnḫ ḏt

nṯr-ʿȝ nb tȝwy nswt-bỉt nbty st-ỉb ḥr-nbw nṯrỉ

nỉ-wsr-rʿ sȝ-rʿ (mrỉỉ(?)) wȝḏt

ḫȝswt nb.t d ʿnḫ

sḳr nṯr-ʿȝ mnṯw

ḫȝswt nb.t

 

Sethe I 54 Sinai inscription (B I 263)

 

ḥr mn-ḫʿw nswt-bỉt mn-kȝw-ḥr d ʿnḫ ḏdt wȝs mỉ rʿ ḏt

wpwt ỉr.t.n ...

 

Sethe I 55 Sinai inscriptions of Dedkare-Isesi I (B, I, 264)

 

ḥr ḏd-ḫʿw sȝ-rʿ ʿnḫ ḏt

nswt-bỉt nbty ḏd-ḫʿw ḥr-nbw ḏd

mrỉỉ wȝḏt bȝw-p

d ʿnḫ snb ȝwt-ỉb nb(t) ḏt

wpwt nswt ỉr.t.n ḥw-..-ḥk...

 

Sethe I 55, 56 Sinai inscriptions of Dedkare-Isesi II (B I 266)

 

rnpt m-ḫt sp 4 ṯnwt mnmnt ʿwt nb(t)

d.t nṯr gm.t(w) (ʿȝt) m bỉȝt štȝ(t)(?) wḏ(?) m nṯr ḏs.f

ḥr ḏd-ḫʿw nswt-bỉt nbty ḏd-hʿw ḥr-nbw ḏd ḏd-kȝ-rʿ

ʿnḫ ḏt

wpwt nswt hȝb.t

ḥnʿ ʿpr-wỉȝ ỉmỉ-ỉrty nỉ-ʿnḫ-ḫntỉ-ẖt

r ḫtỉw-mfkȝt rn.f

 

Sethe I 56 Sinai inscriptions of Dedkare-Isesi III (B I 267)

 

(w) ḫȝswt nb(t)

sḳr nṯr-ʿȝ mnṯw

(w) ḫȝswt nb(t)

 

Sethe I 56 Sinai inscriptions of Dedkare-Isesi IV (B I 267)

 

rnpt-sp 9 ṯnwt mnmnt

 

Sethe I 57

 

sp tpỉ ḥb-sd nswt-bỉt ḏd-kȝ-rʿ mrỉỉ bȝw-ỉwnw

d ʿnḫ ḏdt wȝs ȝwt-ỉb nb(t) ḏt

 

Sethe I 57 Inscription of Seshemnefer (Strudwick Nb 234)

 

.n(.ỉ) m nỉwt(.ỉ)

pr.n(.ỉ) m spȝt(.ỉ)

ḳrs(.ỉ) m ỉs(.ỉ) pn

ḏd.n(.ỉ) mȝʿt mr.rt nṯr rʿ nb

bw-nfr pw wn ḏd(.ỉ) ḫr nswt ȝḫ(t) n rmṯ

n sp ḏd(.ỉ) ỉḫt nb(t) ḏw(t) r rmṯ nb ḫr ḥm n nb(.ỉ)

 

Sethe I 58 Inscription of Ptahhotep desher (Strudwick Nb 86)

 

ḥȝtỉ-ʿ tȝỉtỉ-sȝb-ṯȝt(ỉ) ptḥ-ḥtp-dšr

ỉr.t.n ỉmỉ-nfrt

 

Sethe I 59-67 Tomb inscription of Senezemib (B I 270)

 

...

ỉnk mḥ-ỉb n nswt m ḥrỉ-sštȝ n ḥm.f

m ỉmỉ-ỉb n ḥm.f

m ỉḫt nb(t)

ỉr kȝt nb(t) wḏ.t.n ḥm.f ỉr.t

wn ỉr(.ỉ) mỉ st-ỉb nt ḥm.f r.s

... ḥm.f

sk sw m st-ʿ

sk ḫpr...

rd ḥm.f wrḥ.t(w)(.ỉ) m ʿnd

...

n sp ỉr.t(w) mỉtt r-gs nswt n rmṯ.w nb(w)

...

