Der Wortschatz ist aus dem Buch von Rainer Hannig, Die Sprache der Pharaonen : Großes Handwörterbuch Ägyptisch-Deutsch (2800-950 v. Chr.), Marburger Edition, Kulturgeschichte der antiken Welt 64, © Verlag Philipp von Zabern, Mainz am Rhein, 2006, gebaut. Die Bezüge zu diesem grundlegenden Werk sind in Klammern mit der Seitennummer.Bibliography:


Sethe, Kurt, Helck, Wolfgang, Urkunden der 18. Dynastie, Berlin, 1984 (Sethe); Breasted, James Henry, Ancient records of Egypt : historical documents from the earliest times to the Persian conquest, 5 vol., Chicago, 1906-1907 (B II and III); Lalouette, Claire, Thèbes ou la naissance d'un empire, Paris, 1986 (L.)Reign of Amenhotep II

 

Stela from the temple of Montu in Hermonthis 

 

Sethe 1245 (L. 379)

 

jr sḏd.tw m sp ḥr rn.f

jw.w ʿšȝ(.w) r jr.t st m .w

st.t.f r ḏbt ḥmtj

ḫt nb (.w) mj mḥyt

ʿḥʿ.n rd.n ḥm.f mnt-jrj m pr jmn

m ḥbw n ḥmtj m ḳmȝ.w n ḏbʿ.w 3 m wmtt šsr.f jm

ḏȝ.n.f sw d.f pr šsp 3 ḥr-sȝ.f

r rd.t nḥtj jmjw-ḫt rwḏt ʿ.wj.f  m ḳnt nḫt

ḏd.j n mw jr(r)t.f nn ẖrt-ʿ nn jwms

(m-ḫft-ḥr-n) mšʿ.f tm(.w)

nn ṯs jm n ʿbʿ

jr jr.y.f ȝt sḏȝ-ḥr.f m bḥs ḥr ḫȝst nb(t)

ʿšȝ ṯnwt nt jn.t.n.f r sbw n mšʿ mj-ḳd.f

jw smȝ.n.f mȝj.w 7 m st.t m km n ȝt

jn.n.f ẖnm n smȝ.w 12 n wnwt 1

ḫpr.n nw n sṯj-r

ḫbsywt jrw n pḥwj.fj

sʿrḳ.n.f 120 n ȝbw.w ḥr ḫȝst nt ny

m jw.t.f m nhrn

 

ḏȝ.n.f jtrw pẖr-wr

ptpt.n.f dmj.w nw gs(wj).fj sswn(.w) m sḏt r nḥḥ

smn.f wḏ n nḫtw ḥr gs.f jȝbtj

jn.n.f  šḳb m st.t ḥr ḫȝst rs.t tȝ-stj

m-ḫt wḏȝ.f r mjw r ḥḥ.j btn(w) sw m pf

smn.n.f wḏ.f jm mj jr.t.n.f m pḥwj ...

 

(L. 293)

 

n jr.n ḥm.f ȝbw m wḏȝ.w r n ḏȝhj

r smȝ btnw.w ntj.w jm.s

r rd.t jḫt n ntj ḥr mw.f

 

Reign of Amenhotep II

 

Sphinx Stela 

Sethe 1279 (L. 381)

 

...

