A

AAi

Abdw

Abt-ib

Abt-n-i

Abw-imn, Ab(w)-imn

Abw-m-imn

Abw-rmt(?)

Aipy

Amy (tA-myt(?))

Any [Anwy], An(y), Ani(i) (Anj)

AnyA [AnwyA]

Any-nxt [Anwy-nxt] (Anj-nxt)

Ast

Ast-Hnr

Ast-Hnwt-nxt

Ast-Htpti

Asty(?)

Ast-m-Ax-bit

Ast-m-Hb

Ast-m-rSwt

Ast-nfrt, Ast-nfr(t) (Ast-nfrt)

Ast-tA-hmsrt(?)

Awt-ib-ra

Ax-mwt (Ax-mwt)

Ax-nbt

Ax-n-i-mwt, Ax-n-i-m(w)t

Ax-n-mnw, Ax-mn(w) (Ax-mnw(?))

Ax-n-s [Ax-n-st] (Ax-n-s)


a

aA (aA)

aAAbw(?)

aA-Htp-f (aA-Htp-f)

aA-kA-s

aA-mrwt

aAmt

aA-nAy

aA-n-ib-r-f

aA-n-nxtw

aA-nr, aA-nri, aA-nrw

aA-nxt (aA-nxt)

aA-nxtw

aA-pA-TAw

aA-pHty, aA-pHt(y) (aA-pHty)

aA-Sfyt, aA-Sfy(t) (aA-Sfjt)

aA-Sfyt-m-wAst, aA-Sft-m-wAst (aA-Sfjt-m-wAst)

aAti (aAti)

aAt-mrwt, aAt-mrt, aAt-mr

aAw

aA-xpr(w)-ra-snb

aA-xpr-kA-ra-snb

aA-Xt

ab-iHw (ab-kAw)

abwy

aDAtAw(?)

aDd-aA

aDd-nDm

agm

aHA-Htp

aHAy (iHAj)

aHa-nfr, aHa(w)-nfr (aHa-nfr)

aHA-nxt

aHAwy

aHAwty, aHAwt(y). aHAwty

aHAwty-aA

aHAwty-mnTw, aHAwty-mntw

aHAwty-nfr, aHAwt(y)-nfr, aHAw(ty)-nfr

aHAwty-nxt, aHAwty-nxt

akbr

aki

akw

amk, [aA-mk, aA-mkt]

am-mw

amT [aAmTw]

amw-nnSi

an (an)

an-anxi

an-anxt

an-Htp (an-Htp(.w))

an-ib

any-tn [any-twnA]

ankkt

an-ma-i, an-m-a(-i)

an-m-mst

an-mrwt, an-mr(w)t

an-ms

an-mwt (an-mwt)

ann

an-qn

an-qnn

anqt-tA-nxtt, anqt-tA-nxtT

anqt-xat(i) (anqt-xa.ti)

an-sw-n-i-imn

anty

anw

anwy

anx

anx (anx)

an-xaw, an-xa (an-xaw)

anx-f

anx-f-n-imn

anx-f-n-mwt

anx-f-n-xnsw

anxi

anx-iA-nbw(?)

anxy

anx-imn-m-HAt

anx-iry

anx-mA-f-w(i)

anx-m-a-Hr (anx-(i?)-m-a-Hr)

anx-n(-i)

anx-n-s-mry-ra

an-Xr-iAwt-f (an-Xr-iAwt-f)

anx-rn

anx-rn-f

an-Xr-nHH

anx-rn-i

anx-s-n-mry-ra

anx-s-n-wsrt

anxt

anxtw

anx-tw-m-di-imn

anxtyfy, anxt(y)fy, anx-t(y)-f(y) (anx.tjfj)

anxtysy, anxtys(y)

anxw

anxw-rsw

anxxw

arfy

art [awrti]

aSA-Hb-sd

aSA-Hbw-sd

aSA-ixt, aSA-Axt, aSA-xrt

aSA-qny, aSA-qn

aSA-xt

a-s-n-kA, a-s-n-k

astrt-Hr-wnmy-f

astrt-Hr-xpS-f

atA-tn(?)

awti (awti)

ax-pt, ax-p(t) (ax-pt)


b

bAH

bA-Htp

bAy (bAj)

bAyA [bAy] (bAj)

bAk (bAk)

bAk(t)-mrt

bAk(t)-sxmt (bAkt-sxmt)

bAk(t)-xnsw (bAk(t)-xnsw)

bAk-aA

bAki, bAk(i), bAkiw (bAk)

bAkiy (bAkj)

bAki-m-mwt

bAki-n-imn, bAki-(n-)imn

bAki-n-mAat

bAki-n-mwt, bAki-n-mt

bAki-n-mwt, bAki-n-mwt

bAki-n-stx

bAki-n-TAw(?)

bAki-n-xnsw, bAki-(n-)xnsw

bAki-sti (bAkt-sti)

bAk-m-wiA

bAk-mwt, bAk-mt

bAk-nAy

bAk-n-Any [bAk-n-Anwy]

bAk-n-Ast, bAki-n-Ast

bAk-n-imn, bAk-imn (bAk-n-imn)

bAk-n-mwt (bAk-n-mwt)

bAk-n-mwt, bAk-n-mt, bAk-(n-)mwt, bAki-(n-)mwt

bAk-n-ptH, bAk-ptH (bAk-n-ptH)

bAk-n-stx

bAk-n-TAty-aA, bAki-n-TA(ty)-aA, bAk-(n-)TA(ty)-aA, bAki-n-Ta, bAki-Ta, bAk-Ta

bAk-n-wr

bAk-n-wrl, bAk(t)(-n)-wrl, bAki-n-wrl, bAki-n-wr(l), bAki-(n-)wrl, bAk-n-wr(l)

bAk-n-wrt

bAk-n-xnsw, bAk-(n-)xnsw, bAk-xnsw (bAk-n-xnsw)

bAk-pwy

bAkt, bAk(t), bAki(t) (bAkt)

bAkt-Ast, bAk(t)-Ast (bAkt-Ast)

bAkt-dwAw, bAkt-dwA, bAk(t)-dwA, bAk(t)-dwAw, bAk(t)-dwAww

bAkt-imn, bAk(t)-imn

bAkt-mnw (bAkt-mnw)

bAkt-mwt, bAk(t)-mwt (bAkt-mwt)

bAkt-nt-imn, bAkt-n-imn, bAkt(-n)-imn, bAkt(-nt)-imn, bAkt-n(t)-imn (bAkt-n(t)-imn)

bAkt-ptH, bAk(t)-ptH

bAkt-pypw(?)

bAkt-ra, bAk(t)-ra (bAkt-ra)

bAkt-sTt, bAk(t)-stt

bAkt-stx, bAk(t)-stx, bAki(t)-stx

bAkt-wrl, bAk-n-wr-l, (bAkt-wrnr)

bAk-wr(?)

bAk-wrl, bAki-wrl

bAqt

bar-mhr

bAstt, bAst(t)

bAstt-m-nbt

bAstt-nfrt

bAwy

bb

bb (bAbA)

bbi, bby

bbi-rs

bbi-snbt

bbtw

bbw

bbyi(?)

bdr

bdt

bHsti

bHsw

bHTA

bik-nTry

bin-m-wAst

bk [bAkA] (bk)

bk [bAkAiA] (bkj)

bn-aA, b-n-aA (bn-aA)

bn-ant, bA-n-ant, bA-n-anT

bn-dpt-ns(?)

bniA

bnit

bniTn(?)

bnn(?)

bn-nxt-f

bnq

bnrt, bnrnit

bnt-ant, bmt-anT, bnt-anT, bnT-ant, bt-ant, b(n)t-anT bnT-anT

bntrS, bnTrS

bnw

bn-wAH(?)

bn-xAa-f (bn-xAa-f)

bry (brj)

bs [bA-sA] (bs)

bs [bsy] (bs.j)

bsy [bAsAy]

bSt

bt [bAt]

bwA-m-pA-sSn

bwbw

bwiA (bwiA)bwy (bwjj)

bw-ipt

bw-nxt-f, bw-nx(t)-f (bw-nxt-tw-f), bw-nxt(-f), b(w)-nxt-f (bw-nxt-f)

bw-qn-tw-f, bw-qn-n-tw-f, bw-qn-n-t(w)-f, b(w)-qn-n-tw-f, (bw-qn-tw-f)

bw-rx-tw-iwn-f, bw-rxt-iwn-f, bw-rx-iwn-f, bw-rx(-iwn-f), (bw-rx-tw-iwn-f)

bw-TArt-f

bwt-f-grg, bw(t-f-)grg

bw-th-imn, bw-thA-imn (bw-thj-imn)

bw-xAa, b(w)-xAa

bw-xAa-f

bw-xAa-n-f

bw-xAa-n-f-ptH, bw-xAa-(n-)f-ptH

byn-pw(?)


d

dbHn(?)

dbt (dbt)

dd(w)-iqw

dd-f-Hr (dd.f-Hr(w))

ddi (ddj)

ddiA (dd.i)

dd-s

ddt

ddt-aAmt

ddt-anqt, ddt-a(n)qt

ddt-mwt

ddt-nbw

ddt-nxbt

ddw

ddw

ddw-imn (dd(w)-imn)

ddw-in-it-f

ddw-mnTw

ddw-nSmt, dd(w)-nSmt

ddw-sbk

ddw-Tn

ddw-Tni, dd-Tni (ddw-Tnj)

dgAy (dgAj)

di-imn

di-imn-xpS-f

di-n-i-mwt-i, di-n-i-mwt(-i) (dj-nj-mwt-j(?))

di-sw-nHH-n-i

di-sw-r-nHH, pA-di-sw-r-nHH

dni-Htp

dnrgi

dnrgt, Dnrgt, (Dnrgt, Dlgt)

dSr

dwA (dwA(t?))

dwAit-nfrt, dwAt-nfrt, dwA-nfr(t), dwAt-nfr(t) (dwAjt-nfrt)

dwA-m-mr-s, [dwAww-m-mr-s] (dwA-m-mr-s(?))

dwA-sbA(?)

dwAt

dwAw-Xty

dydy, dyd (dd)


D

DAA

DADA

DADAy

DADA-m-anx

DAyDAy

DAm [DAma] (DAm)

DAty

DAti-n-tA-kr

Daw

DbAw-s, dbAw-s

Ddi

Dd-pA-nfr

Dd-sw-nAy-w-nDm

Ddw

DfA

DfA-i-Hapy, Df-i-Hp, DfA-i-Hp, Df-(i-)Hp, DfA-(i-)Hp (DfA(.i)-Hapj)

DfA-m-a-ptH (DfAw-m-a-ptH)

DHwty

DHwty-Hr-Hst-f, DHwty-Hr-Hs-f (DHwty-Hr-Hst-f)

DHwty-Hr-mkt-f, DHwty-Hr-mk(t)-f, DHwty-Hr-mkt(-f), DHwty-Hr-mk(t-f) (DHwty-Hr-mkt-f)

DHwty-Htp (DHwty-Htp(.w))

DHwty-m-HAt

DHwty-m-Hb, DHwt-m-Hb (DHwty-m-Hb)

DHwty-ms (DHwty-ms(.w))

DHwty-nfr

DHwty-nxt, DHwt(y)-nxt

DHwty-nxt-anx

DHwty-pAi (DHwty-pAj(?))

DHwty-rx-nfr

DHwty-snb

DHwty-tAy-f-nxt (DHwty-tA-f-nxt)

DHwty-wDa-f

DiAt

Dsr-kA (Dsr-kA)

Dsr-xprw-ra-mn-nHH, Dsr-ra-mn-nHH


f

ffi

ftti (fttj)


g

gbw

gf

gft

gm

gm-n-i-Hr-imntt

gnXw

grbts

grg

grg-tAwy

gr-mn


h

hAiA, hAi

hA-nw

hAw

hAw-nfr, h(Aw)-nfr, h(A)w-nfr, hA(w)-nfr, hw-nfr (hAw-nfr)

hbnw

hd, hdy, hAdy

hd-nxt [hAd-nxt] (hd-nxt)

hdt-kS

hn-nf, hAn-nf

hn-n-imn(t)

hn-tw-n-imn(?)

hnqw

hqq

hr-ib-mAat

hrw

hrw-nfr

hti


H

H(nw)t-tA (Hnwt-tA)

HA-anx-f

HA-anx-s

HAy, HAyw (HA.jj)

HA-iSt-f

Ha-n-bA-nA(?)

