Bibliography:


Sethe, Kurt, Helck, Wolfgang, Urkunden der 18. Dynastie, Berlin, 1984 (Sethe); Breasted, James Henry, Ancient records of Egypt : historical documents from the earliest times to the Persian conquest, 5 vol., Chicago, 1906-1907 (B II and III); Lalouette, Claire, Thèbes ou la naissance d'un empire, Paris, 1986 (L.)


The vocabulary displayed is partly built on the book of Raymond O. FAULKNER, A Concise Dictionary of Middle Egyptian, Oxford, 1962. Specials thanks are given to the Griffith Institute for the permission to use it.


Reign of Ahmosis


Stela of King Ahmosis, Karnak 

 

Sethe 14 (L. 131)

 

ḥr ʿȝ-ḫprw nbty t(w)t-mswt ḥr-nbw ṯs-tȝwy

nswt-bỉt nb tȝwy nb-pḥt(y)-rʿ sȝ-rʿ mry.f ỉʿḥ-ms ʿnḫ ḏt

ỉmn-rʿ n ẖt.f mry.f

ỉwʿw.f rd(w) n.f nst.f

nṯr nfr n wn-mȝʿ

ṯmȝ-ʿ

nn grg ỉm.f

sḫm-ỉr-f mỉtt rʿ

sȝty-gb

ỉwʿw.f ḥkn m ȝwt-ỉb

mstyw rʿ ḳmȝ(w).n.f

nḏty rd(w) n.f tp(t) / (tpyw-tȝ)

sḥḏ nswyt

nb ȝwt-ỉb

dd (ṯȝw) r fnḏ.w ḥmt

wsr pḥty

dȝr ḫn

dd ʿnḫ

smn mȝʿt

nsw nsyw m .w nb.w

ỉty ʿ.w.s wʿf ỉdbwy

wr bỉȝyt(?)

sḫm ḫʿw m nḫtt(?) m ks.yw

nṯrw.sn ẖr ʿnḫ wȝs

wʿ m pt snnw m

sḫpr(w) ỉmȝw.f ḥḏḏwt

mrwty n ỉmn

smn ỉȝwt mỉ nfr-ḥr

nb rnpwt mỉ ḥm n rʿ

rd rḫ nṯr ỉwnn.f

ḥbyt nt nṯr nb

nswt m p

ḥḳȝ m tȝ-mrỉ

sȝw n pt

ḥmw n

ḥḳȝ.n.f šn(n)t.n ỉtn

ḥḏt dšrt mn.tỉ m tp.f

psšt nbwy ẖr st-ḥr.f

ḫʿ(w) twt(.w) m nḫnw.f

bỉȝty ṯnw wnwt.f r wrrt

ḳȝ šwt.y

sḫm n wȝḏty n-ḥr.f mỉ ḥr

ḥḳȝ.n.f tȝwy.fy

ỉty ʿ.w.s ỉṯ ḫʿw m ȝḫ-bỉt

nb ḫʿw

ḥr wȝḥ mrwt

ỉw(w) n.f rsyw mḥtyw ỉȝbtyw ỉmntyw

ỉw.f mn(.w) m nb

smn(.w) tȝwy.fy

ỉṯ.n.f ỉwʿt wtṯ-sw / wtṯ(w) sw

tȝwy-tmwy ḥm.w(w) n.f

d.n n.f st ỉt.f šps.y

ỉw ḫfʿ.n.f ḥnmmt

ȝmm.n.f rḫyt

ỉw pʿt d.sn n.f ỉȝw

ḥr-nb ḥr (ḏd)

nb.n pw

ḥȝw-nbwt ḥr (ḏd)

šms.n ỉm.f

.w ḥr (ḏd)

wn.n.n n.f

nswt pw sḥḳȝ(w).n rʿ

sʿȝ(w).n ỉmn

d.sn n.f ỉdb.w .w m sp wʿ

psḏ.t.n rʿ ḥr.s

 

Karnak Stela 

 

Sethe 18, l. 3 (B II 30)

 

ỉw ḫȝsty.w m hỉms wʿ

ʿḥʿ.w r ʿrrwt.f

ỉw šʿt.f m ḫnt-ḥn-nfr

hmhmt.f m .w fnḫw

snḏt ḥm.f m-ẖnw pn mỉ mnw rnpt .y.f

ỉn.sn mȝʿw nfr.w

ȝṯp.w m ỉnw n nswt

pr.r.f ỉst(?).f ḥr gs(wy).fy mỉ ỉʿḥ m ḥr-ỉb sbȝ.w

nfr ʿ r šm.t

hr nmtt

mn rd.wy

mds ṯbt

ḏsrw rʿ ḫn(.w) ḥr.f

ỉmn m .f

ỉt.f šps.y mr.r sw ḥr ỉr.t n.f mṯn

ỉdbwy ḥr (ḏd)

ḥȝ {n}.n sw

ẖt nb.mḥ.tỉ m mrwt.f

ỉrt.y m gȝgȝwt ḥr nswt pn

ḥȝty.w ḥr ftft n.f

dg.g.tw.f mỉ rʿ wbn.f

mỉ psḏ ỉtn

mỉ ḫʿ ḫprỉ m ỉrt.y

stwt.f m ḥr.w mỉ ỉtm m ỉȝbt pt

nỉw ḥr ỉbȝ m ỉnwt

mỉ psḏ ỉȝḫw m ḥr-ỉb hrw

ḏdft nb.šm.tỉ

nswt wʿ dwȝ(w).n spdt

ḥs.y(w).n sšȝt

šfyt ḏḥwty ḥr gs(wy).fy

d.f n.f rḫ-ḫt

ỉw.f sšm.f .w r tp-ḥsb

wr-ḥkȝw pw

nb mrwt r nswt nb

mry ḥr rʿ

d.f d n.f ḥȝty.w ỉȝw

ỉb.w ḥknw(w) m ẖwt

sḏm.w pʿt ḥnmmt rḫyt ḥr-nb

šms.w nswt pn r nmtwt.f

ỉmỉ bȝw.f n ktḫw

wʿb.w ḥr rn.f

twr.w ḥr ʿnḫ.f

mṯn nṯr pw m

ỉm.w n.f ỉȝw mỉ rʿ

dwȝ.w sw mỉ ỉʿḥ

nswt-bỉt nb-pḥty-rʿ ʿnḫ ḏt wʿf ḫȝst nb.

ỉm.w hnw n nbt

ḥnwt ỉdb.w ḥȝw-nbwt

ḳȝ.t rn ḥr ḫȝst nb.

ỉr.t sḫr ʿšȝt

ḥmt-nsw snt ỉty ʿ.w.s

sȝt-nsw mwt-nsw špst

rḫt-ỉḫt

nw.t kmt

ʿwȝ.n.s mnfȝt.s

nbnb.n.s sy

nw.n.s wtḫw.w.s

ỉnḳ.s tšw.w.s

sgrḥ.n.s šmʿw

dr.s btnw.w.s

ḥmt-nsw ỉʿḥ-ḥtp ʿnḫ.tỉ

 

Sethe 22 (B II 32)

 

ỉw grt wḏ.n ḥm.f ỉr.t mnw n ỉt.f ỉmn-rʿ

m mȝḥ.w ʿȝ.w n nbw

m šȝšȝwt nt ḫsbḏ mȝʿ

ḫtm.w nw nbw

ḥst ʿȝ.t nt nbw

nmswt ḥswt m ḥḏ

ḳbḥw m nbw

dbḥt-ḥtp m nbw ḥr ḥḏ

mnỉwt m nbw ḥr ḥḏ

šbn(.w) m ḫsbḏ ḥr mfkȝt

ṯȝb n m nbw

ʿgn.f m ḥḏ

ṯȝb n n ḥḏ

ỉnḥw m nbw

ʿgn.f m ḥḏ

ṯnyw m ḥḏ

nmswt nt mȝṯ

mḥ(.w) m mḏt

wšmw.w ʿȝ.w n ḥḏ

ỉnḥw m nbw

... ỉry m ḥḏ

bnt m hbny m nbw ḥr ḥḏ

šspw.w m ḥḏ

spt m nbw

ỉw wḏ.n ḥm.ỉ ỉr.t wỉȝ ʿȝ n tp-ỉṯrw

wsr-ḥȝt-ỉmn rn.f

m ʿš mȝʿ n tp-ḫtyw

r ỉr.t ẖnt.f nfr.t nt tpy-rnpt

... sʿḥʿ.n.ỉ wḫȝ.w m ʿš

kȝpw sȝtw m-mỉtt

rd.n.ỉ ...