jsṯ grt ḫʿ.n ḥm.f m nswt m ḥwn nfr

jp.n.f ḏt.f

km.n.f rnpt 18 ḥr (smn.t) pḥtj.f m ḳnt

rḫ(.w) sw kȝt nb.t nt mnṯw

nn twt n.f ḥr pgȝ

rḫ(.w) sw ḥtr

n wn.t mjtj.f m mšʿ pn ʿšȝ

nn wʿ jm jtḥ pḏt.f

n pḥ.n.tw.f m sḫs

nḫt ʿ.wj jwtj wrḏ.f

ḫft ṯȝ.y.f wsrw

ẖn.n.f m pḥwj bjk.f m šȝtj n s 200

sfḫ.tw jn.n.sn 1/2 n jtrw n sḳdwt

jw.sn  ẖsy.w ḥʿw.sn gn.w

n tpj.n.sn ṯȝw

jw ḥm.f nḫt(.w) ẖr wsrw.f n mḥ 20 m ȝw.f

sfḫ.n.f mnj.n.f bjk.f

jn.n.f jtrw 3 m ẖn.t

nn jr.t sḫn m jṯ.t

ḥr.w ʿn.w m .n.f jr.n.f nn

jtḥ.n.f 300 nt pḏwt nḫt.t

ḥr stwt kȝt ḥmww.w.sn r rḫ ḫm r rḫ

j.n.f js ḥr jr.t nn rd(w).n(.j ) m ḥr.w.ṯn

ʿḳ.n.f rf r š.f mḥtj

gm.n.f smn(.w) n.f stw 4 m ḥmtj sṯt n šsp 1 m wmtt.sn

mḥ 20 r-jwd ḥmt r snnwt.s

ḫʿ.t jn ḥm.f ḥr ḥtr mj mnṯw m wsrw.f

ṯȝ.n.f pḏt.f

ȝm.n.f ʿḥȝw 4 m s wʿ

ḫd.n.f js ḥr st.t r.s mj mnṯw m ẖkr.w.f

šsr.w pr.w ḥr-sȝ jrj

kfʿ.f kt ḥmt

sp js pw n .tw jr.t.f

n sḏm.tw.f m sḏdt

st.t ʿḥȝ r stw m ḥmtj

pr.w jm.f d.w r

wp-ḥr nswt wsr fȝw snḫt(w).n jmn nswt-bjt ʿȝ-ḫprw-rʿ

prj-ʿ mj mnṯw

jsṯ jr m wn.f  m jnpw

mr.f ssmwt.f

ḥʿ.f jm.s(n)

rwd jb pw ḥr bȝk st

rḫ ḳj jrj

šsȝ m pẖẖ.s(n)

ʿḳ m sḫr.w

tw sḏm.tw m pr-nswt jn jt.f ḥr kȝ-nḫt-ḫʿ-m-wȝst

nḏm(.w) jb n ḥm.f sḏm.f st

ḥʿ.w m ḏd.t r .f smsw

tj sw ḥr ḏd m jb.f

ntf jr.f nb n ḏr.f nn tkk.f

hb jb m ḳnt ḥʿ m nḫt

jw.f m ḥwn nfr n mrwt n sȝrt.f

nn sw r nw n jr.t kȝt mnṯw

mkḥȝ.n.f  jb-ḏt

mr.f nḫt

jn nṯr dd m jb.f jr.t r mk.t n.f kmt

r dhn n.f

ḏd.jn ḥm.f (n) ntj.w r-gs.f

jmj d.tw n.f ssmt nfr.t wrt m jḥw n ḥm.j

ntj m jnbw

ḏd.w n.f

mk.j st snr.w st ṯjṯj st srwḫ st

šnṯ.w r.k

ḫr m-ḫt rd(.w) m ḥr n sȝ-nsw r mk.j m ssmt jḥw n nswt

jsṯ rf sw ḥr jr.t rd.yt m ḥr.f

ršp ʿstrt ḥʿ.w jm.f ḥr jr.t mr.rt nb.t jb.f

sḫpr.n.f ssmwt nn mjtt.sn

n wrd.n.sn ḫft ṯȝ.f ḫnr

n ḫȝʿ.n.sn fdt m sḫsḫ ḳȝ

nḥb.f m mn-nfr m ṯȝmyt

wȝḥ.f r ḫnw n ḥr-m-ȝḫt

jr.f ȝt jm ḥr pnʿnʿ st

ḥr (ȝ) šsȝw n ḫnw pn n ẖnmw-ḫ(w)-f(-wj) ḫʿ-f-rʿ mȝʿ-ḫrw

ȝb.n ḥȝtj.f sʿnḫ rn.sn

dd.f m jb.f ẖrj-ḫr.f r ḫpr.t wḏ(t).n n.f jt.f rʿ

m-ḫt nn sḫʿ.w ḥm.f m nswt

wrt ḥtp.s st.s m wpt.f

tjt rʿ mn.tj r ʿḥʿw.s

mj tpt-ʿ.f ḥtp(.w) ẖr nb.sn ʿȝ-ḫprw-rʿ

ḥḳȝ.f tȝwj ḫȝst nb.t dmȝ(.w) ẖr ṯbwtj.f

sḫȝ.t.jn ḥm.f bw

sḏȝj-ḥr.f r hw mr.w ḥr-m-ȝḫt 

wḏ.tw rd.t jr.tw ḫnw jm

smn(.w) wḏ jm.s m jnr ḥḏ

ḫt(.w) ḥr.f m rn wr ʿȝ-ḫprw-rʿ mry ḥr-m-ȝḫt d ʿnḫ ḏt

 

