Der Wortschatz ist aus dem Buch von Rainer Hannig, Die Sprache der Pharaonen : Großes Handwörterbuch Ägyptisch-Deutsch (2800-950 v. Chr.), Marburger Edition, Kulturgeschichte der antiken Welt 64, © Verlag Philipp von Zabern, Mainz am Rhein, 2006, gebaut. Die Bezüge zu diesem grundlegenden Werk sind in Klammern mit der Seitennummer.Bibliography:


Sethe, Kurt, Helck, Wolfgang, Urkunden der 18. Dynastie, Berlin, 1984 (Sethe); Breasted, James Henry, Ancient records of Egypt : historical documents from the earliest times to the Persian conquest, 5 vol., Chicago, 1906-1907 (B II and III); Lalouette, Claire, Thèbes ou la naissance d'un empire, Paris, 1986 (L.)


Reign of Ahmosis

 

Stela of King Ahmosis, Karnak 

 

Sethe 14 (L. 131)

 

ḥr ʿȝ-ḫprw nbtj t(w)t-mswt ḥr-nbw ṯs-tȝwj

nswt-bjt nb tȝwj nb-pḥt(j)-rʿ sȝ-rʿ mry.f jʿḥ-ms ʿnḫ ḏt

jmn-rʿ n ẖt.f mry.f

jwʿw.f rd(w) n.f nst.f

nṯr nfr n wn-mȝʿ

ṯmȝ-ʿ

nn grg jm.f

sḫm-jr-f mjtt rʿ

sȝtj-gb

jwʿw.f ḥkn m ȝwt-jb

mstjw rʿ ḳmȝ(w).n.f

nḏtj rd(w) n.f tp(t) / (tpjw-tȝ)

sḥḏ nswyt

nb ȝwt-jb

dd (ṯȝw) r fnḏ.w ḥmt

wsr pḥtj

dȝr ḫn

dd ʿnḫ

smn mȝʿt

nsw nsyw m .w nb.w

jty ʿ.w.s wʿf jdbwj

wr bjȝyt(?)

sḫm ḫʿw m nḫtt(?) m ks.yw

nṯrw.sn ẖr ʿnḫ wȝs

wʿ m pt snnw m

sḫpr(w) jmȝw.f ḥḏḏwt

mrwtj n jmn

smn jȝwt mj nfr-ḥr

nb rnpwt mj ḥm n rʿ

rd rḫ nṯr jwnn.f

ḥbyt nt nṯr nb

nswt m p

ḥḳȝ m tȝ-mrj

sȝw n pt

ḥmw n

ḥḳȝ.n.f šn(n)t.n jtn

ḥḏt dšrt mn.tj m tp.f

psšt nbwj ẖr st-ḥr.f

ḫʿ(w) twt(.w) m nḫnw.f

bjȝtj ṯnw wnwt.f r wrrt

ḳȝ šwt.j

sḫm n wȝḏtj n-ḥr.f mj ḥr

ḥḳȝ.n.f tȝwj.fj

jty ʿ.w.s jṯ ḫʿw m ȝḫ-bjt

nb ḫʿw

ḥr wȝḥ mrwt

jw(w) n.f rsjw mḥtjw jȝbtjw jmntjw

jw.f mn(.w) m nb

smn(.w) tȝwj.fj

jṯ.n.f jwʿt wtṯ-sw / wtṯ(w) sw

tȝwj-tmwj ḥm.w(w) n.f

d.n n.f st jt.f šps.j

jw ḫfʿ.n.f ḥnmmt

ȝmm.n.f rḫyt

jw pʿt d.sn n.f jȝw

ḥr-nb ḥr (ḏd)

nb.n pw

ḥȝw-nbwt ḥr (ḏd)

šms.n jm.f

.w ḥr (ḏd)

wn.n.n n.f

nswt pw sḥḳȝ(w).n rʿ

sʿȝ(w).n jmn

d.sn n.f jdb.w .w m sp wʿ

psḏ.t.n rʿ ḥr.s

 

Karnak Stela 

 

Sethe 18, l. 3 (B II 30)

