The vocabulary displayed is partly built on the book of Raymond O. FAULKNER, A Concise Dictionary of Middle Egyptian, Oxford, 1962. Specials thanks are given to the Griffith Institute for the permission to use it.


The Famine Stela

 

Bibliography:

Barguet Paul, La stèle de la famine, à Séhel, Bibliothèque d'étude, IFAO, tome XXIV; M. Lichtheim. Ancient Egyptian Literature: A Book of Readings. Vol. 3, pp. 94-100

 

ḥnk sḥtpy n ỉt.f ẖnmw nb tȝ-sty

ḥr nṯry-ẖt ḥr-nbw ḏsr

ʿnḫ wȝs nb ḥȝ.f

ḏd-mdw (ỉ)n ẖnmw nb ḳbḥw nṯr-ʿȝ nb ȝbw ḫnty tȝ-sty

ỉn.y.ỉ n.k ḥʿpy n nw.f m rnpt nb(t)

ḏd-mdw ỉn spdt ʿȝt nb(t) ȝbw nb(t) tȝ-sty

ḏd-mdw (ỉ)n ʿnḳt nb(t) sṯt ... ḫntt tȝ-sty

 

rnpt-sp 18 ḥr nṯry-ẖt nswt-bỉt nṯry-ẖt nbty nṯry-ẖt ḥr-nbw ḏsr (r-ḫt) ḥȝty-ʿ (rpʿt) ḥḳȝ ḥwwt rsy.wt mr nḥsy.w m ȝbw ms-ỉr

ỉn.tw n.f wḏ-nswt pn r rd(t) rḫ.k wn.ỉ ẖr gmw r st-wrt ỉmy.w ʿḥt wn m snm.m ỉb.ỉ m ḏw r ʿȝ wr(t) ḫft tm ỉw ḥʿpy m rk

m ʿḥʿw rnpt 7 kt(.w) (npr) wšr.n šny-tȝ ḥwʿ(.w) ḫt nb(t) wnm(t).sn ḫnr s nb m ḥtr(.f) ỉḳḥ.sn r tm šm ḫy

m ỉȝkb ḥwn m sbn ỉȝw ỉb.sn mgy ḳrf mnty ḥfd r ʿ.wy.w m-ẖnw.w šnwt m

gȝw gsw-prw ḏbȝ(.w) sḫm.w ẖr ḫmw (wnnt) nb(t) m gmw ȝwy ỉb.ỉ ʿn r-ḥȝt nḏ.ỉ wn-ỉm ỉst hb

ẖry-ḥbt ḥry-tp ỉỉ-m-htp ptḥ-rsy-ỉnb-f sb(?) st ms(t).n ḥʿpy m nỉwt (ḥnskty) (ỉm) ptr.tw nṯr wn m ḥtp.f ẖnm.f n.ỉ ʿḥʿ.n.f sšm.ỉ (m-ḫnt)

ḥwt-sḫt (sȝḳ-ỉb) r mn ỉb n s nb r ỉr(t).sn bs(.ỉ) r ḥwt-ʿnḫ pgȝ.ỉ bȝw-rʿ sšm.ỉ r.sn šȝs pw ỉr(w).n.f ʿn.f (sw) r.ỉ ḥr-ʿ srḫ.f

(wỉ) m ḥȝyt ḥʿpy ... ḫt nb(t) ḥn(t).n.sn ỉm kfȝ.f n.ỉ r bỉȝyt ỉmn(t) ỉw tpyw-ʿ ỉṯ(t) mṯn r.sn nn snnw.sn m nsw

ḏr ḏr-ʿ dm.f n.ỉ wn nỉwt m ḥr-ỉb nwy pẖr s(y) ḥʿpy ȝbw pw rn.f ḥȝt ḥȝt pw spȝt ḥȝt pw r wȝwȝt ṯs nw ḳȝyt gbty wṯs

pw nw rʿ m ḥsb.f r ḳmȝ ʿnḫ r-gs ḥr-nb nḏm ʿnḫ rn ỉwyt.f ḳrty rn mw mnty pw ỉmḥ.t ḫt nb(t) ḥwt-nmỉt pw m ḥʿpy

rnp.f m.s m (nw.f ) ... ḥnk.f mryt nk.f m sʿb mỉ ṯȝy nk r ḥmt wḥm.f r ṯȝy

ḥn ỉb.f ḥp.f mḥ 28 (sỉn.f) r smȝ-bḥdt r mḥ 7 wn ẖnmw ỉm m nṯr ... ṯbty.f wȝḥ mḥy šsp s(w)

sbȝ m ʿ.f ʿȝ.wy r mr.f sw nḥḥ ỉm m šw ḥry-wḏb mr ȝḥwt .tw m rn.f ḥsb.n.f n šmʿw mḥw r rd(t)

psšt n nṯr nb ntf sšm.n.f ỉt ... ȝpd.w rm.w ḫt nb(t) ʿnḫ(t).sn ỉm wn nwḥ ḥr gstỉ wn ʿḥʿỉ

