Der Wortschatz ist aus dem Buch von Rainer Hannig, Die Sprache der Pharaonen : Großes Handwörterbuch Ägyptisch-Deutsch (2800-950 v. Chr.), Marburger Edition, Kulturgeschichte der antiken Welt 64, © Verlag Philipp von Zabern, Mainz am Rhein, 2006, gebaut. Die Bezüge zu diesem grundlegenden Werk sind in Klammern mit der Seitennummer.Bibliography:


Budge, E. A. Wallis, The Book of the dead, the chapters of coming forth by day, Londres, 1898; Barguet, Paul, Le livre des morts des anciens Egyptiens, Paris, 1998


Chapter I (Budge 18 LM 38) 

 

ḥȝt-ʿ m r.w nw prt-m-hrw

sṯsw sȝḫw pr.t .yt m ẖrt-nṯr ȝḫt m jmntt nfr.t

ḏd.t hrw n ḳrst ʿḳ m-ḫt pr.t

 

ḏd-mdw jn wsjr ȝny wsjr sẖȝw ȝny

jnḏ-ḥr.k kȝ-jmnt j.n ḏḥwtj (n) nswt nḥḥ jm.j

jnk nṯr-ʿȝ n gs-dpt ʿḥȝ.y.n.j ḥr.k jnk wʿ m nw n nn nṯrw ḏȝḏȝt smȝʿ-ḫrw wsjr r ḫftj.w.f hrw pwy n wḏʿ-mdw

nj-wj wnḏwt.k wsjr

jnk m nw n nṯrw (ms.wj) nwt smȝ.yw

19) ḫftj.w nw wsjr ḫnr(yw) sbj.w ḥr.f

nj-wj wnḏwt.k ḥr ʿḥȝ.n.j ḥr.k sb.j.n.j ḥr rn.k

jnk ḏḥwtj smȝʿ-ḫrw wsjr r ḫftj.w.f hrw pwy n wḏʿ-mdw m ḥwt-sr wr(t) jmt jwnw

jnk ḏdy ḏdy jwr(.w) jm.j m ḏdw ms.y.j m ḏdw

wn.j ḥnʿ ḥȝjtjw jȝkbywt wsjr m jdbwj-rḫtj smȝʿ-ḫrw wsjr r ḫftj.w.f

ḫr.f sn rʿ (n) ḏḥwtj smȝʿ-ḫrw wsjr r ḫftj.w.f

ḫr.f tw(?) jr(t).n.j ḏḥwtj

wn.j ḥnʿ ḥr hrw ḥbs tštš

wn ṯpḥ.wt n jʿ.w wrḏw-jb

sn r sštȝyt m r-sṯȝw

wn.j ḥnʿ ḥr nḏ ḳʿḥ pwy jȝbj n wsjr jmj ḫm

ʿḳ.j pr.w.j

20) m jmw hrw dr sbj.w m ḫm

wn.j ḥnʿ ḥr hrw ḥb.w nw wsjr jr(t) ʿȝb.wt hrw snwt dnjt m jwnw

jnk wʿb m ḏdw rw

jmj pr wsjr sḳȝ.yw jnk mȝȝ štȝw m r-sṯȝw pn

jnk šd ḥbt n m (ḏdt)

jnk sm m (jrt).f

jnk wr-ḫrp-ḥmwt hrw rd.t ḥnw-skr ḥr mʿḫȝyt.f

jnk šsp ḫbsyt hrw ḫbs m nn-nsw

j stkn.yw bȝw mnḫ.w m pr wsjr stkn ṯn jḳr n wsjr sẖȝw ȝny mȝʿ-ḫrw ḥnʿ.tn r pr wsjr

