Der Wortschatz ist aus dem Buch von Rainer Hannig, Die Sprache der Pharaonen : Großes Handwörterbuch Ägyptisch-Deutsch (2800-950 v. Chr.), Marburger Edition, Kulturgeschichte der antiken Welt 64, © Verlag Philipp von Zabern, Mainz am Rhein, 2006, gebaut. Die Bezüge zu diesem grundlegenden Werk sind in Klammern mit der Seitennummer.Bibliography:


Sethe, Kurt, Urkunden des Alten Reichs, Leipzig, 1903-1933; Breasted, James Henry, Ancient records of Egypt : historical documents from the earliest times to the Persian conquest, 5 vol., Chicago, 1906-1907, vol. I; Rojati, Alessandro, La littérature historique sous l'Ancien Empire égyptien, Paris, 1982; Lalouette, Claire, Au royaume d'Egypte : le temps des rois-dieux, Paris, 1991; ; Strudwick, Nigel C., Texts from the Pyramid Age, Society of Biblical Literature, Atlanta, 2005


Biography of Methen (B I 171; Strudwick Nb 108)

 

Sethe I 2 bottom of the page (L. 212)

 

d(.w) n.f jḫt jt(.f) sȝb jnpw-m-ʿnḫ

n wn.t jt jḫt nb(t) pr  

sṯw ʿwt

wd.t(w).f tpj st-ḏfȝt (jmj-r) jḫt st-ḏfȝt

wd.t(w).f m nḫt-ḫrw m-snw št.w

 

wn ʿḏ-mr ḫȝsww (j)m(j)-ḫt sȝb ḥrj-sḳr ḫȝsww

jṯ.f sȝb nḫt-ḫrw

wd.t(w).f (jmj-r) (mḥj) nb nswt

wd.t(w).f m ḥḳȝ pr-dsw m ẖrj-mdw

wd.t(w).f m ʿḏ-mr dpjw

ḥḳȝ ḥwt-ʿȝt pr-sḏȝwt(?) pr-spȝ ʿḏ-mr nrt

ḥḳȝ njwwt ḥwt-ḥwnj-snt spȝwt ẖrt-mdw

ḥḳȝ pr-šsṯt ḥḳȝ njwwt ḥwt-ʿȝt nt š-rsj

grg(.w) šrt-mṯn( ?)

ḫnt d(t) n.f jt(.f) jnpw-m-ʿnḫ

 

(n) sšm-tȝ ḥḳȝ spȝt (jmj-r) wpwt m jnpwt

(jmj-r) sjn.w ḥȝt-mḥjt

wr-sȝḥ ȝḥt sṯȝt 4 rmṯ jḫt nb(t)

jmj(t) wḏt st-ḏfȝw jsṯ (ḥrj)

d(.w) n wʿ d(.w) wḏt nsw

jn(.w) ḫr.f

nḥb(.w) štj(?) n.f m rd.wj.f nrt jmntt (jmj-r) wpwt

grg.n.f št-mṯn njwwt 12 nrt ḫȝsww ḫpš

pr-ḥm.s n.f (m) sḥ(?)

 

Sethe I 4 line 8 (L. 212)

 

jn(.w) n.f r jsw ȝḥt sṯȝt 200 ḫr nswtjw ʿšȝ

prt-ḫrw t 100 rʿ nb m ḥwt-kȝ nt mwt msw-nsw nj-mȝʿt-ḥp

pr ȝw mḥ 200 wsḫ mḥ 200 ḳd

ʿpr

wȝḥ(.w) ḫt nfr

jr(.w) š jm.f ʿȝ wrt

wȝḥ(.w) dȝb.w jȝrrt

jw (.w) jm r ʿ-nsw

rn.sn r.s r ʿ-nsw

wȝḥ(.w) ḫt.w jȝrrt ʿȝ wrt

jr(.w) jrp jm ʿȝ wrt

 

jr(.w) n.f kȝnw ȝḥt ḫȝ (1) 2 sṯȝt (1) m-ẖnw jnb

wȝḥ(.w) ḫt.w

jj-mr-s šr(t)-mṯn jȝt-sbk št-mṯn

 

Sethe I 2 line 8 (B I 175, L. 212)

 

jn.n.f (r) jsw ȝḥt sṯȝt 200 ḫr nswtjw ʿšȝ

d.n.f ȝḥt sṯȝt 50 n mwt(.f) nb-snt

jr.s jmt-pr jm n ms.w

wd(.w) ẖrt.sn n ʿ-nsw (m) st nb(t)