Hapy, H(a)p(y)

Hapy-aA, Hap(y)-aA (Hapy-aA)

Hapy-ms, Hap(y)-ms

Hapy-wr, Hap(y)-wr

HA-rx-n-i, HA-rx-n(-i)

Ha-s(?) [Ha-st]

HAt (HAt)

HAt.j, HAt.iA, HAt.iAj, HAt.iwj

HAtiA [HAt-iA] (HAt.iA)

HAtiAy, HAtyAi, HAty-iAy, HAt-iAy (HAt.iAj)

HAty (HAt.j)

HAt-nfrt, HAt-nfr(t) (HAt-nfrt)

HAt-nfrw, HAt-nfr, HAty-nfr

HAt-Spswt, HAt-Spst, HAt-Sps(t), HAt-Sps(wt) (HAt-Spswt)

Hb (Hb)

Hbggt

HblDlt, HblDnT, HblDT

Hbsy

HDri

HDrt, HDrit (HDrt)

HDw

Hgrgr

HH (HH)

HH-m-nxw

HH-nxw, HH-nx(w) (HH-(n-?)nxw)

HiATt [Hw-iA-TA-t]

Hy [Hwy] (Hj)

HyA [HwyA]

Hy-aA [Hwy-aA]

HiyA [Hwy-iA] (Hj.iA)

Hy-m-nTr [Hwy-m-nTr] (Hj-m-nTr)

Hy-nfr [Hwy-nfr], Hw-nfr (Hj-nfr)

Hy-nfrt [Hwy-nfrt], Hy-nfr(t)

Hy-pA-nHsy

Hy-Sri [Hwy-Sri]

Hy-Srit [Hwy-Srit]

Hky

Hkkyt

Hkni

Hknw

Hknw-HDt

Hkw

HmDry

Hm-Hwt-Hr

Hmi

Hm-mnw

Hm-pAy-kA

Hm-ra

Hmsti-Hr-awy-s, Hms-tw-Hr-a-s, Hmstw-Hr-a(wy)-s

Hmt

Hmt-nTr (Hmt-nTr)

Hmtt

Hmw

Hm-wr

Hn

Hni

Hny (Hnjj)

Hnyt-sn

Hnni

Hnnw

Hnr (Hnr (Hl))

HnriA

Hnry

Hnt

Hnt-iwnw

Hnw, HAnw

Hnw-an-sw

Hnwt (Hnwt)

Hnwt-(i-)pw

Hnwt-aH

Hnwt-an

Hnwt-ann-sw

Hnwt-bw-xmt-s (Hnwt-bw-(m-)-xmt-s)

Hnwt-Dww (Hnwt-Dww)

Hnwt-iAmw (Hnwt-imAw)

Hnwt-iry, Hnwt-irt (Hnwt-irj)

Hnwt-iwnt (Hnwt-iwnt)

Hnwt-iwnw (Hnwt-iwnw)

Hnwt-mHy(t), Hnwt-mHt

Hnwt-mHyt, Hnwt-mHt, Hnwt-mH(yt) (Hnwt-mHjt)

Hnwt-mi-ipt

Hnwt-mi-ra (Hnwt(.j?)-mi-ra)

Hnwt-mr(w)t

Hnwt-mrwt

Hnwt-mtr (Hnwt-mt(r))

Hnwt-mtr-tA

Hnwt-n(t)-mAat, Hnwt-n(t)-mAat

Hnwt-nAy-f-nbw, Hnwt-nA(y)-f-nbw

Hnwt-nfrt, Hnwt-nfr(t), Hnwt-nfrti (Hnwt-nfrt)

Hnwt-nfrw

Hnwt-nTrw

Hnwt-nt-tA-nb, Hnwt-n(t)-tA-nb

Hnwt-n-Xnw, Hnwt-n-Xn

Hnwt-pA-Hr

Hnwt-pA-itrw

Hnwt-r-iwnw

Hnwt-S-dS(r)(?)

Hnwt-sn, Hn(w)t-sn

Hnwt-Snw (Hnwt-Snw)

Hnwt-Snwt-swt

Hnwt-sxmw

Hnwt-tA-mHw

Hnwt-tA-nb

Hnwt-tA-tmw

Hnwt-tAwy (Hnwt-tAwy)

Hnwt-tw

Hnwt-wati, Hnwt-wa(ti), Hnwt-waT(i) (Hnwt-wati)

Hnwt-wDbw, Hnwt-wDb, Hnwt-wDb(t) (Hnwt-wDbw)

Hnwt-wDbw, Hnwt-wDb(w)

Hnwt-wrt, Hnwt-wr(t) (Hnwt-wrt)

Hnwt-Xnw

Hp

Hpi

Hpy

Hpyw

Hpiw

Hpt (Hpt)

Hpw

Hpw-anx

Hpw-iqr

Hpw-snb

HqA-ib

HqA-ib-anx

HqA-it

HqA-it-i

HqA-mAat-ra-an-r-HAt-imn

HqA-mAat-ra-m-pr-xnsw

HqA-mAat-ra-nb

HqA-mAat-ra-nxt

HqA-mAat-ra-sxpr-DAmw

HqA-nfr

HqA-nxt (HqA-nxt(.w))

HqAt(y)f(y)

Hqt

Hqt-Htp

Hr (Hr)

Hr-anx (Hr-anx(.w))

Hr-Ax-bit

Hr-dd-f

Hr-Hr-iry-f (Hr-Hr-sAw-f)

Hr-Hr-wnmy-f

Hr-Htp (Hr-Htp(.w))

Hr-Htp-m-pr-f

Hri, Hr(i) (Hr.j)

HriA

Hr-i-Hr-nfr-Hr (Hr.j-Hr-nfr-Hr)

Hry

Hri-m-Axt

Hri-m-Hb

Hri-mnw

Hri-ms (Hr.j-ms(.w))

Hri-m-wAst

Hri-nfr

Hr-in-tw-f(?)

Hri-Sri

Hri-xa

Hr-mAat

Hr-m-HAt (Hr-m-HAt)

Hr-m-Hb (Hr-m-Hb)

Hr-m-int

Hr-m-mAa-xrw

Hr-mni

Hr-mnw (Hr-mn(w))

Hr-ms (Hr-ms(.w))

Hr-m-sA-f

Hr-m-wiA, Hr-m-wi(A), Hr-(m-)wiA (Hr-m-wiA)

Hr-m-xaw-f

Hr-nfr (Hr-nfr)

Hr-nhs

Hr-nxt (Hr-nxt(.w))

Hrr(t)

Hrr(t)-mwt(?)

Hr-sA-Arw(?)

Hr-Sdy(?)

Hr-Sri

Hrt-ib-mn-nfr (Hrt-ib-mn-nfr)

Hr-tnr (Hr-tnr)

Hrw-nxt

Hr-wr-xa

Hr-xa

Hr-xw-f

Hry-Hr-imn (Hr.j-Hr-imn)

Hry-iA, Hry(-iA)

Hry-iry, Hr(y)-iry

Hry-nfr

Hry-Sfyt-xaw, Hry-Sfy(t)-xa(w) (Hrj-Sfjt-xjw)

Hry-S-f-nxt

Hs (Hs)

HsAm(?)

Hs-f-m-wAst(?)

Hsy-f-mAaty

Hsy-Hr-DHwty

Hsy-Hr-imntt, Hsy-Hr-imnt(t)

Hsy-imntt, Hs(y)-imntt

Hsy-sw-nb-f, Hs-sw-nb-f, (Hsj-sw-nb-f)

Hsyw(?)

Hss-it-f (Hss(w)-it-f)

Hsw (Hsw)

Ht [Hwti] (Ht)

Htb

Hti, Ht

Hty

Htp

Htp-Hr-Axty, Htp-Hr-Axt

Htp-Hr-s

Htp-Hrw

Htpi

Htpy (Htp.jj)

Htpyt

Htp-iw

Htp-kA(-i)

Htp-mAat

Htp-nb (Htp-nb(-i)(?))

Htp-nbw

Htp-ptH

Htp-s-n-wsrt

Htpt

Htpti

Htpw

Htpwy

Htpw-m-imn

Htri(?)

Hty

Hnr (Hnr, Hl)

Hw-m-nt-s (Hw-m-niwt-s)

Hw-m-Tbwy-fy(?)

Hnr, Hnry, Hw-nry (Hnr.j (Hl.j))

Hw-pAt

Hwt

Hwt-Hr, Hwt-Hrt (Ht-Hr)

Hwt-Hr-yti (Ht-Hr-ij.ti)

Hwt-Hr-m-HAt

Hwt-Hr-m-Hb

Hw-ti (Hw.tj)

HwtiA, HwtiAy (Hwt.iA)

Hwty

Hwt-iiti, Hwt-iit(i), Hwt-iiy, Hwt-ii (Hwt-ij.tj)

Hyy (Hj)


i

i

i (i)

iA(?)

iAAw, iA(A)w

ia-HAtw(?)

ia-HAty (ia-HAtj)

iaH-Htp (iaH-Htp(.w))

iaH-my

iaH-ms nfrt-iry, iaH-ms nfr(t)-iry, iaH-ms nfrt-(i)ry

iaH-ms, iaH-msw (iaH-ms)

iaH-nfr (iaH-nfr)

ia-ib

iay (iajj)

iAy, iA

iAm-m-Hb [imA-m-Hb]

iarw(?)

iAst

iat-ib

ia-tw(?)

ib (ib)

ibb

ibbi

ib-Hr-nHt-f [ib-Hr-nH-tw-f]

ibi

ib-i

ib-i-ia, ib-(i-)ia, ib-(i-)iaw (ib(.j)-ia(.w))

ibn (ibAnA, ibAn)

ibrkr (ibrkr)

ibw

id

idi

idy (idjj)

idy-aAt

idt

idw

iHy

iHy-m-pr-mry-ra

iHy-snb

iHy-xnt

iHnm [y-Hw-nAm]

iHw

ihw-mH

yA [i-iA] (ii)

ii-f-i(?)

yg

iy (ijj)

iyA [ii-iA]

iyA

iiy [iiyii] (ijjj(?))

ii-iry, iiy-ry, ii(y)-ry, (ij-irj)

iyy (iij?)

ym

ii-m-Htp, iiy-m-Htp (ij-m-Htp)

ii-m-iat-ib

ii-mi-sbA, iiy-mi-sbA (ij-mi-sbA)

ii-mrw, ii-mr(w) (ij-mrw)

ymsr [iimswr]

ii-m-wnwt, iiy-m-wnwt (ij-m-wnwt)

ii-n-aS-n-f

ii-n-DA-bw(?)

ii-nfr, iiy-nfr (ij-nfr)

ii-nfrti, iiy-nfr(t)i, iiy-nfrti, iit-nfrti, iiy-nfr(ti), it-nfrti, iity-nfrti, iiy-(nfr-)ti (ij-nfr.tj(?))

ii-n-i, ii-n(-i) (ij-n.i)

ii-nxn-mwt(?) (ij-nxn-mwt(?))

ii-nyny(?)

ypsr

iipw (ip)

iipwii

ii-rii(?)

ii-r-niwt-f, iiy-r-niwt-f, iiy-niwt-f, ii-r-niwt(-f), ii-niwt-f, ii-(r-)niwt-f, iiy-(r-)niwt-f (ij-r-niwt.f)

ii-snb (ij-snb)

iit, ii, iiy (ij)

ii-Tbw

iiti, iiyti, iiy-t(i), ii-ti (ij.tj)

iit-m-wAw, iit-m-wAii, ii(t)-m-wAii, iiy(t)-m-wA, iiy(t)-m-wAii, iiy(t)-m-wAw, iiy(t)-m-wAww, iiy(t)-(m-)wAww (ijt-m-wAw)

iiw

iiwA

iiwhbt(?)

iiwiA

iiw-iiw, iiwii, ii-ii, ii(w)-ii(w)

iiwpA

iiwy

ii-Xr-nfrt

iiy (ij)

iiy-Htpti

ik

ikAi

ikAy

iki

ikk

ikki

ikw

ik-wrt

im

imbw

imi

imm

immw

imn

imnA

imn-aA

imn-di-sw

imn-hr, imn-hry, imn-hry-ib, imn-hr-ib (imn-hr(.w))

imn-Hr-Hs(t)-f

imn-hr-ib

imn-Hr-ssnb

imn-Hr-wnmy-f, imn-Hr-wnm-f,

imn-Hr-xpS-f, imn-(Hr-)xpS-f

imn-Htp (imn-Htp(.w))

imn-Htp-nfr

imni (imnj)

imny

imny-snb

imny-wAH

imn-ipt

imn-ipt-nxt, imn-ip(t)-nxt

imn-m-HAt, imn-(m-)HAt (imn-m-HAt)

imn-m-HAt-anx, imn-m-HAt-anxw

imn-m-HAt-snb

imn-m-Hb, imn-(m-)Hb (imn-m-Hb)

imn-m-int, imn-m-in(t), imn-(m-)int (imn-m-int)

imn-m-ipt, imn-m-ip(t), imn-m-i(pt), imn-(m-)ipt (imn-m-ipAt)

imn-m-ipt-nxt, imn-(m-)ipt-nxt

imn-mk-wi

imn-mn (imn-mn(?))

imn-m-nxw

imn-m-pr-mwt

imn-ms (imn-ms)

imn-ms-sw, imn-msw (imn-ms-sw)

imn-ms-wi, imn-mswi (imn-mswj, imn-ms)

imn-m-tA-i

imn-m-wiA, imn-(m-)wiA (imn-m-wiA)

imn-m-wsxt

imn-m-xaw-f

imn-nb-nswt-tAwy-nxt, imn-(nb-)nswt-tAwy-nxt

imn-niwt-nxt

imn-pA-Hapy, imn-pA-H(a)py, imn-(pA-)Hapy, imn-pA(-Hapy), imn-pA-H(a)p(y)

imn-pAy-i-TAw (imn-pAj-TAw)

imn-pA-ym

imn-pA-nfr

imn-ra-m-ipt-sw(t)

imn-rx

imn-smn

imn-tAy-nxt

imnt-wsrt, imntt-wsrt, imn(t)-wsr(t, imn(tt)-wsr(t) (imnt-wsrt)

imn-wa, imn-wawy (imn-wa)

imn-wAH-sw, imn-wAH (imn-wAH-sw)

imn-wsr-a (wsr-a-imn?)

imn-xa, imn-xaw, mn-xa (imn-xa(.w))

i-mr (ij-mr)

imw

imy-HAt, (i)m(y)-HAt

imy-r-mSa

in

in-aA

inAy (inj)

in-anx

i-nb-ny (i-nb-nj(?))

in-Hapy, in-Hap(y) (in-Hapj)

in-Hr(t)-anx

in-Hr(t)-Htp, in-Hr(t)-Htpw

in-Hr(t)-m-ra

in-Hr(t)-xa, in-Hr-xa, in-Hr-xaw, in-Hr(t)-xawy, in-Hr(t)-xaw (haj-in-Hrt)

in-Hr-ir-f

in-Hrt (in-Hrt)

in-Hrt-ms, in-Hr(t)-ms (in-Hr(t)-ms(.w))

in-Hrt-nxt, in-Hr(t)-nxt, in-Hr-nxt (in-hr(t)-nxt)

in-Htp(?)

