Warning: In this section I decided to display the literal transliteration that is to say the word as it is written and NOT as it should be written. The transliteration of reference will be mentioned when known to me. The comparison of both will reveal in full to the reader the Ancient Egyptians' stenographical way of writing.


The vocabulary displayed is partly built on the book of Raymond O. FAULKNER, A Concise Dictionary of Middle Egyptian, Oxford, 1962. Specials thanks are given to the Griffith Institute for the permission to use it.


Book of Night

 

Bibliography : Frankfort, Henri, de Buck Adriaan, Gunn Battiscombe, The cenotaph of Seti I at Abydos, 2 vol.,  EES 39, London 1933, Text, EES 39.1, chapter VI, Plates, EES 39.2, pl. LXXV-LXXX ; Piankoff, Alexandre, Drioton, Etienne, Le livre du jour et de la nuit, BdE 13, Cairo, 1942, p. 31-81 ; Carrier, Claude, Grands livres funéraires de l’Egypte pharaonique, Paris, 2009, p. 449 et sq.

 

Introduction

...

 

2e Heure

 

Piankoff-Drioton p. 35

 

ḥtp m ʿnḫ ỉn ḥm n nṯr pn ỉr.t sšp ḥḏ m kkw wbȝ sbḫt nt pt m

ỉmntt wḥʿ tkȝ m ssyw šsp nfrt nt dpt-nṯr ỉn sḳdwt

ỉr.t hnw ỉn nṯrw dwȝt spr r sbḫt tp.t nbt pt [nbt tȝwy ] r

wnwt 2.nwt (šsȝt-mkt-nb-s) nṯr ỉmy wnwt tn m sšmw n nṯr pn ỉȝḫw

sbḫt tp.t nbt sdȝw ḳȝ.t snbwt ḥrt-tp nbt ḫbḫbt sr.t mdt

ḫsf.t nšn nḥm.t ʿwȝ (ỉn) .ỉ(w) nbt nrw

 

Piankoff-Drioton p. 34

 

ỉmn-rn-f

nb-sšd

sʿryt

nʿ(ȝ)yt

ḫfd

rs-wr

ḥr-st-f

stpty

 

Piankoff-Drioton p. 34

 

nṯrw rsy(w)

nṯrw mḥt(yw)

nṯrw ỉmnt(yw)

nṯrw ỉȝbt(yw)

bȝw-p

bȝw-nḫn

psḏt-ʿȝt

psḏt-šrt

 

Piankoff-Drioton p. 37

 

ḏd-mdw šsp(w) ṯn tp.w.ṯn ỉʿb(w) n.ṯn ḳs.w.ṯn šsp(w) n.ṯn ḥtp.ṯn

 

Piankoff-Drioton p. 32

 

sỉȝ

mḥn

mȝʿt

ḥʿw (rʿ)

ḥw

 

Piankoff-Drioton p. 37

 

wḏ-mdw n nṯrw šsp.w tp.w.ṯn ỉʿb(w) n.ṯn ḳs.w.ṯn

šsp(w) n.ṯn ḥtp.ṯn

 

Piankoff-Drioton p. 39

...

ȝḫw

sʿḥw

mtw

sỉȝ

 

Piankoff-Drioton p. 39

 

ḏd-mdw ỉp(w) ỉb(w.ṯn) šsp(w) ȝwt.ṯn

 

Piankoff-Drioton p. 38

 

nnyw

ssyw

nntyw

 

Piankoff-Drioton p. 38

 

ḏd-mdw ỉp(w) wḏb.w [ḏd-mdw šsp(w) n.ṯn tp.w.ṯn ỉʿb(w) n.ṯn ḳs.w.ṯn šsp(w) n.ṯn ḥtp.ṯn]

nfʿ.w rd.wy.ṯn

 

...

