Bibliography:


Sethe, Kurt, Helck, Wolfgang, Urkunden der 18. Dynastie, Berlin, 1984 (Sethe); Breasted, James Henry, Ancient records of Egypt : historical documents from the earliest times to the Persian conquest, 5 vol., Chicago, 1906-1907 (B II and III); Lalouette, Claire, Thèbes ou la naissance d'un empire, Paris, 1986 (L.)


The vocabulary displayed is partly built on the book of Raymond O. FAULKNER, A Concise Dictionary of Middle Egyptian, Oxford, 1962. Specials thanks are given to the Griffith Institute for the permission to use it.Reign of Amenhotep II

 

Stela from the temple of Montu in Hermonthis  

 

Sethe 1245 (L. 379)

 

ỉr sḏd.tw m sp ḥr rn.f

ỉw.w ʿšȝ(.w) r ỉr.t st m .w

st.t.f r ḏbt ḥmty

ḫt nb (.w) mỉ mḥyt

ʿḥʿ.n rd.n ḥm.f mnt-ỉry m pr ỉmn

m ḥbw n ḥmty m ḳmȝ.w n ḏbʿ.w 3 m wmtt šsr.f ỉm

ḏȝ.n.f sw d.f pr šsp 3 ḥr-sȝ.f

r rd.t nḥty ỉmyw-ḫt rwḏt ʿ.wy.f m ḳnt nḫt

ḏd.ỉ n mw ỉr(r)t.f nn ẖrt-ʿ nn ỉwms

(m-ḫft-ḥr-n) mšʿ.f tm(.w)

nn ṯs ỉm n ʿbʿ

ỉr ỉr.y.f ȝt sḏȝ-ḥr.f m bḥs ḥr ḫȝst nb(t)

ʿšȝ ṯnwt nt ỉn.t.n.f r sbw n mšʿ mỉ-ḳd.f

ỉw smȝ.n.f mȝỉ.w 7 m st.t m km n ȝt

ỉn.n.f ẖnm n smȝ.w 12 n wnwt 1

ḫpr.n nw n sṯy-r

ḫbsywt ỉrw n pḥwy.fy

sʿrḳ.n.f 120 n ȝbw.w ḥr ḫȝst nt ny

m ỉw.t.f m nhrn

 

ḏȝ.n.f ỉtrw pẖr-wr

ptpt.n.f dmỉ.w nw gs(wy).fy sswn(.w) m sḏt r nḥḥ

smn.f wḏ n nḫtw ḥr gs.f ỉȝbty

ỉn.n.f šḳb m st.t ḥr ḫȝst rs.t tȝ-sty

m-ḫt wḏȝ.f r mỉw r ḥḥ.y btn(w) sw m pf

smn.n.f wḏ.f ỉm mỉ ỉr.t.n.f m pḥwy ...

 

(L. 293)

 

n ỉr.n ḥm.f ȝbw m wḏȝ.w r n ḏȝhy

r smȝ btnw.w nty.w ỉm.s

r rd.t ỉḫt n nty ḥr mw.f

 

 

Sphinx Stela  

Sethe 1279 (L. 381)

 

...

ỉsṯ grt ḫʿ.n ḥm.f m nswt m ḥwn nfr

ỉp.n.f ḏt.f

km.n.f rnpt 18 ḥr (smn.t) pḥty.f m ḳnt

rḫ(.w) sw kȝt nb.t nt mnṯw

nn twt(w) n.f ḥr pgȝ

rḫ(.w) sw ḥtr

n wn.t mỉty.f m mšʿ pn ʿšȝ

nn wʿ ỉm ỉtḥ pḏt.f

n pḥ.n.tw.f m sḫs

nḫt ʿ.wy ỉwty wrḏ.f

ḫft ṯȝ.y.f wsrw

ẖn.n.f m pḥwy bỉk.f m šȝty n s 200

sfḫ.tw ỉn.n.sn 1/2 n ỉtrw n sḳdwt

ỉw.sn ẖsy.w ḥʿw.sn gn.w

n tpỉ.n.sn ṯȝw

ỉw ḥm.f nḫt(.w) ẖr wsrw.f n mḥ 20 m ȝw.f

sfḫ.n.f mnỉ.n.f bỉk.f

ỉn.n.f ỉtrw 3 m ẖn.t

nn ỉr.t sḫn m ỉṯ.t

ḥr.w ʿn.w m .n.f ỉr.n.f nn

ỉtḥ.n.f 300 nt pḏwt nḫt.t

ḥr stwt kȝt ḥmww.w.sn r rḫ ḫm r rḫ

.n.f ỉs ḥr ỉr.t nn rd(w).n(.ỉ ) m ḥr.w.ṯn

ʿḳ.n.f rf r š.f mḥty

gm.n.f smn(.w) n.f stw 4 m ḥmty sṯt n šsp 1 m wmtt.sn

mḥ 20 r-ỉwd ḥmt r snnwt.s

ḫʿ.t ỉn ḥm.f ḥr ḥtr mỉ mnṯw m wsrw.f

ṯȝ.n.f pḏt.f

ȝm.n.f ʿḥȝw 4 m s wʿ

ḫd.n.f ỉs ḥr st.t r.s mỉ mnṯw m ẖkr.w.f

šsr.w pr.w ḥr-sȝ ỉry

kfʿ.f kt ḥmt

sp ỉs pw n .tw ỉr.t.f

n sḏm.tw.f m sḏdt

st.t ʿḥȝ r stw m ḥmty

pr.w ỉm.f d.w r

wpw-ḥr nswt wsr fȝw snḫt(w).n ỉmn nswt-bỉt ʿȝ-ḫprw-rʿ

pry-ʿ mỉ mnṯw

ỉsṯ ỉr m wn.f m ỉnpw

mr.f ssmwt.f

ḥʿ.f ỉm.s(n)

rwd ỉb pw ḥr bȝk st

rḫ ḳỉ ỉry

šsȝ m pẖẖ.s(n)