Amada and Elephantine stelae 

 

Sethe 1289 (B II 792, L 384)

 

...

rnpt-sp 3 ȝbd 3 šmw sw 15 ḫr ḥm n ḥr kȝ-nḫt wr-pḥtj

nbtj wsr-fȝw sḫʿ-m-wȝst

ḥr-nbw jṯ-m-sḫm-f-m-tȝw-nb(w)

nṯr nfr nb jrt-jḫt nswt-bjt ʿȝ-ḫprw-rʿ

sȝ-rʿ n ẖt.f mry.f nb n ḫȝst nb.t jmn-ḥtp nṯr ḥḳȝ-jwnw mry rʿ-ḥr-ȝḫtj jmn nb nswt tȝwj

 

nṯr nfr ḳmȝ.w / ḳmȝw rʿ jty pr m ẖt(.f) wsr.w

mjtj ḥr ḥr nst jt.f

wr ḫpš n ḫpr mjtj.f n gm.tw n.f snnw

nswt pw wdn ʿ wrt

nn jtḥ(w) pḏt.f m mšʿ.f m ḥḳȝ.w ḫȝswt wr.w nw rṯnw

n-ʿȝ-n wr(r) pḥtj.fj r nswt nb ḫpr

ḫʿr mj ȝby hb.f prj

n wn.t ʿḥȝ m hȝw.f

pḏtj ḳn m ḥw-nj-r-ḥr sbtj mk kmt

mn-jb ḥr pgȝ m ȝt ḥwtf

tjtj bšt.w(w) ḥr.f

sḫm ḥr-ʿ r ḫȝswt nb.t m rmṯ ḥtr.w j.n.sn m ḥḥ.w

n rḫ.sn  ntt jmn-rʿ ḥr mw.f

.tw.f r ȝpd ḥr-ʿ šfyt ḫt ḥʿw.f

mjtj mnw m rnpt snḏt nn wʿ nḥm sw m-ʿ.f

jr.f rst m ḫftj.w.f psḏt-pḏt r-mjtt

bȝk.n n.f .w nb.w ḫȝswt nb(t) bšt.t

nswt swt n swhȝ(w) n.f r ḏȝwt

ʿ.wj.f m r-ḏȝw

nn ḫȝswt jr.t tȝš ḥnʿ.f ʿnḫ.sn m ṯȝw.f

nswt nsyw ḥḳȝ ḥḳȝ.w jn ḏrw pḥ.ww sw

wʿ ḳn.j / ḳn n sḳȝ(w) bȝw.f r rḫ.t{j} rʿ m pt

ḥs.j ḥr.f hrw ḥw-nj-r-ḥr

nn ḏr.w jr.t.n.f r ḫȝst nb(t) sḥww.w(t) r nb dmḏ(w)

ḫr(w) ḥr-ʿ n nsrt.f mj r-ʿ n jmyt

nn wh(w) jm(.f) m sḏryt

mj ʿbw n bȝstt ḥr mṯn n jr(w) jmn

mʿr sp r ṯnw rḫ.w

ntt .f pw mȝʿ pr m ḥʿw(.f)

wʿ ḥnʿ.f r ḥḳȝ šn.(n)t.n jtn

.w ḫȝswt nb(w) rḫ(ww).n.f jṯ.f st ḥr-ʿ m nḫt ḥr wsr

 

 

Sethe 1293 (B II 793, L. 395 and 398)