 

Quarry inscription 

 

Sethe 25 (B II 27, L. 130)

 

rnpt-sp 22 ḫr ḥm n nswt-bỉt sȝ-rʿ ỉʿḥ-ms d ʿnḫ

wn ḥtwt m-mȝwt

šd.t ỉnr ḥḏ nfr n ʿnw r ḥwwt.f nt ḥḥ.w m rnpt

... ḥwt ptḥ ḥwt-nṯr nfr(t) ỉmn m ỉpt-rst

m mnw nb ỉr(w) n.f ḥm.f

ỉtḥ.tw ỉnr m ỉḥ.w ỉn(w) ... ḫt .w fnḫw

ỉr(w).n ẖry-ʿ n rpʿt ḥȝty-ʿ (mry nb.f) ...

rs-tp n nb tȝwy m smnḫ mnw n nḥḥ ... wrt

mḥ-ỉb n nṯr nfr ḫtmw-bỉty smr-wʿty ỉmy-r ḫtmt nfr-prt

 

Building inscription 

 

Sethe 26 (B II 34, L. 137)

 

ḫpr swt snḏm ḥm.f m ḏȝdw nswt-bỉt nb-pḥt(y)-rʿ

sȝ-rʿ ỉʿḥ-ms d ʿnḫ

rpʿtt wr.t ḥswt wr.t ỉmȝt sȝt-nsw snt nsw ḥmt-nṯr ḥmt-nsw wr.t ỉʿḥ-ms nfrt-ỉry ʿnḫ.tỉ

ḫft ḥm.f

wʿ(.w) ḏd.f ḫft snnw.f

ḥr ḥḥ.y ȝḫt n ntyw-ỉm

st.t mw

drp ḥr ḫȝwt

swȝḏ ʿbȝ

m tp-tr nb m psḏntyw m ȝbd prt sm

ỉḫt-ḫȝwy ȝbd 5.nt 6.nt hȝkr wȝg ḏḥwtt

tp-tr nb n pt n

ḏd snt.f

wšb.s ḫr.f

sḫȝ.tw nn ḥr sy ỉšst

sḏd.tw mdwt tn ḥr-ỉḫ

ptr spr r ḥȝty.k

nswt ḏs.f ḏd.f ḫr.s

ỉnk pw sḫȝ.n.ỉ mwt mwt.ỉ mwt ỉt(.ỉ)

ḥmt-nsw wr.t mwt-nsw ttỉ-šrỉ mȝʿt-ḫrw

wn.n ỉs.s mʿḥʿt.s m ȝt ḥr sȝtw wȝst tȝ-wr

ḏd.n(.ỉ) nn ḫr.t

ỉw ȝb.n ḥm(.ỉ) d.t ỉr.t(w) n.s mr ḥwt m tȝ-ḏsr

m sȝḥt mnw nw ḥm(.ỉ)

šd(.tw) š.f

wd(.tw) ḫt.w.f

smn(.tw) pȝwwt.f

grg(.w) m rmṯ

nḥb.w m ȝḥwt

sȝḥ.w m mnmnt

ḥmw-kȝ ẖryw-ḥbt ḥr ỉrt.sn

s nb rḫ tp-rd.f

ỉsṯ ḏd.n ḥm.f mdwt tn

ỉw nn ḫws(.w) m ỉr.t

ỉr.n ḥm.f nn

n-ʿȝ-n mr.r.f sy r ỉḫt nb.t

n sp ỉr nsyw tpyw-ʿ mỉtt-ỉry n mwwt.sn

ỉsṯ ḥm.f ḏȝ.f ʿ.f

ḳʿḥ.f ḏrt.f

ỉr.f n.s ḥtp-dỉ-nsw gb (psḏt-ʿȝt) psḏt-nḏst ...

... ỉnpw ḫnty sḥ-nṯr ḫȝ m t ḥnḳt ỉḥ.w ȝpd.w

ỉwȝ(w) ... n n ...

 

Edfu Stela 

 

Sethe 29 (L. 139)

 

ḥmt-nṯr nt ỉmn ḥmt-nsw wr.t ỉʿḥ-ḥtp mȝʿ(t)-ḫrw

ḥmt-nsw snt nsw sbk-m-sȝ-f mȝʿ(t)-ḫrw

 

Stela of Yuf 

 

Sethe 30 (B II 111)

 

ḥtp-dỉ-nswt ḥr-bḥdty wsỉr ȝst

d.sn prt-ḫrw t ḥnḳt ỉḥ.w ȝpd.w ỉḫt nb.t nfr.t wʿb.t

n n ḥmt-nsw wr.t mwt-nsw ỉʿḥ-ḥtp mȝʿt-ḫrw .s nb-pḥt(y)-rʿ mȝʿ-ḫrw

d.n.s n.ỉ ḥm-nṯr 2.nw n šȝw n ḫȝwt

ỉry-ʿȝ n ḥwt-nṯr wʿb ỉw-f ỉrt-s

ḏd.f

smȝw.y.n.ỉ ỉs pn n sȝt-nsw sbk-m-sȝ-f

m-ḫt gm.t.f (.w) r wȝs

ʿḥʿ.n ḏd.n wʿb pn

swȝ.ty.sn ḥr wḏ pn

ḏd.ỉ n.tn

d.ỉ sḏm.tn ḥswt.ỉ ḫr ḥmt-nsw wr.t ỉʿḥ-ḥtp

d.n.s wỉ r ḥnk n.s

mnỉ.n.s wỉ m rpwt nt ḥmt.s

d.n.s n.ỉ ʿḳw.s

bỉt 100

psn 10(?)

ḥnḳt ds 2

pdsw m ỉḥ nb

sȝḥ.kwỉ m ḳȝyt m ḫrw

wḥm.n.s n.ỉ kt ḥswt

rd.n.s n.ỉ ỉḫt.s nb.t m ḏbȝ

r ḫrp st n ḥmt.s

kt ḥswt nt ḥmt-nsw wr.t ỉʿḥ-ms mȝʿt-ḫrw mrrt nswt ʿȝ-ḫpr-kȝ-rʿ mȝʿ-ḫrw

d.n.s wỉ r ḫtmt-nṯr

mnỉ.n.s wỉ m rpwt nt ḥmt.s

d.n.s n.ỉ ʿḳw.s 100

ḥnḳt ds 2

wʿbt m ỉḥ nb

sȝḥ.kwỉ m ḳȝyt m ḫrw

ȝḥwt n ḥr-bḥdty dnrgỉ

 

Ahmes Pen Nekhbet

 

Sethe 34 (B II 25, L. 174)

 

ḏd.f

ỉw šms.n.ỉ nsyw-bỉtyw

nṯrw ḫpr.n.ỉ ḫr.sn r nmtwt.sn

ḥr ḫȝst rs.t mḥt.t m bw nb ḫpr(w).n.sn ỉm

nswt-bỉt nb-pḥty-rʿ mȝʿ-ḫrw nswt-bỉt ḏsr-kȝ-rʿ mȝʿ-ḫrw

nswt-bỉt ʿȝ-ḫpr-kȝ-rʿ mȝʿ-ḫrw nswt-bỉt ʿȝ-ḫpr-n-rʿ mȝʿ-ḫrw

nfryt-r nṯr pn nfr nswt-bỉt mn-ḫpr-rʿ d ʿnḫ ḏt

ỉw pḥ.n.ỉ ỉȝwt nfr.t

ỉw.ỉ m ʿnḫ n ḫr-nswt

ỉw m ḥswt ḫr ḥm.w.sn

ỉw mrwt.ỉ m stp-sȝ ʿ.w.s

 

(B II 344, L. 175)

 

wḥm.n n.ỉ ḥmt-nṯr ḥswt ḥmt-nsw wr.t mȝʿt-kȝ-rʿ mȝʿ(t)-ḫrw

ỉw šd.n.ỉ sȝt.s wr.t sȝt-nsw nfrw-rʿ mȝʿ(t)-ḫrw

ỉw.s m ẖrd ỉmy mnḏwy

 

Sethe 35 (B II 20, L. 127)

 

rpʿt ḥȝty-ʿ ḫtmw-bỉty smr-wʿty ...