ʿḳ m sḫr.w

tw sḏm.tw m pr-nswt ỉn ỉt.f ḥr kȝ-nḫt-ḫʿ-m-wȝst

nḏm(.w) ỉb n ḥm.f sḏm.f st

ḥʿ.w m ḏd.t r .f smsw

tỉ sw ḥr ḏd m ỉb.f

ntf ỉr.f nb n ḏr.f nn tkk.f

hb ỉb m ḳnt ḥʿ m nḫt

ỉw.f m ḥwn nfr n mrwt n sȝrt.f

nn sw r nw n ỉr.t kȝt mnṯw

mkḥȝ.n.f ỉb-ḏt

mr.f nḫt

ỉn nṯr dd m ỉb.f ỉr.t r mk.t n.f kmt

r dhn n.f

ḏd.ỉn ḥm.f (n) nty.w r-gs.f

ỉmỉ d.tw n.f ssmt nfr.t wrt m ỉḥw n ḥm.ỉ

nty m ỉnbw

ḏd.w n.f

mk.y st snr.w st ṯỉṯỉ st srwḫ st

šnṯ.w r.k

ḫr m-ḫt rd(.w) m ḥr n sȝ-nsw r mk.y m ssmt ỉḥw n nswt

ỉsṯ rf sw ḥr ỉr.t rd.yt m ḥr.f

ršp ʿstrt ḥʿ.w ỉm.f ḥr ỉr.t mr.rt nb.t ỉb.f

sḫpr.n.f ssmwt nn mỉtt.sn

n wrd.n.sn ḫft ṯȝ.f ḫnr

n ḫȝʿ.n.sn fdt m sḫsḫ ḳȝ

nḥb.f m mn-nfr m ṯȝmyt

wȝḥ.f r ḫnw n ḥr-m-ȝḫt

ỉr.f ȝt ỉm ḥr pnʿnʿ st

ḥr (ȝ) šsȝw n ḫnw pn n ẖnmw-ḫ(w)-f(-wỉ) ḫʿ-f-rʿ mȝʿ-ḫrw

ȝb.n ḥȝty.f sʿnḫ rn.sn

dd.f m ỉb.f ẖry-ḫr.f r ḫpr.t wḏ(t).n n.f ỉt.f rʿ

m-ḫt nn sḫʿ.w ḥm.f m nswt

wrt ḥtp.s st.s m wpt.f

tỉt rʿ mn.tỉ r ʿḥʿw.s

mỉ tpt-ʿ.f ḥtp(.w) ẖr nb.sn ʿȝ-ḫprw-rʿ

ḥḳȝ.f tȝwy ḫȝst nb.t dmȝ(.w) ẖr ṯbwty.f

sḫȝ.t.ỉn ḥm.f bw

sḏȝy-ḥr.f r hw mr.w ḥr-m-ȝḫt  

wḏ.tw rd.t ỉr.tw ḫnw ỉm

smn(.w) wḏ ỉm.s m ỉnr ḥḏ

ḫt(.w) ḥr.f m rn wr ʿȝ-ḫprw-rʿ mry ḥr-m-ȝḫt d ʿnḫ ḏt

 

Amada and Elephantine stelae  

 

Sethe 1289 (B II 792, L 384)

 

...

rnpt-sp 3 ȝbd 3 šmw sw 15 ḫr ḥm n ḥr kȝ-nḫt wr-pḥty

nbty wsr-fȝw sḫʿ-m-wȝst

ḥr-nbw ỉṯ-m-sḫm-f-m-tȝw-nb(w)

nṯr nfr nb ỉrt-ỉḫt nswt-bỉt ʿȝ-ḫprw-rʿ

sȝ-rʿ n ẖt.f mry.f nb n ḫȝst nb.t ỉmn-ḥtp nṯr ḥḳȝ-ỉwnw mry rʿ-ḥr-ȝḫty ỉmn nb nswt tȝwy

 

nṯr nfr ḳmȝ.w / ḳmȝw rʿ ỉty pr m ẖt(.f) wsr.w

mỉty ḥr ḥr nst ỉt.f

wr ḫpš n ḫpr mỉty.f n gm.tw n.f snnw

nswt pw wdn ʿ wrt

nn ỉtḥ(w) pḏt.f m mšʿ.f m ḥḳȝ.w ḫȝswt wr.w nw rṯnw

n-ʿȝ-n wr(r) pḥty.fy r nswt nb ḫpr

ḫʿr mỉ ȝby hb.f prỉ

n wn.t ʿḥȝ m hȝw.f

pḏty ḳn m ḥw-ny-r-ḥr sbty mk kmt

mn-ỉb ḥr pgȝ m ȝt ḥwtf

tỉtỉ bšt.w(w) ḥr.f

sḫm ḥr-ʿ r ḫȝswt nb.t m rmṯ ḥtr.w .n.sn m ḥḥ.w

n rḫ.sn ntt ỉmn-rʿ ḥr mw.f

.tw.f r ȝpd ḥr-ʿ šfyt ḫt ḥʿw.f

mỉty mnw m rnpt snḏt nn wʿ nḥm sw m-ʿ.f

ỉr.f rst m ḫfty.w.f psḏt-pḏt r-mỉtt

bȝk.n n.f .w nb.w ḫȝswt nb(t) bšt.t

nswt swt n swhȝ(w) n.f r ḏȝwt

ʿ.wy.f m r-ḏȝw

nn ḫȝswt ỉr.t tȝš ḥnʿ.f ʿnḫ.sn m ṯȝw.f

nswt nsyw ḥḳȝ ḥḳȝ.w ỉn ḏrw pḥ.ww sw

wʿ ḳn.y / ḳn n sḳȝ(w) bȝw.f r rḫ.t{ỉ} rʿ m pt

ḥs.y ḥr.f hrw ḥw-ny-r-ḥr

nn ḏr.w ỉr.t.n.f r ḫȝst nb(t) sḥw.w(t) r nb dmḏ

ḫr ḥr-ʿ n nsrt.f mỉ r-ʿ n ỉmyt

nn wh(w) ỉm(.f) m sḏryt

mỉ ʿbw n bȝstt ḥr mṯn n ỉr(w) ỉmn

mʿr sp r ṯnw rḫ.w

ntt .f pw mȝʿ pr m ḥʿw(.f)

wʿ ḥnʿ.f r ḥḳȝ šn.(n)t.n ỉtn

.w ḫȝswt nb(w) rḫ(w).n.f ỉṯ.f st ḥr-ʿ m nḫt ḥr wsr

 

 

Sethe 1293 (B II 793, L. 395 and 398)

 

nswt pw ḥtp ỉb ḥr kȝt n nṯrw nb.w

m ḳd rw-prw.sn ms.t ʿẖm.w.sn

ḥtp-nṯr wȝḥ(.w) m-mȝwt t ḥnḳt r wr ḫt-ʿȝ ḥr ʿšȝ

m ỉmnyt m ẖrt-hrw r nḥḥ

ỉḥ.w ʿwt r sw.w.sn nn gȝwt r.s

rd.n.f pr n nb.f ʿpr.w m ỉḫt nb.t

m ỉwȝ.w wnḏw.w rny.w ȝpd.w nn ḏrw

r-pr pn ʿbȝ.w r ȝw.f m t ỉrp

wȝḥ.n.f ḫnt m-mȝwt n ỉt.w(.f) nṯrw

r .n ḥnmmt r rḫ.t bw-nb

ỉsṯ ỉn ḥm.f snfr ḥwt-nṯr tn ỉr(t).n ỉt.f nswt-bỉt mn-ḫpr-rʿ

n ỉt.w(.f) nṯrw nb.w

...