ḥḳȝ ḥwt nj-swtḥ ḫpš

d(.w) n.f ȝḥt sṯȝt 12 ḥnʿ ms.f

sṯw ʿwt

 

Sethe I 1 Titles (B I 174):

 

ḥḳȝ pr-dsw ḥḳȝ pr-wr-sȝḥ

ḥḳȝ ḥwt-ḥwnj-snt ʿḏ-mr ḥwj

ḥḳȝ ḥwt-ʿȝt sḫmw ʿḏ-mr ḫȝsww

ḥḳȝ ḥwt-ʿȝt dp ʿḏ-mr dpjw

ḥḳȝ ḥwt-ʿȝt pr-mj(?) ʿḏ-mr nrt

ḥḳȝ ḥwt-ʿȝt šṯwj ʿḏ-mr ḥȝt-mḥjt

ḥḳȝ ḥwt-ʿȝt ḥs-wr ḥḳȝ ʿḥt jmntt nrt

ḥḳȝ ḥwt-ʿȝt ḥwt-jḥwt ʿḏ-mr smt ḫrp nw.w

ḥḳȝ ʿḥt ẖrt-mdw ʿḏ-mr ḫpš

ḥḳȝ spȝt sšm-tȝ (jmj-r) wpwt jḳr jȝb(j)

sȝb ḥrj-sḳr ḥḳȝ ḥwt-ʿȝt jmntt nrt ḫrp ʿȝtjw

 

Fourth Dynasty

Sethe I 7-8 King Snefrou at Wadi Maghara (Strudwick Nb 55)

 

ḥr nb-mȝʿt nswt-bjt nbtj nb-mȝʿt ḥr-nbw snfrw

snfrw nṯr-ʿȝ d wȝs ḏdt ʿnḫ snb nb ȝwt-jb nb(t) ḏt

ḫȝswt

 

Sethe I 8 King Kheops at Wadi Maghara (Strudwick Nb 56)

 

ẖnm-ḫ(w)-f-w nṯr-ʿȝ sḳr jwntjw mnṯw

ʿnḫ ḥȝ.f nb

 

Sethe I 8 Thenti (B I 182)

 

jn .f smsw (jmj-r) ḥm-kȝ jwt-n-ptḥ(?) jr n.f nw

sk sw ḳrs(.w) m jmnt nfr.t

ḫft ḏd.t n.f jm

sk sw ʿnḫ(.w) ḥr-rdwj.f

 

Sethe I 9 Tomb of Khufuhotep at Giza (Strudwick Nb 163)

 

jn .f smsw sḥḏ wʿb(w) (jmj-r) gs... jr n.f

sk sw ḳrs(.w) m ẖrt-nṯr

m jr(t) r ḫw-f-w-ḥtp

 

Sethe I 9, False door of Ikhi (B I 183, L. 222)

 

nb jmȝḫ ḫr nṯr-ʿȝ jr.rw n.f .f nw

sk sw m jmnt

jḫj ḏd.f

 

jr.n(.j) nw n jt.j

sk sw ḫp(.w) r jmnt ḥr wȝwt nfr.t

ḫp.pt jmȝḫw.w ḥr.sn

 

Sethe I 10 Tomb of Kaihersetef at Saqqara (Strudwick Nb 161)

 

rmṯ nb mȝȝ.t(j).sn nw

dwȝ.sn n(.j) nṯr m nw

 

Sethe I 11-15 Testamentary enactment (B I 201)

 

... sk sw ʿnḫ(.w) ḥr-rdwj.f

m smr-wʿtj ḥrj-tp nḫb stp.f r nswt rʿ nb

... ʿḏ-mr ḏwȝ-ḥr-hntj-pt ...