ỉmy-r ḫtmt wḥmw kfʿw ỉʿḥ-ms

ḏd.w n.f p-n-nḫbt mȝʿ-ḫrw

ḏd.f

ỉw šms.n(.ỉ) nswt-bỉt nb-pḥt(y)-rʿ mȝʿ-ḫrw

kfʿ.ỉ n.f ḥr ḏȝhy ʿnḫ 1 ḏrt 1

 

Sethe 36 (B II 41, L. 155)

 

ỉw šms.n(.ỉ) nswt-bỉt ḏsr-kȝ-rʿ mȝʿ-ḫrw

kfʿ.ỉ n.f m kȝš ʿnḫ 1

wḥm ỉr.n(.ỉ) n nswt-bỉt ḏsr-kȝ-rʿ mȝʿ-ḫrw

kfʿ(.ỉ) n.f ḥr mḥty ỉmȝw-khk ḏrt 3

 

Sethe 36 (B II 84, L. 161)

 

ỉw šms.n(.ỉ) nswt-bỉt ʿȝ-ḫpr-kȝ-rʿ mȝʿ-ḫrw

kfʿ.ỉ n.f m kȝš ʿnḫ 2

ḥrw-r sḳrw-ʿnḫ(w) ỉn(w).n.ỉ m kȝš

n ḥsb.n.ỉ st

 

(L. 163)

 

wḥm ỉr.n(.ỉ) n nswt-bỉt ʿȝ-ḫpr-kȝ-rʿ mȝʿ-ḫrw

kfʿ.ỉ n.f ḥr ḫȝst nt nhrn ḏrt 21

ssmt 1 wrryt 1

 

Sethe 36 (B II 124, L. 167)

 

ỉw šms.n(.ỉ) nswt-bỉt ʿȝ-ḫpr-n-rʿ mȝʿ-ḫrw

ỉn.t.n(.ỉ) ḥr šȝsw sḳrw-ʿnḫ(w) ʿšȝ wrt

n ḥsb.n.ỉ st

 

Sethe 38, middle of the page, line 8 (B II 21)

 

ỉmy-r ḫtmt wḥmw kfʿw ỉʿḥ-ms ḏd(w) n.f p-n-nḫbt

ḏd.f

wȝḥ ḥḳȝ ʿnḫ(.w) ḏt

ỉw n .ỉ r nswt ḥr prỉ

šȝʿ-m nswt-bỉt nb-pḥt(y)-rʿ mȝʿ-ḫrw nfryt-r nswt-bỉt ʿȝ-ḫpr-n-rʿ mȝʿ-ḫrw

ỉw.ỉ m ḥswt nt ḫr-nswt nfryt-r nswt-bỉt mn-ḫpr-rʿ ʿnḫ ḏt

rd.n n(.ỉ) nswt-bỉt ḏsr-kȝ-rʿ nbw ʿwʿw 2 šbw 2 / 4 msktw

bȝgsw mḏḥt mḥt mḫtbt 1

rd.n n(.ỉ) nswt-bỉt ʿȝ-ḫpr-kȝ-rʿ nbw ʿwʿw 4 šbw 4 msktw 1

ʿff 6 mȝỉ 3 nbw ȝḳḥw 2

rd.n n(.ỉ) nswt-bỉt ʿȝ-ḫpr-n-rʿ nbw ʿwʿw 4 šbw 6 msktw 3 mḫtbt 1 ḥḏ ȝḳḥw 2

 

Reign of Amenhotep I

 

Biographical inscription of Thure 

 

Sethe 40 (B II 62)

 

... ḫr nswt nswt-bỉt nb-pḥt(y)-rʿ

rd.n.f wỉ r ỉmy-r ...

ḳd nfr ḥr ỉb.f wrt

n wn.t sk m ... šnwt.f

wḥm ḥswt ỉn .f nswt-bỉt nb tȝwy ḏsr-kȝ-rʿ

rd.n.f wỉ r ỉmy-r šnwty n ỉmn

r ḫrp kȝt m ỉpt-swt

ʿḳ.kwỉ ḥr ỉb n ḥm.f

rḫ.n.f mnḫt nt ỉb(.ỉ)

ḥs.n.f wỉ ḥr ỉr.t mȝʿt.f

 

sp tp(y) n wḥm ḥswt nswt-bỉt ʿȝ-ḫpr-kȝ-rʿ

rd.n.f wỉ r sȝ-nsw

...

wḏ.n.f rd.t(w) n(.ỉ) nbw (šwbty) nbw ʿwʿw 2

... r wr.w ʿḥ

rḫ.n.f ỉḳr ...

...

... m st sḥtp ỉb

pḥ.n.f ỉȝwt

sp tp(y) n wḥm ḥswt nswt-bỉt ʿȝ-ḫpr-n-rʿ

...

ḥr wpwt nt nswt

smn ...

sʿȝ.n.f wỉ m ḥr-ỉb ...

 

Limestone door of Karnak 

 

Sethe 43 (B II 44, L. 188)

 

ỉr.n.f m mnw.f n ỉt.f ỉmn nb nswt tȝwy

sʿḥʿ n.f sbȝ ʿȝ n mḥ 20 r rwt.y ḥwt-nṯr

m ỉnr ḥḏ nfr n ʿnw

ỉr(t) n.f sȝ-rʿ ỉmn-ḥtp ʿnḫ ḏt

 ...

ḳd pr.f

smnḫ ḥwt-nṯr.f

sʿḥʿ sbȝ rs(y) sḳȝ(.w) ḥtp(.w) m mḥ 20 m ỉnr ḥḏ nfr n ʿnw

 

Stela of Keres 

 

Sethe 45 (B II 51, L. 185)

 

rnpt-sp 10 ȝbd 1 šmw sw 1 ḫr ḥm n nswt-bỉt ḏsr-kȝ-rʿ sȝ-rʿ n ẖt.f ỉmn-ḥtp

mry wsỉr d ʿnḫ

wḏt mwt-nsw n rpʿt ḥȝty-ʿ ḫtmw-bỉty smr-wʿty

ỉmy-r prwy-nbw ỉmy-r prwy-ḥḏ ỉmy-r pr wr n mwt-nsw ỉʿḥ-ḥtp ʿnḫ.tỉ

wḥmw kȝrs

ỉw wḏ.n mwt-nsw rd.t ỉr.tw n.k mʿḥʿt

r rdw n nṯr-ʿȝ nb ȝbḏw

smn ỉȝwwt.k nb.t ḥswt nb(t) ỉr(t) n.k

twt.w.k mn(.w) m ḥwt-nṯr m šmsw n nṯr-ʿȝ

smn(.w) n.sn wʿbt

sȝḫ(.w) smnḫ(.w) pȝwwt.sn m .w

...

