Der Wortschatz ist aus dem Buch von Rainer Hannig, Die Sprache der Pharaonen : Großes Handwörterbuch Ägyptisch-Deutsch (2800-950 v. Chr.), Marburger Edition, Kulturgeschichte der antiken Welt 64, © Verlag Philipp von Zabern, Mainz am Rhein, 2006, gebaut. Die Bezüge zu diesem grundlegenden Werk sind in Klammern mit der Seitennummer.Bibliography:


Sethe, Kurt, Die altägyptischen Pyramidentexte, 4 parts in 3 vol., part 2-4; Mercer, Samuel A. B., The pyramid texts in translation and commentary, New York, London, 4 vol., 1952; Faulkner, R.O., The ancient Egyptian pyramid texts, Oxford, 2 vol., 1969; Allen, James P., The Ancient Egyptian Pyramid Texts, Atlanta, 2005; Francisco Lopez and Rosa Thode, Los Textos de la Piramides (http://www.egiptologia.org)


ḏd-mdw wn pt wn

wn ʿȝ.wj (sȝt) n ḥr sn ʿȝ.wj šȝbwt n stš

pnʿ.k n.f m ḫntj-jnb-f swȝ.n N ḥr.ṯn m jtm

N pw ḫʿy-tȝw ḥrj-jb ngȝw

ḏd-mdw wʿb.n N ḥnʿ rʿ m š-jȝrw

ḥr sjn.f jwf.k N ḏḥwtj sjn.f rd.wj.k N

šw N jr ḥrt nwt jmj ʿ.ṯ n N

520) ḏd-mdw jnḏ-ḥr.k jrj-ʿȝ n ḥr ... ʿrrwt nt wsjr

j.ḏd my rn n N ... n ḥr

j.n.f ẖr psg smȝ(?) r smȝ.f pw

mr jr.f tp-ȝbdw nḳm jr(.f) tp-smdwt

sḳbb.k sw m ḥkȝ ... jmj nṯrw

m .f ḫpr.f

jnḏ-ḥr.ṯ dbt nḥ.ḥwt

jn j.n.ṯ jr N m dbt nḥ.ḥwt

sḫs.n.f wʿ ȝms.wj ḥr jr.ṯ... jm

jnḏ-ḥr.ṯ m .f ḫpr.f

jnḏ-ḥr.ṯ j ʿȝt hjw.t

jn j.n.ṯ jr N m ʿȝt hjw.t

ḥn.f ṯm m sd ... wȝḥ m š n wsjr

jnḏ-ḥr.k ẖnmw bḥn j.ḳd.f N

ṯwt ʿmʿ.f pw ... rd.f

jwtj wrm.n.f m sȝḥ.w(?).f

ṯwt wʿ jwn.wj ḥwt-ʿȝt

ḏd-mdw wn(.w) r-ʿȝ.wj pt j.sn(.w) ʿȝ.wj ḳbḥw

n ḥr-nṯrw m tp-hrw

pr.f m sḫt-jȝrw wʿb.f m sḫt-jȝrw

wn r-ʿȝ.wj pt j.sn (r-ʿȝ.wj) ḳbḥw

n ḥr-ȝḫtj m tp-hrw

pr.f m sḫt-jȝrw wʿb.f m sḫt-jȝrw

wn r-ʿȝ.wj pt j.sn (r-ʿȝ.wj) ḳbḥw

n ḥr-jȝbtj m tp-hrw

pr.f m sḫt-jȝrw wʿb.f m sḫt-jȝrw

wn r-ʿȝ.wj pt j.sn (r-ʿȝ.wj) ḳbḥw

n ḥr-šsmtj m tp-hrw

pr.f m sḫt-jȝrw wʿb.f m sḫt-jȝrw

wn r-ʿȝ.wj pt j.sn (r-ʿȝ.wj) ḳbḥw

n N ḏs.f m tp-hrw