... ḥmw-kȝ jpn ḏt

wḏt-mdw jr.t.n(.j) r.s pw

n rd.n(.j) sḫm .... sn.w

snwt mswt nb(t)

sḥḏ(w) ḥmw-kȝ jmjw-ḫt ḥmw-kȝ

m... ȝḥt rmṯ jḫt nb(t)

jr(t).n(.j) n.sn r pr(t)-ḫrw n(.j) jm

m bȝk.sn bȝkt.sn

m sn.w.sn snwt.sn

(m-ḥȝw-ḥr) pr(t)-ḫrw n(.j) jm

m ẖrt-nṯr m js ḏt nt(j) m wr-ḫʿ-f-rʿ

ḫft mḏdt nt ȝḥt rmṯ jḫt nb(t)

jr.t.n(.j) n.sn r pr(t)-ḫrw n(.j) jm

n rd.n(.j) sḫm ḥm-kȝ nb ḏt

m rd.t ȝḥt rmṯ jḫt nb(t)

jr.t.n(.j) n.sn r pr(t)-ḫrw n(.j) jm

r jsw n rmṯ nb

m rd.t m jmt-pr n rmṯ nb

wp-r dd.sn n ms.w.sn

n psš.t.f ḥnʿ ḥm-kȝ jmn m ḥmw-kȝ jpn

jr ḥm-kȝ nb ḏt ẖnn.t(j).f(j) ... nt prt-ḫrw

rd.t.n n(.j) nswt r jmȝḫ(.j)

nḥm m-ʿ.f mḏdt ẖrt.f

(j)n nt(j).f ḫr.f

jr ḥm-kȝ nb ḏt šn.t(j).f(j) jḫt r snnw.f

jr.f ʿ n dḳr.f r ḥm-kȝ

ḫsf.f mḏdt ẖrt.f ḥr.f

nḥm (m-ʿ).f ȝḥt rmṯ jḫt nb(t)

rd.t.n(.j) n.f r pr(t)-ḫrw n(.j) jm

...

jr.tw.s n.f (pḥwj(?))

ḥr tm šn m-bȝḥ sr.w

ḥr ȝḥt rmṯ jḫt nb(t)

jr(t).n(.j) n ḥmw-kȝ ḏt r pr(t)-ḫrw n(.j) jm

m js ḏt nt(j) m ẖrt-nṯr m wr-ḫʿ-f-rʿ

jr ḥm-kȝ nb ḏt pr.t(j).f(j) n ky sšm

m-bȝḥ sr.w

... sr.w

pr.r.f n ky sšm

mḏdt ẖrt.f n nt(j).f ḫr.f

... nt ȝḥt rmṯ jḫt nb(t)

jr.t.n(.j) n.sn r pr(t)-ḫrw n(.j) jm

m js pn nt(j) m ẖrt-nṯr m wr-ḫʿ-f-rʿ

pr.r.f rf m jwf.f

jr ȝḥt tn

rd.t.n n(.j) nswt r jmȝḫ(.j)

... r pr(t)-ḫrw n(.j) jm m ẖrt-nṯr

jr jḫt nb(t) pr.t(j).s(j) ḫnt rd.t.n(.j) n.sn

wn.n wḏʿ-mdw(.j) ḥnʿ.sn m bw wḏʿ-mdw jm

mḏdt wḏȝ.t m-ḫt

n .w jpn m r 10

jr(w)(.j) nw ... wḏȝ.t(?)

r pr(t)-ḫrw n(.j) jm

m ẖrt-nṯr m js ḏt nt(j) m wr-ḫʿ-f-rʿ

jr njwwt nt ḏt

rd.t.n n(.j) nswt r jmȝḫ(.j)

ntt ḫwt-ʿ n prt-ḫrw

ḫft rḫt ... ḏt

pr(t)-ḫrw n(.j) jm

m js ḏt nt(j) m ẖrt-nṯr m wr-ḫʿ-f-rʿ

ȝḥt rmṯ jḫt nb(t)

jr.t.n(.j) n.sn

jr njwwt nt ḏt nt wʿbwt

wʿb.t ḥr.sn

 

Sethe I 15 Mastaba (B I 184)

 

jn .f (jmj-r) wr-ḫʿ-f-rʿ rḫ-nswt ṯṯj

jr n jt(.f) ḥnʿ mwt.f

sk sn ḳrs.wy m smt jmnt.t

 

Sethe I 16 and 17 Nekure (B I 192)

 

rnpt-sp 12 jpt mnmnt ʿwt ...

sȝ-nswt n-kȝw-rʿ ... jr.f ...

ʿnḫ(.w) ḥr-rdwj.f

ny mn.f jḫt

d(.j) n rḫ-nswt n-kȝ-n-nbtj(?) ... ḫʿ-f-rʿ ...