ḥm.f ḏs.f m ḏbʿ.wy.f

r ḥs.t(.ỉ)

n ỉr.t(.ỉ) kȝt nb(t) wḏ.t.n ḥm.f ỉr.t

r nfr r mnḫ

ḫft st-ỉb nt ḥm.f r.s

wḏ-nswt (n) tȝỉỉtỉ-sȝb-ṯȝ(tỉ) (ỉmy-r) sš-ʿ-n-nsw

(ỉmy-r) kȝt nb.t nt nswt snḏm-ỉb

ỉw .n ḥm(.ỉ) mḏȝt.k tn

ỉr.t.n.k r rd.t rḫ.t(w)

... n mrt-ỉssỉ

ntt ... n pr-ʿȝ n ...

wn-mȝʿ snḏm-ỉb

m snḏm ỉb n ỉssỉ

...

... ḏd mr.rt ỉssỉ

r rmṯ.w nb(w) ḫpr m pn r-ḏr.f

...

... ḥwʿ nb ...

...

snḏm ỉb pw n ỉssỉ

...

ỉḳr ỉḳr.w...

...

 

wn.t.k r ỉr.t š

ḫft ḏd.f m ...

... nb.f

ỉw mr.n ḥm(.ỉ) sḏm mdw.k pn wrt

...

... ḥm ỉḫt nb(t) ...

ḏd (ỉmy-r) kȝt nb(t) nt nswt

...

 

wḏ-nswt (n) tȝỉỉtỉ-sȝb-ṯȝ(tỉ) (ỉmy-r) kȝt nb.t nt nswt

(ỉmy-r) sš-ʿ-n-nswt snḏm-ỉb

ỉw .n ḥm(.ỉ) snṯ wḏ pn

n ʿḥ n ỉssỉ nḥbt ...

... ȝw mḥ 1200 wsḫ mḥ 221

ḫft wḏ.ḏt n.k ...

ỉr.n ṯw ḥm nṯr r st-ỉb nt ỉssỉ

r rmṯ.w nb(w) ḫpr(w) m pn r-ḏr.f

ỉr(.ỉ) ỉḫt nb(t) wr.t ...

...

 

ỉr.t(w) wḏ

... r dmḏ sr.w ...

...

n ỉs.f pn ỉr(w).n(.ỉ) n.f n rnpt 1 ȝbd 3

sk sw m wʿbt nt ʿḥʿw

m pr-ḏt nt(ỉ) m nfr-ỉssỉ

...

ỉn(.w) ȝsḫ m wpwt ḥtp-nṯr m tȝ-mḥw šmʿw ...

... r mỉn mỉ mȝwt

ỉw rd ḥm.f ḫtm wḏ.w (r.s(?)) m sḏȝwt nt ʿ

...

ỉw ỉr.n.f ḥmw-kȝ

ỉw rd.n(.ỉ) d.t m

...

(sẖr(?)).s ỉn ḳstỉ

...

psš m

...

ḥr ḏȝt

ỉr(.w) ỉḫt nb(t) (ỉ)n ḥmỉỉ.w ỉpn

mỉ wn.t wḏ ỉm m ẖnw

...

.n ḳrsw pn ḥnʿ ʿȝ.f

r ȝḫt-ḫwfw

...

sȝṯ ʿȝ pḥt(y)-ỉssỉ rn.f

 

Sethe I 69 Inscription of Unas at Elephantine (Strudwick Nb 48)

 

ḥr wȝḏ-tȝwy nswt-bỉt wnỉs

nb ḫȝswt d ʿnḫ wȝs ḏt mrỉỉ ẖnmw d ʿnḫ ḏt

 

Sethe I 69-71 Inscription of Inti at Deshasheh (Strudwick Nb 271)

 

rḫ-nswt ỉntỉ ḏd.f

ỉr.n(.ỉ) ỉs pw m ỉšt mȝʿ.t

n ỉṯ.ỉ ỉḫt nt rmṯ nb

...

... ṯs n rmṯ nb

... n sp ỉr.ỉ ỉḫt ḏw(t) r rmṯ nb

ỉr ḥmwt nb.t ỉr.r(t) n(.ỉ) nw

wn.n ỉr.r(.ỉ) n.sn nw

dwȝ.sn n(.ỉ) nṯr ḥr.s

mr.ỉỉ.n.sn ỉr.t ...