 

jw ḫȝstj.w m hjms wʿ

ʿḥʿ.w r ʿrrwt.f

jw šʿt.f m ḫnt-ḥn-nfr

hmhmt.f m .w fnḫw

snḏt ḥm.f m-ẖnw pn mj mnw rnpt j.y.f

jn.sn mȝʿw nfr.w

ȝṯp.w m jnw n nswt

pr.r.f jst(?).f ḥr gs(wj).fj mj jʿḥ m ḥr-jb sbȝ.w

nfr ʿ r šm.t

hr nmtt

mn rd.wj

mds ṯbt

ḏsrw rʿ ḫn(.w) ḥr.f

jmn m .f

jt.f šps.j mr.r sw ḥr jr.t n.f mṯn

jdbwj ḥr (ḏd)

ḥȝ {n}.n sw

ẖt nb.mḥ.tj m mrwt.f

jrt.j m gȝgȝwt ḥr nswt pn

ḥȝtj.w ḥr ftft n.f

dg.g.tw.f mj rʿ wbn.f

mj psḏ jtn

mj ḫʿ ḫprj m jrt.j

stwt.f m ḥr.w mj jtm m jȝbt pt

njw ḥr jbȝ m jnwt

mj psḏ jȝḫw m ḥr-jb hrw

ḏdft nb.šm.tj

nswt wʿ dwȝ(w).n spdt

ḥs.y(w).n sšȝt

šfyt ḏḥwtj ḥr gs(wj).fj

d.f n.f rḫ-ḫt

jw.f sšm.f .w r tp-ḥsb

wr-ḥkȝw pw

nb mrwt r nswt nb

mry ḥr rʿ

d.f d n.f ḥȝtj.w jȝw

jb.w ḥknw(w) m ẖwt

sḏm.w pʿt ḥnmmt rḫyt ḥr-nb

šms.w nswt pn r nmtwt.f

jmj bȝw.f n ktḫw

wʿb.w ḥr rn.f

twr.w ḥr ʿnḫ.f

mṯn nṯr pw m

jm.w n.f jȝw mj rʿ

dwȝ.w sw mj jʿḥ

nswt-bjt nb-pḥtj-rʿ ʿnḫ ḏt wʿf ḫȝst nb.

jm.w hnw n nbt

ḥnwt jdb.w ḥȝw-nbwt

ḳȝ.t rn ḥr ḫȝst nb.

jr.t sḫr ʿšȝt

ḥmt-nsw snt jty ʿ.w.s

sȝt-nsw mwt-nsw špst

rḫt-jḫt

nw.t kmt

ʿwȝ.n.s mnfȝt.s

nbnb.n.s sj

nw.n.s wtḫw.w.s

jnḳ.s tšw.w.s

sgrḥ.n.s šmʿw

dr.s btnw.w.s

ḥmt-nsw jʿḥ-ḥtp ʿnḫ.tj

 

Sethe 22 (B II 32)

 

jw grt wḏ.n ḥm.f jr.t mnw n jt.f jmn-rʿ

m mȝḥ.w ʿȝ.w n nbw

m šȝšȝwt nt ḫsbḏ mȝʿ

ḫtm.w nw nbw

ḥst ʿȝ.t nt nbw

nmswt ḥswt m ḥḏ

ḳbḥw m nbw

dbḥt-ḥtp m nbw ḥr ḥḏ

mnjwt m nbw ḥr ḥḏ

šbn(.w) m ḫsbḏ ḥr mfkȝt

ṯȝb n m nbw

ʿgn.f m ḥḏ

ṯȝb n n ḥḏ

jnḥw m nbw

ʿgn.f m ḥḏ

ṯnyw m ḥḏ

nmswt nt mȝṯ

mḥ(.w) m mḏt

wšmw.w ʿȝ.w n ḥḏ

jnḥw m nbw

... jrj m ḥḏ

bnt m hbnj m nbw ḥr ḥḏ

šspw.w m ḥḏ

spt m nbw

jw wḏ.n ḥm.j jr.t wjȝ ʿȝ n tp-jṯrw

wsr-ḥȝt-jmn rn.f

m ʿš mȝʿ n tp-ḫtjw

r jr.t ẖnt.f nfr.t nt tpj-rnpt

... sʿḥʿ.n.j wḫȝ.w m ʿš

kȝpw sȝtw m-mjtt

rd.n.j ...