sḏm.f mj sḏm.tn

mȝȝ.f mj mȝȝ.tn

ʿḥʿ.f mj ʿḥʿ.tn

ḥms.f mj ḥms.tn

21) j dd.yw t ḥnḳt n bȝw mnḫ.w m pr wsjr

d ṯn t ḥnḳt r tr.wj n n wsjr ȝny mȝʿ-ḫrw ḫr nṯrw

nb.w tȝ-wr mȝʿ-ḫrw ḥnʿ.tn

j wn.yw wȝt wp.yw mṯn.w n bȝw mnḫ.w m pr n wsjr

wn jrf ṯn n.f wȝt

wp jrf ṯn mṯn.w n n wsjr sẖȝw ḥsb ḥtp nṯrw nb.w ȝny ḥnʿ.tn

ʿḳ.f m dndn pr.f m ḥtpw m pr wsjr

nn ḫsf.tw.f

nn šnʿ.tw.f

ʿḳ.f ḥs.w pr.w.f mr.w mȝʿ-ḫrw.f

jr.w wd.dt.f m pr wsjr

 

šm.f mdw.f ḥnʿ.tn ȝḫ.f ḥnʿ.tn

nn gm.n.tw wn.f jm jw mḫȝt šw.tj m sp.f

22) nn rd.t ḳn(?) rḫ

sjp.kwj m r.w ʿšȝ

sʿḥʿ (.j) r-ḫft-ḥr(.k) gm.tw.f wḏȝ r(.j) tp

mk wj m-bȝḥ.k nb nṯrw

pḥ.n.j spȝt mȝʿtj(w)

ḫʿ.kwj m nṯr ʿnḫ

psḏ.kwj m psḏt jmj.w pt

wn.n(.j) mj wʿ jm.tn

sṯs nmtt(.j) m ẖrj-ʿḥȝ

.j sḳdwt sȝḥ šps ḏȝ nwn

nn šnʿ wj r .n.j nb.w dwȝt ky ḏd psḏt

ḫnm.m.j ḏfȝw n psḏt

ḥms(.j) ḥnʿ.sn

njs n.j ẖrj-ḥbt hn

sḏm.n.j dbḥt-ḥtp dgs.n.j nšmt

nn šnʿ.tw(.j) .j ḥnʿ nb.f

 

jnḏ-ḥr.k ḫntj jmntt wsjr ḥrj-jb ṯȝw-wr

d.k .j m ḥtpw r jmntt

šsp wj nb.w tȝ-ḏsr ḏd.sn n.j

jȝw sp sn m ḥtpw

jr.sn n.j st r-gs wr m ḏȝḏȝt

23) šsp wj ḫnmt.j r tr.w pr.j m-bȝḥ wnn-nfr mȝʿ-ḫrw

šms.j ḥr m r-sṯȝw wsjr m ḏdw

jr.j ḫprw nb.w r dd jb.j m bw nb mr(w) .j jm


 

chapter 1B (Budge 23 LM 40)(pap Nekhtu-Amen) 

 

r n rd.t .y sʿḥ r dwȝt hrw n smȝ-tȝ

ḏd r-mdt

jnḏ-ḥr.k ntj m smyt ḏsr.t nt jmnt

jw wsjr sẖȝw-nsw nḫt-jmn mȝʿ-ḫrw rḫ ṯw rḫ rn.k

24) nḥm.k sw m-ʿ nn ḥfȝw.w ntj(w) m r-sṯȝw ʿnḫ.yw m ḥʿw n rmṯ sʿm.yw m snf.sn

ḥr-ntt wsjr ḥsy n nṯr njwt.f sẖȝw-nsw nḫt-jmn mȝʿ-ḫrw rḫ twtn rḫ rn.w.tn

wḏ tpj wsjr nb-r-ḏr sštȝ.w.n ḏt n.f

d.f ṯȝw m snḏw pn jmj ḳȝb jmntt

wd.d.n.f sḫrw n ntj-m-wnn

.n.f st.f m-ẖnw kkw rd(w) n.f ȝḫ m r-sṯȝw

nb snkt m sʿm fnṯ.w m jmntt

sḏm(w) ḫrw.f n mȝȝ.n.tw.f nṯr-ʿȝ m-ẖnw ḏdw

snḏ.w n.f jmj.w bȝgyw pr ẖr smj r nmt nṯr

j.jj n.j wsjr sẖȝw-nsw nḫt-jmn mȝʿ-ḫrw m wpwt nt nb-r-ḏr

jw ḥr jṯ n.f nst.f

rd.n n.f jt.f jȝw.w nb(w) ntj.w m-ẖnw

25) wjȝ ntf ḥr j.jj.n.f ẖr smj ...