ỉr.t ʿȝ wrt

n-mrwt dwȝ.sn n(.ỉ) nṯr ỉm

mrrw ỉnpw

rmṯ nb ʿḳ.t(y).f(y) r nw

dwȝ.f n(.ỉ) nṯr ỉm

ỉr.w n.f mr r(.f) m ỉšt.f

ỉr ḥm rmṯ nb ỉr.t.n.s(n) ỉḫt ḏw(t) r nw

ỉr.t.n.s(n) ỉḫt nb(t) nbḏ.t r nw

sỉn.t.sn ỉm

wn.n wḏʿ-mdw(.ỉ) ḥnʿ.sn ḥr.s ỉn nṯr-ʿȝ nb wḏʿ-mdw

m bw nt(ỉ) wḏʿ-mdw ỉm

ỉr ḥm rmṯ nb mr.tw.f ḳrs.f m ỉšt.f

ỉr.rt.f ... mkt m kt ỉḫt sb n .f

ỉmȝḫw n nṯr-ʿȝ pw

sb n .f ỉȝwt nfr(t) wrt

ỉnk ỉmȝḫw ḫr nswt

ỉnk ỉmȝḫw ḫr nṯr-ʿȝ

ỉnk mr.f nfrt msḏ.f ȝbt

mrrt nṯr pw ỉr.t ỉḫt mȝʿ(t)

 

Sethe I 71-72 Inscription of Seftjwa in Berlin (Strudwick Nb 190)

 

rḫ-nswt sfṯ-wȝ ḏd.f

ỉr.n(.ỉ) nw m ỉšt mȝʿ.t

 

Sethe I 75 Mortuary inscription of Nezemib (B I 279)

 

ʿnḫw tp(ỉ)w

swȝ.t(y).sn ḥr ỉs pn

st n(.ỉ) mw

ỉnk ḥrỉ-sštȝ

pr n(.ỉ) prt-ḫrw m ntt m-ḫt.ṯn

ỉnk mrỉỉ rmṯ

n sp ḥw.t(w)(.ỉ) m-bȝḥ sr nb ḏr mswt(.ỉ)

n sp ỉṯ(.ỉ) ỉḫt rmṯ nb m ʿwȝ

ỉnk ỉr ḥs.st rmṯ nb

 

Sethe I 76-79, Tomb inscription of Henku (B I 281, L. 225)

 

rmṯ nb nw ȝtft

ḥrỉw-tp ʿȝ.w nw kt spȝwt

swȝ.t(y).sn ḥr ỉs pn

ỉnk hnḳw ḏd(w) (n.f) nfr bnr

(st) mw

d t ḥnḳt n ỉmȝḫw ḫr mȝtỉt nbt ỉȝkmt(?)

ḫr nmtỉ ...pr.w nw mʿm(?)

 

n rpʿt ḥȝtỉ-ʿ sm smr-wʿtỉ ẖrỉ-ḥb(t) ḥrỉ-tp ʿȝ ȝtft

ỉmȝḫw ḫr nb.f hnḳw

ỉnk ỉmȝḫw

mrỉỉ n ỉt.w(.f)

ḥsỉỉ n mwwt(.f)

ḳrsw n ỉȝw.w.f

 

Sethe 77, line 8

 

ỉw rd.n(.ỉ) t n ḥḳr nb n ȝtft

ỉw ḥbs.n(.ỉ) ḥȝỉỉ ỉm.s

ỉw gr mḥ.n(.ỉ) wḏb.w.s m mnmnt

mḫr.w.s m ʿwt

ỉw gr ssȝ.n(.ỉ) wnš.w nw ḏwt ḏrwt nt pt

m ḫȝw n ʿwt

...

ỉw ỉr.n(.ỉ) ḥrỉ-tp (ỉmy-r) ỉt-šmʿ m spȝt tn

...