ḳd.tỉ m ỉnr m kȝt nḥḥ

ỉnb.w ḥȝ.s m ḏbt ʿȝ.w m ʿš n tp-ḫtyw

sbȝ.w m ỉnr n rwḏt

n-mrwt mn rn wr n ỉt.f sȝ-rʿ ḏḥwty-ms m pr pn r nḥḥ ḥnʿ ḏt

wn.ỉn ḥm n nṯr pn nfr nswt-bỉt nb tȝwy ʿȝ-ḫprw-rʿ ḥr pḏ šs

wḥʿ wȝwȝt n ỉt.w(.f ) nb.w / n ỉt.f ẖnm nb ḳbḥw

ḥr ỉr.t n.f bḫnt wr.t m ỉnr n rwḏt ḫft-ḥr wsḫt

ḥbyt m ỉwnyt šps.t

pẖr.ṯ(ỉ) m ỉwn.w n rwḏt m kȝt nḥḥ sp sn

wdḥw.w ʿšȝ m ḥnw.w nw ḥḏ nbw ḥsmn

gnw.w ḫȝw.w mr ʿḫw ṯnỉ.w ʿʿb.w šfdw

ʿḥʿ.n rd.n ḥm.f ỉr.tw wḏ pn

smn.w m r-pr pn m st ʿḥʿw n nb ʿ.w.s

ḫt.w m rn wr n nb tȝwy ỉmn-ḥtp nṯr ḥḳȝ-ỉwnw m pr ỉt.w(.f) nṯrw

m-ḫt .t ḥm.f m rṯnw ḥrt sḫr.n.f rḳy.w.f nb.w

ḥr swsḫ tȝš.w kmt m wḏyt tp.t nt nḫt

.n ḥm.f m ȝwt-ỉb n ỉt.f ỉmn

smȝ.n.f wr.w 7 m ḥḏ.f ḏs.f wn.w m w n tḫsy

d.w m sḫd m-ḥȝt bỉk n ḥm.f

nty rn.f m-ḏd ʿȝ-ḫprw-rʿ-smn-tȝwy

wn.ỉn.tw ḥr ʿḫ.t s 6 m nn ḫrw.w m-ḫft-ḥr-n sbty n wȝst

n ḏrwt r-mỉtt

ʿḥʿ.n sḫnt.w ky ḫrw r tȝ-sty

ʿḫ.w n sbty n npt

r rd.t .tw nḫtw ḥm.f r nḥḥ ḥnʿ ḏt

m .w nb.w ḫȝswt nb(t) nw nḥsy

ḏr-ntt ỉṯ.n.f rsyw wʿf.n.f mḥtyw

pḥww nw r ȝw.f psḏ.t rʿ ḥr.s

ỉr.f tȝš.f r mr.r.f nn ḫsf-ʿ.f

mỉ wḏ.n ỉt.f ỉmn-rʿ nb nswt tȝwy

ỉr(t) n.f sȝ-rʿ n ẖt.f mry.f ỉmn-ḥtp nṯr ḥḳȝ-ỉwnw d ʿnḫ ḏdt wȝs snb ȝwt-ỉb.f mỉ rʿ ḏt

 

Elephantine stela

 

Sethe 1299 (B II 798, L. 398)

 

rnpt-sp 4

wḏ ḥm.f rd.t ỉr.tw n ḥbs.w n ẖnt nt nn nṯrw ỉmy.w ȝbw

m ḥbs.w ʿȝ.w wʿ nb n mḥ 10

ỉw wn.sn m ḥbs.w nḏs.w wʿ nb n mḥ 3

ỉw wḏ.n ḥm.f wȝḥ hrw wʿ n mwt.f ʿnḳt ḥr ḥb.s n sty

m ẖnt.s nt tp-ỉṯrw

ʿprw m t ḥnḳt ỉḥ.w ȝpd.w ỉrp snṯr dḳr.w ỉḫt nb.t nfr.t wʿb.t

m ḥtr r ṯnw rnpt

m-ḥȝw-ḥr hrw 3 n ḥb.s mty

r rd.t ḫpr ḥb.s n tpy šmw m hrw 4 r mn r wȝḥ

ỉr.f dỉ-ʿnḫ ḏt

 

Memphis Stela

 

Sethe 1301 (L. 386)

 