ḏd.f .t.n.f m jwnw

ʿḥʿ n.f wr(w).sn ḥr

sʿȝ sw sẖȝw.w ḥrj.w tmȝ.w.sn (ṯs) n.f sȝbt m jwnw

jṯ pt jwʿ.n.f m ʿrf(?) (j)n

nḥm.tw pt pn m-ʿ.f

ntf js rʿ smsw nṯrw

snḳ.n sw mwt.f d sj .n mnʿt jmt ȝḫt

ḏd r-mdt m-ḫt ḥtp m jmnt (r) ʿrrwt ṯnnt ḥtp.tw

ḥr nb.s wsjr m pr.t .yt m wjȝ

n rʿ ḥsb(?) ẖȝt m ḳrsw.f mn.tw m dwȝt wsjr

sẖȝw-nsw nḫt-jmn mȝʿ-ḫrw nn(?)

 

Chapter II (Budge 25 LM 41) 

 

r n pr.t m hrw ʿnḫ m-ḫt mwt

ḏd.jn wsjr ȝny mȝʿ-ḫrw

j wʿ wbn

26) m jʿḥ

j wʿ psḏ m jʿḥ

pr.t wsjr ȝny pn m ʿšȝt.k twy (r-rwtj)

wḥʿ sw jmj.w ḥnmmt

wn.w n.f dwȝt

jsk wsjr ȝny pr.t m hrw r jr.t mr.t.f tp m-m ʿnḫw

 

Chapter III (Budge 27 LM 41)

 

ky r mjtj.f

ḏd-mdw jn ... nw...

j jtm pr m wr hnhnw ȝḫ m rwtj

ḥwj mdw.k n jmjw-bȝḥ jw ... nw ...

jmj ḳȝb.sn jr n.f wḏ-mdw n jst rʿ m mšrw

ʿnḫ wsjr ... m-ḫt mwt.f mj rʿ rʿ nb jn ḥm ms.y rʿ

m sf ms.y wsjr ... ḥʿ nṯr nb m ʿnḫ wsjr ... mj ḥʿ.ʿ.sn

m ʿnḫ ptḥ m prt.f m ḥwt-sr wr.t jmt jwnw

 

Chapter IV (Budge 27 LM 42)

 

r n swȝ ḥr wȝt ḥr.t nt r-sṯȝw

ḏd-mdw jn ... nw jnk tȝš ȝgby wp

rḥwj j.j.n.j dr.n.j (ḏwt) ḥr wsjr

 

Chapter V (Budge 28 LM 42)

 

r n tm jr.t kȝt m ẖrt-nṯr jn sẖȝw spẖrw

n pr ptḥ nbsny ḏd.f jnk ʿ ntj nn

pr.n.j m wnw jnk ʿnḫ(w) bskw-jb jʿn.w (jm.f) / ʿnḫ m bsk.w jʿn

 

Chapter VI (Budge 28 LM 42)

 

r n rd.t jr šwbtj kȝt n s m ẖrt-nṯr

ḏd-mdw jn sẖȝw spẖrw m rw-prw sẖȝw šmʿw mḥw

nbsny nb jmȝḫ m ḥwt ptḥ ḏd.f

j šwbtj jp n sẖȝw nbsny jr.n sẖȝw ṯnȝ mȝʿ-ḫrw

ms.n nbt-pr mwt-rstj mȝʿt-ḫrw

jr ʿš.tw.j jr jp.tw.j r jr.t kȝt nb.t jr.t m ẖrt-nṯr

jsṯ ḥw n.k sḏb jm m s r ẖrt.f

jp.k ṯw r.j r nw nb r srd sḫwt r smḥ.t wḏb.w

r ẖn.t šʿy n jȝbtt pw(?) n jmntt mk wj .k jm

 