 

Quarry inscription 

 

Sethe 25 (B II 27, L. 130)

 

rnpt-sp 22 ḫr ḥm n nswt-bjt sȝ-rʿ jʿḥ-ms d ʿnḫ

wn ḥtwt m-mȝwt

šd.t jnr ḥḏ nfr n ʿnw r ḥwwt.f nt ḥḥ.w m rnpt

... ḥwt ptḥ ḥwt-nṯr nfr(t) jmn m jpt-rst

m mnw nb jr(w) n.f ḥm.f

jtḥ.tw jnr m jḥ.w jn(w) ... ḫt .w fnḫw

jr(w).n ẖrj-ʿ n rpʿt ḥȝtj-ʿ (mry nb.f) ...

rs-tp n nb tȝwj m smnḫ mnw n nḥḥ ... wrt

mḥ-jb n nṯr nfr ḫtmw-bjtj smr-wʿtj jmj-r ḫtmt nfr-prt

 

Building inscription 

 

Sethe 26 (B II 34, L. 137)

 

ḫpr swt snḏm ḥm.f m ḏȝdw nswt-bjt nb-pḥt(j)-rʿ

sȝ-rʿ jʿḥ-ms d ʿnḫ

rpʿtt wr.t ḥswt wr.t jmȝt sȝt-nsw snt nsw ḥmt-nṯr ḥmt-nsw wr.t jʿḥ-ms nfrt-jrj ʿnḫ.tj

ḫft ḥm.f

wʿ(.w) ḏd.f ḫft snnw.f

ḥr ḥḥ.j ȝḫt n ntjw-jm

st.t mw

drp ḥr ḫȝwt

swȝḏ ʿbȝ

m tp-tr nb m psḏntjw m ȝbd prt sm

jḫt-ḫȝwj ȝbd 5.nt 6.nt hȝkr wȝg ḏḥwtt

tp-tr nb n pt n

ḏd snt.f

wšb.s ḫr.f

sḫȝ.tw nn ḥr sy jšst

sḏd.tw mdwt tn ḥr-jḫ

ptr spr r ḥȝtj.k

nswt ḏs.f ḏd.f ḫr.s

jnk pw sḫȝ.n.j mwt mwt.j mwt jt(.j)

ḥmt-nsw wr.t mwt-nsw ttj-šrj mȝʿt-ḫrw

wn.n js.s mʿḥʿt.s m ȝt ḥr sȝtw wȝst tȝ-wr

ḏd.n(.j) nn ḫr.t

jw ȝb.n ḥm(.j) d.t jr.t(w) n.s mr ḥwt m tȝ-ḏsr

m sȝḥt mnw nw ḥm(.j)

šd(.tw) š.f

wd(.tw) ḫt.w.f

smn(.tw) pȝwwt.f

grg(.w) m rmṯ

nḥb.w m ȝḥwt

sȝḥ.w m mnmnt

ḥmw-kȝ ẖrjw-ḥbt ḥr jrt.sn

s nb rḫ tp-rd.f

jsṯ ḏd.n ḥm.f mdwt tn

jw nn ḫws(.w) m jr.t

jr.n ḥm.f nn

n-ʿȝ-n mr.r.f sj r jḫt nb.t

n sp jr nsyw tpjw-ʿ mjtt-jrj n mwwt.sn

jsṯ ḥm.f ḏȝ.f ʿ.f

ḳʿḥ.f ḏrt.f

jr.f n.s ḥtp-dj-nsw gb (psḏt-ʿȝt) psḏt-nḏst ...

... jnpw ḫntj sḥ-nṯr ḫȝ m t ḥnḳt jḥ.w ȝpd.w

jwȝ(w) ... n n ...