 

3e Heure

 

Piankoff-Drioton p. 39

 

sbḫt 2.nwt rkḥ.t bsw ʿḫm.t ḏȝft spd.t pʿw ḫȝḫ.t smȝ n nḏnḏ.n.s

ỉwt.t swȝ ḥr.s nn nhw sʿr.t n nb.s N

 

Piankoff-Drioton p. 41

 

sḳd.t ỉn ḥm n nṯr pn spr r sbḫt 2.nwt rkḥ(t) bsw ʿḫm.t ḏȝft

spd.t pʿw ḫȝḫ.t smȝ nn nḏnḏ.n.s ỉwt.t swȝ ḥr.s nn nhw sʿr.t

(n) nb.s r wnwt 3.nwt dn.t ḫfty.w nṯr ỉmy nỉwt tn m sšmw n nṯr pn tȝwy

 

Piankoff-Drioton p. 40

 

wtt

ỉryt

sšpt

nmḥ

sty-ḥr

ḥwn

bỉk

wȝḏ-ḥr

ḥns-wr

šwdw

ḫn-ỉb

smty

ỉwn-nww

nbt-rnpwt

ỉnn-ʿnḫ

ddw-ṯȝw

ỉmy-ḥwt-ȝtf

dfd-dbn

 

Piankoff-Drioton p. 42

 

rsw

sḏrw

ỉgrw

nhsw

mḥw

ȝḫw

šw

sḫtyw

mỉntyw

 

...

 

4e Heure

 

Piankoff-Drioton p. 43

 

sbḫt 3.nwt dm.t ds.w ḥnwt tȝwy sḥḏ.t ḫfty.w wrḏw-ỉb ỉr.t sdȝw

šw(w) m ỉw sḥr.t ḏwt [n nb tȝwy N]

 

Piankoff-Drioton p. 44

 

sḳd.t ỉn ḥm n nṯr pn spr r sbḫt 3.nwt dm.t ds.w ḥnwt tȝwy sḥḏ.t ḫfty.w

wrḏw-ỉb ỉr.t sdȝw šw(w) m ỉw sḥr.t ḏwt r wnwt 4.nwt wrt

m sḫm.s nṯr ỉmy wnwt tn m sšmw n nṯr pn psš-ḥtp-f

 

Piankoff-Drioton p. 46

 

ỉḫmtyw

ḥtrtyw

wḏbw

 

Piankoff-Drioton p. 44

 

ỉmy-sn

nbnnbn

ʿȝ-ỉb

ḥr(wy)-sy

sḫm

swḥ

ḏd(w)

ḥmswt

ʿḥʿ

ỉmy-ỉwnn-f

ḳȝ

nhȝ

ʿm-ʿȝ

 

...

 

5e Heure

 

Piankoff-Drioton p. 46

 

sbḫt 4.nwt nbt pt ḥnwt tȝwy ndb.yt nbt tm ʿȝ.t šfšft

 

Piankoff-Drioton p. 47

 

sḳd.t ỉn ḥm n nṯr pn spr r sbḫt 4.nwt nbt pt ḥnwt tȝwy ndb.yt nbt tm

ʿȝ(t) šfšft r wnwt 5.nwt ḥrt-ỉb dpt.s nṯr ỉmy wnwt tn m (sšmw) nṯr pn mȝʿ-ḥr

 

Piankoff-Drioton p. 47

 

ẖr-rmnty(?)

ḏbʿty

ỉmnt-wrt

nbỉt

ḫtw-r-ḫtw

stn-ḥȝt

nḏm-ỉb

st(nt)-ỉt-s

rmnwtt

 

Piankoff-Drioton p. 48

 

(ỉmyw-ḫt stš)

rmntyw

wtw

ḥȝw

bȝwtyw

ngȝyw

dt-ḏrw

ḏȝmww

wʿšw

 

...

 

6e Heure

 

Piankoff-Drioton p. 49

 

sbḫt 5.nwt nbt ʿnḫ ḥr rn n nswt-bỉt nb tȝwy N sȝ-rʿ nb ḥʿʿwy m ḥrt nb ḫʿw N mr ptḥ-skr

 

Piankoff-Drioton p. 50

 

sḳd.t ỉn ḥm n nṯr pn spr r sbḫt 5.nwt nbt ʿnḫ r wnwt 6.nwt msprt nṯr

ỉmy wnwt tn m sšmw n nṯr pn ḥr-ḥry-ḫt

 

Piankoff-Drioton p. 49

 

ḥkn-tp

nbt-wȝḏt

sšn

sṯnt

mḳryt

ỉp-ỉbw

ḫpr-m-nww

wṯss

ȝw-ʿ

ʿšȝt-ʿmȝw

smnḫt

msḫtywt(?)