pr.f m sḫt-jȝrw wʿb N m sḫt-jȝrw

530) wʿb<.j r> N šsp.f n.f ḳs.w.f bjȝ.w

ȝw.f n.f ʿwt.f jḫmt-sk jmt ẖt mwt.f nwt

rʿ d ʿ.k n N

šd.d sw šw r rmnwtj šw

ssnḳ.n.(f) N m jrṯt jdt.j km.tj mnʿt.j bȝw-jwnw

hpȝṯ j.ṯȝp r ẖt pt ẖr ȝt mtwt nṯr jmjwtj.s

mk ȝ N N pw mtwt nṯr jmjwtj.s

hpȝṯ hnnj smnnw

wʿb N šsp.n.f swḥ.f nṯr

smn sw N jm mj.sn m nṯr

hpȝṯ hnnj smnnw

jṯ N smn sw jm.ṯn

ḏd-mdw nbjt mr.rt ḥr km.t ḥȝt jrt bʿnt rʿ

jw.ṯ jr pt jw N jr pt

ḏd-mdw jnw ḥr mr.f  N jn n.f jrt.f

jnw stš mr.f N jn n.f ẖrwj.f

jnw ḏḥwtj mr.f N jn n.f N rmn.f

sdȝ.n n.sn psḏtj

jnw(w) ȝ jpw mr(w) N jn.nww r ḥtpw

jn.t(j).sn N r ḥtpw

ḏd-mdw N pw ḏsr jmj-ḫnt ṯs.s ḥȝt

sbȝ ks.sw n.f nṯrw sdȝ.w n.f psḏtj

jn ḏrt N ṯs.s sw

N pw ḏsr jmj-ḫnt ṯs.s ḥȝt

sbȝ ks.sw n.f nṯrw sdȝ.w n.f psḏtj

ḥr pw n N ḥr mȝȝ wṯs.f

N pw fnḏ ssn

ḏd-mdw pr N jr pt ḥr šdšd jmj wpt

nḏr(.w) ṯbt.s jn ḏrt wṯs.t

540) ḏd-mdw pr N jr pt ḥr šdšd jmj wpt

nḏr(.w) ṯbt.s

N pw fnḏ ssn

ḥr pw n N ḥr mȝȝ wṯs.f

ḏd-mdw N pw nw pr m mḥn

pr.n N m hh.f jnn.y

sb.n N pt.wj j.n N .wj

ḫnd.n N ḥr ḳȝd wȝḏ ẖrj rd.wj gb

ptpt.f wȝwt nwt

ḏd-mdw wʿb.n N ḥr ḫʿ pw n wʿb(w).n rʿ ḥr.f

d.f ḥb-jb sʿḥʿ.f mȝḳt

jmjw-wrt nḏr.sn ʿ n N

ḏd-mdw jnḏ-ḥr.k rʿ nm pt ḏȝ nwt

nm.n.k mr-nḫȝ

nḏr.n n.f N sd.k n N js pw nṯr nṯr

N pw wnb pr m

wnb nbw pr m nṯrw

nm.n N p ḏȝ.n.f knmwt

nm.n N p m ẖrtj ḫntj nsȝwt

ḏȝ.n.f knmwt m šsmw jmj nwdt.f mr nṯr

ʿnḫ N jr ʿnḫ ftktȝ

ḏd-mdw nfr.w ȝ mȝjw N sšd(.f) m wpt rʿ

šnḏwt.f ḥr.f m ḥwt-ḥr šwt.f m šwt bjk

pr.f rf jr pt m-m sn.w.f nṯrw

jnḏ-ḥr.k ngȝw n ngȝw.w jr.k prjw

nḏr ṯw N ḥr sd.k ḫmʿ ṯw N ḥr wbnw.k

jr.k prjw wrt m-ḫt.k wrt tp-ʿw(j).k

jnḏ-ḥr.k ʿȝ jmj nṯrw šsp n.k N nj-kw sw

wḏȝ-jb.k jr ẖȝwt N nḫn.w pw

ḏd-mdw mdw pt sdȝ n šʿt.k wsjr

jr.k prjw

550) mhjwt jmj.wt nn mnʿwt jmj.wt nn

pẖr ḥȝ.f rm.y sw jk.y sw ḥȝ(y) sw

jr.f prjw j.šm.f rf r pt m-m sn.w.f nṯrw

ḏd-mdw ḥḳr m jw jr N

js r.k jr nww šmȝ r.k jr ȝgbj

jw N (.w)