 

Edfu Stela 

 

Sethe 29 (L. 139)

 

ḥmt-nṯr nt jmn ḥmt-nsw wr.t jʿḥ-ḥtp mȝʿ(t)-ḫrw

ḥmt-nsw snt nsw sbk-m-sȝ-f mȝʿ(t)-ḫrw

 

Stela of Yuf 

 

Sethe 30 (B II 111)

 

ḥtp-dj-nswt ḥr-bḥdtj wsjr ȝst

d.sn prt-ḫrw t ḥnḳt jḥ.w ȝpd.w jḫt nb.t nfr.t wʿb.t

n n ḥmt-nsw wr.t mwt-nsw jʿḥ-ḥtp mȝʿt-ḫrw .s nb-pḥt(j)-rʿ mȝʿ-ḫrw

d.n.s n.j ḥm-nṯr 2.nw n šȝw n ḫȝwt

jrj-ʿȝ n ḥwt-nṯr wʿb jw-f jrt-s

ḏd.f

smȝw.j.n.j js pn n sȝt-nsw sbk-m-sȝ-f

m-ḫt gm.t.f (.w) r wȝs

ʿḥʿ.n ḏd.n wʿb pn

j swȝ.tj.sn ḥr wḏ pn

ḏd.j n.tn

d.j sḏm.tn ḥswt.j ḫr ḥmt-nsw wr.t jʿḥ-ḥtp

d.n.s wj r ḥnk n.s

mnj.n.s wj m rpwt nt ḥmt.s

d.n.s n.j ʿḳw.s

bjt 100

psn 10(?)

ḥnḳt ds 2

pdsw m jḥ nb

sȝḥ.kwj m ḳȝyt m ḫrw

wḥm.n.s n.j kt ḥswt

rd.n.s n.j jḫt.s nb.t m ḏbȝ

r ḫrp st n ḥmt.s

kt ḥswt nt ḥmt-nsw wr.t jʿḥ-ms mȝʿt-ḫrw mrrt nswt ʿȝ-ḫpr-kȝ-rʿ mȝʿ-ḫrw

d.n.s wj r ḫtmt-nṯr

mnj.n.s wj m rpwt nt ḥmt.s

d.n.s n.j ʿḳw.s 100

ḥnḳt ds 2

wʿbt m jḥ nb

sȝḥ.kwj m ḳȝyt m ḫrw

ȝḥwt n ḥr-bḥdtj dnrgj

 

Ahmes Pen Nekhbet

 

Sethe 34 (B II 25, L. 174)

 

ḏd.f

jw šms.n.j nsyw-bjtjw

nṯrw ḫpr.n.j ḫr.sn r nmtwt.sn

ḥr ḫȝst rs.t mḥt.t m bw nb ḫpr(w).n.sn jm

nswt-bjt nb-pḥtj-rʿ mȝʿ-ḫrw nswt-bjt ḏsr-kȝ-rʿ mȝʿ-ḫrw

nswt-bjt ʿȝ-ḫpr-kȝ-rʿ mȝʿ-ḫrw nswt-bjt ʿȝ-ḫpr-n-rʿ mȝʿ-ḫrw

nfryt-r nṯr pn nfr nswt-bjt mn-ḫpr-rʿ d ʿnḫ ḏt

jw pḥ.n.j jȝwt nfr.t

jw.j m ʿnḫ n ḫr-nswt

jw m ḥswt ḫr ḥm.w.sn

jw mrwt.j m stp-sȝ ʿ.w.s

 

(B II 344, L. 175)

 

wḥm.n n.j ḥmt-nṯr ḥswt ḥmt-nsw wr.t mȝʿt-kȝ-rʿ mȝʿ(t)-ḫrw

jw šd.n.j sȝt.s wr.t sȝt-nsw nfrw-rʿ mȝʿ(t)-ḫrw

jw.s m ẖrd jmj mnḏwj

 

Sethe 35 (B II 20, L. 127)

 

rpʿt ḥȝtj-ʿ ḫtmw-bjtj smr-wʿtj ...