 

nswt pw ḥtp jb ḥr kȝt n nṯrw nb.w

m ḳd rw-prw.sn  ms.t ʿẖm.w.sn

ḥtp-nṯr wȝḥ(.w) m-mȝwt t ḥnḳt r wr ḫt-ʿȝ ḥr ʿšȝ

m jmnyt m ẖrt-hrw r nḥḥ

jḥ.w ʿwt r sw.w.sn nn gȝwt r.s

rd.n.f pr n nb.f ʿpr.w m jḫt nb.t

m jwȝ.w wnḏw.w rny.w ȝpd.w nn ḏrw

r-pr pn ʿbȝ.w r ȝw.f m t jrp

wȝḥ.n.f ḫnt m-mȝwt n jt.w(.f) nṯrw

r .n ḥnmmt r rḫ.t bw-nb

jsṯ jn ḥm.f snfr ḥwt-nṯr tn jr(t).n jt.f nswt-bjt mn-ḫpr-rʿ

n jt.w(.f) nṯrw nb.w

...

ḳd.tj m jnr m kȝt nḥḥ

jnb.w ḥȝ.s m ḏbt ʿȝ.w m ʿš n tp-ḫtjw

sbȝ.w m jnr n rwḏt

n-mrwt mn rn wr n jt.f sȝ-rʿ ḏḥwtj-ms m pr pn r nḥḥ ḥnʿ ḏt

wn.jn ḥm n nṯr pn nfr nswt-bjt nb tȝwj ʿȝ-ḫprw-rʿ ḥr pḏ šs

wḥʿ wȝwȝt n jt.w(.f ) nb.w / n jt(.f) ẖnm nb ḳbḥw

ḥr jr.t n.f bḫnt wr.t m jnr n rwḏt ḫft-ḥr wsḫt

ḥbyt m jwnyt šps.t

pẖr.ṯ(j) m jwn.w n rwḏt m kȝt nḥḥ sp sn

wdḥw.w ʿšȝ m ḥnw.w nw ḥḏ nbw ḥsmn

gnw.w ḫȝw.w mr ʿḫw ṯnj.w ʿʿb.w šfdw

ʿḥʿ.n rd.n ḥm.f  jr.tw wḏ pn

smn.w m r-pr pn m st ʿḥʿw n nb ʿ.w.s

ḫt.w m rn wr n nb tȝwj jmn-ḥtp nṯr ḥḳȝ-jwnw m pr jt.w(.f) nṯrw

m-ḫt j.t ḥm.f  m rṯnw ḥrt sḫr.n.f rḳy.w.f nb.w

ḥr swsḫ tȝš.w kmt m wḏyt tp.t nt nḫt

j.n ḥm.f m ȝwt-jb n jt.f jmn

smȝ.n.f wr.w 7 m ḥḏ.f ḏs.f wn.w m w n tḫsj

d.w m sḫd m-ḥȝt bjk n ḥm.f

ntj rn.f m-ḏd ʿȝ-ḫprw-rʿ-smn-tȝwj

wn.jn.tw ḥr ʿḫ.t s 6 m nn ḫrw.w m-ḫft-ḥr-n sbtj n wȝst

n ḏrwt r-mjtt

ʿḥʿ.n sḫnt.w ky ḫrw r tȝ-stj

ʿḫ.w n sbtj n npt

r rd.t .tw nḫtw ḥm.f r nḥḥ ḥnʿ ḏt

m .w nb.w ḫȝswt nb(t) nw nḥsj

ḏr-ntt jṯ.n.f rsjw wʿf.n.f mḥtjw

pḥww nw r ȝw.f psḏ.t rʿ ḥr.s

jr.f tȝš.f r mr.r.f nn ḫsf-ʿ.f

mj wḏ.n jt.f jmn-rʿ nb nswt tȝwj

jr(t) n.f sȝ-rʿ n ẖt.f mry.f jmn-ḥtp nṯr ḥḳȝ-jwnw d ʿnḫ ḏdt wȝs snb ȝwt-jb.f mj rʿ ḏt

 

Elephantine stela

 

Sethe 1299 (B II 798, L. 398)