ḫr ỉr(.tw) n.k ḥtp-dỉ-nswt

m ỉr ḥmt-nsw n mr(w).n.s

n rpʿt ḥȝty-ʿ ḫtmw-bỉty ỉmy-r pr wḥmw krs

wʿ mḥ-ỉb

ẖnm m ḥʿw sḫmt

šms ḥnwt.f r nmtwt.s

ʿḳ.f ỉb ḫnt rḫyt

sȝ-ỉb n ḥnwt.f mȝʿ

ḏd.w n.f mdwt ḥȝp.t

nkȝ m sḫr.w ḥnwt.f

sʿr mdwt r-ẖnw ʿḥ

gm ṯsst

snḏm ḳsnwt

ʿḥʿ.w ḥnwt.f ḥr mdw.f

tkn mȝʿt

rḫ ḫrt-ỉb

ȝḫ ḏd ḫr ḥnwt.f

wr snḏw m pr mwt-nsw

dns mhwt

mnḫ ḏd

ḥȝp ẖt ḥr sšm ʿḥ

ḫtm r ḥr sḏm.t.f

sr wḥʿ ṯsst

ỉmy-r pr wr krs

ḫrp sḫm rs-tp n mwt-nsw

tm ṯn grḥ r hrw

wḥmw krs

 

ḏd.f

ḥȝtyw-ʿ .w ẖryw-ḥbt šmsw.w ʿnḫ.w nw mšʿ

ḥs ṯn mr ṯn nṯrw.ṯn nỉwty.w

swḏ.tn ỉȝwt.tn n ẖrd.w.tn m-ḫt ỉȝwy wȝḥ

mỉ ḏd.tn ḥtp-dỉ-nswt ... nsw ḳȝ šwt.y nb ʿnḫ dd mr.t

nb ḳrst m-ḫt ỉȝwt

d.f prt-ḫrw t ḥnḳt ỉḥ.w ȝpd.w ỉḫt nb.t nfr(t) wʿb.t

pr.rt ḥr wdḥw.w n nb-r-ḏr

n n ḫtmw-bỉty ỉmy-r pr wr n mwt-nsw kȝrs

 

s n mȝʿt ḫnt tȝwy

mty mȝʿ

šw m grg

ḥry-tp n wḏʿ-mdt

nḫ mȝr

nḥm ỉwty-sw

dd pr.y s 2

ḥtp(.w) m prw-n-r.f

ʿḳȝ mỉty mḫȝt

snnw m nḏ-ḥr rn

wȝḥ-ỉb r sḏm mdwt

mỉty nṯr m wnwt.f

sȝ-ỉb n ḥnwt.f mȝʿ

sḫnt(w).n ḥnwt tȝwy

ỉmy-r ʿb wḥmt šwt nšmwt

ỉmy-r pr wr kȝrs

 

Stela of It-nefer 

 

Sethe 51 (L. 173)

 

ḥtp-dỉ-nsw wsỉr nb ḏdw nṯr-ʿȝ nb ȝbḏw

d.f prt-ḫrw t ḥnḳt ỉḥ ȝpd snṯr mrḥt šs mnḫt ỉḫt nb.t nfr.t wʿb.t ʿnḫ.t nṯr ỉm

dd.t pt ḳmȝ.t ỉn.nt ḥʿpy m (ṯpḥt).f

ḏfȝw

ssn.t ṯȝw nḏm n mḥyt

swr mw ḥr bȝbȝt nt mw

n n ḥȝty-ʿ wḥȝt rḫ-nsw mȝʿ mry.f

ỉt-nfr mȝʿ-ḫrw

ḥmt.f mrrt.f ỉỉy mȝʿ(t)-ḫrw

mnw ỉr(w).n sn.f ḥrỉ-m-ȝḫt wḥm ʿnḫ

 

Inscription of Ineni 

 

Sethe 53 (B II 45)

 

... ḥwt-nbw

sʿḥʿ.w ʿȝ.w.f m ḥmty

ḳmȝ(.w) m sṯȝt wʿ(t)

tỉwt ỉrw m ḏʿmw

 

Sethe 54 (L. 181)

 

ỉw .n.ỉ ỉr(t) ḥm.f ...

... ḥsmn ḥmty sṯt

mnỉwt ḳrḥwt wsḫ.w

ỉw.ỉ m ḫrp ḥmwt nb.t

ỉȝwwt nb.t ẖr st-ḥr.ỉ

wḏ ...

... ỉm

ḥb.w tp-trw r-mỉtt-ỉrw

n ỉt.f ỉmn nb nswt tȝwy

ỉw.w r-ḫt.ỉ

sỉp.tw n.ỉ

ỉnk ḥsbw

 

Sethe 54, line 14 (L. 156)

 

sb.t ḥm.f ʿḥʿw m nfr rnpwt m ḥtpw

pr(.w) r pt

ẖnm.n.f ỉtn

ȝbḫ n.f pr(w).n.f ỉm.f

 

Sethe 55 (B II 101)

 

nṯr nfr ḥw styw nb pḥty ssḥ mnṯw

ỉr.n.f tȝš.f r wpt-tȝ

pḥww m ḳbḥw...

...

... n ȝbw

ḥryw-šʿy ẖr ỉnw.sn mỉ bȝkw šmʿw mḥw

ḫrp st ḥm.f r wȝst n ỉt.f ỉmn r ṯnw rnpt

swȝḏ.tw n.ỉ ỉḫt nb.t ḫr nswt-bỉt nṯr pn nfr

...

 

(L. 181)

 

n mḥ.f ỉb ỉm.ỉ

ỉn.kwỉ r ḥȝty-ʿ ỉmy-r šnwty

ȝḥwt ḥtp-nṯr ẖr st-ḥr.ỉ

kȝt (nb.t) mnḫ.t dmḏ(.w) r-ḫt.ỉ

 

(L. 189)

 

ỉw .n.ỉ mnw wr.w ỉr(w).n.f m ỉpt-swt

sʿḥʿ ỉwnyt šps.t m wȝḏ.w

sʿḥʿ bḫnwt wr.yt ḥr gs(wy).sy

m ỉnr ḥḏ nfr n ʿnw

sʿḥʿ snyt šps.t r rwt.y ḥwt-nṯr

m ʿš mȝʿ n tp n ḫtyw

tp.w.sn m ḏʿmw

ỉw .n.ỉ sʿḥʿ ...

bȝk(.w) m ḏʿmw

ỉw .n.ỉ sʿḥʿ sbȝ ʿȝ sḫm-fȝw-ỉmn / ỉmn-sḫm-fȝw

ʿȝ.f wr m ḥmty sṯt

šwt-nṯr ḥr.f ms(t) m nbw

ỉw .n.ỉ sʿḥʿ tḫn.wy wr.wy r rwt.y ḥwt-nṯr

m ỉnr n mȝṯ

ỉw .n.ỉ mḏḥ dpt šps.t nt mḥ 120 m

ȝw.s mḥ 40 m wsḫ.s

r ẖn.t nn tḫn.w

ỉw(.w) m ḥtpw ʿḏ(.w) wḏȝ(.w)

sȝḥ.n(.sn) r ỉpt-swt

ỉw .n.ỉ šȝdw š ỉr(w).n n.f ḥm.f ḥr ỉmntt nt nỉwt

wd(.w) mȝʿ.f m ḫt nb bnr

 

(L. 197)

 

ỉw .n.ỉ šȝdw ḥrt nt ḥm.f m wʿʿw

n (wn.t) mȝȝ(w)

n (wn.t) sḏm(w)

ỉw ḏʿr.n.ỉ ȝḫt ḥrw...

... mnḫ.t

tp.ỉ rs(.w) ḥr ḥḥ.y ȝḫ.t(y).sy

ỉw sḫpr.n.ỉ ȝḥwt ḳȝḥ

r (sšr) ỉs.w.sn nw ẖrt-nṯr

kȝt pw n ỉr.t(w).s ḏr-bȝḥw

šȝ(.w) n.ỉ ỉr.t ỉm (ḫprt) wr.t

ỉdn n.s ỉnbt

...