jmj-r ḫtmt wḥmw kfʿw jʿḥ-ms

ḏd.w n.f p-n-nḫbt mȝʿ-ḫrw

ḏd.f

jw šms.n(.j) nswt-bjt nb-pḥt(j)-rʿ mȝʿ-ḫrw

kfʿ.j n.f ḥr ḏȝhj ʿnḫ 1 ḏrt 1

 

Sethe 36 (B II 41, L. 155)

 

jw šms.n(.j) nswt-bjt ḏsr-kȝ-rʿ mȝʿ-ḫrw

kfʿ.j n.f m kȝš ʿnḫ 1

wḥm jr.n(.j) n nswt-bjt ḏsr-kȝ-rʿ mȝʿ-ḫrw

kfʿ(.j) n.f ḥr mḥtj jmȝw-khk ḏrt 3

 

Sethe 36 (B II 84, L. 161)

 

jw šms.n(.j) nswt-bjt ʿȝ-ḫpr-kȝ-rʿ mȝʿ-ḫrw

kfʿ.j n.f m kȝš ʿnḫ 2

ḥrw-r sḳrw-ʿnḫ(w) jn(w).n.j m kȝš

n ḥsb.n.j st

 

(L. 163)

 

wḥm jr.n(.j) n nswt-bjt ʿȝ-ḫpr-kȝ-rʿ mȝʿ-ḫrw

kfʿ.j n.f ḥr ḫȝst nt nhrn ḏrt 21

ssmt 1 wrryt 1

 

Sethe 36 (B II 124, L. 167)

 

jw šms.n(.j) nswt-bjt ʿȝ-ḫpr-n-rʿ mȝʿ-ḫrw

jn.t.n(.j) ḥr šȝsw sḳrw-ʿnḫ(w) ʿšȝ wrt

n ḥsb.n.j st

 

Sethe 38, middle of the page, line 8 (B II 21)

 

jmj-r ḫtmt wḥmw kfʿw jʿḥ-ms ḏd(w) n.f p-n-nḫbt

ḏd.f

wȝḥ ḥḳȝ ʿnḫ(.w) ḏt

jw n .j r nswt ḥr prj

šȝʿ-m nswt-bjt nb-pḥt(j)-rʿ mȝʿ-ḫrw nfryt-r nswt-bjt ʿȝ-ḫpr-n-rʿ mȝʿ-ḫrw

jw.j m ḥswt nt ḫr-nswt nfryt-r nswt-bjt mn-ḫpr-rʿ ʿnḫ ḏt

rd.n n(.j) nswt-bjt ḏsr-kȝ-rʿ nbw ʿwʿw 2 šbw 2 / 4 msktw

bȝgsw mḏḥt mḥt mḫtbt 1

rd.n n(.j) nswt-bjt ʿȝ-ḫpr-kȝ-rʿ nbw ʿwʿw 4 šbw 4 msktw 1

ʿff 6 mȝj 3 nbw ȝḳḥw 2

rd.n n(.j) nswt-bjt ʿȝ-ḫpr-n-rʿ nbw ʿwʿw 4 šbw 6 msktw 3 mḫtbt 1 ḥḏ ȝḳḥw 2

 

Reign of Amenhotep I

 

Biographical inscription of Thure 

 

Sethe 40 (B II 62)

 

... ḫr nswt  nswt-bjt nb-pḥt(j)-rʿ

rd.n.f wj r jmj-r ...

ḳd nfr ḥr jb.f wrt

n wn.t sk m ... šnwt.f

wḥm ḥswt jn .f nswt-bjt nb tȝwj ḏsr-kȝ-rʿ

rd.n.f wj r jmj-r šnwtj n jmn

r ḫrp kȝt m jpt-swt

ʿḳ.kwj ḥr jb n ḥm.f

rḫ.n.f mnḫt nt jb(.j)

ḥs.n.f wj ḥr jr.t mȝʿt.f

 

sp tp(j) n wḥm ḥswt nswt-bjt ʿȝ-ḫpr-kȝ-rʿ

rd.n.f wj r sȝ-nsw

...

wḏ.n.f rd.t(w) n(.j) nbw (šwbtj) nbw ʿwʿw 2

... r wr.w ʿḥ

rḫ.n.f jḳr ...