ỉȝw

 

nḥsy.

mḏȝw.w

ṯmḥw

ʿȝm.w

rmṯ kmt

rmṯ dšrt

 

...

 

 

7e Heure

 

Piankoff-Drioton p. 56

 

sbḫt 6.nwt nbt ḏsrw štȝ.w ḥr rn n nswt-bỉt nb tȝwy N sȝ-rʿ sḥb sp 3 wỉȝ n nb ḥḥ.w nb ḫʿw N mr wsỉr ḫnty mȝʿt

 

Piankoff-Drioton p. 57

 

sḳd.t ỉn ḥm n nṯr pn spr r sbḫt 6.nwt nb ḏsrw štȝ.w r wnwt 7.nwt ḥw.t smȝy.w swty nṯr ỉmy wnwt tn m šsmw nṯr pn srr (skr)

 

Piankoff-Drioton p. 58

 

sḳd.d .w ʿnḫ.w sḳd.d ẖȝwt.sn m st.sn

 

šmȝw

ʿḫw

...

 

Piankoff-Drioton p. 57

 

sḫm-wr

nty

ỉwtw

n-ʿmm-f

ỉbȝ

ḫns

tȝ-snt

mst-sȝ-s

ḫpr-m-kkw

ḥrrty

sfg

knsty

 

Piankoff-Drioton p. 52

 

ỉr.t.n ḥr n ỉt.f wsỉr ỉr.t ʿḳt sȝḫ nṯr ḏbȝ sšd

ntṯn sbỉ.w ỉr.w wt.w (ḫr) ỉt.ỉ

d(t) n ỉt.ỉ wsỉr ḥw.n.ỉ ḫfty.tn pw m ḫnty-n-ỉrty

swt pw ḥw.f tn m ḫnty-ỉrty

...

 

8e Heure

 

Piankoff-Drioton p. 59

 

sbḫt 7.nwt ḥrt-tp ʿḥȝ(t) ḥr nb.s ḥr rn n nswt-bỉt nb tȝwy N sȝ-rʿ nb ḫʿw nb nryt

m ỉmntt N mỉ rʿ

 

Piankoff-Drioton p. 60

 

sḳd.t ỉn ḥm n nṯr pn stnm wȝt swȝ ḥr sbȝ nȝrrf spr r sbḫt 7.nwt ḥrt-tp ʿḥȝ(t) ḥr nb.s r wnwt 8.nwt nbt grḥ

 

nṯr ỉmy wnwt (tn) m šsmw n nṯr pn ḥr-dwȝty

 

Piankoff-Drioton p. 60

 

ʿḥʿty

ḥry-mkȝt

sšmw

 

Piankoff-Drioton p. 59

 

nb-ḏȝrw

ḥry-ḫnty

 

Piankoff-Drioton p. 62

 

sỉȝ

dwȝ-mwt-f

ȝst

ḳbḥ-snw-f

nbt-ḥwt

 

sḫm-ỉr-f

wʿb-tp-ḥȝt

bnn-ḥr-psḏt-pḏt

ḥr-tp-nḥb(t)

ṯs-ḥrw

 

wsỉr

ḥr-nḏ-ỉt-f

(stš)

 

nt

...

ỉnp

šw

ḥpwy

srḳt

ḥpỉ

ỉmstỉ

tfnt

sndt

 

Piankoff-Drioton p. 61 (put in a different order)

 

... ȝḫ.w sʿḥ.w mwt.w nnw ssyw ... nntyw rsyw sḏrw ỉgr.w nhsw mḥw .w(?) šwtyw sḫty.w mỉntyw 

...

 

9e Heure

 

Piankoff-Drioton p. 64

 

sbḫt 8.nwt smr.t nswt ḥr rn n nswt-bỉt nb tȝwy N sȝ-rʿ nb ḫʿw N mry nṯrw ỉmy.w ẖrt-nṯr m smt

 

Piankoff-Drioton p. 65

 

sḳd.t ỉn nṯr pn spr r sbḫt 8.nwt mr.t (nswt) r wnwt 9.nwt mk.t nb.s nṯr ỉmy wnwt tn m šsmw n nṯr pn (bȝ-pf)

 

Piankoff-Drioton p. 64

 

pr(t) m wwt(?)