.f rḫ-nswt n-kȝw-rʿ jȝbt-pḥt  ... ḫʿ-f-rʿ ...

sȝt.f rḫt-nswt ḥtp-ḥr-s jȝbtj ... ḫʿ-f-rʿ ... jȝbt-pḥt ... ḫʿ-f-rʿ ...

sȝt.f rḫt-nswt n-kȝ-nbtj šrjt ... ʿȝ-bȝw-ḫʿ-f-rʿ ...

... ḥȝt-mḥjt ... ḫʿ-f-rʿ ...

ḥmt.f mrt.f rḫt-nswt n-kȝ-nbtj ....

ȝtft nfr-ḫʿ-f-rʿ ... nʿrt ḫntt ...-ḫʿ-f-rʿ wr-ḫʿ-f-rʿ pr n sȝt.f ...

 

Sethe I 16 Tomb of Nebwmakhet in Giza (Strudwick Nb 165)

 

mḥnk.f .n.f js.f pw

sš-ḳdwt smr-k(ȝ)

mḥnk.f jr.n.f js.f pw m kȝt

jn-k(ȝ)-f

 

Sethe I 18-21, Debhen's inscription (B I 211, L. 221, Strudwick Nb 200)

 

ḏd.f

 

jr js pn jn nswt-bjt mn-kȝw-rʿ ʿnḫ ḏt rd jr.t.f

sk ḫpr ḥm.f ḥr wȝt r-gs ḥr

r mȝȝ kȝt jr(t) (n) nṯr(j)-mn-kȝw-rʿ

 

wḏ ḥm.f jw sḥḏ wjȝ ḥnʿ wr-ḫrp-ḥm(wt) 2

ḥnʿ ḥmwt

ʿḥʿ ḥr.s

r mȝȝ kȝt jr(t) (n) nṯr(j)-mn-kȝw-rʿ

sk wȝḥ s 50

r jr.t kȝt jm.f rʿ nb

ḥnʿ šȝ.ȝ n.sn ȝbw n wʿbt

wḏ ḥm.f ... r wnwt nb(t)

(m-ḥȝw-ḥr) jr.t kȝt jm.f

r ḥtp.f

wḏ jgr ḥm.f sk jȝt nt ḥmsw

... js pn

wḏ ḥm.f ...

r sk ḥmsw

...

 

wḏ ḥm.f jw ḫtmw-nṯr 2

 

ḏd.jn ḥm.f

...

... d.t n.sn

... s 2

wḏʿ ḥm.f pẖr.f m kȝt šȝ.ȝ.s

...

 

jn.t jnr m r-ȝw

r (ʿn) r-pr jm

ḥnʿ rwt 2 sbḫt r js pn

jn (sḥḏ) wjȝ ḥnʿ wr-ḫrp-ḥm(wt) 2 ḥnʿ mḏḥw nswt (m) ḳd jw ...

...

jn.t n(.j) twt r ʿnḫ ʿȝ r ʿȝ wrt

... nb m ẖrt-hrw

jw mjn ȝb(.w) ḥr ḫȝst.f ḥnʿ pr-wʿb

...

ḥnʿ twt 2 n ẖr-ʿ

ntt jw wʿ sn...

... ḥb ḥp m ʿḥ-nṯr

...

 

jr.n.f nw

n-mrwt wn.n jmȝḫ.f ḫr nb.f

...

(j)n jt(.j) ḥnʿ mwt(.j)

...

ḫw-ʿ.n(.j) sn ...

... (wȝḏw) msdmt

... r rwt(j) st

...

m tȝ-mḥw m ḫȝsww m jȝt-mnḫ(?) rn.s

jr.t(w) wḏ n nswt n (jmj-r) kȝt nb.t nt nswt

... (s.w) r jr.t.f

js n mḥ (100) m ȝw.f r mḥ 50 m (wsḫ).f

r mḥ ... (m ḳȝw.f)

r jr(t) jt.j pf sk sw ʿnḫ(.w)

rd jgr ḥm.f ...