Chapter VII (Budge 29 LM 42)

 

r n swȝ ḥr ṯs ḳsn n ʿȝpp

ḏd-mdw jn jmj-r pr n jmj-r ḫtmt nw mȝʿ-ḫrw

j wʿ mnḥ / mnḥ jṯ m ʿwȝj ʿnḫ m nnyw nn nn.y.j n.k

nn gn.j n.k nn ʿḳ mtwt.k m ʿwt.j ʿwt.j ʿwt jtm

jr tm gnn.n.k nn ʿḳ gmwt.k m ʿwt.j jptn jnk jtm

ḥr-ḫnt nwn jw mkt.j m nṯrw nb.w ḏt jnk sštȝ rn

ḏsr st r ḥḥ.w jnk jmjtw.s(n) pr.n.j ḥnʿ jtm

jnk ntj n jp.j wḏȝ.kwj sp sn

 

Chapter VIII (Budge 30 LM 43)

 

r n wbȝ jmntt m hrw ḏd-mdw jn wsjr ȝny

wn.w wnw ḫtm tp.j ḏḥwtj jḳr jrt ḥr šd wj jrt ḥr

ȝḫ ẖkr.w{.j} m wpt rʿ jt nṯrw jnk wsjr pwy nn jmj

jmntt rḫ.n wsjr hrw.f (ḫrw.f) tm.f wn.n jm n wn.n.j jm

jnk rʿ (stš) jmj nṯrw nn tm.t.j ʿḥʿ jr.k ḥr jp.f ṯw

m-m nṯrw

 

Chapter IX (Budge 30 LM 43)

 

r n pr.t m hrw m-ḫt wbȝ jmḥt

ḏd-mdw jn ȝny j ʿȝ šfyt mk wj

j.jj.kwj mȝȝ.j ṯw wbȝ.j dwȝt mȝȝ.j jt.j wsjr sḥr(.j)

kkw

jnk mry.f j.jj.n.j mȝȝ.j jt.j wsjr ḥsḳ.j jb pn stḫ

jr jḫt r jt.j wsjr wn.n.j wȝt nb(t) jmt pt jmt

jnk mry jt.f wsjr sʿḥ.kw(j) ȝḫ.kw(j) ʿpr.kw(j)

j nṯr nb ȝḫ nb jr n.j wȝt wsjr sẖȝw ȝny mȝʿ-ḫrw

 

Chapter X (Budge 31 LM 43)

 

ky r n pr.t s m hrw r ḫftj.w.f m ẖrt-nṯr

šd.n.j pt

.n.j ȝḫt

šȝs.n.j r nmtwt.f

jṯ.n.j ȝḫ.w wr.w ḥr-ntt jnk js ʿpr ḥḥ.w.f m ḥkȝw{.j}

wnm.j m r(.j)

fgn.j m ʿrt.j

jnk js nṯr nb dwȝt

jw rd(.w) n(.j) nn r mn m wsjr ȝny pn (m-ḫmt) ḫʿw.f

 

Chapter XI (Budge 32 LM 44)

 

r n pr.t r ḫftj m ẖrt-nṯr

ḏd-mdw jn jmj-r pr n jmj-r ḫtmt nw

j ʿm ʿ.f ḥr.j n.j wȝt jnk rʿ pr.n.j m ȝḫt

r ḫftj.w.j jw.f rd(.w) n.j nn nḥm.f m-ʿ.j

mȝʿ.n.j ʿ.j m nb wrrt dwn.n.j rd.wj.j

m wn.j ḫʿw(?) n rd.n.j ḫr.t m ʿ.j ḫftj.j pw

jw.f rd(.w) n.j n nḥm.f m-ʿ.j ʿḥʿ.n.j m ḥr

ḥms.n.j m ptḥ nḫt.n.j m ḏḥwtj wsr.n.j m jtm

šm.j m rd.wj.j mdw.j m r.j r ḥḥ.j ḫftj.w.j jw.f rd(.w)

n.j nn nḥm.tw.f m-ʿ.j

 