ini (inj)

iny [inyy] (inj)

in-it-f [in-t-f]

in-it-f-aA

in-it-f-anx (in-it-f-anx(w))

in-it-f-iqr, in(-it-f)-iqr

in-iw-hAy (nht)

in-iw-hy

in-iw-hty

in-kA-f, in-(i-)kA-f

ink-n(-i)

innA

in-nAnA(?) (inn-inn(?))

inni

inpw (inpw)

inpw-m-anx

inpw-m-Hb, inp(w)-m-Hb (inpw-m-Hb)

inpw-nxt

inry [iwnw-r-y]

inrk

inrw

in-ry-nA(?)

in-sn-i(?)

inst

int

inti

inty, in(t)y, (int.j)

int-kAw

intsb, intbs

int-sw

intw-n-f-tp-irw

inw

in-wAw

inwy

inw-Sfnw

inw-Sfw

inw-sn-i(?)

inwt

inwy-nA(?)

iny (inj)

inyi (inj)

ip [iiwpA, ii-pA, iiw-pA]

ip-aA [iiw-pA-aA, iiwpA-aA]

ipAy (ipj)

ipi

ipi-anx (ipj-anxw)

ipy (ipyy)

ipy-tA [ipyy-tA]

ip-mn [iiw-pA-mn, iiw-pA(-mn), ii-pA-mn]

ipp

ippi

ippi-ipw

ipt

ipw (ipw)

ipwiA (ipw.i)

ipwy, ipyy (ipw.jj)

ipwt

ipw-wr [i-pw-wr] (ipw-wr)

ipyy (ipj)

iqm

iqr

iqri

iqr-ib

iqrw

iqw

ir

ira

ir-gmt-f

ir-Hr

iri

iry, iryw (irj)

iry-iry (irj-irj)

iry-pA-rwty

irmh, irmhi (irmh, irj-mhj?)

ir-n-Axty, ir-n-Axt

ir-nfrw-mwt

ir-n-s

irr

irrm

irrn

ir-sw, iry-sw

irti

irt-nfr(t), ir(t)-nfr(t), irt-nfr (irt-nfr(t))

irt-n-s

irt-nt

irt-s (irjt-s)

irtw

irTw

irty-sn

irw-nfr

irwt-nfrt, irwt-nfr(t) (irwt(?)-nfr)

irxy [iw-r-xy]

irxy, iwrxy, iw-r-xyy (?)

iry

iry-aA

iry-f-DADA(?)

iry-Htp (r-Htp)

iryy (irj.j)

iry-iry(?)

iry-nfr (irj-nfr)

iry-nmH [iry-nAmH]

iry-rm [iry-rw-ma]

iryt

iryt-nfrt, iry(t)-nfrt (irjt-nfrt)

iryt-nfrt, iry-nfr, iryt-nfr(t), iry(t)-nfr(t), iry(t)-nfr (irjt-nfrt)

iryt-nmH (irjt-nmHt(?))

is

iSd-nn-nxt

iSfi

isi

isr

isry

issy

iSt-n(-i)

istrm

it (it)

itA

it-aA [itf-aA]

iTAy (iTAj)

it-f-snb(?)

iti

iTi [iwTAiA]

iti(?) [ititi]

it-i, it(-i)

ity

it-i-imn, it-(i-)imn

it-imn

it-iry

it-i-snb, it-(i-)snb

itm-m-Hb, tm-m-Hb

itm-m-tA-nb, itm-(m-)tA-nb

itm-nxt, tm-nxt

it-nfr (itf-nfr)

it-n-it-f (itf-n-itf)

itp

it-rwri (itf-rrj
(?))

it-s-snb

itt [ititi]

it-try(?)

itw

iTw

iwbt

iw-f

iwfi, ifi

iw-f-n-(i-)-wr, iw-f-n-wr

iw-f-n-i, i(w)-f-n-i

iw-f-n-imn (iw-f-n-imn)

iw-f-n-mnTw, iw-f-n-mntw

iw-f-n-mwt, iw-f-n-mt

iw-f-n-xnsw

iw-f-r-ix, iw-f-ix

iwHt-ib

iwi, iwy

iwiAy

iwy, iwyA, iw(y) (iwjj)

iwyy

iw-i-mn

iwiw

iw-nfr

iw-nfr-sn(?)

iwniA

iwny

iwny(?) (iniwy)

iwnn

iwn-nfry

iwn-nfr-imn, inw-nfr-imn

iwnniA

iwnr (inr)

iwnriA

iwnriAy

iwnry

iw-n-s

iw-n-s-snb-s

iwnt-m-Hb

iwnw-nw-nA(?)

iw-nxt

iwny

iwpi

iw-rwD-f, (iw-)rd-f

iw-snb

iw-s-n-i, iw-s-n(-i)

iw-s-r-anx

iw-tA(?)

iwt-n-Hb

iw-w-n-imn, iw-(w-)n-imn (iw.w-n-imn)

iwy (iwjj)

ixi

ixn

ix-nts

ixxt


k

kA

kA-(i-(?))m-rHw, kA-m-rHw

kA-(i-)m-Hst

kA-(i-)p(w)-nswt

kA-(i-)xr-ptH, kA-xr-ptH

kA-gm-n-i (kA(.i)-gm(w).n.i)

kA-Hr(yt)

kA-Htp

kAi (kAj)

kAiA, kAiAy (ki?)

kAy

kA-i-m-nfrt, k-m-nfrt

kA-i-m-snw, kA-m-snw

kA-i-nfr, kA-(i-)nfr

kA-i-pw, k-pw (kA(.j)-pw)

kA-ir-s (kA-ir-s)

kA-i-wab, kA-(i-)wab

kA-m-ipw, k-m-ipw

kA-m-kmwy

kA-m-pHty-f-mnTw, kA-m-pHt(y)-f-mnT

kA-ms

kA-m-Tnnt, k-m-Tnnt

kA-m-wAst (kA-m-wAst)

kA-m-wiA

kA-m-xAstyw-m-Sn(?)

kA-nfr

kA-n-s

kA-nxt (kA-nxt)

kArs, krs

kA-s-mwt

kA-wab

kAw-m-pr-ptH, kAw-(m-)pr-ptH

kA-wr, k-wr

kbi (kbj)

kf [kAfy] (kf)

kfA

kfniA

kfnn

ky [kyy]

ky-iry (kj-iri)

kyky (kjkj)

ky-nbA(?)

ky-nb-i

ky-sn (kj-sn)

kk [kA-kA], kAk(A) (kk)

kkAy, kAkAy, kAkAiA, kAk(AiA), kAkAi (kkj)

kki

kkw

km (kAm)

km [kAma, kma]

km(w)-n-i, km-n-i, km-n

kmi (kmj)

kmyT

kmna

kms

kmsi (kmsj)

kmt-n-i, kmt-n(-i)

kmtt

kmtw

kni

knr, kAnr (knr (kl?))

kpr

kr [kAr]

kr-bar

krgp

krH

kri

kry

krkr

krps

ks [kA-sA], kA-s(A) (ks)

ks [kA-sA, kAsA]

kt-anqt(?)

ktfn

kti

kTy

ktt

kT-wn(?)

kwi

kwki

k-wr(?)

kyy (kjj)


m

mA(i)-m-wAst (mAj-m-wAst)

mAA-(ny-)nxt-f

maAiA

mAA-i-nxt-f, mAA-(i-)nxt-f, mAA-(i-)nxt(-f)

mAA-n-i (mAA-n-i)

mAA-n-i-nxtw-f, mA-n-i-nxtw-f, mAA-(n-i)-nxtw-f, mAA-(n-i)-nxt-f, mAA-n-(i-)nx(tw)-f, mA(A)-nxt-f, mAA-nxt-tw-f, mAA-nxtw-f, mA-nxt-f, mA(A)-n-i-nxt(w)-f (mAA-n-i-nxtw-f) [ mAA-n-i-nxtw-f]

mAA-n-t(?)

mAAnwy

maAnwy(?) (mAnj(?))

mAat-Hr-nfrw-ra

mAaty

mAat-mn

mAat-nfrt, mAat-nfr(t)

mAat-ptH

mAaty, mAat(y)

mAa-xrw-Hr

maHy [maHwHy, maHHy], maHwHyy, (mHjj)

mAHy, mAHy, mAHw (mAhj)

mAi-HsA-wsr, mA-HsA-wsr

mAy

mAi-m-HqA

mAi-m-Tni, mAi-m-tnw (mAj-m-Tnj)

mAi-nhs (mAj-nhsj(.w))

mAi-n-stx

mAi-rs

mA-ir-tw(?)

mAi-stx, mAi-sti

maryw, mary (mrij)

mAt-Hr nfrw-ra

mAwt

mDAyt (mDAjt)

mdn

mH [maHw]

m-Hb

mH-f-pA-nbA

mH-f-pA-nbiw(?)

mHi [maHwi]

mH-ib-Hr

mHy [maHwhyy]

mHy (mHjj)

mHyt, mHy(t)

mHyt-xati, mHt-xa-T(i), mHi(i)t-xati, mH(y)t-xat(i), mHy(t)-xaT(i), mHy(t)-xati, mH(yt)-xa(ti), mHyt-xati (mHjt-xatj)

mH-ptH-niw(?)

mhr-ant

mhr-bar

mHw

mi [mai]

miA

miA [maiA], maAy (mi)

miAy

miAy [maiAy]

miAyn [maiAynw], maiA-nwy (mijn)

my [may] (mj)

myA [mayA] (mjA)

myny (mayny) (minj)

myt-Srit, myt-Sri(t)

mki

mkmr

mkt-bAstt

mktn

mm [mAmA]

mmi (mmj)

mn (mn)

mnat

mnat-nxti, mna(t)-nxti

mngbt

mni [mnwi, mnw]

mni-anx-nfr

mny(?) (mn.jj)

mn-imn (mn-imn)

mniw-nfr, mny-nfr

mniw-nxt

mniy

mn-mAat-ra-aA-nxt (mn-mAat-ra-nxt(.w))

mn-mAat-ra-m-Hb

mn-m-wiA(?)

mnn (mnnA) (mnn)

mn-nfr-m-Hb

mn-snw

mnt

mn-THwti

mnTw, mntw

mnTw-aA

mnTw-Hr-wnmy-f, mnTw-Hr-wnm-f, mnT-Hr-wnm-f, mnT-Hr-wnmy-f

mnTw-Hr-xpS-f, mnTw-(Hr-)xpS-f, mnT-Hr-xpS-f, mnT-(Hr-)xpS-f, mntw-(Hr-)xpS-f

mnTw-Htp, mnT(w)-Htp, mntw-Htp (mnTw-Htp(.w))

mnTw-imn, mntw-imn (mnTw-imn)

mnTw-m-HAt, mntw-(m-)HAt, mnT-(m-)HAt-f

mnTw-m-Hb, mntw-m-Hb, mnT(w)-m-Hb (mnTw-m-Hb)

mntw-m-mni (mnTw-m-mnw)

mnTw-mnw (mnTw-mnw)

mntw-ms, (mnTw-ms(.w))

mnTw-m-tAwy, mntw-m-tAwy, mnT(w)-m-tAwy, mntw-(m-)tAwy (mnTw-m-tAwy)

mnTw-m-wAst, mnT-m-wAst

mnTw-m-wiA, mntw-wiA

mnTw-m-xaw-f

mnTw-n-HqAw, mnT-n-HqAw

mnTw-nxt, mntw-nxt (mnT-nxt)

mnTw-pA-Hapy, mnT(w)-pA-Hapy, mntw-pA-Hapy, mntw-(pA-)Hapy, mnT-pA-H(a)p(y)

mnTw-r-HAt-f, mntw-(r-)HAt-f, mntw-(r-)HAt(-f), mnT-r-HAt-f

mntw-rx

mnTw-sw, mntw-sw

mnTw-wsr

mnTw-xa, mntw-xa

mnw

mnw-aA

mnw-Htp (mnw-Htp(.w))

mnw-i

mnw-imn

mnw-m-HAt

mnw-m-Hb (mnw-m-Hb)

mnw-ms (mnw-ms(.w))

mnw-nfr

mnw-nht (mnw-iniwy)

mnw-nxt

mnws

mnwt

mnw-xa (xaj-mnw(w))

mnw-xay

mnx-nxt

mn-xpr (mn-xpr)

mn-xpr-ra-snb

mnxt

mnxw

mnxwt(?)

mr(y)-asrT

mr(y)-ym-tn, mr(y)-ym-Tn

mr(y)-imn

mr(y)-imn-nxt

mr(y)-imn-ra-ms-s(w), (ra-ms-sw-mrj-imn)

mr(y)-itm, mr-tmw (mrjj-itm)

mr(y)-mn-nfr

mr-anx

mri

mriA

mri-anx

mry

mry(t)-nbw (mrjjt-nbw)

mry(t)-sxmt (mrjjt-sxmt)

mry, mr(y) (mrjj)

mry-aA

mry-Ast

mry-bAst

mry-bAstt, mr(y)-bAst(t)

mry-imn (mrjj-imn)

mry-imn-nxt

mry-it-f

mry-itm, mry-tm

mry-kA-ra

mry-mAat, mr(y)-mAat, mry-mAa(t), mry-mAat (mrjj-mAat)

mry-mnTw, mry-mntw

mry-mry (mrjj-mrjj)

mry-ms (mrjj-ms(.w))

mry-ms, mr(y)-ms (mrjj-ms(j.w))

mry-mSa-f, mr(y)-mSa-f

mry-ptH (mrjj-ptH)

mry-ptH, mr(y)-ptH (mrjj-ptH)

mry-ra, mr(y)-ra, mri(i)-ra, mr-ra (mrjj-ra)

mry-ra-anx

mry-ra-nfr (nfr-mry-ra)

mri-irt(?)