n ḥḳr N m ḳmḥw pw n ḥr wnm(w).n.f

jr(w).n n.f st.f wr.t j..f jm jṯ.f pn jm

n jb N m šw n ḥḳr N m tfnwt

ḥpy dwȝ-mwt-f ḳbḥ-snw-f jmstj

j.dr.sn ḥḳr pn ntj m ẖt nt N

jbt tn ntt m spt.j N

ḏd-mdw ḥḳr N m-ʿ šw jbt N m-ʿ tfnwt

ʿnḫ N m t dwȝ(y) jw m rr.f

ʿnḫ N m ʿnḫ.t šw jm

wnm N m wnm.t tfnwt jm

jw.n N ḫr.k nḫḫ

ḥm.k n N mj ḥm.w jȝbtj m-ḫt jmntj

jw.t.k m-ḫt N mj jw.t mḥwt m-ḫt rsw

ḏd-mdw wȝḥ

ḏd-mdw wn(.w) ḥr n ḥr jn ȝkr wn(.w) ḥr n ȝkr jn ḥr

rd.n bʿḥt ʿ.w(j).s r N

šn.n ʿ.w(j) N ḥȝb

jr.t nb(t) sḫt n .s ḥȝb

wnm.n N ḥnʿ.f m hrw pn

ḏd-mdw N pw ȝst N pw ȝsbt N pw nbt-ḥwt

mj .ṯ .ṯ

pẖr(w) n.f km-wr pẖr(w) n.f wrrt

jw ḳȝr n N m twn

nbt nt N m nnt

j.n N ḫn.f mr.rt dd.t

ḏd-mdw j bdšt j.ȝm ʿḫ

ʿḥʿ jmjw-st-ʿ rd jḫt n N

ḏd-mdw jnḏ-ḥr.k ȝgbj-wr

wdpw nṯrw sšmw ḥnmmt

sḥtp.k rmṯ nṯrw n N d.sn n.f jḫt

560) ḏd-mdw j wr-kȝ-f

wdpw n ḥr ḫrp-sḥ n rʿ smsw-jst n ptḥ

d n N wr wnm N jr dd.k

ḏd-mdw .w m p .w m p js ȝ

wn.n .w m p n N m p

dšr(.w) sḏt ʿnḫ ḫprr

ṯḥnn.t ṯḥnn.t jḫt n sšm.w

jw m dd(t).ṯ ḥnwt(.j) mrwt N smt N

jw m dd(t).ṯ ḥnwt.j smt N jȝmt N

m ẖt nt nṯrw nb(w)

ḏd-mdw r n N m snṯr spt.j N m ʿntjw

N m sḫt .k r sḫt-ḥtp

... n N ḥr nʿrt ḫfȝt nt N mj dpt-nṯr

ʿnḫ N jr rnpt ȝwt N jr ḥʿpj

j n N jn wnm N ḥnʿ.k

ḏd-mdw jnḏ-ḥr.k ȝgbj-wr

wdpw nṯrw sšmw n ḥnmmt

sḥtp.k nṯrw n N swȝḏ.sn N

mr.sn N swḏȝ.sn N

ḏd-mdw j wr-kȝ-f

wdpw n ḥr ḫrp-sḥ n rʿ smsw-jst n ptḥ

d n N wr wnm.f r dd.k wr m jwf.f

ḏd-mdw j jȝt-wrt

sṯ.s wȝḏ šsmt mfkȝt sbȝ.w

wȝḏ.ṯ wȝḏ N wȝḏ ḥn-ʿnḫw

ḏd-mdw jwr(.w) nrt m N m šsȝt

r ʿb.ṯ jdt šn.t(?)

wȝḏ.ṯ wȝḏ N wȝḏ ḥn-ʿnḫw

ḏd-mdw jwr nrt <p> m N m šsȝt

r ʿb.ṯ jdt šn.t(?)

wȝḏ.ṯ wȝḏ mfkȝt sbȝ.w wȝḏ.ṯ wȝḏ N

wȝḏ ḥn-ʿnḫw wȝḏ N ḥnʿ.k

570) ḏd-mdw jw.n N m p dšr(.w) (r) sḏt ʿnḫ ḫprr

ḏd-mdw jḫt n(.f) sšm jḫt n(.f) jwn

wdpw ʿbȝ mw

ḏd-mdw wn ʿȝ.wj pt

ḏd-mdw N pw

ṯs(.w) n.k tp.k jr ḳs.w.k ṯs(.w) n.k ḳs.w.k jr tp.k

wn(.w) n.k ʿȝ.wj pt snḫbḫb(.w) n.k s.w wr.w

sṯȝ(.w) n.k ḏbt m ḥȝt ʿȝ.t

ḥr.k m sȝb ḫbst.k m mȝj-ḥsȝ

ḥms.k ḥr ḫndw.k pw wḏ.k mdw n ȝḫ.w

jw.k ḫr(.j) jw.k ḫr(.j) jw.k ȝ ḫr(.j)