rnpt-sp 7 ȝbd 1 šmw sw 25 ḫr ḥm n ḥr kȝ-nḫt spd-ʿbwy

nbty wsr-fȝw sḫʿ-m-wȝst

ḥr-nbw ỉṯ-m-sḫm-f-m-tȝw-nbw nswt-bỉt nb tȝwy ʿȝ-ḫprw-rʿ

sȝ-rʿ nb ḫʿw nb ḫpš ỉmn-ḥtp nṯr ḥḳȝ-ỉwnw d ʿnḫ ḏt

nṯr nfr mỉtt rʿ ỉmn ḥr nst.f

ḳd.n.f sw m nḫt ḥr wsr m-ṯnt-r ḫprt

ḥw.n ḥḏ.f nhrn

ptpt.n pḏt.f nḥsy

ỉṯ(w) m nḫt m wsrw mỉ mnṯw ḏbȝ(w) m ḫʿw.f

ḥtp(.w) ỉb.f .n.f sn

ḥsḳ.n.f tp.w ẖȝkw-ỉb

wḏȝ ḥm.f r rṯnw m wḏyt.f tp.t nt nḫt

r swsḫ tȝš.w.f r rd.t ỉḫt n nty ḥr mw.f

ḥr.f sḫm(.w) mỉ bȝsty mỉ stḫ m ȝt.f nt nšny

spr ḥm.f r šmš-ỉtm

ḫbȝ.n.f sy m ȝt šr.t mỉ mȝỉ-ḥsȝ ḥr ḥf ḫȝswt

ỉw ḥm.f ḥr wrryt.f ỉmn-ḳn-šsm-nfrt-pȝ-nfr-sḫ rn.f

rḫt kfʿ n ḥm.f n hrw pn

sṯtyw ʿnḫ(w) 35 22

ḏȝ.n ḥm.f ỉrntw ḥr mw m hsmḳ mỉ ršp

ʿḥʿ.n wḏb.n.f ʿ.f r pḥwy mšʿ.f

ỉw.f ḥr ptr nhy n sṯtyw ỉw(ww) m rkrk

sʿb.w m ḫʿw nw ʿḥȝ r th.t r mšʿ n nsw

ỉw ḥm.f ḥr nr m-sȝ.sn mỉ ʿẖt nt bỉk nṯr.y

hn.sn ỉb.w.sn bdš.w wʿ ḥr wʿ ḫr(.w) ḥr snnw.f

(r-mn-m) pȝy.sn ḥntwy

nn wʿ nb ḥnʿ ḥm.f wpw-ḥr.f m ḫpš.f ḳn.y

smȝ st ḥm.f m st.t

.n.f ỉm ỉb.f ȝwy mỉ mnṯw ḳn ḥb.n.f

rḫt kfʿ n ḥm.f n hrw pn

wr 2 mryn 6 (r-mn-m) wrryt.sn ḥtr.w.sn

ḫʿw.sn nb.w nw ʿḥȝ

spr ḥm.f m-ḫntyt r ny

ỉw wr.s rmṯ.f nb ṯȝy.w mỉ ḥmwt m ḥtpw n ḥm.f

ḥr.w.sn šsp(.sn) gȝgȝwy

spr ḥm.f r ỉkrt

šn.n.f btn(w) sw nb

smȝ.n.f st mỉ nty.w n ḫpr(.sn) d.w ḥr gs m sṯs.y

.ỉ.n.f ỉm m ȝwt-ỉb ḫȝst tn tm.tỉ m nḏt.f

ḥtp m ỉmȝw (ỉ)n ḥm.f r hȝw ṯrḫ

ḥr ỉȝbty ššrm

ỉw.tw ḥr ḥȝḳ n wḥt nt mnḏt

spr ḥm.f r hṯrʿ

ỉw wr.s ḥr pr.t m ḥtpw n ḥm.f ẖr ms.w.f ỉḫt.f nb.t

rd.t ḥtpw n ḥm.f ỉn ynḳ

spr ḥm.f r ḳdšw

ỉw wr.s ḥr pr.t m ḥtpw n ḥm.f

ỉw.tw ḥr rd(t) ỉr.y.sn sḏfȝ-tryt ms.w.sn nb(w) r-mỉtt-ỉrw

wn.ỉn ḥm.f ḥr st.t r ḥbw 2 n ḥmty m ḳmȝ m-bȝḥ.sn

ḥr gs rs(y) n dmỉ pn

ỉw.tw ḥr ỉr.t sw ḥr rbỉ m ḫt

ỉw.tw ḥr ỉn.t gḥs.w mȝswt sẖʿwt ʿȝ.w ḫm.w

nn ḏr-ʿ.sn

wḏȝ ḥm.f ḥr ssmt r ḫšb wʿ.w nn wn.t snnw.f

.ỉ.n.f ỉm m ȝt šrỉ.t

ỉn.n.f mryn ʿnḫ 16 ḥr ḏrww.y n wrryt.f

ḏrt 20 r dhnt nt ssmwt.f

60 m ḫrp.yt r-ḥȝt.f

rd.t ḥtpw n ḥm.f ỉn dmỉ pn

ỉsṯ ḥm.f m-ḫntyt m-ẖnw ʿmḳ srn

gm.n.f wpwty n wr n nhrn ẖr šʿt

sỉn(t) r ḫḫ.f

ỉn.n.f sw m sḳr-ʿnḫ ḥr {n} ḏrww n wrryt.f

pr.t ḥm.f m sỉbyny ḥr ssmt r tȝ-mrỉ

mryn m sḳr-ʿnḫ ḥr ḥtr wʿ ḥnʿ.f

spr ḥm.f r mn-nfr ỉb.f ȝw(.w) m nḫt

rḫt ḥȝḳ pn

mryn 550 ḥmwt.sn 240

knʿnw 640 ms.w wr.w 232 ms.w wr.w st-ḥmt 323

ḥsyt nt wr.w n ḫȝst nb(t) st 270 (r-mn-m) ḫʿw.sn n sḫmḫ-ỉb

n ḥḏ nbw (r) rmn ỉry dmḏ 2214

ḥtr 420 wrryt 730 (r-mn-m) ḫʿw.sn nb(w) nw ʿḥȝ

ỉsṯ ḥmt-nṯr ḥmt-nsw sȝt-nsw ... ḥr (ȝ) nḫtw ḥm.f

 

Campaign in Syria  

 

Sethe 1305 (L. 390)

 

rnpt-sp 9 ȝbd 3 ȝḫt sw 25

wḏȝ ḥm.f r rṯnw m wḏyt.f 2.nwt nt nḫt

r dmỉ n ỉpḳn

ỉw.f ḥr pr.t m ḥtpw n nḫtw ʿȝ n pr-ʿȝ ʿ.w.s

pr.t ḥm.f ḥr ssmt sʿb.w m ḫʿw nw r-ʿ-ḫt r dmỉ n yḥm

ỉsṯ ḥȝḳ.n ḥm.f wḥt n mpsn

ḥnʿ n wḥt ḫtṯn

dmỉ 2 ḥr ỉmnty swk

ỉsṯ ḥḳȝ (ḥr) (nšn.y) mỉ bỉk nṯr.y

ḥtr.w.f ḥr ʿẖ mỉ sbȝ n pt

ʿḳ ḥm.f

ỉn.tw wr.w.f ẖrd.w.f ḥmwt.f m sḳr-ʿnḫ ẖrw.f nb(w)

r-mỉtt-ỉry

ỉḫt.f nb(t) nn ḏr.w.sn

mnmnt.f ḥtr.w.f

ʿwt nb(t) n ỉmyw-ḥȝt.f

nḏm pw ỉr.n ḥm.f

.t ḥm n nṯr pn ỉmn nb nswt tȝwy tp-m ḥm.f m rswt

r rd.t ḳnt n .f ʿȝ-ḫprw-rʿ

ỉt(.f) ỉmn-rʿ m ḥʿw.f ḥr ḫw.y ḥḳȝ

pr.t ḥm.f ḥr ḥtr tp-dwȝyt r dmỉ n ỉtrn

ḥnʿ mktr-ỉnt

ʿḥʿ.n sḫm ḥm.f ʿ.w.s mỉ sḫm sḫmt mỉ mnṯw ḥr wȝst

ỉn(.w) n.f wr.w.sn 34 mryn 57 sṯtyw ʿnḫ(w) 231

ḏrt 372 ssmt 54 wrryt 54 (r-mn-m) ḫʿw nb(w) nw ʿḥȝ

(nḫtw-ʿ) nb(w) nw rṯnw ẖrd.w.sn ḥmwt.sn ỉḫt.sn nb(t)

m-ḫt .n ḥm.f ḥȝḳ ʿšȝ wrt

ỉw.tw ḥr ỉr(t) st m sḳr-ʿnḫ

ỉw.tw ḥr ỉr.t šdy 2 m ḳd.sn nb

mk mḥ(.w) st m ḫt

ỉw ḥm.f m rsw ḥr.s r ḥḏ-tȝ

ỉw pȝy.f ỉḳḥw ḥr wnmy.f

wʿ.w nn wʿ nb ḥnʿ.f

ỉsṯ mšʿ (.w) r.f ḥrw sḏmw-ʿš n pr-ʿȝ

ỉr m-ḫt ḥḏ.w n 2.nw hrw

pr.t ḥm.f ḥr ḥtr tp-dwȝyt sʿb.w m ẖkr.w mnṯw

hrw n ḥb ḫʿt-nsw n ḥm.f

ỉw.tw ḥr ḥȝḳ ỉnḫrtw

rḫt kfʿ n ḥm.f wʿ.w n hrw pn

mryn ʿnḫ 17 ms.w wr 6 sṯtyw ʿnḫ(w) 68

ḏrt 123 ḥtr 7 wrryt nt ḥḏ nbw 7 (r-mn-m) ḫʿw.sn nw ʿḥȝ

443 ỉdt 370 mnmnt nb(t) nn ḏr-ʿ.sn

wn.ỉn mšʿ r-ḏr.f ḥr ms.y ḥȝḳt ʿšȝ(t) wrt nn ḏr-ʿ.sn

spr ḥm.f hwʿktỉ / hȝw mktỉ

ỉw.tw ḥr ỉn.t wr n kbʿ-smn ḳȝḳȝ rn.f

ḥmt.f ẖrd.w.f ẖrw.f nb(w) r-mỉtt-ỉrw

dhn.w (ky) wr m st.f

spr ḥm.f r dmỉ n mn-nfr

ỉb.f ỉʿ(.w) m ḫȝswt nb.t .w nb.w ẖr ṯbwty.f

rḫt ḥȝḳ ỉn.t(.n) ḥm.f

wr n rṯnw 127 sn.w nw wr.w 179 ʿpr 3600 šȝsw ʿnḫ 15200

ḫr 36300

ngs ʿnḫ 15070

ȝbt ỉrw 30652

dmḏ s 89600 m-mỉtt ỉḫt.sn nn r-ʿ.sn

ʿwt nb(t) n.sn-ỉmy mnmnt nb(t) nn ḏr-ʿ.sn

wrryt nt ḥḏ nbw 60 wrryt .t / nʿʿ.t 1032 (r-mn-m) ḫʿw.sn nb(w) nw ʿḥȝ

m 13050

m pḥty ỉmn-rʿ ỉt.f šps mr.rw{t}.f nty m (.f)

wḏ n.f ḳnt

 