ḥnʿ sbȝ.f n ỉswt n ỉb.f m ḥry ỉdb ḥr.s m rd(t) šw rʿ m ḥry-wḏb wn ḥwt-nṯr.f wn(.w) r rsy ỉȝbtt ʿḥʿ rʿ m ʿḳȝ.f rʿ nb mw.f

nšn r gs.f rsy m ỉtrw ỉnb ỉmytw knstyw (m) ẖrt-hrw wn ẖt ḏw.w m grg.f ḥr ỉȝbtt ẖr ʿȝt nb(t) rwḏ.t štȝw nb

ḫt nb(t) ḥḥ(t).sn (r) ḫws(t) ḥwt-nṯr nb(t) nt šmʿw mḥw sȝt-pr nt ʿwt nṯr(t) ḥr ʿʿt nt nswt ḥnʿ ẖnty.w nb(w) ʿḥʿ.sn ḫnt (ḥwt-nṯr) ḥnʿ šṯyt rd(.w) ẖrt.sn ỉʿb r-ḫft-ḥr-n ẖnmw n pẖr.f mỉ rnpwt ʿȝ(t) ḥrrt nb(t) wn ḥȝt-m ȝbw pḥwy-m

snmt wn m-ḥr ỉȝbtt wn (m-ḥr) ỉmntt wn m ḥr-ỉb ỉtrw ḥbs(w) mw r rnp.f n rnpt st nḏm n s nb ỉr kȝt nt nn

(ỉnr.w) ḥr spt.y.s(n) wn m ỉtrw m sty n nỉwt tn ȝbw ḏs(.s) wn ḫy ḥry-ỉb ḳsnty m ḏt.f grf ȝbw ḫr.tw r.f rḫ rn.w

nṯrw ḫnt ḥwt-nṯr nt ẖnmw spdt ʿnḳt ḥʿpy šw gb nwt wsỉr ḥr ȝst nbt-ḥwt rḫ rn.w ỉnr.w wn m wȝḥ(w) ḥr-ỉb tȝš wn (ḥr) ỉȝbtt ỉmntt wn ḥr spt.y mr ȝbw wn m ȝbw wn (ḫnt) ỉȝbtt ỉmntt wn m ḥr-ỉb ỉtrw bḫn mṯȝy mḫtbtb rʿgs wtšy ḫnt ỉȝbtt prḏn ḥr ỉmntt tšy

ḥr ỉmntt wn m ỉtrw (rḫ) rn.w ʿȝwt štȝw nty m gs ḥry nn wn m-m.sn (ʿr.sn) m ỉtrw 4 nbw ḥḏ ḥmt bỉȝ ḫsbḏ

mfkȝt ṯḥnt ḫnmt (ḳʿ) mnw brḳt tm-ỉḳr ỉw n nn nšmt tȝ-mḥy ḥmȝgt ỉbht bḳs-ʿnḫ

wȝḏ msdmt (ḥrst shrt) mỉmỉ ȝḥt sty ḫnt nỉwt tf smt.ỉ nn m.s mḏd(.ỉ) ỉb.ỉ ḏr sḏm.ỉ (nt) (.ỉ) mḏȝt

wnḫ(t) ỉr(.ỉ) wʿb ỉr.ỉ sšm štȝw ỉr.ỉ ʿȝbt mḥ.t m t ḥnḳt ȝpd.w ỉḥ.w ḫt nb(t) nfr(t) n nṯrw nṯrwt ỉmy.w ȝbw dm(w).tw rn.sn

nmʿ.n.ỉ m ʿnḫ wȝs gm.ỉ nṯr ʿḥʿ (m sty n.ỉ) sḥtp.n(.ỉ) s(w) m dwȝ (sw) snmḥ sw m-bȝḥ.f wbȝ.f s(w) r.ỉ ḥr.f ḥḏ(.w) ḫr.f ỉnk ẖnmw nb.k

ʿ.wy.ỉ ḥȝ.k r sȝḳ(?) ḏt.k r snb ḥʿw.k wḏ.n.ỉ n.k ʿȝt ẖr ʿȝt ... ḏr-bȝḥ nn ỉr kȝt m.sn (r) ḳd ḥwwt-nṯr r smȝwy

wȝs r ȝb ỉrt.y n nb.f ḏr-nty ỉnk nb nb ỉnk nb.f s(w) ḏs.f nwn ʿȝ wr ḫpr ẖr-ḥȝt ḥʿpy ḥp r mr.f ỉr m kȝt ḥrw

sšm s nb r wnwt.sn (tȝ-tnn) ỉt nṯrw šw wr ḥry-wḏb wn spt.y m ḏbȝt ẖr(t).ỉ ẖnmt(?) ỉr.n.ỉ (sy) sfḫ(t) rḫ.ỉ