Chapter XII (Budge 33 LM 44)

 

r n ʿḳ pr.t ḏd-mdw jn ... nw jʿnw n.k rʿ

mk štȝy sbȝ.w ḥrj wsrt twy nt gb ḥrj mḫȝt

twy nt rʿ .f mȝʿt jm.s rʿ nb mk wj

.j (dd.j(?)) jw.t.j nḫḫ.kwj

 

Chapter XIII (Budge 33 LM 44)q

 

r n ʿḳ pr(t) m jmnt

nnk tm rd.n n.j mj-ḳd ʿḳ.n.j m bjk

pr.n.j m bnw nṯr-dwȝy jr.w n.j wȝt ʿḳ.j m ḥtpw r jmnt nfr.t

nj-wj š n ḥr nwḥ.j ṯsm.w ḥr jr n.j wȝt ʿḳ.j

dwȝ.j wsjr nb ʿnḫ

ḏd-mdw ḥr bnnt.j nt ʿnḫ-jmj rd.tw m msḏr wnm(j)

n ȝḫ.w ḥnʿ kt bnnt.j rd.t(w) m sšd n pȝḳt jr.j

rn n wsjr jw-f-ʿnḫ mȝʿ-ḫrw ms.n mnwt(?) mȝʿ(t)-ḫrw ḥr.s

m hrw ḳrst

 

Chapter XIV (Budge 34 LM 45)

 

r n dr špt-jb m jb n nṯr r jmj-st-ʿ tpj n jmn ms-m-nṯr mȝʿ-ḫrw

jʿnw n.k hȝb-m-ȝt ḫntj štȝw nb mk ḏd(.w) mdw{.j}

jn nṯr špt r.j mḥ jsft ḫr sj ḥr-ʿwj nb mȝʿt

dr ṯn nkn jmj.j ḏw smȝ.w nṯr mȝʿt ḥtp n.j nṯr pn

dr(.w) sḏb.j nkj(?) nb ḥtp m gn-wr mk jn.n.j n.k sj

ḥtp ʿnḫ(w).k jm.f ḥtp n.j dr špt nb(t) ntj m jb.k r.j

 

Chapter XV (Budge 35)

 

dwȝ rʿ wbn.f m ȝḫt r ḫpr ḥtp.f m ʿnḫ ḏd-mdw

jn wsjr ȝny jnḏ-ḥr.k rʿ m wbn.f jtm-ḥr-ȝḫtj

dwȝ.tw nfrw.k m jrt.j.j ḫpr jȝḫw ḥr šnbt wḏȝ.k

m ḥtp.k m msktt jb.k ȝw(.w) m mȝʿw.w m mʿnḏt jb snḏm(.w) ...

 

Chapter XV (Budge 37)

 

dwȝ wsjr nb ḏt wnn-nfr ḥr-ȝḫtj ʿšȝ ḫprw ʿȝ jrw

ptḥ-skr jtm m jwnw nb šṯyt ...

 

Chapter XV (Budge 48 LM 50)

 