ỉw gr grg.n(.ỉ) nỉwwt ... m spȝt tn

m sȝb.w nw kt spȝwt

wn.w ỉw.sn n mrw ỉm.sn

ỉr(.ỉ) ỉȝwwt.sn m sr(w)

n sp kf.ỉỉ(.ỉ) s ḥr ẖrt.f

sỉw.f (wỉ) ḥr.s n nṯr nỉwt

ỉnk ḏd wḥm bw-nfr

n sp hm.ỉ s n wsr r.f

sỉw.f ḥr.s n nṯr

ʿḥʿ.n(.ỉ) ḥm r ḥḳȝ m ȝtft

ḥnʿ sn(.ỉ) ỉmȝḫw smr-wʿtỉ ẖrỉ-ḥb(t) ḥm-rʿ

ỉmȝḫ

ȝḫ(.ỉ) n.s m sȝ-prw nw mnmnt m grgt nt wḥʿ.w

ỉw grg.n(.ỉ) ỉȝt.s nb(t)  ...

m rmṯ.w mnmnt r... ʿwt m bw-mȝʿ

n ḏd(.ỉ) grg ỉm ...

ỉnk ỉgr mrỉỉ n ỉt(.f)

ḥsỉỉ n mwt.f

mnḫ ḳd n sn.f

ỉmȝ n snt.f

...

 

Sethe I 80 Tomb of Nebib at Deir el-Gebrawi (Strudwick Nb 268)

 

ỉmȝḫw ḫr (...) n mȝtỉt nbt ỉȝkmt

ḥrỉ-sštȝ n (ḫtmw-nṯr) ... ỉȝkmt

(ỉmy-r) ... n (ḫtmw-nṯr) nb-ỉb

ḏd.f

(.n)(.ỉ) m nỉwt(.ỉ) .n(.ỉ) m spȝt(.ỉ)

ỉr.n(.ỉ) ḥs.st m ỉmȝḫw ḫr nb.f rʿ nb

 

Sixth Dynasty

Teti

 

Sethe I 81-84 Inscription of Sabu called Ibebi (B I 283)

 

n wnỉs wr-ḫrp-ḥm(wt)

špss ḫr nswt r bȝk nb

.f r dpt nb(t)

stp-sȝ

ʿḳ.f ḥr wȝwt ʿḥ šmʿw m ḥb.w

sȝbw rn.f nfr ỉbbỉ

ỉmȝḫw ḫr nswt

ỉr ḥs.st.f

mr.r(w) nb.f

wr-ḫrp-ḥm(wt) (ỉmy-prwy)

(ny-ḥb-rʿ) ḥm-nṯr ptḥ ḥm-nṯr skr

sȝbw rn.f nfr ỉbbỉ

mỉn ḫr sȝ-rʿ ttỉ ʿnḫ ḏt wr-ḫrp-ḥm(wt)

špss ḫr nsw r bȝk nb

m ḥrỉ-sštȝ n kȝt nb.t

mr.rt ḥm.f ỉr.t.s

snfr ỉb n nb.f rʿ nb

wr-ḫrp-ḥm(wt) sȝbw

wr-ḫrp-ḥm(wt) ḥnk-nsw

...

wr-ḫrp-ḥm(wt) (ỉmy-prwy) (ny-ḥb-rʿ)

sbnr (ḥmwty) nb

ỉmȝḫw ḫr ỉtỉ nb

stp.n.f r.f

n ỉb n nb.f

ỉmỉ-ỉb n nb.f

mrỉỉ nb.f

ỉmȝḫw n ptḥ

ỉr mr.rt nṯr r.f rʿ nb ḫr nswt

mỉn ḫr sȝ-rʿ ttỉ ʿnḫ ḏt wr-ḫrp-ḥm(wt)

špss ḫr nswt r bȝk nb

.f r dpt nb(t)

stp-sȝ

ʿḳ.f ḥr wȝwt ʿḥ šmʿw m ḥb.w nb(w) n ḫʿw

wr-ḫrp-ḥm(wt) (ny-ḥb-rʿ) sȝbw

ỉḫr ḥs wỉ ḥm.f

rd ḥm.f ʿḳ(.ỉ) r ẖnw-ʿ

d(.ỉ) n.f ʿnḫw m bw nb

gm.m(w)(.ỉ) wȝt ỉm

n sp ỉr.t(w) mỉtt n bȝk nb mỉt(ỉ).ỉ ỉn ỉtỉ nb

n mr.r wỉ ḥm.f r bȝk.f nb

n ỉr.t ḥs.st.f rʿ nb

n wn ỉmȝḫ(.ỉ) m ỉb.f

ỉḳr.k(wỉ) ḫr ḥm.f

gm(.ỉ) wȝt m sštȝ nb n ẖnw

špss(.ỉ) ḫr ḥm.f

 

Sethe I 84-85 Inscription of Sabu called Thety (B, I, 288)

 

mỉn ḫr ḥm.f

wd wỉ ḥm.f m wr-ḫrp-ḥm(wt) wʿ.k(wỉ) ...