Sethe 1309 (L. 392)  

 

ỉsṯ sḏm.n wr n nhrn wr n ḫtȝ wr n sngr

nḫt ʿȝ ỉr(w).n(.f)

wʿ nb ḥr stwt r snnw.f m ḥnk nb ḫȝswt nb(t)

ỉw.sn ḥr ḏd m ḥȝty.w.sn n ỉt ỉt.w.sn

r dbḥ ḥtpw ḫr ḥm.f

r sb.tw rd.t(w) n.sn ṯȝw n ʿnḫ

ỉw.n ẖr bȝkw.n r ʿḥ.k

sȝ-rʿ ỉmn-ḥtp nṯr ḥḳȝ-ỉwnw ḥḳȝ ḥḳȝ.w ȝby (nšn.y) m ḫȝst nb(t) m pn ḏt

 

Karnak stela  

 

Sethe 1310 (B II 782)

 

ʿnḫ ḥr kȝ-nḫt spd-ʿbwy sȝ-ỉmn tỉt-(ỉ)tm nbty wsr-fȝw sḫʿ(w)-m-wȝst

ḥr-nbw ỉṯ-sḫm-f-m-tȝw-nbw

... ỉpt-swt ʿȝ-ḫprw-rʿ

nb-ḫpš wʿf-psḏt-pḏt

sȝ-rʿ n ẖt.f nb n ḫȝswt nb(t) ỉmn-ḥtp nṯr ḥḳȝ-ỉwnw d ʿnḫ mỉ rʿ ḏt

rnpt-sp 7 ȝbd 1 šmw sw 25

spr ḥm.f r dmỉ n šmš-ỉtm

ỉr.t ḥm.f sp (mʿr) ỉm kfʿ ḥm.f ḏs.f

ỉsṯ sw mỉ mȝỉ-ḥsȝ ḥr ḥw.f ḫȝswt rṯnw

... pȝ-nfr-sḫw rn.f

rḫt kfʿ(w).n ḥm.f ḏs.f m hrw pn

sṯtyw sḳr-ʿnḫ 18 ỉḥ.w 19

ȝbd 1 (šmw) sw 26 ḏȝ.t ḥm.f mšdt ỉrntw m hrw pn

(ỉsṯ) ḏȝ.n ḥm.f mšdt ỉrntw ...

m hsmḳ.w mỉ pḥty mnṯw-wȝsty

wḏb.n ḥm.f ʿ.f r pḥwy n

ʿḥʿ.n ptr.n ḥm.f nhy n sṯtyw ỉw(ww) ḥr ssmwt

m dmỉ n ḳdn ỉw(ww) m rkrk.yt

ỉsṯ ḥm.f sʿb.y m ḫʿw.f n ʿḥȝ

ỉw ḥm.f ḥr nr m-sȝ.sn mỉ mnṯw m wnwt.f

bdš.ỉ.sn ḏr .n ḥm.f wʿ ḥr wʿ ỉm.sn

ʿḥʿ.n sḫr.n ḥm.f pȝy.sn ḥntwy ḏs.f m mỉnb.f

...

ỉsṯ ỉn.n.f sṯty ḥr ḏrww.y n wrryt.f pȝy.f ḥtr

tȝy.f mrkbt ḫʿw.f nb n ʿḥȝ

.n ḥm.f m ȝwt-ỉb mỉ mnṯw ḳn ḥb.n.f

rḫt kfʿ(w).n ḥm.f m hrw pn

mryn 1 ssmt 2 wrryt 1

mss n ʿḥȝ pḏt 2 ỉspt mḥ.tỉ m šsr.w

...

ȝbd 2 šmw sw 10 ḥs.t m-ḫntyt r tȝ-mrỉ

wḏȝ ḥm.f ḥr ḥtr r dmỉ n ny

ỉsṯ n sṯtyw n dmỉ pn ṯȝy.w mỉ ḥmwt tp sbty.sn

ḥr dwȝ ḥm.f ḥr.w.sn šsp(.w) n gȝgȝwt ḥr nṯr nfr

ỉsṯ sḏm.n ḥm.f r-ḏd

nhy m n sṯtyw nty m dmỉ n ỉkrt ḥr ngmgm

r ỉr.t sḫr n ḫȝʿ ỉwʿyt nt ḥm.f

r-bnr m dmỉ

r pnʿ ḥr wr n ỉkrt nty ḥr mw n ḥm.f

ʿḥʿ.n rḫ.n st ḥm.f m ỉb.f

ʿḥʿ.n šn.n.f btn(w) sw nb m dmỉ pn

smȝ.n.f st ḥr-ʿ

sgrḥ.n.f dmỉ pn

sḳbb.n.f r-ḏr.f

... ṯrḫ r ȝw.s

ȝbd 2 šmw sw 20 ỉsṯ sw m ʿʿny ỉr.y.n ḥm.f

r dmỉ n ṯrḫ

....

 

Sethe 1314

 

ȝbd 3 šmw sw 6

 

Sethe 1315

 

ỉsṯ ḥȝḳ.n ḥm.f wḥt ḫtṯn dmḏ(.tỉ)(?)

...

ỉsṯ wr ...

... dmỉ n snḏw ḥm.f

ỉn(.w) wr.w.f ḥmwt.f ms.w.f m sḳr-ʿnḫ ẖrw.f nb r-mỉtt-ỉrw

rḫt kfʿ(w).n ḥm.f ḏs.f m hrw pn

...

ssmwt.f

ȝbd ... šmw sw 27

pr.t ḥm.f m pr nfr-ḥr / nfr ḥr wḏȝ m ḥtpw r mn-nfr

ẖr ḥȝḳ ỉn(w).n.f ḥr ḫȝst rṯnw

rḫt ḥȝḳ

mryn ʿnḫ 550 ḥmwt.sn 240

... n nbw dbn 6800

ḥmty dbn 400000 ḳn 100000

dmḏ tp 2 ssmt 210 wrryt 300

r-ḏr.f ḥr nḫtw ḥm.f

ỉn nṯr nfr nb tȝwy nb ỉrt-ỉḫt nb ḫpš ỉmy wȝst mry ỉmn

nḏty n ỉmy wȝst

sḫpr ḥb.w ḥwt-ʿȝt ỉmn nb nswt tȝwy mỉ rʿ

sȝ-rʿ ḫʿ-ḫʿw ḏḥwty-ms d ʿnḫ mỉ rʿ ḏt

 

Karnak building inscription  

 

Sethe 1324 (B II 804)

 

ʿnḫ ḥr kȝ-nḫt wr-pḥty nbty wsr-fȝw sḫʿ(w)-m-wȝst

ḥr-nbw ỉṯ-sḫm-f-m-tȝw-nb(w)

nṯr nfr mỉty rʿ tỉt ḏsr.t nt ỉtm ỉmn mstyw.f

sḫʿ(w).n.f m ỉpt-swt rd.n.f sw r nswt ʿnḫw r ỉr.t mr.rt .f

nḏty.f gm ȝḫt mnwy ʿȝ bỉȝwt ḳmȝ rḫ

...