...

ʿȝ ỉmy dwȝt

...

... sḫrw ...

...

 

Piankoff-Drioton p. 66

 

ḏd-mdw ỉn (sỉȝ) ỉ.nḏ ṯn .w.ṯn ỉnpw ỉp.f ỉb.w.ṯn nṯr(w) r pt .w r

ỉsfty.w ỉmy.w.ṯn nw(.w) m bw pf nty.ṯn ỉm.f nn .ṯn

nṯr.tn nnw mḥ.ww mḥ.w.ṯn ḥnʿ ḥʿp mnỉ.ṯn ḥnʿ ḏfywt

sr.y.tn wḏb.w sȝḫ.w mȝʿ.t(w) ḥb{yt} r (wdḥw.w).ṯn

dd.t(w) n.ṯn šsp.ṯn kȝmw(tt).ṯn ỉr.t.ṯn ỉrw rs wnn-nfr

ỉm.ṯn r bw (ẖry.f) ḏt mȝʿ.w ỉm.ṯn m-ḫt wsỉr m-bȝḥ.f

m tpyw-ʿ.f d(.w) ȝwt.ṯn (ỉtn) m ỉrt.y.ṯn ṯȝw m fnd.ṯn

 

Piankoff-Drioton p. 68

 

ḏd-mdw .n n .n .n m (spȝt).n n ỉr.n ỉsft ...

r ỉgr ỉty.n mr.n nṯr ḫnty nṯrw.n nn (ỉḥw) ḥr mȝʿt.f

d.n n ḥr n wsỉr ỉm.f wʿ

...

 

Piankoff-Drioton p. 66

 

ȝḫ.w sʿḥ.w mwt.w nnw ssyw nntyw rsyw sḏrw ỉgr.w nhsw

mḥw .w(?) šwtw sḫty.w mỉntyw

 

...

 

10e Heure

 

Piankoff-Drioton p. 71

 

sbḫt 9.nwt nbt snḏ ḥr rn n nswt-bỉt nb tȝwy N sȝ-rʿ nb ḫʿw nb mȝʿt m ẖrt-nṯr

N mȝʿ-ḫrw mỉ rʿ n pt

 

sḳd.t ỉn ḥm n nṯr pn spr r sbḫt 9.nwt nbt snḏ (r) wnwt mḥ.t

10 ḏnḏn.yt nṯr ỉmy wnwt tn m šsmw n nṯr pn wȝḏ-mwt-f

 

...

 

11e Heure

 

Piankoff-Drioton p. 72

 

sbḫt mḥ.t 10 mk.t nb.s ḥr rn n nswt-bỉt nb tȝwy N sȝ-rʿ nb ḫʿw N mȝʿ-ḫrw (ḫr) nb.w ẖrt-nṯr

 

Piankoff-Drioton p. 73

 

sḳd.t ỉn ḥm n nṯr pn spr r sbḫt mḥ.t 10 mk.t nb.s r

wnwt mḥ.t 10 sbȝyt nṯr ỉmy wnwt tn m šsmw nṯr pn nbw-nṯrw

 

Piankoff-Drioton p. 72

 

ḏsr-ỉrt

mry-ḥr

ỉn-s-nmʿ-s

nḥm-s-m-ʿ-nḳn-s

bnbn

ḥḏḏw

wȝḥ-ʿḫw

ns-tp-r-f

mr(w)-f-wʿw-wrt(?)