ḥwt-nṯr nt ptḥ (rsy-ỉnb-f) m st.f nb(t) ẖr-ḥr(.ỉ)

sk nfr n wn.n wr-ḫrp-ḥm(wt) wʿ ḏr-bȝḥ

... skr m šṯt

ỉḫt-nṯr nb(t) ỉrt nb(t) ỉr.t wr-ḫrp-ḥm(wt) 2

...

sk nfr n ỉr.t mỉtt (ỉ)n wr-ḫrp-ḥm(wt) nb

ḥr (hȝw) nsỉw-bỉtỉw nb(w)

... n ḥwt gs-pr

m sȝr ḫr ḥm.f

wd wỉ ḥm.f

... ẖr-ḥr(.ỉ)

sk ỉȝwwt.sn mỉ ỉt.w.sn

... ẖr-ḥr(.ỉ)

ỉr.t m r-ḏr.f

sk nḫt ỉb n ḥm.f r ỉḫt nb(t) ỉr.t ỉm

 

Sethe I 86-87 Inscription of an unknown builder (B, I, 290)

 

ỉr.k(wỉ) r ḥs.t wỉ ḥm.f ḥr.s ...

rd ḥm.f ʿḳ(.ỉ) r ẖnw-ʿ

stp-sȝ nb r ỉtỉ

...

rd ḥm.f pr smr rʿ-wr(?)

dwȝ.f n(.ỉ) nṯr ḥr.s

...

mỉn ḫr ttỉ nb(.ỉ) ʿnḫ ḏt

...

hȝb wỉ ḥm.f

r ḫrp kȝt m ḥwt-kȝ ...

(r ḫrp kȝt) m r-ȝw ...

ỉr.n(.ỉ) rwt ỉm

ḥr ḫrp kȝt

...

rd.n ḥm.f ḫd ...

 

Sethe I 87-88 Mereruka (Litterature historique sous l’Ancien Empire égyptien, p. 155)

 

...

mỉ wʿb.sn r ḥwt-nṯr nt nṯr

wn.n wḏʿ-mdw(.ỉ) ḥnʿ.sn ḥr.s

... m wnwt ẖrỉ-ḥb(t)

ỉw gr ỉ.bs.k(wỉ) ...

ỉw gr rḫ.k(wỉ) ỉʿr.t.f nỉỉ(?) n nṯr-ʿȝ

ỉw gr rḫ.k(wỉ) špss.t.f nỉỉ(?) ḫr nṯr-ʿȝ

... m sḫt

nỉỉ rd ḫpr ỉḫt nb(t) msḏ.ḏt.f ḏt

...

ḏd(.ỉ) nw r ḏrw nb(w)

ʿḳ.t(y).sn r ỉs pn ḏt

...

m smrw-wʿt(ỉw) špss.w ḫr nswt

sk wỉ m sʿḥ pn

 

ỉnk ḥsỉỉ n ỉt..f

...

ỉnk wr n nswt

ỉw sb.n(.ỉ) ỉmȝḫ

 

Pepi I

Sethe I 91-92 Sinai inscription (B I 302)

 

nswt-bỉt nbty mrỉỉ-ẖt mrỉỉ-rʿ d ʿnḫ nb ḏt

ḥr mrỉỉ-tȝwy

sp tpỉ ḥb-sd

d(t) sḫt

ʿnḫ ḥȝ.f

bḥdt(ỉ)

nṯr nfr nb tȝwy

 

rnpt m-ḫt sp 18 ȝbd 4 šmw sw 6

wpwt ỉr.t.n (ỉmy-r) mšʿ ȝbdw (ỉmy-r) mšʿ mrỉỉ-rʿ-ʿnḫ

 

Sethe I 93 II The expedition inscriptions (B I 298)