mry-sxmt, mr-sxmt (mrjj-sxmt)

mryt, mry(t) (mrjjt)

mryt-imn (mrjjt-imn)

mryt-it-s, mrt-it-s

mryt-mAat

mryt-nTr

mryt-ptH

mryt-ra, mr(yt)-ra, mr(y)t-ra (mrjjt-ra)

mryt-ra, mry(t)-ra, mrt-ra

mryt-sxmt, mry(t)-sxmt

mryty (mrjj.tj)

mryw

mry-xnty, mr(y)-xnt(y)

mr-ipt (mr-ipt)

mrit-nbw

mr-iwnw, mr(y)-iwnw (mr-iwnw)

mrki

mrky

mr-m-ipt

mr-nDm (mr-nDm)

mr-n-ptH (mr-n-ptH)

mr-n-ptH-m-pr-ptH

mr-ptH-anx-mry-ra

mr-ptH-mry-ra

mrri

mrryt

mrr-imn-dwAw

mrrw

mr-s-anx (mr-n-s-anx)

mr-s-gr, mrt-sgr, mr-sgr (mr-sgr (mr.s-gr?))

mr-snb-f

mrsr

mr-s-tx

mr-sw (mrj-sw(?))

mr-sw-anx

mr-sw-it-f, mr-s(w)-it-f (mr-sw-it-f)

mr-sw-ra

mrt, mr(t) (mrt)

mrt-mi-Hapy

mrt-ptH, mr(y)t-ptH, mr(yt)-ptH (mrjjt-ptH)

mrt-wr

mrw

mr-wAst (mr-wAst)

mrwt

mrwt-mwt

mrwt-tA-dy (mrwt-t...)

mrwt-wsy-imn

mrwty-mi-ra, mrt-mi-ra

mS

mS [maSA]

ms (ms)

ms-d(i)-sw-ra

msH

msiAiA (mss.iA?)

msyt

ms-mn (ms-mn)

ms-nw

mSr

msswy (mss.jj)

msw (msw)

mTnr

mTnt

mwnwtir(?)

mwt

mwt-aAt (mwt-aA(t))

mwt-Ast

mwt-bnrt, mwt-bnri

mwt-di-s

mwt-iAb-sw(?)

mwtiAy (mwt.ij)

mwt-i-anxti

mwt-imn(?)

mwt-kA-tA

mwt-m-Hb. mt-m-Hb (mwt-m-Hb)

mwt-m-int (mwt-m-int)

mwt-m-ipt, mwt-m-ip(t), mt-m-ipt

mwt-m-mnw

mwt-m-mr-s

mwt-m-wiA, (mwt-m-)wiA (mwt-m-wiA)

mwt-nA-tr(?), mwt-nA-tri(?)

mwt-nDmt

mwt-nfrt, mwt-nfr(t) (mwt-nfrt)

mwt-nsw

mwt-nTrw

mwt-pp [mwt-pypw]

mwt-twi

mwt-twiA

mwt-twy, mwt-(tw)y (mwt-twj)

mwt-xati (mwt-xa.tj)

mwwt-anx(?)

mxA(t) [maxA(t)]

mxAiA(?)

mxA-ib, mxAy-ib, mxAi-ib

mxAti (mxA-ib)

mxw

mymy


n

nA-f-mnt, nA-f-mntw (nA.f-mnt)

nA-fy (nA.f)

nA-HrH [nA-Hr-Hw] (nA-HrH?)

nAiA(?)

nA-ib-aA (nA-ib-aA)

nAy (nAj)

nA-y, nA-yy (nA-ij)

nAnA-nxt(?)

nA-nfr

nA-Sayt

nA-Swyw(?)

nA-ty (nA-Tyi) (nAtj?)

nAw-SAat, nAw-SAa(t), nAw-SAaiw

nAy

nAy-nxt (nA-nxt.f)

nb(-i)-pw-rd-n-i (nb(.j)-pw...)

nb(t)-fA-kA-pr(?)

nb(t)-iry (nb-irj)

nb(t)-snw

nb(t)-tAwy

nb(t)-tAy-xArw

nb-an

nb-an-sw

nb-anx

nb-bA(-i)

nb-DfAw, nb-Df(Aw), nb-Df(A)w (nb-DfAw)

nb-hAd(?)

nb-Hpt

nb-Htp

nbi (nbj)

nb-ib

nb-ihAynw(?)

nby

nby

nb-imn (nb(.j?)-imn)

nb-imntt, nb-imnt(t), nb-imn(tt) (nb-imntt)

nbi-ms

nb-i-ms(?)

nb-i-pw, nb-(i-)pw

nb-i-pw-s-n-wsrt

nb-i-pw-s-n-wsrt, nb-(i-)pw-s-n-wsrt

nbit

nb-it (nb-it)

nb-it-f

nb-iw

nb-iwnw

nb-kAw-ra

nb-mAat (nb-mAat)

nb-mAat-ra-nxt

nb-mHyt, nb-mHy(t), nb-mHt, nb-mH(yt) (nb-mHjt)

nb-m-iwnw

nb-mni (nb-mni?)

nb-mny (nb-mnj)

nb-mrwt-f (nb-mrwt-f)

nb-ms

nb-m-wsxt, nbw-wsx(t) (nb-m-wsxt)

nb-nfr (nb(.j?)-nfr)

nb-nHH

nb-nHH-Ab-sw (nb-nHH...)

nb-n-Hs(w)

nb-niwt

nb-n-mAat, nb-(n-)mAat (nb-n-mAat)

nb-n-tA-nb

nb-nTrw (nb-nTrw)

nb-n-xr, nb-n-xArw

nb-nxt, nb-nxtw, nb-nx(t) (nb(.j?)-nxt(.w))

nb-pnw

nb-pXr

nb-qd (nb-qd)

nb-ra (nb(.j?)-ra)

nb-sbA

nb-smn

nb-sny, nb-n-sny

nb-sn-nb-nfr

nb-stA [nb-stAw] (nb-stA)

nb-swmnw, nb-sw-mnw, nb-smnw (nb-swmnw)

nbt

nbt-aH(?)

nbt-an-anAS(?) (nbt-an-m-S(?))

nbt-hnw

nbt-Htp pypwy(?)

nbt-imAw-nDm

nbt-it

nbt-it-f(?)

nbt-iwnt

nbt-iwnw, nb(t)-iwnw (nbt-iwnw)

nbt-kpny, nbt-kbn (nbt-kpnj)

nbt-nht (nbt-nht)

nbt-nht-xati

nbt-sny

nbt-t

nbt-tA

nbt-tAwy (nbt-tAwy)

nbt-tp-iHw

nbt-w

nbt-wAH

nbw

nb-wa, nb-wai (nb-wa)

nb-waw (nb-waw)

nb-wawy ((nb-wawj)

nbw-Hr-mhw [nbw-Hr-mahA(w)] (nb-Hr-mhw)

nbw-Hr-mr

nbw-Hr-trt, nbw-Hr-tri

nbw-Hr-xsbD, nbw-Hr-xsbd, nbw-Hr-xsb(d) (nb-Hr-xsbD)

nbw-Hr-xxy, nb-Hr-xyxy, nbw-Hr-xx(y)

nbw-Htp (Htp-nb(w))

nbwi

nbw-y(?)

nbw-ir-s-n-i, nbw-i-ir-s-n-i (nb-ir.s-nj?)

nbw-kAw-ra-snb

nbw-m-HAt (nb-m-HAt)

nbw-m-Hb

nbw-m-iry (nb-m-irj)

nbw-m-iryt (nb-m-irjt)

nbw-m-iwnt

nbw-m-nHm(t)

nbw-m-niwt(?)

nbw-m-nw

nbw-m-SA-s (nb-m-SA.s)

nbw-m-wiA

nbw-m-wsxt, nbw-m-wx(t) (nb-m-wsxt)

nbw-nfrt, nbw-nfr(t)

nb-wnn-f, nb-wn-f, (nb-wnn.f?)

nbw-rd-s (nb-rd-s)

nbwt-m-iwnw(?)

nbwt-m-wsxt

nbw-xa-s, nbw-xaa-s

nbw-xati (nb-xa.tj)

nbw-xsbd

nb-xntw(?)

nDm (nDm)

nDm(t)-kA

nDm-bHdt, nDm-bHd(t)

nDm-dmi

nDm-gr (nDm-gr)

nDm-mrwt

nDm-mwt (nDm-mwt)

nD-m-pt(?)

nDmt, nDm(t) (nDmt)

nDm-TAw (nDm-TAw)

nDmt-bHdt, nDm(t)-bHdt

nDmt-Hms-s(y), nDm(t)-Hms-s(y)

nDmt-Sw

nDmt-TAw, nDm(t)-TAw

nDmw (nDm.w)

nDt

nDt(y)-it-f-m-rSw(t)

nfr (nfr)

nfr(t)-iry (nfr-irj)

nfr(t)-xay

nfr-aAbw, nfr-aAb(w), nfr-abw, nfr-aAbt (nfr-abw)

nfr-ab

nfr-Abd

nfr-abt, (nfr-abt)

nfr-aHa

nfr-Hb-f

nfr-Hr (nfr-Hr)

nfr-Hr-n-ptH-mry-ra

nfr-Htp (nfr-Htp)

nfr-Htp-nxt

nfr-Htp-s

nfr-Htp-snb

nfr-Htp-wr

nfr-Hwt-Ht (nfr-Ht-Hr)

nfri, nfry

nfr-irw (nfr-irw)

nfr-iw (nfr-iw)

nfr-kA-ra

nfr-kA-ra-m-pr-imn

nfr-mAat

nfr-m-Htp

nfr-mnit, nfr-mnt

nfr-mnw (nfr-mnnw)

nfr-mnw (nfr-mnw)

nfr-m-snwt, nfr-(m-)snwt, nfr-m-snw(t), (nfr-m-sn(wt)) (nfr-m-snwt)

nfr-mwt-f, nfr-mt-f

nfr-n-mAa(t)(?)

nfr-prt (nfr-prjt)

nfr-ptH

nfr-r-HAt(?)

nfr-rnpt, nfr-rnp(t) (nfr-rnpt)

nfr-sbAw

nfr-sDrt

nfr-sfxi (nfr-sfxj)

nfr-sn-tA-iwnw

nfr-snw

nfr-snwt, nfr-snw(t), nfr(-m)-snwt (nfr-snwt)

nfr-sSm-ptH

nfr-sxrw, nfr-sxr (nfr-sxrw)

nfr-sxt

nfrt (nfrt)

nfrt-dwA

nfrt-iAmw (nfrt-imAw)

nfrt-iiti, nfrt-iiy(ti), nfr(t)-ii(ti), nfr(t)-iiy(ti), nfr(t)-iiti, nfrt-iiyti, nfrt-iiyT(i), nfr(t)-iiy, nfr(t)-iiy-ti (nfrt-ij.tj)

nfrti-rw

nfrt-iry mrt-n-mwt, nfrt-iry mr(t)-n-mwt, nfr(t)-iry mr(t)-n-mwt, nfrt-i(ry) mr-n-mwt, nfr(t)-iry mrt-n-mwt, nfrt-ir(y) mrt-n-mwt, nfrt-iry mrt-(n-)mwt, nfrt-iry mr(t-n)-mwt, nfrt-iry mr-n-m(w)t, nfrt-iry mr(t)(-n)-mwt, nfrt-ir(y) mr(y)t-mwt, nfrt-(i)r(y) mr(t)-n-mwt

nfrt-iry, nfrt-ir(y), nfrt-(i)ry (nfrt-irj)

nfrt-iry-m-Hb, nfrt-ir(y)-m-Hb, nfr(t)-iry-m-Hb

nfrt-iw (nfrt-iw)

nfrt-kAw, nfrt-k(A)w

nfr-tm (nfr-tm)

nfrt-mAH

nfrt-m-iwnw (nfrt-m-iwnw)

nfr-tm-m-Hb

nfr-tm-sA-ptH

nfrt-m-sTt, nfrt-stt (nfrt-m-sTt)

nfrt-mwt

nfrt-mwt (nfrt-mwt)

nfrt-wbn(?)

nfrt-xaw, nfr(t)-xaw (nfrt-xaw)

nfrty (nfr.tj)

nfrw (nfrw)

nfr-wAwt

nfrw-ra

nfr-wy-y(?)

nfr-xa (nfr-xa)

nfr-xaw (nfr-xaw)

ng-itrw

nH, iniwH

nHH-n-di-sw

nHi (nHj)

nHy

nHyt(?) (nHjt?)

nhyt(?)(nhjt)

nHr

nHri, nHr(i)

nHry

nHsy, nHs(y) (nHsj)

nht (iniwhy, iniwhAy, nhyhAy)

nht, nh(t) (in-iw-nht, in-iw-nhAy(t), iniwhy) (nht)

nhty, nh(t)y, nhy (iniwhty, ny-hty)

nht-m-wiA, inht-m-wiA (nht-m-wiA)

nHt-n-i

nHw

nHy, nH(y) (nHj)

niA [nyiA] (niA)

niAny [niAnwy]

ni-anx-sxmt (nj(t?)-anx-sxmt)

ni-anx-xnty-Xty, ni-anx-xnti-Xt

ny (nj)

nyny

ni-sw-rd (nj-sw-rdj)

niwt-m-Hb

niwt-nxti, niwt-nxt(i)

nmty (nmtj)

nn [nAnA]

nn (nAnAy)

nnA (nnA)

nn-a-i-sy

nn-di-i-sy

nn-di-rx-tw-f

nni

nni

nni(?), nn(i)

nny(?)