...

... m st sḥtp jb

pḥ.n.f jȝwt

sp tp(j) n wḥm ḥswt nswt-bjt ʿȝ-ḫpr-n-rʿ

...

ḥr wpwt nt nswt

smn ...

sʿȝ.n.f wj m ḥr-jb ...

 

Limestone door of Karnak 

 

Sethe 43 (B II 44, L. 188)

 

jr.n.f m mnw.f n jt.f jmn nb nswt tȝwj

sʿḥʿ n.f sbȝ ʿȝ n mḥ 20 r rwt.j ḥwt-nṯr

m jnr ḥḏ nfr n ʿnw

jr(t) n.f sȝ-rʿ jmn-ḥtp ʿnḫ ḏt

 ...

ḳd pr.f

smnḫ ḥwt-nṯr.f

sʿḥʿ sbȝ rs(j) sḳȝ(.w) ḥtp(.w) m mḥ 20 m jnr ḥḏ nfr n ʿnw

 

Stela of Keres 

 

Sethe 45 (B II 51, L. 185)

 

rnpt-sp 10 ȝbd 1 šmw sw 1 ḫr ḥm n nswt-bjt ḏsr-kȝ-rʿ sȝ-rʿ n ẖt.f jmn-ḥtp

mry wsjr d ʿnḫ

wḏt mwt-nsw n rpʿt ḥȝtj-ʿ ḫtmw-bjtj smr-wʿtj

jmj-r prwj-nbw jmj-r prwj-ḥḏ jmj-r pr wr n mwt-nsw jʿḥ-ḥtp ʿnḫ.tj

wḥmw kȝrs

jw wḏ.n mwt-nsw rd.t jr.tw n.k mʿḥʿt

r rdw n nṯr-ʿȝ nb ȝbḏw

smn jȝwwt.k nb.t ḥswt nb(t) jr(t) n.k

twt.w.k mn(.w) m ḥwt-nṯr m šmsw n nṯr-ʿȝ

smn(.w) n.sn wʿbt

sȝḫ(.w) smnḫ(.w) pȝwwt.sn m .w

...

ḫr jr(.tw) n.k ḥtp-dj-nswt

m jr ḥmt-nsw n mr(w).n.s

n rpʿt ḥȝtj-ʿ ḫtmw-bjtj jmj-r pr wḥmw krs

wʿ mḥ-jb

ẖnm m ḥʿw sḫmt

šms ḥnwt.f r nmtwt.s

ʿḳ.f jb ḫnt rḫyt

sȝ-jb n ḥnwt.f mȝʿ

ḏd.w n.f mdwt ḥȝp.t

nkȝ m sḫr.w ḥnwt.f

sʿr mdwt r-ẖnw ʿḥ

gm ṯsst

snḏm ḳsnwt

ʿḥʿ.w ḥnwt.f ḥr mdw.f

tkn mȝʿt

rḫ ḫrt-jb

ȝḫ ḏd ḫr ḥnwt.f

wr snḏw m pr mwt-nsw

dns mhwt

mnḫ ḏd

ḥȝp ẖt ḥr sšm ʿḥ

ḫtm r ḥr sḏm.t.f

sr wḥʿ ṯsst

jmj-r pr wr krs

ḫrp sḫm rs-tp n mwt-nsw

tm ṯn grḥ r hrw

wḥmw krs

 