ḥr js nḏ.n.f jt.f wsjr

N pw wt-jnpw.k

d.k ʿ.k m mʿḥȝ ʿ.k m jȝt wr.t

wnwn.k jm.f m-m ȝḫ.w

ʿḥʿ ṯs ṯw mj wsjr

wsjr N pw jw.n ḥr sḫn.f ṯw

rd.n.f sḫt n.k ḏḥwtj jmjw-ḫt stš

jn.n.f n.k sn jwn.w

sḥm.n.f jb n stš ṯwt wr jr.f

pr.n.k m-bȝḥ.f ḳd.k m-bȝḥ.f

.n gb ḳd.k d.n.f kw m st.k

jn n.k gb snt.j.k jr-gs.k ȝst tw ḥnʿ nbt-ḥwt

rd.n ḥr dmḏ ṯw nṯrw

(snsn).sn jr.k m rn.k n snwt(j)

jm.sn ḥm twr ṯw m rn.k n jtrtj

rd.n.f nḏ ṯw nṯrw

d.n gb ṯbt.f ḥr tp n ḫftj.k ḥm n.k

ḥw.n sw .k ḥr

nḥm.n.f jrt.f m-ʿ.f rd.n.f n.k sj

.k jm.s sḫm.k jm.s ḫnt ȝḫ.w

rd.n ḥr nḏr.k ḫftj.w.k jm psḏ.t(j).f(j) jm.sn ḫft.k

580) jrf ḥr jp.f jt.f jm.k m rn.k n bȝ-rpwt-jty

d.n ṯw nwt m nṯr n stš m rn.k n nṯr

pšš.n.s mwt.k nwt ḥr.k m rn.s n štpt

nḏr.n ḥr stš d.n.f n.k sw ẖr.k

wṯs.f ṯw nwr.f ẖr.k m nwr-tȝ

ḏsr.tj jr.f m rn.k n tȝ-ḏsr

rd.n ḥr jp.k sw m ḥr-jb.f m pr.f m-ʿ.k

rd.n.f nḏr.k sw m ḏrt.k m nhp.f m-ʿ.k

wsjr nḏ.n ṯw ḥr

jr.n.f n .f jm.k ḥtp.k m rn.k n kȝ-ḥtpy

ḏd-mdw jn ḥr gb d ḥtp n wsjr N wsjr N pw

rd.n n.k gb jrt.j.k ḥtp.k m jrt.j wr pn jm.k

rd.n gb d n.k sn ḥr ḥtp.k ḥr.sn

.n ṯw ȝst ḥnʿ nbt-ḥwt gm.n.sn ṯw

jʿb.n ṯw ḥr rd.n ḥr j.nḏ ṯw ȝst ḥnʿ nbt-ḥwt

rd.n.sn ṯw n ḥr ḥtp.f ḥr.k

ȝḫ.n ḥr ḫr.k m rn.k n ȝḫt pr.rt rʿ jm.k

m-ẖnw ʿ(wj).k m rn.k n ẖnw-ʿḥ

sbḫ n.k ʿ(wj).k ḥȝ.f ḥȝ.f

nwȝwȝ ḳs.w.f ʿȝ-jb.f

wsjr N pw sʿr kw n ḥr

j.ms kw jr.f m ḥr jr.f

jw.n ḥr jp.f kw

ḥw.n.f n.k stš ḳȝs(.w) ṯwt .f

sḥm.n n.k sw ḥr ṯwt wr jr.f

nb.j.f ẖr.k wṯs.f wr(w) jr.f jm.k

ptr.n ṯw jmjw-ḫt.f wr(.w) pḥtj.k jr.f

jm.sn ẖȝ.w kw

j ḥr jp.f jt.f jm.k rnp.tj m rn.k n mw rnp.w

wp.n n.k ḥr r.k

590) wsjr N pw m gȝw m ʿš.w

jn n.k gb ḥr jp.f n.k jb.w.sn

jn.n.f n.k nṯrw nb(w) m sp n j.bjȝ jm.sn m-ʿ.f

nḏ.n ṯw ḥr n ḏd n nḏ.f ṯw

nḥm.n ḥr jrt.f m-ʿ stš rd.n.f n.k sj

jrt.f jtn bnr.t sḫt n.k sj jp n.k sj ḥw nḫḫ ḫr.k

jʿb.n ṯw ȝst

ḫnt-jb ḥr ḫr.k m rn.k n ḫntj-jmntjw

jn ḥr nḏ.f jr.t.n stš jr.k

ḏd-mdw wtw šw

wḥʿ(.w) ṯswt.k jn nbwj nww

ḏd-mdw jhj.n ḥr n jrt.f jhj.n stš n ẖrwj.f(j)