nniw

nnki

nnk-sw (nj-nk-sw)

nnn [nAnAnA]

nn-rn-f

nnw [nww]

nn-xm-sn

nqdy (nqd.j?)

nS [nASa, nSaiA]

ns-DHwty

ns-Hr, ns-Hri

nSi

ns-imn (ns-imn)

ns-imn-ipt, ns-imn-ip(t), ns-imn-m-ipt

ns-imn-ra

ns-mnTw, ns-mntw

ns-mwt, nsy-mwt, ns-mt (ns-mwt)

ns-nbw, nsy-nbw (ns-nb(w))

ns-n-imn

ns-pA-krt (nsy-sw-pA-krm)

ns-pA-mdw-Sps, ns-pA-mdw-Spsy

ns-pA-mdw-Sps-nxt

ns-pA-nfr-Hr

ns-pA-ra

ns-ptH

ns-sbk, ns-sbki

nsw

ns-wn-nxw

nswt-niwt (nswt-nt(?))

ns-Xnmw, ns-Xnm

ns-xnsw

nt

nt-HDt

ntibrtiA(?)

nt-nbw

nTri-wHm

nTrw-Htp

ntw-iry

nt-xati, nt-xaT (njt-xa.tj)

nw-(m-)Hb

n-wA-f

nwi

nw-imn

nw-imn

nw-mwt-r-i

nwnw

nxbw

nx-m-mwt, nx-m-mt, nx-(m-)mt, nx-(m-)mwt (nx-m-mt)

nxt (nxt)

nxt-aA

nxt-anx

nxt-anxi (nxt-anxj)

nxt-DHwty, nx(t)-DHwty (nxt-DHwtj)

nxt-Hr-xpS-f

nxti

nxti-anx

nxt-imn, nx(t)-imn, imn-nxt (nxt-imn)

nxt-imn-wAst

nxt-iry (nxt-irj?)

nxt-m-mwt (nxt-m-mt)

nxt-mni

nxt-mni (nxt-mnj)

nxt-mnTw, nxt-mnT(w), nxt-mntw (nxt-mnT(w))

nxt-mnw (nxt-mn(w))

nxt-mwt (nxt-mwt)

nxt-nfr-Hr

nxt-pwi

nxt-sbk, nxt-sbki (nxt-sbk)

nxt-sw, (nxt-sw)

nxtw-m-wAst

nxt-wsy

nxt-Xnmw, nxt-Xnm

nxw-(m-)mwt (nx-m-mt)

nxw-ib

nxw-nfr, n(x)w-nfr

nxy (nAxy), nx(y)

ny-anx-Hr, n-anx-Hr

ny-anx-skr, n-anx-skr

ny-anx-ssi, n-anx-ssi

ny-anx-ss-Xnmw, n-anx-ss-Xnm

ny-Htp-ptH, n-Htp-ptH

ny-kA-anx, n-kA-anx, n-k-anx

ny-kA-anx, n-k-anx

ny-kA-nbty, n-kA-nbty

ny-kA-ra, n-k-ra

ny-kAw-issi, ni-k(A)w-issi

ny-kAw-ptH, n-kAw-ptH

ny-kAw-ra, n-kAw-ra

ny-mAat-Hp, ni-mAat-Hp

ny-pipi, ni-pipi (nj-pjpj)

ny-sw, ns-sw (nj-sw)

ny-sw-Axt-Hwt-Hr, n-sw-Axt-Hwt-Hr


p

p(A)-TA-bar(?)

pA-(n-)bs, pAy-bs, pA-bs

pA-aA-bxnt, pA-aA-bx(n)t

pA-aAm

pA-aA-m-tA-int, pA-aA-m-int

pA-aA-m-tA-wmt(t)

pA-aA-Xt

pA-Abw

pA-Abw-in-Hrt, pA-Ab-in-Hr(t)

pA-aHAwty, aHAw(ty)

pA-aHAwty, pA-aHAwt(y), pA-aHAw(ty), (pA-aHwtj)

pA-an, pAy-an, pA-anw

pA-a-n-bik

pA-an-Hr-fAyt(?), pA-an-fAy

pA-an-mAHy (pA-an...)

pA-an-m-ipt

pA-an-m-st-mAat

pA-an-qn, pA-an-qny

pA-anx, pAy-anx

pA-an-xa, pA-anw-xa

pA-anx-m-di-imn

pA-bAk, pA-bAki, pAy-bAki (pA-bAk)

pA-bAk-kAmn

pA-DADA

pA-DiA [pA-DAiA] (pA-Dj)

pA-dnw

pA-ds

pA-gAfy (pA-gif(?))

pA-grr

pA-Hapy

pA-hAtyw, pA-hAti (pA-hAtjw)

pA-HDt(?)

pA-Hm-nTr (pA-Hm-nTr)

pA-Hnn, pAy-Hnny (pA-Hnnj)

pA-Hry, pA-Hr(y) (pA-Hrj)

pA-Hry-pDt (pA-Hrj-pDt)

pA-Hsy, pA-Hs(y), pA-Hsy (pA-Hsj)

pA-Hw

pA-iAbty (pA-iAbj)

pA-iAby-n-Hm-f, pA-iAb-n-Hm-f

pA-ian, pA-ianw (pA-ianj)

pA-ib

pA-idHy, pA-iHti, pA-iH(ti), pA-iHtw

pA-idnw

pA-ihw-wDA, pA-ihAy-wDA

pAy (pAy)

pAy (pAjj)

pAy-AbDw

pAy-f-iry

pAy-f-rwy

pA-iyH(?)

pAy-i-nDm (pAj-nDm)

pAy-i-nfrw

pAy-i-sbty

pA-ym, pA-y(m) (pA-jm)

pAy-nDm

pAy-nHsy

pAy-pA-S

pAy-s

pAy-skt(?)

pAy-tn-Hb

pAy-w-Hry

pAy-w-nDm

pA-imy-r-Snwt, pA-mr-Snwt

pA-iqr

pA-ir [pA-irw] (pA-ir)

pA-ird (pA-ird)

pA-irs (pA-ils) (pA-(n-)irs)

pA-ir-swnw

pA-ir-sxr, pA-ir-sxrw

pA-iry (pA-iry)

pA-iry-nfr

pA-is

pA-it

pA-iw

pA-iwiw

pA-kA-(m-)pA-wiA

pA-kAmn

pA-kAwty

pA-kr [pA-kArwy]

pA-kTn, pA-kDn [pA-kTnA]

pA-mAi

pA-mDAy

pA-mdw-nTr-nxt

pA-mdw-nxt, pA-mdw-Sps-nxt(?)

pA-mdw-Sps, pA-mdw-Spsy

pA-mdw-Sps-nxt, pA-mdw-Spsy-nxt

pA-mniw

pA-mr-HD

pA-mr-iHw, pA-mr-iH(w)

pA-mry-imn, pA-mr(y)-n-imn

pA-mr-mSa

pA-mw-hA

pA-nA-HrH, pA-nA-Hr(H)

pA-nb (pA-nb)

pA-nb-an

pA-nb-aqw

pA-nb-dmi

pA-nbi (pA-nbi)

pA-nb-mnTw, pA-nb-mnT(w)

pA-nb-n-ipt (pA-nb-n-ipAt(?))

pA-nb-n-kmt

pA-nb-nxt

pA-n-bs, p-n-bs

pA-nb-smn

pA-nbw, (pA-)nbw

pA-nDm

pA-nfr

pA-nfr (pA-nfr)

pA-nfr-aHa

pA-nfr-m-Ddw, pA-nfr-m-Dd, pA-nfr-m-Ddt, pA-nfr-(m-)Dd

pA-nfr-m-nb

pA-nfr-m-nx, pA-nfr-nx

pA-nfrwy

pA-n-HDr, p-n-HDr

pA-nHsy, pAy-nHsy, pAy-nHs(y), pA-nHs(y) (pA-nHsj)

pA-nHsy-Sri

pA-n-iAty, p-n-iAty, p-n-it-i, p-n-i (pA-n-iAtj)

pA-nik

pA-n-nbw, p-n-nbw (pA-n-nb(w))

pA-n-nst-tAwy, p-n-nst-tAwy, p-(n-)nst-tAwy (pA-n-nst-tAwj)

pA-n-nswt-tAwy, p-n-nswt-tAwy (pA-n-nswt-tAwj)

pA-n-pA-xnty, p-n-pA-xnty, p-n-(pA-)xnty (pA-n-pA-xntj)

pA-n-rnnwtt, p-n-rnnwt, p-n-rnnwtt, p-n-rnnw, p-n-rnnw(t) (pA-n-rnnwtt)

pA-n-sbty, p-n-sbty

pA-nSny

pA-nSny-ti

pA-n-sxmt, p-n-sxmt (pA-n-sxmt)

pA-nty-n(-i), pA-nty-n-y

pA-nw(?)

pA-nx-rsy

pA-nxt (pA-nxt)

pA-nxt-m-Hb

pA-nxt-m-ipAt, pA-nxt-n-ipt, pA-nxtw-n-ipt (pA-nxt-m-ipAt)

pA-nxt-m-ipt, pA-nxw-m-ipt, pA-nxt-(m-)ipt

pA-nxt-m-ir-i(?)

pA-nxt-mni

pA-nxt-m-niwt

pA-nxt-rs

pA-nxw (pA-nxw)

pA-nxw-m-niwt (pA-nxw-m-niwt)

pA-nxw-m-tAwy

pApA

pA-qd

pA-qn, pA-qny

pA-qnn

pA-qrn

pA-qrr

pA-r

pA-ra (pra)

pA-ra-ab-sw(?)

pA-ra-Hr-Axty

pA-ra-Htp, pra-Htp (pA-ra-Htp(.w))

pA-ra-kAmn-f

pA-ra-m-Hb, pA-ra-(m-)Hb (pra-m-Hb)

pA-ra-ms-sw nb-wbn,

pA-ra-ms-sw, pra-ms-s(w)

pA-ra-nxt

pA-rhnt(?)

pA-rhny

pA-rhny (pA-rhnj)

pArhw

pA-rk

pA-rn-nfr

pA-rnw

pA-rw

pA-rx-anw

pA-rx-nw

pA-sAH-tA

pA-sA-imn

pA-sA-nsw (pA-sA-nsw)

pA-sA-r(?)

pA-Sd [pA-Sdw] (pA-Sd)

pA-sdy

pA-sdt(y), pA-Sdt(?)

pA-Sd-ti(?)

pA-Sd-xnsw

pA-sk

pA-Skr

pA-smn

pA-smn-nxt

pA-sn

pA-sn-iry

pA-sn-nDm

pA-snr, (pA-snr, pA-sl(?))

pA-s-n-wAst

pA-spt [pA-sApwti]

pA-sr, pAy-sr, pA-srw, pA-sri (pA-sr)

pA-Sri

pA-sry

pA-Sw-m-ipt

pA-sw-r(?)

pA-TAy

pA-tA-m-di-imn

pA-TA-sA(?)

pA-TAw-m-di-imn, pA-TAw-(m-di-imn) (pA-TAw-mdj-imn)

pA-TAw-m-di-mnTw, pA-TAw-m-di-mnT(w)

pA-TAw-m-di-xnsw

pA-Tm

pATn

pA-TnA

pA-tnr, pA-t(n)r

pA-Tr

pA-Trb

pA-ttiA

pA-ttwiA(?)

pA-twy (pA-twj)

pA-twti

pA-twtw (pA-tw-tw(?))

pA-wab

pA-wADwAD

pA-wAH (pA-wAH)

pA-wa-imn

pA-wa-rs

pA-wbxt(?)

pA-wbxtnw(?)

pA-wiA

pAw-id(?)

pA-wnS, pAy-wnS

pA-wr

pA-wr-aA

pA-wr-aA-m-ipt

pA-wrS(?)

pA-wxd, pAy-wxd, pA-wxdy (pA-wxd)

pA-xA

pA-xa-m-wAst

pA-xy

pA-xy-imn

pA-xy-n-wAst, pA-xy-n-wAst

pA-xy-r-HAt, pA-xy-(r-)HAt

pA-xnif(?)

pA-xnms (pA-xnms)

pA-Xnmw

pA-xr [pA-xArw] (pA-xr)

pA-Xrd(?)

pA-xr-Sri [pA-xArw-Sri]

pAy-Ab(y)(?)

pAy-iry

pAy-is

pAy-kAmn

pAy-kr

pAy-nDm

pAy-nfr, pAy-nfry

pAy-nxt-rs

pAy-pnw

pAy-rwy(?)

pAy-sd

pAy-sdty, pAy-sdt(y)

pAy-sn

pAy-sri

pAy-wr(t)

pAy-xr [pAy-xArw]

pAy-xr-Sri

pH-f-m-nfr (pH-f-m-nfr(t))

pH-m-nfr

pHn-sw

piA [pyiA] (piA)

piAy [pyiAy] (piAjj(?))

py

pys

p-n-anqt (pA-n-anqt)

pna-sw-n-i-imn, pna-sw-(n-i-)imn

p-n-bwy [pnbwy], p-(n-)bwy, p-n-bw (pnbwj)

p-n-DADA

p-n-Drty, p-n-Dr(t)y (pA-n-Drtj)

p-n-dwA [p-n-dwAw, p-n-dwAww] p-n-dwA (pA-n-dwA)

p-n-Hy-bin

p-n-iaH-ms

p-n-iAy

p-n-yA-nfr (pA-n-iA-nfr)

p-n-imn (pA-n-imn)

p-n-imn-Htp

p-n-in-Hr(t) (pA-n-in-Hrt)

p-n-iwy

p-n-mAat

p-n-mHy(t), p-n-mHy (pA-n-mHjt)

p-n-mn-nfr

p-n-mr-irt(?)