 

rnpt-sp 4

wḏ ḥm.f rd.t jr.tw n ḥbs.w n ẖnt nt nn nṯrw jmj.w ȝbw

m ḥbs.w ʿȝ.w wʿ nb n mḥ 10

jw wn.sn m ḥbs.w nḏs.w wʿ nb n mḥ 3

jw wḏ.n ḥm.f  wȝḥ hrw wʿ n mwt.f ʿnḳt ḥr ḥb.s n stj

m ẖnt.s nt tp-jṯrw

ʿprw m t ḥnḳt jḥ.w ȝpd.w jrp snṯr dḳr.w jḫt nb.t nfr.t wʿb.t

m ḥtr r ṯnw rnpt

m-ḥȝw-ḥr hrw 3 n ḥb.s mtj

r rd.t ḫpr ḥb.s n tpj šmw m hrw 4 r mn r wȝḥ

jr.f dj-ʿnḫ ḏt

 

Memphis Stela

 

Sethe 1301 (L. 386)

 

rnpt-sp 7 ȝbd 1 šmw sw 25 ḫr ḥm n ḥr kȝ-nḫt spd-ʿbwj

nbtj wsr-fȝw sḫʿ-m-wȝst

ḥr-nbw jṯ-m-sḫm-f-m-tȝw-nbw nswt-bjt nb tȝwj ʿȝ-ḫprw-rʿ

sȝ-rʿ nb ḫʿw nb ḫpš jmn-ḥtp nṯr ḥḳȝ-jwnw d ʿnḫ ḏt

nṯr nfr mjtt rʿ jmn ḥr nst.f

ḳd.n.f sw m nḫt ḥr wsr m-ṯnt-r ḫprt

ḥw.n ḥḏ.f nhrn

ptpt.n pḏt.f nḥsj

jṯ(w) m nḫt m wsrw mj mnṯw ḏbȝ m ḫʿw.f

ḥtp(.w) jb.f .n.f sn

ḥsḳ.n.f tp.w ẖȝkw-jb

wḏȝ ḥm.f r rṯnw m wḏyt.f tp.t nt nḫt

r swsḫ tȝš.w.f r rd.t jḫt n ntj ḥr mw.f

ḥr.f sḫm(.w) mj bȝstj mj stḫ m ȝt.f nt nšnj

spr ḥm.f r šmš-jtm

ḫbȝ.n.f sj m ȝt šr.t mj mȝj-ḥsȝ ḥr ḥf ḫȝswt

jw ḥm.f ḥr wrryt.f jmn-ḳn-šsm-nfrt-pȝ-nfr-sḫ rn.f

rḫt kfʿ n ḥm.f n hrw pn

sṯtjw ʿnḫ(w) 35 22

ḏȝ.n ḥm.f jrntw ḥr mw m hsmḳ mj ršp

ʿḥʿ.n wḏb.n.f ʿ.f r pḥwj mšʿ.f

jw.f ḥr ptr nhj n sṯtjw jw(ww) m rkrk

sʿb.w m ḫʿw nw ʿḥȝ r th.t r mšʿ n nsw

jw ḥm.f ḥr nr m-sȝ.sn mj ʿẖt nt bjk nṯr.j

hn.sn jb.w.sn bdš.w wʿ ḥr wʿ ḫr(.w) ḥr snnw.f

(r-mn-m) pȝy.sn ḥntwy

nn wʿ nb ḥnʿ ḥm.f  wpw-ḥr.f m ḫpš.f ḳn.j

smȝ st ḥm.f m st.t

j.n.f jm jb.f ȝwj mj mnṯw ḳn ḥb.n.f

rḫt kfʿ n ḥm.f n hrw pn

wr 2 mryn 6 (r-mn-m) wrryt.sn ḥtr.w.sn

ḫʿw.sn nb.w nw ʿḥȝ

spr ḥm.f m-ḫntyt r ny

jw wr.s rmṯ.f nb ṯȝy.w mj ḥmwt m ḥtpw n ḥm.f

ḥr.w.sn šsp(.sn) gȝgȝwj

spr ḥm.f r jkrt