ḏʿr.n.ỉ n ỉmyw-ḫt.ỉ

 

(L. 182)

 

ḥmwy pw n ỉb.ỉ

sp.ỉ m rḫ

n rd.tw n.ỉ tp-rd ỉn tnỉ

ḥs.tw.ỉ ḥr rḫ.ỉ m-ḫt rnpwt

ỉn nty.w r sn.t r ỉr.t.n.ỉ

ḫrp(t).n.ỉ ...

ỉw.ỉ ...

ỉw.ỉ m r-ḥry n kȝt nb.t

ỉw ḥswt.ỉ mn.tỉ m ʿḥ

mrwt.ỉ ḫr šnwt

sȝḥ.n wỉ ḥm.f m mrt

ʿḳw.ỉ ḥr šnwt nt pr-nsw m ẖrt-hrw nt rʿ nb

ḥtp nsw m ʿnḫ

pr(.w) r ḥrt

km.n.f rnpwt.f m nḏm-ỉb

 

Sethe 58 bottom of the page (B II 116)

 

bỉk ỉmy ... ḫʿ.w ḥr st-ḥr nswt-bỉt ʿȝ-ḫpr-n-rʿ

nsy.f kmt

ḥḳȝ.f dšrt

ỉṯ.n.f ỉdbwy m mȝʿ-ḫrw

 

(L. 183)

 

ỉw.ỉ m mḥ-ỉb n nswt m st.f nb.t

ʿȝ(.w) ỉr.t.n.f n.ỉ r ỉmyw-ḥȝt

pḥ.n.ỉ ỉȝwt ỉmȝḫw.w

ỉw.ỉ m ḥswt ḥm.f m ẖrt-hrw

snm.tw.ỉ ḥr ḫȝwt nt nsw

m t n ʿbw-r nswt

ḥnḳt mỉtt

ỉwf ḏdȝ rnpwt dḳr.w šbn.w

bỉt šʿt ỉrp bȝḳ

ỉw nḏ.tw ḫrt.ỉ m snb ʿnḫ

m ḏd ḥm.f ḏs.f n mrwt.ỉ

pr(.w) r pt

ẖnm.n.f m nṯrw

 

Sethe 59 (B II 341, L. 201)

 

.f ʿḥʿ(.w) m st.f m nswt tȝwy

ḥḳȝ.n.f ḥr nst nt wtṯ(w) sw

snt.f ḥmt-nṯr ḥȝt-špswt ḥr ỉr.t mẖrw

tȝwy ḥr sḫrw.s

bȝk.tw n.s

kmt m wȝḥ tp

prt-nṯr ȝḫ.t pr.t ḫnt.f

ḥȝtt nt šmʿw

mnỉt rsyw

pḥwt pw mnḫ.t nt tȝ-mḥw

nbt wḏ-mdw

mnḫ.t sḫr.w.s

hr.r.t(w) ỉdbwy ḫft mdw.s

 

ḥs.n wỉ ḥmt.s

mr.n.s wỉ

rḫ.n.s ỉḳr.w.ỉ m stp-sȝ

sḫwd.n.s wỉ m ỉḫt

sʿȝ.n.s wỉ

mḥ.n.s ỉmȝw.ỉ m ḥḏ nbw m sšrw nb nfr n pr-nsw

n ḏd.ỉ ḥȝ n.ỉ r ỉḫt nb.t

 

(L. 184)

 

ḏd.ỉ n.ṯn rmṯ

sḏm.w

ỉr.ṯn bw-nfr ỉr(w).n.ỉ

ỉr.ṯn mỉtt

sb.t.ỉ ʿḥʿw m ḥtpw

n ḫpr btȝ.ỉ

rnpwt.ỉ m nḏm-ỉb

nn šnṯy.ỉ

nn srḫ.ỉ

nn ktt.ỉ

nn ḏbʿw.ỉ

ỉnk ḫrp ḫrp.w

n ḫpr sk.ỉ

mnḫ ỉb n nb.f

šw m bȝg

ỉnk sḏm(w) ḏd.t.n ḥry-tp.f

n bḳ ỉb.ỉ r wr.w ỉmy.w ʿḥ

ỉw ỉr.n.ỉ mr.rt nṯr.ỉ nỉwty

šw.ỉ m ḏȝt-r ḥr ỉḫt nṯr

ỉr sk.k(w) rnpwt m ḥsy

wn.n .f ʿnḫ(.w) r-ʿ nb-r-ḏr

rn.f nfr(.w) m r ʿnḫw

sḫȝ.t(w).f ȝḫ.f n ḏt

ỉmȝḫw ḥȝty-ʿ ỉmy-r šnwty n ỉmn ỉnnỉ mȝʿ-ḫrw

 

Inscription of Ineni II 

 

Sethe 68 (L. 181)

 

rpʿt ḥȝty-ʿ ḫrp kȝt nb.t m ỉpt-swt

prwy-ḥḏ ẖr st-ḥr.f

prwy-nbw ḥr ḏbʿwt.f

ḫtm ḫtmt nb.t m pr ỉmn

ḥȝty-ʿ ỉmy-r šnwty n ỉmn ỉnnỉ mȝʿ-ḫrw

 

Inscription of Ineni III 

 

Sethe 69 (L. 181)

 

rpʿt ḥȝty-ʿ ḫrp kȝt nb.t m ḥrt nt nswt

ỉmy-r ỉȝwt nb.t m pr ỉmn

 

Inscription of Ineni IV 

 

Sethe 70 (L. 182)

 

mȝȝ nḥsy.w

rd.y(w) m tp.w sḳrw-ʿnḫ(w) r ḥtp-nṯr n ỉmn

ḫft sḫrt kȝš ẖs.t

ḥnʿ ỉnw n ḫȝswt nb(t)

rd(w).n ḥm.f r ḥwt-nṯr nt ỉmn

m ḥtr r ṯnw rnpt

 

Sethe 70 (B II 648)

 

ḥr-tp ʿ.w.s nswt-bỉt ʿȝ-ḫpr-kȝ-rʿ

 

Sethe 71 (L. 182-183)

 

pr ỉmn dbn m snṯr 440

pr mwt (dbn m snṯr) 8-1/2

pr ḫnsw (dbn m snṯr) 8-1/2

pr ptḥ (dbn m snṯr) 8-1/2

pr ḥwt-ḥr (dbn m snṯr) 8-1/2

ỉpt-rst (dbn m snṯr) 8-1/2

mn-swt (dbn m snṯr) 14-1/2(?)

...

 

Inscription of Ineni V 

 

Sethe 73 (L. 183)

 

ḫns š.f n ỉmntt

sḳbb ẖr nhwt.f

(ȝ) mnw.f ỉpw ʿȝ.w nfr.w

ỉr(w).n.f tp ẖr ḥswt nṯr pn šps ỉmn nb nswt tȝwy

 

Stela of Hor-min 

 

Sethe 76 (B II 48, L. 171)

 

ḏd.f

ỉṯ.n.ỉ rnpwt ʿšȝ.t m ḥȝty-ʿ n nḫn

ms.n.ỉ ỉnw.s n nb tȝwy

ḥs.kwỉ

n gm.tw sp.ỉ

pḥ.n.ỉ ỉȝwy m wȝwȝt

ỉw m mḥ-ỉb n (nb.ỉ)

ḫd.d.ỉ ẖr ỉnw.s n nsw ṯnw rnpt

pr.r(.ỉ) ỉm m mȝʿ-ḫrw

n gm.n.tw ḏȝyt.ỉ

 

Graffito of Ture 

 

Sethe 78 (L. 171)