p-n-niwt (pA-n-niwt)

p-n-nsty-tAwy, p-n-nswty-tAwy (pA-n-nstj-tAwj)

p-n-nw

p-n-nxbt

p-n-pA-idHw

p-n-pA-ihAy (pA-n-pA-ihAj)

p-n-pA-mr, p-n-(pA-)mr (pA-n-pA-mr)

p-n-pA-ra

p-n-pA-rai (p-n-pA-raj(?))

p-n-pA-tA, p-(n-)pA-tA (pA-n-pA-tA)

p-n-pA-wn(?)

p-n-ra (pA-n-ra)

p-n-Sayt

p-n-S-n-abw, p-n-S-n-ab(w)

p-n-tA-Hwt-nxt

p-n-tA-iT-s(?)

p-n-tAtA

p-n-tA-wmt(t)

p-n-tA-wrt, p-n-tA-wr, p-n-wrt, p-n-tA-wr(t), p-n-t(A)-wr(t) (pA-n-tA-wrt)

pnw

p-n-wDyt, p-n-wDt (pA-n-wDjt)

p-n-wn-Hb

pnw-nxt

p-n-wp-wAwt

p-n-wrt (pA-n-wrt)

p-n-Xnmw, p-n-Xnm (pA-(n)-Xnmw)

ppi

ppy

ppy-anx Hri-ib, ppy-anx Hr-ib

ppy-imA

ppy-nxt (nxt-ppjj)

ppi-Sri

pr-aA-r-nHH

pra-Hr-sAw-f, pA-ra-Hr-sAw-f

pra-Hr-wnmy-f, pA-ra-Hr-wnmy-f, pra-Hr-wnm-f, ra-Hr-wnm-f, pA-ra-Hr-wnm(y)-f, ra-Hr-wnm(y)-f, pA-ra-Hr-wnm-f

pra-rx (pA-ra-rx)

pr-Hwt-Hr

pry (pA-ry)

pry [pwry] (prj)

pry-nfr

pr-kt(?)

pr-pA-TAw, pry-pA-TAw (pr-pA-nfw) (prj-pA-nfw (prj-pA-TAw(?))

pr-pA-TAw-m-ipt

pr-sn (prj-sn)

prss (prsjs)

prt

prw-snb

psA

psS

pt

pT-bar(?)

ptH-di-iAw

ptH-Hs(?)

ptH-Htp (ptH-Htp(.w)

ptH-Htp-dSr

ptH-idi-tw

ptHy [ptHyy]

ptHy-xa-m-wAst

ptH-in-sw

ptH-kAy(?)

ptH-m

ptH-m-Hb, ptH-(m-)Hb

ptH-mi [ptH-mai]

ptH-miA

ptH-my [ptH-may] (ptH-mj)

ptH-m-mnw

ptH-ms (ptH-ms(.w))

ptH-m-wiA (ptH-m-wiA)

ptH-nfr

ptH-nxt

ptH-pA-Hapy, ptH-pA-Hap(y)

ptH-pA-tnr

ptH-Sd, ptH-Sd(-wi), ptH-Sdw, ptH-Sd-w(i) (Sd-ptH, Sd-wj-ptH) (Sdj-ptH)

ptH-Spss (Spss-ptH)

ptHw

ptH-wppw

ptH-wr

ptH-xa

ptr-sw-imn

ptr-sw-m-Hb-sd, ptr-s(w)-m-Hb-sd (ptr-sw-m-Hb-sd)

pw (pw)

pwiA

pwy-iA

pwi-m-ra (pwj-m-ra)

pxi

pxr(?)

pyAy (pjj)

pypw (pjpw)

pypwy(?) (pjpwjj(?))

pypw-m-wiA (pjpw-m-wiA)

pypyiA (pjpj(?))


q

qA-Drt, qAy-Drt

qA-fy-r-iA-Ti

qA-gbA (qA-gAb) (qAj-gbA)

qAy (qAjj)

qA-m-xpS-f

qA-nfr

qA-nhbt

qAqA

qAr

qA-swt-Hwt-Hr

qA-Swty

qAt

qAt-snwt

qbw

qd

qDDy

qd-Hr-ixt-f, qd-Hr-xt-f

qdy

qd-ixt-f, qd-xt-f, qd-Axt-f, qd-Hr-Axt-f

qd-mrwt

qdn

qdndnn(?)

qd-n-i

qd-nmH

qd-ptH

qdrn

qdt-mrt(?)

qdy

qfrT [qfriATi]

qH (qAHA) (qH)

qHy, qA-HAy, qAHAyt (qHj)

qHw

qi-nn(?)

qmAw

qn, qny (qn)

qn-Hr-xpS-f, qn-(Hr-)xpS-f, qn(-Hr-xpS-f), qny-(Hr-)xpS-f, qny-Hr-xpS-f (qn-Hr-xpS-f)

qny (qnj)

qny-imn (qnj-imn)

qny-Xnmw (qnj-Xnmw)

qn-imn

qniw-mnw [qn-iw-mnw-nxt(?)], qny-mnw, qny-mni (qnj-mnw)

qn-mniw, qny-mniw

qn-mnw

qn-m-xpS-f (qn-m-xpS-f)

qnn

qnn [qnnA, qny-nA]

qnn-nxt-xpS

qn-pA-HqA

qn-sanx (qn-sanx, sanx-qn?)

qn-styt, qn-sty(t)

qn-xpS-f, qny-xpS-f (qn-xpS-f)

qr

qr-i

qrmiw [qy-r-maiw]

qrr

qsnt(y)


r

ra

ra

ra-Htp, (ra-)Htp, ra-HAtp (ra-Htp(.w))

ra-Htp-anx

raiA [ra-iAi] (ra.i)

raiAy [ra-iAy] (ra.ij)

rAy(?)

ray [ra-y] (ra.j)

ra-ms (ra-ms(.w))

ra-ms(-sw)-stx-(m-)nxt

ra-ms-s(w)-imn-Hr-xpS-f

ra-ms-s(w)-m-sA-nA-pH-sw, ra-mss-m-sA-nA-pH-sw

ra-ms-s(w)-nb-mAat-ra-mr(y)-imn, nb-mAat-ra-mr(y)-imn

ra-ms-s(w)-snb, ra-mss-snb [ra-ms-s(w)-snb]

ra-ms-s(w)-xa-m-nTrw-bAy

ra-ms-s(w)-xa-m-wAst

ra-ms-sw mr(y)-imn nb-wbn, ra-ms-sw nb-wbn, ra-ms(-sw) nb-wbn, nb-wbn

ra-ms-sw mry-stx, ra-ms(-sw) mry-stx, ra-ms-sw mry-swtx, ra-ms-s(w) mry-stx

ra-ms-sw mr-n-ra

ra-ms-sw pA-it-nTr

ra-ms-sw sA-itm, ra-ms-s(w) sA-tm

ra-ms-sw sA-xpri

ra-ms-sw wsr-pHty, ra-ms-(sw-)wsr-pHty, wsr-pHty (ra-ms-sw-wsr-pHtj)

ra-ms-sw, ra-ms-s(w) (ra-ms-sw)

ra-ms-sw-aSA-Hb(w)-sd, ra-ms-s(w)-aSA-Hb(w)-sd, ra-mss-aSA-Hb(w)-sd, (ra-ms-sw-aSA-Hb(w))

ra-ms-sw-hr, ra-ms-s(w)-hrw, ra-ms-sw-hrw (ra-ms-sw-hr(.w))

ra-ms-sw-imn-Hr-xpS-f

ra-ms-sw-mn, ra-msw-mn (ra-ms-sw-mn(.w))

ra-ms-sw-m-pr-imn

ra-ms-sw-m-pr-ra, ra-ms-s(w)-m-pr-ra, ra-mss-m-pr-ra (ra-ms-sw-m-pr-ra)

ra-ms-sw-mry-imn, ra-ms-s(w)-mry-imn, ra-mss-mr(y)-imn (ra-ms-s(w)-mrj-imn)

ra-ms-sw-mry-itm, ra-ms-s(w)-mry-(i)tm

ra-ms-sw-mr-n-ptH

ra-ms-sw-nxt, ra-ms-s(w)-nxt, ra-ms-(sw-)nxt (ra-ms-sw-nxt(.w))

ra-ms-sw-smA-xAst

ra-ms-sw-smn

ra-ms-sw-stx-Hr-wnm-f, ra-ms-s(w)-stx-Hr-wnm-f

ra-ms-sw-stx-Hr-xpS-f, ra-ms-s(w)-stx-Hr-xpS-f

ra-ms-sw-wsr-Hr-xpS-f, ra-ms-s(w)-wsr-Hr-xpS-f

ra-ms-sw-wsr-xpS, ra-ms-s(w)-wsr-xpS

ra-m-wiA (ra-m-wiA)

ra-nfr (ra-nfr)

ra-nxt

ra-pA-ir-nfr

ra-wbn (ra-wbn(.w))

ra-wr

ra-wsr (wsr-ra(?))

rbsnn

rDqbt

rd-sbk

rd-sbk Sri

rd-wi-sn-i, rd-w(i)-sn-i

rfy [r-fy] (rf)

rHw-anx [rHw-anxw] (rHw-anx(.w))

rHw-r-Dr-sn

rHw-rs

rHw-snb

rHwt-anx

rHwt-twt, rHwt-t(w)t

rHw-twt

riA [riA, ryiA]

riAy [ryiAy]

riAt

ry (r.j)

ry [ryy, r-y] (rj)

ryA [ryyA]

r-int (rA-int)

rk [r-kA, ry-kA]

rm (rma)

rm (rmA)

rm ry [rma ry] (rm rj)

rma (rm)

rn-anx

rn-f-anx

rn-f-anx-aA

rn-f-snb

rn-i-anx (rn(.j?)-anx)

rn-iqr, rn-iqri (rn-i(?)-iqr)

rn-i-snb, rn-(i-)snb

rn-nfr

rnn-rHt

rnnw

rnnwt, rnnw(t), rnnw

rnnwtt

rnpt-nfrt

rn-rs-snb

rn-s-anx

rnsi, rnsy, rns

rn-snb (rn(.j?)-snb(w))

rn-s-snb

rn-s-sn-i

rnw

rnwt

rp(i)t (rpt)

rqS [rAqASA]

rr (rwrw)

rri

rrty (rrtj)

r-rwti (rtj(?))

rs [rwsw]

rs(t)

r-sA-sw

rS-ptr-f

rsw

rsw-nfr

rsw-w(i)(?)

rSwy-ir-n-f(?)

rt [rw-t] (rt)

rw (rw)

rwD-aHAw

rwD-Ddt, rd-Ddt

rwD-f-r-nHH, rwD-f-nHH (rwD.f-(r-)nHH)

rwD-pA-mwt, rwD-pA-mt

rwdwt

rwi

rwiA (rw.i)

rwy (rw.j)

rw-in-iw-ma(?)

rwly [rwlyy]

rwlyy

rwti (rtj(?))

rwty (rtj)

rwy-rwy

rx-mi-ra

rx-pH-tw-f (rx-pHtw.f)

rxt-nw

rx-tw-i-m-mwt

rxw-iry


s

s

sA

sA-Abw(?)

sA-Ast (sA-Ast)

sA-aw

sA-bAstt (sA-bAstt)

sAb-ni(?)

sAbw

sAH

sA-Hi

sAH-nfr(?)

sA-Hp

sAHt, sAH(t)

sAHti

sAHti-qdt

sAHt-nfr

sAHtw

sA-Hwt

sA-Hwt-Hr, sA-Hwt(-Hr)

sA-y, sA-yy (sA-ij(.w))

sAy-m-ptr-f

sA-imn (sA-imn)

sA-imny

sA-in-Hrt, sA-in-Hr(t)

sA-inwt

sA-i-nxtw, sA-(i-)nxtw

sA-ip

sA-itm, sA-tm

sA-m-kAw-s

sA-mnTw, sA-mnT, sA-mntw, sA-mnt(w)

sA-mnTw-wsr

sA-mnxt

sA-msxnt

sA-mwt, sA-mt (sA-mwt)

sA-nb-niwt (sA-nb-nt)

sA-nht

sA-n-nswt-my

sanx

sanx-mnTw, mntw-sanx

sanx-n-ptH

sanx-ptH (ptH-sanx)

sanx-ptH-mry-ra

sanx-sbk

sanxw

sanxw-ra

sA-p

sA-pA-ir(?)

sA-ptH

sA-pwnt

sA-ry, sA-(r)y, sA-sw-ry (sA-rj(?))

sA-rmny

sA-rnnwtt

sA-rnpwt

sA-sbk

sA-sTyt, sA-st (sA-sTjt)

sAt

sA-tA-yt

sAt-Ast

sAt-bAstt

sAt-DHwty

sAt-HD-Htp

sAt-Hpy

sAt-Hr(y)-ib

sAt-Hwt

sAt-Hwt-Hr, sA(t)-Hwt-Hr

sAti (sAt.ti)

sAt-imn

sAt-imny

sAt-in-Hrt, sAt-in(-Hrt)

sAt-ipy, sAt-ip(y)

sAt-ir-bAw

sAt-isi

sAt-mfkAt , sAt-mfk(t)

sAt-mswt

sAt-mwt

sAt-nb-it

sAt-nb-sxwt

sAt-nHs

sAt-nxt

sAt-p

sAt-ra

sAt-ra Hnwt-tA-mri

sAt-ra mryt-imn, sAt-ra mry(t)-imn, sAt-ra mr(yt)-imn, (sAt-)ra mr(yt)-imn, sAt-ra mr(y)t-imn

sAt-rnnwtt, sAt-rnwtt

sAt-sbk, sA(t)-sbk

sAt-snfrw

sAt-Snn

sAt-spdw

sAt-sTyt, sAt-styt

sAt-sxmt

sAt-Tni (sAt-Tnj)

sAt-tp-iHw, sAt-tp-iH(w)

sAt-tx, sA-tx (sAt-txj)

sAt-wrt

sAt-wsrt

sAt-Xnm-Htp

sAt-xnty, sAt-xnti

sAt-xnty-Xty, sAt-xnty-Xt(y), sA(t)-xnty-Xt(y), sAt-xnty-Xty

sAw

sA-wADyt, sA-wADy(t), sA-wADit, sA-wADi(it), sA-wAD(yt), sA-wADt (sA-wADjt)

sAwt-pA-TAw

sAwy-Hs(?)