šsȝ m ỉr.t ḥmw-ỉb mỉ rsy-ỉnb-f

nswt nsyw ḥḳȝ ḥḳȝ.w pr-ʿ nn twt(w) n.f

nb šfyt m .w rs(y)w wr ḥryt m pḥww sṯt

ỉw n.f nb m ksw wr.w.sn ẖr mȝʿw.sn

nswt-bỉt ʿȝ-ḫprw-rʿ d ʿnḫ nb nḫt ỉṯ nb sʿȝ(w).n ỉmn ḫpš.f

 

Inscriptions on columns in Hall of Hatshepsut, Karnak  

 

Sethe 1326 (L. 392)

 

ỉw n.f wr.w mtn ỉnw.sn ḥr psḏ.sn

r dbḥ ḥtpw (ḫr) ḥm.f sb.tw (rd.tw n.sn) ṯȝw.f nḏm n ʿnḫ

 

sp ḳnt n .tw sḏm.f ḏr hȝw rmṯ nṯrw

ḫȝst tn ḫm.t kmt ḥr snmḥ n nṯr nfr

ỉn ỉt.ỉ wḏ ỉr.ỉ st ỉmn ḳmȝ nfrw(.ỉ)

rd.n.f wỉ r sȝw pn rḫ.n.f ḫrp.ỉ n.f sw

sỉp.n.f n(.ỉ ) wn.t ḫr.f sḥḏ.t ỉrt tpt.f

.w nb.w ḫȝst nb(t) šn.nt nb.t šn-wr

ỉw.sn n.ỉ m wȝḥ tp mỉ nḏt nb.t nt ḥm.ỉ

sȝ-rʿ ỉmn-ḥtp nṯr ḥḳȝ-ỉwnw ʿnḫ ḏt wʿ rs-tp ms(w)(.n) nṯrw

 

ỉr.n.f m mnw.f n ỉt.f ỉmn-rʿ ỉr.t n.f wȝḏ.w šps.w n wȝḏt rs.t

bȝk(.w) m ḏʿmw r ʿȝt wrt m kȝt nḥḥ

ỉr.n(.ỉ ) n.f mnw m ṯnt(?) nfr(.w) st r (yt) ḫpr

d.n(.ỉ ) (m-ḥȝw-ḥr) wnt-m-bȝḥ sn.n.ỉ ỉr.t.n ḏrtyw

dhn.n.f wỉ r nb rḫyt ỉw.ỉ m ḥwn ỉmy

rd.n.f n.ỉ psšt nṯrwy d.f ḥtp ḥm.ỉ ṯnṯȝt

twt(.w) ỉr.t sp n ȝḫt n ỉt ḥtp.n(.ỉ ) ḥr nst.f

d.n.f n(.ỉ ) ḥr ndbwt.f nn rḳy.w.ỉ m .w nb(w)

 

Karnak building inscription

 

Sethe 1329 (B II 806, L. 396)

 

ỉr.n.f ḫm m nbw sȝtw.f m ḥḏ

ỉr.n n.f wdḥw.w ʿšȝ

nfr(.w) sw r ẖwt sbȝ.w pr-ḥḏ.f ʿrf.n.f špss m ỉnw n ḫȝswt nb(t)

šnwwt.f ḥr ngsgs sšrw wbn(.w) ḥr ỉnb.w

wȝḥ.n(.ỉ ) n.f ḥtp-nṯr srwḏ.n.ỉ pȝwwt ms(w) wỉ

ỉr(t)(.n) n.f sȝ-rʿ ỉmn-ḥtp nṯr-ḥḳȝ-wȝst d ʿnḫ ḏdt wȝs mỉ rʿ ḏt

 

Inscription on columns between pylon 4 and 5  

 

Sethe 1331 (L. 396)

 

...

sʿḥʿ n.f wsḫt nt wȝḏ.w šps(w) m ỉnr ḥḏ nfr n rwḏt

wȝḏ.w.s bȝk(.w) m ḏʿmw nfr(.w) st r .yt ḫpr

 

Inscription of the 8th pylon (Karnak)  

 

Sethe 1333 (L. 392 and 396)

 

ḏd-mdw ỉn ỉmn-rʿ nb nswt tȝwy

(.ỉ ) mry(.ỉ ) ʿȝ-ḫprw-rʿ d(.ỉ) n.k ḫȝst nb(t) .w nb.w

wr.w ḫr(.w) n šʿt.k

wr(.w) bȝw.k r ḫfty.w.k sḫr(w).n(.ỉ ) m dmt.k

ḥr.ỉ nḏm(.w) wrt nḫtw ʿnḫ.tỉ

 

ḏd-mdw ỉn ỉmn-rʿ ... nb pt nswt nṯrw ...

ỉỉ.wy sp sn nṯr nfr ỉmn ʿȝ-ḫprw-rʿ ḥr nst.ỉ

ḥr.n nbw sḫʿ(w) m wȝst

ỉnk ỉt.k šps nb nṯrw

sr(.ỉ) n.k ḳnt nb(t) nḫt (nb) r nb

r sḫr.t sṯtyw m st.sn

 

Boston stela

 

Sethe 1343 (L. 400)

 

rnpt-sp 23 ȝbd 4 ȝḫt sw 1 hrw n ḥb ḫʿt-nsw

mỉty n wḏ ỉr(w).n ḥm.f m ʿ.wy.fy ḏs.f n sȝ-nsw wsr-stt

ỉsṯ ḥm.f m nỉwt rs.t m kȝp n pr-ʿȝ ʿ.w.s

tỉ sw m ḥms swr ỉr hrw nfr

mk ỉn.tw n.k wḏ pn n nswt ʿȝ sḫt

nḫt-ʿ ḳn ḥr ḫpš.f

wʿf mḥtyw

sḫr sṯtyw m st.sn nb(t)

nn rḳy m nb

ḥms.k ...