sṯp jrt ḥr ḫr m pf gs n mr-nḫȝ

j.nḏ.s ḏt.s m-ʿ stš

.n sj ḏḥwtj m pf gs n mr-nḫȝ

sṯp jrt ḥr m pf gs n mr-nḫȝ

ḫr(t) tp ḏnḥ ḏḥwtj m pf gs n mr-nḫȝ

nṯrw jpw ḏȝ.ȝw tp ḏnḥ ḏḥwtj

jr pf gs n mr-nḫȝ jr gs jȝbt(j) n pt

jr md.t ḫft stš ḥr jrt tw nt ḥr

ḏȝ N ḥnʿ ṯn tp ḏnḥ ḏḥwtj

jr pf gs n mr-nḫȝ jr gs jȝbt(j) n pt

jw N mdw.f ḫft stš hr jrt tw nt ḥr

rs.k m ḥtp mȝȝ-ḥȝ-f m ḥtp

rs.k m ḥtp jmj (ẖnyt(?)) nwt m ḥtp mẖntj n mr-nḫȝ

j.ḏd rn n N n rʿ sjw N n rʿ

jw<.j r> N jr ʿḥ pf ḥr n nb.w .w

dwȝ.w rʿ jm m jȝwt ḥrj.t m jȝwt stšj.t

nṯr.sn j.šm.w(w) n .w.sn

rʿ j.wḏ N n mȝȝ-ḥȝ-f mẖntj n mr-nḫȝ

jn.t.f mẖnt tf nt mr-nḫȝ n N

ḏȝ.ȝt.f nṯrw jm.s

jr pf gs n mr-nḫȝ jr gs jȝbt(j) n pt

600) ḏȝ.f N

jr pf gs n mr-nḫȝ jr gs jȝbt(j) n pt

jw N m sḫnw jrt ḥr sw.jt

jw<.j r> N jr ṯnw ḏbʿ.w

jʿ(.w) ḥr n N jn nṯrw m ṯȝy.w m ḥmwt

jmstj ḥpy dwȝ-mwt-f ḳbḥ-snw-f

gs n N wnm(j) jmj ḥr

ḥw ḏndrw ḫntj-wȝḏwj-f nbt-ḥwt ḫntj-n-jrtj

gs n N jȝbt(j) jmj stš

jp(.w) N jn nst.f j.sḫȝ.n sw mʿwḥ.f

gm.n N nst.f šw.t

m wnḏwt ȝtj n rʿ n nbw

ḏd-mdw ḳȝt n dm.m.s rwt nwt

N pw šw pr m jtm

nww d wn.tj nw n N

mk N j.y .j nṯr(.j)