sAwy-pA-anx(?)

sA-xnty-Xti

sA-Xrti, sA-Xrty

sA-Xt

sA-Xty

sbA (sbA)

sbAy

sbA-m-mn-nfr

sbAw-xaw(?)

sbA-xa

sbk-aA

sbk-anx

sbk-Htp, sbik-Ht, sbk-Htpw (sbk-Htp(.w))

sbk-ir-f-rs

sbk-m-HAt

sbk-m-Hb

sbk-ms

sbk-m-sA-f

sbk-m-sA-s

sbk-nDm

sbk-nxt

sbk-ra

sbk-sn

sbk-snb

sbk-stx

sbk-wr

sbw (sbw)

sDd-wA

sdy [sA-dyy]

sDm

sDm-nf

sDmt-n-i

sdty, sdt(y), sd(t)y, sdty

sfT-wA

sH-ti

sHtp-ib

sHtp-ib-ra

sHtp-ib-ra-anx

sHtpw

siA

sk [sAkA] (sk)

skiA

skrwy

skt [sAkt]

sm

smA-m-wAst

smA-tAwy

smn

smn-tAwy

smn-wAst (smn-wAst)

smr-kA

smrts

smty (smj.tj)

smx-sn

sn

sn(i)(?)

sn-anx

snb

snbb

snbbw

snbbw-anx

snb-f

snb-Hna-f

snbi (snbj)

snb-ihAy(?)

snb-it-f

snb-nb-f

snb-n-i, snb-n(-i)

snb-r-Aw, snb-Aw

snb-s-anx-s

snb-s-n-i

snbt, snb(t)

snbtyfy, snbt(y)f(y), snbt(y)fy

snbtysy, snbt(y)sy, snbt(y)s(y), snb(ty)sy, snb(ty)s(y) (snbtjsj)

snbw

snDiw(?)

snDm

snDm-ib

sn-f-anx

s-nfr

snfrw

snfrw-xa

sn-i

sni, sny

sn-i-anx, sn-(i-)anx (sn(.j?)-anx(.w))

sny [snyy] (snjj)

sn-i-pw, sn-(i-)pw

sn-i-rs

sn-iry

sn-mri, sn-mr (sn(.j?-mrj))

sn-mwt

snn

sn-nDm (sn(.j?)-nDm)

sn-nfr (sn(.j?)-nfr)

sn-nfrt

snni

snnw

snr [swnr, sw-n-r]

snrty

sn-sbk

sn-snb, sn-i-snb (sn.j-snb(.w))

snt

snt-in-Hr(t)

snt-mAat

snt-mwt

snt-nfr (snt-nfr(t?))

snt-sbk

snty

snw

snw-Htp

snwy-pA-iw, snwy-n-pA-iw

s-n-wsrt

s-n-wsrt-iaw

snwt

snxt(?)

snxt-n-imn

s-nxtw, s-nxt(w)

spdw

spdw-ms, spd-ms

sprr

sptiA

spTr

spwty

sri

sriA [swriA]

sry

sr-imn

sr-mnTw, sr-mntw

srrT (srrT)

srti [sA-rwtyy]

ss(?) (ss-sw)

ssi

ss-mry-imn

ssy

stA, stAw, stA(w) (stAw)

sty, st(y), sti, sT(i) (stX.j)

sty-m-pr-DHwty

sty-m-pr-imn

sty-mr-n-ptH

sty-nxt (stXj-nxt(.w))

sty-r-nHH, sty-nHH

stm

st-mnTw, st-mnti

stp-n-ra

strn

stt

sTti

stx

stx-Hr-wnm-f

stx-Hr-wnmy-f, stx-Hr-wnm(y)-f (stX-Hr-wnm.f)

stx-Hr-xpS-f

stx-m-Hb

stx-m-mAi

stx-ms, swtx-ms

stx-m-wiA

stx-nxt

stx-pA-Hapy

sw-m-a(?)

sw-m-awy-imn, sw-(m-)awy-imn

sw-m-bAH-imn

sw-m-ipt

sw-m-mr-n-Ast

sw-m-pr-imn (sw-m-pr-imn)

sw-nn-sw

sw-n-pA-nTr

sw-pA-dmi, sAwy-pA-dmy

swr [sw-r] (swr)

sw-ry (srj)

swty

sw-tr-ry(?)

swtx-m-nxt

swty, swti, sw(ty) (sti) (stj)

swty-m-Hb

swty-ms (stj-ms(.w))

swyti, sAwyti

sxA-HAty-i-imn, sxA-HAty-(i-)imn

sxAy-i-m-it-i

sxm-iaH

sxm-kA (sxm-kA(-i))

sxmt

sxmt-nfrt, sxmt-nfr(t), sxm(t)-nfrt (sxmt-nfr.t(j))

sxsx


S

SAbt

Sad-msDr-f

SAiA

Sa(.i)(?)

SAyt, SAy(t)

Sd

Sd-bAg

Sdyt-m-dwAt, Sd-m-dwA(t)

Sd-imn(?) (Sd-wj-imn)

Sd-it-f-anx

Sd-m-dwAt (Sd(w?)-m-dwAt(?))

Sd-m-wAst

Sdr(?)

Sd-sw

Sd-sw-Any

Sd-sw-mwt

Sd-sw-Xnmw

Sd-sw-xnsw (Sd-sw-xnsw)

Sdty, Sdt

Sd-w(i)-ptH

Sd-wi-anx

Sd-wi-imn, Sd-w(i)-imn (Sd-wj-imn)

Sd-wi-mnTw, Sd-w(i)-mnTw

SmA

SmAi

Sms-sw(?)

Smsw-n-ptH, Sms-n-ptH

Sm-whA-sw

Spsi (Spsj.j)

Spss-Hwt-Hr, Sps-Hwt-Hr

Spss-ra

Spst

Spsy-Hr-it-s

Spsy-m-iwnw, Sps-m-iwnw

Sri (Sr) (Srj)

Sryt-ra, Srit-ra, Sri(t)-ra, Srt-ra, Sr(it)-ra, Sri(t)-n-ra (Srjt-ra)

Sri-nfr

SSi

Ssmw-y (Ssmw-ij)


t

t(A)-nt-pA-ipt(?)

t(Ay)-s-nfrt(?)

tA

tA

tA-(nt-)hAnw, tA-hAynw, tA-hAnw, tA-hAnwy, tA-hA(y)-nwy (tA-(nt-)hAnw)

tA-A

tA-aAt, ti-aA(t)

tA-aAt-mrwt

tA-aAt-m-tA-Snwt

tA-agAyti

tA-an(t), tA-anw (tA-an(t)...)

tA-ank

tA-anqt

tA-aqy (tA-aqj)

tA-aS-n-s(?)

tA-Ast

tA-bAk(t), tA-bAkit, tA-bAki (tA-bAkt)

tA-bAk(t)-imn

tA-bdt-int, tA-bdt-in(t)

tA-bnit, tA-bnry(t), tA-bnr(t) (tA-bnj(t))

tA-bst, tA-bs(t), tA-bs

tA-bw-bA

tA-DA-TA(?) (TA-DT(?))

tA-dbt

tA-dnit-Sw, tA-dni(t)-Sw

tA-dt-mwt, t-nt-dt-mwt, t-nt-d(t)-mwt

tA-dt-tA-wrt

tA-gmyt, tA-gmy(t) (tA-gmjt)

tA-Hnr

tA-Hnwt

tA-Hnwt-nt-pA-mt(r), tA-Hnwt-pA-mtr, tAy-Hnwt-pA-mtr

tA-Hnwt-pA-TAw

tA-Hr(t) (tA-Hr(?))

tA-Hr-nH-n-s

tA-Hrrt, tA-Hrr(t)

tA-Hsy(t) (tA-Hsjt)

tA-Htpt

tAy-i-mwt-nfrt

tAy-nDm(t)

tAy-nxtt (tA.j-nxt.t)

tAy-siry(?)

tAy-sn (tA.sn)

tAy-sn-nfrt, tA(y)-sn-nfr(t), tAy-sn-nfr(t), tA(y)-sn-nfrt (tA.sn-nfrt)

tAy-TwiA

tAy-w-nDmt, tAy-w-nDm(t)

tA-imn

tA-imn(t)-n-wAst

tA-imn-nxt (tA-imn(t)-nxt)

tA-imt

tA-inn(t)-wi(?)

tA-ipt

tA-ir-s(?)

tA-irt, tA-iry

tA-iw-n-s (tA-iw-ns(?))

tA-iwnw

tA-iwt (tA-iw(t))

tA-kAi, tA-kA(i)

tA-kAyy

tA-kAmnt, tA-kAmn(t)

tA-kAri, tAy-kAri

tA-kArt, tA-kAry

tA-kAt, tA-kA

tA-kiryt, tA-kiry(?)

tA-kmay(t) (tA-kmj(t?))

tA-krtiA(?)

tA-m-Hb

tA-mHy(t), tA-mHt, t(A)-mHyt

tA-mit, tA-my(t), tA-myt, tA-mi(t), tA-m(i)t (tA-mjt)

tA-mkt, tA-mk(t) (tA-mkt)

tA-mnyw (tA-mnyt)

tA-mnt-sxrw

tA-mrt, tA-mrwt, tA-mr(t) (tA-mrt)

tamT

tA-m-wAD-sy(?), tA-m-wAD-st(?)

tA-mwt

tA-mwt-nfrt

tA-nDm(t), tA-nDm

tA-nDm(t)-mn

tA-nDm(t)-TAw

tA-nDmt, tAy-nDmt, tAy-nDm(t), tA-nDm(t) (tA-nDmt)

tA-nDmt-Hms, tA-nDm(t)-Hms

tA-nDmt-Sw, tA-nDm(t)-Sw

tA-nDmt-wbn(?), tA-nDm(t)-wbn(?)

tA-nDmt-xAbt, tA-nDmt-xAb(t)

tA-nf (tA-nfy)

tA-nfrt, tA-nfr(t), tA-nfry(t), tA-nfr (tA-nfrt)

tA-nfrt-iry (tA-nfrt-irj)

tA-nHsy(t), tA-nHs(yt), tA-nHs(y) (tA-nHsj(t))

tA-nt-Ast, t-nt-Ast (tA-nt-Ast)

tA-nt-hAnw, t-nt-hA(nw), t-nt-hAy, t-nt-hA(y), t-nt-tA-hAy(nw), tA-(nt-)hnwy (tA-(nt-)hAnw)

tA-nt-iwnt, t-nt-iwnt, t-n(t)-iwnt (tA-nt-iwnt)

tA-nt-iwnw, t-nt-iwnw (tA-nt-iwnw)

tA-nt-nbt-Hwt, t-nt-nbt-Hwt

tA-nt-nbw, t-nt-nbw, t-n(t)-nbw (tA-nt-nb)

tA-nt-pA-ihw, t-nt-pA-ihAy (tA-nt-pA-ihw)

tA-nt-pA-wbA, t-nt-pA-wbA

tA-nt-pA-xnty, t-nt-pA-xnt(y)

tA-nt-rwD(?), t-nt-rwty

tA-ntt-n-i

tA-nxt [tA-nxtA]

tA-piA [tA-pyiA]

tA-prx

tA-qA(t)-ant

tA-qAt, tA-qA(t)

tA-qdt, tA-qd (tA-qdt)

tA-qri, tA-qrit, tA-qryy (tA-qr.j)

tA-rnpt-mnti, tA-rnp(t)-mnti

tA-rnw (tA-rnnw)

tA-rpyt-mHyt, tA-rpy-mH (tA-rpj(t)-mH(?))

tA-rriA

tA-rwDt, tA-rd(t)

tA-rx-an(?), tA-rx-anw(?)

tA-sAHti-nfr

tA-sAkA

tA-sA-kA

tA-SAsw

tA-sgr(t)

tA-skt [tA-sAkt]

tA-smnt (tA-smnt)

tA-snt

tA-Sri

tA-st-DHwty(?)

tA-Swyt

tAtA

tA-tA

tAtA-Sri

tA-tA-Sri

tA-tmHt, tA-tmH(t), (tA-)tmHyt, (tA-)tmHt

tA-Tr

tA-wA(?)

tA-w-nDmt

tAw-n-Hy [tAw-n-Hwy]

tA-wr(t)-nt(?)

tA-wrt, tA-wr(t) (tA-wrt)

tA-wrt-m-mHyt, (t)A-wrt-m-mH(?)

tA-wrt-hrti, tA-wr(t)-hrti, tA-wrt-hr(ti), tA-wrt-hr, tA-wr(t)-hrT(i), tA-wrt-hrT(i), tA-wrt-h(r)ti, tA-wr(t)-hr(ti) (tA-wrt-hr.tj)

tA-wrt-Htpti, tA-wr(t)-Htpti, tA-wrt-Htpt(i), tA-wr(t)-Htp(ti), tA-wrt-Htp(ti) (tA-wr.t-Htp.ti)

tA-wrt-m-Hb, tA-wr(t)-m-Hb (tA-wrt-m-Hb)

tA-wrt-xat(i)

tA-wsr(t) stp-n-ra

tA-wsrt Ax-n-mwt

tA-wsrt mrt-n-mwt, tA-wsrt mr(t)-n-mwt

tA-wsrt stp-n-mwt, (tA-)wsrt stp-n-mwt, tA-wsr(t) stp-n-mwt

tA-wsrt, tA-wsr(t), (t)A-wsr(t) (tA-wsrt)

tA-wxd

tAwy

tAwy-wAt-nTr

tA-xAa-aA

tA-xat, tA-xa(t) (tA-xat)

tA-xnt-n-Hb

tA-xpr

tA-Xrd(t)-qA(t)

tA-Xr-rdwy-fy, tA-Xr-rdwy-f(y)

tA-xrt, tA-xArw (tA-xrt)

tA-Xry-it-f

tAy-mit, tAy-myt

tAy-qAA(t)(?)