 

Sethe I 22 Sarcophagus of Weta from Giza (Strudwick Nb 323)

 

wʿb nswt rḫ-nswt nb jmȝḫ ḫr nb.f

ḫntj-š ḥrj-sštȝ nṯr(j)-mn-kȝw-rʿ gs wtȝ

ẖrj-ʿ (jmj-r) gs(w) nswt ḥrj-sštȝ

jr jḫt r st-jb nt nb.f m kȝt gs wtȝ

(jmj-r) gs ṯbt nswt

jr jḫt m ṯbt nswt r st-jb nt nb.f wtȝ

(jmj-r) ʿrt(?) jr.t mḏȝt nt ʿrt nt ẖrj-ḥb(t)

r st-jb nt nb.f mr wḏ.t

jr.t jḫt r (st-jb) nt nswt

ḫpr.t ḥms(.f) m ḏȝdw wtȝ

 

Sethe I 23 Magical text (Strudwick Nb 182)

 

jr s nb jr n(.j) nw

n sp špt.f

jr (s nb) m (ḥmwtj) m ẖrtj

sḥtp.n(.j) sw

 

smsw pr / smsw-hȝyt mnj j.ḏd.f

msḥ jr.f m mw

ḥfȝw jr.f ḥr

jr.t(j).f(j) jḫt jr nw

n sp jr(.j) jḫt jr.f

jn nṯr wḏʿ.f

 

Fifth Dynasty

Sethe I 24-32 Testamentary enactment of Nekonekh (B I 216; Strudwick Nb 110)

 

(jmj-r) pr n ḥwt-ʿȝt (jmj-r) njwwt (w)t

(jmj-r) ḥm-nṯr n ḥwt-ḥr nbt r-jnt rḫ-nswt n-k-ʿnḫ

ḥmt.f nbt jmȝḫ ḫr ḥwt-ḥr ḥknw-ḥḏt

jr.f wḏt-mdw n ms.w.f

r wʿb(w) n ḥwt-ḥr nbt r-jnt

ḥmw-nṯr jr.w.n(.j) pw m ms.w(.j) ḏt

r wʿb(w) n ḥwt-ḥr

jw.jn ḥm mn-kȝw-rʿ jr ȝḥt sṯȝt 2

n ḥmw-nṯr jpn

r wʿb ḥr.s

rḫ-nswt (jmj-r) pr ḥwt-ʿȝt n-k-ʿnḫ ḥmt.f rḫt-nswt ḥknw-ḥḏt ms.w.s

rḫt-nswt ḥknw-ḥḏt nbt jmȝḫ      / ḥrjw-rnpt / ȝḥt

                                                               / ȝbd tpj / ȝḫtsṯȝt 5

sš-ʿ-nswt ḥm-ḥwt-ḥr                        / ȝbd 2 / (ȝḫt) / sṯȝt 5

špss-ḥwt-ḥr wʿb               / ȝbd 3 / (ȝḫt) / sṯȝt 5

n-sw-ȝḫt-ḥwt-ḥr                   / ȝbd 4 / (ȝḫt) / sṯȝt 5

špss-ḥwt-ḥr wʿb                               / ȝbd tpj / prt / sṯȝt 5

kȝw-ḥwt-ḥr wʿb                                 / ȝbd 2 / (prt) / sṯȝt 5

ḳȝ-swt-ḥwt-ḥr                                      / ȝbd 3 / (prt) / sṯȝt 5

ḫʿ-bȝw-ḥwt-ḥr                                      / ȝbd 4 / (prt) / sṯȝt 5

ḫntj-swt-ḥwt-ḥr                                   / ... / šmw / sṯȝt 5

r-jnt                                                       / ... / (šmw) / sṯȝt 5

... r 10 .f n ʿḳ.t nb(t) r ḥwt-nṯr m ḥȝw-jḫt

ḥm-nṯr ḥm-ḥwt-ḥr                             / ȝbd 3 / (šmw) / sṯȝt 5

ḥm-kȝ / mr...                                       / ȝbd 4 / (šmw) / sṯȝt 5

ḥm-kȝ / ...                                         / ( ȝbd 4 / (šmw) / sṯȝt 5)

 

Sethe I 26 bottom of the page (B I 219)

 

jn ḥm n wsr-kȝ-f wḏ wʿb(.j) n ḥwt-ḥr nbt r-jnt

jr jḫt nb(t) ʿḳ.t(j).s(j) r ḥwt-nṯr

jnk js wʿb(w) ḥr jḫt nb(t) nt wḏb-rd r ḥwt-nṯr

jn jgr ms.w(.j) jpn (r) wʿb n ḥwt-ḥr nbt r-jnt

mj jr.r(.j) ḏs(.j)

sk wj ḫp.k(wj) r jmnt nfr.t m nb jmȝḫ

... ḥr-ʿ ms.w(.j) jpn

 

jn jgr rmṯ(w) jpn (r) pr(t)-ḫrw

n rḫ-nswt ẖnw-k

jt(.f) mwt.f ms.w.f pr.f nb

 

ḥrjw-rnpt / ...