 

rnpt ḫt sp 18 ȝbd 3 šmw sw 27

nswt-bỉt mrỉỉ-rʿ ʿnḫ ḏt sp tpỉ ḥb-sd

wpwt nsw ỉr.t.n (ỉmy-r) kȝt nb(t) nt nswt smr-wʿtỉ

mḏḥw nsw (m) ḳd (ỉmy-prwy) mr-ptḥ-ʿnḫ-mrỉỉ-rʿ

.f ẖrỉ-ḥb(t) mr-ptḥ-ʿnḫ-mrỉỉ-rʿ

ḥnʿ ḫtmw-nṯr ỉḫỉ ỉḥw

 

Sethe I 94 III

 

rnpt ḫt ...

wpwt nswt ỉr.t.n (ỉmy-r) kȝt nb(t) nt nswt smr-wʿtỉ

mḏḥw nsw (m) ḳd (ỉmy-prwy) mr-ptḥ-ʿnḫ-mrỉỉ-rʿ

(ỉmy-r) wpwt ḥtp-nṯr (ỉmy-prwy) ẖrỉ-tp nsw sȝb sḥḏ ssỉ

sš-ʿ-nswt ḫnw

sȝb (ỉry-mḏȝt) ḫwỉ

ḫtmw-nṯr ỉḥw

ḫtmw-nṯr ỉḫỉ

 

wpwt nswt ỉr.t.n ḫtmw-nṯr ỉḫỉ

.f ʿpr-wỉȝ ỉmỉ-ỉrty ỉḫỉ 

...

(ỉmy-r) ḳd(w) mr ṯṯỉ

 

Sethe I 94 (Strudwick Nb 64 E)

 

ḥr mrỉỉ-tȝwy sȝ-rʿ d ʿnḫ ḏt

bỉkw-nbw nbty mrỉỉ-ẖt pỉpỉ ʿnḫ mỉ rʿ

nswt-bỉt mrỉỉ-rʿ sp tpỉ ḥb-sd

wpwt nswt ỉr.t.n ḫtmw-nṯr ỉḫỉ

.f ʿpr-wỉȝ ỉmỉ-ỉrty ỉḫỉ

(ỉmy-ḫt) ḥmwt pr-ʿȝ

mrỉỉ-rʿ-nfr

ḫw-n-ptḥ-mrỉỉ-rʿ

ḫw-n-ḥr-mrỉỉ-rʿ

nfr-ḥr-n-ptḥ-mrỉỉ-rʿ

sʿnḫ-ptḥ-mrỉỉ-rʿ

(ỉmy-r) (ḳdw) mr ṯṯỉ

 

Sethe I 95-96 Hatnub quarry (B I 304)

 

ḥr mrỉỉ-tȝwy nsw-bỉt mrỉỉ-rʿ d ʿnḫ ḏt

sp tpỉ ḥb-sd

rnpt-sp 25 tpỉ ȝḫt sw 1

wpwt nswt ỉr.t.n smr-wʿtỉ wr-dỉw pr ḏḥwtỉ

ẖrỉ-tp nsw ḥrỉ-sštȝ

ḫrp nst.y (ỉmy-r) ʿḥ (ỉmy-r) šmʿw ḥrỉ-tp ʿȝ n wnt

ḫw-w(ỉ) n-ʿnḫ-ss-ẖnm

 

Sethe I 97 I Beloved of the lord of Coptos (Min) (B I 296)

 

mrỉỉ nb gbtỉw

 

Sethe I 98-110, Inscription of Uni (B I 292-94, 306-15, 319-24, L. 150)

 

ḥȝtỉ-ʿ (ỉmy-r) šmʿw ỉmỉ-ỉs ỉrỉ-nḫn ḥrỉ-tp nḫb smr-wʿtỉ

ỉmȝḫw ḫr wsỉr ḫntỉ ỉmntỉw wnỉ

ḏd.f

 

(L. 150)

 

ỉnk ỉd ṯs mḏḥ ḫr ḥm n ttỉ

ỉȝwt(.ỉ) m (ỉmy-r) šnʿw

ỉr.n(.ỉ) sḥḏ (ḫnty-š) pr-ʿȝ

 

(B 307)

 

 ... smsw n ḏbȝt