ḏd-mdw wḏ.n nww N n jtm

wḏ.n pgȝ N n šw

d.f j.wn.tj ʿȝ.wj pt jpf n N ḫr rmṯ

n rn.sn js

nḏr n.k N ḥr ʿ.f šd n.k N jr pt

jm.f mwt jr m-m rmṯ

ḏd-mdw jt n N jt n N m kkw

jt n N jtm m kkw jn n.k N jr gs.k

st.f n.k tkȝw .y.f ṯw

mr .jt nww fdt jptw nṯrwt

hrw .n.sn ḫndw

ȝst nbt-ḥwt nt srḳt-ḥtt

ḏd-mdw wȝt ḥr

jr ẖn.ṯ jr N jr ʿ.w(j).ṯ jr N

rʿ mj ḏȝ N jr pf gs

mr ḏȝ.t.k šmsw.k wng mr.rw.k

dd.k ʿ.k jr jmnt dd.k ʿ.k jr N

dd.k ʿ.k jr jȝbt dd.k ʿ.k jr N

mr nw jr.n.k n bntj .k smsw

ḏd-mdw wsjr N pw ʿḥʿ jr.k

j ḥr jp.f ṯw m-ʿ nṯrw j.mr.n ṯw ḥr

ḥtm.n.f ṯw (m jrt.f) sdmj.n n.k ḥr jrt.f jr.k

610) wp.n n.k ḥr jrt.k .k jm.s

ṯs.n n.k nṯrw ḥr.k j.mr.n.sn ṯw

swḏȝ.n ṯw ȝst ḥnʿ nbt-ḥwt

n ḥr ḥr jr.k ṯwt .f

ḥtp ḥr.k n.f j.wn.k šsp n.k mdwt ḥr ḥtp.k ḥr.s

sḏm n ḥr n sww n.k rd.n.f šms kw nṯrw

wsjr N rs r.k jn n.k gb ḥr jp.f ṯw

gm.n ṯw ḥr ȝḫ.n.f jm.k

sʿr.n n.k ḥr nṯrw rd.n.f n.k sn sḥḏ.sn ḥr.k

d.n ṯw ḥr m-ḥȝt nṯrw rd.n.f jṯ.k ṯwjt nb.t

mr.n sw ḥr jr.k n wp.n.f jr.k

sʿnḫ.n ṯw ḥr m rn.k pw n ʿnḏtj

rd.n n.k ḥr jrt.f rwḏ.t

d.n(.f) n.k sj jmjm.k nr n.k ḫftj.k nb

mḥ.n kw (ḥr) tm.tj m jrt.f m rn.s pw n wȝḥt-nṯr

j.ḫmʿ.n n.k ḥr nṯrw

n bjȝ.n.sn jr.k ḏr bw šm(w).n.k jm

jp.n n.k ḥr nṯrw

n bjȝ.n.sn jr.k ḏr bw mḥ(w).k jm

jnḳ.n n.k nbt-ḥwt ʿwt.k nb.t

m rn.s pw n sšȝt nbt jḳdw.w

swḏȝ.n(.s) n.k sn

rd.t(j) n mwt.k nwt m rn.s n ḳrswt / ḏrwt

jnḳ.n.s ṯw m rn.s n ḳrsw

j.sʿr.tj n.s m rn.s n jʿ

jʿb.n n.k ḥr ʿwt.k n rd.n.f swn.k

dmḏ.n.f kw n ẖnn.tj jm.k

sʿḥʿ.n ṯw ḥr m nwtwtww(?)

wsjr N pw wṯs jb.k jr.f ʿȝ-jb.k wn r.k

nḏ.n ṯw ḥr n ḏd n nḏ.f ṯw

wsjr N pw ṯwt nṯr sḫm n nṯr mjtj.k

rd.n n.k ḥr ms.w.f wṯs.sn ṯw

620) rd.n.f n.k nṯrw nb(w) šms.sn ṯw sḫm.k jm.sn

.n ṯw ḥr m rn.f n ḥnw

wṯs.f kw m rn.k n skr

ʿnḫ.t(j) nmnm.k rʿ nb

ȝḫ.tj m rn.k n ȝḫt pr.rt rʿ jm.s

wȝš.tj spd.tj .tj sḫm.tj n ḏt ḏt

ḏd-mdw ṯs ṯw N pw wn ṯw ʿȝ-pḥtj

ḥms.k ḫnt nṯrw jr.k nw jr(w).n wsjr m ḥwt-sr jmt jwnw

šsp n.k sʿḥ.k

n ḏr rd.k m pt n ḫsf.k m

n ṯwt js ȝḫ ms.w nwt snḳ.w nbt-ḥwt

dmḏ.sn ṯw

ʿḥʿ.k ḥr nḫt.k jr.k wnt.k jr.k m-bȝḥ

ȝḫ.k jr ȝḫ.w nb.w

j.šm.k jr p gm.k ḫsf(w).k jm

jw.t.k jr nḫn gm.k ḫsf(w).k jm

jr.k jr(r)t wsjr n ṯwt js ḥr nst.f

ʿḥʿ ȝḫ N pn ʿȝ-pḥtj ḏbȝ m smȝ-wr

n ḫsf.k m bw nb šm(w).k jm

n ḏr rd.k m bw nb mr.y.k jm

ḏd-mdw wsjr N ʿḥʿ ṯs ṯw

ms.n ṯw mwt.k nwt sk.n n.k gb r.k

j.nḏ ṯw psḏt-ʿȝt

rd.n.sn n.k ḫftj.w.k ẖr.k

n.k wr jr.k j.n.sn jr.f m rn.k n jtfȝ-wr

ṯn(.w) wr jr.k j.n.sn m rn.k n tȝ-wr

j n.k snt.(j).k ȝst nbt-ḥwt swḏȝ.sn kw

km.t(j) wrt m rn.k n km-wr

wȝḏ.t(j) wrt m rn.k n wȝḏ-wr

m kw wr.t(j) šn.t(j)