šn.n.f btn(w) sw nb

smȝ.n.f st mj ntj.w n ḫpr(.sn) d.w ḥr gs m sṯs.y

j.j.n.f jm m ȝwt-jb ḫȝst tn tm.tj m nḏt.f

ḥtp m jmȝw (j)n ḥm.f r hȝw ṯrḫ

ḥr jȝbtj ššrm

jw.tw ḥr ḥȝḳ n wḥt nt mnḏt

spr ḥm.f r hṯrʿ

jw wr.s ḥr pr.t m ḥtpw n ḥm.f ẖr ms.w.f  jḫt.f nb.t

rd.t ḥtpw n ḥm.f jn ynḳ

spr ḥm.f r ḳdšw

jw wr.s ḥr pr.t m ḥtpw n ḥm.f

jw.tw ḥr rd(t) jr.y.sn sḏfȝ-tryt ms.w.sn nb(w) r-mjtt-jrw

wn.jn ḥm.f ḥr st.t r ḥbw 2 n ḥmtj m ḳmȝ m-bȝḥ.sn

ḥr gs rs(j) n dmj pn

jw.tw ḥr jr.t sw ḥr rbj m ḫt

jw.tw ḥr jn.t gḥs.w mȝswt sẖʿwt ʿȝ.w ḫm.w(w)

nn ḏr-ʿ.sn

wḏȝ ḥm.f ḥr ssmt r ḫšb wʿ.w nn wn.t snnw.f

j.j.n.f jm m ȝt šrj.t

jn.n.f mryn ʿnḫ 16 ḥr ḏrww.j n wrryt.f

ḏrt 20 r dhnt nt ssmwt.f

60 m ḫrp.yt r-ḥȝt.f

rd.t ḥtpw n ḥm.f jn dmj pn

jsṯ ḥm.f m-ḫntyt m-ẖnw ʿmḳ srn

gm.n.f wpwtj n wr n nhrn ẖr šʿt

sjn(t) r ḫḫ.f

jn.n.f sw m sḳr-ʿnḫ ḥr {n} ḏrww n wrryt.f

pr.t ḥm.f m sjbynj ḥr ssmt r tȝ-mrj

mryn m sḳr-ʿnḫ ḥr ḥtr wʿ ḥnʿ.f

spr ḥm.f r mn-nfr jb.f ȝw(.w) m nḫt

rḫt ḥȝḳ pn

mryn 550 ḥmwt.sn 240

knʿnw 640 ms.w wr.w 232 ms.w wr.w st-ḥmt 323

ḥsyt nt wr.w n ḫȝst nb(t) st 270 (r-mn-m) ḫʿw.sn n sḫmḫ-jb

n ḥḏ nbw (r) rmn jrj dmḏ 2214

ḥtr 420 wrryt 730 (r-mn-m) ḫʿw.sn nb(w) nw ʿḥȝ

jsṯ ḥmt-nṯr ḥmt-nsw sȝt-nsw ... ḥr (ȝ) nḫtw ḥm.f

 

Campaign in Syria  

 

Sethe 1305 (L. 390)

 

rnpt-sp 9 ȝbd 3 ȝḫt sw 25

wḏȝ ḥm.f r rṯnw m wḏyt.f 2.nwt nt nḫt

r dmj n jpḳn

jw.f ḥr pr.t m ḥtpw n nḫtw ʿȝ n pr-ʿȝ ʿ.w.s

pr.t ḥm.f ḥr ssmt sʿb.w m ḫʿw nw r-ʿ-ḫt r dmj n yḥm

jsṯ ḥȝḳ.n ḥm.f  wḥt n mpsn

ḥnʿ n wḥt ḫtṯn

dmj 2 ḥr jmntj swk

jsṯ ḥḳȝ (ḥr) (nšn.j) mj bjk nṯr.j

ḥtr.w.f ḥr ʿẖ mj sbȝ n pt

ʿḳ ḥm.f

jn.tw wr.w.f ẖrd.w.f ḥmwt.f m sḳr-ʿnḫ ẖrw.f nb(w)