ȝbd tpj / ȝḫt / ...

ȝbd 2 / (ȝḫt) / ḥm-nṯr ḥm-ḥwt-ḥr

ȝbd 3 / (ȝḫt) / r-jnt

ȝbd 4 / (ȝḫt) / ḫnt(j)-swt-ḥwt-ḥr

ȝbd tpj / prt / ḫʿ-bȝw-ḥwt-ḥr

ȝbd 2 / (prt) / ḳȝ-swt-ḥwt-ḥr

ȝbd 3 / (prt) / wʿb-kȝw-ḥwt-ḥr

ȝbd 4 (prt) / šps-ḥwt-ḥr

ȝbd tpj / šmw / n-sw-ȝḫt-ḥwt-ḥr

ȝbd 2 / (šmw) / špss-ḥwt-ḥr wʿb

 / (šmw) /

ȝbd 3 / (šmw) / sš-ʿ-nswt ḥm-ḥwt-ḥr

ȝbd 4 / (šmw) / rḫt-nswt ḥknw-ḥḏt

 

Sethe I 28 (B I 222)

 

jn jgr ms.w(.j) jpn (r) pr(t)-ḫrw

n rḫ-nswt ẖnw-k

jt(.f) mwt.f ms.w.f pr.f nb

m wȝg ḏḥwtt ḥb rʿ nb

(jmj-r) pr ḥwt-ʿȝt rḫ-nswt n-k-ʿnḫ nb jmȝḫ

rḫt-nswt ḥknw-ḥḏt

... ḏd ... ms.w.f

sk sw ḥr rd.wj.f ʿnḫ(.w) ḫr nswt

 

jw ḥmw-kȝ jpn ẖr-ʿ ms.w(.j) jpn

n rd.n(.j) sḫm rmṯ nb

m jṯ.t sn r wnwt nb.t

(m-ḥȝw-ḥr) prt-ḫrw psš(t) m pr nw ... ḥmw-kȝ jpn

jr ms.w(.j) jpn jr.w kȝt nb(t) ḥr-tp ḥmw-kȝ jpn

jr s nb ẖnn.t(j).f(j)

wn.n wḏʿ-mdw(.j) ḥnʿ.f

 

Sethe I 31 (B I 225)

 

sš-ʿ-nswt ḥm-ḥwt-ḥr

jwʿw(.j) pw ḥr nst(.j)

nb jšt(.j) nb.t

.s smsw jmȝḫ(w) (j)n jt.f

sš-ʿ-nswt ḥm-ḥwt-ḥr

... jmt-pr

jr.sn n jwʿw.j pn

mj jr.sn n(.j) ḏs(.j)

...

d.w n.s n jḫt t ḥnḳt

m jmt-pr

jgr ḥr st(.j)

... m jmt-pr

jr.s(n) jḫt t ḥnḳt n jwʿw.j pn

mj jr.s(n) n(.j) ḏs(.j)

 

(jmj-r) pr ḥwt-ʿȝt n-k-ʿnḫ ḥmt.f rḫt-nswt ḥknw-ḥḏt

sȝt.f .f jr n.f nw

ḫft jmȝḫ.f ḫr.f

nbt jmȝḫ ḫr ḥwt-ḥr rḫt-nswt ȝḫ-nbt

sḥḏ sš-ʿ-nswt rḫ-nswt n-ʿnḫ-ssj

 

Sethe I 32 Sinai inscription (B I 236)

 

ḥr nb-ḫʿw nswt-bjt sȝḥw-rʿ d ʿnḫ ḏt

sḳr nṯr-ʿȝ mnṯw ḫȝswt nb.t

ḫȝswt nb.t

 

Sethe I 33 f Mastaba (B I 187)

 

smr-wʿtj n mrwt ḫrp sḥ pr-ʿȝ (jmj-r) sḳbbwj pr-ʿȝ

(jmj-r) bʿḥt sḫt-ḥtp nt nswt

nb jmȝḫ ḫr nb.f rʿ nb

(jmj-r) ḥwt-jḥwt kȝ-m-rḥw

jr.t.n n.f .f smsw jmȝḫw.f sȝb sḥḏ ḥtp

r jmȝḫ.f ḫr.f

sk sw ḫp(.w) n .f

 