ḳn.y kfʿ ḥr ḫȝswt nb(t)

 

Cenotaph of Weser-Satet  

 

Sethe 1345 (L. 399)

 

ḫʿ.yt ḥm.f m-ẖnw wȝst ḥr ṯnṯȝt ʿȝ.t

r ... bỉȝwt nt mšʿ pn

kfʿ m nḫtw wḏyt tp.t nt nḫt n nb tȝwy

ʿḥʿ.n ms.n mšʿ pn ỉnw n ḫȝswt rs(t) m-bȝḥ-ʿ nṯr pn nfr

šnwt ḥr rd(t) ỉȝw

mšʿ pn ḥr dwȝ ḥm.f ḏd.sn

wr(.w) bȝw.k nṯr nfr mnwy

wr(.w) ỉnw pn r(?) .w

n nn ḏr tpyw-ʿ ... ḫpr(w)w ẖr-ḥȝt

ḫpr.s n.k nb.n

 

rḫt nty ẖr ỉnw pn

nty ȝṯp ... s 200

nty ȝṯp m nbw s 150

nty ȝṯp m ḥmȝgt s 200

nty ȝṯp m ȝbw s 340

nty ȝṯp m hbny s 1000

nty ȝṯp m sty nb nfr n ḫȝswt rs.t s 200

nty ... s 34

nty ẖr ȝby ʿnḫ s 10

nty ẖr ṯsm.w s 20

nty ẖr ỉwȝ.w wnḏw s 400

dmḏ nty ẖr ỉnw pn s 2657

 

Pillar inscription (between 9th and 10th pylon), Karnak  

 

Sethe 1358 (L. 393)

 

.w nb(w) ḫȝst nb(t) štȝ.t ỉr-rdwy nṯr pn nfr mrrw nṯrw

ʿnḫ ḏdt wȝs nb snb nb ȝwt-ỉb nb(t) .w nb(w) ḫȝswt nb(t) ỉr-rdwy nṯr pn nfr dwȝ(w) rḫyt nb(t) (sʿnḫ) sn

.w nb(w) štȝ.w ḫȝst nb(t) pḥww sṯt ỉr-rdwy nṯr pn nfr

.w nb(w) ḫȝswt nb.t ḥȝw-nbwt ỉr-rdwy nṯr pn nfr

ʿnḫ ḏdt wȝs nb .w nb.w pḥww sṯt ỉr-rdwy nṯr pn nfr

.w nb.w štȝ.w .w nb(w) styw ỉr-rdwy nṯr pn nfr

.w nb(w) fnḫw ḫȝst nb(t) štȝ.t ỉr-rdwy nṯr pn nfr

mry d ʿnḫ ḏdt wȝs ȝw-ỉb.f sšm.f ʿnḫw mỉ rʿ

 

Walking stick (Cairo museum)  

 

Sethe 1362 (L. 394)

 

pt ḥr nhm

ẖr ršwt

nb.w ỉwnw m ḥb

ỉst ptḥ m ḥʿʿwt

wȝst ẖr ṯḥḥwt

mȝȝ.sn ʿȝ-ḫprw-rʿ ḫʿ.w ḥr st ỉt.f

.w nb.w ḫȝst nb.t ẖtb(.w) ẖr ṯbwty.f

 

Bow (Cairo Museum)  

 

Sethe 1363 (L. 394)

 

dwȝ rḫyt ḫʿ(.w) ḥr nst rʿ

...

sbty ʿȝ n kmt

mk.y mšʿ.f

 

Tomb of Weser  

 

Sethe 1380 (L. 323)

 

ḫpr swt ḥmst nswt m ḏȝdw n ỉmy-wrt

nswt-bỉt mn-ḫpr-rʿ d ʿnḫ

sṯȝ(.w) wr.w smr.w špsww-nsw sʿḥ.w st wʿʿw ỉmyw-ḫnt

wr.w nw stp-sȝ šnwt ḥr m ʿḥ.f

r nḏ-ḫrt nswt ʿ.w.s

ʿḳ ỉn ṯȝty r nḏ-r ḥr ḫrt tȝwy r šsr.t ...

...

ḏd.ỉn ḥm.f ḫft smr.w ỉpn

...

ỉȝwt ỉp.s wnwt.s

smr.w ỉpn ḏd.sn

ỉw sỉȝ.k ỉty nb.n r-ntt ṯȝty pḥ.f tnỉ

nhy m ksw ḫn(.w) m psḏ.f

nt-ʿ.f th.s dmỉ.s

sḳȝ sȝrt ỉmt ỉb.k sȝḫ.n n.k wḏʿ mȝʿt

nkȝ.y ḥr sp pn

ȝḫ(.w) n tȝwy ky d.w ḥr m mdw-ỉȝwy

ḏd.ỉn ḥm.f ḫft.sn

ḥwy ḏʿr.tn n.ỉ ... n ḥm.w.ṯn

ẖȝ ỉb ḥr sp.w nw ...

...

wn.ỉn.sn ḥr ẖt.sn ḥr sn-tȝ n ḥm.f ʿ.w.s

ỉn nn n smr.w sn.w sp.w ʿšȝ mnḫ.w

rd.tw ḥr srḫ.f

ḥn.k tȝwy.ky ḥr / ḥry ḳmȝ(t).n ỉt(.k )

nbnb.k kmt

smn.k hp.w n ḥḥ.w n ḥḥ.w r hr.rt rmṯ

srwḏ.k mẖrw grg tȝwy

ỉȝwty.w ḥr ʿḥʿw.sn

smn.k tȝš.w r-ḫt psḏt-pḏt

psḏ.t rʿ ẖr st-ḥr.k

ḥtp.k ỉwʿt nt ȝst

ỉt.k pw ḥms.n.k ḥr nst.f

ḳȝ(.w) nrw.k m .w nb(w)

ḫʿ.tỉ mỉ sḫm ỉmy pt

d.k ỉs .f wsr rn.f m ḫtmt-nṯr m ḥwt-nṯr nt ỉmn

ḫft wn.t.f m hȝw n ỉt.k nswt-bỉt ʿȝ-ḫprw-rʿ mȝʿ-ḫrw

...

... n.f wḏ m ʿḥ

sʿr.tw smỉ.f ḫft-ḥr

ḥmw-ỉb ḳd nfr

tw(?) / tỉ(?) sw n mdw-ỉȝwy

wn.ỉn ḥm.f ḥr wšd ṯȝty ḥr.s m-ḏd

nfr.w(y) ỉmȝḫ.f

mrwt.f mn.tỉ m ʿẖnwty

nn wn.k

nn sp.k ḫbn

nn srḫ.k spr(.w) r ʿḥ

ỉw mtr.n.ỉ .k wsr m mnḫ m wȝḥ sp.w

ʿḳȝ-ỉb sbȝwt.k

swbȝ ỉb.f r sȝrt.k

d pẖr mnḫ.f ḫr.k

ỉḫ ỉr.f n.k mdw-ỉȝwy mỉ ỉr(r)t n ỉr(w) ḥs.s(t)

ḏbbw(?) ȝḫ...

sp nfr ḏbȝ(w) m mỉty.f

 

Turin Papyrus  

 

Sethe 1384 (L. 207)

 

rnpt-sp 5 ȝbd 1 ȝḫt sw 1 ḫr ḥm nswt-bỉt mn-ḫpr-rʿ ʿ.w.s sȝ-rʿ ḏḥwty-ms ʿ.w.s

hrw pn sṯȝ(.w) ḫtmw-nṯr wsr-ỉmn n pr ỉmn m-bȝḥ ḥm.f ʿ.w.s

ḏd.ỉn ḥm.f

ỉb.ỉ hn.ỉ ḥr wsr-ỉmn r ʿȝt

(m) ṯȝty ṯȝy wr n rnpwt pw m-ḏr fḫ.t.f

30 n rnpt (r) tȝy (n) pr-ʿȝ ʿ.w.s pȝy(.ỉ) nb nfr

ḳnw n rnpwt ...