ḥʿpy ḥpt.f r sḫwt dmḏ ʿnḫ r šrt nb(t) mỉ ḥpt.t r sḫt (ỉw) nḫḫ.s ḫr.ỉ bs.ỉ n.k ḥʿp(y) nn rnpt ʿb nn

r nb šȝ ȝḫ ks.tw ẖr nḏ rnnwtt ḫnt ḫt nb(t) sṯȝ ḫt nb(t) m ḥḥ.w rd.ỉ mḥ.w hȝw.k ȝm(m).sn

ḥnʿ.k sb ḳsn ḫpr ṯȝb m mẖr.sn ỉw tȝ-mrỉ r gst ṯḥn ỉdb.w ỉḳr nwyt ḥḏ ḥȝty.sn r wn

ẖr-ḥȝt nhs pw ỉr(w)(.n).ỉ (ỉw) ḥn ỉb.ỉ wḏʿ wrḏw ỉr.ỉ wḏt tn r-gs ỉt.ỉ ẖnmw ḥtp-dỉ-nswt n ẖnmw-rʿ nb ḳbḥw ḫnty tȝ-st(y)

m ỉsw nn ỉ.ỉr.k n.ỉ ḥnk.ỉ n.k ỉmn.k m mȝnw ỉȝb.k m bȝẖw m ȝbw nfryt-r km-st m ỉtrw 12 ḥr ỉȝbtt ỉmntt m šȝ.w

m mrw.w m ỉtrw m bw nb ḫnt ỉtrw ỉpw ỉmy s nb ḫbs.sn ȝḥt ḥnʿ sʿnḫ ẖtb.

ỉʿỉ r ỉḫmwt ḥnʿ  mȝwt nb(t) wn ḫnt ỉtrw ỉpw šd.tw šmw.sn (r) wḏȝ.k m-ḥȝw-r psšt.k wn ḫnt ỉbt wḥʿ-rmw

nb grg nb ḥȝmw sḫty ȝpd.w ḥnʿ bḥs(w) nb sḫty mȝỉ nb ḥr ḫȝst šd.ỉ st m r 10 m sbw(?) m nn r ȝw.sn

bḥs nb ms(w) ḥmwt ḫnt ỉtrw ỉpw (r ȝw) ỉmỉ mḫtmw m (ȝšrwt) nb(t) (ỉmnyt) nt rʿ nb ḥnʿ rd(t) m nbw

ȝbw hbny nḏm sty (ḥrst shrt) dỉw nfw ḫt ḫt nb ḫt nb(t) ỉn(t) ḫntyw ḫnt-ḥn-nfr (r) kmt ḥnʿ s nb

šm ḥrt-ʿ ỉmytw.sn nn wn ṯt nb ḥr wḏ-mdw ḫnt nn swt ḥr šd(t) ḫt m-m.sn (ỉw) nḫ

ḫt (nb(t)) r-ʿ r-pr.k ḥnk(.ỉ) sḫt tf ẖr ỉnr.w ȝḫt nfr.t nn ḏt ỉm ... ḫt nb(t)

ỉm.f (ỉw) snḏm.w .w n.k-ỉmy ḥr rwḏw.w nw rsy r ỉry-ʿ sšr ḫt nb(t) rd(.tỉ) kỉryw

ḥr msprtyw ḥnʿ wr ḥmww ḥr ḥmww nbw ḥnʿ ... ḥr nḥsy.w ḥnʿ ỉst ʿprw

ḥnʿ nb ỉr.sn r ʿrḳ nn n ỉnr.w m nbw ḥḏ ḥmt (ḏḥty) sḫt dwr ḫt ʿḫm

ḫt rd(t).n s nb ḥr kȝt ḥr.sn r-ḏbȝ.w m r 10 m nn ỉry ḥnʿ rd(t) r 10 m ʿȝt štȝw ỉn(t) m gs ḥry

ỉnr.w ḥr ỉȝbtt ḥnʿ wn mr ḫȝ ṯnw nbw ḥḏ ḥmt ʿȝt n-mȝʿt ḫt ỉ.ȝb(t) ḳsty.w r ḥwt-nbw

(r) ms(t) ʿḫm.w r sʿḥʿ šsp.w wn shȝ(.w) ḥnʿ dbḥw nb nn sw ỉm rd(.tw) ḫt nb(t) ḫnt wḏȝ r ms.t.w m wḥm

(ỉw) rḫ ḫt nb(t) wn wȝs ḫnt ḥwt-nṯr.k r wn.s mỉ sḫr m sp tpy spẖr wḏt tn ḥr ʿḥʿy m bw ḏsr m ḥr-nty

ḫpr mỉ ḏd ḥr ʿny wn(w) mḏȝt-nṯr m rw-prw sp 2 ḥr.f psg(w) m grg m sbȝyt ỉmyw-r n wʿb.w ỉmy-r s nb n ḥwt-nṯr (ḥr) ỉr.t mn rn.ỉ m ḥwt-nṯr nt ẖnmw-rʿ nb ȝbw sḏr nḥḥ