 

rnpt-sp 8 ḫr ḥm n nswt-bỉt ḏsr-kȝ-rʿ d ʿnḫ ḏt

rpʿt ḥȝty-ʿ ḫtmw-bỉty smr-wʿty

mḥ-ỉb n nsw m ḫȝswt rs.t

nḥb(w).n nb tȝwy .f

sȝ-nsw (t)wrỉ

 

Reign of Thutmose I

 

Coronation decree 

 

Sethe 80 (B II 54, L. 157)

 

wḏ-nsw n sȝ-nsw ỉmy-r ḫȝswt rs.t twrỉ

mk ỉn.tw n.k wḏ pn n nswt-bỉt r rd.t rḫ.k

ntt ḥm.ỉ ʿ.w.s ḫʿ(.w) m nswt-bỉt ḥr st-ḥr nt ʿnḫw

nn wḥmwty.f ḏt

ỉr(.w) nḫbt.ỉ m ḥr kȝ-nḫt mr(y)-mȝʿt

nbty ḫʿ-m-nsrt ʿȝ-pḥty

ḥr-nbw nfr-rnpwt sʿnḫ-ỉbw

nswt-bỉt ʿȝ-ḫpr-kȝ-rʿ sȝ-rʿ ḏḥwty-ms ʿnḫ ḏt r nḥḥ

ỉḫ dd.k d.tw mȝʿ ḥtp-nṯr n nṯrw tp-šmʿw ȝbw

m ỉr.t ḥsst ḥr-tp ʿ.w.s nswt-bỉt ʿȝ-ḫpr-kȝ-rʿ d ʿnḫ

ỉḫ dd.k d.tw mn ʿnḫ m rn n ḥm.ỉ ʿ.w.s

ms.n mwt-nsw sn-ỉ-snb snb.tỉ

hȝb pw r rd.t rḫ.k st

ntt pr-nsw ʿḏ(.w) wḏȝ(.w)

rnpt-sp 1 ȝbd 3 prt sw 21 hrw n ḥb n ḫʿw

 

Tombos stela 

 

Sethe 82 (B II 69, L. 159)

 

rnpt-sp 2 ȝbd 2 ȝḫt sw 15

ḫr ḥm n ḥr kȝ-nḫt mr(y)-mȝʿt nbty ḫʿ-m-nsrt ʿȝ-pḥty

ḥr-nbw nfr-rnpwt sʿnḫ-ỉbw nswt-bỉt ʿȝ-ḫpr-kȝ-rʿ d ʿnḫ sȝ-rʿ ḏḥwty-ms ḏt

... n bs.tw.f

 

ḫʿ.t.f m ḥry-tp tȝwy r ḥḳȝ.y šn(n)t.n ỉtn

rsw tȝ-mḥw m-r-ʿ psšt nbwy

smȝt tȝwy

snḏm.f ḥr nst gb

wṯs.t(w) ḫʿw sḫmty

tỉ ḥm.f ỉṯ.n.f ỉwʿt.f

ḥtp.n.f ṯnṯȝt ḥr

r swsḫ tȝš.w wȝst

ḥnbwt ḫft-ḥr-nb-s

r bȝk n.s ḥryw-šʿy

ḫȝsty.w (bwtyw) nṯr

ḥȝw-nbwt rtḥw-ḳȝbt

rsyw m ḫd

mḥtyw m-ḫntyt

ḫȝswt nb.t dmḏ.yw(t) ẖr ỉnw.sn

n nṯr nfr sp tpy ʿȝ-ḫpr-kȝ-rʿ ʿnḫ ḏt

nḫt(.w) ḥr nb tȝwy

ḥnk.n.f ... ḥryw-šʿy

wḥwt.sn n.f m sn-tȝ

ẖnwtyw m hbt n ḥm.f

m ksw n ỉmt-ḥȝt-f

sḫr.n.f wr styw

nḥsy wšr(.w) ḫnt n šsp.f

sḥw.y.n.f tȝš.w gs.wy.fy

n ḫpr nhy m nbḏw-ḳd

ỉw.w r nḫ.f

n sp wʿ ỉm

ỉwntyw-sty ḫr(.w) n šʿt

d.y ḥr gs ḫt .w.sn

ȝs.sn bʿḥ.f ỉnwt.sn

ṯmsw r.w.sn mỉ snmw ḥwyt

ḥȝyw ḥr.s(n) ʿšȝ(.w) n ȝpd.w

ḥr ḫnp ỉṯ(w) r ky bw

ṯȝr sw dpy ḥr wtḫw

sdg(.w) sw r ḥr ṯmȝ-ʿ ẖr ỉr.tỉ wʿ

ỉmn

wtṯw nṯr ỉmn-rn-f

mstyw psḏt

tỉt sbḳ.t nt ḥʿw-nṯr

ỉr ḥs.tỉ bȝw-ỉwnw

ḳmȝ.n nb.w ḥwt-ʿȝt

mnnw n mšʿ.f tm

ḥs.y sw m psḏt-pḏt dmḏ(.w)

mỉ ȝby rnp.y m ỉdr ḫn.y

šp.n st bȝw ḥm.f

ỉn(.w) ḏr.w ḥr ndbwt.f

ḫnd(.w) pḥwy.fy m ḫpš.f nḫt

ḥr ḥḥ.y ʿḥȝ

n gm.n.f ḥs.y.t(y).fy ḥr ỉm.f

sḏ(.w) ỉnwt ḫm(t).n ỉmyw-bȝḥ

n mȝȝ st wṯs.ww nbty

tȝš.f rs.y r ḫnty pn

mḥty r mw pf ḳd.w ḫd.dy m-ḫntyt

n ḫpr mỉtt n kywy bỉtyw

rn.f spr(.w) r dbnw n pt

pḥ.n.f tȝwy rḫtt

ʿnḫ.tw ỉm.f m .w nb.w

n-ʿȝ-n bȝw ḥm.f

n mȝȝ.tw m gnwt nt ḏrtyw

ḏr šmsw-ḥr

dd ṯȝw.f n šms(w) sw

ʿȝbwt.f n mḏd(w) mṯn.f

tỉ ḥm.f m ḥr

ỉṯ.w m nsyt.f nt ḥḥ.w m rnpwt

gnẖ n.f ỉw.w šn-wr

r-ḏr.f ẖr ṯbwty.fy

sȝ-rʿ n ẖt.f mry.f ḏḥwty-ms ʿnḫ ḏt r nḥḥ

mry ỉmn-rʿ nswt nṯrw ỉt.f pw ḳmȝ nfrw.f

psḏt nt ỉpt-swt

d ʿnḫ ḏdt wȝs snb

ȝw-ỉb.f ḥr st-ḥr ḥr sšm.t ʿnḫw nb.w mỉ rʿ ḏt

 

Tombos inscriptions  

 

Sethe 87 (L. 169)

 

ḥr kȝ-nḫt mry-mȝʿt nṯr nfr ʿȝ-ḫpr-kȝ-rʿ d ʿnḫ

sḫr kȝš

mry ỉmn-rʿ

ḥr kȝ-nḫt mr(y)-mȝʿt nswt-bỉt nb tȝwy ʿȝ-ḫpr-kȝ-rʿ d ʿnḫ

ḥḳȝ sk nḥsy.w

mry ỉmn nb nswt tȝwy

nbty ḫʿ(w)-m-nsrt nṯr nfr nb tȝwy ʿȝ-ḫpr-kȝ-rʿ d ʿnḫ

nḥm ...

mry mnṯw nb wȝst

ḥr-nbw nfr-rnpwt sʿnḫ-ỉbw sȝ-rʿ n ẖt.f ḏḥwty-ms ḫʿ(w)-mỉ-rʿ d ʿnḫ

nb tȝ-sty m m st nb(t)

mry ỉmn nb nswt tȝwy

 

Assuan inscription 

 

Sethe 88 (B II 77, L. 162)