ḏd.f

j ḥȝtjw-ʿ .w ẖrjw-ḥbt šmsw.w ʿnḫ.w nw mšʿ

ḥs ṯn mr ṯn nṯrw.ṯn njwtj.w

swḏ.tn jȝwt.tn n ẖrd.w.tn m-ḫt jȝwj wȝḥ

mj ḏd.tn ḥtp-dj-nswt ... nsw ḳȝ šwt.j nb ʿnḫ dd mr.t

nb ḳrst m-ḫt jȝwt

d.f prt-ḫrw t ḥnḳt jḥ.w ȝpd.w jḫt nb.t nfr(t) wʿb.t

pr.rt ḥr wdḥw.w n nb-r-ḏr

n n ḫtmw-bjtj jmj-r pr wr n mwt-nsw kȝrs

 

s n mȝʿt ḫnt tȝwj

mtj mȝʿ

šw m grg

ḥrj-tp n wḏʿ-mdt

nḫ mȝr

nḥm jwtj-sw

dd pr.y s 2

ḥtp(.w) m prw-n-r.f

ʿḳȝ mjtj mḫȝt

snnw m nḏ-ḥr rn

wȝḥ-jb r sḏm mdwt

mjtj nṯr m wnwt.f

sȝ-jb n ḥnwt.f mȝʿ

sḫnt(w).n ḥnwt tȝwj

jmj-r ʿb wḥmt šwt nšmwt

jmj-r pr wr kȝrs

 

Stela of It-nefer 

 

Sethe 51 (L. 173)

 

ḥtp-dj-nsw wsjr nb ḏdw nṯr-ʿȝ nb ȝbḏw

d.f prt-ḫrw t ḥnḳt jḥ ȝpd snṯr mrḥt šs mnḫt jḫt nb.t nfr.t wʿb.t ʿnḫ.t nṯr jm

dd.t pt ḳmȝ.t jn.nt ḥʿpj m (ṯpḥt).f

ḏfȝw

ssn.t ṯȝw nḏm n mḥyt

swr mw ḥr bȝbȝt nt mw

n n ḥȝtj-ʿ wḥȝt rḫ-nsw mȝʿ mry.f

jt-nfr mȝʿ-ḫrw

ḥmt.f mrrt.f jjy mȝʿ(t)-ḫrw

mnw jr(w).n sn.f ḥrj-m-ȝḫt wḥm ʿnḫ

 

Inscription of Ineni 

 

Sethe 53 (B II 45)

 

... ḥwt-nbw

sʿḥʿ.w ʿȝ.w.f m ḥmtj

ḳmȝ(.w) m sṯȝt wʿ(t)

tjwt jrw m ḏʿmw

 

Sethe 54 (L. 181)

 

jw .n.j jr(t) ḥm.f ...

... ḥsmn ḥmtj sṯt

mnjwt ḳrḥwt wsḫ.w

jw.j m ḫrp ḥmwt nb.t

jȝwwt nb.t ẖr st-ḥr.j

wḏ ...

... jm

ḥb.w tp-trw r-mjtt-jrw

n jt.f jmn nb nswt tȝwj

jw.w r-ḫt.j

sjp.tw n.j

jnk ḥsbw

 

Sethe 54, line 14 (L. 156)

 

sb.t ḥm.f ʿḥʿw m nfr rnpwt m ḥtpw

pr(.w) r pt

ẖnm.n.f jtn

ȝbḫ n.f pr(w).n.f jm.f

 

Sethe 55 (B II 101)

 

nṯr nfr ḥw stjw nb pḥtj ssḥ mnṯw

jr.n.f tȝš.f r wpt-tȝ

pḥww m ḳbḥw...

...

...  n ȝbw

ḥrjw-šʿj ẖr jnw.sn mj bȝkw šmʿw mḥw

ḫrp st ḥm.f r wȝst n jt.f jmn r ṯnw rnpt

swȝḏ.tw n.j jḫt nb.t ḫr nswt-bjt nṯr pn nfr

...

 

(L. 181)

 

n mḥ.f jb jm.j

jn.kwj r ḥȝtj-ʿ jmj-r šnwtj

ȝḥwt ḥtp-nṯr ẖr st-ḥr.j

kȝt (nb.t) mnḫ.t dmḏ(.w) r-ḫt.j

 

(L. 189)

 

jw .n.j mnw wr.w jr(w).n.f m jpt-swt

sʿḥʿ jwnyt šps.t m wȝḏ.w

sʿḥʿ bḫnwt wr.yt ḥr gs(wj).sj

m jnr ḥḏ nfr n ʿnw

sʿḥʿ snyt šps.t r rwt.j ḥwt-nṯr

m ʿš mȝʿ n tp n ḫtjw

tp.w.sn m ḏʿmw

jw .n.j sʿḥʿ ...