dwȝ rʿ-ḥr-ȝḫtj m ḥtp.f m ȝḫt jmnt.t nt pt jnḏ-ḥr.k

rʿ m ḥtp.f jtm-ḥr-ȝḫtj nṯr nṯr.j ḫpr ḏs.f pȝwtj ḫpr

m ḥȝt hnw n.k jr nṯrw ʿḫ pt r ḥptt jrt.j.fj

jr r wsḫ jȝḫw.f r rd.t sjȝ s nb snnw.f

jw msktt m ȝwt-jb mʿnḏt m hy-hnw nm.n.sn n.k

nwn m ḥtpw sḳdwt.k ḥtp.tj sḫr.n ȝḫt ḫftj.w.k nḥm(.w) n.k

nmtt ʿȝpp nfr.tj m rʿ rʿ nb ḥpt ṯw mwt.k nwt ḥtp.k nfr jb.k

ȝw(.w) m ȝḫt nt mȝnw jmtyw(?) šps.w m ḥʿʿwt sḥḏ.k

jm n nṯr-ʿȝ wsjr ḥḳȝ ḏt nb.w ḳrrt m ṯpḥt.sn ʿ.wj.sn m jȝw n .k

ḏd.sn n.k spr.wt.sn nb.t m-ḫt jr.k psḏ n.sn nb.w dwȝt

jb.w.sn nḏm(.w) sḥḏ.n.k jmȝw jmntt jrt.j.sn sw sn n mȝȝ n.k

ḥʿ.jw jb.w.sn mȝȝ.sn ṯw sḏm.k snmw n ntj m ḏbȝt dr.n.k hȝmw.sn

ḫsf ḏw.w.sn d.k ṯȝw r fnḏ.sn šsp.sn ḥȝtt nt (wjȝ).k

m ȝḫt nt mȝnw nfr.tj rʿ rʿ nb ḳnj ṯw mwt(.k) nwt wsjr ... mȝʿ-ḫrw

 

Chapter XV (Budge 45 LM 50)

 