 

rnpt-sp 3 ȝbd 1 šmw sw 22

ḫr ḥm n ḥr kȝ-nḫt mr(y)-mȝʿt nbty ḫʿ-m-nsrt ʿȝ-pḥty

ḥr-nbw nfr-rnpwt sʿnḫ-ỉbw nswt-bỉt ʿȝ-ḫpr-kȝ-rʿ sȝ-rʿ ḏḥwty-ms

mry sṯt nbt ȝbw

ỉw.t ḥm.f m kȝš

ḥr sḫr(t) ḫfty.w.f

 

Sehel inscription 

 

Sethe 89 (B II 76)

 

rnpt-sp 3 ȝbd 1 šmw sw 22

nʿ.t ḥm.f mr pn m nḫt m wsr

m ỉw.t.f ḥr sḫr.t kȝš ẖs.t

sȝ-nsw twr

 

Sehel inscription 

 

Sethe 89-90 (B II 75, L. 162)

 

rnpt-sp 3 ȝbd 1 šmw sw 22

ḫr ḥm n nswt-bỉt ʿȝ-ḫpr-kȝ-rʿ d ʿnḫ

wḏ ḥm.f šȝd mr pn

m-ḫt gm.t.f sw

ḏbȝ(.w) m ỉnr.w

n sḳd.n dpt ḥr.f

ḫd.n.f ḥr.f

ỉb.f ȝw(.w)

smȝ.n.f ḫfty.w.f

sȝ-nsw twr

 

Karnak obelisks 

 

Eastern face

 

Sethe 93 bottom of the page (B II 87)

 

ḥr kȝ-nḫt mr(y)-mȝʿt nswt-bỉt nbty ḫʿ(w)-m-nsrt ʿȝ-pḥty ʿȝ-ḫpr-kȝ-rʿ stp-n-rʿ

ḥr-nbw nfr-rnpwt sʿnḫ-ỉbw sȝ-rʿ n ẖt.f ḏḥwty-ms ḫʿ(w)-nfrw

ỉr.n.f m mnw.f n ỉt.f ỉmn nb nswt tȝwy ḫnty ỉpt-swt

ỉr.f dỉ-ʿnḫ mỉ rʿ ḏt

 

Western face

 

Sethe 93 upper part of the page (L. 190)

 

ḥr kȝ-nḫt mr(y)-mȝʿt nswt-bỉt ʿȝ-ḫpr-kȝ-rʿ tỉt-ỉmn

ỉr.n.f m mnw.f n ỉt.f ỉmn-rʿ ḥry-tp tȝwy

sʿḥʿ n.f tḫn.wy wr.wy r rwt.y ḥwt-nṯr

bnbnt m ḏʿmw

 

Southern face

 

Sethe 93 upper part of the page (L. 190)

 

...

sḏsr.n n.f nb nṯrw ḥb-sd ḥr ỉšd

 

Abydos Stela 

 

Sethe 95 (B II 91)

 

...

hr.wy nn m ỉb.w rmṯ

ʿn.wy nn m-ḥrw nṯrw

ỉr.k mnw n wsỉr

sḏsr.k ḫnty ỉmntyw nṯr-ʿȝ n sp tpy

sḫnt(w).n ỉtm st.f

sʿȝ(w).n.f ḫnt ms.w.f

grg(w).n.f n ỉb.f

bȝk.w n.f nsyw-bỉtyw

ḏr grg.tw pn

ntk

ms.n.tw.k n.f

ỉr.n.f ṯw m mtyt nt ỉb.f

r ỉr.t ỉr.t.n.f m

r srwḏ ḫm.w nṯrw

smnḫ rw-prw.sn

ntk nbw

n.k-ỉmy ḥḏ

wn.n n.k gb ỉmt.f

rd.n n.k tȝ-tnn ỉḫt.f

bȝk n.k ḫȝswt nb.t

.w nb.w ẖr sḫr.w.f

ʿȝwt nb.t ʿrf(.w) ḫt pr.k

nn ḥȝ (n.ỉ) ȝ m-ḫt.k

šȝ ḫpr(.w)

wḏ ỉr.tw

mr.tỉ .k pw ḫpr.ty.sn

wḏ ḥm.f n ỉmy-r ḫtmt ḫrp kȝt

m rd.t šm ...

spd(w) nb n smdt.f

tpy n wnwt.f

rḫ tp-rd

šsȝ m rḫ.t.n.f

ỉwty th.h.f rd.yt m ḥr.f

ỉr mnw n ỉt.f wsỉr

grg sšmw.f n nḥḥ

smnḫ sštȝw wrt

n mȝȝ(w)

n ptr(w)

nn rḫ(w) ḏt.f

ỉr n.f wṯs-nfrw m ḥḏ nbw ḫsbḏ ḥmty km

ʿȝwt nb.t šps.t

ḫrp.n.ỉ n.f wdḥw.w ʿšȝ sḫm.w ššyt

mnỉwt sḥtpy.w tnỉ.w

ʿȝbwt.ỉ ỉm

n .y.n(.ỉ) sn

n ỉr.n(.ỉ) ȝbw ỉm

ỉw grt mḏḥ.n.ỉ n.f nšmt šps.t

m ʿš mȝʿ n tp-ḫtyw

ḥȝt.s pḥwy.s m ḏʿmw

sḥb.n.s nwy

r ỉr.t ẖnt.f ỉm.s m ḥb.f n w-pḳr

ỉw grt wḏ.n ḥm.f ms.t psḏt-ʿȝt ỉmt ȝbḏw

ḏd wʿ ỉm m rn.f

ẖnmw nb ḥr-wr ḥry-ỉb ȝbḏw

ẖnmw nb ḳbḥw ḥry-ỉb ȝbḏw

ḏḥwty ḫrp nṯrw ḫnty ḥsrt

ḥr-ḫnty-ḫm

ḥr nḏ-ḥr-ỉt-f

wp-wȝwt šmʿw

wp-wȝwt mḥw

sštȝ.w sḏsr.w ḏt.sn

ỉȝwt ỉry m ḏʿmw

smnḫ.w r ỉmt.sn-ḥȝt

ḏsr(.w) st r ḫprt m pt

ḥȝp(.w) st r sḫrw dwȝt

wȝš(.w) st r ỉmyw-nwn

ỉr.n ḥm.ỉ nn n ỉt.ỉ wsỉr

n-ʿȝ-n mr.r.ỉ sw r nṯrw nb.w

n-mrwt mn rn.ỉ

rwḏ mnw.ỉ

m pr ỉt.ỉ wsỉr ḫnty ỉmntyw nb ȝbḏw

nḥḥ ḥnʿ ḏt

sḏm.w ỉrf ṯn

ỉtw-nṯr nw r-pr pn

wʿb.w

ẖryw-ḥbt

ỉmyw-st-ʿ

wnwt (ḥwt-nṯr) mỉ-ḳd.s

ḥnk.w n mr(.ỉ)

drp.w n ʿbȝ(.ỉ)

smnḫ.w mnw nw ḥm.ỉ

dm.w rn.ỉ

sḫȝ.w nḫbt.ỉ

ỉm.w ḥknw n twt.ỉ

swȝš.w ẖnty ḥm.ỉ

ỉm.w rn.ỉ m r n ḥm.w.ṯn

sḫȝw.ỉ ḫr ms.w.ṯn

ḥr-ntt ỉnk nswt mnḫ n ỉr.t.n.f

wʿ ḳnt n sḫȝ.t rn.f

r-ḏȝty ỉr.t.n.ỉ m pn

r rḫ.tỉ.ṯn

nn m ỉwms ḫft-ḥr.ṯn

nn ʿbʿ ỉm

ỉr.n.ỉ mnw n nṯrw

sḏsr.n.ỉ ḫm.w.sn n m-ḫt

smnḫ.n.ỉ rw-prw.sn

srwḏ.n.ỉ wn.t wȝs(.tỉ)

sn.n.ỉ ỉr.yt ḏr-bȝḥ

d.ỉ rḫ wʿb.w ỉrt.sn

sšm.n.ỉ ḫm r ḫm.t.n.f

d.ỉ ḥȝw-ḥr ỉr.t.n kywy nsyw

ḫpr.ww ẖr-ḥȝt.ỉ

nṯrw ẖr ršwt m hȝw.ỉ

rw-prw.sn m ḥb

ỉr.n.ỉ tȝš.w tȝ-mrỉ r šn.nt ỉtn

d.ỉ nḫt wn.ww ẖr ḥryt

dr.ỉ ḏwwt ḥr.s(n)

d.ỉ wn kmt m ḥrt-tp

nb m mrt.s

m ỉr wʿ ḥs(w).n ỉmn

sȝ-rʿ n ẖt.f mry.f ḏḥwty-ms ḫʿ(w)-mỉ-rʿ

mry wsỉr ḫnty ỉmntyw nṯr-ʿȝ nb ȝbḏw ḥḳȝ ḏt

d ʿnḫ ḏdt wȝs snb

ḫʿ(w) m nswt-bỉt ḥr st-ḥr nt ʿnḫw

ȝw-ỉb.f ḥnʿ .f mỉ rʿ ḏt

 