bȝk(.w) m ḏʿmw

jw .n.j sʿḥʿ sbȝ ʿȝ sḫm-fȝw-jmn / jmn-sḫm-fȝw

ʿȝ.f wr m ḥmtj sṯt

šwt-nṯr ḥr.f ms(t) m nbw

jw .n.j sʿḥʿ tḫn.wj wr.wj r rwt.j ḥwt-nṯr

m jnr n mȝṯ

jw .n.j mḏḥ dpt šps.t nt mḥ 120 m

ȝw.s mḥ 40 m wsḫ.s

r ẖn.t nn tḫn.w

jw(.w) m ḥtpw ʿḏ(.w) wḏȝ(.w)

sȝḥ.n(.sn) r jpt-swt

jw .n.j šȝdw š jr(w).n n.f ḥm.f ḥr jmntt nt njwt

wd(.w) mȝʿ.f m ḫt nb bnr

 

(L. 197)

 

jw .n.j šȝdw ḥrt nt ḥm.f m wʿʿw

n (wn.t) mȝȝ(w)

n (wn.t) sḏm(w)

jw ḏʿr.n.j ȝḫt ḥrw...

... mnḫ.t

tp.j rs(.w) ḥr ḥḥ.j ȝḫ.t(j).sj

jw sḫpr.n.j ȝḥwt ḳȝḥ

r (sšr) js.w.sn nw ẖrt-nṯr

kȝt pw n jr.t(w).s ḏr-bȝḥw

šȝ(.w) n.j jr.t jm (ḫprt) wr.t

jdn n.s jnbt

...

ḏʿr.n.j n jmjw-ḫt.j

 

(L. 182)

 

ḥmwj pw n jb.j

sp.j m rḫ

n rd.tw n.j tp-rd jn tnj

ḥs.tw.j ḥr rḫ.j m-ḫt rnpwt

jn ntj.w r sn.t r jr.t.n.j

ḫrp(t).n.j ...

jw.j ...

jw.j m r-ḥrj n kȝt nb.t

jw ḥswt.j mn.tj m ʿḥ

mrwt.j ḫr šnwt

sȝḥ.n wj ḥm.f m mrt

ʿḳw.j ḥr šnwt nt pr-nsw m ẖrt-hrw nt rʿ nb

ḥtp nsw m ʿnḫ

pr(.w) r ḥrt

km.n.f rnpwt.f m nḏm-jb

 

Sethe 58 bottom of the page (B II 116)

 

bjk jmj ... ḫʿ.w ḥr st-ḥr nswt-bjt ʿȝ-ḫpr-n-rʿ

nsy.f kmt

ḥḳȝ.f dšrt

jṯ.n.f jdbwj m mȝʿ-ḫrw

 

(L. 183)

 

jw.j m mḥ-jb n nswt m st.f nb.t

ʿȝ(.w) jr.t.n.f n.j r jmjw-ḥȝt

pḥ.n.j jȝwt jmȝḫw.w

jw.j m ḥswt ḥm.f m ẖrt-hrw

snm.tw.j ḥr ḫȝwt nt nsw

m t n ʿbw-r nswt

ḥnḳt mjtt

jwf ḏdȝ rnpwt dḳr.w šbn.w

bjt šʿt jrp bȝḳ

jw nḏ.tw ḫrt.j m snb ʿnḫ

m ḏd ḥm.f ḏs.f n mrwt.j

pr(.w) r pt

ẖnm.n.f m nṯrw

 

Sethe 59 (B II 341, L. 201)

 

.f ʿḥʿ(.w) m st.f m nswt tȝwj

ḥḳȝ.n.f ḥr nst nt wtṯ(w) sw

snt.f ḥmt-nṯr ḥȝt-špswt ḥr jr.t mẖrw

tȝwj ḥr sḫrw.s

bȝk.tw n.s

kmt m wȝḥ