Sethe I 33 Zezemonekh (B I 186)

 

j(n) ḫtmw mḏȝt-nṯr pr-ʿȝ ḏȝḏȝ-m-ʿnḫ

jr.n(.f) nw n ḥmt.f nbw-ḥtp

ḳrs.n(.f) sj m js pn nfr

ḫtmw mḏȝt-nṯr pr-ʿȝ ḏȝḏȝ-m-ʿnḫ

jr.n(.j) nw n (.j) smsw ḫtmw mḏȝt-nṯr ḥm-mnw

sk sw m ẖrd

 

Sethe I 34 Cairo 1691 (B, I, 185)

 

nb jmȝḫ ḫr nṯr-ʿȝ rḫt-nsw ḥnwt-sn

jn (.f) smsw sȝb ḥrj-wḏb k-m-ṯnnt jr n.s

(r) pr(t)-ḫrw n.s jm

 

Sethe I 34-5 Inscription of the tomb of Henu (Strudwick Nb 135)

 

jr rmṯ nb jr.t(j).f(j) jḫt r nw

jr(w).n(.j) r jmȝḫ ḫr nb(.j)

wn.n wḏʿ-mdw(.j) ḥnʿ.f m bw nt(j) wḏʿ-mdw jm

 

Sethe I 35 Stiftungsurkunde der Totenpriesterin Pepi (Strudwick Nb 113)

 

ḥm-kȝ ppj (n) ḥm-kȝ ṯntj ḏt mwt-nswt ḥtp-ḥr-s sȝt.f

ḏd

jr ms.w jpn

rd.w n(.j) jn jt.j pn m jmt-pr

nn rd.n(.j) sḫm rmṯ nb jm.sn

ḥm-kȝ bwt ...

 

Sethe I 36 Testamentary enactment of Senuonekh (B I 232)

 

jw ḥmw-kȝ ḏt jpn ḥnʿ ms.w.sn

ḥnʿ jgr ms.w nw ms.w.sn

ms.wt.sn sn ḏt

...

n rd.n(.j) sḫm.sn m rd.t r jsw m jmt-pr 

n rmṯ nb

jgr dd.sn n ms.w.sn

nw psš.t.f ḥnʿ ḥm-kȝ m ḥmw-kȝ jpn

jr ḥm-kȝ nb jm bnw.t(j).f(j)

jṯ.tw.f n kt wnwt

šm jḫt nb(t) d(t).n(.j) n.f n ḥmw-kȝ nt(j)w m .f

n rd.n(.j)...

jr ḥm-kȝ nb jm.sn šn.t(j).f(j) jḫt r snnw.f

nḥm jḫt nb(t) d.t.n(.j) n.f

jgr dd.t(w) n ḥm-kȝ šn(w).f jḫt r.f

n rd.n(.j) sḫm ...

 

Sethe I 37 Tomb inscription of Persen (B I 241)

 

jn.t prt-ḫrw n sḥḏ pr-ʿȝ pr-sn

m wḏb-rd n (ḥṯȝ) psn sft

ḫp.p m ḥwt-nṯr nt ptḥ (rsj-jnb-f)

n mwt-nsw nfr-ḥtp-s

m ẖrt-hrw (nt) rʿ nb m ȝwt ḏt

rd(w).n.f r prt-ḫrw jm m rk sȝḥw-rʿ

 

Sethe I 38-40, Tomb stela of Nenekhsekhmet (B I 238, L. 222)

 

wr-swnw nj-ʿnḫ-sḫmt ḏd ḫr ḥm.f

ḥw wḏ .k pw mry rʿ

rd.t n(.j) rwt nt jnr

r js pf n ẖrt-nṯr

rd.jn ḥm.f jn.t(w) n.f rwt 2 m r-ȝw

m jnr

wd.t(w).sn m-ẖnw ḏȝdw

nw ḫʿ-wrrt-sȝḥw-rʿ

wd.t(w) wr-ḫrp-ḥm(wt) 2 wʿbt ḥmwt ḥr.sn

(r) jr.t kȝt jm.sn r-gs nswt ḏs.f

ḫpr š rʿ nb

.t(w) jr.t jm.sn m stp-sȝ ẖrt-hrw

d.jn ḥm.f d.t ẖr-ʿ jm.sn

.t.sn m ḫsbḏ

 