Campaign in Syria 

 

Sethe 103 (B II 125, L. 163)

 

bȝw nswt ʿȝ-ḫpr-kȝ-rʿ mȝʿ-ḫrw ỉn n.f ȝbw.w ỉpn

m nḫtw.f ḥr ḫȝswt rs.t mḥt.t

ỉsṯ ḥm.f ḏs.f bḥs.n.f ... n ȝbw

m ḫȝst nt nhrn

ỉw.f ḥr ḥtr.f

m-ḫt wḏȝ ḥm.f r sḫr.t rṯnw ḥrt

m wḏyt.f ... nt nḫt

spr ḥm.f r ḫȝst nt ny

gm.n.f nn ȝbw.w ỉm

n sp ḫpr mỉtt n nsyw tpyw-ʿ

ỉsṯ ỉr nn ȝbw.w ỉn(w).n ḥm.f m ḫȝst tn

rd.n.f st r pr ỉt.f ỉmn nb nswt tȝwy

m-ḫt ỉw.f m wsr m nḫt m mȝʿ-ḫrw

sḫr.n.f ḫfty.w.f

 

Inscription of Prince Wadjmes 

 

Sethe 108 (L. 170)

 

... sȝ-nsw wȝḏ-ms

ỉsṯ ỉr ỉmy-r nỉwt ṯȝty ỉỉ-m-ḥtp

ỉw.f ỉr.f ỉt mnʿy n msw-nsw

n nswt-bỉt ʿȝ-ḫpr-kȝ-rʿ

n-ʿȝ-n ḥswt.f ...

 

Inscription of Paheri 

 

Sethe 111 (L. 175)

 

ḥtp-dỉ-nsw ỉmn nb nswt tȝwy nswt nḥḥ nb ḏt

ỉty nb šwt.y wr.ty

wʿ ỉmy-bȝḥ wr smsw pȝwty ỉwty snnw.f

wr pw ḳmȝ rmṯ nṯrw

tkȝw ʿnḫ pr m nwn d sšp n ḥnmmt

nḫbt ḥḏt nḫn nbt pt ḥnwt tȝwy

wsỉr ḫnty ỉmntyw nb tȝ-wr ʿȝ m ȝbḏw

ḥwt-ḥr nbt smyt wsrt-ỉb m-m nṯrw

ptḥ-skr nb šṯyt

ỉnpw nb r-sṯȝw

psḏt-ʿȝt psḏt-nḏst

d.sn ḫȝ m t ḥnḳt ỉḥ.w ȝpd.w ḫȝ m ḥtpt ḏfȝ ḫȝ m ḥnkt rnpwt

rd.t nb.t ḥr-sȝ

ḫȝ m ỉḫt nb.t nfr.t wʿb.t mȝʿ.t m-bȝḥ nb nḥḥ

šsp snw pr m-bȝḥ ỉrṯt pr.t ḥr wdḥw

swr mw bs.yw m ȝbw

...

m ȝbd snwt smdt prt-ʿȝt prt-spdt

wȝg ḏḥwtt msyt tp.t msyt ȝst

prt mnw prt sm

ỉḫt-ḫȝwy

šspt-ỉtrw

ḥb.w nw pt r sw.w.sn m ẖrt-hrw nt rʿ nb

ʿrḳ.tw n.k wʿbw m pȝḳt

ỉry.wy(?) m sfḫ.w ḥʿw-nṯr

sȝsȝ.tw n.k mḏt wʿb.t

swr.k mw ḥr spyt ḫȝwt

smȝ.k ỉḫt m-m ỉry

sʿḥ.tỉ m (tpy) ḥsy.w

n n ḥȝty-ʿ n nḫb pȝ-ḥry mȝʿ-ḫrw

mḥ-ỉb mnḫ n nb.f

ʿḳ.k pr.k

ỉb.k ȝw(.w) m ḥswt nt nb nṯrw

ḳrst nfr.t m-ḫt ỉȝwy ỉmȝḫ

ỉȝwt .ỉy.tỉ

ẖnm.k st.k m nb-ʿnḫ

smȝ.k m ḥrt ỉmnt.t

ḫpr m ʿnḫ.y

ḥm sḫm.f m t mw ṯȝw

ỉr.t ḫprw m bnw mnt

m bỉk šnty (r-pw) mr.k

ḏȝ.k m-ʿ ẖn.t

nn ḥnḥn.k

sḳd.y.k nwyt nwy

ḫpr ʿnḫ.k m wḥm-ʿ

nn rwỉ .k r ẖȝt.k

nṯr.y .k ḥnʿ ȝḫ.w

mdw n.k bȝw mnḫ.w

snty.k m-m ỉry

ḥr šsp dd.t tp(t) / tp(y)

sḫm.k m mw

tpỉ.k ṯȝw

ʿbʿb.k m ḫrt-ỉb.k

dd.tw n.k ỉrt.y.ky r mȝȝ

ʿnḫwy.ky r sḏm ḏd.t

r.k ḥr md.t

rd.wy.k ḥr šm.t

pẖr n.k ʿ.wy.ky rmn.wy.ky

rwḏ ỉwf.k

nḏm mt.w.k

ḫntš.k m ʿwt.k nb.t

ỉp.k ḥʿw.k tm.w wḏȝ.w

nn ḏwt ỉrt.k r-sy

ỉb.k m-ʿ.k n wn-mȝʿ

ḥȝty.k n.k n ỉmy-ḥȝt

pr.k r pt

wbȝ.k (dwȝt

m ḫprw nb mr(w).n.k)

nỉs.tw n.k m ẖrt-hrw ḥr wdḥw n wnn-nfr

šsp.k snw pr m-bȝḥ

ȝwt-ʿ n nb tȝ-ḏsr

n n ḥȝty-ʿ n nḫb

ḥȝty-ʿ n ỉwnyt

ḥsb sšrw šȝʿ-m ỉwnyt nfryt-r nḫb

ḫrp rs-tp

šw m bȝg

pȝ-ḥry mȝʿ-ḫrw

wnm.k šns r-gs nṯr r rdw-wr n nb psḏt

wḥʿ.k ỉm.f r bw ẖr.f m-ḳȝb ḏȝḏȝt tp.t

swtwt.k m-m ỉry

ḫnms.k šmsw-ḥr

pr.k .k

nn ḥnḥn.k

nn šnʿ.k ḥr sbȝ n dwȝt

wn.tw n.k ʿȝ.wy ȝḫt

sn(.tw) n.k ḳȝrwt ḏs.sn

ẖnm.k wsḫt nt mȝʿty

wšd ṯw nṯr ỉmy.s

ỉr.k ḥms m-ẖnw ỉmḥt

wsṯn.k m nỉwt nt ḥʿpy

ȝw-ỉb.k