 

Inscription of Kenamun  

 

Sethe 1398 (L. 404) and Sethe 1390 (L. 402)

 

šms twt.w n ỉmy-r ỉḥ.w n ỉmn ḳn-ỉmn

r ḥwt-nṯr nt ỉmn m ỉpt-swt

r rw-prw nw nṯrw nb.w šmʿw mḥw

m ḥtpw m ḥtpw r ỉs.f n ẖrt-nṯr ḫft ḥswt nt ḫr-nsw

ỉr.yt n bȝk-ỉm

hȝw.f nb dmḏ(.w) m wpwt ḥr nhm ẖr-ḥȝt.sn

ỉsṯ wḏ.n ḥm.f rd.t šms.tw nn twt.w r rw-prw

smn m ʿḳw wʿbt m ẖrt-hrw nt rʿ nb

 

Inscription of Kenamun  

 

Sethe 1396 (L. 402)

 

wrḥ (m) ʿntyw gs m bȝḳ

ỉr.t hrw nfr ṯs wȝḥ.w m ʿt-nt-ḫt.k

sšn r fnḏ.k ỉmn-ḥtp

ỉr.k n.n nḥḥ m ȝwt-ỉb

nfr.wy ḥr.k m ḫʿt-nsw ḥtp.tỉ ḥr st-wrt

...

ḥʿ.ʿw rʿ mȝȝ.f sw

ʿnḫ n.f tm.f mwt

 

Inscription of Amenemhet  

 

Sethe 1408 (L. 409)

 

ḥȝt-ʿ m sbȝyt ỉr.t.n rpʿt ḥȝty-ʿ ỉt-nṯr mry-nṯr

ḥry-sštȝ m ỉpt-swt

ḥry-tp r-ḏr.f

r shr.r m rw-prw

ʿḳ r pt ntt ỉm.s

rḫ sšm nb n dwȝt

ỉmy-r prwy-nbw ỉmy-r prwy-ḥḏ

rpʿt ḥḏ n gb

ỉmy-r ḥmw-nṯr nw šmʿw mḥw (ḥm-nṯr) tp(y) n ỉmn ỉmn-m-ḥȝt

ḏd.f m sbȝyt ḫr ms.w.f

ḏd.ỉ swt

d.ỉ sḏm.tn ḫpr.t ḫr.ỉ ḏr hrw tpy

ḏr pr.t.ỉ m wʿrt.y mwt.ỉ

wn(.ỉ) m wʿb mdw n ỉȝwt m-ʿ ỉt(.ỉ ) m wn.f tp

ỉw pr.ỉ (.ỉ) ẖr wḏ.f

n th(.ỉ) prw-n-r.f

n ḥḏ(.ỉ) šȝ.t.n.f ḫr.ỉ

n mkḥȝ.ỉ ḥr wd.dt m ḥr.ỉ

n st(.ỉ) sw m gmḥ ʿšȝ

ḥr.ỉ m ẖry.ỉ mdw.f ḫr.ỉ

n sḫm.ỉ m ỉr.t ḫm.t.n.f

n rḫ.ỉ ḥmt nt pr.f

n sḏȝm.ỉ m-ʿ wbȝt.f

n swrḥ.ỉ wdpw.f

n ʿḳ.ỉ ḥr.f m sḫm

ḥs.n.f wỉ

n gm.f wn.ỉ

ỉw ḥs.tw.ỉ ḫr .f r ȝt mnỉ.t.n.f ỉm

pḥ.n.ỉ s n rnpt 54

ỉw.ỉ m wʿb ṯbwty nṯr ỉmy-r st ḥry smdt.f

ḥmw.w n sbȝyt.f

...

twr.kw(ỉ)

sḫnt-ḥst.n nb tȝwy rn.ỉ

ỉḳr.kw(ỉ) ḥr ỉb n ỉty

ỉw.ỉ bs.kw(ỉ) r sḏm sḏm.t wʿb m (wʿʿw)

ỉw ỉt.ỉ ḥr .ỉ ỉm

...

ỉsṯ ḫʿ.n nswt-bỉt nb tȝwy ʿȝ-ḫprw-rʿ d ʿnḫ ḏt

ḏd(.w) n ḥḥ.w m rnpwt

smn(w).n ỉmn ḏs.f ḥr st-ḥr nt ʿnḫw

...

dhn.n.f wỉ r ỉt-nṯr r ḥry-tp / r-ḥry tp(y) m ỉpt-swt

ʿḳ.kw(ỉ) ḥr ḫm.w

...

wḥm.n n.ỉ nb ḥswt ...

 

Inscription of Sennefer  

 

Sethe 1425 (L. 400)

 

...

ỉw pḥ.ỉ ỉmȝḫyt ỉȝwt ḫr nswt

ỉw.ỉ mḥ-ỉb n nb tȝwy

mnḫ.ỉ rḫ.n st nswt

rḫ.n.f ỉr.ỉ ȝḫt m ỉȝwwt rd(t).n.f m ḥr.ỉ

ḏʿr.n.f ḥr wȝt nb.t

n gm.f sp ẖs.y m-ʿ.ỉ

ḥs.kwỉ ḥr.s ỉr(yt) ẖr.ỉ

rd.n.f r ḥry ḥry.w ḥry-tp ʿȝ m nỉwt-rst

ỉmy-r šnwty n ỉmn

ỉmy-r ȝḥwt nt ỉmn

ỉmy-r ḫnty-š n ỉmn

ḥm-nṯr tpy n ỉmn m mn-swt ḥȝty-ʿ sn-nfr mȝʿ-ḫrw ḫr nṯr-ʿȝ

 

Inscription of Amenemipet  

 

Sethe 1439 (L. 399)

 

rpʿt ḥȝty-ʿ sʿḥ nswt

ẖnm rḥwy

ḏbȝ nbwy sšd nbty

sḥtp mȝʿt rʿ nb

wp rḥwy r wn-mȝʿ

sḏm ḥwwt-wrwt 6 ỉmy-r nỉwt ṯȝty ỉmn-m-ỉpt mȝʿ-ḫrw

 

Inscription of Suemniut  

 

Sethe 1450 bottom of the page (L. 406)

 

(n) .k ỉt(.ỉ )

swr tḫ.y

ỉr hrw nfr

 

Inscription of Pehsukher  

 

Sethe 1460 (L. 405)

 

.t m ḥtpw ẖr ʿnḫ n ỉmn nb nswt tȝwy

m-ḫt ỉr.t ḥsst m ẖrt-hrw nt rʿ nb

ḥr-tp ʿ.w.s nswt-bỉt nb tȝwy ʿȝ-ḫprw-rʿ d ʿnḫ ḏt

ỉn šmʿyt nt ỉmn mnʿt wr.t nt nb tȝwy

ḥsyt nt nṯr nfr šd.t nṯr

nfr.t snḳ ẖnm n šnbt nt mȝʿt-ḫrw

ḏd.s

n .k nsw wȝḥ nṯr nfr nb tȝwy mrrw rʿ ʿnḫ n ỉt(.k) ỉmn-rʿ

ḥs.f ṯw mr.f (ṯw) swȝḥ.f ṯw

sỉp n(.k ) ḥḥ.w nw rnpwt

ỉw.k mn.tỉ ḥr st-ḥr nt ʿnḫw

 

Inscription of Wersu  

 

Sethe 1491 (L. 406)

 

... ḏd.f

ỉr nty nb r th.t ẖȝt.ỉ m ẖrt-nṯr

nty r šd.t twt.ỉ