ḏd.jn ḥm.f n wr-swnw nj-ʿnḫ-sḫmt

snb fnḏ(.j) pn mr.r wj nṯrw

ḫp.w.k r ẖrt-nṯr

jȝwt wr.t

m jmȝḫw

rd (w) n nswt ʿȝ

dwȝ nṯr nb n sȝḥw-rʿ

sk sw rḫ(.w) ḥnʿ šmsw.w r-ḏr.f

jr js pr.y jḫt nb(t) m r n ḥm.f

ḫpr ḥr-ʿw(j)

sk rd.n n.f nṯr sjȝ jḫt m ẖt

(n-ʿȝ-n) špss.f r nṯr nb

 

jn mr.ṯn rʿ

dwȝ.ṯn nṯr nb n sȝḥw-rʿ

jr nw

jnk jmȝḫw.f

n sp jr.y jḫt nb(t) ḏw(t) r rmṯ nb

 

Sethe I 40-45 Tomb inscription of Weshptah (B I 243)

 

jn .f smsw jr n.f ẖrj-tp nswt mdw-rḫyt nswt-mr-nṯr(?)

sk sw m js.f n ẖrt-nṯr

... nfr-jr-kȝ-rʿ

nfrw kȝt tn

...

sk sw pr.f ḥr.sn

rd.jn ḥm.f twȝ.t(w).f

...

jḫr mȝȝ msw-nsw

...

bjȝ.jn.sn ʿȝ wrt r jḫt nb(t)

jḫr sk ḥm.f ḥs.f sw ḥr.s

sw ḥm.f js

n sḏm.f

...

jḫr msw-nsw smr.w wn m stp-sȝ sḏm.sn

nrw ḥr jb.sn r jḫt nb(t)

... ẖnw

rd.jn ḥm.f šm msw-nsw smr.w ẖrj-ḥb(t) wr-swnw

...

rd.jn ḥm.f jṯ.t n.f ȝʿw n

...

ḏd.sn ḫr ḥm.f wnt.f dbȝḫ.f

...

wn.jn jb n ḥm.f ḏw(.w) ʿȝ wrt r jḫt nb(t)

ḏd ḥm.f

jr.f jḫt nb(t) r st-jb

jw rf r ẖnw-ʿ

...

dwȝ.n.f rʿ

...

wd.t m ḥr js.f

...

rd ḥm.f jr.t n.f ḳrsw m hbnj ḫtm

ny sp jr.t n ky mjtw.f ḏr-bȝḥ

dd.w jm.f

... jptn m mḥtw...

...

rd ḥm.f wrḥt.f r-gs ḥm.f

jn .f smsw jr n.f ẖrj-tp nswt mdw-rḫyt nswt-mr-nṯr(?)

...

jr.t(w) n.f ḫwdt

...

smȝ.f jm.s r

...

rd.jn.f šm.f

... nb m ẖnw

... wḏ ḥm.f rd.t(w) wd.t m ḥr js.f

...

ḥs sw ḥm.f ḥr.s

dwȝ n.f n.f nṯr wr r jḫt nb(t)

 

m js.f n ẖrt-nṯr nt(j) m ḫʿ-bȝ-sȝḥw-rʿ

 

Sethe I 45, Iti, musician and servant of the Gods (L. 214)

 

(jmj-r) ḥst pr-ʿȝ

sḫmḫ jb n nb.f m ḥst nfr.t m-ẖnw pr-ʿȝ

ḥm-nṯr rʿ ḥwt-ḥr m st-jb-rʿ ḥm-nṯr nfr-jr-kȝ-rʿ

ḥm-nṯr sȝḥw-rʿ ḥm-nṯr nj-wsr-rʿ jtj

rḫ-nswt (jmj-r) ḥst pr-ʿȝ ḥm-nṯr rʿ ḥwt-ḥr wʿb nswt jtj

 

Sethe I 46-8 Inscription of Khuiwer (Strudwick Nb 219)

 

pr(.j) m njwt(.j) .n(.j) m spȝt(.j)

ḏd.n(.j) mȝʿt jm jr.n(.j) mȝʿt jm

nfr(.w) n.ṯn (jmj(w)-ḫt.j) mȝʿ-ḫrw.ṯn tpjw-ʿy(.j)

jr jr.t.ṯn r nw

wn.n jr(.j) mjtt r jšt.ṯn (n) jmjw-ḫt.ṯn

n sp