 

Piankoff-Drioton p. 74

 

...

wn.n(w) tp ỉr.w.sn snṯr n nṯrw ỉmy.w dwȝt

wn.n.sn m šmsw nṯr pn d(.w) n.sn ȝwt n

šnʿ.ʿ.sn ḥr sbȝ.w n nb.w ḫrt kf(t) n ʿfnt.ṯn

sfḫ n wty(w).ṯn n ḫb t.ṯn

 

12e Heure

 

Piankoff-Drioton p. 75

 

sbḫt mḥ.t 11 ḫsf.t ḫmyw ḥr rn wr n nswt-bỉt nb tȝwy N sȝ-rʿ nb ḫʿw N mȝʿ-ḫrw m nb.w sbȝ.w m ḥtp

 

Piankoff-Drioton p. 76

 

sḳd.t ỉn ḥm n nṯr pn spr r sbḫt mḥ.t 11 ḫsf.t ḫmyw

r wnwt mḥ.t 12 mȝȝ.t nfrw rʿ nṯr ỉmy wnwt tn m šsmw n

nṯr pn pȝwty nnt nsw-bỉt nb tȝwy N sȝ-rʿ nb ḫʿw N (ỉmȝḫ ḫr) ptḥ n st nfrw

 

Piankoff-Drioton p. 75

 

ỉry-n-mny

sȝw-ḫȝb(y)t

ḳn-sbỉw

ṯȝw-n-r

ỉmy-ȝgb-f

ḥr(y)-ỉb-ỉʿḥ-f

nḥm-ḥʿw-f

smh-ḫftyw-f

ỉn-ḥrt-ʿnḏ

 

---------------------------------------------------------------------------

Cryptographic texts

 

Piankoff-Drioton p. 84; Carrier, op. cit. p. 509

 

.w ỉȝbty.w nṯrw pw nḏ.w ȝḫt ỉȝbt.t ỉwnw

dwȝ rʿ sḫʿ.t.f ỉn .w ỉȝbty.w .w ỉȝbty.w

nṯrw 4 pw dwȝ.ww rʿ ntsn sḫʿ.ʿ rʿ wn

r-ʿȝ m sbȝ 4 n ȝḫt ỉȝbt.t nt pt

ntsn sḥḏ.ww n.f m ỉtrty wḏȝ.sn

r-ḥȝt rʿ wbn(.w) rʿ nb ḫft ḫpr wbn

rʿ ḫpr.sn m gỉf.w ỉw.sn ḥr wȝt.f nb.t ḫft

ḥr 4 ỉw nty m ḥr nḥbt wʿ.t

mỉ sšm wr pn ỉmy ḏdt ʿn.n.sn ḫft

ʿḥʿ rʿ r šsp mdw-nṯr ỉmy.w wỉȝ

n rʿ ntsn dd dwȝwt rʿ n ỉmy.w

pt m ḥs.t.f ỉw.ỉ rḫ.k(wỉ) sn m mdw-nṯr ṯs 4 pw

sštȝ(w) ʿḳ(w).k m-ẖnw.s ỉm.k ḏd r

sḏm rḫyt nb.t

 

Carrier, op. cit. p. 509 and 501

ḏd-mdw ḥst ỉn mw nṯrw m-ḫt rʿ wbn.f

m ȝḫt ỉȝbt.t nt pt nb.w ȝḫt pw ntsn

sʿr.ww mȝʿt n rʿ

wpš.f ḫpr ḥr 4 ḥr nḥbt.f nn

sỉȝ.n.tw.f twt ḏrty snḏ(.w) pt m

wsrw.k sšd(w) wpt m ḥnwty ỉnḏ-ḥr.k

ỉmny ỉr ḫpr(w).f m nḫn pr.f

m ỉmnw.f ḫm.n mwt.f rn.f ḏȝ.k pt

m ḥtp pḏ(.w) n.k ngȝ.w ỉnw ỉn ỉmy.w

pt sḫr.n.k ʿȝpp nḏm(.w) ỉb.k m š.w.k

štȝ.w ḥtp.k m sḫwt.k nt mfkȝt nw nṯrw

bntyw rn.sn nỉwt.sn pwnt ỉw.w m

ḫȝst knmtyw-ḥr ḥr ḫȝst wṯnt rn.s

wȝḏ-wr ỉȝbty .sn ȝḫt ỉȝbt.t ẖȝwt.sn pw

gr špỉw

 