r-mjtt-jrj

jḫt.f nb(t) nn ḏr.w.sn

mnmnt.f ḥtr.w.f

ʿwt nb(t) n jmjw-ḥȝt.f

nḏm pw jr.n ḥm.f

j.t ḥm n nṯr pn jmn nb nswt tȝwj tp-m ḥm.f m rswt

r rd.t ḳnt n .f ʿȝ-ḫprw-rʿ

jt(.f) jmn-rʿ m ḥʿw.f ḥr ḫw.j ḥḳȝ

pr.t ḥm.f ḥr ḥtr tp-dwȝyt r dmj n jtrn

ḥnʿ mktr-jnt

ʿḥʿ.n sḫm ḥm.f  ʿ.w.s mj sḫm sḫmt mj mnṯw ḥr wȝst

jn(.w) n.f  wr.w.sn 34 mryn 57 sṯtjw ʿnḫ(w) 231

ḏrt 372 ssmt 54 wrryt 54 (r-mn-m) ḫʿw nb(w) nw ʿḥȝ

(nḫtw-ʿ) nb(w) nw rṯnw ẖrd.w.sn ḥmwt.sn jḫt.sn nb(t)

m-ḫt .n ḥm.f  ḥȝḳ ʿšȝ wrt

jw.tw ḥr jr(t) st m sḳr-ʿnḫ

jw.tw ḥr jr.t šdy 2 m ḳd.sn nb

mk mḥ(.w) st m ḫt

jw ḥm.f m rsw ḥr.s r ḥḏ-tȝ

jw pȝy.f jḳḥw ḥr wnmj.f

wʿ.w nn wʿ nb ḥnʿ.f

jsṯ mšʿ (.w) r.f ḥrw sḏmw-ʿš n pr-ʿȝ

jr m-ḫt ḥḏ.w n 2.nw hrw

pr.t ḥm.f ḥr ḥtr tp-dwȝyt sʿb.w m ẖkr.w mnṯw

hrw n ḥb ḫʿt-nsw n ḥm.f

jw.tw ḥr ḥȝḳ jnḫrtw

rḫt kfʿ n ḥm.f wʿ.w n hrw pn

mryn ʿnḫ 17 ms.w wr 6 sṯtjw ʿnḫ(w) 68

ḏrt 123 ḥtr 7 wrryt nt ḥḏ nbw 7 (r-mn-m) ḫʿw.sn nw ʿḥȝ

443 jdt 370 mnmnt nb(t) nn ḏr-ʿ.sn

wn.jn mšʿ r-ḏr.f ḥr ms.j ḥȝḳt ʿšȝ(t) wrt nn ḏr-ʿ.sn

spr ḥm.f hwʿktj / hȝw mktj

jw.tw ḥr jn.t wr n kbʿ-smn ḳȝḳȝ rn.f

ḥmt.f ẖrd.w.f ẖrw.f nb(w) r-mjtt-jrw

dhn.w (ky) wr m st.f

spr ḥm.f  r dmj n mn-nfr

jb.f jʿ(.w) m ḫȝswt nb.t .w nb.w ẖr ṯbwtj.f

rḫt ḥȝḳ jn.t(.n) ḥm.f

wr n rṯnw 127 sn.w nw wr.w 179 ʿpr 3600 šȝsw ʿnḫ 15200

ḫr 36300

ngs ʿnḫ 15070

ȝbt jrw 30652

dmḏ s 89600 m-mjtt jḫt.sn nn r-ʿ.sn

ʿwt nb(t) n.sn-jmy mnmnt nb(t) nn ḏr-ʿ.sn

wrryt nt ḥḏ nbw 60 wrryt .t / nʿʿ.t 1032 (r-mn-m) ḫʿw.sn nb(w) nw ʿḥȝ

m 13050

m pḥtj jmn-rʿ jt.f šps mr.rw{t}.f ntj m (.f)

wḏ n.f ḳnt

 

Sethe 1309 (L. 392) 

 

jsṯ sḏm.n wr n nhrn wr n ḫtȝ wr n sngr

nḫt ʿȝ jr(w).n(.f)

wʿ nb ḥr stwt r snnw.f m ḥnk nb ḫȝswt nb(t)

jw.sn ḥr ḏd m ḥȝtj.w.sn n jt jt.w.sn

r dbḥ ḥtpw ḫr ḥm.f

r sb.tw rd.t(w) n.sn ṯȝw n ʿnḫ

jw.n ẖr bȝkw.n r ʿḥ.k

sȝ-rʿ jmn-ḥtp nṯr ḥḳȝ-jwnw ḥḳȝ ḥḳȝ.w ȝby (nšn.j) m ḫȝst nb(t)