ky r n štȝt dwȝt bs štȝ n ẖrt-nṯr jtn ḥtp.f m jmntt

dwȝ.f jn nṯrw ȝḫ.w m dwȝt sjḳr ȝḫ ḥr jb n rʿ rd.t sḫm.f ḫr jtm sʿȝ.f

ḫr wsjr rd.t šfšft.f ḫr psḏt sšm.w dwȝt (swsḫ) nmtwt.f

swbȝ ḥr.f ḥnʿ nṯr-ʿȝ jr ȝḫ nb jr.w n.f nn jw.f pr.f

m hrw m ḫprw nb mr.f jw.f sḫm.f m-m nṯrw dwȝt

sjȝ.sn sw mj wʿ jm.sn ʿḳ.f ḥr sbȝ.w štȝ.w m sḫm

ḏd-mdw jn mwt-ḥtp-ṯ(j) mȝʿ(t)-ḫrw jȝw n.k rʿ-jtm m jww(t).k

nfr.w(t) ḫʿ.tj ḥtp.k m ʿnḫ m ḏsrw ȝḫt jmnt(t) ḥtp.k sḫt.k

jmt mȝnw jʿrt.k ḥȝ.k sp sn jnḏ-ḥr.k m ḥtpw sp sn

ẖnm.n ṯw jrt jtm stp.s .s ḥȝ jwf.k ḏȝ.k pt sȝḥ.k

ẖn.n.k ʿnḏw jw.t n.k jtrtj m ksw d.sn n.k jȝw rʿ nb

ḥʿ.ʿw nṯrw jmnt m nfrw.k dwȝ ṯw štȝw-st sḳd ṯw jmj.w msktt

sns ṯw bȝw jȝbtj.w ḏd.sn m ḫsfw ḥm.k jj.wj spr m ḥtpw jw n.k nb pt

ḥḳȝ jmnt nḏ.n ṯw mwt.k ȝst .s .s jm.k nb snḏw ʿȝ šfšft

ḥtp.k m ʿnḫ m-ẖnw sštȝ(?) ṯs ṯw jt.k tȝ-tnn d.f ʿ.wj.f

ḥȝ.k ḫpr.tj nṯr.tj m ḥʿw rs.k m ḥtpw ḥtpw.k jmt mȝnw

jw rd.n.k wj m jmȝḫw ḫr wsjr mj n.j rʿ-jtm dwȝ.j

ṯw jr.k mr.t.j d.k mȝʿ-ḫrw.j m-bȝḥ psḏt nfr(.w) ṯw rʿ

m ȝḫt.k nt jmntt nb mȝʿt ʿȝ snḏw wsr jrw.k ʿȝ mrwt.k

n jmj.w dwȝt sḥḏ.k ḥr ntj.w jm.s mn.ww(?) nb.w r ȝḫt

sḥḏ.k wȝt r-sṯȝw wn(.w) n.k wȝt rwtj d.k nṯrw ḥr st

ȝḫ.w m ḥwt.sn ȝw-jb nȝrf ḥtp sp sn rʿ j nṯrw jpw

jmntj.w ḥn.yw rʿ-jtm dd.yw ḥʿʿwt m ḫsfw.f šsp ṯn

ʿḥȝw sḫr ṯn sbj ḥr rʿ ḫsf ṯn nbḏ ḥr wsjr ḥʿ.ʿw nṯrw

jmntj.w šsp.sn nwḥ.w m msktt j.j.n.sn m ḥtpw ḫrw.sn mȝʿ(.w)

nṯrw štȝw-st jmj.w jmntt j ḏḥwtj smȝʿ-ḫrw wsjr

r ḫftj.w.f smȝʿ-ḫrw mwt-ḥtp-ṯ(j) mȝʿ(t)-ḫrw r ḫftj.w.{f}s

m ḏȝḏȝt ʿȝ.t jmt wsjr nb ʿnḫ spr.jn nṯr-ʿȝ jmj jtn.f

ḥr nḏ-ḥr-jt-f wnn-nfr rʿ ḥtp wsjr dwȝ.f jn ȝḫ.w m dwȝt

jnḏ-ḥr.k j.j.tj m jtm ḫpr.tj m ḳmȝ nṯrw

jnḏ-ḥr.k j.j.tj m bȝw ḏsr jmj ȝḫt

jnḏ-ḥr.k ȝḫ r nṯrw sḥḏ dwȝt m jrt.f

jnḏ-ḥr.k nʿ m ȝḫw.f sḳd jmj jtn.f

 

Chapter XV (Budge 39 LM 51)

 

dwȝw rʿ ḫft wbn.f m ȝḫt jmnt.t nt pt ḥnʿ jmjw-ḫt.f

j wsjr ȝny m mȝʿ-ḫrw ḏd.f

j jtn pwy nb stwt wbn m ȝḫt rʿ nb psḏ.k m-ḥr n wsjr ȝny mȝʿ-ḫrw

dwȝ.f ṯw m dwȝyt sḥtp.f ṯw mšrw pr n wsjr ȝny mȝʿ-ḫrw ḥnʿ.k r pt

wḏ.f m mʿnḏt mn.y.f m msktt ȝbḫ.f m jḫmw-wrḏ m pt

wsjr ȝny ḥtpy mȝʿ-ḫrw ḏd.f swȝš.f nb.f nb nḥḥ

jnḏ-ḥr.k ḥr-ȝḫtj ḫprj pw ḫpr ḏs.f nfr.wj wbn.k m ȝḫt

sḥḏ.k tȝwj m stwt.k nṯrw nb.w m ḥʿʿwt mȝȝ.sn ṯw

m nswt n pt nbt wnwt mn.tj m tp.k šmʿs mḥws m wpt.k

jw jr n.s st.s m ḥȝt.k ḏḥwtj mn(.w) m-ḥȝt wjȝ.k ḥr sswn ḫftj.w.k nb.w

jmj.w dwȝt pr(.w) m ḫsfw.k r mȝȝ.w smḫ(?) pw nfr

j.j.n.j ḫr.k jw.j ḥnʿ.k r mȝȝ jtn.k rʿ nb nn ḫnr.tw(.j)

nn šnʿ.tw(.j) mȝw.j ḥʿw.j m dg nfrw.k mj ḥsy(w).k nb.w

ḥr-ntt jnk wʿ m nw n špss.w n.k tp jw pḥ.n.j r

n nḥḥ ẖnm.n(.j) r n ḏt ntk js wḏ n.j st nb.j

j wsjr ȝny mȝʿ-ḫrw m ḥtpw mȝʿ-ḫrw ḏd.f jnḏ-ḥr.k wbn.k

m ȝḫt.k m rʿ ḥtp ḥr mȝʿt ḏȝ.k pt ḥr-nb ḥr .k

šm.t.k jmn(.tj) m ḥr.sn d.k ṯw