Carrier, op. cit. p. 487

.w ỉmnty.w nṯrw pw nḏ.w ȝḫt

ỉmnt.t ỉwnw ntsn sb(y)w wỉȝ n rʿ r pt

 

smȝ.n.sn sṯȝyw m-ẖnw ȝḫt ỉmnt.t

ḫprw.sn pw š ỉmnty nỉw rn.f

.sn ỉnrty ʿȝ.ty ḥr-ỉb wȝḏ-wr

ỉmnty š rḫyt nty.w r ḏr.w nw

rn.sn nỉwt.sn pw ỉw.ỉ rḫ.kwỉ sn ḏrt.y dpt-nṯr

m ḳd pn nty m ỉw.w m .w ʿnḫ.w

ʿp.sn m ʿryt nt ȝḫt ỉmnt.t

ḥnʿ rʿ rʿ nb n ḥtp.w r ỉw.sn

ḥtp.sn m nw n sḫn.y pw nn spr rʿ

ȝt ʿp.p.w m ȝḫt nn ʿḳ.w n t(ȝ) pt

ỉr nw ỉr.w ỉn rʿ n ...

...

ḫnty.w pw pt sȝw.w ȝḫt mk.w ỉwnw

ntsn ḏȝ rʿ rʿ nb ḫft ms.tw nṯr

n wnwt pr.t n

 

.w mḥty.w nṯr 4 pw nḏ.w ȝḫt

mḥt.t m ʿ mḥt(y) (ww) sȝw ḥnʿ ḏdw

ptḥ.w st nfrw

 

Carrier, op. cit., p. 507

.w 4 mḥty.w nṯr 4 pw nw šmsw.w

ntsn ḫsf.ww nšny m pt hrw pf n ʿḥȝ ʿȝ

ntsn šsp.ww ḥȝtt ḫrp.ww pḥtt

m wỉȝ n rʿ ḥnʿ ỉst nt ỉḫmw-sk

mḥtyw 4 msḫtyw wpš.sn m ḥr-ỉb pt

m ʿ rsy sȝḥ ʿn.n.sn r ȝḫt ỉmnt.t

ỉr msḫtyw pw n stš wn.n.f m pt mḥt.t

n mnỉt.y n ds.w m nwḥ n ḏʿm ỉw n ȝst

m rrt ḥr .t.f ỉw mw nṯrw.f

ḥȝ ḥȝ m nṯrw ȝḫt rd.n st rʿ m-ḫt.f

ḥnʿ ȝst r-ḏd sȝw šm.f r pt rs.t

r mw nṯrw ḫpr.w m wsỉr nty m-ḫt sȝḥ

 

nb.w ʿnḏty pw bntyw rn.sn ỉw.w

m š pb rn.f m tȝ-nṯr mḥty

nỉwt.sn pw kftyw ỉw ḫpr.sn m š.w nw pt

m wȝḏ-wr mḥty ny-sn pw ḫȝst.sn pw ȝḫt

mḥt.t

 

nb.w ʿnḏty pw bntyw nb.w rḫyt

m ʿnḏty ntsn swḏȝ rmṯ.t m-ʿ pn

nty m-ḫt ḫnty sbȝ.w

---------------------------------------------------------------------------

Piankoff-Drioton p. 79

 

nṯrw dwȝ.ww rʿ pr.f m dwȝt .f m tȝ-tnn sb.sn rʿ m

ḥtp mȝʿ-ḫrw

 

Piankoff-Drioton p. 80

 

wnn-nfr

nb-ʿnḫ

wḏʿ-ỉt-f

nfȝ-ḥr

ḥȝywt

ʿḥȝ-dn-tpw

sdndn-pt

wḏʿ-mdw-ḫft-rḫ-f

sḫty-pt

ỉwʿ-n-nḥḥ

 

Piankoff-Drioton p. 80

 

pr.t m dwȝt ḥtp m mʿnḏt sḳd.t nwn r wnwt nt rʿ ptr(t) nfrw

nb.s ḫpr m ḫpr ḥfd.t r ȝḫt ʿḳ m r pr(t) m kȝt wbn m r

n ʿȝ.wy ȝḫt r wnwt sḫʿ.t nfrw rʿ r ỉr.t ʿnḫ rmṯ.t

 

Piankoff-Drioton p. 80

 

ḥḥw

ḥḥwt

 

mʿnḏt 

 

ȝst

nbt-ḥwt