tAy-sn

tAy-wnS(?)

tAy-xr(t)

t-di-s

tdr

tf-ib-i(?), tf-ib(-i)(?)

ti

tiA [tAiA]

tiA (tiA)

t-iA (tiA)

tiA [tyA, tyiA] (tjA)

tiAy (tij)

tiA-sAt-ra

ty (tj)

ty (tyy)

ty [tyy] (tj)

ty mrt-Ast, ty mr(t)-n-Ast

ty-m-Hb (tj-m-Hb)

tyt [tyyt]

tyty

titi

titiA

tity (ttj)

tit-pw, [ti-tpw] (tjt-pw)

tiw

tiwt

tiwt(?)

tkA

tmt

tn (twnA)

t-n-i, t-n-y

tnn

tnr, Tnr (tnr (tl))

tnry

tnr-imn, Tnr-imn, Tn(r)-imn(?) (tnr-imn)

tnr-mnTw, tnr-mntw, Tnr-mnT (tl-mntw) (tnr-mnTw)

tnr-ptH (tl-ptH)

tnr-sty, Tnr-sty (tnr-stX.j)

tA-nt-hAy-nw, t-nt-hA(y)-nw (tA-(nt-)hAnw)

t-nt-ib-nfr-s-r-s(n)

t-nt-imntt, t-nt-imn(tt), t-(nt-)imntt (tA-nt-imntt)

t-nt-ipt, t-n(t)-ipt, T-nt-ipt (tA-nt-ipAt)

t-nt-iwnn (t-nt-iwnnA)

t-nt-mn-nfr

t-nt-niwt

t-nt-pA-tA

tp-a

tpiA

tpy [typy]

tp-m-anx

tp-m-nfrt

tr [tyr]

tr [tyr, tyl]

tr-bA-i [twr-bA-i]

trby [twr-bAy]

trgnns

trgtTs

tri (tr)

triA [tA-riA(t)(?)]

try (tr.j)

trs [tw-r-s]

trtsb

ts [tw-sA]

tsri [tA-sw-ri]

tt [ti-t]

ttA [tA-tiA] (ttA)

tti

ttiA [twtwiA]

ttiA, tTiA

tti-an (ttj-an)

tti-anx (ttj-anx(.w))

tty

tty [tyty] (ttj)

tti-mAat

tti-ms

tti-snb-f

tti-Sri (ttj Srj)

ttw, titw

tty (ti-tty) (ttj)

tw-f

twiA, twi (twiA)

twiA-nbt-tAwy

twiAt

twy [twiA] (twj)

tw-iry

twniw

twnn

twr (twr(?))

twri, (t)wri

twry [tw-ry] (tr.j)

twti

twt-m-mr-f(?)

twtw

twtwy

txy

tx-nfr

txw (txw)

txwy


T

TA(?)

TA-aA

TA-dy-aA

TAi

TAiA

TAy, TAiA, TAiAy (TAj)

TA-iry

TA-nfr

TArw, TAr

TAty

TAty, TAt

TAw(?)

TAw-Any [TAw-Anwy]

TAw-Hr-xt

TAw-Htp

TAwy

TAw-n-Any, TAw-n-Anwy

TAw-nDm

TAw-n-Hy [TAw-n-Hwy], TA(w)-n-Hwy

TAw-n-mHyt

TAw-n-rnnA [TAw-n-rn-nA], (TAw-n-rnn)

TAwt-iqr

TAwy

Tbw

TiA (TiA(?))

TiAy [TwiAy] (Tij)

Ty (Tjj)

Tkr-bar, Tkr-ba(r)

Tn [TwnA] (Tn)

TnA(?)

Tni-aA

Tnm(?)

Tnn [TA-nw-ny, TnnA, TnwnA]

Tnri, Tnry [Twnry] (tnr.j)

Tnri, Twnr (tnr)

Tnry [Twn-r-y]

Tnti

Tr [TAyr]

Tri, Twri (Tr.j)

Try [TAry] (Tr.j)

TryA [TwryA] (Tr.j)

Trwy(?) [Trywy(?)]

Tsi

Tsy(?)

Tsw-mnmnt, Ts-mnmn

Tt

TTi

TTra [Tw-Tw-r-a]

TTs(?)

TwiA (TwiA)

TwyAi(?), TwyAy(?)

Tw-ity(?)

Twiw (twj)

Twiw-Twiw

TwTw

Tyy, Tyyt (ti)

Tyyt


w

wa

wab

wab-kAw-Hwt-Hr

wab-n-tA-sxmt

wabt, wab(t) (wabt)

wabti

wAD(t)-rnpyt (wAD-rnpjt(?))

wAD-hAw, wAD-h(A)w

wADyt-m-Hb, wADi(t)-m-Hb (wADjt-m-Hb)

wADyt-xati

wAD-ms (wAD-ms(.w))

wAD-Sms-sw, wAD-Smsw (wAD-Sms-sw)

wADt-rnpt, wAD(t)-rnpt (wADt-rnpt)

wADt-rnpwt

wAH (wAH)

wAH-f-di-f

wAH-kA

wa-m-kAw (waj-m-kAw)

wa-rs

wa-rs

wart-fyfy(?) (wart-fjfj(?))

wAS-ptH

wAst-nxti

wati (wat-ti)

wb(?)

wbA

wbA-inr

wbn-rS

wbn-snw

wbx-snw

wbxt, wbx(t) (wbxt)

wDAA

wDAi

wDAti

wHa

wHaw

wiA (wiA)

wiAy (wiA.j)

wiAyt, wiAiAy

wiy (wi.j)

wki

wn

wni

wn-imn, wn-n-imn

wn-m-di-i-Hy

wn-m-di-i-mwt

wnn

wnn-nfr, wn(n)-nfr (wnn-nfr.w)

wn-nxt

wn-nxw, wn-nx(w) (wn-nxw)

wnr [wAnr]

wnt

wn-tA-wAt

wpt(?)

wpt-ms

wpt-nfr (wpt-nfr(t)(?))

wp-wAwt-Htp

wp-wAwt-ms, wp-(wAt)-ms, wp-wA(w)t-ms, wp-(wAwt-)ms (wp-wAwt-ms(.w))

wr-Dd-bA(?)

wr-DHwty

wr-dSr

wryt

wrktr [wArkAtir]

wrliA [wr-liA] (wrnriA (wrli))

wr-mAw

wr-mrwt-f, wr-mr(w)t-f

wrn, wArn [wArnA]

wr-nb-kmw(y)

wrnr, wrn(r) (wrnr (wrl))

wrnr-Htp

wrnry (wrnrj (wrlj))

wr-rn-s-snb

wrrw

wr-sw

wrt [wArti]

wrt-HH-s(y)

wrt-HkAw-nbt-tAwy, wr(t)-HkAw-nbt-tAwy

wrt-nfrt, wr-nfrt (wrt-nfrt)

wr-xrp-Hmwt, wr-xrp-Hmw(t)

wsy

wsir

wsir-Htp

wsr

wsr-HAt (wsr-HAt)

wsr-HAt-mr(?) (wsr-HAt-(Hr-?)mr(?))

wsr-HAt-ms

wsr-HAt-nxt, wsr-HAty-nxt (wsr-HAt-nxt)

wsr-imn

wsrkn

wsr-mAat-ra

wsr-mAat-ra-aSA-nxtw

wsr-mAat-ra-m-Hb, wsr-mAat-ra-(m-)Hb (wsr-mAat-ra-m-Hb)

wsr-mAat-ra-nxt, wsr-mAat-(ra-)nxt

wsr-mAat-ra-r-HAt-imn

wsr-mAat-ra-snb

wsr-mAat-ra-sxpr

wsr-mnTw, wsr-mnT(w), wsr-mntw (wsr-mnTw)

wsr-mwt (mwt-wsr(t)(?)) (wsr-mwt)

wsr-nSA

wsr-nxt

wsr-nxti

wsr-pHty, wsr-pHt(y)

wsr-styt, wsr-stt, wsr-sty(t) (wsr-stjt)

wsr-xaw-ra-nxt

wsr-xpS

wsr-xpS (wsr-xpS)

wsry (wsr.j (wsj?))

wsx-nmtt (wsx-nmtt)

wsxt-nmtt, wsxt-nmt(t)

wsy (wsj)

wtA

wx-Htp


x

xA

xa (xa)

xa-bAst

xa-bAw-Hwt-Hr

xa-bxnt, xa-xb, xa-bx(n)t, xa-bx(nt), xa-bxn(t)

xa-f-xwfw, xa-f-x(w)fw (x(w)fw-xa-f) (xa-f-xwfw)

xa-Hr-mt(r)

xAy (xAj)

xay, xa(y) (xaj.j)

xay-Ast (Ast-xay) (xaj-Ast)

xay-iry

xAy-Sb(?)

xa-kAw

xa-kAw-ra-snb

xAm [xAmw], xAmy, (xAm)

xa-mAat

xa-m-bxnt, xa-m-bxn(t)

xa-m-HAt (xa-m-HAt)

xa-m-HDt, xa-(m-)HDt

xa-m-ipt, xa-m-ip(t) (xa-m-ipAt)

xa-m-mn-nfr

xa-m-mnr

xa-m-nwn, xa-(m-)nwn (xa-m-nwn)

xa-m-pt (haj-m-pt)

xa-mrr-nbty (xa-mrr(w)-nbty)

xa-m-sbA, xa-m-sbAw, xa-(m-)sbA

xa-mtr, xa-mt(r), xa-mtri

xa-m-tr, xa-m-tri, xa-(m-)tr, xa-(m-)tri, xa-m-t(r)i, xa-m-Tri, xa-m-trt (xa-m-tr)

xa-m-trt

xa-m-wAst, xa-(m-)wAs(t), xa-(m-)wAst (xa-m-wAst)

xa-nbw (xa-nb)

xArw, xr

xArwy, xArwry, xArwi, xArwry (xry)

xa-sbk

xa-tA-nbw

xat-bbt

xat-nsw, xat-nswt (xat-nswt)

xaw (xaw)

xa-wbxt

xAwt (xAwt)

xawy

xAwy (xAwy)

xa-xpr-ra-snb

xa-xpr-snb (xa-xpr-snb(.w))

xfa-t

xm

xmi

xm-n-sn

xmt-n-sn

xmt-nw, xmt-n(w)

xmt-nwt

xmTrm

xmw

xmwt

xnmm

xnms

xnsw (xnsw)

xnsw-(r)-HAt-nTr-nb

xnsw-Hr-xnt

xnsw-Htp

xnsw-m-Hb, xnsw-(m-)Hb (xnsw-m-Hb)

xnsw-ms (xnsw-ms(.w))

xnsw-m-wAst, xnsw-(m-)wAst

xnsw-n-i-wa(?) (xnsw-n-i-wa-nxt(?)), xnsw-n-wa (xnsw-nj-wa(?))

xnsw-r-mH(?)

xnsw-wDA

xnsw-wp-nfrt

xnsw-xa

xntw-kA

xnty (xnt.j)

xnty-Htp, xnti-Htp

xnty-kA, xnt(y)-k(A)

xnty-kA, xnti-kA

xnty-m-HAt, xnti-m-HAt

xnty-swt-Hwt-Hr, xnt(i)-swt-Hwt-Hr

xntyw-iawS

xntyw-kA

xnty-Xty, xnty-X(ty), xnt(y)-Xt(y) (xnt(y)-X(ty))

xnty-Xty-Htp, xnty-Xty-Htp, xnt(y)-Xty-Htp

xnty-Xty-wr, xnty-Xt-wr

xnw

xpr-kA

xpr-kA-ra

xprw

xrpsr

xrt-ib

xtsr

xw(w)-n-inpw

xw-anx

xw-f-wi-Htp, xw-f-w-Htp

xwi

xwy(?)

xwyt, xwt (xwjjt)

xwyt-sbk, xw(yt)-sbk

xw-n(-i)

xw-n-Hr-mry-ra

xwni

xw-n-ptH-mry-ra

xwt-Xnty

xw-wi, xw-w(i) (hwj-wj)

xw-wi-wr, xw-w-wr


X

Xnw-kA(?), Xnw-k

Xnmt

Xnmw, Xnm(w)

Xnmw-anx-f, Xnm-anx-f (anx-f-Xnmw)

Xnmw-Htp, Xnm-Htp, Xnm-Htpi (Xnmw-Htp(.w))

Xnmwi, Xnm(w)i, Xnm(wi) (Xnmwj)

Xnmw-iqr, Xnm(w)-iqr

Xnmw-m-Hb, Xnm(w)-m-Hb (Xnmw-m-Hb)

Xnmw-ms, Xnm-ms (Xnmw-ms(.w))

Xnmw-m-wsxt, Xnm-m-wsxt

Xnmw-nxt, Xnm-nxt

Xrd-n-i

Xrdw-n(-i) (Xrdw-nj(?))

Xriw-f, (Xriw.f)

Xrw-f, Xr(w)-f

Xry-fy-ii

Xry-HA(t)-wiA-smnti

Xry-HAt(?)

Xt-f

Xty (Xt.jj)

Xty-anx

Xty-anx-f

Xty-wAH

Xty

Xty-aA